Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Fərrux, nasibfer@gmail.com, Bakı şəhəri (15.01.2018) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16459)
Sualım əvvəl balansda olmayan əsas vəsaitlərin uçota alınması zamanı yaranan vergi öhdəlikləri ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən MMC şirkətin fəaliyyətinin qurulması zamanı əsas vəsaitləri alarkən, anbar və s. tikintisi zamanı çəkilən xərclərin qarşılığında təsdiqedici sənədlər əldə edə bilməmişdir. Hazırda kənar auditor rəyi və ya daxili qiymətləndirmə-inventarizasiya ilə həmin əsas vəsaitləri uçota almaq niyyətindədir və aşağıdakı 2 ssenaridən biri üzrə bunu etmək niyyətindədir: 1. Əsas vəsaitlərin, avadanlıqların, bina, tikili və qurğuların və s. inventarizasiyası keçirilərək balansa alınma. 2. kənar audit rəyi əsasında nizamnamə kapitalı kimi bütün təsisçilərin payının bərabər dəyərdə faiz nisbətini dəyişmədən artırılması. Hər 2 ssenari üzrə bu dəyərlilərin gəlir kimi qəbul edilməsi və ümumilikdə vergi öhdəliyinin yaranıb-yaranmaması barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Belə başa düşürəm ki, 2018-ci ilin sonunadək əmlak vergisində kənd təsərrüfatı müəssisələrinin azadolması olduğu üçün bu vergi tətbuq olunmayacaqdır, lakin 2019-cu ildən tətbiq olunmağa başlayacaqdır, bu barədə də məlumat verin zəhmət olma

Bildiririk ki, müəssisələrin balansına götürülmüş əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır və vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının orta illik qalıq dəyəri götürülür.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi və fiziki şəxslər isə həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə yəni, 01.01.2019-cu il tarixədək əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar.

Eyni zamanda bildiririk ki, hüququ şəxsin 100 faiz iştirak payına sahib olan təsisçinin (və ya təsisçilərin) bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə nizamnamə kapitalına əmlak qoyduqda həmin əmlaka mülkiyyət hüququ həmin hüquqi şəxsə keçir və bu halda Vergi Məcəlləsinin 146-cı maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla təsisçi və hüquqi şəxs üçün aktivlərin verilməsi onların vergiyə cəlb olunan təqdim edilməsi sayılmır.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının iştirakçıların əlavə payları hesabına artırılması üçün “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”yə nizamnamə kapitalının artırılması barədə hüquqi şəxsin təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı, nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi (2 nüsxədə), nizamnamə yeni redaksiyada təsdiq edilirsə, əvvəlki nizamnamə, yeni redaksiyada təsdiq edilmiş nizamnamə (2 nüsxədə) və nizamnamə kapitalına pul formasında ödənilməyən əmlakın qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditorun rəyi əlavə edilərək dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 iş günündən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Əsas vəsaitlərin balansa götürülməsi barədə ətraflı məlumat almaq üçün isə aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 146-cı,197.1.3-cü199.9-cu maddələri, Mülki Məcəllənin  90.6-cı90.7-ci maddələri və Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında 12 dekabr 2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Qarayev, raufgarayev@mail.ru (15.01.2018) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 4.2, ID: 16458)
Vergi Məcəlləsinin 58.8 maddəsində qeyd edilir ki, qaimə faktura və ya elektron qaimə-faktura və sair sənədlərin biri olmadıqda 58.8.1 maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Sual yaranır əgər Nazirlər Kabinetinin 89 qərarına əsasən elektron qaimə-faktura ilkin uçot sənəd sayılırsa və elektron qaimə-faktura yalnız vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş şəxslər tərəfindən hazırlanır və təqdim edilirsə, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən alıcıya pərakəndə qaydada mal (iş, xidmət) təqdim edildikdə, ona qəbz və ya çek verilirsə qaimə-faktura nəyə lazımdır? Vergilər Nazirliyinin maddələrindən elektron qaimə-faktura ola-ola, qaimə-faktura niyə sənəd kimi qəbul olunur? 2018-ci ilin yanvarın 1-dən tətbiq olunan elektron qaimə-fakturadan sonra, kağız daşıyıcısı olan qaimə-faktura ləğv olunmalı idi. Amma hazırda, o da öz qüvvəsindədir. İlkin sənəd kimi qəbul olunur. Xahiş edirəm ətraflı cavab verin. Əksər hallarda sizin cavablar dolğun olmur, sualdan yayınan formada cavab verirlən kimi görünür.

Bildiririk ki, ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.

Odur ki, sorğunuzda qeyd edilmiş məsələ ilə əlqədar olaraq ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları»

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Piriyev, turalpiriyev1987@gmail.com, Naxçıvan şəhəri (15.01.2018) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16457)
Bildiyiniz kimi 2018-ci il üçün yaşayış minimumunu ölkə üzrə 173 manat və əmək qabiliyyətli əhali üçün 183 manat təyin olunub.
1. Sualım budur ki, mən hər hansı müəssisə və ya təşkilatda, şirkətdə çalışıramsa 183 manat vergidən azad ediləcək?
2. Digər sualım budur ki, ölkə üzrə yaşayış minimumu dedikdə nə başa düşürük? Vaxt ayırıb cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm.

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, yaşayış minimumu minimum istehlak səbətinin dəyəri və icbari ödənişlərin cəmindən ibarət sosial normadır. Minimum istehlak səbəti dedikdə isə insanın sağlamlığının və həyat fəaliyyətinin minimum səviyyəsi üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq malları və xidmətlərin elmi normalar əsasında müəyyən edilmiş toplusu nəzərdə tutulur.

Ölkə üzrə təsdiq edilmiş yaşayış minimumu əmək haqqının minimum məbləğinin, pensiyaların baza hissəsinin, müavinətlərin, təqaüdlərin, digər ödənişlərin və ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə ehtiyac meyarının müəyyən edilməsinin əsasın təşkil edir. Azərbaycan Respublikasında minimum əmək haqqı və pensiyaların baza hissəsi, ehtiyac meyarının həddi mərhələlərlə ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsinə yüksəldilir.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsinə əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli, illik gəliri 30000 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Sorğunuzda da qeyd edildiyi kimi 2018-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 173 manat müəyyən edildiyindən 01.01.2018-ci il tarixdən etibarən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda 173 manat məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azad ediləcəkdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi,Yaşayış minimumu haqqındaAzərbaycan Respublikasının 5 oktyabr 2004-cü il tarixli 768-IIQ nömrəli  və “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur, terry-13@mail.ru, Bakı şəhəri (15.01.2018) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16456)
Satış qaimələri uçot sistemindən e-qaimə portalına inteqrasiyasını edirik. Hal-hazırda biz uçot sistemindən olan qaimələri .xml formatına (nümunəyə uyğun olaraq) çeviririk və daha sonra fərqli qeyd edib e-qaimə çevirib paketləyib göndəririk. Elə etmək olar kı, sistemdən qaiməni birbaşa e-qaiməyə və ya arxivə çevirib portala yükləyək?

Bildiririk ki, hazırda vergi ödəyiciləri tərəfindən elektron qaimə-fakturalarının onlayn və oflayn rejimdə hazırlanması mümkündür.

Belə ki, oflayn rejimdə vergi ödəyicisi elektron qaimə-fakturasını tərtib etmək üçün xüsusi proqram təminatı vasitəsilə internetdən istifadə etmədən hazırlayır və paketləyir. Sonra paket faylını oflayn rejimdə “Asan DOC client” və ya “e-İmzalayıcı” proqramların biri vasitəsilə imzalayır. Sonda gücləndirilmiş elektron imza vasitəsindən istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsini seçib “Elektron qaimə” altbölməsinə daxil olur və imzalanmış “adoc” və ya “edoc” tipli faylı “Paket göndər” düyməsi vasitəsilə sistemə yükləyir. Yükləmə zamanı sistem tərəfindən elektron qaimə-fakturalara unikal seriya və nömrələr verilir və qarşı tərəfin elektron qutusuna göndərilir. Bundan sonra bütün digər əməliyyatlar onlayn rejimdə aparılır.

Sorğunuzda qeyd edilmiş qaydada elektron qaimə-fakturanın göndərilməsi isə hazırda mümkün deyildir, gələcəkdə proqram təminatında dəyişikliklər edildikdə nəzərə alına bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, elektron qaimə fakturaların onlayn və offlayn rejimdə hazırlanması qaydası ilə bağlı ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi idarəsinin (www.e-taxes.gov.az) Yardım bölməsi vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

Bax: ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və ya Vergi Məcəlləsinin 218.12-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyiciləri üçün Elektron qaimə-faktura (e-Qaimə)” altsisteminin İstifadəçi Təlimatı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüqar İsmayılov Rasim, vuqar.ismayilov.r@mail.ru (15.01.2018) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16455)
Sahibkar Bakı şəhərində yerləşən X şirkəti ilə elektron faktura əsasında malların satışını təşkil edir. Satışdan edilmiş məbləğin 2% və ya 4 %-ni vergi ödəməyin meyyarı necə ölçülmüş olacaq belə olan halda? 1. Sahibkarın qeydiyyatı Bakı, fəaliyyət yeri regiondursa. 2. Sahibkarın qeydiyyatı Bakı, fəaliyyət yeri Bakıdırsa... hansı meyarlara əsasən tənzimlənir ?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri fəaliyyət göstərdikləri ərazidən və əməliyyatlarının xarakterindən asılı olaraq hesabat dövrü ərzində əldə edilmiş ümumi hasilatdan yaranan vergi öhdəliklərini 2 faiz və ya 4 faiz dərəcə ilə hesablamaqla dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Belə ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri 4 faiz dərəcə ilə, respublikanın digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri isə 2 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunurlar.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi, vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu yerlə deyil, faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerə görə müəyyənləşdirilir. Bu zaman həmin fəaliyyətin respublikanın regionlarında göstərilməsi ilə yanaşı, onun bu fəaliyyəti göstərdiyi regionda istehsal sahəsinin, daşınmaz əmlakının və işçi qüvvəsinin olması da zəruridir.

Göründüyü kimi, 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş verginin tətbiqi vergi ödəyicisinin respublikanın digər regionlarında fəaliyyət göstərməsi ilə yanaşı, onun istehsal sahəsinin, daşınmaz əmlakının və işçi qüvvəsinin olması halları ilə şərtləndirilir.

Qeyd olunanlara əsasən respublikanın digər şəhər və rayonlarında özünün istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərməyən sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi hesabat dövründə əldə etdiyi hasilatdan 4 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəyir. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.1-ci220.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Ağadadaşov Güldadaş, samir.agadadashov@gmail.com, Bakı (15.01.2018) (Oxunub: 31 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16454)
Əgər mən ev icarəsində vasitəçilik xidmətləri təqdim edirəmsə və vergi ödəmək istəyirəmsə, mən nə etməliyəm?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi öhdəlikləriniz vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV və s.) ibarət olacaqdır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq edilməli hərəkətlər barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyinə dair əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, VIII, X, XI XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mahmud Şabanov Kamiloviç, mmaho94@gmail.com, Zaqatala rayonu (15.01.2018) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16453)
Vergilər nazirliyinin axırıncı imtahan vaxtı nə vaxtdır? Dəqiq olmasa da təxminən nə vaxt keçiriləcək?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin 26.12.2017-ci il tarixli əmri ilə edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq elan edilmiş işə qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə razılaşdırılmış tarixdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyən etdiyi yerdə və vaxtda keçiriləcəkdir. Test imtahanının keçiriləcəyi tarix və namizəd kimi qeydə alınmış namizədlərin imtahana buraxılış vərəqələrinin götürülməsi tarixi barədə Nazirliyin rəsmi internet saytında əlavə məlumat veriləcəkdir.

İşə qəbulla bağlı əlavə məlumat almaq üçün saytımızın “İşə qəbul Müsabiqələr” bölməsində yerləşdirilmiş məlumatlar ilə tanış ola və (012) 403 8135 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Orxan Gülağa, aghayevorkhan299@gmail.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16452)
Fiziki şəxs Sərəncam alıb bina tikmək istəyir və binanı tikmək üçün 2017-ci ilin 4-cü rübündə kotlovan qazıb, amma maddi vəsaiti olmadığına görə işi dayandırır.
1. Bilmək istəyirik ki, fiziki şəxs 4-cü rüb 2017-ci ilə görə hansı hesabatı verməlidir?
2. Əgər yarımçıq qalan tikintini 2018-ci ilin 1-ci rübü ərzində hüquqi şəxsə satırsa, bu necə rəsmiləşməlidir və fiziki şəxs 1-cü rübün 2018-ci ilində hansı hesabatı verəcək, hüquqi şəxs 1-ci rübün 2018-ci ilində hansı hesabat verməlidir? Qeyd edim ki, həm hüquqi şəxs, həm də fiziki şəxs hər 2-si sadələşmiş vergi ödəyicisidirlər.
3. Podratçı təşkilat 4-cü rüb, 2017-ci ildə iş görüb, amma rəsmiləşməsi 1-ci rübün 2018-ci ilinə təsadüf edir. Podratçı təşkilatın 4-cü rüb üzrə sadələşmiş vergi hesabatı necə olmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər.

Tikinti-quraşdırma işləri dedikdə tikinti layihəsində nəzərdə tutulmuş işlərin, o cümlədən tamamlama və abadlıq işlərinin yerinə yetirilməsi nəticəsində obyektin inşası və ya təmiri, yenidən qurulması yaxud bərpası nəzərdə tutulur.

Müvafiq olaraq bina tikintisi ilə bağlı tikinti yerinin qazılmasına başlnması artıq tikinti-quraşdırma işlərinin başlanması anlamını verir və müvafiq olaraq fiziki şəxs tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 221.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.5-ci maddəsi, Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 3.0.17-ci maddəsi.

2. Cavab: Sorğunuzdan bina tikintisi üçün qazılmış ərazinin təqdim olunduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, torpaq sahəsinin təqdim olunması alqı-satqı müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməsi, notarius tərəfindən təsdiqlənməli və onun tərəfindən də Vergi Məcəlləsinin 220.8-ci maddəsində qeyd olunan dərəclərlə vergiyə cəlb olunmalı, tutulmuş vergi bəyan edilməli və büdcəyə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 150-ci218.4.5-ci, 219.3-2-ci və 220.8-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyə əsasən podrat müqaviləsinə və ya işin xarakterinə əsasən işlərin qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməyə borcludur. Podratın nəticəsi şərtləşdirilmiş keyfiyyətə uyğun, qüsurlardan azad olduğu halda və ya keyfiyyət şərtləşdirilmədikdə podratın nəticəsi müqaviləyə uyğun istifadə və ya adi istifadə üçün yararlı olduğu halda sifarişçi yerinə yetirilmiş işi podrat müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə qəbul etmirsə, bu halda iş qəbul edilmiş sayılır.

Müvafiq olaraq da sorğunuzda qeyd olunan halda podratçı tərəfindən 2017-ci ildə görülən, lakin işlərin təhvil-təslimi və işlərin müqabilində haqqın ödənilməsi 2018-ci ilin I rübündə baş verdikdə, sadələşdirilmiş vergi məhz həmin I rübdə bəyan edilməlidir. Bununla belə, 2017-ci ilin IV rübü ərzində görülmüş, lakin haqqı ödənilməmiş işlərin dəyəri isə həmin rübü üzrə Sadələşdiirlmiş verginin bəyannaməsinin müvafi olaraq 801-ci, 802-ci və 803-cü sətirlərində əks etdirilməlidir.

Bax: Mülki Məcəllənin 752.1-ci, 756.1-ci, 762-ci, 770-ci, Vergi Məcəlləsinin isə 13.2.11-ci və 219.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağası Səfərov Asəf, mistersafarov@gmail.com (13.01.2018) (Oxunub: 90 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16451)
Hüquqi şəxs öz istifadəsi üçün hər hansı ofis avadanlıqları alır. Məbləğin çox alınmaması üçün avadanlıqları ikinci əldən, yəni VÖEN olmayan fiziki şəxslərdən alırsa
1. Bunları hansı sənədlərlə rəsmiləşdirməlidir?
2. Vergi məqsədləri üçün bu avadanlıqları əsas vəsaitlərə daxil edib amortizasiya hesablamaq olarmı?

1. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi pərakəndə ticarət və topdansatış ticarət fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydalarına əsasən vergi ödəyicisi malları vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən aldıqda “Malların alış aktı” tərtib edilir və və belə malların anbara təhvil verilməsi “Malların təhvil-qəbul aktı” ilə sənədləşdirilir. “Malların alış aktı”nda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN, seriyası və nömrəsi) göstərilməsi mütləqdir.

“Malların alış aktı”nın forması (MAA-1) isə Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir (http://www.e-qanun.az/framework/36018).

Bununla belə, malların təqdim edilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılmaqla həmin malları (vergidən azad edilən mallar istisna olmaqla, məsələn kənd təsərrüfatı məhsulları) təqdim edən şəxs üçün vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olur.

Bu baxımdan da malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 73-cü və 130-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli və 16 iyun 2017-ci il 1460 nömrəli Fərmanları ilə təsdiq olunmuş “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası” və “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”.

2. Cavab: Bildiririk ki, alınmış aktivlərin dəyəri 500 manatdan, isitismar müddəti 1 ildən artıq olduqda, həmin aktivlər əsas vəsaitlərə aid edilməlidir.

Allnmış əsas vəsaitləri gəlirin əldə olunması prosesində istifadə edildikdə, hesablanan amortizasiya ayırmaları gəlirdən çıxıla bilər.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci, 108-ci və 114-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülər Alıyeva, aliyeva_gular@yahoo.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16450)
Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara bank hesablarından çek vərəqi ilə məxaric əməliyyatlarının aparılması zamanı tutulan nağdlaşdırma komissiyasının xərc kimi tanınması üçün 01.01.2018-dən etibarən banklar e-qaimə tərtib etməlidirmi?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyində banklar tərəfindən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə göstərilən xidmətlərə görə elektron qaimə-fakturanın təqdim edilməsi istisna edilməmişdir.

Belə ki, bank tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara maliyyə xidmətlərinin (depozitlərin idarə edilməsi, tədiyyələr, köçürmələr və s.) göstərilməsi tərəflər arasında bağlanmış müqavilələrlə tənzimlənir. Bağlanmış müqavilələr əsasında hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara göstərilən xidmətlər (maliyyə xidmətləri, dövrü olaraq yerinə yetirilən inkassasiya xidmətləri, seyf xidmətləri və digər bu kimi xidmətlər) müntəzəm və ya daimi əsasda göstərildiyindən həmin xidmətlərə görə alıcılara hər ayın yekunları üzrə göstərilən xidmətlərin ümumi dəyərinə elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.

Bunlarla yanaşı, bank tərəfindən müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilməyən birdəfəlik xidmətlərə görə hər əməliyyat üzrə ayrılıqda elektron qaimə-faktura təqdim edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-ci71-1-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mətanət Hüseynova, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16449)
Bizim idarə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Bizə büdcədən maliyyə yardımı ayrılarsa həmin maliyyə yardımına görə idarə 4% vergi ödəməlidir?

Bildiririk ki, maliyyə yardımı satışdankənar gəlir kimi sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir və müvafiq dərəcə ilə vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci219.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aslan Rüstəmov Nazim, rustamv.aslan@mail.ru (13.01.2018) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 4.8, ID: 16448)
Sizə əmək haqqı ilə bağlı sual vermək isteyirəm. Məsələn: Bir nəfər müharibə veteranıdır, 3 uşağı var. Əmək haqqı 723 manatdır. Onun gəlir vergisi necə tapılacaq? Güzəşt veteranlar üçün 400 manatdır. 3 uşağı olanda 50 manat güzəşt var. Bunun gəlir vergisi (723-(400+173+50))*14%- belə hesablanacaq?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi güzəşt hüququ olan şəxsə Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı (2018-ci il üzrə 173 manat), 102.2.7-cü (400 manat) və 102.5-ci (50 manat) maddələrinin eyni zamanda tətbiqini istisna etmir və bu baxımdan da qeyd etdiyiniz hesablama qaydası düzgündür.

Xatırladırıq ki, müharibə veteranına və üç azyaşlı uşağa görə güzəşt hüquqlarının qüvvəyə minməsi üçün işçinin əsas iş yerinə (əmək kitabçasının olduğu yerə) Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları ilə müəyyən olunan sənədlər təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı, 102.2.7-cü, 102.5-ci102.8-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı, “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.8

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yunis Yunisov Vüqar, yunisovyunis@gmail.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 58 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16447)
Salam. Mən əgər sadələşmiş vergi ödəyicisi olan şirkət təsis etmək istəsəm bununla bağlı hansı prosedurları etməliyəm və sadələşmiş vergi üçün nizamnamə kapitalı formalaşdırmalıyam?

Sorğunuzdan yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxs yaratmaq istədiyiniz  qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd edilən formada hüquqi şəxsin yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı “Bir pəncərə” bölməsinin eyniadlı pəncərəsində yerləşdirilmişdir.

Təsis olunacaq hüquqi şəxsin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərilməsi üçün təqdim olunacaqKommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəsində müvafiq xananın işarələnməsi tələb olunur.

Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, habelə hüquqi şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı digər prosedurlar (bank hesabının açılması, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota və NKA-nın qeydiyyata alınması) və onun vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatla saytımızın Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində tanış ola bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü və 34-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il tarixli, 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanunun 5-ci və 7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Шевченко Надежда Васильевна, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 4.67, ID: 16446)
Налогоплательщик (18% физическое лицо) хочет сдавать в аренду помещение юридическому лицу. Кто и какие налоги будет платить? И как налогоплательщик будет платить налог с оборота? (18%)

Доводим до Вашего сведения, что сдача физическим лицом недвижимого имущества в аренду признается непредпринимательской деятельностью, и потому объектом налогообложения в целях НДС не является.

В случаях, когда арендополучателем выступает налогоплательщик (юридическое или физическое лицо), доход, получаемый арендодателем, декларируется и облагается налогом не самим арендодаталем, а лицом, его выплачивающим.

Поэтому, в указанном Вами случае юридическое лицо в качестве налогового агента обязано не позднее 20-го числа месяца, следующего после отчетного квартала, задекларировать доход физического лица от аренды и, удержав с этого дохода 14%, перечислить удержанный налог не позднее упомянутой даты в бюджет.

Обоснование: статьи 17, 124 и 150 Налогового кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Məmmədov Qəhrəman, bakulegal@gmail.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16445)
Уважаемые коллеги! Общество с ограниченной ответственностью, учредителями которого являются иностранные юридические лица, в 2005 году в результате приватизации приобрело земельный участок в Баку стоимостью 200.000 манат. В настоящее время ООО намеревается продать данный земельный участок за 800 000 манат, в связи с этим просим Вас прояснить следующие вопросы:
1. Кроме упрощенного налога, который уплачивается продавцом у нотариуса, могут ли удерживаться какие либо иные налоги в связи с продажей земли за 800 000 манат, налог на прибыль, НДС и др.?
2. Могут ли стороны осуществить продажу земли намного ниже рыночной стоимости, например, если рыночная цена на данную категорию земли составляет 800 000 манат, может ли продавец принять решение о продаже земли за 400 000 манат, полагаем, что с точки зрения налогообложения это не должно вызвать каких либо обязательств, так как вне зависимости от цены налоги платятся фиксировано в нотариальной конторе. Прошу подтвердить.

Доводим до Вашего сведения, что продажа земельных участком подлежит налогообложению лишь упрощенным налогом и других налоговых обязательств у продавца не возникает.

Учитывая тот факт, что налогообложение земельного участка осуществляется пропорционально площади, а не стоимости указанного участка, для целей налогообложения реализация земельного участка по стоимости, заниженной относительно рыночной стоимости, дополнительных налоговых обязательств также не вызывает.

В то же время, в связи с тем, что осуществленные операции не являются объектом налогообложения НДС, суммы НДС, уплаченные и зачтенные за данное недвижимое имущество, заново пересчитываются в декларации НДС за месяц, в котором было осуществлено предоставление, и восстанавливаются в государственный бюджет.

Обоснование: статья 150.1.9, 218.4.5, 219.3-2, 219.5 и 220.8 Налогового кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səmədzadə Nəzrin Əlövsət, nezrin.semedzade@mail.ru, Xırdalan şəhəri (13.01.2018) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16444)
Salam. Mənim hər hansı tərcümə xidməti göstərilməsi üzrə müqaviləm var. Müqavilə üzrə xidmətin müddəti 8 aydır. Xidmətin dəyəri işi tam yerinə yetirdikdən sonra ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu halda aylar üzrə yerinə yetirilmiş tərcümə xidmətinə keçici aktlar tərtib olunmalıdır ya yox?

Bildiririk ki, mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik müəyyənləşdirir. Mülki hüquq subyektləri arasında yaranmış mülki münasibətlər çərçivəsində tərəflərin vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması vergi qanunvericiliyinə və onun tələblərinə əsaslanır.

Vergi qanunvericiliyin tələblərinə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verməlidir.

Müvafiq olaraq, müqvilənin şərtlərində işin 8 aydan sonra fərdi sahibkara və ya hüquqi şəxsə təhvil verilməsi nəzərdə tutulduğu halda tərəfinizdən elektron qaimə-faktura həmin dövrdə, işlərin tədricən, hissə-hissə təhvil verilməsi nəzərdə tutulduğu halda isə müvafiq hissələrə görə də elektron qaimə-fakturası verilməlidir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisi olmayan şəxsə göstərilən tərcümə xidmətinə görə elektron qaimə-faktura verilməməlidir, ödənişin alınmasını təsdiqləyən mədaxil qəbzinin verilməsi kifayət edər.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 2.2-ci, 6-cı və 390-cı maddələri, Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-02 nömrəli 09 yanvar 2013-cü il tarixli “Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Abdullayev Nadir, abdullayev.orxan@yahoo.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 26 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16443)
Müəssisəmiz tərəfindən qiyməti tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə respublikadaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən bu vergi növü üzrə vergi bəyannaməsi təqdim edir. Bu vergi növü üzrə (bundan sonra: ixrac vergisi) olan məsələni misalla aydınlaşdırmaq istərdik. Məsələn, məhsulların satışı ilə əlaqədar vəsait noyabr ayında daxil olur. Satışla bağlı xərclər isə şifahi şəkildə noyabr ayında bəlli olur. Növbəti ayda (dekabr ayı) isə, ixracla bağlı xərclər rəsmi sənəd əsasında tam bəlli olur. Bilmək istərdik ki, ixrac vergisi bəyannaməsini hansı ayda təqdim etməliyik?

Bildiririk ki, “Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasında fərqdən dövlət büdcəsinə hesablanan yığım barədə hesabat” ixracın baş verdiyi hesabat dövrü üçün təqdim edilir, ixracla bağlı xərclər hesabat dövrü bitdikdən sonra bəlli olduqda dəqiqləşdirilmiş bəyannamə təqdim edilməklə məlumatlar dürüstləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 28.11.2014-cü il tarixli 1105-IVQ nömrəli “Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında Qanununun 5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlqar Mehdiyev, m_ilqar@inbox.ru, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16442)
Mənim sualım ondan ibarətdir ki, hüquqi və fiziki şəxslər qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müəyyən edilmiş qaydada xüsusi razılıq və ya icazə almalıdırlarmı? Təşəkkürlər.

Bildiririk ki, ““Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya və icazənin alınması qeyd olunmamışdır.

Bununla belə, dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar fəaliyyət növləri istisna olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyətinin lisenziya tələb olunan bütün növləri üzrə lisenziyalar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verildiyindən daha ətraflı məlumatı aidiyyəti üzrə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: "Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com (13.01.2018) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16441)
1.Bildiyimiz kimi sığorta şirkəti sığorta müqaviləsi üzrə sığorta vasitəçisinə (əgər belə hal varsa) komisyon muzd hesablayır (hesablama metodu) və komisyon muzdun ödənilməsi ilə bağlı akt hazır olduqdan sonra onu ödəyir. Komisyon muzdun hesablanması zamanı sığorta şirkətinin xərci yaranır və o, buna görə sığorta vasitəçisindən elektron qaimə faktura tələb etməlidir. Əks halda, müvafiq komisyon muzd sığortaçının xərci kimi nəzərdən keçirilməyə bilər. Lakin, digər tərəfdən, nəzərə alsaq ki, komisyon muzdun ödənilməsi ilə bağlı akt müvafiq sığorta müqaviləsi üzrə sığorta haqqı ödənildikdən sonra hazırlanır, sığorta vasitəçisi komisyon muzdu öz gəliri kimi yalnız həmin komisyon muzd onun hesabına daxil olduqdan sonra (kassa metodu) tanıyır. Bu zaman sığorta müqaviləsinin hazırlanması və ödənilən sığorta haqqı üzrə komisyon muzdun akt əsasında vasitəçiyə ödənilməsi arasında bir neçə ay müddət keçə bilər. Belə olan halda sığorta vasitəçisi elektron qaimə fakturanı sığortaçıya nə zaman təqdim etməlidir?
2. Əgər sığorta şirkəti, misal üçün, yanvar ayında buraxılan müqaviləni elektron qaimə-faktura təqdim etmədən (hər hansı səbəbdən) sığortalıya təqdim edir və sığortalı hesab faktura əsasında sığorta haqqını sığortaçının hesabına ödəyirsə və aprel ayında hər iki tərəf elektron qaimə fakturanın əskik olması ilə bağlı halı aşkar edirlərsə və sığortaçı aprel ayında elektron qaimə fakturanı sığortalıya təqdim edə bilərmi? Edə bilərsə, bu halda hansı qanun pozuntusu meydana gəlir və hər iki tərəf bununla bağlı görməli olduğu əlavə tədbirlər nədən ibarət olmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, elektron qaimə-faktura vergi ödəyicisi tərəfindən mal (iş, xidmət) təqdim edildiyi zaman verilməli olduğundan, sığorta vasitəçisi tərəfindən də göstərildiyi xidməti sığorta şirkətinə təqdim etdiyi vaxt ona müvafiq elektron qaimə-faktura verməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

2. Cavab: Bildiririk ki, “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən ilkin uçot sənədi olan elektron qaimə-faktura bu vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilir.

Bununla belə, “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun olaraq ilkin uçot sənədləri əməliyyatların baş verdiyi anda, bu mümkün olmadıqda isə əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra tərtib edilməlidir.

Qeyd olunanlara əsasən müəssisə tərəfindən hər hansı səbəbdən göstərilən xidmətə görə əməliyyatın baş verdiyi anda elektron qaimə-fakturanın təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, elektron qaimə-faktura sonrakı dövrdə tərtib edilə bilər və bu zaman elektron qaimə-fakturanın “Əlavə qeydlər” sətrində təqdim edilən malların təqdim edilməsinin hansı dövrdə (ayda) həyata keçirilməsi göstərilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.01.2017-сi il tarixli Q-01 nömrəli Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”nın 7.3-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16440)

Sizin əməkdaşlar deyir ki, mən əsas vəsaiti noyabrda alanda və istismara verəndə, mən ancaq 2 ayın məbləğini xərcə sala bilərəm. Bu tamamilə düzgün deyil. Mən illik normasını xərcə sala bilərəm. Məcəllədə bu tam aydın yazılıb (114.4. Əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə amortizasiya ayırmaları bu Məcəllənin 114.3-cü maddəsi ilə hər kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üçün müəyyənləşdirilmiş amortizasiya normasını həmin kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin vergi ilinin sonuna balans üzrə qalıq dəyərinə tətbiq etməklə hesablanır). Vergi ilinin sonuna illik amortizasiya hesablanır. Camaata səhv məlumat verməyin.

Bildiririk ki, illik amortizasiya ayırmaları məbləğinin gəlirdən çıxılması tam təqvim ili ərzində istifadə olunan əsas vəsaitlərə münasibətdə nəzərə alına bilər, əsas vəsait həmin dövrün müəyyən hissəsində istifadə olunduqda isə yalnız istifadə edildiyi dövrə mütənasib ayırmalar gəlirdən çıxıla bilər.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə Sizi maraqlandıran çoxsaylı sualların mövcudluğunu nəzərə alaraq bu barədə ətraflı məlumat almaq üçün Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz və ya zəruri rekviziklərinizi göndədiyiniz təqdirdə Sizə vergi orqanları tərəfindən ünvanlı xidmət göstərilməsi təklif olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 114-cü130-cu maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səbuhi Hüseynov, shuseynoff@gmail.com, Bakı (12.01.2018) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16439)
Bilmək istərdim, 01250 - Digər ağacların, kol bitkilərinin və qərzəkli meyvələrin becərilməsi (əsas fəaliyyət) ilə məşğul olmaq istəyən şəxs (torpaq sahəsi özünün deyil, icarə müqaviləsi ilə istifadə ediləcək) sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs yaratdıqdan sonra hansı vergi öhdəlikləri yaranacaq və güzəştlər də tətbiq olunurmu? Təşəkkürlər

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 15 iyul 2009-cu il tarixli Kollegiya Qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 31 iyul 2009-cu il tarixli 094 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Məhsul növləri təsnifatı” ilə sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə aid edilmişdir.

01.01.2014-cü tarixdən 5 il müddətinə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri mənfəət vergisindən, həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlakları əmlak vergisindən, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr ƏDV-dən azad edilmiş, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə etdikləri hasilatın həcmi isə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilməmişdir.

İstehsalçı tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının emal olunduqdan sonra satışına isə bu güzəştlər şamil olunmur.

Digər tərəfdən torpaqların icarə götürüldüyünü nəzərə alaraq bildiririk ki, torpaq sahəsi vergi ödəyicisi olub-olmamasında asılı olmayaraq fiziki şəxsdən icarəyə götürüldükdə, hüquqi şəxs ona ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisini tutmalı, hesabat rübünüdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” bəyan etməli və büdcəyə ödəməlidir.

Torpaq sahəsini icarəyə verən şəxs hüquqi şəxs olduqda, ödəmə mənbəyində verginin tutulması, bəyan edilməsi və ödənilməsi tələb olunmur.

Bununla belə, hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alınarkən təsis sənədlərində rəhbər kimi qeyd olunan şəxs həmin hüquqi şəxsin işçisi hesab olunur, işəgötürən tərəfindən onunla, habelə muzdlu işə cəlb edilmiş hər bir işçi ilə yazılı əmək müqaviləsi bağlanmalı, qüvvədə olan əmək müqavilələri barədə əmək müqaviləsinin bildirişi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin internet-səhifəsində elektron informasiya sisteminə daxil edilməli (http://www.mlspp.gov.az), bu şəxslərlə Əmək Məcəlləsinin tələbləri nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı hesablanmalı, həmin əmək haqqından ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı və vergi orqanına bu barədə “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 106.1.14-cü, 124-cü, 150-ci, 159.2-ci, 164.1.18-ci, 199.9-cu219.7-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 91-2.3-cü maddəsi, Əmək Məcəlləsinin 3-cü 154-cü maddələri və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 15 iyul 2009-cu il tarixli Kollegiya Qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 31 iyul 2009-cu il tarixli 094 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Məhsul növləri təsnifatı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramid Fətiyev, Fatiyev.Ramid.2@gmail.com (12.01.2018) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 4.4, ID: 16438)
1. "A MMC" adlı hüquqi şəxs öz hesabına öz yeməkxanasında işçilərinə nahar yeməyi vermək üçün "B MMC" adlı şirkətin marketindən bağlanmış müqavilə əsasında 1.000 manatlıq ərzaq alır, və bu məbləği 30 gün müddətində nağdsız qaydada "B MMC"-nin bank hesabına köçürməyi planlaşdırır. Bu halda, satılan mallara nəzarət kassa çeki vurulmalıdırmı?
2. "A MMC" adlı hüquqi şəxs öz hesabına öz yeməkxanasında işçilərinə nahar yeməyi verməyi - malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin) onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün hesab olunurmu, yoxsa istehlak məqsədi daşıyır?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi tərəfindən öz işçilərinə yeməyin verilməsi üçün malların alışı sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində qeyri-sahibkarlıq məqsədləri üçün xərclərin çəkilməsi kimi qəbul oluna bilər.

Nəzarət kassa aparatlarının nağd hesablaşmalarının aparılmasını rəsmiləşdirməli olduğunu nəzərə alaraq sorğunuzda göstərilən şəkildə malların alışı və onların dəyərinin sonradan hesablşma hesabından ödənilməsi zamanı NKA çeklərinin verilməsi tələb olunmur.

Belə olan halda malları təqdim edən hüquqi şəxs malların alıcısı olan hüquqi şəxsə elektron qaimə-faktura verməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.24-cü71-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədli Şəfi Gülməmməd, shafi-mamedli@mail.ru, Şəki rayonu (12.01.2018) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16437)
Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin adına verilən hesab və vergi hesab-fakturasını tabe olduğu baş idarə ödəyib və müqavilə əsasında TSC-in baş idarə qarşısında borcu yaranıb. TSC-i bu vergi hesab fakturasını əvəzləşdirə bilərmi?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan qaydada ödənilən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com (12.01.2018) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16436)
1. Mən öz maşınımı rəsmi dilerdə təmir elədim. Faraları dəyişdirdim. Amma mənə hesab-faktura verdilər. Digər ciddi hesabat blank vermədilər (nə kassa mədaxil qəbzi, nə bank çıxarışı, nə də çek). Qanunla onlar mənə hansı sənəd verməlidilər? Mənə servisdə həm təmir xidməti göstərdilər, həm də təzə faralar quraşdırdılar.
2. Yeni qanuna əsasən müəssisələr həm işçilərin əmək haqlarından, həm də əmək haqqı fondundan 0,5% məbləğ tutmalıdır və işsizlik üçün yaradılmış xəzinə fonduna həmin məbləğləri köçürməlidilər. Bu məbləğləri xərcə aid etmək olar?

1. Cavab: Bildiririk ki, göstərilən xidmətin müqabilində ciddi hesabat blankı olan və ödənişi təsdiqləyən mədaxil qəbzi verilməlidir.

Texniki xidmət zamanı mal təqdim olunması baş verdikdə müştəriyə mədaxil qəbzi ilə yanaşı NKA çeki də təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci və 13.2.62-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-02 nömrəli 09 yanvar 2013-cü il tarixli “Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması Qaydaları”.

2. Cavab: Bildiririk ki, sığortaolunan əmək haqqından tutularaq ödənilən sığorta haqqı işçinin əmək haqqının tərkib hissəsi kimi gəlirdən Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinin tələblərini nəzərə alımaqla, sığortaedənin öz hesabına hesablanaraq ödənilən sığorta haqqı isə qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödəniş kimi gəlirdən çıxıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 765-VQ nömrəli 30 iyun 2017-ci il tarixli Qanununun 9-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qasımova Qıztamam Səməndər, Bakı (12.01.2018) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16435)
2018-ci ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu 2017-ci ildəki kimi qalacaq, yoxsa dəyişiləcək? Bunu bilmək istərdim.

Bildiririk ki, 1 yanvar 2018-ci il tarixdən etibarən ölkə üzrə yaşayış minimumu 173 manat məbləğində müəyyən edilmişdir.

Bax:Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Quliyeva Səkinə Süleyman, sakina_quliyeva70@mail.ru (12.01.2018) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16434)
Mən 2017-ci ilin 4-cü rübü üçün sadələşdirilmiş vergi hesabatını verərkən kompyuter səhvən 2015-ci il tarixi qeyd etmişdir. Xahiş edirəm bu səhvi aradan qaldırmağa mənə köməklik göstərəsiniz.

Bildiririk ki, vergi orqanına təqdim edilən bəyannamə tərtib edilərkən məlumatlar, o cümlədən vergi dövrü barədə məlumatlar vergi ödəyicisi tərəfindən daxil edilməlidir.

Sorğunuzda göstərilən halda 2015-ci ilin hansı rübü üçün dəqiqləşdirilmiş bəyannamə təqdim edilmişdirsə əvvəlki məlumatları bərpa etmək məqsədi ilə həmin dövr üçün yenidən dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsinin təqdim edilməsi və 2017-ci ilin 4-cü rübü üçün cari “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin isə 22.01.2018-ci il tarixdən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməsi tövsiyə olunur.

Belə ki, vergi bəyannamələri Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən müddətdə təqdim edimədikdə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin  57.1-ci, 68-ci və 221.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əziz Əzizli, Ezizezizli@gmail.com (12.01.2018) (Oxunub: 89 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16433)
Salam. Xahiş edirəm bizi kim işə götrübsə onlardan çox xahiş edirəm bizi işlə təmin eləsinlər nə qədər müqavilə ilə işləyəciyik 300 manatla yaşamaq olar?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” rubrikası vergi mütəxəssisləri tərəfindən vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə onların elektron müraciətlərinin izahedici xarakter daşımaqla cavablandırılması prosesini əhatə edir.

Odur ki, əmək haqqının hesablanması ilə bağlı aidiyyəti üzrə işəgötürənə, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı  isə aidiyyəti üzrə səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İslam Şalbuzov Şakır, islam.shalbuzov@mail.ru, Bakı (12.01.2018) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16432)
Mənim belə sualım var: A və B müəssisiəsinin təsisçisi eyni fiziki şəxsdir.
1. A müəsisəsi B müəssisəsini satın alır. Bu zaman satılan müəssisədə və onun təsisçisində hansı vergi öhdəlikləri meydana gəlir?
2. A müəssisəsi ilə B müəssisəsi birləşir. Bu zaman hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

1. Cavab: Bildiririk ki, A hüquqi şəxs tərəfindən B müəssisənin alınması həmin müəssisənin təsisçisi tərəfindən təqdim olunması anlamını verir. Bu baxımdan da müəssisədə 100 faiz iştirak payına sahib olan təsisçi payını hüquqi şəxsə təqdim etdiyi (satdığı) halda, alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə aktivlərin xalis dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı müsbət fərqdən, habelə iştirak payları aktivlərin xalis dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə onların satış qiyməti ilə nominal dəyəri arasındakı fərqdən gəlir vergisini hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, alıcı ilə satıcı qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər olduğundan vergilərin hesablanması zamanı onların arasında bazar qiymətləri tətbiq oluna bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 18-ci96.1-ci, 99.3.8-ci, 101.2-ci, 146.1-ci, 164.1.5-ci və 164.1.17-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 64-cü154-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, bir hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə birləşdirildikdə, onun birləşdiyi hüquqi şəxs birləşdirilmiş hüquqi şəxsin vergilərinin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi sayılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 80.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlqar Mehdiyev, m_ilqar@inbox.ru, Bakı (12.01.2018) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16431)
Hörmətli vergi əməkdaşı! Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət müəssisə və təşkilatların, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə qaydaların təsdiq edilməsi haqqında 06 Noyabr 2004-cü il tarixli 177 saylı qərarına müvafiq olaraq şirkətimiz dövlət müəssisələrində elektriklə işləyən əsas vəsaitlərin texniki cəhətdən yararsız olması barədə rəy verməyi planlaşdırır. Rəy bu sahədə ixtisası uyğun olan təcrübəli işçilər tərəfindən veriləcəkdir. Bunun ilə əlaqədar olaraq suallarım bunlardan ibarətdir:
1. Elektriklə işləyən əsas vəsaitlərin yararsız olması barədə rəy vermək üçün lisenziya alınması nəzərdə tutulubmu?
2. Əgər lisenziya almaq vacib olarsa hansı orqandan alınmalıdır?
Qabaqcadan öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar fəaliyyət növləri istisna olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyətinin lisenziya tələb olunan bütün növləri üzrə lisenziyalar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verildiyindən daha ətraflı məlumatı aidiyyəti üzrə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 dekabr tarixli 713 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişLisenziyalaşdırma qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Musayev Əziz Ənvər, elik.941@mail.ru, Tovuz rayonu (12.01.2018) (Oxunub: 89 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16430)
Salam. 01 yanvar 2018-ci il tarixdən elektron qaimə tətbiq olunur, mənim fəaliyyətim vəkillik fəaliyyəti, yəni qeyri-kommersiya fəaliyyəti olduğu üçün məndən elektron qaimə tələb edilməlidirmi?

Bildiririk ki, fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir.

Şəxs anlayışı isə istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsini əhatə edir.

Göründüyü kimi, Vergi Məcəlləsi qeyri-sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin deyil, qeyri-sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərə elektron qaimə-fakturasının verilməsini istisna edir. Bu baxımdan fəaliyyətiniz çərçivəsində fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə xidmət göstərdikdə tərəfinizdən elektron qaimə-faktura verilməlidir.

Vergi ödəyicisi olmayan şəxslərə müvafiq xidmətlər göstərildikdə isə rəsmiləşdirmə ciddi hesabat blankları ilə aparıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, “Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-02 nömrəli 09 yanvar 2013-cü il tarixli “Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.