Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları

AKRONİMLƏR: AR - Azərbaycan Respublikası, NK - Nazirlər Kabineti, İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) – İqtisadiyyat Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi, DVX - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, Naxçıvan MR DVX - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Vergi Xidməti, VN - Vergilər Nazirliyi, MGBİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsi, BŞLGBİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi, BŞKSİBİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş üzrə Baş İdarəsi, ƏVBİ və ƏVİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Ərazi Vergilər Baş İdarələri və İdarələri, RVŞ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Rayon Vergilər Şöbələri, KOB evləri – kiçik və orta biznes evləri, VM - Vergi Məcəlləsi, MM – Mülki Məcəllə, MMC – Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, SC - Səhmdar Cəmiyyəti, QSC - Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Xidmətin kodu

Xidmətin

 adı

Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar

Xidmətin göstərilməsinə əsas verən normativ sənədlər*

Xidmətin göstərildiyi yer və ya platforma

Müraciəti emal edən struktur bölmə

İcra

müddəti

Xidmətin nəticəsində təqdim edilən sənədlər

Elektronlaşdırma səviyyəsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

QEYDİYYAT VƏ UÇOT

1.1.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı

1.1.1.

Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”

- müşahidə şurası seçilmişdirsə, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- qurumun təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış qərarlar

- qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

- təsisçi hüquqi şəxs olduqda, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20, 20-1-ci maddələri

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik  hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən (ASAN Xidmət” mərkəzləri yerləşdiyi inzibati ərazi vahidləri istisna olmaqla) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları,

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və  publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- nizamnamənin bir nüsxəsi

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

Yenidən təşkil  nəticəsində yaranma halları və təhsil müəssisələri istisna olmaqla, MMC-lər üçün tam elektronlaşıb (bax 1.1.1-e nömrəli xidmətə)

 

 

qaydasında təsdiq olunmuş surəti (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- təsisçi xarici hüquqi şəxs olduqda, onun xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər -qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- MMC-nin nizamnaməsində nizamnamə kapitalının ödənilməsinin müəyyən müddətdə şərtləndirildiyi hallar istisna olmaqla, nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd (bank qəbzi, auditor rəyi və s.)

- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (qəbz) (“ASAN Xidmət” mərkəzlərində quraşdırılmış Asan Pay ödəniş terminalları vasitəsilə ödənildikdə  qəbzin təqdim edilməsi tələb olunmur)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- özəl təhsil müəssisəsi yaradıldıqda, nizamnaməyə dair Təhsil Nazirliyinin rəyi

-  bank, sığorta, maliyyə-sənaye qrupu yaradıldıqda, müvafiq orqanın ilkin razılığını təsdiq edən sənəd

- KOB klaster şirkəti qeydiyyata alındıqda, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin məktubu

edilməsi haqqında” AR

Prezidentinin 14.12.2016-cı il tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli və 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmrləri

banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor

təşkilatları

istisna olmaqla), “ASAN Xidmət” mərkəzləri (ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla), KOB evləri

kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

 

 

 - idarəçiliyində olmayan, lakin dövlət payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi  rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)  (Qeyd: hər bir təşkilati-hüquqi formaya müəyyən edilmiş tələblərə (nizamnamə kapitalı, təsisçilərin sayı, idarəetmə orqanlarına olan tələblər və s.) riayət edilməlidir.)

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə”

- “Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə”

 

 

 

 

 

 

1.1.1-e.

Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı

Yerli MMC qeydiyyata alındıqda

- gücləndirilmiş elektron imza (“FIN kod+mobil” qeydiyyat üsulu seçilmədikdə)

- elektron imza olmadan və ya adi elektron dövlət qeydiyyatı zamanı təsisçinin tərtib etdiyi nizamnamənin seçilməsi halında nizamnamə

Xarici investisiyalı MMC qeydiyyata alındıqda

- gücləndirilmiş elektron imza

- AR-da hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş nüsxəsi ilə birlikdə (skan)

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında

- “Hüquqi şəxslərin dövlət

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 5-1, 7-1 və 7-2-ci  maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Dövlət qeydiyyatı baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

- yerli MMC-nin sürətli qeydiyyatı zamanı dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- yerli MMC-nin adi qeydiyyatı zamanı

 1 iş günü

 

- xarici investisiyalı MMC-nin  qeydiyyatı zamanı

 2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

- nizamnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir)

Tam elektronlaşıb

 

 

ərizə”

- “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə”

- əmək müqaviləsi məlumatları

- İş tipli Asan İmza sertifikatının alınması üçün müraciət (“Asan imza” qeydiyyat üsulu seçildikdə)

tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.5-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 18.03.2019-cu il tarixli

1917050000003100 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

1.1.2.

Publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- müşahidə şurası seçilmişdirsə, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- qurumun təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Qanunda müyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş qərarlar

- dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin AR Prezidentinin müəyyən etdiyi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, bələdiyyə adından yaradılan publik hüquqi şəxsin müvafiq bələdiyyə tərəfindən təsdiq edilmiş

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Hüquqi şəxslərin dövlət

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 5-ci və  8-1-ci  maddələri

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20-ci və  20-1-ci maddələri

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2- ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 

- Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- nizamnamənin bir nüsxəsi

- Publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

-

 

 

nizamnaməsi (2 nüsxədə)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (qəbz) (“ASAN Xidmət” mərkəzlərində quraşdırılmış Asan Pay ödəniş terminalları vasitəsilə ödənildikdə  qəbzin təqdim edilməsi tələb olunmur)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

 

 

 

 

1.1.2-1.

Hüquqi şəxsin (idarənin) publik hüquqi şəxsə çevrilməsinin qeydiyyatı

- “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- müşahidə şurası seçilmişdirsə, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- qurumun təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərarlar

- dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin AR Prezidentinin müəyyən etdiyi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, bələdiyyə adından yaradılan publik hüquqi şəxsin müvafiq bələdiyyə  tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi (2 nüsxədə)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 - təhvil aktı

- çevrilmə barədə qərar dərc

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 

- Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- nizamnamənin bir nüsxəsi

- Publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

edildiyi hallar istisna olmaqla, mətbuatda müvafiq elanın dərc olunması barədə məlumat

- çevrilən hüquqi şəxsin möhürü (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və  tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

 

 

 

 

1.1.3.

Yenidən təşkilin dövlət qeydiyyatına alınması

Yenidən təşkil nəticəsində yaradılan kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş (çevrilmə və qoşulma halı istisna olmaqla) “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş (çevrilmə və qoşulma halı istisna olmaqla) “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”

- “Yenidən təşkil olunmuş hüquqi şəxs barədə məlumat”

- müşahidə şurası seçilmişdirsə, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- hüquqi şəxsin təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərarlar

- yenidən təşkil haqqında qərar

- qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi 2 nüsxədə (hüquqi varislik qeyd olunmaqla)

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

- təsisçi hüquqi şəxs olduqda, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20, 20-1-ci maddələri

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli və 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmrləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ- nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar,investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- nizamnamənin bir nüsxəsi

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

-

 

 

 

nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- təsisçi xarici hüquqi şəxs olduqda, onun xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər - qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- nizamnamə kapitalına pul formasında ödənilməyən əmlakın qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi

- təhvil aktı və/və ya bölünmə balansı

- mətbuatda müvafiq elanın dərc olunması barədə məlumat

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- özəl təhsil müəssisəsi yaradıldıqda, nizamnaməyə dair Təhsil Nazirliyinin rəyi

-  bank, sığorta, maliyyə-sənaye qrupu yaradıldıqda, müvafiq orqanın ilkin razılığını təsdiq edən sənəd

- KOB klaster şirkəti qeydiyyata alındıqda, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin məktubu

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlət payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əməkhaqqı məbləğinin

 

xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

istisna olmaqla)

 

 

 

 

 

 75 min mislindən artıq olan təsərrüfat subyektlərinin qovuşmasına və birləşməsinə İqtisadiyyat Nazirliyinin razılığı

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)

(Qeyd: hər bir təşkilati-hüquqi formaya müəyyən edilmiş tələblərə (nizamnamə kapitalı, təsisçilərin sayı, idarəetmə orqanlarına olan tələblər və s.) riayət edilməlidir.)

yenidən təşkil çevrilmə və ya birləşmə ilə bağlıdırsa:

- çevrilən və ya birləşən hüquqi şəxsin (şəxslərin) qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla), möhürü (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

yenidən təşkil qoşulma və ya bölünmə ilə bağlıdırsa:

 - “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə” (qoşularaq ləğv edilən qurumun)

- qoşularaq ləğv edilən hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla), möhürü (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və  tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

Səhmdar Cəmiyyəti (SC) çevrilmə, qoşulma, birləşmə, bölünmə və ya ayrılma formasında yenidən təşkil olunduqda:

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan  (QSC istisna olmaqla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi tarixə yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- səhmlərin dövriyyədən çıxarılması barədə arayış

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Xarici kommersiya hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin və ya filialının dövlət qeydiyyatına alınması

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”

- nümayəndəliyin və ya filialın yaradılması, rəhbərinin təyin edilməsi və əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə həmin nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici kommersiya hüquqi şəxsin qərarının əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti əlavə edilməklə)

- nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici kommersiya hüquqi şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə (2 nüsxədə)

- nümayəndəliyin və ya filialın təsisçisi olan xarici  hüquqi şəxsin xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər – qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici hüquqi şəxs tərəfindən nümayəndəliyin və ya filialın idarə edilməsi üçün rəhbərə

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20, 20-1-ci maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli və 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmrləri

Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, Bakı şəhərində yerləşən “ASAN Xidmət” mərkəzləri

Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- əsasnamənin bir nüsxəsi

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

verilmiş etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (qəbz) (“ASAN Xidmət” mərkəzlərində quraşdırılmış Asan Pay ödəniş terminalları vasitəsilə ödənildikdə qəbzin təqdim edilməsi tələb olunmur)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (nümayəndəlik və ya filial xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstərəcəksə)

- xarici bankların və sığorta şirkətlərinin nümayəndəlikləri və ya filialları yaradıldıqda  müvafiq orqanın ilkin razılığını təsdiq edən sənəd

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə”

- “Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə”

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Kommersiya hüquqi şəxsin xarici ölkədə nümayəndəliyinin və ya filialının dövlət reyestrinə daxil edilməsi

- “Hüquqi şəxsin xarici ölkədə nümayəndəliyinin və ya filialının yaradılması barədə məlumat”

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

- Kommersiya hüquqi şəxsin xarici dövlətdə yaradılan filial və ya nümayəndəliyinin uçot kodunu əks etdirən arayış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

1.2.

Vergi ödəyicisinin və onun filial, nümayəndəlik və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınması

1.2.1.

Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması

 

 

- “Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, “Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, təsisçi fiziki şəxsin (şəxslərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 - təsisçi hüquqi şəxs olduqda, “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat”

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə və ya qanunlarda, o cümlədən neft və qaz haqqında qanunlarda nəzərdə tutulmuş və VM-dən fərqli olan müddəalar ilə tənzimlənən vergi ödəyicisi, xarici ölkələrin səfirlikləri və onlara bərabər tutulan diplomatik nümayəndəliklər olduqda)

- “Yenidən təşkil olunmuş hüquqi şəxs barədə məlumat” (yenidən təşkil nəticəsində yaradılan qeyri-kommersiya hüquqi şəxs olduqda)

- dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin,

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

1 gün

- Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotu haqqında şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

-

 

 

 

nizamnamənin (və ya əsasnamənin) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- rəhbərin təyin olunmasını və hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədin surəti

- hüquqi şəxsin rəhbərinin (təmsilçisinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- olduğu yer (ünvanı) haqqında məlumat

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotuna alınması

 

 

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat (inkorporasiya) sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış, təsis sənədləri (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- AR-da hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd (icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər)

- hüquqi şəxsin rəhbərinin (təmsilçisinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- AR-da və digər ölkələrdə bilavasitə və ya dolayı yolla nəzarətində olan qurumlar və gəlir mənbələri haqqında DVX tərəfindən müəyyən edilən forma üzrə məlumat

- ərizəyə əlavə edilən sənədlərin Azərbaycan dilinə notariat qaydasında təsdiqlənmiş tərcümələri

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),  Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu  idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

1 gün

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

-

 

1.2.3.

Xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin vergi uçotuna alınması

 

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat (inkorporasiya) sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış, xarici dövlətin rezidentinin səlahiyyətli orqanının AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin yaradılması haqqında qərarı, təsis sənədləri, rezidentliyi barədə vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş sənəd  (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- AR-da hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd (icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər)

- bölmənin rəhbərinin (təmsilçisinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələr və gəlir mənbələri barədə DVX tərəfindən müəyyən edilən forma üzrə məlumat

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- ərizəyə əlavə edilən sənədlərin Azərbaycan dilinə notariat qaydasında təsdiqlənmiş tərcümələri

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 33-34-cü maddələri

VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),  Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

1 gün

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

-

 

1.2.4.

Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması

 

 

- “Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş əsasnamənin surəti

- rəhbərin təyin olunmasını təsdiq edən sənədin surəti

- hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) ünvanını təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, BŞKSİBİ-nin Vergi

1 gün

- Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda

-

 

 

 

 

- rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

 

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Susa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

 

verilir)

 

1.2.5.

Fiziki şəxsin uçota alınması

 

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (AR vətəndaşları üçün – şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün – AR Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, qaçqın vəsiqəsi) surəti

- ərizə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən təqdim edildikdə notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- 18 yaşına (16 yaşına çatmayanlara VÖEN verilmir) çatmamış şəxslər üçün ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət

vəsiqəsi, valideynlərin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığına əsasən qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarı, belə razılıq olmadıqda isə məhkəmənin qərarı

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)

- torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin (aktın, şəhadətnamənin, qeydiyyat vəsiqəsinin) və "Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü"nün surəti (torpaq mülkiyyətçilərinə münasibətdə)

- bələdiyyə orqanlarında

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 28-ci maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- VN-nin Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

ərazi (torpaq mülkiyyətçilərinə və ailə kəndli təsərrüfatlarına münasibətdə torpağın yerləşdiyi ərazi) prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları,

“ASAN Xidmət” mərkəzləri (ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla), KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun

təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),  “ASAN Xidmət” mərkəzləri

- 1 gün

 

- xidmət mərkəzində emal olunduqda:  emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Fiziki şəxsin  uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə qismən elektronlaşıb (bax 1.2.5-e nömrəli xidmətə)

(torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

təsərrüfatın uçota götürülməsi barədə onun başçısına və ailə üzvlərinə verilən vəsiqənin surəti (ailə kəndli təsərrüfatının başçısına münasibətdə)

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə”

- “Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə”

 

 

 

 

 

 

1.2.5-e.

Fiziki şəxslərin  uçota alınması (torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

- Gücləndirilmiş elektron imza (İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə həyata keçirildikdə)

- Asan İmza (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə)

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.4-cü bəndi

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi, İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

 

 

 

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli

1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Fiziki şəxsin uçota alınması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

1.2.6.

Fiziki şəxsin yenidən uçota alınması (ləğv edilmiş VÖEN-in bərpası)

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”

- ərizə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən təqdim edildikdə notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə”

- “Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə”

- VM-nin 33-34-cü maddələri

ərazi (torpaq mülkiyyətçilərinə və ailə kəndli təsərrüfatlarına münasibətdə torpağın yerləşdiyi ərazi)  prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),  Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/  bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları,

“ASAN Xidmət” mərkəzləri (ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla), KOB evləri

Ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun

təşkili şöbələri/bölmələri, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),  “ASAN Xidmət” mərkəzləri (ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla)

- 1 gün

 

- xidmət mərkəzində emal olunduqda:  emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

 

Tam elektronlaşıb (bax 1.2.6-e nömrəli xidmətə)

(torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

1.2.6-e

Fəaliyyətinə xitam verilmiş fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

(torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

- Gücləndirilmiş elektron imza

  • VM-nin 33-34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər  göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Tam elektronlaşıb

1.2.7.

Vergi ödəyicisinin (hüquqi şəxsin) filialının və ya nümayəndəliyinin

olduğu yer üzrə uçota alınması

 

 

 

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- filialın və ya nümayəndəliyin əsasnaməsinin surəti

- rəhbər barədə qərarın (əmrin) surəti

- filialın və ya nümayəndəliyin bu fəaliyyəti yerinə yetirəcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin surəti (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin surəti (Vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan tikilidə, torpaq sahəsində və ya həyətyanı təsərrüfatda yerləşmiş (tikilmiş) obyektlər üzrə, əgər onların ayrıca texniki pasportu və ya digər sənədi yoxdursa, həmin tikilinin, torpaq sahəsinin və ya həyətyanı təsərrüfatın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülür. Eynilə, texniki pasportu olmayan tikiliyə (obyektə) yerli icra hakimiyyəti, ərazi nümayəndəliyi və yaxud bələdiyyələr tərəfindən verilmiş ünvanı təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülə bilər)

- bank fəaliyyətini həyata keçirən

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında arayış (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 1.2.7-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

filiallar yaradıldıqda müvafiq orqanın icazəsi və bank kodu barədə təsdiqlənmiş sənəd

 

 

 

 

 

 

1.2.7-e.

 

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

- filialın və ya nümayəndəliyin əsasnaməsinin surəti (PDF formatında)

- rəhbər barədə qərarın (əmrin) surəti (PDF formatında)

-  filialın, nümayəndəliyin bu fəaliyyətin yerinə yetiriləcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surəti (PDF formatında)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında ” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.16-cı bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800

nömrəli Qərarı ilә təsdiq edilmiş  “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı”

elektron xidməti üzrә inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin qeydiyyatı

haqqında məlumat

 

Qismən elektronlaşıb

 

1.2.8.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin)

olduğu yer üzrə uçota alınması

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

-  təsərrüfat subyektinin bu fəaliyyəti yerinə yetirəcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin surəti (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin surəti (Vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan tikilidə, torpaq sahəsində və ya həyətyanı təsərrüfatda yerləşmiş (tikilmiş) obyektlər üzrə, əgər onların ayrıca texniki pasportu və ya digər sənədi yoxdursa, həmin tikilinin, torpaq sahəsinin və ya həyətyanı təsərrüfatın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülür. Eynilə, texniki pasportu olmayan tikiliyə (obyektə) yerli icra hakimiyyəti, ərazi nümayəndəliyi və yaxud bələdiyyələr tərəfindən verilmiş ünvanı təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülə bilər) (Fiziki şəxsə ödənilən icarə haqqının ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edildiyi hallar istisna olmaqla (icarəyəverən vergi uçotunda olmadıqda), əmlak icarəyə götürməklə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisinin istifadə edəcəyi obyektin yerləşdiyi ünvan üzrə uçota alınması icarəyə verənin həmin obyektin yerləşdiyi ünvan üzrə vergi uçotunda olduğu halda həyata keçirilir)

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

təsərrüfat subyektinin yerləşdiyi yer üzrə vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),  Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, ünvanlı xidmət zamanı

təsərrüfat subyektinin yerləşdiyi yer üzrə Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması

haqqında arayış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 1.2.8-e nömrəli xidmətə)

 

1.2.8-e.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

- təsərrüfat subyektinin bu fəaliyyətin yerinə yetiriləcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surəti (PDF formatında)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.15-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800 nömrəli Qərarı ilə tәsdiq edilmiş “Vergi ödәyicisinin təsərrüfat subyektinin  (obyektinin) onlayn qeydiyyatı” elektron

xidməti üzrә inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

2 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) qeydiyyatı

haqqında məlumat

 

Qismən elektronlaşıb

 

 

 

 

 

1.3-e.

Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması

 

- “NKA-nın qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- e-kassa istifadəçisi ilə e-kassa operatoru arasında bağlanmış müqavilənin PDF formatı

- e-kassanın təsərrüfat subyektində (obyektində) quraşdırılması üçün onun NMQ-sinə göndərilmiş sertifikat faylının yazılması barədə Akt (e-kassa operatorunun İnternet Vergi İdarəsi portalında olan elektron kabinetinə sertifikat faylı göndərildikdən sonra)

- VM-nin 16.1.8 və 24.0.6-cı maddələri

- NK-nın  14.02.2019-cu il tarixli 52 nömrəli “AR VN-nin elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmalı olan “Nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqi Qrafiki”nin təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı

- NK-nın 01.08.2019-cu il tarixli 338 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “NKA aparatının istismarı Qaydaları”

- VN Kollegiyasının 22.04.2019-cu il tarixli 1917050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəzarət-kassa aparatlarının elektron uçotunun  aparılması Qaydası”

e-kassa.gov.az portalı

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 sistem tərəfindən emal müddəti və prosedurların yerinə yetirilməsi müddəti nəzərə alınmaqla

“NKA-nın qeydiyyat vərəqəsi”

(e-kassa istifadəçisinin elektron kabinetinə göndərilir ( e-kassanın istifadəçisi aktı gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq etdikdən sonra)

Tam elektronlaşıb

1.4-e.

POS-terminalın onlayn qeydiyyatı

 

(yalnız bank ekvayerləri üçün)

 

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Iqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

2 iş günü

- POS-terminalın qeydiyyat nömrəsi barədə məlumat

Tam elektronlaşıb

 

 

 

 

xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.21-ci bəndi

- NK-nın 04.10.2012-ci il tarixli 219 nömrəli  Qərarı ilə təsdiq edilmiş “AR ərazisində POS- terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “POS- terminalın onlayn qeydiyyatı“ elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

1.5.

Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- VM-nin 157-ci maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri,  Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi (ilkin qeydiyyat zamanı), MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ilkin qeydiyyat zamanı), MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi,

5 iş günü

- Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Ərizənin verilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 1.5-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

 

 

BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi,ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

 

 

 

1.5-e.

ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 157-ci maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və  “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.6-cı bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat” elektron

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi haqqında bildiriş

- ƏDV məqsədləri üçün Bildiriş

 

(elektron kabinetə göndərilir)

(Kağız daşıyıcında alınması üçün vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə orqanına müraciət edilməli və xüsusi kitabda imza edilməlidir)

Tam elektronlaşıb

 

 

 

 

xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

1.6.

Banklarda, digər kredit təşkilatlarında və poçt rabitəsinin milli operatorunda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi

 

- “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə”

 

- VM-nin 35-ci maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- AR Mərkəzi Bankı, DVX və banklar arasında elektron sənəd mübadiləsi haqqında “Kollektiv Saziş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR VN- nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və  uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Naxçıvan MR DVX- nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi (ikin qeydiyyat zamanı), MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ilkin qeydiyyat zamanı), MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

2 gün

 

- Şəhadətnamə-dublikat

(DVX ilə müvafiq banklar, digər kredit təşkilatları və poçt rabitəsinin milli operatoru (onların filialları)  arasında elektron sənəd mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulduğu hallarda, şəhadətnamə- dublikatın məlumatlarının banklara, digər kredit təşkilatlarına və poçt rabitəsinin milli operatoruna (onların filiallarına) ötürülməsi  elektron informasiya ötürücülərindən istifadə etməklə aparılır. Bu zaman vergi ödəyicisinə şəhadətnamə- dublikat kağız daşıyıcında təqdim olunmur)

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə -

qismən elektronlaşıb

 (bax 1.6-e nömrəli xidmətə)

 

1.6-e.

Banklarda, digər kredit təşkilatlarında və poçt rabitəsinin milli operatorunda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə* (İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə həyata keçirildikdə)

- Asan İmza (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə)

 

Qeyd: *Vergi ödəyiciləri vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 35-ci maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.7-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

2 gün

 

- ərizənin qəbul edilməsi barədə bildiriş

(hesabın açıldığı banklar, digər kredit təşkilatları və poçt rabitəsinin milli operatoru (onların filialları)  DVX

ilə elektron mübadiləyə qoşulmayıbsa vergi ödəyicisi vergi orqanından şəhadətnamə

dublikatı kağız daşıyıcılarında götürərək banklara, digər kredit təşkilatlarına və poçt rabitəsinin milli operatoruna (onların  filiallarına) təqdim etməlidir)

- dublikatın banka göndərilməsi barədə bildiriş

 

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

 

1.7.

DVX ilə elektron məlumat mübadiləsinin  aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrənin verilməsi

- “Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə”

 

Qeyd: *Vergi ödəyiciləri vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- NK-nın 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”

- VN-nin Kollegiyasının 18.03.2019-cu il tarixli 1917050000004800 nömrəli Qərarı

-

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili    strukturları, ünvanlı xidmət

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, ilkin qeydiyyat zamanı müraciət “ASAN Xidmət” mərkəzlərinə edildiyi halda  “ASAN Xidmət” mərkəzləri

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Elektron məlumat mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə (qapalı zərfdə)

-

 

1.8.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanması

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

 

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Qərarı

 

 

 

M_ELIYARZADE

“Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün Ərizə”nin formasının təsdiq edilməsi barədə

 

Siyahıdan çıxarma edilmiş əmr

 

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin  struktur bölmələri,

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, BŞKSİBİ-nin Bəyannamələr və təhlil idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarələri/şöbələri, RVŞ-nin  İqtisadi təhlil və kameral vergi yoxlamaları  strukturları

15 gün

- Vergi partnyorluğu Sazişi

Qismən elektronlaşıb (bax 1.8-e nömrəli xidmətə)

 

 

1.8-e.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanılması üçün ərizələrin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 13.2.49-cu, 15.1.15-1-ci və 23.1.15-2-ci maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 29.12.2012-ci il tarixli 802 nömrəli “AR-nın VM-də dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR-nın 2012-ci il 21 dekabr tarixli 509-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Fərmanının 3.1-ci bəndi

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 

dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin qəbul edilməsi barədə bildiriş

 

 

Tam elektronlaşıb (ərizənin qəbulu üzrə)

 

 

 

 

Siyahısı”nın 7.58-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 22.04.2014-cü il tarixli 1417050000002400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanılması üçün ərizələrin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament

 

 

 

 

 

1.9.

Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı qismində qeydiyyata alınması

- “Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən  vergi    ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

 

- VM-nin 24.0.7-1-ci və 165.1.3-cü maddələri

- AR Prezidentinin 12.07.2016-cı il tarixli 985 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən AR-nın ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”

- VN-nin Kollegiyasının 26.07.2016-cı il tarixli 1617050000008600 nömrəli Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan

vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili

 strukturları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla qeydiyyat və uçot strukturları

- qeydiyyat: 5 iş günü

- müqavilənin bağlanması: qeydiyyata alındıqdan sonra

 

 

- “ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı kimi                                                                                               qeydiyyata alınması haqqında arayış”

- “Əlavə dəyər vergisinin  qaytarılması sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar operator və satıcı arasında bağlanan xidmət müqaviləsi”

qismən elektronlaşıb

 

2.

MƏLUMAT (STATUS) DƏYIŞIKLİYİ

2.1.

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı və uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

2.1.1.

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı məlumatlarının dəyişdirilməsi

2.1.1-1.

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin  rəhbərinin dəyişdirilməsi

 - “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- rəhbər dəyişikliyi ilə bağlı qərar

- rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda rəhbərin təyin edilməsi ilə bağlı müvafiq razılıq (bank, sığorta şirkətləri və s.)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilmiş elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

-“Sığorta fəaliyyəti haqqında” 25.12.2007-ci il tarixli, 519-IIIQ nömrəli Qanun

-“Banklar haqqında”  16.01.2004-cü il tarixli 590-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

5 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

 

aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

 

 

 

 

2.1.1-2.

Kommersiya və publik hüquqi şəxsin adının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- ad dəyişikliyi və nizamnamənin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s.)

- möhür  (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və  tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

2.1.1-3.

Kommersiya və ya publik hüquqi şəxsin  hüquqi ünvanının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- hüquqi ünvan dəyişikliyi və nizamnamənin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” ( təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını  təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

2.1.1-4.

Kommersiya  və ya publik hüquqi şəxsin müşahidə şurası üzvlərinin dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat”

- müşahidə şurasının üzvlərinin dəyişikliyi ilə bağlı qərar

- müşahidə şurasının üzvlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

-“Sığorta fəaliyyəti haqqında” 25.12.2007-ci il tarixli, 519-IIIQ nömrəli Qanun

-“Banklar haqqında”  16.01.2004-cü il tarixli 590-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-

ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik  hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (reyestrdən çıxarış)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

 

edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

 

fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

2.1.1-5.

Kommersiya və ya publik hüquqi şəxsin təsisçisinin dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- təsisçi dəyişikliyi və nizamnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar (SC-nin nizamnaməsində təsisçilərin adları olmadığı halda istisnadır)

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

 (SC-nin nizamnaməsində təsisçilərin adları olmadığı halda istisnadır)

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- təsisçi dəyişikliyini təsdiq edən sənəd (payın özgəninkiləşdirilməsi barədə müqavilə (bağışlama, alqı-satqı və s.), təsisçi daxil olduqda müvafiq ərizə (daxil olan yeni təsisçi fiziki şəxs olduqda notariat qaydasında, hüquqi şəxs olduqda səlahiyyətli şəxsin imzası və möhürü ilə təsdiq edilmiş təsisçiliyə daxil edilmə barədə ərizə) və s.

- təsisçi fiziki şəxs olduqda şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

- təsisçi hüquqi şəxs olduqda dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- təsisçi xarici hüquqi şəxs olduqda onun xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər – qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli

Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

 

 

şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağırılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

 

 

 

 

 

 

2.1.1-6.

Kommersiya və ya publlik hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının artırılması

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- nizamnamə kapitalının artırılması və nizamnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- nizamnamə kapitalının artırılmasını təsdiq edən sənəd (qəbz, kassa mədaxil orderi, auditor rəyi və s.)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli

şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti

il tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

2.1.1-7.

Kommersiya və ya publlik hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının azaldılması

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- nizamnamə kapitalının azaldılması və nizamnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- nizamnamə kapitalının azaldılmasını təsdiq edən sənəd (qəbz, kassa məxaric orderi,

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

 auditor rəyi və s.)

- nizamnamə kapitalının azadılması ilə bağlı qəzetdə dərc olunmuş elan - ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti

tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli

Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları,  banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla),  KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

2.1.1-8.

Kommersiya qurumunun və ya publlik hüquqi şəxsin nizamnaməsində reyestrə daxil olmayan digər məlumatlarda dəyişikliklərin edilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- nizamnamənin (əsasnamənin) təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə (əsasnamə) və ya nizamnaməyə (əsasnaməyə) dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR

Prezidentinin 03.02.2016-cı il tarixli 759 nömrəli

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik  hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə (əsasnamə) və ya nizamnaməyə  (əsasnaməyə) dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il  tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci bəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına  dair Metodiki Göstəriş”

sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

2.1.1-9.

Xarici hüquqi şəxsin filialının (nümayəndəliyinin) qeydiyyat məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- xarici hüquqi şəxsin məlumatları dəyişdikdə “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”

- xarici hüquqi şəxsin məlumatları dəyişdikdə dəyişiklikləri təsdiq edən sənədlər

– qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki

Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi

Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi

5 iş günü

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

 

 

1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- Müvafiq dəyişikliklərin (xarici hüquqi şəxsin məlumatları dəyişildikdə nümayəndəliyin və ya filialın hüquqi ünvanı, adı və s.) və və/ya əsasnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- ad və hüquqi ünvan dəyişdirildikdə “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” (qeydiyyat zamanı təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- rəhbər dəyişdirildikdə yeni rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, nümayəndəliyin və ya filialın idarə edilməsi üçün rəhbərə verilmiş etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi  sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

Göstəriş”

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

 

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının qeydiyyat məlumatları ilə eyni vaxtda dəyişdirilməsi

 

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə” müvafiq dəyişikliklər nəzərə alınmaqla

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik  hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ- nin ərazisində olan xarici investisiyalı

5 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.) (elektron kabinetə göndərilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

dövlət qeydiyyatının

aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik,  və filialları maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya

fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

2.1.3.

 

 

 

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

 

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e nömrəli xidmətə)

2.1.3-e.

 Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra

hakimiyyəti orqanları və AR-

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə  alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

 

 

 

nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.31-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”­

 

 

 

 

 

2.2.

Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

2.2.1.

Qeyri-kommersiya qurumunun uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi

- “Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

-  1.2.1 nömrəli xidmət üzrə tələb olunan sənədlərdə dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər

- “Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat” (dəyişiklik təsisçilərə aid olduqda)

- “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat” (dəyişiklik təsisçilərə aid olduqda)

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (dəyişiklik xüsusi vergi rejiminin tətbiqi ilə bağlı olduqda)

- yenidən təşkil haqqında qərarın, təhvil aktı və ya bölünmə balansının surətləri (dəyişiklik qeyri-kommersiya qurumunun yenidən təşkil olunması ilə əlaqədardırsa)

- hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi barədə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını aparan orqan tərəfindən verilmiş məktub

(dəyişiklik ünvanla əlaqədardırsa)

- “Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə”

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları,ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

- 2 iş günü

 

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

- Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

 

 (elektron kabinetə göndərilir)

- Qeyri- kommersiya hüquqi şəxsin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (dəyişikliyə zərurət yarandıqda)

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e nömrəli xidmətə)

 

 

 (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotuna alınması (1.2.2. nömrəli xidmət) zamanı təqdim edilmiş sənədlərdə məlumat dəyişikliyini təsdiq edən sənədlər

- “VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə” (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

- 2 iş günü

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

- İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi haqqında bildiriş  (elektron kabinetə

göndərilir)

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin

vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (dəyişikliyə zərurət yarandıqda) (elektron kabinetə göndərilir,

ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb  (bax 2.1.3-e nömrəli xidmətə)

 

2.2.3.

Xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin vergi uçotuna alınması (1.2.3. nömrəli xidmət) zamanı təqdim edilmiş sənədlərdə məlumat dəyişikliyini təsdiq edən sənədlər

- “VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə” (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından

təhvil götürüldüyü halda)

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati  binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili

- 2 iş günü

 

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

 

- Xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

 

(elektron kabinetə göndərilir)

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin

rezidentinin

vergi uçotu haqqında

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot  şöbələri

 

 şəhadətnamə  (dəyişikliyə zərurət yarandıqda)

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

2.2.4.

Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması (1.2.4. nömrəli xidmət) zamanı təqdim edilmiş sənədlərdə məlumat dəyişikliyini təsdiq edən sənədlər

- “Hüquqi şəxsin (təşkilatın)  filialının (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə” (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

- 2 iş günü

- ünvan dəyişdiriləndə

 15 gün

 

- Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

- Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının  (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə

(dəyişikliyə zərurət yarandıqda) (elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e nömrəli xidmətə)

2.2.5.

Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə” (soyadı, adı, atasının adı və (və ya) ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (AR vətəndaşları üçün – şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün – AR Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, qaçqın vəsiqəsi) surəti (dəyişiklik şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə əlaqədar olduqda)

- torpağın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin və "Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü"nün surəti (yeni torpaq sahəsi

əlavə edildikdə və ya uçota alınmış torpaq sahəsi məlumatlarında dəyişiklik edildikdə)

- torpaq mülkiyyətçilərinin ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələrinin surəti (ailə üzvləri dəyişdikdə)

- ailə kəndli təsərrüfatının başçısına və üzvlərinə bələdiyyə tərəfindən verilmiş vəsiqələrin surəti

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

- 2 iş günü

 

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

- Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə

(soyadı, adı və ya ünvanı dəyişdikdə)

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının VM-nin 33.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslərin gəlir mənbəyinin  və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb (bax 2.2.5-e nömrəli xidmətə)

2.2.5-e.

 Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Əlaqə məlumatlarının VM-nin 33.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslərin gəlir mənbəyinin   və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

 

 

 

təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi  Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.32-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

2.2.6.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının

dəyişdirilməsi

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında” ərizə

- 1.2.7 nömrəli xidmət üzrə tələb olunan sənədlərdə dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri  (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),  Naxçıvan MR DVX-nin struktur  bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi

2 iş günü

 - Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin uçot  məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında Arayış

 (elektron kabinetə göndərilir (uçot məlumatlarının

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb (bax 2.2.6-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

 

dəyişdirilməsi vergi ödəyicisinin arayışının yenidən verilməsi zərurətini yaratdıqda)

(Vergi ödəyicisi vergi  ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

2.2.6-e.

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər  göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.33-cü bəndi- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

 

 

 

“Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

2.2.7.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin uçot məlumatlarının

dəyişdirilməsi

 

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında” ərizə

- 1.2.8 nömrəli xidmət üzrə tələb olunan sənədlərdə dəyişikliyi təsdiq edən sənəd

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),  Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, ünvanlı xidmət zamanı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

 

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş (elektron

kabinetə göndərilir)

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında Arayış

(elektron kabinetə göndərilir (uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi vergi ödəyicisinin arayışının yenidən verilməsi zərurətini yaratdıqda) (Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.2.7-e nömrəli xidmətə)

2.2.7-e.

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.34-cü bənd

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli

1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

 

 

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.3.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması

2.3.1.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin müvəqqəti  dayandırılması

 

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu  idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri,Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

2 iş günü

 

- Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.1-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

2.3.1-e.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

(İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

İN-nin Çağrı Mərkəz i (195) vasitəsilə  - 5-7 dəqiqə

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş (elektron kabinetə

göndərilir)

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS (mobil telefona göndərilir), əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

 

 

 

 

 

Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret  sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.24-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

2.3.2.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin  yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ- nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, ünvanlı xidmət

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və

2 iş günü

 

- Fiziki şəxsin fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.2-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

zamanı, KOB evləri

Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

 

 

 

2.3.2-e.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə* (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti  tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.23-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli

Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması”elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - 5-7 dəqiqə

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş (elektron  kabinetə göndərilir)

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS (mobil telefona göndərilir), əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

2.3.3.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

- VM-nin 16.3-16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi  ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur      bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi,  BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.3-e nömrəli xidmətə)

 

2.3.3-e.

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin

fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 16.3-16.5 və 24.0.6-cı maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

 

 

 

təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.25-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn

dayandırılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

2.3.4.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin  müvəqqəti dayandırılması

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

- VM-nin 16.3-16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.4-e nömrəli xidmətə)

 

2.3.4-e.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin

onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 16.3-16.5 və 24.0.6-cı maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli  191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.26-cı bəndi

- VN  Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi  ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin

onlayn dayandırılması” elektron xidməti üzrə

inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

 

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.4.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi

2.4.1.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

 

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 

- Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir) (Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət

etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.1-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

2.4.1-e.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə* (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 16.3, 16.5, 24.0.2 və 24.0.6-cı maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

- İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - 5-7 dəqiqə

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS (mobil telefona göndərilir), əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

 

 

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

 

 

 

tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.28-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

2.4.2.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ- nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun

2 iş günü

- Fiziki şəxsin fəaliyyətinin bərpa edilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.2-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

təşkili  strukturları

 

 

 

2.4.2-e.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə* (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 16.3, 16.5, 24.0.2 və 24.0.6-cı maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.27-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

- İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -dərhal  (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - 5-7 dəqiqə

 İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS

 (mobil telefona göndərilir),

əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

2.4.3.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət  qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  bərpa edilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.3-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

2.4.3-e.

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 16.3-cü, 16.5-ci və 24.0.6-cı maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

 

 

 

hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.29-cu bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin

fəaliyyətinin onlayn bərpası” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

2.4.4.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi  ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi,  BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  bərpa edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə  göndərilir)  (Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.4-e nömrəli xidmətə)

 

2.4.4-e.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin)

fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 16.3-cü, 16.5-ci və 24.0.6-cı maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.30-cu bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn bərpası” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.5.

 

DVX ilə elektron məlumat mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrənin yenidən verilməsi (dəyişdirilməsi)

- “Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə”

 

Qeyd: *Vergi ödəyiciləri vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- NK-nın 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”

- VN-nin Kollegiyasının 18.03.2019-cu il tarixli 1917050000004800 nömrəli Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili    strukturları, ünvanlı xidmət

vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- “Elektron məlumat  mübadiləsinin aparılması üçün  istifadəçi kodu, parol və şifrə (qapalı zərfdə)

-

2.6.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nə dəyişiklik edilməsi

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ- nin vergi

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin  struktur bölmələri,

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi,  BŞKSİBİ-nin Bəyannamələr və təhlil idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarələri/şöbələri, RVŞ-nin  İqtisadi təhlil və kameral

15 gün

- Vergi partnyorluğu Sazişi

-

 

 

 

 

ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili   strukturları

vergi yoxlamaları strukturları

 

 

 

2.7.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin müddətinin uzadılması

 

 

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin  struktur bölmələri,

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi,  BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, BŞKSİBİ-nin Bəyannamələr və təhlil idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, RVŞ-nin  İqtisadi təhlil və kameral vergi yoxlamaları  strukturları

 

15 gün

- Vergi partnyorluğu Sazişi

-

2.8.

Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması

 

 

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 74.1-ci maddəsi

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 221704010077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi  orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi və sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət strukturları, Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin Müraciətlərə baxılması şöbələri, MGBİ-nin Vergi və sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət İdarəsi

 

30 gün

- Cavab məktubu

(elektron kabinetə

göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.8-e nömrəli xidmətə)

 

2.8-e.

Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

 

- VM-nin 74.1-ci maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.62-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 30.07.2015-ci il tarixli 1517050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

 

 

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

30 gün

məlumat

Tam elektronlaşıb

3.

LƏĞV (QEYDİYYATDAN ÇIXMA)

3.1.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarılması

3.1.1.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin ləğv prosesində olması barədə məlumatın hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- ləğvetmə barədə qərar

- ödəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq edən rəsmi bəyanat (ödəmə qabiliyyətinin olması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda auditor rəyi ilə də təsdiq edilə bilər)

- hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın mətbu nəşrdə dərc olunmasını təsdiq edən sənəd

- idarəçiliyində olmayan, lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- möhür (itmişdirsə, bu barədə mətbuatda dərc edilmiş elan və onun tapılmaması barədə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş arayış)

- aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 50 min mislindən artıq dövlət və bələdiyyə müəssisələri olduqda İqtisadiyyat Nazirliyinin razılığı

- SC ilə bağlı müraciət daxil olduqda əlavə olaraq SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını  təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- təsviyəçinin (ləğvedicinin, ləğvetmə komissiyasının

- MM-nin 59-61-ci maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 16-cı maddəsi

- “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” 04.03.1993-cü il tarixli 526 nömrəli Qanun

- “Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları”nın, habelə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında” NK-nın 13.04.2005-ci il tarixli 70 nömrəli Qərarı

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ- nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya  fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

filial və nümayəndəlikləri,

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

5 iş günü

- Dövlət reyestrindən çıxarış

-

 

 

üzvlərinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 

maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

 

 

 

 

3.1.2.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarılması

- ləğvetmə balansı və qalıq əmlakın bölünməsi planını əks etdirən hesabatın təsdiq edilməsi barədə qərar

- ləğvetmə balansı

- qalıq əmlakın bölünməsi (istifadə edilməsi) planını əks etdirən hesabatı və həmin əmlakın iştirakçılara təqdim edilməsini təsdiq edən sənəd

- kommersiya qurumunun nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) və dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin əsli (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- idarəçiliyində olmayan, lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- üzərində “ləğv prosesindədir” yazılmış möhürü

- vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamə (qurum 2008-ci il 1 yanvar tarixədək vergi uçotuna alınmışdırsa)

- SC ilə bağlı müraciət daxil olduqda əlavə olaraq SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını  təsdiq edən sənəd

- səhmdarlarla hesablaşmanın

aparılmasını təsdiq edən sənədlər

- səhmdar cəmiyyətlərdə səhmlərin dövriyyədən çıxarılmasına dair

- VM-nin 34 və 158-ci maddələri

- MM-nin 59-61-ci maddələri

- İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 18.8-ci maddəsi

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 16-cı maddəsi

- NK-nın 04.10.2012-cı il tarixli 219 nömrəli Qərarı

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları”

- VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi haqqında” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli əmrdə dəyişiklik edilməsi haqqında” 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ- nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor

çatışmazlıq aşkar edilmədikdə 7 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

arayış

 

hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

təşkilatları istisna olmaqla)

 

 

 

3.2.

Hüquqi varisliyi yenidən təşkil olunan/yeni yaranan hüquqi şəxsə keçən hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatının/

uçotun ləğv edilməsi

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

 - yenidən təşkil nəticəsində ləğvetmə qərarı

- qurumun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin əsli (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- möhür (itmişdirsə, bu barədə mətbuatda dərc edilmiş elan və onun tapılmaması barədə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş arayış)

- təhvil aktı və/və ya bölünmə balansı

 - yenidən təşkil barədə məlumatın mətbuatda dərc olunmasını təsdiq edən sənəd

- vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamə (qurum 2008-ci il 1 yanvar tarixədək vergi uçotuna alınmışdırsa)

- səhmlərin dövriyyədən çıxarılması barədə arayış

-  İqtisadiyyat Nazirliyinin razılığı aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əməkhaqqı məbləğinin 75 min mislindən artıq olan təsərrüfat subyektlərinin qoşulduğu və birləşdiyi halda; aktivlərinin ümumi

- VM-nin 34 maddəsi

- MM-nin 59-61-ci maddələri

- İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 18.8-ci maddəsi

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 16-cı maddəsi

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar,

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsi, Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), MGBİ-nin İqtisadi təhlil və

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında bildiriş (və ya Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş)

-

 

 

 

dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 50 min mislindən artıq dövlət və bələdiyyə müəssisələri bölündüyü halda, müvafiq əmtəə bazarında payı 35%-dən çox olan təsərrüfat subyektinin yaranması ilə nəticələnərsə)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

 - “Vergi ödəyicisinin filialının nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

 - “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- ləğvetmə balansı

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları,  MGBİ-nin (yalnız qeydiyyatda olan vergi ödəyiciləri üçün), BŞKSİBİ- nin, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən xidmət mərkəzləri

 

uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ- nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya

hüquqi şəxslərin filial və

nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

 

 

 

 

3.3.

Vergi ödəyicisinin və onun filial, nümayəndəlik və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması

3.3.1.

Qeyri-kommersiya qurumunun vergi

uçotundan çıxarılması

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- qurumun ləğvetmə mərhələsində olduğunu təsdiq edən müvafiq qeydiyyat orqanının verdiyi rəsmi məlumat (reyestrdən çıxarış)

- qurumun ləğv edilməsi barədə təsisçilərin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- ləğvetmə balansı

- yekun bəyannamələr

-  təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

ləğv edilməsi və dövlət reyestrindən çıxarılması barədə məlumat dövlət reyestrini aparan orqandan daxil olduğu gün

 

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin AR-nın ərazisindəki filial və ya nümayəndəliyinin vergi

uçotundan çıxarılması

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- qurumun ləğvetmə mərhələsində olduğunu təsdiq edən müvafiq qeydiyyat orqanının verdiyi rəsmi məlumat (reyestrdən çıxarış)

- qurumun ləğv edilməsi barədə təsisçilərin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)  (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər

vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs  ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda  qeydiyyatdan

çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- ləğvetmə balansı

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin  və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

ləğv edilməsi və dövlət reyestrindən çıxarılması barədə məlumat dövlət reyestrini aparan orqandan daxil olduğu gün

 

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotundan çıxarılması

 

 

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- filialın, nümayəndəliyin və ya digər bölmənin ləğv edilməsi barədə rezident hüquqi şəxsin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

-“Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS- terminal olduqda  qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- ləğvetmə balansı

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan hüquqi şəxsin vergi

uçotundan çıxarılması

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- hüquqi şəxsin ləğv edilməsini təsdiq edən sənəd

- vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnaməsinin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə”  (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- ləğvetmə balansı

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.

Xarici dövlətin rezidentinin daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin vergi uçotundan çıxarılması

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- bölmənin ləğv edilməsi barədə xarici hüquqi şəxsin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-

terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- ləğvetmə balansı

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi,  BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.

Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması

 

 

- “Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması haqqında ərizə” (fiziki şəxs ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda – məhkəmənin qərarı, fiziki şəxs vəfat etdikdə - ölüm haqqında şəhadətnamə)

-  Fiziki şəxsin uçotu haqqında şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) ( şəhadətnamə itmişdirsə - bu barədə yazılı məlumat (fiziki şəxs vəfat etdikdə, ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda – varisi olmadıqda və Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə tapılmadıqda təqdim edilməsi tələb edilmir)

- torpaq mülkiyyətçiləri dəyişildikdə- torpağa dair mülkiyyət hüququnun başqa şəxslərə keçməsini təsdiq edən sənəd

-ailə kəndli təsərrüfatının statusu itirildikdə, ləğv edildikdə və ya ailə kəndli təsərrüfatının başçısı dəyişdikdə- bələdiyyə tərəfindən verilmiş müvafiq sənəd

- zəruri hallarda vərəsəlik haqqında şəhadətnamə

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

 -“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati

binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Fiziki şəxsin uçotdan  çıxarılması haqqında bildiriş

Qismən elektronlaşıb (bax 3.3.6-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA- sı olduqda) (POS-terminal olduqda  qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının

yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

 

 

 

 

 

 

3.3.6-e.

Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

-  fiziki şəxsin uçotu haqqında şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - bu barədə yazılı məlumat (fiziki şəxs vəfat etdikdə, ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda – varisi olmadıqda və  fiziki şəxsin uçotu haqqında şəhadətnamə tapılmadıqda təqdim edilməsi tələb edilmir)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.64-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Ərizənin qəbul edilməsi barədə bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Qismən elektronlaşıb

 

 

 

 “Fiziki şəxslərin  uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli

1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

3.3.7.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin vergi uçotundan çıxarılması

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış”

 

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (obyektdə quraşdırılmış NKA qeydiyyatdan çıxarılmamışdırsa (POS-terminal olduqda və qeydiyyatdan çıxarılmamışdırsa qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş və ya Vergi ödəyicisinin filialının,

nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılmasının təxirə salınması barədə məktub

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 3.3.7-e  nömrəli xidmətə)

 

3.3.7-e.

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

- Ləğvlə bağlı sənədlər (PDF formatında)

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili  sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret

sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.18-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800 nömrəli Qərarı ilә  təsdiq edilmiş  “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan

çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş

Qismən elektronlaşıb

 

3.3.8.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotundan çıxarılması

 

 

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış”

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (obyektdə quraşdırılmış NKA qeydiyyatdan çıxarılmamışdırsa (POS-terminal olduqda və qeydiyyatdan çıxarılmamışdırsa qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

 

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

 

çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş və ya Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılmasının təxirə salınması barədə məktub (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi  ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 3.3.8-e  nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

3.3.8-e.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn

qeydiyyatdan çıxarılması

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn

qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə

Tam elektronlaşıb

 

 

 

 

hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.17-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn

qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

 

3.4.

Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatdan çıxarılması

(e-kassalar istisna olmaqla)

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə”

- Servis Texniki Xidmət Mərkəzinin (STXM) plombun zədələnməməsi barədə aktı (fiskal yaddaşın göstəricisi əks etdirilməklə)

 - EMQ-nin və ya ENL-nin işlək vəziyyətdə olmasını təsdiq edən akt

- NKA-nın fiskal yaddaşının göstəricisi əks olunmuş çek (baş vermiş yanğın nəticəsində NKA yanarsa vergi ödəyicisi tərəfindən ərizə ilə birlikdə yanğın mühafizə şöbəsinin (bölməsinin) və STXM-in NKA-nın fiskal yaddaşının çıxarılmasının mümkünsüzlüyü barədə arayışı, NKA oğurlanarsa, itirilərsə isə - ərizə ilə birlikdə

- NK-nın  28.12.1995-ci il tarixli 266 nömrəli Qərarı

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və

uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi

- çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

- vergi, MDSS, işsizlik sığorta və ya İTS üzrə borcu olduqda 20 gün

- Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatdan çıxarılması barədə bildiriş və ya NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılmasının təxirə salınması barədə məktub (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş

Tam elektronlaşıb

(bax 3.4-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

müvafiq polis şöbəsinin (bölməsinin) arayışı vergi orqanına təqdim edilir)

Qeyd: sənədlərin tarixləri ərizənin təqdim edildiyi gündən ən çoxu 2 iş günü əvvələ ola bilər.

 

 

ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

 

surəti əldə edə bilər)

 

 

 

 

 

 

3.4-e.

Nəzarət-kassa aparatının

onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması

(e-kassalar istisna olmaqla)

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

- VM-nin 16.1.8 və 24.0.6-cı maddələri

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.20-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə

inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

- Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- vergi borcu olduqda

20 gün

- Nəzarət-kassa aparatının

qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

 

 

Tam elektronlaşıb

 

3.4-1-e.

E-kassanın qeydiyyatan çıxarılması

 

  • Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16.1.8-ci  və 24.0.6-cı maddələri

- AR NK-nın 01.08.2019-cu il tarixli 338 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “NKA-nın istismarı Qaydaları”

- VN-nin Kollegiyasının 22.04.2019-cu il tarixli 1917050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “NKA-nın e-uçotunun aparılması Qaydası”

e-kassa.gov.az portal

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla

- NKA-nın

qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

Tam elektronlaşıb

3.5-e.

POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan çıxarılması

 

(yalnız bank ekvayerləri üçün)

 

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

 

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.22-ci bəndi

- NK-nın 04.10.2012-ci il tarixli 219 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “AR ərazisində POS- terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- POS-terminalın

qeydiyyatdan çıxarılması

barədə məlumat

Tam elektronlaşıb

 

 

 

 

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “POS-terminalın onlayn qeydiyyatdançıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

 

 

 

3.6.

Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv edilməsi

 

  •  

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə”

- ”Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- VM-nin 158-ci maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələrinin Bəyannamələrin yoxlanılması və uçotun təşkili şöbələri/bölmələri, MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu və uçot risklərinin təhlili şöbəsi, BŞKSİBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Şuşa və Zəngilan RVŞ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

- qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı işlər  30 gün

 

- bildirişin, Qərarın göndərilməsi (qeydiyyatın ləğv edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edildiyi halda) 3 iş günü

- ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması haqqında bildiriş və ya ərizənin icrasından imtina edilməsi barədə məktub

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 3.6-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

3.6-e.

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza və ya DVX tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə*

 

Qeyd: *Vergi ödəyicilərinin vergi orqanı tərəfindən verilən kod-paroldan istifadə etməklə elektron kabinetə daxil olmaq imkanı 2024-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

- VM-nin 158-ci maddəsi

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- AR Prezidentinin

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

- qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı işlər  30 gün

 

- bildirişin, Qərarın göndərilməsi (qeydiyyatın ləğv edilməsi

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi haqqında bildiriş

Qismən elektronlaşıb

 

 

 

23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.19-cu bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

 

 

məqsədəmüvafiq hesab edildiyi halda) 3 iş günü

 

 

3.7.

DVX ilə elektron sənəd mübadiləsi üçün istifadəçi kodu, parol və şifrənin ləğv edilməsi

 

 

 

- “Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə”

 

 

- “AR VM-də dəyişiklik edilməsi haqqında” 03.12.2021-ci il tarixli 406-VIQD nömrəli AR Qanununun Keçid müddəalarının 2.6-cı maddəsi

- NK-nın 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

2 gün

- Elektron məlumat mübadiləsi üçün istifadəçi kodu, parol və şifrənin ləğv edilməsi haqqında bildiriş

 

-

 

 

 

 

vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili strukturları

 

 

 

 

3.8.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin ləğv edilməsi

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

- NK-nın “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili  strukturları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin  struktur bölmələri,

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, BŞKSİBİ-nin Bəyannamələr və təhlil idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarələri/şöbələri, RVŞ-nin  İqtisadi təhlil və kameral vergi yoxlamaları  strukturları

15 gün

 

- “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin ləğv edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

-

3.9.

Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyatına xitam verilməsi

- “Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyatına xitam verilməsi haqqında ərizə”

- VM-nin 24.0.7-1-ci və 165.1.3-cü maddələri

- AR Prezidentinin 12.07.2016-cı il tarixli 985 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən AR-nın ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün

nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”

- VN-nin Kollegiyasının 26.07.2016-cı il tarixli 1617050000008600 nömrəli

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi  orqanlarının vergi

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla qeydiyyat və uçot strukturları

 

 

5 gün

 

qeydiyyata xitam verilməsi barədə bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

 

 

-

 

 

 

 

Qərarı

 

ödəyicilərinə xidmət strukturları, RVŞ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçotun təşkili

strukturları

 

 

 

 

 

4.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi

4.1.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

4.1.1.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və əcnəbilər üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank” ASC-ləri, KOB evləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi  haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

 

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan imza ilə)

(bax 4.1.1-e nömrəli xidmətə)

4.1.1-e

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və əcnəbilər üçün)

  • Asan İmza
  • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”
  • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş  “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.2.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri, KOB evləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və“Kapital Bank”  ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan imza ilə)

(bax 4.1.2-e nömrəli xidmətə)

4.1.2-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər üçün)

  • Asan İmza
  • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”;
  • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş  “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.3.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin işçiləri üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş fiziki şəxsin işçisinə verdiyi etibarnamə və ya DVX-nin əmri ilə müəyyən edilmiş forma üzrə verdiyi etibarnamə

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri, KOB evləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

 

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan imza ilə)

(bax 4.1.3-e nömrəli xidmətə)

4.1.3-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin işçiləri üçün)

  • Asan İmza
  • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş fiziki şəxs tərəfindən işçisinə verilən etibarnamə

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.4.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(hüquqi şəxslərin rəhbərləri üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27

nömrəli Qərarı