Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə


In Azeri

The main version of the logo AI - Version 1 (848 Kb), Version 2 (818 Kb)
EPS - Version 1 (1,5 Mb), Version 2 (1,6 Mb)
PDF - Version 1 (85 Kb), Version 2 (80 Kb)
JPG - Version 1 (386 Kb), Version 2 (347 Kb)
PNG - Version 1 (386 Kb), Version 2 (347 Kb)
Monochrome version of the logo AI - Version 1 (1,7 Mb), Version 2 (803 Kb)
EPS - Version 1 (2,1 Mb), Version 2 (1,5 Mb)
PDF - Version 1 (852 Kb), Version 2 (75 Kb)
JPG - Version 1 (386 Kb), Version 2 (347 Kb)
PNG - Version 1 (386 Kb), Version 2 (347 Kb)
Exclusive use of the logo (part of the text under the logo) AI (915 Kb) - EPS (1,8 Mb) - PDF (106Kb)
JPG - Version 1 (920 Kb), Version 2 (815 Kb)
PNG - Version 1 (225 Kb), Version 2 (202 Kb)

In English

The main version of the logo AI - Version 1 (848 Kb), Version 2 (818 Kb)
EPS - Version 1 (1,5 Mb), Version 2 (1,6 Mb)
PDF - Version 1 (85 Kb), Version 2 (80 Kb)
JPG - Version 1 (386 Kb), Version 2 (347 Kb)
PNG - Version 1 (386 Kb), Version 2 (347 Kb)
Monochrome version of the logo AI - Version 1 (1,7 Mb), Version 2 (803 Kb)
EPS - Version 1 (2,1 Mb), Version 2 (1,5 Mb)
PDF - Version 1 (852 Kb), Version 2 (75 Kb)
Exclusive use of the logo (part of the text under the logo) AI (915 Kb) - EPS (1,8 Mb) - PDF (106Kb)
JPG - Version 1 (920 Kb), Version 2 (815 Kb)
PNG - Version 1 (225 Kb), Version 2 (202 Kb)
In Azeri PPTX (2,5 Mb)
In English PPTX (3,1 Mb)