Nazirlik
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciətlər
Əlaqə
Vergi orqanının adı Əlaqə Vergi orqanının ünvanı
Naxçıvan MR vergilər naziri
Nağıyev Azər İslam oğlu
Tel.:
(036) 545 00 34  
AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi, 39
Naxçıvan Şəhər Vergilər İdarəsi
Əliyev Rəşad Asif oğlu
Tel.:
(036) 545 22 08
AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi, 18
Şərur Rayon Vergilər İdarəsi
Əliyev Rəfail Əli oğlu
Tel.:
(036) 542 22 66
AZ 6800, Şərur şəhəri, Nizami küçəsi, 9a
Babək Rayon Vergilər İdarəsi
Əliyarov Səftər Heydər oğlu
Tel.:
(036) 541 37 00
AZ 6700, Babək qəsəbəsi, Heydər Əliyev prospekti
Ordubad Rayon Vergilər Şöbəsi
İbadov Məhəmməd Əli oğlu
Tel.:
(036) 547 05 94
AZ 6900, Ordubad şəhəri, Heydər Əliyev prospekti
Culfa Rayon Vergilər Şöbəsi 
Hacıyev Qurban Şükür oğlu
Tel.:
(036) 546 02 02
AZ 7200, Culfa şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 42
Şahbuz Rayon Vergilər Şöbəsi
Rüstəmov Nazim Məmmədəli oğlu
Tel.:
(036) 543 05 01
AZ 7100, Şahbuz rayonu, Heydər Əliyev prospekti
Kəngərli Rayon Vergilər Şöbəsi
Əhmədov Məhəmməd Xəlil oğlu
Tel.:
(036) 548 08 70
AZ 7400, Kəngərli rayonu, Qıvraq qəsəbəsi
Sədərək Rayon Vergilər Şöbəsi Tel.:
(036) 549 21 36
AZ 7300, Sədərək rayonu, Heydərabad qəsəbəsi 

Elektron poçt ünvanı: vergi@nakhchivan.az