Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
S/N Fayl Tarix

1

1 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə)

İ-38

17.04.2014

2

1 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə)

İ-08

16.04.2014

3

2 №-li Milli mühasibat uçotu standart (Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə)

 

15.04.2014

4

2 №-li Milli mühasibat uçotu standartinin tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə)

İ-08

14.04.2014

5

3 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Cari mənfəət vergisi üzrə)

I-130

11.04.2014

6

3 №-li standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Cari mənfəət vergisi üzrə)

İ-08

10.04.2014

7

4 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə)

I-130

09.04.2014

8

4 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiq edilməsinə dair şərhlər və tövsiyələr (Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə)

İ-08

08.04.2014

9

5 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə)

İ-38

07.04.2014

10

5 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə)

İ-08

04.04.2014

11

6 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Gəlirlər üzrə)

I-73/1

03.04.2014

12

6 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Gəlirlər üzrə)

İ-08

02.04.2014

13

7 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə)

İ-73/1

01.04.2014

14

7 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Torpaq, tikili və avadanlıqları üzrə)

İ-08

31.03.2014

15

8 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Ehtiyatlar üzrə)

 

28.03.2014

16

8 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Ehtiyatlar üzrə)

İ-08

27.03.2014

17

9 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Balans hesabatı tarixindən sonraki hadisələr üzrə)

İ-73/1

27.03.2014

18

9 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Balans hesabatı tarixindən sonraki hadisələr üzrə)

İ-08

19.03.2014

19

10 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə)

İ-73/1

18.03.2014

20

10 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə)

İ-08

17.03.2014

21

11 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə)

İ-73/1

14.03.2014

22

11 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə)

İ-08

13.03.2014

23

12 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Qeyri-maddi aktivlər üzrə)

İ-73/1

12.03.2014

24

12 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Qeyri-maddi aktivlər üzrə)

İ-08

11.03.2014

25

13 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Borclara aid edilən xərclər üzrə)

İ-73/1

07.03.2014

26

13 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Borclara aid edilən xərclər üzrə)

İ-08

06.03.2014

27

14 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (İcarə üzrə)

İ-73/1

05.03.2014

28

14 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (İcarə üzrə)

İ-08

04.03.2014

29

15 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Maliyyə alətləri - məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi üzrə)

İ-130

03.03.2014

30

15 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiq edilməsi ilə bağlı şərhlər və tövsiyələr (Maliyyə alətləri üzrə)

İ-08

28.02.2014

31

16 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Tikinti müqavilələri üzrə)

İ-130

27.02.2014

32

16 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiq edilməsi ilə bağlı şərhlər və tövsiyələr (Tikinti müqavilələri üzrə)

İ-08

26.02.2014

33

17 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Hökumət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması üzrə)

İ-130

25.02.2014

34

17 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Hökumət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması üzrə)

İ-08

24.02.2014

35

18 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə)

İ-130

21.02.2014

36

18 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə)

İ-08

20.02.2014

37

19 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları üzrə)

İ-130

19.02.2014

38

19 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları üzrə)

İ-08

18.02.2014

39

20 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu üzrə)

İ-130

17.02.2014

40

20 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu üzrə)

İ-08

14.02.2014

41

21 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə)

İ-130

13.02.2014

42

21 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə)

İ-08

12.02.2014

43

22 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə)

İ-130

11.02.2014

44

22 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiq edilməsinə dair şərhlər və tövsiyələr (Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə)

İ-08

10.02.2014

45

23 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Satış üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlərin uçotu və dayandırılmış əməliyyatlar üzrə)

İ-130

07.02.2014

46

23 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Satış üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlərin uçotu və dayandırılmış əməliyyatlar üzrə)

İ-08

06.02.2014

47

24 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə)

İ-130

05.02.2014

48

24 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə)

İ-08

04.02.2014

49

25 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması üzrə)

İ-130

03.02.2014

50

25 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr (Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması üzrə)

İ-08

30.01.2014

51

26 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Ədalətli dəyər üzrə)

İ-130

29.01.2014

52

26 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiq edilməsinə dair şərhlər və tövsiyələr (Ədalətli dəyər üzrə)

İ-08

28.01.2014

53

27 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Daşinmaz əmlaka investisiyalar üzrə)

İ-130

24.01.2014

54

27 №-li Milli mühasibat uçotu standartının tətbiq edilməsinə dair şərhlər və tövsiyələr (Daşinmaz əmlaka investisiyalar üzrə)

İ-08

23.01.2014

55

28 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Kənd təsərrüfati üzrə)

İ-04

23.01.2014

56

29 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Aralıq maliyyə hesabatları üzrə)

İ-04

22.01.2014

57

30 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları üzrə)

İ-04

21.01.2014

58

31 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Pensiya təminatı üzrə uçot və hesabat)

İ-04

17.01.2014

59

32 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Milli mühasıbat uçotu standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi üzrə)

İ-04

16.01.2014

60

33 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Pay alətləri əsasında ödəmə üzrə)

İ-04

15.01.2014

61

34 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Əməliyyat süqmqntləri üzrə)

İ-04

14.01.2014

62

35 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Səhm üzrə mənfəət)

İ-04

13.01.2014

63

36 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (Maliyyə alətləri: taninma və qiymətləndirmə üzrə)

İ-04

10.01.2014

64

37 №-li Milli mühasibat uçotu standartı (İşçilərin mükafatlandırılması üzrə)

İ-04

09.01.2014

65

Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları

I-73/1

23.07.2007