Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin VI fəsli vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından) və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətlərin verilməsi və vergi orqanları tərəfindən həmin şikayətlərə baxılması qaydalarını tənzimləyir.

"İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda maraqlı şəxslərin inzibati orqana ərizə və ya şikayətlə müraciət etmək, inzibati icraatda şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak etmək, inzibati icraatın hərtərəfli, tam və obyektiv aparılmasını və qanunsuz inzibati aktın ləğv olunmasını tələb etmək, inzibati orqanın qərarlarından yuxarı inzibati orqana və (və ya) məhkəməyə müraciət etmək hüquqları müəyyən olunmuşdur.

Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi, onların təkrar şikayətlərinə (korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər istisna olunmaqla) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxılması, habelə məhkəməyə qədər sadələşdirilmiş prosedurlara əməl olunmaqla mübahisələrin obyektiv şəkildə həll edilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyində 7 mart 2008-ci il tarixdən etibarən Vergilər Nazirliyinin Apelyasiya Şurası fəaliyyət göstərir.

Vergi orqanlarının qəbul etdiyi inzibati aktlarla bağlı vergi ödəyiciləri tərəfindən verilmiş ərizə və ya şikayətlərin (korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər istisna olmaqla) nəticəsi üzrə Vergilər Nazirliyinin aparatının struktur vahidləri tərəfindən qəbul edilmiş inzibati qərarlardan həmin vergi ödəyiciləri narazı olduqda, bununla bağlı Apelyasiya Şurasına təkrar şikayətlə müraciət edə bilərlər.

Apelyasiya Şurasına ünvanlanmış təkrar şikayətlər yazılı formada tərtib edilməlidir.

Təkrar şikayətdə aidiyyəti qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məlumatlarla yanaşı, aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

  • təkrar şikayətlə müraciət edən şəxs fiziki şəxs olduqda onun soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, VÖEN-i, hüquq şəxs olduqda isə onun adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i;
  • təkrar şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Vergilər Nazirliyinin aparatının müvafiq struktur vahidinə edilmiş müraciətlər və alınmış cavablar barədə məlumatlar;
  • təkrar şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Vergilər Nazirliyinin aparatının müvafiq struktur vahidinə müraciətlərin edilməsinə səbəb olan hal barədə məlumatlar (müvafiq vergi orqanının qəbul etdiyi inzibati aktın adı, tarixi, nömrəsi, qısa məzmunu);
  • təkrar şikayətlə müraciət edən şəxsin tələbi və tələbin əsasları, gətirilən dəlillər;
  • təkrar şikayətə əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı.

Bununla yanaşı, artıq vergi ödəyiciləri Vergilər Nazirliyinin Apelyasiya Şurasına elektron formada da müraciət edə bilərlər.

Vergilər Nazirliyinin aparatının struktur vahidlərində baxılmadan vergi ödəyiciləri tərəfindən birbaşa Apelyasiya Şurasına daxil olmuş şikayətlər (təkrar şikayət hesab edilməyən), habelə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılması, araşdırılması və cavablandırılması üçün Vergilər Nazirliyinin aparatının aidiyyəti struktur vahidinə göndərilir.

Məhkəmənin, Vergilər nazirinin və ya Apelyasiya Şurasının eyni predmet üzrə qəbul edilmiş qərarlarından (verilmiş yazılı cavablarından) Vergilər Nazirliyinin Apelyasiya Şurasına müraciət edildikdə, həmin müraciət baxılmamış saxlanılır.

Şəxs eyni qərardan (eyni predmet üzrə) Vergilər Nazirliyinin Apelyasiya Şurasına təkrar şikayət etməklə yanaşı məhkəməyə də şikayət etdikdə (iddia ərizəsi təqdim etdikdə), şikayətə məhkəmə qaydasında baxılır və həmin şikayət üzrə başlanılmış icraata xitam verilir.