Nazirlik
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciətlər
Əlaqə

Vergilər Nazirliyində işə qəbulun nəticələri ilə bağlı mübahisələrin həlli qaydaları barədə bildiririk ki, əgər mübahisə müsabiqənin test imtahanının gedişi ilə və test ballarının hesablanması ilə əlaqədardırsa bununla bağlı vətəndaş Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciət edə bilər.

Vergilər Nazirliyində aparılan müsahibə və ehtiyat kadrlarla bağlı mübahisələr və müraciətlərə Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları idarəsində baxılır, zərurət yarandıqda mübahisənin həlli ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyasına müraciət olunur.