Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Vergi Apelyasiya Şurasının iclasında növbəti şikayətə baxılmışdır

Vergi Apelyasiya Şurasında fiziki şəxs Rüstəmov Tofiq Qaçay oğlunun gəlir vergisi üzrə kameral qaydada hesablanmış əlavə verginin ləğv edilməsi barədə təkrar şikayətinə baxılmışdır.

T.Rüstəmov Vergilər Nazirliyinə ünvanladığı şikayətində Bakı Vergilər Departamenti tərəfindən ona məxsus mənzilin satılması ilə əlaqədar gəlir vergisi hesablandığını bildirmiş və bu qərarı düzgün hesab etməyərək kameral qaydada hesablanmış verginin ləğv olunmasını xahiş etmişdir.

Vergi Apelyasiya Şurasının iclasında vergi ödəyicisinin təkrar şikayətinə onun səlahiyyətli nümayəndəsi Məmmədli Ənnağa Əbdül oğlunun iştirakı ilə baxılmışdır.

Aparılmış araşdırma zamanı məlum olunmuşdur ki, Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamentində qeydiyyatda olan fiziki şəxs Rüstəmov Tofiq Qaçay oğlu 21 fevral 2013-cü il tarixdə 78370 manata əldə etdiyi mənzili həmin ilin oktyabr ayının 31-də 117 675 manata satmış, lakin 2013-cü ilin müvafiq dövrü üzrə vergi bəyannaməsini vergi orqanlarına təqdim etməmişdir.

Hesabat dövrü üzrə vergilərin hesablanmasında kənarlaşma yarandığından Bakı Vergilər Departamenti tərəfindən vergi ödəyicisinə “Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında” uyğunsuzluq məktubu göndərilmişdir. Uyğunsuzluq məktubunda göstərilən müddət ərzində vergi ödəyicisi tərəfindən əsaslandırılmış izahat məktubu və ya vergi bəyannaməsi təqdim edilmədiyindən Departament tərəfindən müvafiq vergi hesablanaraq müvafiq qərar  vergi ödəyicisinə göndərilmişdir.

T.Rüstəmovun vergi orqanı tərəfindən hesablanmış əlavə vergi məbləğinin ləğv edilməsi barədə şikayətləri Bakı Vergilər Departamenti və Vergilər Nazirliyi tərəfindən təmin edilməmişdir.

Apelyasiya Şurasında aparılmış araşdırmalara əsasən, vergi ödəyicisinin təkrar şikayətində və vergi orqanına təqdim edilən izahatında, həmçinin Şuranın iclasında öz mövqeyini sübut etmək üçün heç bir tutarlı əsas gətirmədiyi, notariat kontorundan əldə edilən məlumatlara əsasən alqı-satqı sənədində rəsmi olaraq daşınmaz əmlakın 78370 manata alındığı, həmin əmlakın 117675 manata təqdim edildiyi, mənzili alarkən 22000 manat beh olaraq verməsi ilə bağlı hər hansı təsdiqedici sənədlərin araşdırmaya təqdim edilmədiyi, habelə vergi ödəyicisi tərəfindən əldə edilmiş bu cür gəlirin Vergi Məcəlləsinin 99.3.6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərə aid olduğu təsdiqlənmişdir.

Apelyasiya Şurası vergi orqanı tərəfindən keçirilmiş kameral vergi yoxlaması zamanı Vergi Məcəlləsinin tələblərinin pozulması hallarına yol verilmədiyi, kameral vergi məbləğinin düzgün hesablandığı, vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən halların olmadığını müəyyən etmişdir.  

İşin faktiki halları, toplanmış materiallar, gətirilmiş dəlillər əsas götürülməklə və qanunvericiliyin tələbləri rəhbər tutulmaqla Vergi Apelyasiya Şurası Rüstəmov Tofiq Qaçay oğlunun  təkrar şikayətinin təmin edilməməsi haqqında Qərar çıxarmışdır.