Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Sultan Ömərov Möhübbət, Omersultan@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (16.05.2018) (Oxunub: 158 dəfə, Orta qiymət: 4.43, ID: 17015)
Salam. Müəssisəmiz ƏDV ödəyicisidir. Müəssisə öz işçilərini yeməklə təmin edir. Buna görə müəssisəyə VHF göndərilmişdir. Sualım ondan ibarətdir ki, bu VHF-nı əvəzləşdirə bilərikmi?

Bildiririk ki, işçilərin yemək xərclərinin təmin olunması məqsədilə ödənilən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsinə əsasən yol verilmir.  

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 4.43

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Akif, portofinom@mail.ru, Bakı (16.05.2018) (Oxunub: 131 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17014)
İşəgötürən tərəfindən işçiyə məxsus işçinin şəxsi avtomobilinin könüllü sığortası üçün işəgötürən tərəfindən sığorta təşkilatına ödənilən vəsait işçinin aylıq muzdlu gəlirinə daxil edilir, yoxsa işçinin aylıq gəliri hesab edilmir?

Bildiririk ki, işçinin şəxsi avtomobilinin könüllü sığortası üçün işəgötürən tərəfindən sığorta təşkilatına ödənilən vəsait muzdlu işçinin xərclərinin əvəzinin ödənilməsi hesab olunmaqla muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir kimi işəgötürən tərəfindən ödəmə mənəbəyində gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci98.2.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhbubə, nma_461@mail.ru, Bakı (16.05.2018) (Oxunub: 105 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17013)
Gömrükdən sərhədi keçəndə aldığım maşının Gürcüstanda tətbiq olunan vergisini hara yaxınlaşıb geri ala bilərəm orda? Məsələn, Türkiyədə hava limanında vergi pəncərəsinə çeklə yaxınlaşdım aldığım bütün əşyaların vergitutmalarını geri qaytardılar.

Bildiririk ki, bəzi dövlətlər tərəfindən alıcıların fəallığının artırılması məqsədi ilə tətbiq edilən, “tax free” adını daşıyan istehlak məqsədləri üçün nəzərdə tutulan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) geri qaytarılması mexanizmi xarici vətəndaşlara şamil olunur və məzmun etibarı ilə dövlət tərəfindən həmin dövlətin ərazisində alınan mallara görə ödənilən verginin dövlətin ərazisini tərk edən edən zaman qaytarılmasını nəzərdə tutur.

Bu baxımdan Gürcüstan Respublikası ərazisində əldə olunmuş mallara görə ödənilən ƏDV məbləğinin geri qaytarılması, Gürcüstan Respublikasının qanunvericiliyində belə mexanizmin tətbiq olunduğu nəzərdə tutulduğu halda, yalnız həmin dövlətin sərhəd məntəqələrində yaradılmış xüsusi köşklərdə mümkün ola bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlhamə Rüstəmova Nicat, ilhama.rus@gmail.com (16.05.2018) (Oxunub: 114 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17012)
Vergi ödəyicisi olan şirkət digər vergi ödəyici olan şirkətin bank hesabına (bir ay ərzində 30.000 AZN (ƏDV) və 15.000 AZN (digər) daxilində) nağd qaydada vəsait daxil edə bilərmi?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar nağdsız hesablaşmalara aid edilir.

Lakin Qanunun tələbinə əsasən hər iki tərəf vergi ödəyicisi olan şəxs arasında hesablaşmalar üzrə nağdsız ödəniş yalnız şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilə bilər.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.1-ci və 3.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Asim, asimgeofizika@rambler.ru, Tovuz (16.05.2018) (Oxunub: 93 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17011)
A firması mənə xidmətlər göstərmiş və vergi-hesab fakturaları təqdim etmişdir. Bir neçə ay sonra A firması adını dəyişib D firması olmuşdur VÖEN-i əvvəlki ada A firmasına olan qalmışdır. Mən A firmasına olan köhnə borcu yeni adla əvvəlki VÖEN-lə fəaliyyət göstərən D firmasına ödədiyim halda ƏDV-ni əvəzləşdirə bilərəmmi?

Bildiririk ki, VÖEN – vergi ödəyicisini eyniləşdirən, identikləşdirən bir göstərici olduğundan digər ad altında, lakin eyni VÖEN-lə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisinin hesabına Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla ödənilən vergi məbləğinin əvəzləşdirilməsinə qanunvericilik məhdudiyyət qoymur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 34-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Çərkəzli, turaleconomics@mail.ru, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 124 dəfə, ID: 17010)
Sualım onunla əlaqədardır ki, biz xidmət göstərən təşkilat olaraq satış məqsədi üçün istifadə edilməyərək ofisə bəzən təsərrüfat malları alırıq ki, bu təsərrüfat malları ofisin anbarına qəbul olunarkən malların anbara anbardarla təhvil-təslim qəbul aktı yazılması mütləqdir? Və ya elektron qaimənin anbarda malın olmasına təsdiq kimi anbardar əsas götürə bilər heç bir əlavə sənəd yazılmadan? Bir daha qeyd edim ki, ofisə mallar ofisdə daxili işlər üçün nəzərdə tutulub, heç bir satış məqsədi yoxdur.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Vergi ödəyicisi malları sahibkarlıq subyektlərindən aldıqda malların alışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədlər (elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-faktura) almaqla, vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən aldıqda forması Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların alış aktı” (MAA-1) tərtib etməli, bu alış aktında satıcının FİN-i, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi göstərilməlidir.

Belə malların anbara təhvil verilməsi isə Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04.10.2017-ci il tarixli Q-12 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların təhvil-qəbul aktı” (MTQA-1) ilə sənədləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin  16.1.11-6-cı73-cü və 130-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli Fərmanları ilə təsdiq olunmuş “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”, 16 iyun 2017-ci il 1460 nömrəli Fərmanları ilə təsdiq olunmuş “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası” və Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli04.10.2017-ci il tarixli Q-12 nömrəli Qərarları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ülkər Məmmədova, aclegser@gmail.com, Bakı şəhəri (15.05.2018) (Oxunub: 90 dəfə, ID: 17009)
Mart ayı üçün 12.000 əvəzləşmə edilmişdir. Aprel ayında əvəzləşən evf ləğv edildiyi üçün həmin əvəzləşən 12.000 manat əvəzləşmədən çıxılmışdır. Eyni zamanda 155.1-ə əsasən 11.000 kameral vurulmuşdur və nəticədə dövlət büdcəsinə borc yaranmışdır. Mart ayı üçün əvəzləşən evf ləğv edildiyi üçün eyni şirkətə həmin aya olan digər evf əvəzləşməyə dəqiqləşmiş bəyannamə verilərək yenidən göndərilmişdir. Sonra dövlət büdcəsinə olan məbləğ 2 dəfə artıq yaranmışdır. Bunun səbəbini bilmək istərdim.

Sorğunuzda qeyd edilən məsələnin aydınlaşdırılması üçün müvafiq təsdiqedici sənədlərlə rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sultan Ömərov Möhübbət, Omersultan@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (15.05.2018) (Oxunub: 103 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17008)
1. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna əsasən malı təqdim edən vergi ödəyicisi bu qanunun tələblərini pozarsa cərimə tətbiq olunur. Bəs malı qəbul edən, ödənişi nağd şəkildə edən vergi ödəyicisinə bu cərimə tətbiq olunurmu?
2. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun tələbi pozulmaqla çəkilmiş xərclər, gəlirdən çıxılan xərclərə aid olurmu?

1. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü bəndinə əsasən ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Göstərilən hədlərdən artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada, o cümlədən hər iki tərəf vergi ödəyicisi olduğu halda bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə həyata keçirilməlidir.

Qeyd edilən tələbin pozulmasına görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsi və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

2. Cavab: Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələbi pozulmaqla alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə alıcıya ödəninmiş məbləğlər həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə aid edilməklə gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sultan Ömərov Möhübbət, Omersultan@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (15.05.2018) (Oxunub: 101 dəfə, ID: 17007)
Bildirmək istəyirəm ki, müəssisəyə rabitə xidmətlərinə görə elektron qaimə və VHF göndərilmişdir. Lakin, həmin ödənişlər bank hesabından köçürmə yolu ilə deyil, plastik kartla saytlardan və nağd olaraq ödəmə terminallarından ödənilmişdir. Bilmək istərdim, həmin ödənişləri xərcə aid edə bilərikmi?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd etdiyiniz halda göstərilmiş rabitə xidmətlərinə görə müəssisəyə təqdim edilmiş elekton qaimə-faktura və elektron vergi hesab-faktura üzrə ödənilmiş məbləğlər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduğu halda gəlirdən çıxıla bilər.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən digər vergi ödəyicisinin göstərdiyi xidmətlərə görə ödənilən xidmət haqları yalnız bank hesabından köçürmə yolu ilə nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi və Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədova Aynurə Akif, maynura896@gmail.com, Sumqayıt şəhəri (15.05.2018) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17006)
Müəssisənin hesabat dövründə büdcəyə ödəməli olduğu ƏDV-nin məbləğini hesablamaq üçün mənə izahlı düstur verə bilərsinizmi?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi növlərindən biri olan, məzmun etibarı ilə dolayı vergi növünə aid edilən əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi mexanizmi və proseduralarına əsasən ƏDV konkret müəssisəsinin yükü olmayıb, təkrar istehsal prosesində zəncirvari olaraq istehlakçıların üzərinə keçirilir. ƏDV universal xarakter daşıyaraq istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı və satqı arasındakı fərqdən ödənilən vergi kimi çıxış edir.

ƏDV-nin hesablanması zamanı vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi ƏDV tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı isə əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləğidir.

Əvəzləşdirmə dedikdə, vergi ödəyicilərinin hesabat dövrü ərzində həyata keçirdikləri əməliyyatlar (Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı istisna olmaqla) çərçivəsində ödədikləri ƏDV məbləğlərinin Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini təsdiq edən sənədlərə əsasən nəzərə alınması başa düşülür.

Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri ödənişin formasından asılı olmayaraq verginin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Göstərilən tələblərə əsasən ödənilən ƏDV məbləğinin büdcədən əvəzləşdirilməsinə vergi qanunvericiliyində məhdudiyyət qoyulmur.

Qeyd olunanların daha aydın izah edilməsi üçün diqqətinizə şərti məbləğlər üzərində bir misal təqdim edirik: ƏDV ödəyicisi hesabat dövrü ərzində alınan mallara görə malı satan ƏDV ödəyicisinin hesablaşma hesabına 100 manat, ƏDV-nin depozit hesabına isə 18 manat ödəmişdir. Bununla yanaşı, 100 manat dəyərində mal idxal olunmuş və gömrük orqanlarına 18 manat vergi ödənilmişdir. Alınmış mallar hesabat ayında 354 manata (300 manat malın dəyəri, 54 manat ƏDV məbləği) başqa şəxsə satılmışdır. Bu halda sözügedən vergi ödəyicisinin ƏDV üzrə büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi 18 manat (54-18-18=18 manat) təşkil edir.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hasil Əliyev, dqmk@mail.ru, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 57 dəfə, ID: 17005)
Vergi Məcəlləsinə əsasən investisiya sənədi almış hüquqi şəxs sənəd alındığı tarixdən həmin şəxsin əldə etdiyi mənfəətin 50% mənfəət vergisindən azad edilir. Sualım ondan ibarətdir ki, hüquqi şəxs müvafiq sənədi təqvim ilinin iyun ayında alarsa, bu zaman həmin şəxs həmin il üçün gəlirlərinin və xərclərinin uçotunu necə aparmalı və mənfəət vergisinin bəyannaməsində yanvar-may və iyun-dekabr ayları üzrə əməliyyatları necə əks etdirməlidir?

Bildiririk ki, investisiya təşviqi sənədinin əldə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq vergi ödəyicisi vergi ili ərzində eyni metodu tətbiq etmək şərti ilə vergilərin uçotunu kassa metodu və ya hesablamalar metodu ilə apara bilər. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodunda xərclərin və daxilolmaların müddətləri və uçotu qaydasına dair bütün tələblər nəzərə alınmalıdır. Vergitutma məqsədləri üçün gəlirlər və xərclər Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyən edilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 106.1.17-cı maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxsin həmin sənədi aldığı tarixdən əldə etdiyi mənfəətin 50 faizinə görə nəzərə alınan vergi məbləği “Mənfəət vergisinin bəyannaməsinin” 243.1-ci sətrində əks etdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 106.1.7-ci130-cu maddələri, Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavadova Yeganə Səfər, yeganazaur@mail.ru, Bakı şəhəri (15.05.2018) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17004)
Bilirik ki, hamiləliyə və doğuma görə müavinət, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çatana qədər uşağa qulluqla əlaqədar müavinət Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən gəlir vergisindən azad olunur. Sualım belədir: Həmin müavinət məbləğləri ƏDV bəyannaməsində (muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisinin hesablanması bölməsində) və muzdlu işlə əlaqədar ÖMV bəyannamələrində əks edilməlidirmi?

Bildiririk ki, hamiləliyə və doğuma görə müavinət muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirin tərkib hissəsi kimi “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi”nin 330-cu və “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin 901-ci sətrində, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət müavinəti kimi isə aylıq gəlirin həcmindən asılı olaraq “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin  901.2.2.3-cü və ya 901.3.2.3-cü sətrində əks etidirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 6-cı maddəsi və Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəhimov Fuad, rehimrehimli88@gmail.com, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 85 dəfə, ID: 17003)
Mən Park inn oteldə işləyirəm, vergimi hər ay vaxtında ödəyirəm, amma ki, bu gün maaş alanda maaşımdan 27 manat kəsildi, bilmək istəyirəm nə səbəbə.

Bildiririk ki, Sizə ödənilən haqdan tutulmuş məbləğ ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə ödənişi həyata keçirən şəxsə müraciət etməyiniz, daha sonra sualınız yaranarsa dəqiq məlumat verməklə yenidən müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Süleyman Bəbirov Alı, suleyman.babirov@gmail.com, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17002)
Hörmətli Vergilər Nazirliyi, Xahiş edirəm aşağıdakı sualın cavablandırılmasına köməklik edəsiniz: A rezident müəssisə B qeyri-rezident müəssisə ilə mal-materialın alınması ilə əlaqədar olaraq 10.000 USD dəyərində müqavilə imzalamışdır. Alınmış materialların bir hissəsi B qeyri-rezident müəssisənin öz istehsalı ilə əlaqədar mallar, digər hissəsi isə B qeyri-rezident müəssisənin öz istehsalı olmayan mallardır. Müqavilə imzalanarkən şəffaflığın qorunması və B müəssisəsi tərəfindən satılmış mallara görə qiymətlərdə riskin azaldılması üçün üçün müqavilə şərtlərində B-nin istehsalı olmayan mallara görə 10% ticarət əlavəsinin qiymətin üzərinə gəlinməsinə və materialın qiymətinin 10% ticarət əlavəsi gəlindikdən sonra formalaşmasına razılıq verilmişdir. Fevral 2018-ci il tarixində 3.300 (3.000 USD (materialın maya dəyəri) + 300 (B-nin ticarət əlavəsi)) dəyərində B müəssisəsindən A müəssisəsinə material satılmışdır. Materialların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı B müəssisəsindən daxil olmuş 3.300 USD materialın dəyərinə gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılmış və 3.300 USD məbləğin üzərinə 100 USD (şərti olaraq) gömrük rüsumları əlavə edildikdən sonra 612 (3.400 USD *18%) ƏDV hesablanıb ödənilmişdir.
Sual 1. Ödənilmiş ƏDV məbləğinin hansı ayda əvəzləşdirilməlidir?
Sual 2. B qeyri-rezident müəssisədən alınmış 3.300 USD dəyərinə materialın ticarət əlavəsinə (300 USD) görə hər hansı ödəmə mənbəyində vergi nəzərdə tutulubmu?
3. A müəssisəsi üçün B müəssisəsindən alınmış materialın dəyəri hansı qiymətlə uçota alınmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq mallara gömrük rüsumları tutulduğu vaxt malların idxal edilməsi vaxtı sayılır. İdxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, malların idxal edilməsi vaxtı onların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxdığı vaxt sayılır.

Müvafiq olaraq da vergitutulan idxal baş verdiyi ay üzrə təqdim olunan ƏDV bəyannaməsində ödənilən gömrük orqanlarına ödənilən vergi məbləği əvəzləşdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 171-ci176.5-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal olunan malların gömrük dəyəri müəyyənləşdirilərkən həmin malların sığorta xərcləri, gömrük ərazisinə daxil olduğu yerədək nəqliyyat xərcləri və həmin yerədək yüklənmə və boşaldılma xərcləri bu malların gömrük dəyərinə aid edilir.

Eyni zamanda, malların gömrük dəyərinə daxil edilən xidmətlərə görə ödənilən və Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlir kimi təsnifləşdirilən qeyri-rezidentin gəlirindən rezident tərəfindən ödəmə mənbəyinə 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalıdır.

Sorğunuzda qeyd olunan ticarət əlavəsi isə təqdim olunan malların dəyəri kimi ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.5-ci162.1-ci  maddələri, Gömrük Məcəlləsinin 317-ci318-ci maddələri, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi özünün mülkiyyətində olan və sonradan satılmaq, yaxud məhsul istehsalı, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı malı əmtəə-material ehtiyatlarına aid etməyə borcludur. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirməyə borcludur. Vergi ödəyicisi bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri də onların dəyərinə daxil etməlidir.

Bu baxımdan sorğunuda qeyd olunan halda vergi uçotunda idxal edilmiş malların alınması, nəql olunması, gömrük rüsumları və digər xərcləri nəzərə alınmaqla faktiki maya dəyəri malların dəyəri kimi qeyd olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 139-cu maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Mövlayev Ələkbər, rafayil_xanlarov@mail.ru, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17001)
Pilot layihə ilə bağlı yeni yaşayış binasında mənzillə təmin olunacayıq. Həmin şirkətin adı “East park”-dır. Bu şirkətin hələ də vergi ödəyici olub-olmamasını və şirkətin direktorunun kim olduğunu necə bilmək olar?

Bildiririk ki, “East park” adlı hüquqi şəxs vergi uçotunda olduğu müəyyən edilmədi. Bununla belə, adında “East” sözü olan və tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan “Honka-East" MMC (VÖEN: 1001382201), “East Construction” MMC (VÖEN: 1701023021), East West invest company" MMC (VÖEN: 1503434531) və "Middle East Development" MMC (VÖEN: 1502303521) adlı hüquqi şəxslərin qeydiyyatda olduğu müəyyən edilmişdir.

Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında məlumatı əldə etmək üçün “Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında məlumat elektron xidmətindən istifadə edərək “Ada görə” və “VÖEN-ə görə” axtarış etməklə müvafiq məlumatı əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Haqverdiyev Ayxan Etibar, haqverdiyevadiu@gmail.com, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17000)
Bankda fərdi sahibkar hesabı açılıb. Xaricdən əmək haqqı təyinatı ilə gələn vəsaitin təyinatı düzgün qeyd edilmədiyi üçün vəsait verilmir. Qeyd edilir ki, təyinat dəyişdirilməli və yaxud fiziki şəxs hesabı açılmalıdı. 2-ci halda müştərinin vergi öhdəliyi necə tənzimlənəcək?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci maddəsi ilə rezident şəxs hesab olunan şəxsin Azərbaycan hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlir bu gəlirin xarakterindən asılı olmayaraq rezident şəxsin vergitutulan gəliri hesab olunur və bu gəliri əldə edən şəxs yaşadığı ərazi üzrə vergi orqanında gəlir vergisinin ödəyicisi kimi vergi uçotuna dayanmalı, gəlirlərini bəyan etməli və bəyan edilmiş gəlirlər üzrə hesablanmış vergi məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci və 97-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nigar, Mammadova.nigar@yahoo.com (15.05.2018) (Oxunub: 78 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16999)
1. Mən 2 iş yerində işləyirəm. Əsas iş yerindən aldığım əmək haqqından 173 manat çıxılaraq 14% vergi ödənilir. 2-ci iş yerindən aldığım əmək haqqından da 173 manat çıxılaraq vergi hesablanmalıdırmı? Əgər 173 manat çıxılaraq vergi hesablanıbsa keçmiş aylara görə necə düzəliş eləmək olar?
2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan hüquqi və ya fiziki şəxslər xarici ölkə vətəndaşı olan hüquqi və ya fiziki şəxslərin bank hesablarına onlar tərəfindən görülmüş xidmətlərin dəyərini xarici valyuta ilə birbaşa, yəni manat hesabından konvertasiya olunmadan ödəniş edə bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli məbləğində olan hissəsi, yəni 173 manat yalnız fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində vergi tutulan gəlirdən çıxılır, əlavə iş yerində əldə olunan gəlir tam məbləğdə Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsindəki dərəcələrlə vergiyə cəlb olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyi ödəniş bilvasitə xarici valyuta ilə aparılmasına məhdudiyyət qoymur, lakin sorğunuzda qaldırılan məsələ bilavasitə bank qanunvericiliyinə aid olduğundan aidiyyəti üzrə bank hesablarından ödənişlərin edilməsi prosedurları ilə bağlı ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına və ya Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Камаля Казымова Чингиз, kama.kazymova@mail.ru, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 62 dəfə, ID: 16998)
Добрый день. Мой вопрос состоит в следующем. Как должен происходить расчет командировочных в Нахчивань, Гянджу, Габалу и Ленкорань, в случае, если на каждый субъект выделяется 6-8 часов в течение 4 дней без выполнения ночевки, т.е. Баку-Нахчивань-Баку - отъезд и возврат в тот же день Баку-Габала-Баку - отъезд и возврат в тот же Баку-Гянджа-Баку - отъезд и возврат в тот же Баку-Ленкорань-Баку - отъезд и возврат в тот же. Спасибо за ваше содействие

Сообщаем, что нормы и порядок выдачи командировочных норм регулируются Постановлением Кабинета министров №– 14 от 25 января 2008-го года «О нормах командировочных расходов» и утвержденными Постановлением Министерства финансов №– Г-01 от 18 января 2012 года «Правилами командирования работников».

Учитывая тот факт, что поднятый Вами вопрос требует дополнительного комментария по методологии практического применения указанных нормативных актов и механизму расчета командировочных норм, а наша рубрика не правомочна давать подобные комментарии, целесообразнее обратиться непосредственно в Министерство финансов. 

Обоснование: Постановление Кабинета министров №– 14 от 25 января 2008-го года «О нормах командировочных расходов», утвержденные Постановлением Министерства финансов №– Г-01 от 18 января 2012 года «Правилами командирования работников»

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural H., tur-h@mail.ru (15.05.2018) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16997)
Hörmətli cənablar, 2017-ci ilin oktyabr ayında dövlət qeydiyyatından keçərək təsis edilmiş hüquqi şəxs ("ABC" MMC) sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmuşdur. 2017-ci ilin noyabr ayında ABC MMC könüllü olaraq ƏDV qeydiyyatına alınmışdır. Həmçinin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, ABC MMC 2017-ci il ərzində təşkilatlanma və s. işlərlə əlaqədar olaraq hər hansı bir gəlir əldə etməmişdir. ABC MMC tərəfindən həm 2017-ci ilin 4-cü rübü üçün sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi, həm də 2017-ci il üçün mənfəət vergisi bəyannaməsi təqdim edilmişdir. 2017-ci ilin nəticələrinə əsasən hər iki bəyannamə üzrə gəlir və xərclər 0 (sıfır) bəyan edilmişdir. Məlum olduğu kimi, Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci maddəsində qeyd edilmişdir ki, vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda vergi orqanına vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edilir. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi 2017-ci ilin mənfəət vergisi ilə bağlı ABC MMC tərəfindən müvafiq bəyannamə (hesabat) təqdim edilmişdir. Yəni sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatın olmadığı haqda hər hansı bir arayış təqdim edilməmişdir. 2018-ci ildən etibarən ABC MMC-də təşkilatlanma işləri başa çatmış və gəlir əldə edilməyə başlanmışdır. Sualım ABC MMC-nin 2018-ci il üçün mənfəət vergisi üzrə cari ödəmələrinin hansı yolla hesablanmalı olduğu haqdadır. Belə ki, 2018-ci ilin 1-ci rübü üçün mənfəət vergisi üzrə cari vergi ödəmələrinin hesablanmasına dair ABC MMC tərəfindən 15 aprel 2018-ci il tarixə qədər arayış təqdim olunmamışdır. Belə olan halda nəzərə alınsa ki, 2017-ci il üzrə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatın olmadığı haqda arayış təqdim olunmayıb, əksinə ABC MMC tərəfindən mənfəət vergisi bəyannaməsi təqdim olunub, vergi orqanları Vergi Məcəlləsinin 151.1-ci maddəsini tətbiq etməklə ABC MMC-nin 2018-ci il (o cümlədən 2018-ci ilin 1-ci rübü) üçün mənfəət vergisi üzrə cari vergi ödəmələrini müəyyən etməlidirlər. Qeyd olunmuş səbəblərdən dolayı Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsinin şərtləri ABC MMC-yə tətbiq edilməməlidir. Xahiş edirəm yuxarıda əks olunan mövqeyin Vergilər Nazirliyinin rəzmi mövqeyi ilə üst-üstə düşdüyünü və ABC MMC-yə Vergi Məcəlləsinin 151.1-ci maddəsinin tətbiq edilməli olduğunu təsdiq edəsiniz. Əvvəlcədən öz təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergini tətbiq edən hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatına alındıqdan sonra mənfəət vergisinin ödəyicisi olduqları üçün həmin şəxslər müvafiq olaraq mənfəət vergisi üzrə cari vergi ödəmələrini müəyyən etməli və dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər. Bu zaman həmin vergi ödəyiciləri tərəfindən cari vergi ödəmələri yalnız onların mənfəət vergisinin ödəyicisi olduqları tarixdən başlayaraq sonrakı hesabat dövrləri üzrə müəyyən edilir. Belə vergi ödəyicilərinin əvvəlki hesabat ilində fəaliyyətləri olmadıqda və ya mənfəət vergisi tətbiq edilmədiyi təqdirdə cari vergi ödəmələri Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən edilir.

Bu baxımdan da, sorğunuzda qeyd olunan şəxsin cari vergi məbləği Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Turanə Qasımova, qasimovaturane1984@gmail.com, Gəncə (15.05.2018) (Oxunub: 59 dəfə, ID: 16996)
Məni işdən azad ediblər ştat bağlanır deyə və Əmək Məcəlləsində göstərildiyi kimi sonuncu iş günümdə xitam verilməli olduğu halda əmək kitabçamı təxirə salırlar, gah may ayının 5-i, gah 15-i və ya sonra göturərsiz deyir. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür bir vətəndaşa qarşı?

Bildiririk ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi Qaydaları”na əsasən işdən çıxan işçilərə əmək kitabçası fərdi əmək müqaviləsi xitam oldunduğu gün (sonuncu iş günü) verilir. İşdən çıxan gün işçinin işdə olmadığı hallarda işdən çıxan işçinin razılığı ilə işəgötürən həmin gün, poçt vasitəsilə ona bildiriş göndərir.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan məsələ ilə bağlı əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində səlahiyyətli qurum olan Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə (rəsmi saytı: -  http://www.mlspp.gov.az, Çağrı Mərkəzi - 142) müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 dekabr 1996-cı il tarixli, 186 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüfət Səlimov Nəcəf, Lotterman@mail.ru, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16995)
Sualım elektron qaimə-faktura ilə bağlıdır. Göstərilmiş boulinq xidmətləri üzrə (oyun satışı-təmir və avadanlıq satışı deyil) elektron qaimə-faktura göndərilərkən malın kodunu müəyyən edə bilmirəm. Xahiş edirəm köməklik göstərəsiniz.

Bildiririk ki, elektron qaimə-fakturada 9993191900 “Sair idman və əyləncə idmanı üzrə xidmətlər” adlı koduı qeyd etmək olar.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynov Ceyhun Əmrah, Ceyhun782@mail.ru, Göygöl rayonu (15.05.2018) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16994)
Əmək müqaviləsində əmək haqqı məbləği 5 manat qədər səhv göstərilərsə hansı qaydada cərimə və yaxud düzəliş edilməsi ola bilər

Bildiririk ki, müracitənizdə qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində səlahiyyətli qurum olan Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə (rəsmi saytı: -  http://www.mlspp.gov.az, Çağrı Mərkəzi - 142) müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bununla belə, vergi orqanı kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannamələrindəki məlumatları mənbəyi bəlli olan məlumatlar əsasında müqayisə edilməklə araşdırılır. Uyğunsuzluq aşkar edildikdə vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb edilir, həmin uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmadıqda kameral qaydada vergi hesablanır.

Eyni zamanda, səyyar vergi yoxlaması zamanı vergidən yayınma halları müəyyən edildikdə, vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları da tətbiq oluna bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 23.1.6-1-ci, 58.1-ci və 37-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəna İbadova Bəyməmməd, rena-ibadova@hotmail.com, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16993)
29.04.2018 tarixində Yapı Kredi bankda olan AZN hesablaşma hesabımdan (AZ72KABA00000000000004884159) Amerika Birləşmiş ştatlarının Mayami şəhərində dənizdə həlak olmuş azərbaycanlı Azər Aslanovun cəsədinin Azərbaycana gətirilməsinə xeyriyyə kampanyasında iştrak məqsədi ilə 100 USD (176.63 AZN) ödəniş etmişəm. Ödəniş etdikdən sonra mənim AZN hesablaşma hesabımdan 31.79 AZN bu kod ilə 18% EDV 0429 əlavə tutulub. Xeyriyyə məqsədi ilə ödənilən məbləğ vergiyə cəlb olunmur. Xahiş edirəm mənim hesabımdan vergi məqsədləri üçün əlavə tutulan məbləği hesablaşma hesabıma qaytarılmasını təmin edəsiniz. Təşəkkür. Aşağıda xeyriyyə məqsədi üçün yaradılan saytıda təqdim edirəm https://www.gofundme.com/azer-aslanov-passed-away.

Bildiririk ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident tərəfindən elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin göstərilməsi Azərbaycan Respublikasında ƏDV üzrə vergiyə cəlb olunur.

Sorğunuzda qeyd olunan maddi yardımın köçürülməsi ƏDV-yə cəlb olunması isə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmur.

Müvafiq olaraq ödəmə mənbəyində artıq vergi tutulmuş şəxs tərəfindən həmin vergi məbləğinin qaytarılması üçün həmin vergini tutan banka müraciət etməlidir.

Eyni zamanda bank tərəfindən artıq tutulmuş məbləğin qaytarılması üçün həmin əməliyyatın vergiyə cəlb edildiyi hesabat dövrü üzrə vergi orqanına dəqiqləşdirilmiş bəyannamə verilməklə hesablanmış verginin məbləği azaldılır, bu əməliyyat üzrə yaranmış artıq ödəniş məbləği digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyaların və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsinə və razılığı ilə sonrakı öhdəliklərə aid edilir, qalan məbləğlər isə vergi orqanına yazılı müratiət əsasında qaytarılır.      .

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci, 87-ci və 169.3-cü maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rais Hüseynov Arzuman, raishuseynov@gmail.com, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 16992)
Sualım güzəştli vergi tutulan ölkələrlə aparılan əməliyyatlara vergi nəzarəti mexanizmi haqqındadır. Təmsil etdiyim Azərbaycan Resbublikasının qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş və fəaliyyət göstərən (rezident) müəssisə 2017-ci (avqust ayında) ildə güzəştli vergi tutulan ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezident müəssisə ilə 250.000 (iki yüz əlli min) avro dəyərində müqavilə bağlayıb. Bağlanılmış müqavilə üzrə 2017-ci ildə 200.000 (iki yüz min) avro dəyərində (güzəştli vergi tutulan ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezident müəssisədən) mal-materiallar alınıb. Alınmış mal-materialların 130.000 (yüz otuz min) avro dəyəri 2017-ci ildə (10% ödəmə mənbəyindən vergi tutulmaqla) qeyri-rezident müəssisəyə köçürülmüşdür. 70.000 avro isə kreditor borc olaraq qalmışdır. Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməyən hissəsi 50.000 avrodur (250.000-200.000=50.000). Hal-hazırda həmin bizimlə müqavilə bağlamış (güzəştli vergi tutulan ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezident) müəssisə bizim müəssisəyə məktubla müraciət edərək Rusiya Federasiyasında (Rusiya Federasiyasının rezidenti) fəaliyyət göstərən müəssisə ilə üçtərəfli müqavilə bağlanmaqla 70.000 avro borc qalığının və müqavilə üzrə yerinə yetirilməyən 50.000 avro dəyərində müqavilə öhdəliklərinin Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən müəssisəyə ötürülməsi barədə müraciət etmişdir. Sualım aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Göstərilən şərtlər daxilində üçtərəfli müqavilənin bağlanması Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə uyğundurmu?
2. Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən (Rusiya Federasiyasının rezidenti) müəssisəyə bağlanılacaq üçtərəfli müqavilə şərtlərinə əsasən bizim müəssisənin güzəştli vergi tutulan ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezidentə olan 70.000 avro kredtior borc ödənilərkən, həmin məbləğdən ödəmə mənbəyində (10%) vergi tutulmalıdırmı?
3. Bağlanılacaq üçtərəfli müqavilə şərtlərinə uyğun Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən (Rusiya Federasiyasının rezidenti) müəssisədən alınacaq 50.000 avro məbləğində malların dəyəri ödənilərkən, həmin məbləğ ödəmə mənbəyində tutulan vergiyə cəlb olunmalıdırmı? Ümumiyyətlə bu əməliyyat AR VM-nin müddəalarına əsasən necə həyata keçirilməlidir? Xahiş edirəm bu barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan üçtərəfli müqavilənin müddəaları ilə tanış olmadan, güzəştli vergi tutulan ölkənin rezidentinin Azərbaycan Respublikasının rezidenti ilə əlaqələrinin mahiyyətinə nüfuz etmədən həmin müqavənin hüquqi qüvvəsi barədə hüquqi qiyimətin verilməsi səlahiyyətlərimizdən kənardadır.

Yalnız onu qeyd edə bilərik ki, mülki qanunvericiliyə əsasən müqavilə fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə Mülki Məcəllənin müddəalarına zidd olmayan müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər ki, həmin müqavilələr uydurma və ya yalançı əqd üzrə tərəflərin öhdəliklərini ifadə etməsin.

Bax: Mülki Məcəllənin 340-cı390-cı maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məbləğ üçüncü şəxsin (Rusiya Federasiyasının rezidentinin) xeyrinə ödənilsə də, əldə olunmuş mallara görə ödənilən kreditor borc faktiki olaraq güzəştli vergi tutulan ölkənin rezidentinin geliri hesab olunur və müvafiq olaraq da ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunmalıdır. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.9-cu maddəsi.

3. Cavab: Bildiririk ki, bəzi vergi ödəyiciləri vergi qanunvericiliyi ilə verilmiş hüquqlardan sui-istifadə edərək müxtəlif sxemlər tətbiq etməklə vergidən yayınırlar.

Mövcud vergi qanunvericiliyinə əsasən vergi üstünlüyü əldə etmək məqsədi ilə hər hansı formada bağlanılmış əqd və ya aparılmış əməliyyat vergidən yayınma sxemi hesab olunur. Vergi nəzarəti tədbirləri zamanı vergidən yayınma sxemi aşkar edildiyi halda isə vergilər faktiki iqtisadi göstəricilər nəzərə alınmaqla hesablanır.

Bunlarla yanaşı, sorğuda göstərilən əməliyyatın xarakteri tam açıqlanmaqla və müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim edilməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət edildiyi halda qeyd olunan əməliyyat üzrə yaranan vergi öhdəliklərinə münasibət bildirilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 12-ci, 13.2.69-cu, 23.1.6-1-ci, 24.05.-1-ci və 77.-1.13.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qurbanlı Yusif İsabala, yusifgurbanli@gmail.com, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 61 dəfə, ID: 16991)
Yeni tikilən binada mənzil əmlak (bələdiyyə) vergisinə nə vaxtdan cəlb olunur? Bina 27.01.2017-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən istiismara götütülüb. Çıxarış da həmin il alınıb

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri əmlak vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir.

Mülkiyyət hüququ və daşınmaz əmlaka digər hüquqlar, bu hüquqların məhdudlaşdırılması, əmələ gəlməsi, başqasına keçməsi və xitamı dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Daşınmaz əmlaka hüquqların dövlət qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən və aparılan daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində həyata keçirilir.

Odur ki, yeni tikilən bina Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra mənzilin mülkiyyəştçisinin əmlak vergisi üzrə öhdəliyi yaranır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci maddəsi və Mülki Məcəllənin 139-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Məmmədov Mayıl, memmedov-cavid@hotmail.com, Bakı (15.05.2018) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16990)
Sualım amortizasiya ilə bağlıdır. 01.12.2017-ci il tarixdə 10.000 AZN-lik avadanlıq alınıb. İllik amortizasiya dərəcəsi VM-ə əsasən 20%-dir. Bilmək istərdim ki bu avadanlığa hesablanan amortizasiya xərci gəlirdən necə çıxılacaqdır. Yəni aylıq amortizasiya şəklində (10.000*20%=(2000/ 12)*1=166.66 AZN)) yoxsa illik (10.000*20%=2000) olaraq xərcə salınacaq?

Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin (vəsaitin) əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə (həmin il üçün hesablanmış amortizasiya məbləği çıxıldıqdan sonra qalan dəyər) bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin (vəsaitin) dəyəri, habelə cari ildə bu Məcəllənin 115-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilən təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi əlavə edilir, vergi ilində təqdim edilmiş, ləğv edilmiş və ya qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərin 5 faizindən az olduqda əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri çıxılır.

Hesabat ili ərzində alınmış əsas vəsaitlər gəlirin əldə edilməsi məqsədləri üçün istifadə edildiyi halda hesablanmış amortizasiya ayırmaları gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir. Eyni zamanda hər hansı kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üzrə vergi ili üçün müəyyən olunmuş amortizasiya normalarından aşağı norma tətbiq olunduqda, bunun nəticəsində yaranan fərq növbəti vergi illərində amortizasiyanın gəlirdən çıxılan məbləğinə əlavə oluna bilər.

Bunlarla yanaşı, müəssisələrin əmlak vergisi hesablanarkən əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri Vergi Məcəlləsinin 114.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan amortizasiya normaları tətbiq edilməklə müəyyənləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 114.3-cü, 114.4-cü114.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Orxan Gülağa, aghayevorkhan299@gmail.com (15.05.2018) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16989)
Şirkətimiz bina tikinti ilə məşğuldu. Pilot layihədir. Sadələşmiş vergi metodunu seçəcəyik. Suallar: 1. Bildirilsin ki, ərizə ilə müraciət etməliyik, ərizə kotlovan qazılandan 1 ay sonra üçün nəzərdə tutulub?
2. Sakinlərlə müqavilə imzalamışıq. Kompensasiya müqaviləsi. Sakinlərə hər ay kirayə pulu veririk, biz sakinlər üçün mənzil tutmamışıq, yalnız vəsait veririk, özləri mənzil tutsunlar deyə (yəni heç bilmirik ki, sakinlər kirayə tutublar ya yox). Bu ödəniş onların hesablarına köçürülür. Pilot layihə bitdikdən sonra, onlar yeni mənzillər ilə təmin olunacaqlar. Bimək istərdik ki, bu müqavilə çərçivsəində şirkət hansı vergiyə cəlb olunur və eyni zamanda sakinlər (fikizi şəxslər) hansı vergiyə cəlb olunur? Kompensasiyaya görə hər hansı vergi nəzərdə tutulubmu?
3. Şirkət olaraq hər sakinə (yaşayış və qeyri-yaşayış üzrə) 20-25 m2 əlavə sahə veriləcək. Bu zaman elə sakin var ki, bizdən əlavə sahəni ödəniş edərək alacaqdır. Məsələn, sakinin köhnə mənzili (obyekti) 50 m2-dır, şirkət ona 10 m.kv hissəsini verir. Sakin isə 40 m2 hissəni ödəniş edib alır. Bilmək istərdik ki, əlavə sahəni satdığımız üçün hər hansı vergi nəzərdə tutulubmu?
4. Sadələşmiş vergi metodunu seçən zaman 10 rüb ərzində zona əmsalı üzrə müəyyən olunmuş kvadrat üzrə ödənişləri edəcəyik. Sadələşmiş verginin ödənişini edən zaman, İcra hakimiyyəti tərəfindən sakinlərin mənzil və obyektlərinə görə məktub gələcək. 219.3-cü bəndinə əsasən dövlət tərəfindən ayrılan sahə çıxılmalıdır. Bilmək istərdik ki, çıxılmalı olan sahə sakinlərdən alınmış köhnə kvadrata uyğun hesablanacaq, ya sakinlərə şirkət tərəfindən əlavə verilən 20-25% pay nəzərə alınmaq şərtilə hesablanacaq. Yəni, misal üçün sakindən alınmış sahə 50 m2-dır, sakinə veriləcək sahə isə əlavə 20 m2 gəlsək 60 m2 olacaq. Bu misalda 50 m2 sahə çıxılıb hesablanacaq, ya 60 m2 çıxılıb hesablanacaq? Yəni sakinlərin payına düşən hissə vergidən azaddırmı?
5. Sadələşmiş vergi metodunu seçdiyimiz zaman, satışdan vergi tutulacaqmı? Nəzərinizə çatdırım ki, hesabtı verəndən sonra hər rübün sonu vergilər ödəniləcək.
Xahiş edirik çox detallı, maddə, məcəllə və ehtiyac olsa Nazirlər kabinetinin qərarına, hər hansı qanunvericiliyə istinad edərək məktubu ətraflı və ən tez zamanda cavablandırardız. Öncədən təşəkkür edirik.

1. Cavab: Bildiririk ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tikinti-quraşdırma işlərinə başladıqları andan 30 gün müddətində seçdikləri metod barədə “Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin seçdiyi vergitutma metodu barədə” Məlumat Forması ilə vergi orqanına məlumat verirlər.

Tikinti-quraşdırma işləri dedikdə tikinti layihəsində nəzərdə tutulmuş işlərin, o cümlədən tamamlama və abadlıq işlərinin yerinə yetirilməsi nəticəsində obyektin inşası və ya təmiri, yenidən qurulması yaxud bərpası nəzərdə tutulur.

Müvafiq olaraq bina tikintisi ilə bağlı tikinti yerinin qazılmasına başlanması artıq tikinti-quraşdırma işlərinin başlanması anlamını verir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.3-cü maddəsi, Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 3.0.17-ci maddəsi və Vergilər Nazirliyinin 18.12.2015-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin seçdiyi vergitutma metodu barədə” Məlumat Forması.

2. Cavab: Bildiririk ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs tərəfindən yeni yaşayış binası tikilənədək binalardan köçürülən sakinlərin müvəqqəti olaraq kirayə edilmiş mənzillərdə yerləşməsi üçün ödənişlər birbaşa kirayə verən fiziki şəxsə ödənildiyi halda, ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Bununla yanaşı bina tikintisini həyata keçirən müəssisə ilə sökülən binanın sakinləri arasında icarə münasibətləri yaranmadığı halda bina tikintisini həyata keçirən müəssisə tərəfindən sakinlərə müvəqqəti olaraq kirayə edilmiş mənzillərdə yerləşməsi üçün aparılan ödənişlərdən ödəmə mənbəyində verginin tutulması vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 17-ci124.1-ci maddələri.

3. Cavab: Bakı şəhərinin 1-ci mikrorayonunda “Xruşşovka” kimi tanınan yaşayış binalarının və həmin mikrorayonun ərazisindəki digər yaşayış və qeyri-yaşayış təyinatlı tikililərin sökülərək yerində yeni binaların tikilməsi üzrə pilot layihəsi barədə sorğulşduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə pilot layihəsi çərçivəsində sakinlərə məxsus olan sökülmüş yaşayış mənzillərin, habelə qeyri-yaşayış sahələrinin ümumi sahəsindən əlavə verilən 10 faiz sahədən artıq sahələrin verilməsi bina tikintisi ilə məşğul olan vergi ödəyicisi üçün vergi öhdəliyini yaradan təqdimolunma anlamını verməklə tətbiq olunan metoda uyğun olaraq vergiyə cəlb olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü maddəsi, “Bakı şəhərinin 1-ci mikrorayonunun yenidən qurulması ilə əlaqədar tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası 10 mart 2017-ci il tarixli 83 nömrəli Nazirlər Kabinetinin Qərarı.

4. Cavab: Bildiririk ki, sökülmüş yaşayış mənzillərin, habelə qeyri-yaşayış sahələrinin ümumi sahəsindən Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən verilən sahələr də Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergidən azad edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü maddəsi və “Bakı şəhərinin 1-ci mikrorayonunun yenidən qurulması ilə əlaqədar tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası 10 mart 2017-ci il tarixli 83 nömrəli Nazirlər Kabinetinin Qərarı.

5. Cavab: Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergitutma sistemini seçmiş bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri daxil olmaqla) vergitutma obyektidir.

Tikilən binanın yaşayış sahələrinə münasibətdə onların hər kvadratmetri üçün 45 manat məbləğinə Nazirlər Kabinetinin 30.12.2015-ci il tarixli tarixli 412 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”ndən asılı olaraq Vergi Məcəlləsinin 220.8-ci maddəsində göstərilən zonalar üzrə əmsallar tətbiq etməklə sadələşdirilmiş vergi hesablanır. Bundan əlavə qeyri-yaşayış sahələri üzrə sadələşdirilmiş vergi əlavə olaraq 1,5 əmsalı tətbiq edilməklə ayrılıqda hesablanır və bununla da onların bu fəaliyyt üzrə yaranan cəmi sadələşdirilmiş vergi öhdəliyi müəyyən olunur.

Qeyd edilən hüquqi şəxslərin tikdikləri binaların sonrakı mərhələdə təqdim olunmasından əlavə olunan gəlirə əlavə olaraq mənfəət vergisi və ƏDV hesablanması mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi “Vətəndaş müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulan müddətlərdə müraciət edən şəxslərin vergitutma sahəsində məlumatlandırılmasını və maarifləndirilməsini təmin edir.

Onu da bildiririk ki, gələcəkdə həyata keçiriləcək vergi tutulan əməliyyatlar üzrə vergi öhdəliklərinin və vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrin vergi orqanı tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilməsi üçün 500 manat məbləğdə dövlət rüsumunu ödəməklə vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz. Vergi orqanının sözügedən hal üzrə qərarı qərar qəbul edilən əməliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verdiyi hallar istisna olmaqla, 3 il müddətində məcburi hüquqi qüvvəyə malik olur. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.49-1-ci, 77-1-ci, 218.1.3-cü, 218.3-cü, 219.3-cü, 220.8-ci221.5-ci maddələri və Nazirlər Kabinetinin 30.12.2015-ci il tarixli tarixli 412 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Həsənov Teymur, rrauf_80@mail.ru, Gəncə ş. (07.05.2018) (Oxunub: 179 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16988)
Sualım əsas vəsaitlərin amortizasiyası ilə bağlıdır. 01.01.2017-ci il tarixdən maşın və avadanlıqlara tətbiq olunan amortizasiya norması 25%-dən 20%-ə enmişdir. Sual: bu faiz təkcə 2017-ci ildən bu tərəfə alınan maşın və avadanlıqlara tətbiq edilməlidir, yoxsa 2016-cı ilin qalıq dəyərinədə tətbiq olunur?

Bildiririk ki, əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya ayırmaları hər bir kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üçün müəyyəniləşdirilmiş amortizasiya normasını həmin kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə tətbiq etməklə hesablanır.

Bu baxımdan maşın və avadanlıqların hansı ildə alınmasından asılı olmayaraq həmin kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya ayırmaları 2017-ci ilin 1 yanvar tarixindən etibarən onların vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə 20 faiz amortizasiya norması tətbiq etməklə hesablanır.   

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114.3.2-ci114.4-cü maddələri, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli, 454-VQD nömrəli Qanunun 1.37.1-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qaffarov Zaur Rauf, zaur-qafarov@yandex.com, Şəki şəhəri (07.05.2018) (Oxunub: 122 dəfə, Orta qiymət: 2.5, ID: 16987)
Keçmişdə işlədilmiş (б/у) aşağıdakı mallara görə Alıcı kənd təsərrüfatı müəssisəsinə elektron qaimə-fakturanın İnternet Vergi İdarəsində yaradılmış müvafiq sistemdə düzgün doldurulub göndərilməsi məqsədilə onlar üçün konkret hansı kodlardan istifadə olunmalıdır:
1. Paslanmayan poladdan çən;
2. Paslanmayan poladdan çən (soyuducu köynəkli);
3. Paslanmayan poladdan ağzı qapaqlı vanna (köynəkli);
4. Paslanmayan poladdan pendir vannası;
5. Soyuducu kompressoru;
6. Soyutma radiatoru.
7. Süd separatoru. Xahiş edirəm köməklik göstərəsiniz

Bildiririk ki, elektron qaimə-fakturaları tərtib etmək üçün nəzərdə tutulan mal (iş və xidmət) kodları İnternet Vergi İdarəsinin “e-Qaimə-faktura” bölməsinin “İstifadəçi təlimatları” hissəsində yerləşdirilmişdir.

Həmin təlimatda təqdim edilən malın adını yazaraq müvafiq axtarış edə bilərsiniz.

Bax: “Elektron qaimə-faktura (e-Qaimə)” altsisteminin İstifadəçi Təlimatı, Elektron qaimə-fakturanı doldurarkən istifadə olunan malların, iş və xidmətlərin kodları .

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 2.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ceyhun Məmmədov Sahib, ceyhunmammadov@hotmail.com (07.05.2018) (Oxunub: 153 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 16986)
Müəssisə həm ƏDV-yə cəlb olunan, həm də ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparır. Əgər müəssisə hər iki sahənin uçotunu ayrı-ayrılıqda aparırsa ədv-yə cəlb olunan əməliyyatlara görə əldə etdiyi VHF-ları tam əvəzləşdirə bilər. Xahiş edirəm bu haqqda ətraflı izah və istinad verəsiz.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlarla yanaşı, ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparılarkən həmin əməliyyatlara aid olan mallar (işlər, xidmətlər) üzrə uçot sənədləşdirilmiş məlumatlar əsasında ƏDV ödənilməklə və ƏDV-dən azad edilməklə mədaxil edilən malların (işlərin, xidmətlərin) satışı üzrə uçot ayrı-ayrılıqda (ƏDV-dən azad olunan malların satışı üzrə ayrılıqda sənədləşdirilmiş məlumatlar mövcud olduqda) aparıldığı halda ƏDV tutulan əməliyyatlar üçün alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə uyğun olaraq tam məbləğdə əvəzləşdirilir.

Mallar (işlər, xidmətlər) üzrə uçot sənədləşdirilmiş məlumatlar üzrə ayrı-ayrılıqda aparılmadıqda ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi Vergi Məcəlləsinin 175.4-cü maddəsinə uyğun olaraq aparılmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.