Nazirlik
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciətlər
Əlaqə
Vergi orqanının adı Əlaqә Vergi orqanının ünvanları Elektron poçt ünvanı
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Tel.: (012) 403 89 15, 403 88 79
Faks: (012) 403 91 60 

AZ 5618, Şamaxı rayonu,
Nağaraxana kəndi

Bakı şəhəri, Ağa Nemətulla küçəsi, 44

office.tedrismerkezi@taxes.gov.az