Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. Sual-cavab bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. Sual-cavab bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Elşən Səlimov Rövşən, elwansalimov@gmail.com, Gəncə (09.08.2019) (Oxunub: 208 dəfə, Orta qiymət: 4.2, ID: 18959)
Mən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisiyəm.mehmanxana fəaliyyəti ilə məşğulam.e-qaimədən istifadə edirəm bəzi şirkətlərə e-qaimə göndərirəm. Mən 2 faiz sadələşdirilmiş vergi verməliyəm yoxsa 5 faiz gəlir vergisi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.

Sorğunuza əsasən sizin digər vergi ödəyicilərinə onların xidmət etdiyiniz üçün  sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnuz olmur və gəlir vergisi ödəyicisi kimi gəlirlərinizdən xərclər çıxılmaqla 20 faiz dərəcə ilə vergi ödəməlisiniz.

Mikro sahibkarlıq subyekti (işçi sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200.000 manatadək) olan şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 102.1.30-cu, 218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 120 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18958)
Salam. Variant 1. İşəgötürən icarəyə avtomobil götürür və icarə müqaviləsində icarəyə verənlə belə bir şərt də razılaşdırılır ki, avtomobilin saz vəziyyətdə qalması üçün çəkiləcək xərcləri (ehtiyat hissələri amortizasiya olunduqca dəyişdirilməsi, yağın dəyişdirlməsi, təkərlərin dəyişdirilməsi və s.) də işəgötürən ödəyəcəkdir. Variant 2. İşəgötürən öz işçinin şəxsi avtomobilini müqavilə əsasında icarəyə götürür və müqavilədə belə bir şərt razılaşdırılır ki, yalnız avtomobilin saz vəziyyətdə saxlanılması üçün cəkiləcək xəcləri (ehtiyat hissələri amortizasiya olunduqca dəyişdirilməsi, yağın dəyişdirlməsi, təkərlərin dəyişdirilməsi və s.) işəgötürən qarşılayacaqdır. Yuxarıda qeyd olunan hallarda bu xəclər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan xərclərə aid edilə bilərmi? Ümumiyyətlə, bu cür xərclər hansı halda gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan xərclərə aid edilə bilər?

Bildiririk ki, icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclərin icarəçi tərəfindən gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilməsinə icarə haqqı ilə əvəzləşdirilmədiyi və həmin əsas vəsaitlər icarəçinin balansına götürüldüyü halda yol verilir.

Eyni zamanda, əsas vəsaitlər icarəçinin balansına götürüldüyü halda həmin əsas vəsaitlərə amortizasiya ayırmaları hesablana və hesablanmış amortizasiya ayırmaları gəlirdən çıxıla bilər.

Digər halda (əsas vəsaitlər balansa götürülmədikdə və ya icarə haqqı ilə əvəzləşdirildikdə) icarəçi tərəfindən icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Balansa götürülməyən və icarə haqqı ilə əvəzləşdirilməyən əsas vəsaitlərə çəkilən təmir xərcləri icarəyə götürən şəxsin sərəncamında qalan sərbəst mənfəəti hesabına aid edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 114.6-cı115-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Babayev Vahid, anar.babaevv@gmail.com, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 94 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 18957)
Müəssisə qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyidir və mənfəət vergisi ödəyicisidir. Müəssisənin balansında olan avtonəqliyyat vasitəsi qəza nəticəsində istismara yararsız hala düşmüşdür. Qəza nəticəsində avtomobili sığorta edən şirkət avtomobilin dəyərinin müəyyən qismini müəssisəyə ödəyir. Qəzalı vəziyyətdə olan avtomobili isə müəssisə digər bir müəssisəyə satır. Nəticədə qəzalı olan avtomobilə görə sığorta sirkətinin ödədiyi sığorta haqqı və avtomobili alan şəxsin ödədiyi məbləğlərin cəmi nəqliyyat vasitəsinin mühasibat sənədlərində qalıq dəyəri məbləğindən artıq olur. Vergi qanunvericiliyinə əsasən bütün bu əməliyyatlar nəticəsində müəssisənin vergi öhdəliyinin yaranıb yaranmaması haqqında ətraflı məlumat verməyinizi sizdən xahiş edirik.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 106.1.6-cı maddəsinə sığorta hadisəsi ilə əlaqədar zərərə aid edilən məbləğlərdən başqa alınmış sığorta ödənişləri mənfəət vergisindən azaddır.

Eyni zamanda aktivlərin təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin aktivlərin qalıq dəyərindən artıqdırsa yaranmış fərq gəlirə daxil edilir və mənfəət vergisinə cəlb edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 106.1.6-cı142-ci, 143-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elşən Əhmədov Adik, elshan1976@gmail.com, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 89 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18956)
Salam. Torpaq vergisi haqda məlumat almaq istəyərdim. Bizdə həyət evidir. Bilmək istəyərdim ki, torpaq vergisi necə hesablanır və evin mülkiyyətçisi pensiyaçıdırsa və əmək veteranıdırsa hansısa güzəşt ola bilər? Bizdən illik 25m alırlar. 2015 ci ildən bu yana 50m ödənilib

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən Bakı şəhərində yerləşən həyətyanı torpaq sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə görə Vergi Məcəlləsinin 206.3-cü maddəsinə əsasən 10 000 m²-dək olduqda 0,6 manat, 10 000 m²-dən yuxarı olan hissə üçün 1,2 manat  torpaq vergisi hesablanır.

Tikililərin və qurğuların altında olan torpaqlara, həmçinin obyektlərin sanitariya mühafizəsi üçün zəruri olan torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi tutulur.

Torpaq vergisinin hesablanması zamanı güzəşt Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlara görə 10 manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur və sorğunuzda qeyd olunan şəxslər maddədə qeyd olunmadığı üçün güzəşt həmin şəxslərə şamil olunmur.

Xatırladırıq ki, hesablamaların aparılması üçün saytımızın “Faydalı” bölməsinin “Vergi kalkulyatoru” hissəsində yerləşdirilmiş “Torpaq vergisinin hesablanması” hesablayıcı kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci, 206-cı, 207-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 87 dəfə, ID: 18955)
Salam, 98.2.5 maddəsindəki "işəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları" deyəndə hansı ödənişlər başa düşülür?

Bildiririk ki, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən sığorta haqqı dedikdərisklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində könüllü sığortada sığorta müqaviləsi ilə, icbari sığortada isə icbari sığorta qanunları ilə nəzərdə tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləği başa düşülür.

Sığorta müqaviləsi isə sığortanın istənilən növünü əhatə edən bir məfhum olduğundan sözügedən maddənin əhatə dairəsinə daxildir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 98.2.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xətai Surxayzadə Qürbət, khataisurkhayzade@gmail.com (09.08.2019) (Oxunub: 91 dəfə, ID: 18954)
Salam, mənim Azərbaycan Beynəlxalq Bank manat kartımdan bəzi xarici saytlara mənim xəbərim olmadan müxtəlif saytlara ödənişlər edilib. Böyük ehtimal kart hesabımı onlayn istifadə edəndə hack olunub. Bu ödənişlərdən əlavə olaraq ƏDV məbləği də tutulub. Həmin saytlarla əlaqə saxlayıb ödənişləri geri almışam amma ƏDV məbləğlərini isə yox. ƏDV Azərbaycan büdcəsinə ödənildiyi üçün bunu büdcədən almaliyam deyə düşünürəm, amma bilmirəm necə. Zəhmət bunu necə edə biləcəyimi və bunun mümkünlüyünü izah edə bilərsiniz?

Bildiririk ki, banklar tərəfindən tutulmuş ƏDV-nin geri qaytarılması üçün sorğunuzda qeyd olunan məsələ ilə bağlı təsdiq edici sənədlər əlavə edilməklə müştərisi olduğunuz banka müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal Quluzadə Habil, kamal.guluzada@gmail.com, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 84 dəfə, ID: 18953)
Xahiş edirəm ki, Bakı şəhər Lokal gəlirlər Departamentinin VÖEN məlumatlarını təqdim edəsiniz. Kommersiya hüquqi şəxslərin axtarışı bölməsində bu barədə məlumatı əldə etməyin mümkünsüzlüyünü nəzərə almağınız xahiş olunur.

Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi 1403629801 VÖEN ilə vergi uçotundadır.

Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının (www.taxes.gov.az) “Xidmətlər” bölməsinin “E-xidmətlər” alt bölməsindəki “Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi” elektron xidmətindən istifadə edərək “VÖEN-ə görə” və “Ada görə” axtarış etməklə Sizi maraqlandıran bütün vergi ödəyicilərinin VÖEN-ini əldə edə bilərsiniz.

Əsas: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Namazov, ex.pensive@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 77 dəfə, ID: 18952)
Salam. İşə qəbul qaydasını mənə izah edə bilərsiz? Həm Bakı şəhəri daxili, həmdə bölgələrə.

Dövlət vergi orqanlarında boş ştat vahidləri yarandıqda komissiyanın qərarı ilə işə qəbulla əlaqədar müsabiqənin elan edilməsi barədə qərar qəbul olunur. Müsabiqə hər bir namizədin hazırlığının, bilik səviyyəsinin, ümumi dünyagörüşünün, dövlət vergi orqanlarında xidmətə yararlı və layiqli olmasının müəyyən edilməsi  məqsədilə keçirilir və bu barədə elan kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunur. Müsabiqə test imtahanından və müsahibədən ibarətdir.  Test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən, müsahibə isə Komissiya tərəfindən həyata keçirilir.

“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi” Qaydaları ilə səhifəmizin “İşə qəbul. Müsabiqələr” bölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cahangirov Tural Oktay, tural.jahangir@yahoo.com, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18951)
Salam. Müəssisə 2018-ci ilin avqust ayına kimi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmuşdur. 2018-ci ilin avqust ayından etibarən birdəfəlik əqd ilə 200 mindən çox dövriyəsi olduğu üçün ƏDV ödəyicisi olmuşdur. Lakin, 2019-cu ilin İyul ayında şirkətin fəaliyyətinin daxili auditor tərəfindən yoxlanarkən məlum olmuşdur ki, 2018 ci ilin Yanvar ayından etibarən hər ay üzrə 10 min manatlıq gəlir əldə edilməsinə baxmayaraq bu gəlirin istər qaimələrdə istərsə də hesabatlarda əks etdirilməmişdir. Göstərilən xidmətlərə görə isə ödənişlər bank hesabına hər ay üzrə daxil olmuşdur. Bu situasiyada əvvəlki dövr üçün göstərilən xidmətlərə görə qaimə fakturaların bugünki tarixdə buraxılması və bəyannamələrə dəyişikliklərin edilməsi necə tənzimlənməlidir? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən ilkin uçot sənədi olan elektron qaimə-faktura vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilir.

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi ödəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dövrü üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir. Dəqiqləşdirilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləği əvvəl təqdim edilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləğindən çox olduqda əlavə hesablanmış vergi məbləği faizlərlə birlikdə büdcəyə ödənilir, az olduqda isə hesablanmış vergi və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək təqdim edilə bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci, 163-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zəhra Babayeva Əsəd, zahra1952@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18950)
Maddi yardım və ya Sponsorluq xərclərinin hansı hissəsi müəssisənin xərclərinə aid edilir?

Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən, yalnız gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Müraciətinizdə qeyd olunan xərclərin təyinatı barədə daha ətraflı məlumat verməklə yenidən Sual-Cavab bölməsinə, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Əlavə olaraq məlumat üçün bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla, vergi ödəyicisinin hesabat ilinin mənfəətinin 10 faizindən çox olmayan hissəsinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatlara köçürülən hissəsi – 2019-cu il 1 yanvar tarixdən 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır. Bu maddənin müddəaları yalnız nağdsız qaydada ödənilən xərclərə münasibətdə tətbiq edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 106.1.18-ci, 108-ci, 109-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüqar Əfəndiyev, ugur-sv@hotmail.com (09.08.2019) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 18949)
Vergi Məcəlləsinin 13.2.33-cu maddəsinə əsasən yüklərin, sərnişinlərin, bağajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azəbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə məntəqəsilə digər dövlətdəki təyinat məntəqəsi arasındaki daşınması beynəlxalq daşıma adlanır. Eyni zamanda məcəllənin 165.1.4-cu maddəsinə əsasən beynəlxalq poçt xidmətləri istisna olmaqla, beynəlxalq və tranzit yük və sərnişin daşınması, habelə tranzit yük daşınması ilə bilavasitə bağlı yük aşırılma xidməti. Beynəlxalq və tranzit uçuşlarla bilavasitə bağlı olan işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi xidməti ƏDV-yə 0 dərəcə ilə cəlb edilir. A MMC beynəlxalq və daxili yük daşıma fəaliyyəti ilə məşgul olur. A MMC ilə B MMC arasında bağlanmış müqavilə şərtlərinə əsasaən A MMC B MMC-yə məxsus yükün Rusiya dövlətində yerləşən məntəqədən Bakıda yerləşən məntəqəyə daşınmasını öz üzərinə göturmuşdur. A MMC B MMC-yə məxsus yükün Rusiya dövlətində yerləşən məntəqədən Azərbaycan Respublikasındakı boşaldılma məntəqəsinə daşınmasını Azərbaycan Respublikasında vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş hüquqi və fiziki şəxslərlə müqavilə bağlamaqla həyata keçirir.Belə ki, A MMC bağlanmış müqavilə şərtlərinə əsasən VÖEN-i olan huquqi və fiziki şəxslərlə yükün daşınmasını həyata keçirmiş və bu şəxslərə ödəniş etmişdir. Sual: Vergi məcəlləsinin 13.2.33 və 165.1.4-ci maddələrinə əsasən A MMC B MMC-yə məxsus yükün Rusiya dövlətində yerləşən məntəqədən Bakıda yerləşən məntəqəyə daşınmasına görə əldə etdiyi gəlirdən ƏDV-ni hansı dərəcə ilə ödəməlidir?

Bildiririk ki, mülkiyyətində və ya istifadəsində avtonəqliyyat vasitəsi olmadan yüklərin beynəlxalq daşınmasını müqavilə əsasında daşıyıcılar vasitəsilə həyata keçirən şəxslər yük daşıma xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manatdan artıq olduqda, bu xidmətlər Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir.

Eyni zamanda, bu fəaliyyətdən əldə edilən ümumi gəlirdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər və icbari ödənişlər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən mənfəət vergisi hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsi 13.2.33-cü, 165.1.4-cü, 104-cü, 108-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Nuri, ermanc.rex70@gmail.com, Gəncə (09.08.2019) (Oxunub: 58 dəfə, ID: 18948)
Salam. Mən online şəkildə gəlir əldə etmək məqsədi ilə "Online ticarət" portallarından birində, bir saytdan qeydiyyatdan keçirəm. Bu qeydiyyatın tamamlanması üçün məndən Vergi ödəyicisi nömrəsi tələb edir. Mənə maraqlıdır ki: Başlıca məqsədim online gəlir əldə etmək olsa da, gəlir əldə edəcəyim dəqiq olmayan bu sayt üçün sözügedən nömrəni təmin etmək mənə bir fayda sağlamayacaq halda olsa belə mənim bu nömrəni almağım məni birdəfəlik və aylıq olaraq hansı məbləği ödəməyə məcbur buraxacaq.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət növü sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız.

Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən internet vasitəsilə əhaliyə xidmət göstərəcəyiniz halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Bu zaman ödəməli olduğunuz vergi əldə etdiyiniz gəlirlərdən xərclər çıxılmadan 2 faiz məbləğində olacaq.

Xidmətin alıcısı vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslər olduqda isə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnuz olmur və əldə etdiyiniz gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi ödəməlisiniz.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda vergi orqanına vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmməd Cəfərov Vahid, Mingəçevir (09.08.2019) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18947)
Salam, xahiş edirəm mənim sualıma dolğun cavab verin. Yeniliklə pay torpağı olan vətəndaşlar vergi orqanında uçota alınırlar, məcburi qaydada. Bunun səbəbinə və himayədə olan şəxslərə ayda minumum əmək haqqının 6% qədər pul ödəniləcək deyilir, hansı pulla ödəyim mən həmin məbləği? 2-ci sual torpaq mülkiyyətçisi dövlət quluqçusudur və yaxud pensiya alır. Ona necə VÖEN açılacaq axı?

Cavab 1. Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli (I və II qrup əlillər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından "Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün (alınan əmlak və torpaq payı hesabına şəxsi yardımçı və digər təsərrüfatlar daxil olmaqla) minimum aylıq əməkhaqqının 6 faizi miqdarında sosial sığorta haqqı hesablanır..

Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd aldıqdan sonra bir ay müddətində məcburi dövlət sosial sığortasının məqsədləri üçün uçota alınmaq barədə “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə” ilə vergi orqanına müraciət edir. Ərizənin 1 və 2 nömrəli Əlavələri doldurulmalı və torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin və torpaq aktının surəti ərizəyə əlavə edilməlidir.

1 nömrəli Əlavədə torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin seriyası, nömrəsi, torpağın sahəsi, kateqoriyası, yerləşdiyi ünvan barədə məlumatlar doldurulur. 2 nömrəli Əlavədə torpaq mülkiyyətçilərinin ailə üzvlərinin sayı, onların soyadı, adı və atasının adı doldurulur və FİN-kod vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən qeyd edilir.

Əsas: "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu.

Cavab 2. Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər  dedikdə özü-özlərini və kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə edən əmək qabiliyyətli ailə üzvlərini (ailə kəndli təsərrüfatları və hüquqi şəxs yaradanlardan başqa) sığorta edən fiziki şəxslər nəzərdə tutulur.  Həmin şəxslər vergi orqanlarında məcburi dövlət sosial sığortasının məqsədləri üçün uçota alınırlar.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyeva Aysel Eldar, ayselaliyeva_994@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18946)
Sualım xidmət göstərilməsi barəsindədir. Əgər MMC kimi fəaliyyəti amma heç bir gəliri yoxdursa, bina sakinlərinə xidmət göstərirsə hansı vergi qrupuna aid edilir və hansı vergi ödəyicisi kimi hesabatlar təqdim edilməlidir ?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.

Qeyd olunanlara əsasən, vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) xidmət göstərən şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi əldə etdiyi gəlirdən xərclər çıxılmadan 2 % sadələşdirilmiş vergi ödəməklə fəaliyyət göstərə bilərlər. Sadələşdirilmiş verginin hesabat dövrü rübdür və hesabat rübü başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edilməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 218.1.1-ci, 218.5.10-cu, 221-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rasim Vidadi oğlu Əhmədov, r1982830710@mail.ru, Şabran (09.08.2019) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 18945)
Salam. İşə qəbulun birbaşa müsahibə mərhələsində iştirak etmişəm.Lakin müsahibədən kəsilmişəm. Yenidən birbaşa müsahibə mərhələsində iştirak etmək üçün müraciət edə bilərəmmi? Və necə edə bilərəm? Hal-hazırda sistemdə əvvəlki müraciətimin ərizəsi təsdiqlənmiş formada durmaqdadır. Ona görə də yenidən müraciət etdikdə "sizin təsdiqlənmiş ərizəniz var" yazılır

"Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə"nin 1.7-ci bəndinə əsasən keçirilən birbaşa müsahibə yolu ilə müsabiqə üçün sənəd qəbulu hazırda dayandırılmışdır.

Müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və müsabiqənin şərtləri barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Hesenov, Ali-4252@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 55 dəfə, ID: 18944)
Salam. Mən ADAU Muhasibat uçotu va audit ixtisasını bitirmişəm. Özümdə Bələdiyyə vergi müfəttişi və başqa sahələrdə işləmişəm. Ancaq hərbi xidmətdə olmamışam yəni hərbi biletim var ancaq sülh dövrü yararsız müharibə dövrü yararlıyam. Bilmək istərdim ki, mən vergi orqanında hər hansı bir vəzifədə işləyə bilərəmmi?

Bildiririk ki, qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidməti keçməmiş (qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilənlər istisna olmaqla) çağırış yaşlı vətəndaşlar vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün keçirilən müsabiqədə iştirak edə bilməzlər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sadıqova Aygün Səfərəli, aygun.sadygova@danone.com, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18943)
Salam. Məlumat üçün bilmək istərdim ki, şirkətimizin asan sertifikatının vaxtının uzadılması üçün hansı sənədlər lazımdır?

Bildiririk ki, hər bir sertifikatın qüvvədə olma müddəti 3 ildir. Sertifikatınızın müddəti başa çatdıqda mobil operatorların ofislərinə müraciət edərək yeni Asan İmza (Mobil imza) SIM kartı alınmalı, sonra isə Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə (ASXM) və ya ASAN ofisinə müraciət edilərək Asan İmza (Mobil imza) aktivləşdirilməlidir.

Əlavə olaraq bildiririk ki ASAN İmza ilə bağlı sullarınızla əlaqədar məlumatı www.asanimza.az internet saytından da əldə edə bilərsiniz.

Əsas: Vergilər nazirinin 29 fevral 2016-cı il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi Təlimatı”

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nadirova Nazilə Aslan, naza_nadirova@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18942)
Salam. Mən şəxsi evimi notarius qaydası ilə kirayəyə verirəm. Vergidə qeydiyyatım yoxdur. 250 manata kirayəyə verdim. Vergiyə gəlirimdən pul ödəməliyəm? Nə qədər, hansı hesaba? Çox sağolun.

Bildiririk ki, əmlak icarəsindən əldə olunan gəlir fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir hesab olunur. Fiziki şəxsə icarə haqqını ödəyən şəxs vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olduğu halda ödəmə mənbəyində 14 faiz məbləğində vergi tutmalı və bu haqda vergi orqanına rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq hesabat təqdim etməlidir.

İcarə haqqını ödəyən şəxs vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olmadığı halda əmlakın sahibi vergi orqanında qeydiyyata durmalı, əldə etdiyi gəlirdən illik 14 faiz həcmində gəlir vergisi ödəməli və vergi orqanına “Gəlir vergisi bəyannaməsi” təqdim etməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 99.3.3-cü, 124-cü maddələr

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nadirova Nazilə Aslan, naza_nadirova@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 56 dəfə, ID: 18941)
Salam mən sabit vergi ödəyirəm. Sosial Fonduna mən pul ödəməliyəm. Ödəməliyəmsə, nə qədər və rüblük hesabat təqdim etməliyəm? Çox sağolun.

“Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almaqla fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq, ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 20 faizi məbləğinin Bakı şəhərində 100 faizi həcmində ödənilir, 2020-ci il yanvarın 1-dən isə minimum aylıq əməkhaqqının 25 faizi miqdarında ödənilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elxan Zulfuqarlı, Zulfuqarli00@gmail.com, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 55 dəfə, ID: 18940)
Salam. Əvvəllər dostumla bir şirkət açmışdıq. Şirkət mənim adıma idi və bir yerdə işləyirdik. Sonra müəyyən səbəblərə görə mən şirkətdən uzaqlaşdım və dostum işləri görürdü. Ancaq bir qədər sonra xəbərim oldu ki, şirkətdə müəyyən borclar, cərimələr yarandı. Mən məcbur şirkəti notarial qaydada dostumun adına keçirdim və dostum bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə razı oldu. İndi burada mənlə bağlı nəsə bir problem qalıbmı? Yəni öyrəndiyimə görə borclar, cərimələr şirkətin borclarıdır və müəyyən vaxtdan sonra təsisçinin üzərinə düşür. Hal hazırda isə təsisçi mən deyiləm, dostumun adına keçdi. Sizdən öyrənmək istəyirəm ki, bu işlərə görə məsuliyyəti şəxs kim olacaq? Zəhmət olmasa cavablandırardız.

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə təsisçi dəyişikliyi həmin hüquqi şəxsin təsisçisi tərəfindən iştirak paylarının təqdim edilməsi (satılması) anlamını verir.

Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə faktiki təqdimetmə qiyməti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının və ya səhmin nominal dəyəri arasındakı fərq, iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə (güzəştli qiymətlə) təqdim edildikdə isə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanıldığı tarixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir (mənfəətdir).

Qeyd olunan gəlirdən (mənfəətdən) rezident təsisçi fiziki şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcələrlə gəlir vergisi, rezident təsisçi hüquqi şəxslər tərəfindən isə Vergi Məcəlləsinin 105.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, müəssisəni alan və ya qəbul edən şəxs təqdim edənin və təqdim edilən müəssisəyə aid hüquq və öhdəliklərini öz üzərinə götürür. Lakin bu müddəa müəssisəni təqdim edən şəxsi əvvəlki vergi dövrləri üçün vergiləri, faizləri və ya maliyyə sanksiyalarını ödəməkdən azad etmir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 96.5-ci, 101.2-ci160-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sakit Əliyev Samir, sakas@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18939)
Salam. Şirkət əsas vəsaitləri yenidən qiymətləndirmişdir. Vergi Məcəllləsinə əsasən yenidənqiymətləndirmə əmlak vergisindən azad olduğu üçün əmlka vergisi bəyannaməsində həmin məbləği göstərməmişik. Lakin vergi orqanı mənfəət vergisi bəyannaməsindəki əlavə 1 məlumatına əsasən əmlak vergisinə kameral hesablama etmişdir. Bu nə dərəcədə doğrudur?

Bildiririk ki, oxşar məzmunlu müraciətiniz səhifəmizdə cavablandırılmışdır (02.08.2019, ID: 18928) .

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Calalova Gülnar Cavanşir, gulnarjalalova@gmail.com, Yasamal (09.08.2019) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18938)
Tərəfimdən verilmiş sualıma 29/06/2019 tarixində cavablandırma tam şəkildə sualı əhatə etmir. Əsaslandırılan maddələr istənilən fəaliyyət növü üçün uyğun gəlsə də, bu fəaliyyət növü üçün uyğun gəlmir. Cavabınıza əsasən İcarəyə götürülmüş avadanlığın dəyəri 1,000,000.00 manat olduğu halda təmir xərci məcəlləyə uyğun olaraq 5% yəni 50,000.00 manat qədər gəlirdən azaldıla bilər. Amma hansı ki, torpaq üyüdülməsinin maya dəyərinə daxil olan xərclər işçilik və avadanlığın dayanmadan 24 saat işləyən hissələridir. Onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, avadanlığın dəyəri aşağı olsa belə yüksək məhsul istehsal edirsə, gəlirin həcmi 10,000,00 manat olsa belə istehsalat xərci yalnız işçilik və 50,000.00 manat təmir xərci qədər tanınır. Qeyd edim ki, amortizasiya hüququnu icarəyə verən özündə saxlayıb. Əlavə olaraq normadan artıq hissənin kapitallaşması hansı şəkildə aparılmalıdır? Avadanlıq sifarişçinin balansındadır, icraçı şirkətə yalnız istifadəyə verilib. 2 illik müqavilə bitdikdən sonra avadanlıq sifarişçiyə geri qaytarılacaq, şirkət fəaliyyətinin dayandırılma ehtimalı var. Bu zaman kapitallaşan məbləğ illər üzrə necə amortizasiya olunacaq?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması 115-ci maddə ilə tənzimlənir və (29.06.2019, ID: 18795) verilən cavabdan fərqli qayda Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.  

Həmin cavaba əlavə olaraq bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan əsas vəsaitə çəkilmiş təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması tərəflər arasında icarə müqaviləsi bağlandığı və icarəçi tərəfindən əsas vəsaitin balansa götürüldüyü halda Vergi Məcəlləsinin 115-ci maddəsinə əsasən mümkündür.

Müraciətinizdə qeyd olunan halda isə əsas vəsait sifarişçinin balansında olduğu üçün icraçı tərəfindən əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Eyni zamanda bildiririk ki, hər hansı xidmət göstərən şəxs tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi (işlərin görülməsi) zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin (işin) dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə, həmin mallar və ya xərclər xidmətin (işin) ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəliklərinin aydın olmadığını nəzərə alaraq və vergitutma aspektlərinin ətraflı cavablandırılmasının təmin olunması məqsədi ilə aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməklə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhərrəmli Nicat Həsən, hasan764@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 18937)
Salam. 01.01.2019-cu il vergi dəyişikliklərinə qədər mən pərakəndə ticarətlə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyici kimi fəaliyyət göstərirdim və 4 faiz vergi ödəyirdim. Dəyişiklikdən sonra vergi orqanlarına müraciət edib cavab aldım ki, (03.01.2019-cu il tarixində) həmin qaydada işləyərək 2 faiz vergi ödəyəcəyəm. Lakin pərakəndə satış olsa da, VÖENİ olan idarə və təşkilatlara mal satan zaman, onlara , qanunvericiliyə uyğun olaraq elektron qaimə verməliyəm. Mənim illik dövriyyəm 200 000 manatdan azdır. ona görə də yalnız sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərəm. Artıq 6 ay keçməsinə baxmayaraq, yenə də bəzi vergi məmurları mənim səhv etdiyimi deyirlər. Deyirəm ki, 200 000 manatdan az dövriyyəm var, təşkilatlar alış-verişi yalnız elektron qaimə tələb edərək edirlər. lakin bu tək-tək, pərakəndə satılan mallardır. Mən Topdansatışçı deyiləm və ola da bilmərəm. Nə mal qalığım, nə də dövriyyəm buna imkan vermir. Əvvəl deyirlər ki, bir 10 qəpiklik şey satsan belə, əgər sən elektron qaimə yazırsansa, artıq topdansatış hesab olunur, mənim izahatımdan sonra isə heç bir şey demədən gedirlər. İndi mən bilmirəm, bu qanunda qeyri müəyyənlik var, yoxsa bu bəzi məmurlar işi düzgün qiymətləndirə bilmirlər. Məncə onlar düzgün qimətləndirə bilmirlər. Qanunda hər şey aydın ifadə olunub. Xahiş edirəm cavab verəsiniz. Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, malların alıcıya onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün satışı topdansatış fəaliyyəti hesab olunur. Topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.

Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, dövriyyədən, mal qalığının həcmindən asılı olmayaraq  topdansatış fəaliyyəti malların qarşı tərəfin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün təqdim olunmasıdır.

Buna əsasən topdansatış qaydasında ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir və əldə olunan gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla 20 faiz məbləğində gəlir vergisi ödəyir.

Pərakəndə satış malların alıcıya son istehlak məqsədi ilə təqdim olunmasıdır və pərakəndə ticarətlə məşğul olan şəxslər sasdələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərmək hüququna malikdirlər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci, 13.2.63-cü, 218.5.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yaşar İsgəndərli Talıbxan, yashariskender@mail.ru, Zərdab (09.08.2019) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 18936)
Kənd yerində bərbər işləyən (VOEN-lə) nə qədər vergi və nə qədər DSMF-yə pul ödəməlidir?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan (qadın və ya kişi bərbərləri olmasına fərq qoyulmadan) şəxslər aylıq 15 manat məbləğə Zərdab rayonu və kəndləri üçün 15 manat məbləğə 0,5 əmsalı tətbiq etməklə 7,5 manat  sadələşdirilmiş vergi ödəyir. Bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi orqanına bəyannamə təqdim etmək öhdəlikləri yaranmır.

Məlumat üçün qeyd edək ki, vergi ödəyicisi “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz”i almaq üçün yazılı müraciət etdikdə, sadələşdirilmiş verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəniş sənədini müraciətinə əlavə edir, elektron qaydada müraciət etdikdə isə, ödənişi müraciətin edildiyi zaman elektron qaydada həyata keçirir. Ödəniş sənədində vergi ödəyicisinin VÖEN-i göstərilməlidir. Vergi ödəyicisi hesablanmış sabit vergini tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödədikdən sonra ona müvafiq olaraq kağız daşıyıcısında və ya elektron qaydada“Sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbz” verilir.

Bərbər kimi fəaliyyət göstərən şəxslər ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 20 faizi məbləğinin kənd yerlərində 50 faizi miqdarında sosial sığorta haqqı ödəməlidir. 2020-ci il yanvar ayının 1-dən isə bütün respublika ərazisində minimum aylıq əmək haqqının 25 faizi məbləğində sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

Əsas: VM 220.10-cu maddə, “Sosial Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədova Təranə, kamalkamalov1969@mail.ru (09.08.2019) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 18935)
Hörmətli vergi orqanı. X/e sualıma aydınlıq gətirəsiniz. Belə ki, ƏDV ödəyicisi olan A müəssisəsinin 500 kv.m torpaq sahəsinin 300 kv.m-nin üzərində avadanlıq və tikililərlə birlikdə dəyəri 100 000.0 manat olan (avadanlıq-50 000, tikili-50 000) istehsal obyekti (spirt çəkmə sexi) vardır. 200 kv.m torpaq sahəsi böş sahədir və bazar qiyməti 10000 manatdır. Qeyd olunan əmlakların hamısı A müəssisəsinin mülkiyyətindədir. A müəssisəsi qeyd olunan torpaq və əmlakı satarkən VM-nin 218.4.3-cü, 218.4.5-ci, 220.8-ci maddələri şamil olunurmu? Ümumiyyətlə bu zaman hansı vergi öhdəliyi yaranır. Minnətdaram.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin mənfəət vergisinin ödəyicisi olmasına baxmayaraq həmin şəxsin mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin və qeyri-yaşayış sahəsinin təqdim olunması sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur və hesablanmış verginin məbləği alğı-satqı əməliyyatını təqsdiqləyən notarius ödəmə mənbəyində vergini tutaraq dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Hüquqi şəxs tərəfindən təqdimolunma əməliyyatı ƏDV-yə cəlb olunmur, eyni zamanda təqdim olunma nəticəsində əldə olunan gəlir mənfəət vergisinin vergi tutulan gəlirinə aid edilmir, ödəmə mənbəyində notarius tərəfindən tutulmuş vergi də gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir.

Sorğunuzda qeyd olunan halda hüquqi şəxsin mülkiyyətində olan torpaq və qeyri-yaşayış sahəsi təqdim olunarkən sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur.

Avadanlığın təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitin qalıq dəyərindən artıqdırsa yaranmış fərq gəlirə daxil edilir və mənfəət vergisinə cəlb edilir. Aktivlərini əvəzsiz əsasla və güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxs təqdim edilən aktivin bazar qiyməti ilə onun Vergi Məcəlləsinin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqi gəlirinə aid etməlidir.

Eyni zamanda ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə tərəfindən həmin əmlakın satışı (ƏDV nəzərə alınmadan) ƏDV-yə (18 faiz dərəcə ilə) cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 142-ci, 143-cü, 155.1-ci, 218.4.3-cü, 218.4.5-ci, 219.3-1-ci, 219.5-ci220.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aqşin Məmmədli Mahir, aqshin.mamed@mail.ru, Bakı (09.08.2019) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 18934)
Salam. Mən onlayn ticarətlə məşğul olduqda, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi mütləq qeydiyyatdan keçməliyəm? Yəni sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq öhdəliyimdir yoxsa hüququm ? Digər bir sualım isə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduqda satışları həyata keçirdikdə ödənişləri qəbul etmək üçün bank hesabı açmalıyam? Yəni ödənişlər ancaq bank kartına ödənilməlidir ?

Cavab 1. Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət növü sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə və ya ASAN xidmət mərkəzinə müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız.

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manat və ondan az olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilərlər.

Qeydlərinizə əsasən pərakəndə satışla məşğul olduğunuz halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnuzdur. Topdansatış fəaliyyəti ilə məşğul olduğunuz halda və ya  vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslərə xidmət göstərdiyiniz halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnuz olmur və gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz.

Sözügedən vergitutma sistemlərinin hər birinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır.

Cavab 2. ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Yuxarıda qeyd olunan hədlər daxilində əməliyyatlar nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, VIII, IX, XI, XVII fəsilləri, Azərbaycan Respublikasının 10.05.2005-ci il tarixli, 908-IIQ nömrəli “Elektron ticarət haqqında” Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Amid Ağazadə Ibadulla, agayev-amid@inbox.ru (09.08.2019) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 18933)
Salam, mən Vöeni bağlatmışam həmişəlik sadəcə öyrənmək istəyirəm ki, bağlanıb ya yox? Vöen Nömrəsi budur 2601432042

Ağazadə Amid İbadulla oğlu vergi orqanında uçotdadır (VÖEN 2601432042).

Vergi ödəyicisinin fəaliyyət göstərib-göstərməməsi barədə məlumat, habelə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra uçot baza məlumatları kommersiya və (və ya) vergi sirri hesab olunan məlumat sayılır. “Sual-cavab” bölməsində isə kommersiya və (və ya) vergi sirri təşkil edən məlumatlar verilmir.

Müraciətinizlə bağlı ətraflı məlumat üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya MUtsfayev İlham, mustafyevziya@outlook.com (09.08.2019) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 18932)
Salam. Sualım Həyatım Yığım Sığortası ilə bağlıdır. Sığorta şirkətləri sığorta haqqlarını supergross yəni 15% DSMF ilə tələb edirlər. Yəni əgər işçi 1000 AZN əmək haqqıdan 500 AZN cəlb edirsə yığım sığortasına o zaman həmin işçinin hesabına 15% DSMF ilə birlikdə supergross 589 AZN köçürülür. Lakin Vergi məcəlləsinin 102.1.8-ci maddəsinə əsasən Həyatın Yığım sığortasına cəlb edilən vəsait gəlir vergisindən və sosial sığorta haqqında qaununun 15-ci maddəsinə əsasən DSMF-dən azaddır. Belə olduğu halda hansı əsasla sığorta şirkətləri 15% hesablablanmasını tələb edirlər ? Bu əlavə köçürülən 15% isə vergi məcəlləsinin 98.1-ci maddəsinə əsasən işçinin gəliri sayılmalıdırmı ?

Bildiririk ki,  həyatın yığım sığortası üzrə bağlanmış müqavilələr əsasında sığortaçılara ödənilən sosial sığorta haqlarından azad edilmiş sosial sığorta haqqı məbləğləri işçinin gəlirlərinə aid edilir. Bu halda işçinin aylıq gəliri işəgötürən tərəfindən onun xeyrinə sığortaçı şirkətə ödənilən məbləğ daxil olmaqla müəyyən edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kənan Həmidov Mərdan, kanann.hamidovv@gmail.com, Masallı (09.08.2019) (Oxunub: 47 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18931)
Salam. Xaricdən hər hansı bir zavoddan məhsul idxal edib satışı ilə məşğul olmaq istəyirəm. Bunun üçün mən hansı addımları atacağımı bilmirəm. Xahiş edirəm mənə bu prosedurun ardıcıllığını başa salardız. Məhsulun idxalından satışına kimi olan vergilər, lazım olan sənədlər və s. Qeyd edim ki, məhsul qida növündəndir.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət növü sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız.

Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına və ya ASAN xidmət mərkəzlərinə gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin (gəlir vergisinin ödəyicisi də olmaq şərti ilə) ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz.

Müraciətinizdə qeyd etdiyiniz məhsulun topdansatışı ilə məşğul olduğunuz halda, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnuz olmur və gəlir vergisi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz. Eyni zamanda, ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200 min manatdan artıq olduğu halda ƏDV qeydiyyatına durmalısınız.

Sözügedən vergitutma sistemlərinin hər birinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır.

Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan hallarda vergi orqanlarının səlahiyyətlərini qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada yol vergisi və idxal-ixrac əməliyyatları sahəsində gömrük orqanları həyata keçirdiyini nəzərə alaraq, malların idxalı zamanı ödənilməli olan rüsumlar və vergilər barədə ətraflı məlumatı Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fariz Əliyev, fariz.e@dmx.gov.az (02.08.2019) (Oxunub: 124 dəfə, Orta qiymət: 4.4, ID: 18929)
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14 iyun 2017-ci il tarixli 259 li qərarı ilə müəyyən edilmiş, elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan elmi dərəcəsi və elmi adı olan şəxslərin vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara görə hərbi qulluqçulara ödənilən əlavələrdən Vergi Məcəlləsinin 102.1.14.15 maddəsinə əsasən gəlir vergisi tutulurmu?

Elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan elmi dərəcəsi olan hərbi qulluqçulara elmlər doktoru və ya fəlsəfə doktoru elmi dərəcələrinə görə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan elmi dərəcəsi və elmi adı olan şəxslərin vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara görə ödənilən əlavələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” 14 iyun 2017-ci il tarixli 259 nömrəli Qərarına əsasən ödənilən əlavələrin məbləği vəzifə maaşını təşkil etmədiyindən Vergi Məcəlləsinin 102.1.14.15-ci maddəsinə əsasən gəlir vergisindən azaddır.

Belə ki, “Elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan elmi dərəcəsi və elmi adı olan şəxslərin vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara görə ödənilən əlavələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən bu qərarda göstərilən əlavələr vəzifə maaşını təşkil etmir, lakin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün hallarda orta aylıq əməkhaqqının hesablanmasında nəzərə alınır.

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərə elmi dərəcəyə və elmi ada görə aylıq vəzifə maaşlarına müəyyən edilən əlavələr dövlət büdcəsinin xərclərində həmin müəssisə və təşkilatlar üçün nəzərdə tutulan müvafiq vəsaitlər hesabına ödənilir.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.14.15-ci maddəsinə əsasən hərbi qulluqçulara, prokurorluq orqanlarının prokurorluq işçilərinə və prokurorluq işçiləri olmayan hərbi qulluqçularına, hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarına ödənilən bütün növ ödənişlər (vəzifə və hərbi (xüsusi) rütbəyə görə maaşlar istisna olmaqla), habelə əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektləri ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinə kömək edən şəxslərə ödənilən bütün növ əməkhaqqı, mükafat və digər maddi təminatlar gəlir vergisindən azaddır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.