Az | Eng | Rus
Virtual vergi aləminizə xoş gəldiniz!

Bu bölmə gələcəyimiz olan sizlərin vergilər və onun ölkəmizin inkişafında nə qədər böyük rol oynadığı barədə ümumi anlayış və məlumatlarla tanış olmağınız məqsədilə yaradılmışdır.

Zənnimizcə, buradakı məlumatlar sizin vergilərə dair biliklərə yiyələnməyinizə və indidən vergi mədəniyyətinin formalaşmağında yardımçı olacaqdır.

Sizlərin hər bizinizə uğurlar arzulayır və ümid edirik ki, bu bölmə sizin köməkliyinizlə daha da maraqlı olacaqdır.


Vergi ödəmək - əmlakın bir hissəsini verməklə, qalan hissəsini saxlamaq deməkdir (Volter, fransız filosofu)
Vergilərlə bağlı bu səhifəmizdə daha nələri görmək istərdiniz?