Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Ayla Məmmədova, wildtulip91@gmail.com (29.06.2019) (Oxunub: 107 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18815)
Aşağıdakı suala aydınlıq gətirmənizi xahiş edirik: Təşkilatımız müqaviləyə əsasən qeyri-rezident olan Niderlandın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Şirkətindən aldığı kreditə görə həmin şirkətə faiz ödəməlidir. Bu qeyri-rezidentə ödəniləcək faizlərdən Vergi Məcəlləsinin 125.1.2 maddəsinə uyğun olaraq ödəmə mənbəyindən vergi tutulmalıdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 3 (iii) bəndinə və həmin Konvensiyanın tərkib hissəsi olan müvafiq Protokolun XI bəndinə uyğun olaraq, Niderlandın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Şirkətinə ödənilən faizlər yalnız Niderland ölkəsində vergiyə cəlb edilir. Sual: Belə olan halda, təşkilatımız yuxarıda qeyd olunmuş faiz ödənişlərindən ödəmə mənbəyindən vergi tutmalıdırmı?

Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın

qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 3-cü (iii) bəndinə əsasən və həmin Konvensiyanın müvafiq Protokolunun XI-ci bəndində qeyd olunmuş Niderlandın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Şirkəti təfərindən təqdim olunmuş borca əsasən ödənilən faiz gəlirləri  Niderland Krallığında vergiyə cəlb olunmaqla, Azərbaycanda vergidən azad olunur.

Bununla bağlı, əgər beynəlxalq müqaviləyə əsasən, qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi hər hansı gəlirinin vergidən azad nəzərdə tutulmuşdursa, qeyri-rezident ona gəlir ödəyən şəxsin uçotda olduğu vergi orqanına elektron və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirə ödəmə mənbəyində beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı dərəcənin tətbiq edilməsi haqqında” (DTA-03 forması) ərizə forması ilə müraciət edə bilər və müraciət təsdiq olunandan sonra azadolmanı tətbiq edilə bilər.

DTA-03 ərizə forması   təqdim edilmədikdə, vaxtında təqdim edilmədikdə, yaxud hər hansı digər səbəbdən qeyri-rezident beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulandan artıq vergi ödədikdə, həmin qeyri-rezident müvafiq vergi orqanına elektron və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirindən artıq tutulmuş vergilərin geri qaytarılması haqqında” Ərizə formasını (DTA-05 forması) təqdim etməklə, artıq ödənilmiş (tutulmuş) vergi məbləğlərinin geri qaytarılması ilə bağlı müraciət edə bilər .

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ayla Məmmədova, wildtulip91@gmail.com (29.06.2019) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 18814)
Aşağıdakı suala aydınlıq gətirmənizi xahiş edirik: Təşkilatımız müqaviləyə əsasən qeyri-rezident olan Niderlandın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Şirkətindən aldığı kreditə görə həmin şirkətə faiz ödəməlidir. Bu qeyri-rezidentə ödəniləcək faizlərdən Vergi Məcəlləsinin 125.1.2 maddəsinə uyğun olaraq ödəmə mənbəyindən vergi tutulmalıdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 3 (iii) bəndinə və həmin Konvensiyanın tərkib hissəsi olan müvafiq Protokolun XI bəndinə uyğun olaraq, Niderlandın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Şirkətinə ödənilən faizlər yalnız Niderland ölkəsində vergiyə cəlb edilir. Sual: Belə olan halda, təşkilatımız yuxarıda qeyd olunmuş faiz ödənişlərindən ödəmə mənbəyindən vergi tutmalıdırmı?

Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın

qarşısının alınması haqqında Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 3-cü (iii) bəndinə əsasən və həmin Konvensiyanın müvafiq Protokolunun XI-ci bəndində qeyd olunmuş Niderlandın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Şirkəti təfərindən təqdim olunmuş borca əsasən ödənilən faiz gəlirləri  Niderland Krallığında vergiyə cəlb olunmaqla, Azərbaycanda vergidən azad olunur.

Bununla bağlı, əgər beynəlxalq müqaviləyə əsasən, qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi hər hansı gəlirinin vergidən azad nəzərdə tutulmuşdursa, qeyri-rezident ona gəlir ödəyən şəxsin uçotda olduğu vergi orqanına elektron və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirə ödəmə mənbəyində beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı dərəcənin tətbiq edilməsi haqqında” (DTA-03 forması) ərizə forması ilə müraciət edə bilər və müraciət təsdiq olunandan sonra azadolmanı tətbiq edilə bilər.

DTA-03 ərizə forması   təqdim edilmədikdə, vaxtında təqdim edilmədikdə, yaxud hər hansı digər səbəbdən qeyri-rezident beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulandan artıq vergi ödədikdə, həmin qeyri-rezident müvafiq vergi orqanına elektron və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirindən artıq tutulmuş vergilərin geri qaytarılması haqqında” Ərizə formasını (DTA-05 forması) təqdim etməklə, artıq ödənilmiş (tutulmuş) vergi məbləğlərinin geri qaytarılması ilə bağlı müraciət edə bilər .

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya Ramazanov İlqar, ziya86ramazanov@yahoo.com (29.06.2019) (Oxunub: 147 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18813)
Xahiş edirəm cavablandırasınız. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir vergiyə necə cəlb olunur? Vergi dərəcəsi hansı maddəyə əsasən müəyyən edilir? Hansı vergi hesabatı təqdim edilir? 102-ci maddədə olan azadolma və güzəştlər tətbiq edilir?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan fiziki şəxs Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci maddəsində göstərilən şərtlərə əsasən Azərbaycan Respublikası rezidenti olduğu halda onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda təqvim ili ərzində əldə etdiyi bütün gəliri (vergidən azad edilən gəlir istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunur.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə (hər hansı birində) fiziki şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs daimi yaşayış yeri, həyati mənafelərinin mərkəzi, adətən yaşadığı yer və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı meyarları üzrə müvafiq ardıcıllıqla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır.

Bu halda Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda muzdlu işlə əlaqədar gəlir əldə edən Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan fiziki şəxs gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı (fəaliyyət növünün kodu kimi 97002 (muzdlu işə görə əmək haqqından gəlir vergisi ödəyən fiziki şəxs) seçilməklə) və il ərzində əldə etdiyi 14 faiz həcmində gəlir vergisini hesablamalı və hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanlarına “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni elektron və ya kağız formada təqdim edərək hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci, 33-cü, 96.1-ci, 101.2-ci, 127-ci, 130-cu, 149.1.4-cü, 149.2-ci, 152.1-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüstəmov Fəxri Sərvaz , fexri.rustemov.410@gmal.com, Beyləqan (29.06.2019) (Oxunub: 93 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18811)
Salam. Xaricdən avtomobil gətirərək satan, eyni zamanda ikinci əldən avtomobilin təkrar satışını kreditlə bank faiz dərəcələri ilə həyata keçirən hüquqi şəxslər hansı vergiləri ödəməlidirlər? Xaricdən avtomobil gətirərək illik 28% kreditlə satan, eyni zamanda avtomobillərin ikinci əldən təkrar satışını həyata keçirən hüquqi şəxslər hansı vergiləri ödəyirlər?

Bildiririk ki, avtomobil nəqliyyat vasitələrinin pərakəndə satışı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin  vergi öhdəlikləri vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçdiyi vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya mənfəət vergisi, ƏDV) ibarətdir.

Vergi ödəyicisinin ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olduqda növbəti ayın birinci günündən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur və həmin şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyici olmaq hüququnu itirir. Bu halda hüquqi şəxslər əldə etdikləri gəlirlərindən xərclər çıxıldıqdan sonra 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi ödəməlidirlər.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, kreditlərin verilməsi bankların və bank olmayan kredit təşkilatının fəaliyyətinə aid edilərək lisenziya tələb edən fəaliyyət növlərinin siyahısına daxil edilmişdir.

Kredit siyasətinə dair əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü maddələri, VIII, X, XI, XIV və XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüfət Bürcəliyev, burceliyev.rufet92@gmail.com, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18812)
Həmkarlar İttifaqlarında çalışan işçilərin əmək haqları Həmkarlar İttifaqı Büdcəsi hesabına (qeyri-dövlət sektoru) ödənilir və Vergi Məcəlləsinin 101.1-1 .bəndi ilə təsbit edilmiş imtiyazlar onlara şamil olunur. Həmkarlar İttifaqlarının Aparatında çalışan işçilərin bir qisminin əmək haqları Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (dövlət sektoru) tərəfindən ödənilir və yuxarıda göstərilən imtiyazlar onlara şamil edilmir. Vergi orqanlarına tərəfimizdən rüblük elektron hesabat təqdim edilərkən sistem tərəfindən həmin hesabat qəbul olunmur (işçilərə tətbiq edilən vergi faizlərinin fərqli olması səbəbindən). Sual: Bu halda əmək haqları DSMF vəsaitləri hesabına maliyyələşən işçilərə hansı vergi dərəcələri tətbiq edilməlidir (imtiyazlı yaxud imtiyazsız) ? Sualın cavablandırılmasını Sizdən xahiş edirik.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvədə olan müddəalarına əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən gəlir vergisi 7 il müddətinə güzəştli dərəcələrlə hesablanır.

 “Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 fevral 2019-cu il tarixli 56 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Həmin Meyarların 2.2-ci bəndinə əsasən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları, dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus digər fondlardan maliyyələşən digər orqan və qurumlar, habelə səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər və vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər qeyri-dövlət sektoruna aid edilir.

Qeyd edilənlərə əsasən dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus digər fondlardan maliyyələşdirilmədiyi halda xüsusi mülkiyyətdə olan həmkarlar ittifaqları qeyri-dövlət sektoruna aid edilir və həmin ittifaqlarda işləyən şəxslərin əmək haqlarından gəlir vergisi güzəştli dərəcələrlə, yəni  Vergi Məcəlləsinin 101.1-1-ci maddəsinə uyğun hesablanır.

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, meyarlar işçilərə deyil işəgötürənə münasibətdə ayırd edilir və işəgötürən dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus digər fondlardan maliyyələşdirilmədiyi halda bütün işçilərin gəlir vergisi güzəştli dərəcə ilə hesablanır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101-ci maddəsi və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 fevral 2019-cu il tarixli 56 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədağa İskəndərov Novruz, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 157 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18809)
Salam. Sualım işsizlikdən sığorta haqqının hesablanması ilə bağlıdır. İşçinin əmək müqaviləsinə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin "a" bəndi ilə xitam verildikdə (işçi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırıldıqda) işəgötürən tərəfindən işçiyə ödənilən müavinətdən işçi və işəgötürən işsizlikdən sığorta haqqı ödəməlidirmi?

Bildiririk ki, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən işsizlikdən sığorta üzrə sığorta tarifləri sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 0,5 faizi, sığortaolunan tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – işçinin əməkhaqqının 0,5 faizidir.

Əmək ödənişi - fiziki şəxslərin muzdlu işlə bağlı gəliri hesab olunmaqla özündə əmək haqqını və bu işdən alınan hər hansı ödəməni və ya faydanı cəmləşdirir. Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsinin müddəalarına əsasən əməkhaqqı müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusudur.

İşçiyə istifadə olunmamış əmək məzuniyyətinə görə ödənilən  kompensasiya və əmək haqqı əvəzinə verilən ödəmələr işsizlikdən sığorta haqqına cəlb olunur.

Əmək haqqının tərkibinə daxil olmayan ödənişlər, o cümlədən işçilərə və ya işçinin xeyrinə üçüncü şəxslərə ödənilən sosial xarakterli və kompensasiya xarakterli ödənişlər isə işçinin işsizlikdən sığorta haqqına cəlb olunan gəlirlərinə aid edilmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşid Müslümov Fayıq, muslumov_rashid@mail.ru, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18808)
Büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatda 200 manat maddi yardımdan vergi tutulmalıdırmı?

İşəgötürən tərəfindən öz işçilərinə verilən maddi yardım Vergi Məcəlləsinin 102.1.3-cü maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq təhsil və ya müalicə haqlarını ödəmək üçün verildiyi halda həmin maddi yardımın 1000 manatadək olan hissəsi, xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün verildiyi halda isə 2000 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır. İşəgötürən tərəfindən işçilərinə verilən maddi yardımın bu maddə ilə müəyyən edilmiş həddən yuxarı hissəsi işçinin vergi tutulan gəlirlərinə aid edilməklə ümumi qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fraz Günel İlqar, gunel.fraz.92@bk.ru (29.06.2019) (Oxunub: 75 dəfə, ID: 18807)
Salam, mənim MMC var ve mən bunu bağlamaq istəyirəm, bunun üçün hansı sənədlər lazımdır və nə etməliyəm?

Hüquqi şəxsin ləğvi proseduru haqqında məlumatla saytımızın müvafiq bölməsində tanış ola bilərsiniz. 

Əlavə suallarınız yarandıqda ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 145-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestri haqqında Qanununun 11.3-cü və 16-cı maddələri, Mülki Məcəllənin 59-cu, 60-cı və 61-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səidə Yusifova Ramiz, saidayusifova5@gmail.com, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18806)
Mən mənə aid olan 1404043242 VÖEN - istifadəsini artıq 6 aydır dondurduğum halda mənə 14 İyun tarixdə "Vergiler 195 " xidmətindən vergi bəyannaməsi göndərmək tələbi mesajı göndərilmişdir. Fəaliyyəti dondurulmuş bir VÖEN sahibindən bunu tələb etmək doğrudurmu?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdığı hesabat dövrü üçün vergi orqanına bəyannamə təqdim etməlidir. Bu halda hesabat dövrü hesabat dövrünün əvvəlindən vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdığı tarixədək hesablanır.

Vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış və vergi uçotunda olan hər bir vergi ödəyicisnin fərdi elektron qutusuna məlumatlandırma və maarifləndirmə işinin aparılması çərçivəsində müəyyən sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) göndərilir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ajdarli İlkin Vahid, ilkin.ajdarli@mail.ru, Naftalan (29.06.2019) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18805)
Salam. Bilmək istərdim ki, Lombard açmaq üçün lisenziyanın məbləği hal-hazırda nə qədərdir və vergi neçə faiz gəlir vergisi ödənilir?

Bildiririk ki, lombard fəaliyyəti müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısına daxil edilməmişdir.

Bildiririk ki, lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, bu fəaliyyət üzrə təsərrüfat subyektini (obyekti) vergi uçotuna qoymalıdır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, lombardların sadələşdirilmiş vergi sistemini tətbiq etmək hüququ olmadığından gəlir vergisinin ödəyicisi hesab olunurlar.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 34-cü, 96.1-ci, 101.3-cü, 218.5.2-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 21.12.2015-ci il tarixli 713 nömrəli “Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri” haqqında 2 nömrəli əlavə.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynova Nərmin, nerminka-99@bk.ru (29.06.2019) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18804)
Salam. Əgər işçi mülki-hüquqi müqavilə ilə işə götürülübsə, ondan tutulan gəlir vergisi haqqında hesabat hansı bəyannamə ilə təqdim olunmalıdır? Bundan başqa onun əmək haqqından tutulan gəlir vergisi hansı büdcə təsnifatı kodu ilə ödənilməlidir?

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərə ödənilən məbləğlərdən Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı və vergi orqanına bu barədə “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim edilməlidir.

Qeyd olunan gəlirdən hesablanmalı olan vergi “Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi” 111121 büdcə təsnifat kodu ilə ödənməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci, 102.1.7-ci, 150.1.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dosiyev Amil Qaraxan, fakt196@yandex.com, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 18803)
Məhkəmə hökmü üzrə Dövlət büdcəsinə ödəmələr hansı hesaba köçürülür (məsələn, şəxs rüşvət aldığına görə məhkum edilib və məhkəmənin hökmü ilə həmin pulun Dövlət büdcəsinə ödənilməsi qərara alınıb)? Zəhmət olmasa, bank rekvizitlərini göndərin.

Sorğunuzda qeyd olunan ödənişlərin ödənilməsinə nəzarət Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyi üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Şərif Soltan, msharif@mail.ru, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 18802)
Salam, Mənim sualım Vergi Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə aiddir. Mən fiziki şəxsəm, Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən bir təqvim ilinin üst-üstə 183 gününü bir başqa ölkədə (məsələm Gürcüstanda) iş məqsədiylə deyil, yaşamaq məqsədiylə olmuş, həmin təqvim ilinin 1-2 ayını 3-cü ölkədə muzlu işdə işləmişəm. Belə halda gəlir vergisini Azərbaycanda ödəməliyəm ya yox. 2-ci sualım: necə təqvim ili hesab olunur 1 yanvar â– 31 dekabr yoxsa başqa cür.

Bildiririk ki, eyniməzmunlu müraciətiniz səhifəmizdə cavablandırılmışdır.(18.06.2019, ID: 18733)Həmin cavaba əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ili dedikdə sorğunuzda qeyd olunduğu kimi təqvim ili sayılır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 129-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev Vüqar Allahverən (29.06.2019) (Oxunub: 59 dəfə, ID: 18801)
2-saylı vergidən məktub gəlib Bəyannamələrinizi təqdim etməyinizi tələb olunur.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdığı hesabat dövrü üçün vergi orqanına bəyannamə təqdim etməlidir. Bu halda hesabat dövrü hesabat dövrünün əvvəlindən vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdığı tarixədək hesablanır.

Vergi orqanına təqdim edilməmiş bəyannaməniz olduğu üçün qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanı üzrə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynli Elnur İlqar oğlu, Huseynli.elnur@hotmail.com (29.06.2019) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18800)
Salam. Əgər işçiyə hər hansı bir ayda həm əmək haqqı, həm də əmək məzuniyyəti haqqı hesablanmışdırsa o zaman bu gəlirlərdən vergilər (gəlir vergisi, məcburi dövlət sosial sığorta haqqı və işsizlik) hər iki gəlirin birgə cəmindən, yoxsa hər birindən ayrı-ayrılıqda vergi tutulur?

Bildiririk ki, işçiyə verilən məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi həmin ayların əmək haqqı ilə cəmlənərək gəlir vergisinə, sosial və işsizlikdən sığorta haqına cəlb edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ismayilov Tural, turaltri@3dentstore.com (29.06.2019) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 18799)
Salam, rəsmi qaydada Onlayn şəkildə göndərilən sorğuya cavab neçə iş gününə gəlməlidir? Sual onlayn kargüzarlıq bölməsindən yeni sorğu formasında göndərilmişdir? Və əgər göstərilən müddətdə cavab gəlməzsə vergi ödəyicisi nə etməlidir? Hörmətlə

Bildiririk ki, vergi orqanları tərəfindən vətəndaşların müraciətinə ən geci 15 iş günü, əlavə öyrənilmə və yoxlanılma tələb edən müraciətlərə isə ən geci 30 iş günü müddətində baxılır.
Müraciətə baxılması üçün əlavə məlumatların əldə edilməsi və ya aidiyyəti üzrə sorğu göndərilməsi tələb edildikdə, müraciətə baxılması müddəti ən çoxu 30 iş günü uzadıla bilər.
Vergi Məcəlləsinin 62.1-ci maddəsinə əsasən hər bir vergi ödəyicisinin və ya başqa vəzifəli şəxsin vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır.
Əsas: Azərbaycan Respublikasının1308-IV-QD nömrəli “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanunu, Vergilər nazirinin 18.03.2016-cı il tarixli 1617040100440300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayıl, semedliiska@gmail.com, Bərdə (29.06.2019) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 18798)
Salam, mənim telefonuma mesaj gəlib ki, bəyannaməni təqdim edin. Mənim VÖEN-im bağlıdır qabağı necə ola bilər ki, mənə mesaj gəlsin? Kimsə məndən xəbərsiz VÖEN qabağını aça bilər? Ona baxa bilərsiz borcum filan yoxdur ki? VÖEN 4001219012
 
Bildiririk ki, vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdığı hesabat dövrü üçün vergi orqanına bəyannamə təqdim etməlidir. Bu halda hesabat dövrü hesabat dövrünün əvvəlindən vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdığı tarixədək hesablanır. 
Vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış və vergi uçotunda olan hər bir vergi ödəyicisnin fərdi elektron qutusuna məlumatlandırma və maarifləndirmə işinin aparılması çərçivəsində müəyyən sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) göndərilir.
Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.
Səmədli İsmayil Namiq oğlu (VÖEN: 4001219012) 28.06.2019-cu il tarixə vergi borcunuz yoxdur. 
Tərəfinizdən təqdim edilməmiş bəyannaməniz olması barədə məlumatı uçotda olduğunuz vergi orqanı üzrə Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzinə (Bərdə rayonunda Aydın Məmmədov küçəsi, tel: (020) 205-36-99) İş günləri saat 09:00-dan 14:00-dək) müraciət etməyiniz tövsiyyə olunur.
Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Adil Həsənov, ea2013@yahoo.com, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 38 dəfə, ID: 18797)
Hörmətli vergi əməkdaşları Təsisci və direktoru oldugum müəssisə icra hakimiyyətındən (yerli rayon DT və XK şöbəsinin rəyi nəzərə alınmaqla) 10 il müddətinə 2.00 hektar torpaq sahəsinin icarəyə götürmüşdür.İcarə müqaviləsinin şərtinə görə hər il 300.00 manat icarə haqqı məbləgi icra hakimiyyətinin hesabına kücururuk. AR VM 204-cü maddəsinə görə mülkiyyətində və istfadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləri oldugu göstərilmişdir.VM 207-ci maddəsinin tələbinə görə dövlət hakimiyyəti orqanlarının mülkiyyətində və istfadəsində torpaq sahələri törpaq vergisindən azad oldugu göstərilmişdir.Torpaq icarəsi haqqında AR qanununun 14-cü maddəsinə görə İcarəyəverən torpaq vergisi tədiyə isi olduqda, torpaq vergisi icarə haqqının tərkibinə daxil edilir.İcarəyəverən torpaq vergisi tədiyə isi olmadıqda, icarə haqqının tərkibində torpaq vergisi nəzərə alınmadıgı göstərilmişdir. Bu zaman sual olunur,biz icarəyə götürdüyümüz 2.00 hektar torpaga görə qeydyyatda oldugumuz vergi orqanına torpaq vergisi haqqında bəyannamə təqdim edib torpaq vergisini ödəməliyikmi. Xahiş olunur fikirlərinizi əsaslandırdıqda VM və digər qanunların maddələrinə istinad edəsiniz.

Bildiririk ki, icarəyəverən torpaq vergisinin tədiyəçisi olduqda torpaq vergisi icarə haqqının tərkibinə daxil edilir və icarəyəverən tərəfindən ödənilir, icarəyəverən torpaq vergisinin tədiyəçisi olmadıqda isə icarə haqqının tərkibində torpaq vergisi nəzərə alınmır və torpaq vergisi icarəyə götürən tərəfindən ödənilir.

Dövlət torpaqlarını icarəyəverən torpaq vergisi tədiyəçisi olmadığı üçün icarəyə götürülmüş torpaq sahəsinə görə hüquqi şəxslər tərəfindən icarə haqqı ilə yanaşı dövlət büdcəsinə torpaq vergisi də ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 205-ci maddəsi, “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 11.12.1998-ci il tarixli 587-IQ nömrəli Qanununun 14-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Azər Zeynalov, az.zeynalov@gmail.com (29.06.2019) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18796)
Salam. Fərdi sahibkaram, ƏDV odəyicisiyəm. Sahibkarlıq fəaliyyəti ücün yük abtomobili icarəyə gotürməliyəm. Sual : Yuk avtomobilini öz oğlumdan, (yaşayış qeydiyyatı eyni) - rəsmi müqavilə ilə ala bilərəmmi?

Bildiririk ki, fiziki şəxsə icarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslər tərəfindən ödənildikdə icarədən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi ödəmə mənbəyində (14 faiz dərəcə ilə) icarəyə götürən şəxslər tərəfindən yerinə yetirilir. Fiziki şəxsin gəlirləri yalnız icarədən olduğu halda vergi uçotuna alınmaq və bununla bağlı bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi yaranmır.

İcarə haqqını ödəyən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadıqda isə icarəyə verən fiziki şəxs özü vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota alınmalı (VÖEN almalı) və bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergini hesablamalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddətdə də hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Ailə üzvləri arasında verilmiş əmlakdan gəlir götürmək üçün istifadə edildiyi halda bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla icarə müqaviləsi bağlanmalıdır. Belə ki, ailə üzvləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxs hesab edilir və belə şəxslər arasında təsərrüfat əqdləri həyata keçirildikdə vergilər bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla hesablanır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 14.3.2-ci, 18.2.5-ci, 99.3.3-cü, 124-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Calalova Gülnar Cavanşir, gulnarjalalova@gmail.com (29.06.2019) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18795)
Sifarişçi ilə İcraçı arasında torpaq üyüdülməsinə dair müqavilə bağlanmış və təmənnasız olaraq istifadə olunacaq avadanlıq bütün istehsalat xərcləri İcraçı tərəfdən qarşılanmaqla lakin amortizasiya hüququnu Sifarişçi özündə saxlamaqla İcraçının istifadəsinə ötürmüşdür. Avadanlıq dəyəri aşağı olsa da istifadə olunan ehtiyyat hissələri istehsalat planınına uyğun məhsulun vaxtında Sifarişçiyə təqdim olunması üçün sərf olunur və sərfiyyat gəlirə nisbətdə qənaətbəxşdir. Həmin ehtiyyat hissələri normalda 1-3 il ərzində istismar olunduğu halda bu prossesdə güclü istismara məruz qalaraq 1-3 ay ərzində istismar olunur. Torpaq üyüdülməsi üzrə gəlirin 30-40%-ini məhz üyüdülmənin əsas istehsalat xərci sayılan bu ehtiyyat hissələri təşkil edir. Sərf olunan mal-material sərfiyyatı mənfəət vergisi bəyannaməsində hər-hansı bir silgi və təmir xərci normasına uyğun olaraq hesablanmalıdır yoxsa avadanlığın dəyərindən asılı olmayaraq güclü istismar olunaraq yüksək gəlir əldə edilirsə və mənfəət vergisinə cəlb olunursa istehsalat xərcləri norma xaric tam şəkildə göstərilə bilər?

Bildiririk ki, təmir xərcləri gəlirdın iki şəkildə çıxıla bilər:

- Vergi Məcəlləsinin 115.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan həddlər daxilində birbaşa;

- həmin həddlərdən artıq olan hissədə Vergi Məcəlləsinin 115.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada amortizasiya ayırmaları şəklində.

İkinci halda təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması məhdudlaşdırılan hissəsi kapitallaşdırlır, yəni əsas vəsatin dəyərinə əlavə edilir və təmir aparılan ildən başlayaraq əsas vəsaitlərinin dəyərinin tərkib hissəsi kimi növbəti illərdə də davam etməklə tədricən amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elşən Əlizadə Heybət, elikalika@gmail.com, Yardımlı (29.06.2019) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 18794)
Salam. Mən tələbəyəm və Lənkəran şəhərində kirayə qalıram. Ev sahibi kirayə vergisindən yayınır. Bizimlə müqaviləsi də yoxdur. Lakin buna baxmayaraq evə dəymiş ziyanların hamısının pulunu bizdən istəyir. Belə olduğu halda biz ev sahibinə pul verməliyik? Məlumatlandırmağınızı xahiş edirəm.

Bildiririk ki, fiziki şəxsə icarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslər tərəfindən ödənildikdə icarədən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi ödəmə mənbəyində (14 faiz dərəcə ilə) icarəyə götürən şəxslər tərəfindən yerinə yetirilir. Fiziki şəxsin gəlirləri yalnız icarədən olduğu halda vergi uçotuna alınmaq və bununla bağlı bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi yaranmır.

İcarə haqqını ödəyən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadıqda isə icarəyə verən fiziki şəxs özü vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota alınmalı (VÖEN almalı) və bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergini hesablamalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddətdə də hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Eyni zamanda kirayəyə verən şəxslə kirayəçi arasında olan münasibətlər Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənmir və sorğunuzda qeyd olunan hallar tərəflər arasında bağlanmış kirayə müqaviləsinin şərtləri ilə tənzimlənir.  Kirayə münasibətlərinə girən zaman hüquqlarınızın qorunması üçün qarşı tərəflə kirayə müqaviləsi bağlanılmasını tövsiyə edirik.

Vergidən yayınma halları ilə əlaqədar olaraq ətraflı məlumatla saytımızın “Müraciətlər” bölməsinin “Onlayn müraciətlər” alt bölməsinə, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədzadə Fərid, maqammed1964@mail.ru, Ağdaş (29.06.2019) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 18793)
Salam. Mən istəyirəm ki, yeni VÖEN açdırım. Ağdaş rayonunda kiçik avto təmir sexində təmirçi çilingər fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, vergi ödənişləri necə hesablanır. İlk aylarda hansı güzəştlər nəzərdə tutulur. DSMF â– na ödəniş nə cür hesablanır. Suallarıma ətraflı məlumat vermənizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət növü sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız.

Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin (gəlir vergisinin ödəyicisi də olmaq şərti ilə) ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Sözügedən vergitutma sistemlərinin hər birinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Tikinti və ticarət istisna olmaqla digər sahələrdə fəaliyyət göstərən şəxslər fəaliyyət göstərdikləri ay üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq, ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 20 faizi məbləğinin Bakı şəhərində 100 faizi, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi, respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi, rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi, kənd yerlərində 50 faizi miqdarında sosial sığorta haqqı ödəməlidir. 2020-ci il yanvar ayının 1-dən isə bütün respublika ərazisində minimum aylıq əmək haqqının 25 faizi məbləğində sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, VIII, IX, XI, XVII fəsilləri. "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rövşən Göyüşov Göyüş, rgsaanen@gmail.com, Bakı (29.06.2019) (Oxunub: 47 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 18792)
Salam. Sualım ƏDV bəyannaməsinin tərtib edilməsi ilə əlaqədardır. Qanunvericilikdəki qaydalara əsasən malın satışından sonra qaiməsi təqdim edilmiş və 5 gün ərzində VHF təqdim edilmiş və buna əsasən müştəri 30 gün ərzində ödəmə edibsə VHF tarixi əsas götürülərək o ayın ƏDV bəyannaməsində nəzərə alınır. Bilindiyi kimi cari ƏDV bəyannaməsi bir sonrakı ayın 20-nə qədər təqdim edilməlidir. Əgər müştəriyə cari ayın 21-də qaimə və 23-də VHF təqdim edilibsə, müştəri ödənişi (həm ƏDV həm də əsası eyni gündə etmək şərti ilə ) sonrakı ayın 25-i edibsə, bu vəziyyətdə cari ayda təqdim edilmiş VHF biz hansı ayın bəyannaməsində nəzərə almalıyıq ? Belə olan situasiyada cari ay üçün sonrakı ayda təqdim edilmiş ƏDV bəyannaməsinə dəqiqləşmə verilməlidirmi? Təşəkkür.

Bildiririk ki, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı sifarişçi müqavilə üzrə təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərini 30 gün müddətində ödədikdə ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt, 30 gündən sonra ödədikdə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən 5 gündən gec olmayaraq verilmiş elektron vergi hesab-fakturasının tarixi, elektron vergi hesab-fakturası 5 gündən gec verildiyi halda isə malların (xidmətlərin, işlərin) təqdim edilməsi vaxtı hesab olunur.

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi ödəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dövri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir. Dəqiqləşdirilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləği əvvəl təqdim edilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləğindən çox olduqda əlavə hesablanmış vergi məbləği faizlərlə birlikdə büdcəyə ödənilir, az olduqda isə hesablanmış vergi və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək təqdim edilə bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci, 166.1-ci, 176.3-cü178-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şahin Həsənov, Bakı (27.06.2019) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18790)
Bir mövzu ilə sizi narahat edirəm. Deməli, bizim İçki Məhsullarının topdan satışı ilə məşğul olan Firmamız var. Bizim Firma Fransada Fəaliyyət göstərən İçki zavodundan mütəmadi olaraq içki məhsulları alır. Fransada yerləşən İçki zavodunun yaxın müddətdə İçki sərgisi keçirəcəkdir. Bununla bağlı bizim Firmanın bank hesabına 50000 azn (şərti olaraq) köçürmüş və bunun qarşılığında bizim Azərbaycan Hüdudlarında əməkdaşlıq etdiyimiz İçki dükanlarının nümayəndələrinin xərclərini həmin pulla ödəyib sərgiyə göndərməyimizi istəmişdir. Bu əməliiyat ƏDV-yə cəlb olunan əməliyatdırmı və ya 2019-cu ilin mənfəətinə daxil edilməlidirmi? Əgər daxil edilərsə bununla bağlı çəkilən xərcləri xərcə atmaq olarmı?

Firma tərəfindən Fransada keçiriləcək sərgidə nümayəndələrin iştirakının təmin edilməsi üçün firmanın hesabına köçürülən kompensasiyalı ödəmələr ümumi qaydada mənfəət vergisi məqsədləri üçün gəlirlərə, xarici ölkəyə ezam edilən işçilərə çəkilən xərclər isə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş norma daxilində xərclərə aid edilir. Bu zaman daxil olan məbləğ firma tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olmadığı halda həmin ödənişlər ƏDV-yə cəlb edilmir.

Bunlarla yanaşı, aparılan əməliyyatın xarakteri vergi orqanları tərəfindən keçirilən vergi nəzarəti tədbirləri zamanı araşdırılacaq və qanunamüvafiq tədbirlər görüləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Qaffarov, zaur-qafarov@yandex.com, Şəki (27.06.2019) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18789)

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi sayılan müəssisəyə “Məcəllə xəbərdarlıq” başlığı ilə “Vaxtında təqdim edilməmiş bəyannamənin təqdim edilməsi barədə xəbərdarlıq” göndərilmiş və orada mənfəət vergisi üzrə cari bəyannamənin təqdim edilməməsi, səyyar vergi yoxlamasının keçirilə bilməsi və ya vergi hesablana bilməsi, özünün və ya səlahiyyətli nümayəndənin araşdırmada iştirak etmək üçün 10 gun müddətində vergi orqanına dəvət olunması göstərilmişdir. Xəbərdarlıq vərəğinin yuxarı sağ küncündə “Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 18 fevral 2015-ci il tarixli 1517040100186200 ¹–-li əmri ilə təsdiq edilmiş Qaydalara Əlavə 1” qeydinin yazılması bu kimi xəbərdarlıqların digər ödəyicilərə də göndərildiyini sübut edir. Vergi Məcəlləsinin 2.1-ci maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Məcəllədən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir. Bu Məcəllənin 2.2-ci maddəsinə görə, bu Məcəllənin əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar bu Məcəllənin müddəalarına zidd olmamalıdır. Vergi Məcəlləsinin 16.3-cü maddəsinin ikinci abzasına görə, vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı dövrdə faktiki olaraq fəaliyyət göstərməsi müəyyən edildikdə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilməklə sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı dövrlər üzrə vergi orqanına hesabatlar təqdim etməsi tələb olunur. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyində vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə hər hansı xəbərdarlıq, o cümlədən vaxtında təqdim edilməmiş bəyannamənin təqdim edilməsi barədə xəbərdarlıq göndərilməsi nəzədə tutulmamışdır. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.3-cü maddəsinə əsasən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilən təlimatlar, əsasnamələr, nizamnamələr və qaydalar qərarlarla təsdiq edilir. Ona görə də, Vergilər nazirinin əmri ilə təsdiq edilmiş “Vaxtında təqdim edilməmiş bəyannamənin təqdim edilməsi barədə xəbərdarlıq” Əlavə 1-i olan Qaydanın Vergi Məcəlləsinin əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi akt (rəsmi sənəd) hesab olunub-olunmaması haqqında məlumat göndərilməsini xahiş edirəm.

Vergilər nazirinin 18 fevral 2015-ci il tarixli 1517040100186200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vaxtında təqdim edilməmiş vergi bəyannamələri (hesabatları) ilə bağlı Qaydalar” və ona əlavə edilmiş Əlavələr Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmədiyindən normativ hüquqi akt hesab olunmur.

Belə ki, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 1.0.1-ci maddəsinə əsasən normativ hüquqi akt – tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəd hesab olunur.

Qanunun 78.2-ci maddəsinə əsasən hüquqi aktlar onları qəbul etmiş dövlət orqanı tərəfindən Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmək məqsədi ilə həmin aktların qəbul edildiyi gündən üç gün keçənədək göndərilir.

“Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 1.2-ci bəndinə əsasən Dövlət Reyestri Azərbaycan Respublikasında qəbul edilən normativ hüquqi aktları, normativ xarakterli aktları, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarını, həmçinin onların rekvizitlərini əks etdirən dövlət informasiya ehtiyatıdır.

Həmin Əsasnamənin 1.4-cü bəndinə əsasən Dövlət Reyestri Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Raqil, raqilbaki@mail.ru, Bakı (27.06.2019) (Oxunub: 86 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 18788)
Salam, bilmək istərdim. DSMF üzrə Vəkillər Kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər - gəlirlərinin 20 faizi miqdarında; Əgər mən bir müəssisəyə xidmət müqaviləsi ilə ayda 1 dəfə mühasibat xidməti göstərirəm, mən nə qədər dsmf ödəməliyəm, bu günə kimi belə idi. (130*20%, sonra 180*20% gələn ildən inşallah xəbər var 200*25% olacaq), əslində məqsədim sərbəst mühasib dedikdə kim başa düşülür? 2.sual. Yeri gəlmişkən DSFM vergiyə aid olduqdan sonra 1 rüb hesabatı verdikdən sonra borc bildirişləri gəlir, halbuki sosial fondun nəzdinde olan zamanlarda artıq ödənişlərimiz üçün hər ay ödənilən vəsatiləri sistemdə görə bilmirik, nə elektron hökümətdə hesabatın içinde görünür nə də vergi sisteminde. Aləm dəyib bir-birinə nə üçün? Çox sağ olun.

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.5.5-ci maddəsinə əsasən vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər gəlirlərinin 20 faizi miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyirlər.

Buna əsasən vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblərin gəlirləri olduğu halda həmin gəlirlərdən (həmin gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra) 20 faizi miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödənilir.

Sərbəst mühasib dedikdə əmək müqaviləsi bağlamadan fərdi qaydada bir və ya bir neçə müəssisədə mühasibat xidmətinə rəhbərlik etmək, mühasibat uçotu əməliyyatları aparmaq, mühasibat uçotuna dair məsləhətlər vermək və mühasibat uçotu ilə bağlı digər işləri yerinə yetirmək hüququna malik şəxslər başa düşülür.

Əsas: “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılov İlkin Həmzə, itsmaylu@gmail.com (27.06.2019) (Oxunub: 71 dəfə, ID: 18787)
Misal 1: müəssisə müştəri ilə müqavilə əsasında üçüncü şəxsdən maliyyə lizinqi məqsədilə əldə etdiyi 10 000 manatlıq malı müştəriyə 2 il müddətinə lizinqə vermiş və 5 000 manatlıq mükafat nəzərdə tutmuşdur. Lakin müqaviləyə əsasən müştəri müəssisəyə 10 000 manat məbləğin 2 000 manatını ilkin ödəniş kimi verir, yerdə qalan məbləği isə 24 ay müddətinə aylara uyğun olaraq ödəmək öhdəliyi götürür. Eyni zamanda müqavilə üzrə müəssisə sair xərclərini qarşılamaq üçün əlavə ödəniş alır. Bundan əlavə gps xərcləri üçün hər ay aylıq haqq alır və gps təmin edən şirkətə ödəyir. Müəssisə gəlir və xərcin uçotunu hesablama metodu ilə aparır. Bu halda suallar: a) müəssisə gəlir və xərcini AR VM-nin 135 və 136-cı maddələrinə əsasən gəlirlər bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, gəlirlər hər hesabat dövrünə uyğun bölüşdürməlidir, yoxsa əldə etdiyi ilkin ödənişi həmin dövrdə gəlir kimi tanımalı, yerdə qalan qalıq məbləği, yəni 8000 manatı isə hesabat dövrləri üzrə gəlir kimi tanımalıdır? b) Satış nə vaxt tanınmalıdır? lizinq üzrə ilkin ödəniş edildikdə (avans alındıqda), yoxsa müddətin sonunda mülkiyyət hüququ lizinq verəndən lizinq alana keçdiyi zaman tanınmalıdır? c) maliyyə lizinqi üçün aldığı malı lizinqə verdiyi zaman mənfəət bəyannaməsinin 1 nömrəli əlavəsində nə kimi göstərilməlidir? ç) Müştəri lizinq müqaviləsi şərtlərini pozduqda və (və ya) müştəri MALı qaytarıb ödəmədən imtina etdiyi zaman yenidən qiymətləndirmə aparılmalıdırmı? Bu yenidən qiymətləndirmə zamanı malın dəyəri artdığı təqdirdə AR Vergilər Məcəlləsinə əsasən vergi öhdəliyi yaranacaqmı? d) Yenidən qiymətləndirmə aparılmazsa, geri alınan mal balansda hansı dəyərlə uçota alınmalıdır? debitorun qalıq borc məbləği ilə, yoxsa texnikanın amortizasiyası çıxıldıqdan sonra yerdə qalan köhnəlmə dəyəri ilə? e) AR VM-nin 16.1.11-6-cı maddəsinə əsasən “aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək” vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilmişdir. Lakin AR VM-nin 13.2.10-cu maddəsinə əsasən “Malların təqdim edilməsi - mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi” sayılır. Bildiyiniz kimi, maliyyə lizinqi əməliyyatlarında lizinq obyekti üzrə istifadə və sahiblik hüququ lizinq alana keçsə də , mülkiyyət hüququ lizinq verəndə qalır. Bu halları nəzərə alaraq , müəssisəmiz tərəfindən maliyyə lizinqi ilə mal lizinqə verilən zaman elektron qaimə faktura göndərilməlidir? Əgər göndərilməlidirsə, nə vaxt göndəriləcək? mal, müqaviləyə əsasən təhvil verildikdə, yoxsa lizinq müqaviləsinin sonunda mülkiyyət hüququ lizinq verəndən lizinq alana keçdiyi zaman? eyni zamanda onu bildirmək istəyirik ki, əgər elektron qaimə faktura göndərilərsə, hansı məbləğə göndərilməlidir? ilkin ödəniş (avans) məbləğinə, yoxsa bütün məbləğə? maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə şərtlər yerinə yetirilmədikdə və (və ya) lizinq alan malı geri qaytardıqda göndərilmiş elektron qaimə faktura necə geri qaytarılacaq? f) digər xərclər lizinq müqaviləsi başlanan anda, yoxsa hesabat dövrlərinə uyğun olaraq gəlir kimi tanınmalıdır? bu xərclərə görə qarşı tərəfə elektron qaimə faktura göndərilməlidir? g) gps ödəmələri üzrə hər ay lizinq alan tərəfindən ödəniş edildikdə, ödənişə uyğun elektron qaimə faktura göndərilməlidir? x) Mükafat məbləği 2 illik dövr üçün nəzərdə tutulduğundan hər ay tanınacaq. Bu zaman elektron qaimə faktura göndəriləcək? Misal 2. Müəssisə öz balansında olan 10 000 manat dəyərində aktivi (malı) maliyyə lizinqi müqaviləsi ilə 12000 manata lizinqə verir. Bu zaman müəssisə müqavilədə 2 000 manat ilkin ödəniş və 5000 manat mükafat məbləği müəyyən etmişdir. Suallar: a) AR VM-nin 140.6-cı maddəsinə əsasən “icarəyə verən maliyyə lizinqi başlananadək aktivin sahibi olduğu hallarda, bu Məcəllənin 140.1-ci maddəsində göstərilən ssudanın verilməsi rejiminə əlavə olaraq, əqd əmlakı icarəyə verənin satması və icarəçinin alması kimi qiymətləndirilir”. Bu maddəyə və AR VM-nin 135 və 136-cı maddələrinə əsasən gəlir və xərc necə tanınacaq? Hesabat dövrləri üzrə aylara müvafiq, yoxsa tam satış məbləğində bir hesabat dövründə? b) AR VM-nin 13.2.10-cu maddəsinə əsasən “Malların təqdim edilməsi - mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi” nəzərdə tutulur. Bu zaman lizinq obyekti üzrə istifadə və sahiblik hüququ lizinq alana keçsə də , mülkiyyət hüququ lizinq verəndə qalır. müəssisə bu əməliyyat zamanı elektron qaimə fakturanı nə vaxt göndərməlidir? satış baş verdikdə, yoxsa lizinq müqaviləsinin sonunda mülkiyyət hüququ lizinq alana keçdikdə?

Vergi Məcəlləsinin 140.1-ci maddəsinə əsasən bu maddənin məqsədləri üçün maliyyə lizinqinin obyekti əsas vəsaitlərə aid edilən daşınar və daşınmaz əmlakdır. İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün icarəçi əmlakın sahibi, icarə ödəmələri isə icarəçiyə verilmiş ssuda üzrə ödəmələr sayılır. Vergi Məcəlləsinin 140.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hallarda əmlak icarəsi maliyyə lizinqi hesab edilir.

Digər tərəfdən maliyyə lizinqi zamanı Vergi Məcəlləsinin 140-cı maddəsində göstərilən bütün şərtlər yerinə yetirilməlidir. Həmin şərtlər yerinə yetirilmədiyi halda əməliyyat maliyyə lizinqi əməliyyatı hesab edilmir və ümumi qaydada ƏDV-yə cəlb edilir.

Vergi Məcəlləsinin 135.3-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi gəlir əldə edirsə və ya onun faiz gəliri, yaxud əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə etmək hüququ vardırsa, borc öhdəliklərinin və ya icarə müqaviləsi üzrə ödəmənin müddətinin qurtardığı vaxt gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi vaxt sayılır. Borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsi üzrə ödəmənin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, gəlir onun hesablanma qaydasına müvafiq surətdə həmin hesabat dövrləri üzrə bölüşdürülür.

Maliyyə lizinqinə verilən əsas vəsaitlər üzrə bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulan ödənişlər cəmiyyətin gəlirlərinə aid edilir.

Vergi Məcəlləsinin 140.6-cı maddəsinə əsasən icarəyə verən maliyyə lizinqi başlananadək aktivin sahibi olduğu hallarda, bu Məcəllənin 140.1-ci maddəsində göstərilən ssudanın verilməsi rejiminə əlavə olaraq, əqd əmlakı icarəyə verənin satması və icarəçinin alması kimi qiymətləndirilir.

Mülki Məcəllənin 748-2.5-ci maddəsinə əsasən maliyyə lizinqi zamanı lizinq obyektinə mülkiyyət hüququ, əgər maliyyə lizinqi müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, bütün lizinq ödənişlərinin verilməsi şərti ilə müqavilə müddəti başa çatmazdan əvvəl lizinq alana keçir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 135-ci, 140-cı və Mülki Məcəllənin 748-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vidadi Əhmədov Saatmirzə, r1982830710@mail.ru, Şabran (27.06.2019) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18786)
1. Hüquqi şəxs qismində fəaliyyət göstərən (kolxoz bazari MMC) bazarın ərazisində Yerli İcra Hakimiyyətinin sərəncamı və ya keçmiş XDS-nin qərarı ilə inşa olunmuş ticarət obyektlərində vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər, həmin obyektin qarşısında qoyduqları piştaxtadan satışa görə bazara gündəlik rüsum (yer pulu) ödəməlidirlərmi?
2. "Kolxoz bazarı MMC" -yə fəaliyyət göstərmək üçün təsis olunduğu zaman 10000 kv.metr torpaq sahəsi Yerli İcra hakimiyyəti tərəfindən texniki pasportda göstərilməklə təhkim olunmuşdur. MMC illik torpaq vergisinin ödəyicisidir. Sonradan həmin torpaqda təxminən 70% ərazidə Yerli İcra strukturu tərəfindən ayrı-ayrı şəxslərə mağaza tikintisi üçün verilmişdir. Həmin şəxslərdə mağaza tikərək bu günə qədər bazarın ərazisində fəaliyyət göstərməkdədir. Lakin həmin ərazi üçün torpaq vergisi MMC-dən tələb olunur və bu pulu MMc ödəyir, hansı ki, həmin torpaqda ayrı-ayrı fiziki şəxslər fəaliyyət göstərir və bazara heç bir rüsum ödəmir. İllik torpaq vergisinin ödənilməsi üçün həmin mağaza sahibləri MMC-yə onların əvəzinə ödənən torpaq vergisinin qarşılığını ödəməlidirlərmi? Və ya MMC bunu onlardan necə tələb edə bilər? Xahiş edirəm ətraflı cavablandırasınız
3. Bazarlarda, yarmarkalarda satış yerlərinin (özəl müəssisələr nəzərdə tutulur) qiymətinin kim təyin edir ? Özəl müəssisə yoxsa Tarif şurası?

1) Bazar sahibləri tərəfindən bazarlarda olan piştaxtaların vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan və ya olmayan şəxslərə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədilə istifadəyə verilməsi müqabilində onlardan haqların alınması üzrə tərəflər arasında yaranan münasibətlər icarə münasibətləri hesab edilir. Bu zaman bazarlarda olan piştaxtaları (yerləri) icarəyə verən hüquqi şəxs olduqda, icarəyə verilmiş yerlər üzrə yığılmış icarə haqları onun vergitutulan gəlirlərinə aid edilməklə mənfəət vergisinə cəlb edilir.

2) Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir.

Vergi Məcəlləsinin 208.2-ci maddəsinə əsasən torpaq vergisini müəssisələr torpaq sahələrinin ölçüsünə və torpaq vergisinin dərəcələrinə əsasən illik olaraq hesablayır və mayın 15-dən gec olmayaraq hesablamaları vergi orqanına verirlər.

Qeyd olunanlara əsasən müəssisələr tərəfindən yalnız onun mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi hesablanıb ödənilir. Müəssisənin mülkiyyətində və ya istifadəsində olmayan torpaq sahələrinə görə torpaq vergisinin hesablanıb ödənilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Torpaqdan istifadə hüququna dair yerli icra hakimiyyəti orqanının verdiyi sənəd əsasında digər sahibkarlıq subyektlərinə həmin sahədən istifadə hüququnun verilməsi məsələsi aidiyyəti üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə aydınlaşdırılmalıdır. Cəmiyyətiniz tərəfindən  həmin sahələr digər sahibkarlara icarəyə verilərkən icarə haqqına təsir edən amillər, o cümlədən torpaq vergisi nəzərə alına bilər. Torpaqların icarə haqqı tərəflər arasında bağlanmış icarə müqaviləsində təsbit edilir.

3) Bazarlarda və yarmarkalarda yerin satış qiyməti həmin yerin satıcısı və alıcısı arasında qarşılıqlı razılaşdırılmış qiymət hesab olunur.

Əlavə olaraq bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanmasına əsas verən hallar olduqda isə vergilər bazar qiymətləri əsasında hesablanır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 104-cü, 124-cü, 149-cu, 159-cu, 203-cü, 204-cü, 208-ci və Mülki Məcəllənin 700-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlqar İbrahimov Əliheydər, raglibox@mail.ru, Bakı (22.06.2019) (Oxunub: 158 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18785)
Salam, Qeyri-neft sahəsində , İşçinin əmək haqqısı gross 6000 azn -dir, İşçi cari ayı tam işləyib , gələn ayın 1-dən 25 günlük növbəti əmək məzuniyyətinə çıxır. Bilirik ki , qeyri neft sahəsində 8000 azn-nə qədər əmək haqqı gəlir vergisinə cəlb olunmur. Cari ayın əmək-haqqısı və gələn ayda istifadə ediləcək növbətı məzuniyyət haqqı eyni ayda hesablanır və toplananda 8000 azn- dən xeyli çox çıxır. Bu zaman ə/h-dan gəlir vergisi tuturmu? Çox sağolun.

Bildiririk ki, işçiyə verilən məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi həmin ayların əmək haqqı ilə cəmlənərək gəlir vergisinə cəlb edilir.

Eyni zamanda 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektorunda işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manatadək olduqda vergi 0 faiz, 8000 manatdan çox olduqda 8000 manatdan çox olan məbləğin 14 faizi məbləğində müəyyən edilir.

Sorğunuzda qeyd olunan halda, işçinin növbəti ay üçün əməkhaqqı və həmin ay üçün hesablanmış məzuniyyət haqqı cəmlənərək 8000 manatdan artıq olan hissəsindən 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 98-ci, 101.1-1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İdris Kərimov Camaləddin, kerimocv.idris@mail.ru, İsmayıllı (22.06.2019) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18784)
Sizə ünvanladığım sualda Əhalinin şəxsi əkin pay torpaqlarını satın alaraq yaradılmış Fermer Təsərrüfatı müəssisəsi həmin əkin pay torpaqlarının torpaq vergisini hansı büdcəyə ödəməlidir? Dövlət büdcəsinə yoxsa yerli bələdiyyə büdcəsinə? cavab olaraq mənə 206.1 maddəsin gondərmisiniz yaxsi bu maddədə digər hallarda deyilir ki yerli büdcəyə yəni bələdiyyə büdcəsinə ödənilir. Mən bilmək istəyirəm ki, bu digər hallar nələrdir. Bunu izah edin qanunvericilkdə nə nəzərdə tutulub.

Bildiririk ki, hüquqi şəxslər tərəfindən bütün hallarda torpaq vergisi dövlət büdcəsinə ödənilir. Fiziki şəxslər tərəfindən isə torpaq vergisi kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan, lakin təyinatı üzrə istifadə olunmayan torpaqlara görə dövlət büdcəsinə, digər hallarda isə yerli büdcələrə ödənilir. 

Sorğunuzda qeyd olunan halda, torpağın mülkiyyətçisi hüquqi şəxs olduğu üçün torpaq vergisi dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Torpaq vergisinin hesablanması üçün saytımızın “Faydalı” bölməsinin “Vergi kalkulyatoru” hissəsində yerləşdirilmiş “Torpaq vergisinin hesablanması” hesablayıcı kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin XIV fəsli

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.