Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
İmanov Heydər Mütalib oğlu, imanovh086@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 17548)
Salam! Bilmək istərdim ki, əgər direktor təsisçisi olduğu hüquqi şəxsin (ƏDV və Mənfəət vergisi ödəyicisi) bank hesabından birbaşa təsisçi borcunu ay ərzində bir dəfə olmaqla 30000 (otuz min) manat məbləğində pulu nağdılaşdıraraq götürə bilərmi? Qeyd etməliyəm ki, həmin şəxsin fərdi sahibkar kimi vergi orqanında qeydiyyatı var, lakin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılmış, həmçinin heç bir bankda cari hesabı yoxdur.

Bildiririk ki, təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü, 18-ci, 110-cu, 123.1-ci,  150-ci maddələri, "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılov Emil, emil.ismayilov@hotmail.com, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 25 dəfə, ID: 17547)
Salam. Əgər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinə xaricdən vəsait daxil olursa, bu zaman vergi orqanına sənəd kimi nə təqdim edilməlidir? Xaricdən daxil olan vəsait üçün elektron qaimə-faktura yazıla bilmədiyi halda nə edilməlidir? Qeyd edim ki, mal alışından bəhs edilmir. Göstərilən xidmətlə bağlı mədaxildən bəhs olunur.

Bildiririk ki, rezident şəxsin qeyri-rezident şəxsə göstərdiyi xidmətlər bu xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində əldə edilən gəlirin ödənilməsinə əsas verən və gəliri əldə edən şəxsin həmin gəlirin faktiki sahibi olduğunu sübut edən təsdiqedici sənədlər (bağlanmış müqavilələr, invoyslar, təhvil-təslim aktları, ödəniş sənədləri  və s.) əsasında müəyyən edilə bilər. 

Bununla belə, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının, o cümlədən göstərilən xidmətlərin sənədləşdirilməsinə dair Sizi qane edə biləcək ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə mühasibat uçotunun təşkili və aparılması sahələrində tənzimlənməni həyata keçirən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mübariz Ənvər oğlu Rəhimov, raqmu@mail.ru, Qəbələ (12.11.2018) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 17546)
Salam. Hər hansı bir istehsal müəssisəsi istehsal üçün aldığı yarımfabrikat və xammalı mövcud bazar qiymətləri əsasında kəndlidən və sahibkardan alırsa, vergi orqanları yoxlamalar zamanı bu alışların real bazar qiymətlərinə uyğun olub olmadığını necə araşdırır?

Bildiririk ki, vergitutma məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) qiyməti tərəflərin əməliyyatda (əqddə) təsbit etdikləri qiymət qəbul edilir. Əks hal sübuta yetirilmirsə, bu qiymət bazar qiyməti kimi qəbul edilir.

Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan hallarda, o cümlədən də 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara (işə, xidmətə) tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən çox (aşağı və yuxarı) dəyişdikdə  tətbiq olunur.

Bu zaman bazar qiyməti mal (iş, xidmət) satılan anadək, lakin malın (işin, xidmətin) təqdim edildiyi andan çoxu 30 gün keçənədək (əvvəl və ya sonra) ən yaxın tarixdə eyni (analoji) mal (iş, xidmət) üçün müvafiq əməliyyatlar zamanı təşəkkül tapan qiymətlərə əsasən müəyyənləşdirilir.

Belə yanaşma mümkün olmadıqda malın (işin, xidmətin) istehsalına və (və ya) təqdim edilməsinə çəkilən adi məsrəflər (alınma qiyməti və ya qalıq dəyəri), nəqletmə, saxlanma, sığorta və digər bu cür məsrəflər, həmçinin adətən qarşılıqlı surətdə bağlı olmayan şəxslər arasında əməliyyatlar zamanı tələb və təkliflər amilinə əsasən əlavə yığım və güzəştlər nəzərə alınır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Knyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 23 dəfə, ID: 17545)
Salam aleykum. Rezidnet müəssisə daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentdən xidmət almış, çox təəssüflər olsun ki, nə əlavə dəyər vergisi, nə də ödəmə mənbəyində vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyərək qarşı tərəfə xidməti aldığı gündə AZN ekvivalentiylə təxmini 1000 AZN ödəniş etmişdir (xarici valyuta ilə). Sualıma cavab tapmaq istədiyim hissə - əgər səyyar vergi yoxlaması zamanı, tutaq ki, ÖMV 10% tutmalıdır, 18% də ƏDV öhdəliyin yerinə yetirməli idi, amma yetirməyib indi səyyar yoxlama zamanı müfəttişlər tərəfindən vergi və maliyyə sanksiyası necə hesablanacaq?

Bildiririk ki, qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən edilən və onun Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyinə aid olmayan ümumi gəlirindən ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan müvafiq dərəcələrlə vergi tutularaq hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilməli və bəyan edilmiş vergi həmin müddətdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı, qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmətlər Vergi Məcəlləsinin 168-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata keçirilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatlar sayılır və bu xidmətlərə görə qeyri-rezidentə ödənməli olan məbləğə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanaraq tutulmalı, hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “ƏDV bəyannaməsi” ilə bəyan edilməklə həmin müddətdə dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.

Verginin hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Səyyar vergi yoxlaması zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntularına görə tərtib edilmiş aktla bağlı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə çıxarılmış qərar əsasında vergi ödəyicisinə vergi borcunun, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin, inzibati cərimələrin, habelə aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması barədə tələbnamə göndərilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi ödəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dövri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir. Dəqiqləşdirilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləği əvvəl təqdim edilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləğindən çox olduqda əlavə hesablanmış vergi məbləği faizlərlə birlikdə büdcəyə ödənilir, az olduqda isə hesablanmış vergi və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək təqdim edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 38-ci, 39-cu, 49-cu, 58-ci, 59-cu, 72.5-ci, 125-ci, 150-ci, 159-cu, 168.1.5-ci, 169-cu 177-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Rauf, rauf_agayev@inbox.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17544)
Salam. İş və xidmətlər göstərilərkən, həmin iş və xidmətləri göstərən təşkilat tərəfindən (iş və xidmətin yekununda) təqdim edilmiş və xidməti (işi) qəbul edən şəxs tərəfindən imzalanmış elektron qaimə-faktura həmin iş və xidmətə görə ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirməyə küfayət edirmi? Yoxsa bundan əlavə akt da imzalanmalıdır? Əvvəlcədən minnətdaram.

Bildiririk ki, ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi ƏDV ödəyiciləri tərəfindən alınmış elektron vergi hesab-fakturası əsasında həyata keçirilir. Bunun üçün həmin vergi ödəyiciləri tərəfindən alınmış elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən malların (işlərin və xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərini nağdsız qaydada həmin malları (işləri və xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV-nin məbləğini isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürməli və həmin mallar (işlər və xidmətlər) kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməlidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 3 sentyabr 2015-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair” Qərarında qeyd olunmuşdur ki, təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV-siz dəyəri yalnız nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) tam olaraq ödənildikdə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarla ödənildikdə vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş vergi məbləği əvəzləşdirilən ƏDV məbləği sayılır.

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, elektron vergi hesab-fakturası malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya (sifarişçiyə) təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (qaimələr, qəbzlər, müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları və s.) əsasında doldurulmalı və bu barədə məlumat elektron vergi hesab-fakturasının "Əsas" rekvizitində öz əksini tapmalıdır. Təsdiqedici sənədlər olmadıqda, elektron vergi hesab-fakturası ƏDV-nin və aksizin əvəzləşdirilməsinə əsas vermir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci, 175.8-ci176.3-cü, 176.4-cü maddələri və Azərbaycan Respublikasi Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 03.09.2015-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair” Qərarı və Nazirlər Kabinetinin 28.09.2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”nın 4.5-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nicat Hüseynov Zakir oğlu, nicathuseynov1432@gmail.com, Tovuz (12.11.2018) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 17543)
Salam. Mən Tovuz rayonu Əhmədabad kəndinə yerləşən Çimərlik istirahət mərkəzinin mühasibiyəm. Mən vahid rüblük hesabatın 3-cü rübünün hesabatında 4 nəfər işçinin aylıq maaşının ümümisini 451 manat olaraq göstərmişəm, baxmayaraq ki, Əmək müqaviləsində bu işçilərdən 3-ü 150 manat, biri isə 160 manantla qeydiyyata alınıb. Həmin işçilərin 3-ü iyul ayının 10-dan etibarən müqaviləyə əsasən işə başlamışlar, biri isə iyul ayının 1-dən etibarən müqaviləyə əsasən işə təyin edilmişdir. Hazırda mənim işçilər üzrə ümumi hesablamam iyul ayı üçün 451 manatdır, mənsə həmin hesablanmış əmək haqqını vahid rüblük hesabatda təqdim etdiyim zaman mənə uyğunsuzluq məktubu göndərilib və həmin məktubda işçilərin əmək haqqının iyul ayı üzrə tam yazmağım tələb olunur. Yəni iyul ayı ərzində 20 gün işləmiş işçiyə əmək haqqı necə yazılmalıdır ki, hesabat qəbul olunsun? 31 günün 20 gününü işləmiş işçiyə 31 günün maaşnı yaza bilmədiyimizə görə işlədiyi günlər üzrə hesablanmış əmək haqqını necə təqdim edim ki, kameral vergi yoxlaması baş tutsun və uyğunsuzluq baş verməsin?

Bildiririk ki, vergi orqanı tərəfindən kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannamələrindəki məlumatlar müqayisə edilməklə araşdırılır, kənarlaşmalar müəyyən edildikdə vergi ödəyicisinə uyğunsuzluq məktubları göndərilərək onların aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq məlumatlar istənilir, izahlı məlumatlar təqdim edildikdə isə onlar nəzərə alınır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 37-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılova Nərgiz Cəlil, nnargisart@gmail.com (12.11.2018) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17542)
Biz istehsal fəaliyyəti ilə məşğuluq. İstehsal etdiyimiz malları hüququ şəxslərə elektron qaimə vasitəsi ilə satış edirik. Altı ay müddətində vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə (kassa aparatı olmadan) ciddi hesaabat blanklari olan qaimə-faktura və kassa mədaxil orderi vasitəsilə satış aparmışıq. Belə satışa vergi cəriməsı tətbiq olunurmu və əgər cərimə düşərsə hansı məbləğdədir?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verməlidir.

Topdansatış ticarət obyektlərindən mallar yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura ilə rəsmiləşdirilməklə təqdim edilməlidir. Topdansatış ticarət obyektindən malların vergi ödəyicisi olmayan şəxslərə təqdim edilməsi vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi ödəyicisi olmayan şəxslərə son istehlak məqsədi üçün malların satışı isə pərakəndə satış fəaliyyəti sayılır  və bu zaman satış nəzarət-kassa aparatı tətbiq edilməklə həyata keçirilməlidir. Əks halda vergi ödəyicisinə NKA quraşdırmadan aparılmış nağd pul hesablaşmalarına görə Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş maliyyə sanksiyaları tətbiq edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci13.2.63-cü16.1.8-ci, 16.1.9-cu, 58.7-ci71-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseyn, k8203@mail.ru (12.11.2018) (Oxunub: 22 dəfə, ID: 17541)
Добрый день. Я являюсь зарегистрированным налогоплательщиком (физическое лицо). Являюсь плательщиком упрощенного налога. В третьем квартале в июле месяце на банковский счет была перечислена сумма 20.000 манат для проведения работы с июля по ноябрь месяц. Налоги были удержаны и оплачены в бюджет.
1.Когда необходимо будет выставить накладную, подтверждающую выполнение работ в ноябре?
2. В каком месяце и в каком квартале мне указать полученную сумму в декларации: в июле на момент получения средств или в ноябре по сдаче проведенной работы?

Сообщаем, что электронная накладная-фактура должна быть представлена после выполнения работ или их части, если заключенный между сторонами договор подразумевает поэтапный прием заказа.

Исходя из указанного Вами, электронная накладная-фактура должна быть представлена в 4-ом квартале после приема-сдачи выполненных работ.

В этот же период должна быть декларирована и выплачена сумма упрощенного налога, поскольку объектом налогообложения данным видом налога является выручка, полученная за уже выполненные работы, а не авансовый платеж.

Обоснование: статьи 71-1, 219.1 и 221.3 Налоговый кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məzahir Hüseynov, m.huseynov@hotmail.com, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 26 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17540)
Salam. Mən 2007-2015-cil illərdə keçirilən xaricdə təhsil dövlət proqramının iştirakçısı olmuşam. Bu proqramda iştirak edən şəxslərin dövət orqanlarında işləməsi üçün hər hansı bir müsabiqə tələb olunmur. Bilmək istərdim ki, mənim Vergilər Nazirliyində işə qəbulum üçün hər hansı bir tələb varmı? Əgər yoxdursa hara müraciət etməliyəm?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərini həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya 4038135 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Knyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 21 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17539)
Salam. Müəssisə avqust ayında aldığı əsas vəsaiti gəlirin əldə edilməsində istifadə etmiş və bu əsas vəsaitə amortizasiya ayırmasını avqust-dekabr aylarına olan hissəsini mənfəət vergisi bəyannaməsində gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edə bilərmi?

Bildiririk ki, hesabat ili ərzində alınmış əsas vəsaitlər gəlirin əldə edilməsi məqsədləri üçün istifadə edildiyi halda hesablanmış amortizasiya ayırmaları tam olaraq gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 114.6-cı, 115-ci143-cü maddələri maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Balakişiyeva Aybəniz Sultan qızı, aybeniz.balakisiyeva@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 13 dəfə, ID: 17538)
1. Şirkət tərəfindən minik avtomobilləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan fiziki şəxslərə lizinqə (maliyyə lizinqi) verilə bilərmi?
2. Bu halda lizinq obyektlərinin uçotu lizinq verənin balansında aparılmalıdırmı (lizinq alan fiziki şəxs olduğundan lizinq alan tərəfindən uçot aparılması real görünmür)?
3. Lizinq obyektlərinin (minik avtomobilləri) uçotu lizinq verənin balansında aparıldıqda amortizasiya xərclərinin gəlirdən çıxılması mümkündürmü?
4. Lizinq obyektlərinin (minik avtomobilləri) uçotu lizinq verənin balansında aparıldıqda əmlak vergisi ödənilməlidirmi?
5. Minik avtomobilləri lizinqə vermək məqsədilə xaricdən idxal edildikdə əlavə dəyər vergisi ödənilməlidirmi?
6. Minik avtomobillərinin alqı-satqı müqaviləsi əsasında lizinqə vermək məqsədilə alınması və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi (maliyyə lizinqi) fəaliyyəti ilə bağlı hansı vergi öhdəlikləri yarana bilər?

1-3 Cavab: Bildiririk ki, lizinq obyektinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan hüquqi və ya fiziki şəxsə verilməsi istisna edilmir.

Maliyyə lizinqi əsasında lizinq alana verilmiş lizinq obyekti tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında lizinq verənin və ya lizinq alanın balansında uçota alınmalıdır. Lizinqə verilən əmlakın amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması isə həmin əsas vəsaitin uçotunu aparan şəxs tərəfindən həyata keçirilir.

Bax: Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 12 yanvar 2017-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 140.6-cı maddəsinin həmin Məcəllənin 13.2.14.1, 140.2, 164.1.2-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 747-1 və 747-5-ci maddələri ilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair” qərarı, Mülki Məcəllənin  747-1-ci və 749-3 maddələri, Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsi.

4. Cavab: Bildiririk ki, əmlak vergisinin vergitutma obyektini müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri təşkil etdiyindən sorğunuzda qeyd etdiyiniz halda lizinqə verən tərəfindən əmlak vergisi ödənilməlidir. .

Bax: Vergi Məcəlləsinin 197.1.3-cü maddəsi

5. Cavab: Bildiririk ki, lizinq müqaviləsinin obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalı ƏDV-dən azaddır.

Əsas vəsaitlər dedikdə istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan çox olan Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətində amortizasiya edilməli olan maddi aktivlər başa düşülür.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci164.1.25-ci maddəsi.

6. Cavab: Bildiririk ki, icarəyə verən maliyyə lizinqi başlananadək aktivin sahibi olduğu hallarda  icarə ödəmələri icarəçiyə verilmiş ssudanın verilməsi rejiminə əlavə olaraq, əqd əmlakı icarəyə verənin satması və icarəçinin alması kimi qiymətləndirilir.

Bu zaman lizinq verən həm satıcı kimi lizinq obyektinin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirdən Vergi Məcəlləsinin 142-ci maddəsinə müvafiq olaraq mənfəət vergisini ödəməli, həm də icarəyə verən (lizinq verən) kimi həmin Məcəllənin 140.1-140.5-ci maddələrinə müvafiq olaraq, mənfəət vergisinə cəlb edilərək həmin Məcəllənin 135-ci maddəsinə əsasən faiz gəlirlərindən mənfəət vergisi ödəməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104-cü140-cı  142-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Minəvvər Səməd Əbil qızı, munavvar.samad@gmail.com, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 14 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17537)
Bildiyiniz kimi, Vergi Məcəlləsinin 87-ci və 150-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli, 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”nda 2. Vergi ödəyicisinin büdcəyə artıq ödəmələrin qaytarılması üzrə hüquqları bəndində Vergi ödəyicisi düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyasının məbləğinin qaytarılmasını və ya vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən digər vergilərin, faizlərin maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini, yaxud vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilməsini vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tələb etmək hüququna malikdir.
Sual yuxarıda qeyd olunan "5 il ərzində tələb etmək hüququna malikdir" məsələsi ilə bağlıdır və xahiş edirəm aşağıdakı şərti göstərilən misala əsasən cavablandırın.
Vergi ödəyicisinin VN tərəfindən 2015-ci ildə yazılış tarixi olan azalmanı (yəni artıq ödəməni və s.) hansı ki 2013-cü ilə aiddir, 2015-ci ildən sonrakı 5 il ərzində, yoxsa 2013-cü ildən sonrakı 5 il ərzində tələb etmək hüququ var? Yəni azalmanın aşkar olunub yazılış tariximi əsas hesab olunur? Belə ki, 2013-cü ildə olan ödəmə 2 il sonra azalma nəticəsində artıq ödəməyə çevrilə bilər, bu zaman artıq ödəməyə çevrilmə tariximi əsas götürülüb sonrakı 5 il ərzində tələb etmək hüququ yaranır? Xahiş edirəm geniş cavablandırın. Öncədən təşəkkürlər!

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində ondan düzgün tutulmamış vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmasını və hesablanmış məbləğin yenidən hesablanmasını, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini 5 il ərzində tələb etmək hüququna malikdir.

Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı onun hesablanmasını şərtləndirən hüquqi hərəkətin və ya faktiki hadisənin həyata keçirildiyi sonrakı gündən başlanır.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan halda vergi ödəyicisi tərəfindən artıq ödəmənin qaytarılması barədə tələb hüququ ödəmənin həyata keçirildiyi 2013-cü ildən hesablanmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 68.1-ci85.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dərişov Zaxar Zakir oğlu, tapyuva@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 17 dəfə, ID: 17536)
A şirkəti B şirkətindən Rusiyadan idxal olunmuş qargıdalını 200 AZN-ə almış, hər tona görə isə 36 AZN ƏDV ödəmişdir. Sonradan bu qarğıdalını xaricə qeyri-rezidentə 250 AZN-ə satmışdır. Vergi Məcəlləsinin 165.1.3 maddəsinə görə, dövlət büdcəsindən ödənilmiş 36 AZN ƏDV geri alınmış, qalan 14 AZN isə mənfəət vergisinə cəlb edilmişdir. Bundan sonra müəssisə öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Səyyar vergi yoxlaması isə 50 (36+14) AZN mənfəət vergisinə cəlb edir. Sual: yoxlama mənfəət vergisinə 50 AZN və ya 14 AZN-i cəlb etməlidir?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 29.10.2018-ci il tarixdə (İD: 17504) cavablandırılmışdır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şahmar Əzimli, sahmarezimli@gmail.com (12.11.2018) (Oxunub: 14 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17535)
Salam. Əgər fiziki şəxsin vergi orqanına borc öhdəliyi olduğu müddətdə fiziki şəxsin bank hesabında həmin borcu ödəyəcək qədər pul vəsaiti varsa və həmin borcla bağlı bank hesabına sərəncam qoyulmayıbsa, kassa məxaric əməliyyat apara bilərmi, əgər əməliyyat aparılarsa da 50% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilirmi?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 58.3-cü maddəsinə əsasən həmin Məcəllənin 65-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə sərəncamın verildiyi tarixdən, kredit təşkilatlarında və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərdə hesabları olmadığı halda həmin Məcəllənin 65.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş bildirişdə göstərilən müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda - aparılmış məxaric əməliyyatlarının 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Odur ki, fiziki şəxsin bank hesabına vergi orqanı tərəfindən sərəncam qoyulmadığı halda həmin vəsaitdən istifadəyə dair vergi qanunvericiliyində hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəsul Süleymanov Nazim oğlu, suleymanov.rasul@gmail.com, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 13 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17534)
1. Sualımız şirkət payının 100% satılması ilə bağlıdır. Satan в– qeyri-rezident hüquqi şəxsdir, Alan - rezident hüquqi şəxdir. Şirkət lizinq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bildiyiniz kimi, lizinq şirkətlərində problemli portfelə görə ehtiyatlar yaratmağa icazə verilmir və gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir. Bunları nəzərə alaraq şirkətin vergilər üzrə balans dəyəri (aktivlərlə passıvlərin fərqi) 6.5 milyon manatdır və nizamnamə kapitalı 4.5 milyon manatdır. Ancaq İFRS üzrə yoxlamanın nəticəsinə görə (burada problemli kredit portfeli xərcə silinib, ancaq Vergi Məcəlləsində banklardan başqa şirkətlərin problemli kreditlər üçün ehtiyatların xərcə silinməsinə icazə verilmədiyindən vergi balansı ilə fərq yaranır.) 2.5 milyon manatdır. Və alan şirkət də 2.5 milyon manat ödəmək niyyətindədir. Biz bilmək istərdik əgər belə halda şirkətin payları tam satıldıqda şirkəti alana və satana bu halda hansı vergi yükü yaranır?
2. Şirkətin səhmdarları dəyişdikdə bu satış hesab edilirmi? Satışa aid müddəalar burada da keçərlidirmi?

Bildiririk ki, mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün təqdim olunma hesab olunur.

Rezident hüquqi şəxsdə iştirak payının satılmasından və ya başqasına verilməsindən əldə edilən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilməklə ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir. Bu zaman iştirak paylarına uyğun təqdim olunan aktivlərin vergi uçotuna uyğun olaraq formalaşan real dəyəri nəzərə alınmalıdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən hallar ilə əlaqədar daha ətraflı məlumat almaq üçün əməliyyatın xarakteri açıqlanmaqla, bu əməliyyat üzrə müvafiq təsdiqedici sənədlər, habelə tərəflər arasında bağlanmış müqavilələri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu13.2.16-cı  125.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Namiq Ələkbərov Tofiq, namik.alakbarov@gmail.com, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 17533)
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmış xüsusi nömrəli qəbz üzrə verilmiş mehmanxana xərci, təşkilat tərəfindən işçiyə necə ödənilməldir?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən (o cümlədən də işçinin ezamiyyə xərcləri) nağdsız qaydada ödənilməlidir.

Əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Namazov Qabil oğlu, Vusal.namazov.1982@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 17532)
“Fərqlənmə nişanı” ilə taksi xidməti icra edən şəxs Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödəniş etməlidir ya yox? Etməlidirsə, nə qədər?

Bildiririk ki, fərdi qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər məcburi dövlət sosial sığortası ilə əhatə olunmalıdırlar.

Nəqliyyat daşımaları ilə məşğul olan fərdi sahibkar ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 20 faizi məbləğinin Bakı şəhərində 100 faizi, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi, respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi, rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi, kənd yerlərində 50 faizi miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

Məcburi dövlət sosial sığorta ödənişləri barədə ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: “Sosial sığorta haqqındaAzərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il  tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 12-ci və 14-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babayev Elşən Rövşən oğlu, elis_158@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 14 dəfə, ID: 17531)
Salam. Əmək Müqaviləsi olmadan çalışdığım müəssisədən ayrılmışam. 1-ci ay əmək haqqını avans şəklində yarımçıq almışam. Lakin növbəti ayda 8-10 gün calışmışam. İndi nə birinci ay, nə də ki 2-ci ayın 10 günlük əmək haqqını ala bilmirəm. Şirkətə zəng etdikdə müxtəlif bəhanələr gətirilir və yenidən təkrar zənglər olduqda şirkət zənglərə cavab vermir və məni yayındırırlar. Mən nə edim və hara müraciət edim?

Bildiririk ki, sorğunuzda qaldırılan məsələnin həlli məqsədi ilə səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, qarşılaşdığınız vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə isə ətraflı məlumatla qeyri-anonim olaraq Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şexmametyeva Cəmilə Alim, jamilya.shex@gmail.com (12.11.2018) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17530)
Hər vaxtınız xeyir. Oktyabr ayından fiziki şəxs fəaliyyət növünü dəyişdirilib. 8% sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi idi. Fəaliyyət növü dəyişdirilib. 4% sadələşdirilmiş verginin ödəyicsi avtomatik olaraq keçir yoxsa müraciət edilib faizi dəyişdirməlidir? Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan və müvafiq olaraq 6 faiz və ya 8 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergitutma sistemini seçmiş şəxslər Vergi Məcəlləsinin 158.2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla 6 faiz və ya 8 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi qeydiyyatından çıxa bilərlər. Bu zaman həmin şəxslər 6 faiz və ya 8 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi qeydiyyatından çıxdıqları tarixdən hesabat ilinin sonuna qədər gəlir (mənfəət) vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, göstərilən şəxslər növbəti ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına müraciət etməklə 4 faiz və ya 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu tətbiq edə bilərlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səlimov Rüfət Nəcəf, rufetselimov1988@gmail.com, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 15 dəfə, ID: 17529)
Salam. Sualım NKA ilə bağlıdır. Belə ki, A MMC ƏDV ödəyicisidir və xidmət sahəsi olduğundan satışlar NKA ilə həyata keçirilir. Məsələn, A MMC 30 sentyabr tarixində 1.000 manatlıq göstərilmiş xidmətləri NKA-ya daxil edir. Günün sonu NKA-dan X-out çıxardır. Lakin texniki səbəbdən (kassanın donması) günün sonu Z-out çıxardıla bilmir və həmin Z-out 01 oktyabr tarixində NKA-dan çıxardılır. Bu dövriyyə Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsinə görə sentyabr ayına şamil edilir. Sualım odur ki, göstərilmiş xidməti təsdiqi kimi 30 sentyabr tarixində çap edilmiş X-out çeki qəbul edilirmi? Və ya bu cür hallarda dövriyyəni hansı aya şamil etmək lazımdır? Öncədən Sizə təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq edilən ticarət əlavəsi və vergi tutulan idxal ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil edir.

Sorğunuzda qeyd edilmiş halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı kimi sentyabr ayı qəbul olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159-cu166-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rübabə, Rubaba@inbox.ru (12.11.2018) (Oxunub: 13 dəfə, ID: 17528)
Компания XXX является налогоплатильщиком НДС и налога на прибыль. Деятельность компании связанa с маркетинговой деятельностью. В ходе свой деятельности компания промацирует свои медицинские препараты и медицинское обрудование.
1. В ходе своей деятельности компания ХХХ провела конференцию в отеле согласно заключенному контракту на 100 человек (приглашенные 100 человек не являются сотрудниками компании, приглашенные люди являются представителями медицинских центров). В контракте указана стоимость аренды зала, проектора и кофе-брейк на 100 человек. Конференция носит не развлекательный характер. На конференции с выступлением также присутствует лектор. Подаются ли данные понесенные затраты на уменьшение в декларации налога на прибыль (стоимость аренды зала, проека и кофе-брейк на 100 человек)? Облагается ли налогом кофе-брейк для приглашенных?
2. Компания ХХХ ежегодно страхует своих сотрудников - обязательным страхованием от несчастных случаев на производстве, предоставляет медицинское страхование, а также страхует своих сотрудников, согласно договору добровольного страхования от несчастных случае. Подаются ли данные понесенные затраты на уменьшение в декларации налога га прибыль (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, медицинское страхование, добровольное страхование от несчастных случаев)? Облагаются ли подоходным налогом данные виды страхования?
3. Компания ХХХ не предосталяет служебный автомобиль менеджеру компании. Выделяет средства в денежной форме и перечесляет на заработанную карточку сотрудника вместе с зарплатой. Данная выплата облагается подоходным налогом и социальным отчислением 22%. Подаются ли данные понесенные затраты на уменьшение в декларации налога на прибыль?
4. Компания Х продала основное средство автомобиль. Цена продажи автомобиля 10.000 манат. Балансовая цена автомобиля 12.000 манат. Есть ли риски со стороны налоговых органов до начисления НДС и налога на прибыль? Необходимо ли проводить оценку рыночной цены автомобиля? Заранее спасибо.

1. Ответ: Сообщаем, что за исключением расходов на лечебно-профилактическую пищу, молоко и другие равноценные продукты и средства, а также расходов на питание плавсоставу морского транспорта в пределах норм, установленных соответствующим органом исполнительной власти, не допускается вычет из дохода расходов на развлечение и питание, а также жилищных и иных расходов социального характера работников.

Обоснование: статья 109 Налогового кодекса.

2. Ответ: Сообщаем, что страховые взносы, уплачиваемые страхователем, за исключением страховых взносов по страхованию имущества от ущерба в пользу своих работников, а также по договорам страхования жизни, заключенным с иностранными страховщиками, вычитаются из дохода.

Обоснование: статья 116 Налогового кодекса.

3. Ответ: Сообщаем, что перечисленная на счет работника сумма признается расходом социального характера и не признается расходом, вычитаемым из налогооблагаемой прибыли работодателя.

Обоснование: статьи 109 Налогового кодекса.

4. Ответ: Сообщаем, что при реализации автомобиля налогообложение не должно осуществляться со стоимости, меньшей, чем балансовая стоимость, и учитывать реалии рыночных цен.

Обоснование: статьи 14, 104 и 159 Налогового кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Knyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 16 dəfə, ID: 17527)
Vergilər Nazirliyinin 22 aprel 2013-cü il tarixli 1317040100342000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş "Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilmədikdə onların alınmasına dair Qaydaları”nı haradan əldə etmək olar? Bəzi qaydalar “Qanunvericilik” bölməsində yerləşdirilsə də, çoxu yoxdur. Xahiş edirik olmayanları da yerləşdirəsiniz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 2.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Məcəllədən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir.

Eyni zamanda, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun 1.0.2-ci maddəsinə əsasən qanunvericilik aktları - Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemini təşkil edən normativ hüquqi aktlardır.

Həmin Konstitusiya Qanununun 1.0.1-ci maddəsinə əsasən normativ hüquqi akt - tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəddir.

Qeyd edilənlərlə yanaşı, həmin Konstitusiya Qanununun 20.1-ci maddəsinə əsasən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və hədlərdə, yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə qəbul edilə bilər.

Həmin Konstitusiya Qanununun 78.1-ci maddəsinə əsasən hüquqi aktlar aparılması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təmin edilən Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməlidir.

Göstərilənləri və Azərbaycan Respublikası vergilər  nazirinin  müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilmədikdə onların alınmasına dair Qaydaları"nın vergi borclarının alınması prosesində vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən yerinə yetirilən hərəkətləri əks etdirən normativ sənəd olduğunu və qanunvericilikdə həmin sənədin Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi ilə bağlı tələbin müəyyən edilmədiyini nəzərə alaraq bildiririk ki, qeyd edilən normativ sənədin dərc edilməsi və ya digər üsullarla ötürülməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 2.1-ci maddəsi, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun 1.0.1-ci, 1.0.2-ci, 20.1-ci78.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Gündüz Xeyrəddin oğlu, gunduzagha@gmail.com (06.11.2018) (Oxunub: 179 dəfə, Orta qiymət: 2.14, ID: 17525)
Türkiyədə keçirilən beynəlxalq konqresdə iştirak etmək məqsədilə qeydiyyatdan keçmək üçün Azərbaycan Beynəlxalq Bankındakı hesabımdan kartla 340 AVRO pul ödəmişəm. Beynəlxalq Bank məndən 137 manat əlavə dəyər vergisi tutub. Xarici ölkədə mənə göstərilən xidmətə görə Azərbaycanda ƏDV tutulması qanunauyğundurmu?

Bildiririk ki, beynəlxalq konqresdə iştirak xidmətlərinin göstərilməsi qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyəti ilə bağlı olduğu halda bu xidmətlərin göstərilməsinə görə aparılan ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi isə ƏDV tutulan əməliyyatlara daxil edilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.18-ci, 125.1.5-ci, 159.2-ci, 168.1.3-cü168.1.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 2.14

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rais Hüseynov Arzuman, raishuseynov@gmail.com, Bakı (06.11.2018) (Oxunub: 104 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17526)
Salam, hörmətli Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları. Təmsil etdiyim Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş və fəaliyyət göstərən (rezident) müəssisə qeyri-rezident müəssisə ilə sahəmizdən istifadə haqqında İcarə müqaviləsi bağlamışdır. Suallarım aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Yuxarıdakı məlumatlara əsasən təmsil etdiyim Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş və fəaliyyət göstərən (rezident) müəssisə qeyri-rezident müəssisəyə İcarə müqaviləsinə görə elektron qaimə və e-vhf təqdim etməlidirmi? ektron qaimə və e-vhf təqdim edilməyəcəksə,onda, qarşı tərəfə hesab-faktura təqdim ediləndə 18% ƏDV tətbiq etməliyəmmi? 3. Əgər qeyri-rezident müəssisə əvvəlcədən avans ödənişi edərsə, bu Vergi Məcəlləsinə əsasən ƏDV bəyannaməsində necə əks olunacaq? Ümumiyyətlə bu əməliyyatlar AR VM-nin müddəalarına əsasən necə həyata keçirilməlidir? Xahiş edirəm bu barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir.

Digər tərəfdən, “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın müddəalarına əsasən elektron vergi hesab-faktura İnternet Vergi İdarəsində elektron qutusu olan və ya olmayan vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan şəxslərə təqdim edilə bilər.

Bu baxımdan da Azərbaycan Respublikasında vergi uçotuna alınmayan qeyri-rezident şəxslərə elektron qaimə-fakturanın verilməsi tələb olunmur.

Eyni zamanda “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”na əsasən  mallar (işlər, xidmətlər) vergi ödəyicisi (satıcı) tərəfindən ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən və ya e-qutusu olmayan alıcılara, həmçinin pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və məişət xidməti sahələrində təqdim edildikdə, elektron vergi hesab-fakturası alıcıların tələbi ilə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi olan İnternet Vergi İdarəsində yaradılmış elektron vergi hesab-fakturası sistemində hazırlanır, qeydə alınır, çap edilir və hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin imza və möhürü ilə, fiziki şəxs olan vergi ödəyicisinin isə imzası ilə təsdiqlənməklə verilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan RespublikasıNazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları və Nazirlər Kabinetinin 28.09.2009-cu il tarixli 156 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə  Qaydaları".

2. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV-nin ödəyicisi olan hüquqi şəxsin əmlakın icarəyə verilməsi fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə etdiyi gəliri ümumi qaydada ƏDV-yə cəlb edildiyindən, bununla əlaqədar qeyri-rezidentə təqdim edilən hesab fakturada ƏDV məbləği əks etdirilməlidir.

3. Cavab: Bildiririk ki, avans alınmış məbləğlər barədə məlumat avansın alındığı ay üçün təqdim edilən ƏDV bəyannaməsinin 301-ci sətrində və eyni zamanda bəyannaməyə 3 nömrəli Əlavənin 301.1.8-ci sətrində qeyd edilməlidir.

Bax:  Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası” və “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin” 3№––-li Əlavəsinin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tahir İlham, imanov.tahir87@gmail.com, Bakı (06.11.2018) (Oxunub: 95 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17524)
Müəssisənin əməkdaşı "Uşağın 3 yaş tamam olanadək qulluq etməyə görə məzuniyyətə" çıxmışdır. Beləliklə də həmin əməkdaşa müəssisə tərəfindən əmək haqqı hesablanmamışdır (müavinət dövlət tərəfindən ödənilir). Lakin müəssisə müvafiq vergi hesabatlarını təqdim etdikdə vergi orqanları kameral vergi yoxlaması keçirərkən müəəsisəyə məktubla müraciət edir ki, "ƏƏSMN alınan məlumata əsasən sizin əmək haqqı fondunuzda uyğunsuzluq aşkarlanmışdır". Sualım ondan ibarətdir ki, müəssisənin əməkdaşı qeyd edilən məzuniyyətə çıxarkən qanunvericiliyə uyğun olaraq hansı hərəkət edilməlidir ki belə uyğunsuzluqlar aşkarlanmasın?

Bildiririk ki, oxşar məzmunlu sorğunuz 15.10.2018 tarixdə (İD:17442) cavablandırılmışdır .

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tofiq Bəhramov, tofiq_1975_255@mail.ru, Bakı (06.11.2018) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17523)
"Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları" sizin saytda yerləşdirilməyib. O sənədi haradan yükləmək olar?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 2.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Məcəllədən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir.

Eyni zamanda, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun 1.0.2-ci maddəsinə əsasən qanunvericilik aktları – Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemini təşkil edən normativ hüquqi aktlardır.

Həmin Konstitusiya Qanununun 1.0.1-ci maddəsinə əsasən normativ hüquqi akt – tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəddir.

Qeyd edilənlərlə yanaşı, həmin Konstitusiya Qanununun 20.1-ci maddəsinə əsasən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və hədlərdə, yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə qəbul edilə bilər.

Həmin Konstitusiya Qanununun 78.1-ci maddəsinə əsasən hüquqi aktlar aparılması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təmin edilən Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməlidir.

Göstərilənləri və Azərbaycan Respublikası vergilər  nazirinin  11.02.2014-cü il tarixli 1417040100162000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi Qaydaları"nın kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi prosesində vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən yerinə yetirilən hərəkətləri əks etdirən normativ sənəd olduğunu və qanunvericilikdə həmin sənədin Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi ilə bağlı tələbin müəyyən edilmədiyini nəzərə alaraq bildiririk ki, qeyd edilən normativ sənədin dərc edilməsi və ya digər üsullarla ötürülməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır. 

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin 2.1-ci maddəsi, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun 1.0.1-ci, 1.0.2-ci, 20.1-ci78.1-ci maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülər Ağayeva Ağahüseyn qızı, asadovagulya@mail.ru (06.11.2018) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 4.83, ID: 17522)
Salam. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs xüsusi mülkiyyəti olan obyekti İcarə müqaviləsi əsasında ƏDV ödəyicisi olan hüquqi şəxsə icarəyə verir. Bu zaman hansı vergi öhdəlikləri yaranır və bu vergilər necə ödənilir?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən halda əmlakı fiziki şəxsdən icarəyə götürən hüquqi şəxs tərəfindən fiziki şəxsə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalı, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi vergi orqanına təqdim edilməli və tutulmuş vergi həmin müddətdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 124-cü150-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.83

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zahid Səttarov Həsən oğlu, s_zahid@mail.ru, Bakı (06.11.2018) (Oxunub: 83 dəfə, Orta qiymət: 1.5, ID: 17521)
Publik hüquqi şəxs işçilərinə mükafat və yardım ödəyərsə, həmin məbləği xərcə sala bilər ya yox? Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu sualla ay yarım bundan əvvəl də Sizə müraciət etmişdim. Ancaq Sizdən cavab almadım. Ona görə də məcbur olub ikinci dəfə eyni sualla Sizə müraciət edirəm. Mümkün olsa, həmin əməliyyatın mühasibatda müxabirləşməsini də göstərəsiniz. Öncədən təşəkkürümü bidirirəm.

Bildiririk ki, eyniməzmunlu sorğunuz 17.10.2018-ci il tarixdə (İD:17456) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Dadaşov, d.rashad@az-css.com (06.11.2018) (Oxunub: 95 dəfə, Orta qiymət: 3.5, ID: 17520)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərən fiziki şəxs (VÖEN-li) bazardan mal alıb üstünə gəlir, faizini qoyub satışını həyata keçirir. Lakin bazardan alınan mala görə fiziki şəxsə e-qaimə təqdim olunmur. Amma qarşı tərəfə satış rəsmi şəkildə e-qaimə ilə həyata keçirilir. Belədə "elektron qaimə" sistemimdə yalnız Göndərilən qaimələr hissəsi doldurulub, Gələn qaimələr hissəsi boşdur. Vergi yoxlaması olarsa xərclərin uçotunun aparılmamasına görə hansı maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulub? Yəni Vergi Məcəlləsində sadələşmiş uçot aparan fiziki şəxslərə qarşı belə (hər-hansı sanksiya) maddə varm?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən olunan gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Müvafiq olaraq, vergi ödəyicisi tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı müvafiq elektron qaimə-faktura verilir, malların sahibkarlıq subyektlərindən alışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədlərlə (elektron qaimə-fakturalar, elektron vergi hesab-fakturalar, idxal gömrük bəyannamələri, müqavilələr və s.) təsdiqlənir, vergi uçotunda olmayan (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan) ayrı-ayrı fiziki şəxslərdən alışı “Malların alış aktı” ilə sənədləşdirilir və  həmin aktda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatları (FİN, seriyası və nömrəsi) əks etdirilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən müvafiq təsdiqedici sənəd olmadıqda həmin qanun pozuntusuna yol vermiş şəxsə münasibətdə Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci maddəsində göstərilən maliyyə sanksiyası tətbiq olunmalıdır. Bu zaman malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən müvafiq sənədlərdən ən azı biri olmadıqda – alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında tətbiq olunmalıdır.

Yuxarıda qeyd olunan formada tərtib edilmiş “Malların alış aktı” xərci təsdiq edən sənəd hesab edildiyindən, vergi uçotunda olmayan ayrı-ayrı fiziki şəxslərdən malların alışı “Malların alış aktı” ilə rəsmiləşdirildiyi halda həmin vergi ödəyicisinə qarşı Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci maddəsində göstərilən maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir.

“Malların alış aktı”nın forması (MAA-1) isə Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Bununla yanaşı, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü71-ci, 58.8-ci, 71-1.1-ci73-cü, 130-cu130.1-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samiyə A., samiya.agayeva@gmail.com, Bakı (06.11.2018) (Oxunub: 101 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17519)
Salam. Mən mənzilimi kirayə vermişəm. VÖEN də açdırılıb. Hal-hazırda xaricdə yaşayıram. Mənzilin kirayəsindən ƏDV necə odəyə bilərəm? Nə vaxt ödənilməlidir ƏDV? Onlayn ödəniş edə bilərəmmi? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, fiziki şəxsə icarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslər tərəfindən ödənildikdə icarədən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi ödəmə mənbəyində (14 faiz dərəcə ilə) icarəyə götürən şəxslər tərəfindən yerinə yetirilir. Fiziki şəxsin gəlirləri yalnız icarədən olduğu halda vergi uçotuna alınmaq və bununla bağlı bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi yaranmır.

İcarə haqqını ödəyən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadıqda isə icarəyəverən fiziki şəxs özü vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota alınmalı (VÖEN almalı) və bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergini hesablamalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddətdə də hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən əmlakın icarəyə verilməsi qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur və bu səbəbdən də onun bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəliri ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmzanızı) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrənizdən istifadə etməklə rəsmi internet saytımızın “Vergiləri necə ödəyək?” bölməsində göstərilmiş “Onlayn kargüzarlıq” alt bölməsi vasitəsi ilə” və ya həmin bölmədə göstərilmiş “Hökumət Ödəniş Portalı (gpp.az) vasitəsi ilə” ödəniş kartının məlumatlarından istifadə etməklə ödənilməli olan vergi məbləğini dövlət büdcəsinə ödəyə bilərsiniz. Bu barədə daha ətraflı məlumatı səhifəzimin “Vergilərini necə ödəyək?” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 99.3-cü, 124-cü149-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.