Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
İlqar Abbasov Adil, ilqar-abbasov@inbox.ru, Xırdalan şəhəri (21.02.2018) (Oxunub: 70 dəfə, ID: 16651)
Bilmək istərdim ki, hansı müəssisələrdə və hansı hallarda məcburi qaydada audit keçirilməlidir? Ümumiyyətlə məcburi audit keçirilməsi tələbi hansı qanun maddəsində göstərilmişdir?

Bildiririk ki, “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən audit yoxlaması könüllü qaydada (təsərrüfat subyektinin öz təşəbbüsü ilə) olmaqla yanaşı məcburi qaydada, yəni təsərrüfat subyektləri tərəfindən qanunla bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilə bilər.

Qanunvericiliyə əsasən məcburi audit keçirməli olan şəxslər sırasına publik hüquqi şəxslər, siyasi partiyalar, ictimai əhəmiyyətli qurumlar, dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrılan kommersiya təşkilatları, investisiya fondları, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər, sığorta şirkətləri, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, səhmdar cəmiyyətlər və s. aid edilmişdir.

Bax: Mülki Məcəllənin 91.4-cü107.6-cı maddələri, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü il tarixli 716-IIQ nömrəli Qanununun 12-ci, 12-1-ci və 14.6-cı maddələri, “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 992 nömrəli Qanununun 2-ci maddəsi, “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 oktyabr 2010-cu il tarixli 1101-IIIQ nömrəli Qanunu, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 15 may 2015-ci il tarixli 1284-IVQ nömrəli Qanunu, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 25 dekabr 2007-ci il tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Zaur.Suleymanov@aac.az, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16650)
VM-nin 14.3.4-cü maddəsinə misal verə bilərsiniz?

Bildiririk ki, sözügedən maddəyə əsasən müəssisənin əmlakı qalıq dəyərindən artıq qiymətə sığortalandığı halda bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilər hesablana bilər.

Maddənin daha aydın izah olunması üçün aşağıdakı misalı diqqətinizə təqdim edirik: müəssisənin 2017-ci ildə əmlakının qalıq dəyəri 300.000 manat olmuşdur. Həmin müəssisə öz əmlakını həqiqi dəyəri (bazar qiyməti) olan 500.000 manata, yəni qalıq dəyərindən 200.000 manat artıq qiymətə sığortalamışdır (500.000 – 300.000 = 200.000). Belə olan halda vergi orqanı tərəfindən müəssisənin əmlakının dəyəri 500.000 manat kimi qəbul edilir və vergilər həmin məbləğdən hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbaszadə Müşfiq Tahir, musfiq.abaszade@gmail.com, Sumqayıt (21.02.2018) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 16649)
1. Pərakəndə ticarətlə məşğul olan fiziki şəxs malları təqdim edərkən 1 alana 1 hədiyyə verir.
Bu zaman hədiyyə verilən mala görə nəzarət kassa aparatına çek vurulmalidir?
Hədiyyə təqdim edilmiş mallar Mənfəət bəyanaməsində hansi sütunda əks olunur?
Vergi ödəyicisi hədiyyə təqdim etdiyi mala bazar qiyməti tətbiq etmədən onu faktiki satış qiymət ilə rəsmiləşdirə bilər?
2. Pərakəndə ticarətlə məşqul olan fiziki şəxs eyni təsərrüfatı subyektində həm də topdan ticarət fəaliyyəti ile məşğul ola bilər?
3. Pərakəndə ticarətlə məşğul olan fiziki şəxs fiziki və hüquqi şəxslərə həmin şəxslərin tələbi ilə e-qaimə verir. Bu zaman nəzarət kassa aparatına çek vurulmalıdırmı?
4. Fiziki şəxsin topdan fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün hər hansi şərtlərə və meyarlara cavab verməsi mütləqdir?

1. Cavab: Bildiririk ki, hər hansı malın üzərində hədiyyə kimi digər mal təqdim edildiyi halda onların birlikdə qiyməti vahid qiymət kimi nəzarət kassa aparatına daxil edilərək çek təqdim olunmalıdır.

Hədiyyə kimi təqdim edilmiş mallar barədə məlumat isə “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin 206-cı (Əvəzsiz əsasla təqdim edilmiş aktivlərin dəyəri) sətrində əks etdirilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən ancaq vergitutma məqsədləri üçün istifadə edilir və mallar (işlər, xidmətlər) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada faktiki satış qiyməti ilə uçota alınır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.6.4-cü, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

2. Cavab: Bildiririk ki, “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”na əsasən topdansatış ticarəti ilə məşğul olan ticarət obyektlərində malların pərakəndə satışı qadağandır.

Qeyd olunanlardan göründüyü kimi eyni ticarət obyektində pərakəndə və topdansatış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə yol verilməməlidir.

Bax: Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin  3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişAzərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”.

3. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan istisnalar nəzərə alınmaqla, nağd hesablaşmaları aparan vergi ödəyicisi elektron qaimə-fakturanın verilməsindən asılı olmayaraq mütləq qaydada NKA çekini təqdim etməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsi.

4. Cavab: Bildiririk ki, Sizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı müəyyən məlumatla Nazirlər Kabinetinin 3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydalarında tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsayev Mehman Mirzağa, mehman-isayev@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 16648)
Bank 2016-cı ilin yanvarın sonunda bağlanmışdır. 17.11.2016-cı il tarixdə vergi borclarının alınması idarəsindən əmlak vergisi bəyannaməsinin ləğv kimi verilməsi haqqında bildiriş daxil oldu. Bizim bank da 2016-cı ilin ləğv bəyannaməsini təqdim etdi. Hal-hazırda bank ləğv prosesində olan bankdır. Sulımız belədir: biz 2017-ci il üçün əmlak vergisi bəyannaməsi verməliyikmi? Onu da qeyd edim ki, ləğv bəyannaməsi verdiyimiz üçün cari bəyannamə sistem tərəfindən qəbul olunmur. Xahiş olunur ətraflı cavab yazasınız.

Bildiririk ki, ləğv prosesində olan banklar tərəfindən bu prosesin uzun müddət davam etmə ehtimalı olduğundan ləğv prosesi başa çatanadək Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə, yəni hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dək Əmlak vergisinin bəyannaməsi vergi orqanına təqdim edilməlidir.
Bax: Vergi Məcəlləsinin 201.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dərişov Zaxar Zakir, tapyuva@mail.ru, Qax (21.02.2018) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16647)
Mən sizə aşağıdakı sualla müraciət etmişdim sizdə mənə cavab vermisiniz ki, ƏDV-nin vergitutma bazasını malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi təşkil etdiyindən, sorğunuzda qeyd olunan halda ƏDV-nin məqsədləri üçün ərizə verilməlidir. Bax: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci və 218.1-ci maddələri.
155.1. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüquqdan istifadə etməyən ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (bu Məcəllənin 218.1.1.1-ci və 218.1.1.3-cü 218.4.1-ci, 218.4.2-ci və 218.4.3-cü maddələrində göstərilənlər istisna olmaqla) bu Məcəllənin 157.3.1-ci maddəsində göstərilən tarixdən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.
218.1.1. bu Məcəllənin XI fəslinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manat və ondan az olan şəxslər; Sual: sadələşdirilmiş vergi odəyicisinin əvvəlki 12 ay üzrə satış dövriyyəsi 240.000 Azn, hasilat isə 160.000 Azn olmuşdur.
Sual: vergi ödəyicisi ƏDV-i qeydiyyatına ərizə verməlidirmi?
219.1. Hesabat dövrü ərzində vergi ödəyicisi tərəfindən (bu Məcəllənin 218.1.1-ci 218.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) (bu Məcəllənin 218.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərindən başqa) təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmi vergitutma obyektidir.
Yuxarıda göstərilən maddələr üzrə vergi tutulan əməliyyatlarlar hasilat hesab olunduğu halda ƏDV-qeydiyyatına necə ərizə verməlidir. Xahiş edirəm mənə tam aydın cavab verəsiniz.

Sualınıza 07.02.2018-ci il tarixdə kifayət qədər aydın şəkildə cavab (İD: 16572) verilmişdir.

Verilən cavaba əlavə olaraq bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 219-cu maddəsi yalnız sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə hesabat rübü ərzində əldə edilmiş hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin həmin verginin vergitutma obyekti olduğunu müəyyən edir.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata durmaq öhdəliyini isə, qeyd etdiyimiz kimi Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsi tənzimləyir.

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat dedikdə Vergi Məcəlləsinin 159-cu maddəsinə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində malların göndərilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi, təqdim olunma dedikdə isə Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu maddəsinə uyğun olaraq mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi başa düşülür.

Sorğunuzda qeyd olunan halda da malın dəyəri ödənilməsə də artıq təqdim olunma baş verdiyindən, ƏDV qeydiyyatında dair ərizə vermək öhdəliyi yaranmışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 155.1-ci, 159-cu218.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yusif Əhmədov Əlövsət, yusif_ehmedov@yahoo.com, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 22 dəfə, ID: 16646)
1. Cari vergi hesablamalarıyla bağlıdır. VM-sinin 151.5.2.-ci maddəsində (Cari vergi ödəmələrinin məbləği mənfəətdən və ya gəlirdən verginin məbləğinin 75 faizindən az olmamalıdır) nəzərdə tutulan mənfəət vergisi hansı ilin mənfəətindən nəzərdə tutulur? Əgər mənfəət vergi ödəyicisi Vergi orqanı tərəfindən təqvim ilinin hər üç rübü üzrə verilmiş cari vergi hesablamarına əsasən 75 faiz vergisini ödəyirsə, bu halda 4-cü rübü vergi orqanı boş hesablamalıdırmı?
2. Vergi Məcəlləsində sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında olan güzəştlər Sənaye Məhəlləsinə də aiddir? Məsələn, Neftçala Sənaye Məhəlləsi kimi.

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsi məhz əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan və növbəti vergi ilində fəaliyyət göstərən şəxslərin mənfəət və ya gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələrinin hesablanması qaydasını müəyyən edir. Bu baxımdan da həmin maddəyə aid olan 151.5.2-ci maddə cari iln mənfəətindən və ya gəlirindən vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanaraq ödənilməli olan cari vergi ödəmələrinin minimim həddini müəyyən edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində vergi güzəştləri iri tipli, geniş ərasizi və yüksək texnologiyaların cəmləşdiyi innovativ şəhər sənayesi layihələrinə - sənaye və texnologiyalar parklarına tətbiq olunur.

Sənaye məhəllərinə isə vergi qanunvericiyinə aid olmayan digər güzəştlər tətbiq oluna bilər ki, bunlara da misal olaraq güzəştli kreditlərin verilməsi, dövlət tərəfindən müəyyən xərclərin qarşılanmasını qeyd etmək olar.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 67-1-ci, 102.1.21-ci, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 164.1.15-ci, 164.1.16-cı, 164.1.28-ci, 165.1.7-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 207.3-cü207.14-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Əhmədov, s.axmedov1991@gmail.com (19.02.2018) (Oxunub: 110 dəfə, Orta qiymət: 1.67, ID: 16645)
Hazırlanan e-qaimə proqramı çox problemlər yaradır. Əvvəlki bundan yaxşı idi. Çünki yaradılan xml fayllarını excelə import etmək olurdu, hazırkılar isə buna imkan vermir. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq yenə də bu problem olduğu kimi qalıb. Xahiş edirəm EVH proqramının yaratdığı xml fayllarının düzgün formata keçirəsiniz. İşimizdə cox çətinlik yaradır.

Bildiririk ki, “Sual-cavab” elektron xidməti vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir.

Müracitətinizdə qeyd olunan məsələ ilə bağlı “Sual-cavab” bölməsinə deyil, konkret təkliflə “Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz” bölməsinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 1.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rövşən Rəhimov, info@bakinar.com, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16644)
Vergi ödəyicisi istehsal müəssisəsinə 2017-ci ilin noyabrında mal satmış, ümumi qaydada elektron qaimə-faktura göndərilmiş və mallar ciddi hesabat blankı olan təhvil qəbul aktı ilə rəsmiləşdirilmişdir. İstehsal müəssisəsi isə həmin mallar həmin ay istehsal ehtiyaclarına sərf etmişdir. 2018-ci ilin yanvar ayında məlum olmuşdur ki, elektron qaimə səhv tərtib edilmişdir və müqavilədə nəzərdə tutulan ƏDV-li məbləğə, elektron qaimədə ikinci dəfə ƏDV əlavə olunmuşdur. Bu halda yenidən sənədləşmə necə aparılmalıdır? Əvvəlki qaimə ləğv edilib, yanvarda yenidən elektron qaimə təqdim edilərsə, satışı noyabrdakı təhvil-qəbul aktına əsasən həmin dövrdə satışın tanınması saxlanılmalıdır yoxsa satış yeni qaimə dövründə, yanvarda tanınmalıdır?

Sorğunuzdan qiymətin dəyişdirilməsi qənaətinə gələrək bildiririk ki, müvafiq Qaydalara əsasən vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar müəyyən edildikdə, qiymətlər aşağı düşdükdə, elektron qaimə-fakturanın dəqiqləşdirilməsi qiymətləndirmə bazasında dəyişikliyın baş verdiyi hesabat dövründə aparılır. Dəqiqləşdirilmiş elektron qaimə-fakturaya proqram təminatı tərəfindən yeni seriya və nömrə verilir. Dəqiqləşdirilmiş elektron qaimə-faktura təqdim edildikdən sonra alıcı tərəfindən təsdiq edilməlidir. Alıcı tərəfindən dəqiqləşdirilmiş elektron qaimə-fakturanın təqdim edildiyi ayın sonuncu gününə kimi təsdiq edilmədiyi halda dəqiqləşdirilmiş elektron qaimə-faktura proqram təminatı tərəfindən silinir və dəqiqləşdirilməmiş sayılır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əli Tağıyev Sabir, Tagiyevali@mail.ru, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16643)
Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisələrdə (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində olan elmi müəssisə və təşkilatlarda) aylıq 180 manat məbləğdə əmək müqaviləsi ilə günlük 8 saat iş vaxtı ilə işləyir. Təşkilat rəhbərinin əmri ilə həmin işçi (fevral ayında iş günü 20 gün) 09.02.2018 - 11.02.2018 tarixləri arasında 3 günlük Quba rayonuna ezamiyyətə göndərilir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, bilmək istəyirəm ki, işçiyə həmin günlərə görə həm əmək haqqı, həm də ki ezamiyyət pulu nə qədər hesablanmalıdır?
Xahiş edirəm cavab bildirərkən, təsdiq olunmuş qanunla əsaslandırılmış şəkildə cavab yazasınız.
Qeyd: AR MN 18.01.2012-ci il Q-01 Qərarına əsasən təşkilat rəhbərinin tapşırığı ilə işçinin ezamiyyətə getdiyi və ezamiyyətdən qayıtdığı gün (günlər) istirahət və ya iş günü hesab edilməyən bayram gününə (günlərinə) düşərsə, həmin gün (günlər) üçün işçiyə əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada əlavə əmək haqqı və ya əlavə istirahət günü (günləri) verilir.

Bildiririk ki, sorğunuza ətraflı cavabın alınması üçün əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Qarayev, raufgarayev@mail.ru (19.02.2018) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 16642)
Sual verməmişdən əvvəl qeyd edilir ki, sual bölməsində suallara nəzər yetirmək lazımdır. Sual cavab verilərkən maddələrdə çaşqınlıq yaradan məqamlar var. Misal üçün Məhəmməd Knyazovun sualına belə bir cavab verilib "Vergi ödəyicisi olmayan şəxslərdən alınmış mallar barədə məlumat sərbəst formada olmaqla ödəniş edilkdən sonra qısa müddətdə vergi orqanına təqdim edilməlidir". Vergi Məcəlləsinin 3.5-ci, 73-cü və 124-cü maddələri əsaslandırmısız. VN 73-cü həmin maddə də hal nəzərdə tutulmayıb. Halbuki, siz həmin maddəyə istinad edib, cavab verirsiz. 124 isə məlumdur ki, fiziki şəxsə ödəniş edilərkən ÖMV tutulur ödənilir və bəyannamə təqdim edilir. Əgər sizin qeyd etdiyiniz kimi məlumat verilsə, Məcələnin 102.1.7 (qiymətli daşlardan və metallardan, qiymətli daşlar və metalların məmulatlarından, incəsənət əsərlərindən, əntiq əşyalardan və vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakdan başqa, daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsindən gəlir) uyğun gəlirsə, həmin şəxsi uçotda durmağı məcbur edəcəksiniz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 3.5-ci və 124-cü maddələrinin həmin sualın ikinci hissəsinə aid olduğu aydın şəkildə qeyd olunmuşdur.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi olmayan şəxslərə görülmüş işlərə və ya göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilən haqqın ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması Vergi Məcəlləsinin 73-cü maddəsində nəzərdə tutulmuşdur, lakin malların təqdim olunmasına görə ödəmə mənbəyində verginin tutulması həmin maddədə nəzərdə tutulmur.

Digər tərəfdən isə, Vergi Məcəlləsinin 17-ci maddəsində vergi ödəyicisindən verginin tutulmasının mümkün olmadığı hallarda, bu barədə vergi orqanlarına yazılı məlumat verilməsi nəzərdə tutulur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 17-ci73-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Süleymanov, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 60 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16641)
Belə bir məsələdə məsləhətiniz lazımdır: müəssisə müqavilə bağlayır və müqavilənin şərtlərinə əsasən alınan hər 100 ədəd məhsula görə 10 ədəd təmənnasız təqdim edir (reklam məqsədləri ilə və s). Bu halda sənədləşmə necə aparılması daha məqsədəuyğun olar? Elektron qaimədə həmin təmənnasız verilən məhsulları göstərilməlidir 0 qiymətnən?
Məlumat üçün: satılacaq məhsul ƏDV-dən azaddır. Vergi uçotu baxımından bu əməliyyat hesabatda necə əks olunmalıdır?

Bildiririk ki, mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik müəyyənləşdirir.

Vergi qanunvericiliyinə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir. Elektron qaimə-fakturada, o cümlədən də malın (işin, xidmətin) adı, ölçü vahidi, miqdarı, həcmi və buraxılış qiyməti göstərilir.

Bu baxımdan da, malları təqdim edən şəxs elektron qaimə-fakturada malın satış qiymətini qeyd etməlidir. Göndərilmiş mallar üzrə ödənişlərin aparılması və həmin malların dəyərinin mədaxil edilməsi zamanı isə müqavilənin şərtləri əsas götürülməklə malların alıcısı tərəfindən təmənnasız alınmış malların dəyərini nəzərə almalıdır.

Bax: Mülki Məcəllənin 2.2-ci, 6-cı və 390-cı maddələri, Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-ci71-1-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əlibəy Məmmədov Məhərrəm, alibay-1991@mail.ru, Gəncə şəhəri (19.02.2018) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16640)
Səyyar və audit yoxlamalar bügünkü gündə var yoxsa dayandırılıbdır?

Bildiririk ki, hazırki tarixə vergi yoxlamalarının dayandırılması barədə hər hansı rəsmi məlumat mövcud deyildir. Vergilərlə bağlı xəbərləri Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytından izləyə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla, leyla@inbox.ru, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16639)
Bilmək istərdim bir sahibkar (sadələşdirilmiş vergi) digər sahibkardan (və ya vətandaşdan) obyekt icarəyə götürüb və hər ay icarə haqqını ödəyir, icarə haqqı üzrə kommunal xidmətləri ödəyir. Yəni qaz, su, işıq və bunları icarəyə götürən nağd qaydada “Million” terminal vasitəsi ilə hər ay ödəyir. İndi bilmək istərdim bu halda bu ödənişlər xərcə aid edilirmi? Nağd ödənir və elektron qaimə faktura yoxdur, çünki obyek icarə olduğu üçün kommunal xidməti üzrə elektron qaimə faktura icarə verənin elektron sisteminə göndərilir. Onun adına gəlir biz bu kommunal ödənişləri ödədikdən sonra xərcə aid edə bilərikmi?

Bildiririk ki, icarəyə götürülmüş obyektlər üzrə kommunal xərclərin icarəçi tərəfindən ödənilməsi tərəflər arasında bağlanmış icarə müqaviləsində nəzərdə tutulduğu halda, icarəçinin gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü108-ci maddələri, “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafayev Mustafa Zəkəriyyə, mustafayev1951@mail.ru, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16638)
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə görə fəaliyyətini 5 il müddətinə dayandırdığını rəsmiləşdirdikdən sonra, fəaliyyəti bəyannamə və ya operativ aktla aktivləşməyən vergi ödəyicinin (torpaq və əmlak vergisindən başqa), əlaqəli məlumatlara görə bəyannamə vermək öhdəliyi yarana bilərmi?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı dövrdə faktiki olaraq fəaliyyət göstərməsi müəyyən edildikdə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilməklə sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı dövrlər üzrə vergi orqanına hesabatlar təqdim etməsi tələb olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənov Orxan Hidayət, orxan-hasanov-1986@mail.ru, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 16637)
Mən bilmək istəyirəm ki, sahibkarın mülkiyyətində olan torpaq ərazisinə görə VÖEN-nində borc yaranıb. Vergi idarəsində isə bildiriblər ki, həmin borcu 141732-maddəsinə (Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı) ödəmə etməlidir. Amma həmin torpaq ərazisi icarədə deyil. Şəxsi mülkiyyətdədir. Həmin sahibkar isə fiziki şəxsdir. Bu borcun yaranması nə dərəcədə düzgündür?

Bildiririk ki, təyinatı üzrə istifadə olunan və aqrotexniki səbəblərdən istifadəsi mümkün olmayan mülkiyyətçisi olduğu torpaq sahəsinə görə fərdi sahibkar torpaq vergisini dövlət büdcəsinə deyil, bələdiyyə büdcəsinə ödəməlidir.

Bununla yanaşı, yaranmış vəziyyətin araşdırılması üçün vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur

Bax: Vergi Məcəlləsinin 208.6-cı maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılov İlqar Asif, Gəncə (19.02.2018) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 16636)
Mənim telefonuma ismarıc gəlib ki, VÖEN qutusunda 12 oxunmamış sənəd var. Bu sənədləri necə oxumaq olar?

Bildiririk ki, vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış hər bir vergi ödəyicisi üçün İnternet Vergi İdarəsində fərdi elektron qutu yaradılır. Elektron qutusu olan vergi ödəyicilərinə sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) onların fərdi elektron qutusuna göndərilir.  Vergi orqanından göndərilən hər hansı sənədin yalnız kağız daşıyıcısında göndərilməsi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda fərdi elektron qutusu olan şəxslərlə yazışmalar elektron formada aparılır. Qeyd edək ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən istənilən sənəd rəsmi statusa malikdir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az rəsmi internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz/

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şahin Mirməhəmmədli Ramiz, esed-orucov@mail.ru, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16635)
Mən, Mirməhəmmədli Şahin Ramiz oğlu 1503802092 qeydiyyat nömrəli VÖEN ilə avtomobil təmiri ilə fəaliyyət göstərən fiziki şəxsəm. Fəaliyyət göstərdiyim ərazini “XİNCAB” MMC-dən icarə müqaviləsi ilə icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsinin 10-cu bəndinə əsasən “İcarəçi icarə götürdüyü əmlakı ikinci əldən icarəyə verə bilməz”. İcarəyə götürdüyüm ərazidə avtomobillərə xidmət göstərmək üçün təsisçisi olduğum “My Auto Service MMC” MMC-yə Əvəzsiz İdarə etmə haqqında müqavilə ilə verilmişdir. Müqavilə aşağıdakı tərtibatdadır:
ƏVƏZSİZ İDARƏ ETMƏ HAQQINDA MÜQAVİLƏ ¹–001 Bakı şəhəri “08”Fevral 2018-ci il Bu müqaviləni (bundan sonra “Müqavilə” adlandırılacaq), bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən fiziki şəxs sahibkar kimi qeydə alınmış və VÖEN (1503802092) əsasında fəaliyyət göstərən Mirməhəmmədli Şahin Ramiz oğlu şəxsində (bundan sonra “Sahibkar” adlandırılacaq) və digər tərəfdən dövlət qeydiyyatına alınmış “My Auto Service MMC” MMC-nin direktoru Xaspoladov İlqar Yaşar oğlu (bundan sonra “ İdarəçi ” adlandırılacaq) aşağıdakı şərtlərlə bağladılar:
MADDƏ 1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ 1.1. Bu müqavilənin əsas predmetini Sahibkarın icarəyə götürdüyü Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Əlişir Nəvai küçəsi 19A ünvanında yerləşən 1064.3 kv.m-lik ərazini İdarəçinin tam hüquqlu idarəçiliyinə verir. Digər tərəfdən İdarəçi həmin əmlak kompleksinin və onun ləvazimatlarının vicdanlı şəkildə idarə etməyi, həmçinin idarəetmə ilə bağlı əldə edilən vəsaitlərin dəqiq uçotunun aparılmasını, gəlirdən dövlət büdcəsinə məcburi ödənişlərin ödənilməsini, idarə etməyə verilən əmlak kompleksinin və digər vəsaitlərin amortizasiya xərclərinin qarşılanmasını, əmlakın dəyərinin qorunması öhdəliyini öz üzərinə götürür. 1.2. Həmçinin idarəçi əmlak kompeksinin tərkibində əlavə tikililərin təmin edilməsi, qurğuların quraşdırılması hüququna malikdir. 1.3. İdarəçi sahibkarın tələbi əsasında ona yazılı və şifahi hesabat verməyə borcludur.
MADDƏ 2. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 2.1. “İdarəçi” aşağıdakı hüquqları vardır: 2.1.1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin istiqamətlərini sərbəst müəyyən etmək; 2.1.2. Fəaliyyət nəticəsində əldə olunan gəlirləri almaq, 2.1.3. Əmlak kompleksi üzərində tam hüquqlu idarəçi kimi digər şəxslərlə müqavilələr bağlamaq və ya buna xitam vermək, 2.1.4. Fəaliyyəti nəticəsində mübahisələrin məhkəmədən kənar və ya məhkəmə vasitəsilə həllinə nail olmaq, iddia qaldırmaq və müdafiə olunmaq üçün subyektiv hüquqa malik olmaq, 2.1.5. Fəaliyyətin səmərəli təşkili və digər zəruri hallarda təşkilat formasından asılı olmayaraq bütün dövlət orqanları ilə və digər özəl şəxslərlə əlaqələr qurmaq və təmsil etmək. 2.2. “İdarəçinin” aşağıdakı vəzifələri vardır: 2.2.1. Kompleks üzrə fəaliyyəti təmin etmək; 2.2.2. Fəaliyyət istiqamətinə uyğun icazələr tələb olunarsa icazələr almaq; 2.2.3. Sahibkarın tələb etdiyi tarixlər üçün 5 iş günündən gec olmayaraq bütün hesabatları ona təqdim etmək; 2.2.4. Məcburi dövlət ödənişlərini vaxtında dövlət büdcəsinə və digər məcburi ödəniş subyektlərinin hesablarına daxil etmək; 2.2.5. Əmlakın rentabelliyinin qorunması üçün bütün zəruri addımları atmaq. 2.3. “Sahibkar” aşağıdakı hüquqları vardır: 2.3.1. Müqavilədə qeyd olunan öhdəliklərin vaxtında icrasını İdarəçidən tələb etmək; 2.3.2. Onun fəaliyyət istiqamətlərinə lazım bildikdə nəzarət etmək; 2.3.3. Zəruri hesab etdiyi müddətlər üçün hesabatları tələb etmək. 2.4. Sahibkarın aşağıdakı vəzifələri vardır: 2.4.1. İdarəçinin tam fəaliyyəti üçün şərait yaratmaq; 2.4.2. Əmlak kompleksini avadanlıqları və bütün maddi vəsaitləri ilə birlikdə İdarəçinin sərəncamına vermək; 2.4.3. İdarəetmənin effektliyinin təmin edilməsi yönündə tələb olunduğu təqdirdə İdarəçini bütün sənədlərlə təmin etmək, buna zəruri şərait yaratmaq; 2.4.4. Müqavilənin həyata keçirilməsinə maneçilik edən digər addımlardan çəkinmək. 2.5. Ümiyyətlə tərəflər bəyan edir ki, tərəflər arasında olan anlaşılmazlıqlar müqavilənin varlığı və davam etməsi prezumsiyasına xidmət etməli, müqavilənin qüvvədə olmasına yozulmalıdır.
MADDƏ 3. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ 3.1. Tərəflər Müqavilə ilə bağlı meydana gələn bütün mübahisələri və fikir ayrılıqlarını mümkün olduğu təqdirdə danışıqlar yolu ilə həll edirlər. 3.2. Tərəflər Müqavilə ilə bağlı meydana gələn bütün mübahisələri danışıqlar yolu ilə həll edə bilmədikdə, mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələrində həll edilir.
MADDƏ 4. FORS-MAJOR 4.1. Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrasının fors-major hadisələr nəticəsində qeyri-mümkün olduğu hallarla qarşılaşan Tərəf (yanğın, daşqın, digər təbii fəlakətlər, blokada, tətillər, hərbi əməliyyatlar, mülki qarşıdurmalar və embarqo) digər Tərəfi 15 (on beş) gün ərzində qeyd edilən halların baş verməsi və ya sona çatması və həmin halların Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrasına təsiri barədə xəbərdar etməlidir. 4.2. Bu öhdəlikləri yerinə yetirməyən Tərəf digər Tərəfin xəbərdar olunmaması nəticəsində dəyən zərərə görə məsuliyyət daşıyır. 4.3. Fors-major halların 1 (bir) aydan artıq müddətdə davam etdiyi təqdirdə Tərəflərdən hər biri digər tərəfi yazılı qaydada xəbərdar etməklə Müqaviləyə xitam vermək hüququna malikdir və bu halda hər hansı bir kompensasiya ödənilmir.
MADDƏ 5. DİGƏR ŞƏRTLƏR 5.1. Bu müqavilə imzalandığı andan qüvvəyə minir və tərəflərin qarşılıqlı öhdəliklərinin tam şəkildə yerinə yetirilməsindən sonra öz qüvvəsini itirir. 5.2. Tərəflərdən heç biri öz hüquq və öhdəliklərini digər Tərəfin yazılı razılığı olmadan üçüncü şəxslərə verə bilməzlər. 5.3. Müqavilə 3 (üç) səhifədən ibarətdir, Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur və Tərəflərə təqdim olunur.
MADDƏ 6. TƏRƏFLƏRIN HUQUQİ ÜNVANLARI VƏ BANK REKVİZİTLƏRİ Sahibkar Mirməhəmmədli Şahin Ramiz oğlu VÖEN: 1503802092 Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi, ev 19V, mənzil 52 İmza: Möhür: İdarəçi “My Auto Service MMC” MMC VÖEN: 2004794361 Ünvan: AZ1025, Bakı Şəhəri, Xətai rayonu, Sabit Orucov, ev 8A, mənzil 7 İmza: Direktor Xaspoladov İ.Y. Möhur:
Xahiş edirəm aşağıdakı sualları cavablandırasız:
1. Bu müqaviləyə əsasən “My Auto Service MMC” MMC həmin ərazidə hüquqi fəaliyyət göstərə bilərmi?
2. Fiziki şəxs olaraq kassa aparatı ilə fəaliyyət göstərirəm, Eyni ünvanda “My Auto Service MMC” MMC kassa aparatı və bank terminal götürərək fəaliyyət göstərə bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən halda fiziki şəxs ilə təsisçisi arasında bağlanmış müqavilənin düzgünlüyünə hüquqi baxımından qiymət verilməsi Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

2. Cavab: Bildiririk ki, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) hüquqi şəxsin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada mülkiyyətində və ya istifadəsində olan hissəsində ona məxsus nəzarət-kassa aparatı və POS terminal qeydiyyata alına bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Məmmədov Mayıl, memmedov-cavid@hotmail.com, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16634)
1. Şirkətin adına alınmış nəqliyyat vasitəsi sahibkar tərəfindən şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunur.
2. Sahibkar yaşayış binasındakı şəxsi mənzilini (bina) sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə edib.
Sual: yuxarıdakı hər iki halda amortizasiya hesablanmalıdır yoxsa yox? Əgər hesablanmalıdırsa niyə hesablanmalıdır? Əgər hesablanmamalıdırsa niyə hesablanmamalıdır?

Bildiririk ki, 1-ci halda şirkətə məşxus naqliyyat vasitəsinin əvəzsiz olaraq həmin şirkətin rəhbəri (və ya təsisçisi) tərəfindən şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunması əmlakın şirkət tərəfindən qarşılıqlı surətdə asılı olan fiziki şəxsə icarəyə verilməsi anlamını verir. Bu halda əqd şirkət tərəfindən bazar qiymətləri ilə qiymətləndirilməli, o cümlədən amortizasiya ayırmaları nəzərə alınmaqla mənfəət vergisinə cəlb olunmalıdır.

2-ci hal ilə bağlı bildiririk ki, Mənzil Məcəlləsinin müddəalarına əsasən yaşayış sahəsinin əsas təyinatı həmin sahədə insanların yaşamasıdır. Bununla belə, həmin yaşayış sahəsindən fərdi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə istifadəsinə yol verilir ki, bu zaman da yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə keçirilməsi həyata keçirilir.

Müvafiq prosedurların tələblərini yerinə yetirən, əmlakı əsas vəsait kimi uçota alan fərdi sahibkar həmin əsas vəsaitə amortoyzasıya hesblaya bilər.

Bax: Mülki Məcəllənin 700-cü və 732-ci maddələri, Mənzil Məcəlləsinin 14-cü21-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 114-cü115-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbasov Xəzər İntiqam, xranimus@gmail.com, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16633)
Kassa aparatının qeydiyyatdan çıxarılma ödənişi nə qədərdir?

Bildiririk ki, vergi orqanlarında nəzarət-kassa aparatlarının qeydiyyatdan çıxarılması ödənişsiz həyata keçirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hasil Əliyev, dqmk@mail.ru, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16632)
1. ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə 2017-ci ildə 5.000 manat dəyərində avadanlıq almış və malı təqdim edən ƏDV ödəyicisi olmadığından həmin mala görə ƏDV ödənilməmişdir. 2018-ci ildə həmin əsas vəsait müəssisə tərəfindən uçotdan silinərsə, həmin əsas vəsaitin qalıq dəyəri ƏDV-nin vergitutma obyekti hesab edilirmi?
2. Vergi Məcəlləsinin 164.1.10.-ci maddəsində "Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı, iş görülməsi və xidmət göstərilməsi" dedikdə söhbət Mərkəzi Banka göstərilən xidmətlərdən gedir, yoxsa Mərkəzi Bankın göstərdiyi xidmətlərdən?
3. ƏDV qeydiyyatında olan ödəyici hesabat dövrü ərzində ƏDV daxil olmaqla 50.000 manat məbləğində avadanlığı təqdim etmişdir. Hesabat dövrünün sonuna təqdim olunmuş avadanlığın dəyərinin 50%-i sifarişçi tərəfindən ödənilmişdir. Avadanlığın dəyərinin qalan 50%-i isə növbəti ayda (malların təqdim edildiyi vaxtdan 25 gün müddətində) ödənilmişdir. Cari hesabat dövründə ödəyicinin ƏDV tutulan əməliyyatının dəyəri nə qədər olacaq?

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və müvafiq əvəzləşdirmə alırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, belə mallardan (işlərdən, xidmətlərdən) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsi, fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Bu baxımdan da ƏDV-ni tətbiq etməyən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisindən alınmış malların silinməsi ƏDV üzrə vergitutma obyektini təşkil etmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, sözügedən maddədə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı Mərkəzi Bank və Dövlət Neft Fondu tərəfindən malların idxalı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ƏDV-dən azad edilir.

Onu da qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın vəzifələri “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəzifələri isə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə” ilə müəyyən edilmişdir.

Bax: “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının  10 dekabr 2004-cü il tarixli 802-IIQ nömrəli Qanununun 5-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli, 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”.

3. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda ödəmə aparılan hər 2 tarixdə, hər biri müqavilənin 50 faizi miqdarında olmaqla ƏDV məqsədləri üçün 2 vergi tutulan əməliyyat baş vermişdir.

Müvafiq olaraq cari hesabat dövründə ƏDV bəyannaməsində 25.000 manat öz əksini tapmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Adil Həsənov, Delta@79mail.ru, Bakı (19.02.2018) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16631)
Müəsissə balansında olan boru kəmərləri vasitəsi ilə sifarişçlərin tələblərinə uygun olaraq məhsullarını daşıyır. Vergi Məcəlləsinin 194.4.2 maddəsinin tələblərinə görə müəsissənin balansında olan boru kəmərləri əmlak vergisindən azadır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 noyabr 2004-cu il tarixli 167 nömrəli və 20 avqust 2008-ci il tarixli 191 nömrəli qərarlarına uygun olaraq boru kəmərlərlərinin mühafizə zolagı hər tərəfdən yerləşdiyi ərazinin reliyefindən aslı olaraq 50-100-150 m təşkil edir. Məlumat üçün bildiririk ki, boru kəmərlərinin keçdiyi torpaqlar bizim müəssisənin mülkiyyətində və istifadəsində deyil. Xahiş edirik bizə izah edəsiniz ki, müəssisə balansında olan boru kəmərlərinin yerləşdiyi (istifadə etdiyi) mülkiyyətində və istifadəsində olmayan torpaqlara görə dövlət büdcəsinə torpaq vergisi hesablamalıdırmı, hesablamalıdırsa Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsaslanmalıdır?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir.

Bununla yanaşı sorğuda məhsul ötürən kəmərlərin keçdiyi torpaqların kimin mülkiyyətində və istifadəsində olması ilə bağlı sənədlər, habelə boru kəmərləri vasitəsilə məhsulları daşıyan müəssisənin adı, VÖEN-i barədə məlumat və digər zəruri sənədlər təqdim edildiyi halda qeyd edilən məsələyə münasibət bildiriləcəkdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 204-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Həşimov Səfər, eleskerovcavidan@gmail.com, Bakı (14.02.2018) (Oxunub: 145 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16630)
Sualım ixracın təşviqi ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, qeyri-neft məhsulları ixrac olunarkən ixracın təşviqi haqqında əlavə tədbirlər planına əsasən ixrac olunmuş məhsulun dəyərinin 3%-i (4,5% və ya 6%) vergi ödəyicisinin hesabına geri qaytarılır. Bu halda geri ödənilmiş məbləğ mənfəət vergisi məqsədləri üçün gəlir sayılırmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci maddəsinə əsasən rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti onun mənfəətidir. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə bu Məcəllənin X fəslində göstərilən, gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq mənfəətdir. Vergi Məcəlləsinin 106-cı maddəsi ilə vergidən azad edilən gəlirlərin siyahısı müəyyən edilmişdir. Bunlara əsasən sorğuda göstərilən halda vergi ödəyicisinə ixracın təşviqi məqsədilə faktiki ixrac olunan qeyri-neft məhsullarına görə ödənilən vəsaitin vergidən azad edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığından həmin gəlirlər ümumi qaydada mənfəət vergisinə cəlb olunur. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci və 106-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elxan Namazov Sarıbəy, namazov_elxan@yahoo.com, Bakı (14.02.2018) (Oxunub: 130 dəfə, Orta qiymət: 3.4, ID: 16629)
Mənə Binəqədi rayon bələdiyyəsi tərəfindən 67.79 manat bir neçə ilin ödənilməyən əmlak vergisinin ödənilməsi bildirilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, mən evi 21.09.2017-ci il tarixdə alqı-satqı müqaviləsi ilə almışam. Vergi Məcəlləsinin 200.5. maddəsinə əsasən mən yalnız 2017-ci il üzrə (cari) əmlak vergisini ödəməliyəm. "Yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi və uçotu ilə bağlı metodiki vəsait"in 4.3.1-ci bəndinə əsasən (87.22-30)*0.95*0.40=21.74 manat illik əmlak vergisi ödəməliyəm. Bələdiyyənin qeyd etdiyi məbləğ isə 4 ilə yaxın müddəti əhatə edir və mənə həmin illərində ödənilməli olduğumu bildirirlər.
1. Mən keçmiş illər ərzində istifadə etmədiyim əmlaka görə niyə əmlak vergisi ödəməliyəm?
2. Bələdiyyənin əməkdaşı hansı əsasla bunu məndən tələb edə bilər?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci maddəsinə əsasən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri əmlak vergisinin məqsədləri üçün vergitutma obyekti hesab edilir.

Həmin Məcəllənin 200.4-cü və 200.5-ci maddələrinə əsasən  bələdiyyələr verginin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişini vergi ödəyicilərinə avqustun 1-dən gec olmayaraq verməlidirlər. Cari il üçün verginin məbləği bərabər hissələrlə - həmin il avqustun 15-dək və noyabrın 15-dək ödənilir. Əmlak vergisi əmlakın əvvəlki sahibi tərəfindən ödənilmədiyi hallarda, vergi bu maddə ilə müəyyən edilmiş ödəmə vaxtında həmin əmlakın sahibi tərəfindən ödənilir.

İstinad edilən maddələrin məzmunundan göründüyü kimi əmlak əmlak vergisinin ödənilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətlərə qədər və ya sonra təqdim edildikdə və təqdimetmə anına vergi ödənilməmiş olduqda həmin əmlaka görə vergi həmin əmlakın faktiki sahibi tərəfindən ödənilməlidir.

Digər tərəfdən, Vergi Məcəlləsinin 85.2-ci maddəsinə əsasən vergilərin ödənilmə müddətləri pozulmaqla ödənilməsinə görə vergi ödəyicisi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə faiz ödəyir.

Vergi Məcəlləsinin 85.4-cü maddəsinə əsasən isə vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövri qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər.

Qeyd olunanlara əsasən əmlak vergisi əmlakın əvvəlki sahibi tərəfindən vaxtında ödənilmədiyi halda, vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində əmlak vergisini və faizləri hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin və faizlərin hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 5 il ərzində həmin əmlakın yeni sahibindən tutmaq hüququna malikdirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 85-ci, 197.1.1-ci, 200.4-cü200.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nofəl Məmmədov, mammadov.nofal@gmail.com, Bakı (14.02.2018) (Oxunub: 106 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16628)
Xahiş edirəm ki, müddətin axımı ilə bağlı aşağıdakı suallara öz münasibətinizi bildirəsiniz. Məlum olduğu kimi, Vergi Məcəlləsinin 68.2-ci maddəsində bildirilmişdir ki, müddətin axımının son günü qeyri-iş gününə təsadüf etdikdə növbəti ilk iş günü müddətin son günü hesab edilir. O cümlədən, Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsində ödəmənin 30 gündən sonra olacağı təqdirdə E-VHF-nın Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq mal təqdim edildikdən (iş görüldükdən, xidmət göstərildikdən) sonra 5 gün ərzində göndərilibsə əməliyyatın vaxtı E-VHF-nın vaxtı hesab edildiyi qeyd edilmişdir. Lakin 5-ci günün qeyri-iş gününə təsadüf etməsinə görə E-VHF növbəti ilk iş günü, yəni malın təqdim edilməsindən sonrakı 6-cı gün təqdim edilməsini Məcəllənin 68.2-ci maddəsinə əsasllanaraq məhz E-VHF-nın qanunla göstərilmiş müddət daxilində göndərildiyi hesab edilirmi?
Misal: 26.11.2017-ci il tarixində e-qaimə təqdim edilmişdir. 31.11.2017 tarixində (5-ci gündə) e-qaimə sistem tərəfindən təsdiqlənmişdir və bu səbəbdəndə e-qaimənin (yəni malın təqdim edilməsinin) tarixi 26.11.2017 olmuşdur. 31.11.2017-ci il tarixi qeyri-iş günü olduğundan malı təqdim edən şəxs növbəti iş günündə, 01.12.2017 tarixində, yəni e-qaimədən (malın təqdim edilməsindən) 6 gün sonra E-VHF-nı alıcıya təqdim etmişdir. Alıcı tərəfindən isə malın dəyəri malın təqdim edilməsindən 30 gün keçməsinə baxmayaraq ödənilməmişdir. Məcəllənin 68.2-ci maddəsinin tələblərinə əsaslanaraq vergi tutulan əməliyyatın dövrü dekabr ayıdırmı, yoxsa noyabr ayıdırmı?
O cümlədən ikinci sualım ondan ibarətdir ki, Məcəllənin 166.1-ci maddəsində ödəmənin malın təqdim edilməsindən sonra 30 gündən sonra olacağı təqdirdə əməliyyatın vaxtının malın təqdim edilməsinin və ya E-VHF-nın göndəriləcəyi vaxt ola biləcəyi bildirilir. Sualım ondan ibarətdir ki, ödəmənin 30-cu günü qeyri-iş gününə təsadüf etdikdə və alıcı tərəfindən növbəti ilk iş günü ödəmə həyata keçirildikdə Məcəllənin 68.2-ci maddəsinin tələblərinə əsaslanaraq ödəmənin məhz göstərilən müddətin son günü həyata keçirildiyi kimi qəbul oluna və ödəmənin gününün əməliyyatın günü olduğu qəbul edilməlidirmi? Misal: 31.03.2017 mal təqdim edilmiş (e-qaimə göndərilmiş) və 5-ci gündə, 05.04.2017 E-VHF təqdim edilmişdir. Malın təqdim edilməsindən sonrakı 30-cu gün, yəni 30.04.2017-ci il tarixi qeyri-iş günüdür və ödəmə növbəti ilk iş günü, 01.05.2017-də həyata keçirilmişdir. Zəhmət olmasa göstərilən bu halda əməliyyatın gününün hansı gün olduğunu bildirə və izah edəsiniz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 68-ci maddəsinə əsasən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı onun hesablanmasını şərtləndirən hüquqi hərəkətin və ya faktiki hadisənin həyata keçirildiyi sonrakı gündən başlanır. Hər hansı müddət Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün axırında bitir. Bu Məcəllədə nəzərdə tutulan hər hansı müddət qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş gününə keçir.

Göründüyü kimi müddətlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 68-ci maddəsində qeyd edilən müddəalar, o cümlədən qeyri-iş günlərində müddətlərin hesablanması ilə bağlı müddəalar həmin Məcəllədə nəzərdə tutulan bütün müddətlərin hesablanmasına şamil edilir.

Buna əsasən sorğuda göstərilən hallarda ƏDV üzrə vergi tutulan əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə ödəmənin həyata keçirildiyi 30-cu gün qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş günü, ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxtın son günü (5-ci gün) qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş günü sayılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 68.2-ci166-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev Əlibaba Ərzuman, aliyevalibaba1994@gmail.com, Bakı (13.02.2018) (Oxunub: 122 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16627)
TƏSVİR: Rusiya Federasiyasında yerləşən və fəaliyyət göstərən qeyri-rezident hüquqi şəxs (“A” şirkəti) və Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs (“B” şirkəti) təlim xidmətlərinin göstərilməsi barədə razılığa gəlirlər. Xidmət müaviləsinə əsasən A şirkəti B şirkətinin bir neçə əməkdaşına Rusiya Federasiyasının ərazisində işçilərin peşəkarlığını artırmaq məqsədilə təlim, eləcə də avadanlıqlara texniki xidmətin həyata keçirilməsi üzrə konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsini, B şirkəti isə bunun əvəzində müəyyən miqdarda xidmət haqqını bank köçürməsi vasitəsilə A şirkətinin hesabına köçürməyi öz öhdəsinə götürür.
TƏNZİMLƏMƏ VƏ QEYRİ-MÜƏYYƏNLİKLƏR: Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında imzalanmış “Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında” Sazişin 7-ci maddəsi “sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət”lə bağlı məsələləri tənzimləyir. Lakin həmin maddə bir dövlətin müəssisəsinin razılığa gələn digər dövlətin ərazisində faəliyyəti ilə bağlı halları tənzimləyir. Hazirki hala tətbiq etdikdə aydın olur ki, xidmətin Rusiyada (yəniq qeyri-rezidentin olduğu yerdə) göstərilməsi halı sazişin 7-ci maddəsinin təsir dairəsinə düşmür. Digər tərəfdən qeyd edilən sazişin 14-cü maddəsinə əsasən razılığa gələn bir dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək üçün razılığa gələn digər dövlətdə daimi bazaya malik olduğu hallardan başqa, peşəkar xidmətlər göstərilməsindən və ya müstəqil xarakterli digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər yalnız razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilir. “Peşəkar xidmətlər” termininə müstəqil elmi, ədəbi, aktyorluq, təhsil yaxud müəllimlik fəaliyyəti, habelə həkimlərin, stomatoloqların, vəkillərin, mühəndislərin, arxitektorların və mühasiblərin müstəqil fəaliyyəti daxildir. Hazırki halda təlim xidmətlərinin qeyd edilən hallardan hər hansı birinin (konkret olaraq təhsil, yaxud müəllimlik fəaliyyəti) əhatə dairəsinə düşüb-düşməməsi qeyri-müəyyəndir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” 19 iyun 2009-cu il tarixli Qanununun 1.0.43-cü maddəsinə əsasən təhsil sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsidir. Həmin Qanunun 12.1.2-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan təhsil formalarından biri də qeyri-formal təhsildir. Həmin Qanunun 1.0.31-ci maddəsinə əsasən qeyri-formal təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil formasıdır. Hazırki halda isə göstərilən təlim xidmətləri qeyri-formal təhsilin tərkibinə daxil olub-olmaması qeyri-müəyyəndir. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 125.1.5-ci maddəsinə əsasən rezident müəssisəsinin və ya sahibkarın Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən digər gəlirlərə dair qeyri-rezidentə ödəmələrindən ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Həmin məcəllənin 13.2.16.18-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyətlə bağlı meydana çıxan və Vergi məcəlləsinin əvvəlki maddələrində əhatə edilməyən digər gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilmişdir. Bu maddəyə uyğun olaraq gəlirin mənbəyi müəyyən edilərkən gəlirin ödənildiyi yer, həmçinin onun birbaşa və ya dolayısı ilə ödənilməsi nəzərə alınmır. Bu maddədən göründüyü kimi, mətndən anlaşılan mənalardan biri də ondan ibarətdir ki, gəlirin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirə aid edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyətlə bağlı meydana çıxması şərtdir. Hazırki halda xidmətlər əgər Azərbaycan Respublikasından kənarda icra edilirsə bu halda qeyri-rezident müəssisənin əldə etdiyi gəlirin Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmiş gəlir hesab edilib və ya edilməməsi qeyri-müəyyəndir.
SUALLAR:
1. Yuxarıda qeyd edilən halda, qeyri-rezident müəssisəyə Azərbaycandan kənarda icra ediləcək xidmətlərə görə ödənilən xidmət haqqından rezident müəssisə tərəfindən ödəmə mənbəyində gəlir vergisi və ya ƏDV tutulmalıdırmı?
2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.18-ci maddəsinə əsasən qeyri-rezident hüquqi şəxsin rezidenti olduğu ölkədə həyata keçirdiyi xidmətdən əldə etdiyi gəlir Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmiş gəlir hesab edilirmi?
3. “Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında” Sazişin 14-cü maddəsi Rusiyanın rezidentinin Azərbaycan Respubliaksının rezidentinə Rusiya Federasiyası ərazisində xidmət göstərilməsi halına tətbiq edilə bilərmi?
4. “Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında” Sazişin 14-cü maddəsində təsbit edilmiş təhsil yaxud müəllimlik fəaliyyəti təlim xidmətlərini özündə ehtiva edirmi?
5. Hazırki məsələ ilə bağlı “Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında” Sazişdə hər hansı başqa hal nəzərdə tutulmuşdurmu?
6. Hazırki halda təlim xidmətləri məsləhət xidmətləri hesab edilə bilərmi? Əgər edilərsə vergitutma (əlavə dəyər vergisi və gəlir vergisi) hansı formada və qaydada olmalıdır?

1, 2, 3, 5 6. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda əldə olunan gəlir Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.18-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunmaqla 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır.

Konsaltinq xidmətləri məsləhət xidmətlərinin göstərilməsini anlamını verdiyindən Vergi Məcəlləsinin 168.1.5-ci maddəsinə əsasən ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın yeri kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisi qəbul olunmalı və Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsinə uyğun olaraq vergiyə cəlb olunmalıdır.

Onu da qeyd edək ki, Rusiya rezidenti rezidentlik dövlətində vergi ödəyərkən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin nəzərə alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq vergi orqanına elektron və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş “Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi haqqında” Ərizə (DTA-04) ilə müraciət edə bilər. 

Bax: “Azərbaycan Respublikasi Hökuməti ilə Rusiya Federasiyasi Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında Saziş”, Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı, 125-ci168.1.5-cü maddələri,  Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 30.04.2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair beynəlxalq sazişlərin inzibatçılığı Qaydaları”.

4. Cavab: Bildiririk ki, “Təhsil haqqında” Qanuna əsasən təhsil dedikdə sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prîsesi başa düşülür.

Eyni zamanda, Qanuna əsasən təhsil standartlarına uyğun ayrı-ayrı təhsil pillələri və səviyyələri üzrə təhsilin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edən təhsil proqramı təhsilin bütün pillələrini və səviyyələrini əhatə edərək tədris planı, fənlər üzrə tədris proqramları, metodik təminatla bağlı tövsiyələr, qiymətləndirmə və digər müvafiq təhsil teõnîlîgiyalarını əhatə etməlidir.

Sorğunuzda qeyd olunan təsvirdən isə müəyyən sahədə fəaliyyət göstərən iki hüquqi şəxs arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən bir şəxsin digərinin əməkdaşlarına müəyyən bacarıqların aşılanması üzrə xidmətlər göstərdiyini qənaətinə gəlinir ki, bu da Sazişin 14-cü maddəsinin tələblərinə uyğun gəlmir.

Əlavə olaraq onu da bildiririk ki, sözügedən maddədə nəzərdə tutulan müstəqil peşəkar xidmətlərin satıcısı və alıcısı qismində yalnız fiziki şəxslər çıxış edə bilər və o cümlədən də bu kontekstdə də sorğunuzda qeyd olunan hal müvafiq maddənin təsiri altına düşmür.

Bax: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 19 iyun 2009-cu il 833-IIIQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəliyev Tofiq Heydər, l-x-son@mail.ru, Bakı (13.02.2018) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16626)
1. V.M-in 203.2-ci maddəsində mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədlərin hər ikisi olmalıdır yoxsa?
2. VM-in 206.1-ci maddəsində hansı torpaqlar nəzərdə tutulur?
3. 206.1-ci, 206.1-1-ci və 206.3-ci maddələrinə əsasən torpaq vergisinin hesablanmasına dair misal göstərilməsini xahiş edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, sözügedən maddədə mülkiyyət və ya istifadə hüququnu təsdiqləyən sənədin hər hansının birinin mülkiyyətçi və istifadəçinin vergi uçotuna alınmasına əsas verir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 203.2-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə kənd təsərrüfatı torpaqları 2 qrupa bölünür:

- təyinatı üzrə istifadə edilən və ya irriqasiya, meliorasiya və digər aqrotexniki səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə edilməsi mümkün olmayan torpaqlar;

- təyinatı üzrə istifadə edilməyən torpaqlar.

İkinci halda kənd təsərrüfatı torpaqları ümumiyyətlə istifadə olunmur və ya təyinatı üzrə istifadə edilmir. Məhz bu halda Vergi Məcəlləsinin 206.1-ci maddəsi tətbiq edilir.

3. Cavab: Xahişinizi nəzərə alaraq Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin müddəalarını açıqlayan bir neçə misalı diqqətinizə təqdim edirik:

a) Ağdaş rayonunun Ərəbocaq kəndində fiziki şəxsin mülkiyyətində II keyfiyyət qrupuna aid olan 3,4 ha əkin sahəsi vardır. “Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilmiş şərti balları”na əsasən Ağdaş rayonunun daxil olduğu Aran-Şirvan kadastr qiymət rayonunun II keyfiyyət qrupu üzrə 1 ha düzən torpaqları üçün şərti balı 75 müəyyən edilmişdir.

Bu halda fiziki şəxsin 3,4 ha torpaq sahəsinə 15,30 manat (1 ha əkin sahəsinin şərti balı 75 x 0,06 manat x 3,4 ha) torpaq vergisi hesablanır.

b) Quba rayonunun dağ torpağında fiziki şəxsin mülkiyyətində istifadəyə yararlı 1 ha otlaq sahəsinin olmasına baxmayaraq həmin şəxs bu torpağı istismar etmir. Bu halda həmin şəxs artıq bələdiyyə deyil, dövlət büdcəsinə 200 manat (2 manat*10000/100) məbləğində vergi ödəməlidir.

c) Xaçmaz rayonunun tabeliyində olan Xudat şəhərində fiziki şəxsə ticarət-məişət xidmətlərinin göstərilməsi üçün 300 m2 torpaq sahəsi məxsusdur. Bu halda fiziki şəxsin torpaq sahəyəsinə görə 6 manat (300 m2/100 m2)*2 manat) torpaq vergisi hesablanır.

ç) Sumqayıt şəhərində yerləşən müəssisənin 1,4 hektar (14.000 m2) sənaye üçün istifadə etdiyi torpağı var. Bu halda, müəssisənin torpaq vergisi aşağıdakı kimi hesablanır:

(10.000 m2/100 m2)*8=800 manat (10.000 m2-ə qədər olan hissə üçün)

4.000 m2/100 m2*16=640 manat (10.000 m²- dən yuxarı olan hissə üçün)

Cəmi: 800 manat + 640 manat = 1.440 manat.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 230 ¹– li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilmiş şərti balları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sona Rəhimova Nurxan, isre1986@mail.ru, Bakı (13.02.2018) (Oxunub: 109 dəfə, ID: 16625)
1. Vergi ödəyiciləri (hüquqi və ya fərdi sahibkarlar) xarici ölkəyə xidmət haqqı ödəyərkən (hər hansı xarici şirkətdən sertifikat almaq üçün) ÖMV ödəməlidir? Əgər ödəməlidirsə Vergi Məcələsinin hansı maddəsinə əsasən?
2. ÖMV hansı hallarda ödənilməlidir?

Bildiririk ki, qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən edilən və qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyinə aid olmayan ümumi gəlirindən Vergi Məcəlləsinin 125-ci maddəsinə əsasən ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan müvafiq dərəcələrlə vergi tutulur.

Sorğunuzda qeyd olunan halda əldə olunan gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunmaqla 10 faiz dərəcə vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı, 125-ci150.1.6-cı maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı olan hallar Vergi Məcəlləsinin 150-cı maddəsinə göstərilmişdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 150-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Süleymanov, Bakı (13.02.2018) (Oxunub: 141 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16624)
Xahiş edirəm VM-nin 103.2-ci maddəsini misal ilə izah edəsiniz.

Bildiririk ki, sözügedən maddəyə əsasən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-rezident şəxs fiziki şəxsə statusunda fəaliyyət göstərmədikdə vergi orqanı həmin şəxsə hüquqi şəxs kimi yanaşır və həmin şəxsin gəlirləri mənfəət vergisinə cəlb olunacaqdır.

Lakin həmin qeyri-rezident Azərbaycandakı fəaliyyətinin birgə sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirildiyini sübuta yetirdikdə bu zaman birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin iştirakşılarının vergi öhdəliyinin müəyyən olunması Vergi Məcəlləsinin 137-ci maddəsinin müddəaları əsas götürülməklə aparılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 103.2-ci və 137-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Müşfiq Yusifov Musaməddin, validusm@gmail.com, Samux şəhəri (13.02.2018) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16623)
Salam. Mən 43390 “Sair bəzək və tamamlayıcı tikinti işləri” üzrə VÖEN alaraq fəaliyyət göstərirəm. Mən yanvar ayında bir nəfər hüquqi şəxsə xidmət göstərmişəm, lakin bu şirkət mənə bildiririr ki, mən elektron qaimə göndərməliyəm bundan sonra mənim haqqım ödəniləcəkdir. Mən bu il özümə mətbəədən kağız formatında olan qaimə faktura hazırladıb almışam. Şirkətə deyirəm ki, gəlin mən sizə qaimə-faktura verim, onlar deyir yox elektron qaimə faktura verməlisən. Mən savadsız bir adamam elektron texnologiyalarından helə anlayışım yoxdu. Xahiş edirəm bu məsələyə aydınlıq gətirin mən gördüyüm işin haqqı ödənilməsinə görə kağız formatında qaimə-faktura təqdim edə bilərəmmi? Əvvəlcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, 2018-ci ilin yanvar ayının 1-dən etibarən statusundan asılı olmayaraq bütün vergi ödəyiciləri tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-fakturadan vermək vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilmişdir. Elektron qaimə fakturanın təqdim edilməsi üçün isə gückəndirilmiş elektron imzanın (o cümlədən Asan İmzanın) olması zəruridir.

Odur ki, sifarişçi tərəfindən xidmətin müqabilində elektron qaimə-fakturanın tələb olunması əsaslıdır.

Elektron qaimə-fakturaların tərtib edilməsi qaydası ilə bağlı ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının “Aktual” bölməsinin  “Elektron qaimə-faktura. İstifadəçi təlimatı. Lazımi proqramlar” alt bölməsi (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=216), İnternet Vergi idarəsinin Yardım bölməsi vasitəsi ilə tanış ola bilərsiniz.

Zərurət yarandıqda isə qeyd edilənlərlə bağlı müvafiq biliklərin əldə olunması üçün yaşadığınız ərazidə yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı və 71-1-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Kazımov, zaurmk@hotmail.com, Bakı (13.02.2018) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16622)
Hüquqi şəxs səyyar formada kənd təsərrüfatında tələb olunan dərman və ya gübrələri rayonlarda kəndlilərə satır. Hüquqi şəxsin bu halda EQF yazma imkanı yoxdur. Çünki, kəndlinin VÖEN-i yoxdur. Sənədləşmə necə aparılmalıdır? Hüquqi şəxs kəndliyə hansı sənədləri verməlidir? Əvvəlki kağız qaimə fakturadan verə bilərmi?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsinə uyğun olaraq malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs elektron qaimə-fakturanı fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə verməlidir.

Göründüyü kimi, VÖEN-i olmayan, sahibkarlıqla məşğul olmayan kəndlilərə elektron qaimə-fakturanın verilməsi tələb olunmur.

Odur ki, sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət növü üzrə vergi ödəyicisi olmayan şəxslərə münasibətdə nağd hesablaşmalar ciddi hesabat blankları ilə rəsmiləşdirməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 16.1.9-cu və 71-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.