Nazirlik
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciətlər
Əlaqə

Təsərrüfatınızı kölgədən çıxarın!

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları, torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergiləri ödəməkdən azad olsa da, vergi uçotuna durmalı və vergi orqanına hesabat verməlidirlər. Təsərrüfatınızı kölgədən çıxarın!