Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Vergi Bəyannaməsi

Bəyannamə, hesabat və ərizə formaları

 

Gəlir vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2   doldurulma qaydası  video təlimat 
Gəlir vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2 yeni (01.01.2017-ci ildə qüvvəyə minir)   doldurulma qaydası  
Mənfəət vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4   doldurulma qaydası video təlimat
Mənfəət vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4 yeni (01.01.2017-ci ildə qüvvəyə minir)   doldurulma qaydası  
Bələdiyyə müəssisələrinin Mənfəət vergisi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3       
Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında  Arayış   doldurulma qaydası  
Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2  yeni   doldurulma qaydası  
İdman mərc oyunlarından əldə edilən uduşların ödəmə mənbəyində tutulan gəlir vergisinin bəyannaməsi     doldurulma qaydası  
Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslərdən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi + Əlavə 1,2     doldurulma qaydası  
Sadələşdirilmiş  verginin  bəyannaməsi + Əlavə 1, 3 yeni   doldurulma qaydası  
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin  sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi + Əlavə    doldurulma qaydası  
Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeni   doldurulma qaydası video təlimat 1,video təlimat 2
Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğdən tutulmuş əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi + Əlavə    doldurulma qaydası  video təlimat

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2

  doldurulma qaydası  video təlimat (rüblük, illik )
Əmlak vergisinin bəyannaməsi + Əlavə    doldurulma qaydası  video təlimat
Əmlak vergisinin bəyannaməsi + Əlavə yeni (01.01.2017-ci ildə qüvvəyə minir)   doldurulma qaydası  
Torpaq vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2   doldurulma qaydası  video təlimat
Torpaq vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2 yeni (01.01.2017-ci ildə qüvvəyə minir)   doldurulma qaydası  
Yol vergisinin bəyannaməsi   doldurulma qaydası  video təlimat
Aksiz bəyannaməsi + Əlavə 1, 2   doldurulma qaydası  video təlimat
Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə   doldurulma qaydası  video təlimat
Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi   doldurulma qaydası  
Mədən vergisinin bəyannaməsi    doldurulma qaydası  video təlimat
Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə Mədən vergisinin bəyannaməsi      
Bələdiyyə ərazisində olan mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödənişin hesabatı      
Dövlət rüsumunun tutulması barədə hesabat + Əlavə 1, 2, 3, 4yeni   doldurulma qaydası  
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə ödəniş barədə Hesabat + Əlavə   

 

doldurulma qaydası

 
Vergi öhdəliyinin yaranmaması barədə Arayış    doldurulma qaydası  
İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə Podratçının aldığı gəlirləri barədə bəyannamə   doldurulma qaydası  
Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında Ərizə      
"Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə bağlanılmış müqavilələr barədə" məlumat forması   doldurulma qaydası  
Vergi öhdəliklərinin seçilməsi haqqında Məlumat      
Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqmda Qəbz      
Verginin tutulması haqqında Qəbz      
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının
dayandırılması haqqında
   doldurulma qaydası  
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında Arayış    doldurulma qaydası  
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında Arayış    doldurulma qaydası  
Hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri haqqında Arayış   doldurulma qaydası  
Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə   doldurulma qaydası  
Hüquqi şəxsin aktivləri barədə məlumat və onun əlavələri   
Fiziki şəxsin aktivləri barədə məlumat   
Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılmasi barədə Ərizə forması   
Gəlir vergisindən güzəşt hüququnun əldə edilməsinə dair arayış   
Vergi ödəyicisinin işçi heyətinin və özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə edilən qeydiyyata alınmış yeni avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat   
Yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat   
Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumatların verilməsi haqqında Bildiriş   

* - Video təlimatlar 01.01.2015-ci ilə qədər olan qanunvericiliyə uyğun hazırlanmışdır.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.