Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹123. Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹468. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹570. Fiziki şəxslərin aşağıdakı hansı gəlirləri vergidən azaddır?
1. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması zamanı ödənilən kompensasiya
2. Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə və onun ailə üzvlərinə ödənilən pensiya, müavinət və digər ödənişlərin məbləği
3. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşlarına verilən əmək haqqı
4. Dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri
5. Birinci və ikinci qrup müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin tam məbləği
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹738. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹788. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarın çıxarılmasından sonra müvafiq vergi orqanı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxsdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyalarını hansı qaydada alır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹676. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Royalti” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹258. Əmlakın siyahıya alınması haqqında olan qərar aşağıdakı hansı halda öz qüvvəsini itirir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹708. Sahibkarlıq fəaliyyətini müvəqqəti dayandırması haqqında arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və (və ya) torpağı olduqda əmlak və (və ya) torpaq vergisinin hesabatları hansı qaydada vergi orqanına təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹928. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹997. Lənkəran şəhərində fərdi foto fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹731. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹408. Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹370. Ödənilmiş maliyyə sanksiyaları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹307. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹106. Bir vergi ödəyicisinə bank idarəsində hesab açmaq üçün neçə şəhadətnamə-dublikat verilə bilər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹981. Müharibə veteranı adı almış şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹315. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹783. Aşağıdakı hansı halda vergi ödəyicisində xronometraj metodu ilə müşahidə aparıla bilməz?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹946. Hansı gəlirlər qeyri â– sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
2. gəlirdən çıxılan kompensasiya edilən məbləğlərdən və ya ehtiyatların azalmasından gəlir
3. həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq.
4. dividend
5. işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda, ödənən vəsaitin məbləği
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹76. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər harada uçota alınırlar?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹256. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənədlər tərtib olunur?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹791. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları hər pozuntuya münasibətdə necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹503. Müvafiq orqanlar tərəfindən hər il iyulun 1-dək fiziki şəxslərə hesablanan torpaq vergisi üzrə tədiyə bildirişləri hansı tarixdən gec olmayaraq onlara çatdırılır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹32. Opsion nədir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹26. Aşağıdakılardan hansı qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən gəlirinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹879. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident fiziki şəxsə muzdlu işlə əlaqədar gəlir ödənilərkən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹405. Vergi tutulan gəlir müəyyən edilərkən aşağıdakı hansı halda gəlir və ya zərər nəzərə alınır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹554. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹871. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹205. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddətin sonu qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddətlə bağlı hansı tədbir görülür?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹508. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹490. Fərdi istehlak üçün idxal olunan emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın bir ədədinin miqdarı 1,5 karat olduqda, tətbiq edilən aksizin məbləğini göstərin:
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹24. Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidmətlərinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹781. Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində vergi ödəyicilərinin ərazilərinə və ya binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) daxil olması, ərazilərinə, binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla), habelə sənədlərinə və əşyalarına baxış keçirilməsi, sənədlərin tələb edilməsi, sənədləri və nümunə kimi əşyaları götürməsi, ekspert cəlb edilməsi, mütəxəssis, tərcüməçi və müşahidəçi dəvət edilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹463. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹602. Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹186. Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı plombların zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markalarının inventarizasiyasında kənarlaşmalara yol verilməsinə, eləcə də Vergi Məcəlləsinin 191.2-ci maddəsinin tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹268. Hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində elanın dərc edildiyi andan hansı şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı yaradılır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹824. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı nə vaxt başlanır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹961. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹30. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹888. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹156. Səyyar vergi yoxlaması zamanı təkrar ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹254. Əmlakın siyahıya alınması kimlərin iştirakı ilə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹548. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin, təhsil və ya müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik müavinətin dəyərinin hansı məbləğədək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır (hədiyyə, maddi yardım və miras vergi ödəyicisinin ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹236. Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹581. Amortizasiya olunmayan aktivlər qrupunu göstərin :
1. istismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələr
2. iş heyvanları
3. qeyri-maddi aktivlər
4. konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
5. məhsuldar heyvanlar
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹663. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Xidmət” (iş) anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹821. Şəxs fərdi istehlakına, o cümlədən əmlak alınmasına çəkilən xərclərin ödənilməsi üçün kifayət olmayan məbləğdə gəlir əldə etdiyini bildirirsə, vergi orqanı gəliri və vergiləri necə müəyyən edir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹163. Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı fiziki şəxslər müşahidəçi qismində dəvət edilə bilərlər?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.