Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Gәlir vergisinin bәyannamәsi 2020  doldurulma qaydası  
Gәlir vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3 doldurulma qaydası  
Gәlir vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 3 doldurulma qaydası  
Gәlir vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2  doldurulma qaydası  
Mәnfәәt vergisinin bәyannamәsi 2020  doldurulma qaydası  
Mәnfәәt vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 5, 6 doldurulma qaydası  
Mәnfәәt vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 5 doldurulma qaydası  
Mәnfәәt vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3, 4  doldurulma qaydası  
Bələdiyyə müəssisələrinin Mənfəət vergisi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3     
Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış 2021  doldurulma qaydası  
Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi 2021  doldurulma qaydası  
Daşınmaz əmlak təqdim edən şəxslərdən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4, 5, 6 doldurulma qaydası  
Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi 2021  doldurulma qaydası  
Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi doldurulma qaydası  
Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslərdən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi + Əlavə 1,2 doldurulma qaydası  
Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi yeni doldurulma qaydası  
Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi doldurulma qaydası  
Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi doldurulma qaydası  
Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi 2019 doldurulma qaydası  
Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3  doldurulma qaydası  
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) fiziki şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri barədə bəyannamə + Əlavə doldurulma qaydası  
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi + Əlavə  doldurulma qaydası  
Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi  doldurulma qaydası  
Əlavә dәyәr vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  2020 doldurulma qaydası  
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan şəxslər tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış əlavə dəyər vergisinin bəyannaməssi + Əlavə 2021  doldurulma qaydası  
Əlavә dәyәr vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 5 2019 doldurulma qaydası  
Əlavә dәyәr vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  doldurulma qaydası video təlimat 1  
video təlimat 2
Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları bəyannaməsi (hesabatı) + Əlavə 1, 2, 3 2020 doldurulma qaydası  
Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3 2019 doldurulma qaydası  
Əmlak vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 2020 doldurulma qaydası  
Əmlak vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 2019 doldurulma qaydası  
Torpaq vergisinin bәyannamәsi 2020 doldurulma qaydası  
Torpaq vergisinin bәyannamәsi 2019 doldurulma qaydası  
Yol vergisinin bәyannamәsi doldurulma qaydası video təlimat
Aksiz bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3 2021  doldurulma qaydası  
Ödәmә mәnbәyindә tutulan vergi bәyannamәsi 2020 doldurulma qaydası  
Ödәmә mәnbәyindә tutulan vergi bәyannamәsi + Əlavə 1, 2 2019 doldurulma qaydası  
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) doldurulma qaydası  
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu ilin III rübü və sonrakı dövrlər üzrə) doldurulma qaydası  
İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) doldurulma qaydası  
İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu ilin III rübü və sonrakı dövrlər üzrə) doldurulma qaydası  
Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi  doldurulma qaydası  
Mәdәn vergisinin bәyannamәsi  doldurulma qaydası video təlimat
Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisinin bəyannaməsi    
Bələdiyyə ərazisində olan mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödənişin hesabatı    

Dövlət rüsumunun tutulması haqqında hesabat 2020

doldurulma qaydası  

Dövlət rüsumunun və icbari tibbi sığorta haqqının tutulması barədə hesabat

doldurulma qaydası  
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə hesablanan yığım barədə hesabat 2021  doldurulma qaydası  
İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə podratçının aldığı gəlirləri barədə bəyannamə doldurulma qaydası  
Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında ərizə    
"Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə bağlanılmış müqavilələr barədə" məlumat forması doldurulma qaydası  
Vergi öhdəliklərinin seçilməsi haqqında məlumat    
Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbz    
Verginin tutulması haqqında qəbz    
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış  doldurulma qaydası  
Hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri haqqında arayış doldurulma qaydası  
Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə doldurulma qaydası  
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə arayış (əlavə ilə) doldurulma qaydası  
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə arayış + Əlavə doldurulma qaydası  
Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə hesabat + Əlavə 1, 2 doldurulma qaydası  
"Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ƏDV bəyannamələrinin əvvəlcədən doldurulması" xidməti ilə bağlı ərizə doldurulma qaydası  
Vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə öhdəliklərin yaranmaması haqqında arayış 2021  doldurulma qaydası  
2020-ci il 1 yanvar tarixinədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək yaranan debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə məlumat forması 2020 doldurulma qaydası  
"Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin və məcburi dövlət sosial sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz"in alınması üçün ərizə formas + Əlavə 2020 doldurulma qaydası  
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat forması 2020  doldurulma qaydası  
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən 01.01.2021-ci il tarixdən sonra ƏDV qeydiyyatında fəaliyyətini davam etdirərkən sahibliyində qalan ictimai iaşə fəaliyyəti üçün alınmış mallar barədə məlumat forması  2020
Hüquqi şəxsin aktivləri barədə məlumat və onun əlavələri 
Fiziki şəxsin aktivləri barədə məlumat 
Hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər barədə məlumat
Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılmasi barədə ərizə forması 
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəliklərinə dair məlumat forması
Gəlir vergisindən güzəşt hüququnun əldə edilməsinə dair arayış 
Vergi ödəyicisinin işçi heyətinin və özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə edilən qeydiyyata alınmış yeni avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat  
Yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat 
Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumatların verilməsi haqqında bildiriş 
Vergi Məcəlləsinin 149.1.3-1-ci maddəsi üzrə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezident şəxsin təyin etdiyi vergi agenti barədə arayış
Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə hesabat 
Daşınmaz əmlakın icarəsi ilə bağlı aparılmış notariat əməliyyatları barədə məlumat 
Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "____________" vasitəsilə satışını həyata keçirən "_________________________" (VÖEN: "____________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması
Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "____________" şəbəkəsində satışını həyata keçirən "_________________________" (VÖEN: "____________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-4-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması 
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən rüblük məlumat forması
Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi hesab edilməsi barədə qərar 2020
Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyiciləri siyahısından çıxarılması barədə qərar 2020

* Video təlimatlar 01.01.2015-ci ilə qədər olan qanunvericiliyə uyğun hazırlanmışdır.