Nazirlik
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciətlər
Əlaqə

Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi