Axtar
az|рус|eng
Statistika-Hesabat
Dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmalar haqqında məlumat
2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində vergi daxilolmaları haqqında məlumat
2017-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində vergi daxilolmaları haqqında məlumat
2017-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində vergi daxilolmaları haqqında məlumat
2017-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində vergi daxilolmaları haqqında məlumat
2017-ci ilin yanvar-may ayları ərzində vergi daxilolmaları haqqında məlumat
Dövlət Proqramlarının icrası barədə məlumatlar
Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi Arxiv
Vergilər Nazirliyinin 2007-ci il üzrə xərclər smetası

Xərc maddələrinin kodu

Xərc maddələri

2007-ci il

211100 Statda olan işçilərin əmək haqqı 4763153
211200 Ştstdankənar işçilərin əmək haqqı 44628
211300 Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödəmələri 753355
212100 Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar 1223450
221100 Dəftərxana ləvazimatı 512376
221200 Mətbəə xərcləri 247500
221310 İdarənin digər xərcləri 373509
221320 Cari təmir 100000
222110 Ölkədaxili ezamiyyə haqqı Yemək haqqı 23862
222120 Mehmanxana və yol xərci 51844
222210 Xarici ezamiyyə haqqı Yemək haqqı 28401
222220 Mehmanxana və yol xərcləri 79780
223100 Yanacaq və sürtgü materiallarının alınması 191892
223200 Digər nəqliyyat xidmətləri 41553
224100 Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 199006
224200 Qaz haqqının ödənilməsi 29386
224300 Su haqqının ödənilməsi 21406
224400 İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 22524
224500 Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 5341
224600 Digər kommunal xidmətlərə 7519
224700 Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı 22947
224810 Ölkədaxili telefon danışıq haqları ödənilməsi 532403
224820 Beynəlxalq telefon danışlq haqların ödənilməsi 5000
224910 poçt xidmətinin ödənilməsi 185387
224920 İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 10000
225200 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması 200000
225411 İnventarların alınması 100000
225412 Avadanlığın alınması 10000
225413 Digər alış və xidmətlər 40000
274300 İş qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyinə görə verilən müavinət 61625
274830 Digər müavinət və transfertlər 2340
281400 İcarə və muzdlu xidmətlər 77157
282100 Sair xərclər 75000
282300 Bank xərcləri 33510
311210 Nəqliyyat vasitələrinin alınması 32000
311220 Digər maşın və avadanlıqların alınması 50000
  YEKUN 10157854

Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.