Axtar
az|рус|eng
Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları


AKRONİMLƏR: AR - Azərbaycan Respublikası, MR - Muxtar Respublika, NK - Nazirlər Kabineti, VN - Vergilər Nazirliyi, BVD Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti, 1 saylı VD Vergilər Nazirliyi yanında 1 saylı Vergilər Departamenti, ƏVD və ƏVİ - Ərazi Vergilər Departamentləri və İdarələri, RVŞ Rayon Vergilər Şöbələri, VM Vergi Məcəlləsi

Tam mətni göstər

1) Qeydiyyat və vergi uçotu
2) Məlumat (status) dəyişikliyi
3) Ləğv (qeydiyyatdan çıxma)
4) Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi
5) Arayışların (məlumatların) verilməsi
6) Digər elektron xidmətlər