Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Zeynalov İlqar Akif oğlu, portofinon@box.az, Bakı (06.05.2016) (Oxunub: 11 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13639)
Salam. Zəhmət olmasa sualımı aydınlaşdırasınız. Hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisi geoloji-kəşfiyyat işlərinə 58500 manat, həmin işləri aparmaq üçün istifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlərə 23140 manat xərc çəkmişdir. Bu hüquqi şəxsin həmin təqvim ili üçün ümumi gəliri 120.000 manat, amortizasiya ayırmaları nəzərə alınmadan gəlirdən çıxılmalı olan xərcləri isə 40.000 manat olarsa, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəəti nə qədər olar? Məsələdə 23140 manatın 25% tapırıq yoxsa 10%-ni? Çünki məsələdə geoloji-kəşfiyyat işlərini aparmaq üçün istifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlərə 23140 manat xərc çəkilib. Vergi Məcəlləsinin 114.3.5-ci maddəsində geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər - 25%-dək, 114.3.6-cı maddəsində isə qeyri-maddi aktivlər-istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 10 faizədəkdir. Xahiş edirəm misala uyğun cavablandırasınız (25% yoxsa 10%). Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər Vergi Məcəlləsinin 114.3.5-ci maddəsinə uyğun olaraq 25 faizədək amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır.

Vergi ödəyicilərinin geoloji-kəşfiyyat işlərini aparmaq və təbii ehtiyatları emal, yaxud istismar etmək hüquqlarını əldə etmək üçün qeyri-maddi aktivlərə çəkdiyi xərclər də Vergi Məcəlləsinin 114.3.5-ci maddəsinə uyğun olaraq 25 faizədək amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır.

Digər hallarda isə qeyri-maddi aktivlərə çəkilmiş xərclər Vergi Məcəlləsinin 114.3.6-cı maddəsinə əsasən istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 10 faizədək, istifadə müddəti məlum olanlar üçün isə illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə amortizasiya hesablanaraq gəlirdən çıxılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 114.3.5-ci, 114.3.6-cı117-ci maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Xəlilov Rauf Vaqif oğlu, lord.construction@mail.ru, Bakı (06.05.2016) (Oxunub: 11 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 13638)
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsi Almaniya Respublikasında mal alır və Almaniya Respublikasında da digər şirkətə satır. Həmin satışa 18 faiz əlavə dəyər vergisi hesablanmalıdırmı?

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxs tərəfindən hər hansı xarici ölkədən alınan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmadan onun hüdudlarından kənarda təqdim edildiyi halda həmin əməliyyat Azərbaycan Respublikasında ƏDV tutulan əməliyyat sayılmır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 159.2-ci67-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sadıqov Nazim Murad, elik.941@mail.ru, Tovuz rayonu, Əyyublu kəndi (06.05.2016) (Oxunub: 10 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13637)
Salam. Mən Tovuz rayonu Papaqçılar kənd tam orta məktəbində kimya müəllimi işləyirəm. Nazirlər Kabinetinin 15 avqust 2014-cü il 279 Nö-li qərarı ilə gənc müəllimlərə verilən həvəsləndirmə pulu mənə də düşür, əvvəllər bu pul 70-40 Azn təşkil edirdi. İndi bu pul 100-60 manat təşkil edir. 100 manatdan 19 manat gəlir vergisi çıxılır. Hazırda təhsil dediyim məktəb rayon mərkəzindən 45 km uzaqdır. Mənə verilən 60 manat 4 aydır ki, verilmir. Mən bilmək istəyirəm ki, gənc müəllimərə verilən həvəsləndirmə pulundan gəlir vergisi tutulurmu, tutulması düzgündürmü yoxsa tutulmamalıdır. Sizdən mənə bu pulun verilməsinə köməklik etməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, 3 il müddətində gənc mütəxəssislərə kommunal xidmətləri və yaşayış yerinin kirayə haqqını ödəmək üçün hər ay verilən 60 (altmış) manat məbləğində kompensasiya muzdlu işlə əlaqədar vergi tutulan gəlirə aid edilmir.  Rayon mərkəzlərindən 20 km-dən artıq məsafədə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlayan və yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərə 3 (üç) il müddətində aylıq əmək haqqına ayda 100 (yüz) manat məbləğində verilən əlavə aylıq əmək haqqının tərkibinə daxil edilməklə Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlir vergisinə cəlb edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 98.5-ci101.1-ci maddələri, Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2010-cu il tarixli 67 nömrəli “Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında” Qərarı. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abdinova Elnurə Tofiq qızı, elnura_abdinova@yahoo.com, Bakı (06.05.2016) (Oxunub: 9 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13636)
Salam. Xahiş olunur aşağıda əks etdirdiyim sualları cavablandırasınız.
1. Danone MMC B, C, D və sair şirkətlərinə mal satır. Hər satılan mallar üzrə qaimə faktura və vergi hesab fakturası kəsilir və hesabatda Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin “166.1.1. Malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə ödəmənin həyata keçirildiyi vaxtda, 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə malların göndərildiyi və ya təqdim edildiyi, işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi vaxtda” maddəsinə əsasən malların göndərildiyi vaxt üzrə hesabatda öz əksini tapır. A.R Vergi Məcəlləsinin “175.1.1. hesabat dövri ərzində həyata keçirilmiş sayılan mal göndərilməsini, iş görülməsini, yaxud xidmət göstərilməsini nəzərdə tutan əməliyyatlar üzrə - bu Məcəllənin 176-cı maddəsinə uyğun olaraq;” və “176.3. Vergi ödəyicisi malın alıcısına (işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə) elektron vergi hesab-fakturasını mal göndəriləndən (iş görüləndən, xidmət göstəriləndən) sonra 5 gündən gec olmayaraq verməyə borcludur” maddələrinə əsasən vergi hesab fakturası təqdim edilir. Bildirmək istərdik ki, A.R. Vergi Məcəlləsinin 163 maddəsinə əsasən “163.1.1. əməliyyat tam və ya qismən ləğv edildikdə, o cümlədən mal tam və qismən geri qaytarıldıqda;” dövriyyənin dəqqiqləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. A.R. Vergi Məcəlləsinin “175.5. Bu Məcəllənin 163-cü maddəsində göstərilən hallarda bəyannamədə büdcəyə çatası ƏDV-nin məbləği düzgün göstərilməmişdirsə, büdcəyə ödənilməli olan ƏDV-nin məbləği həmin halların yarandığı hesabat dövri üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamədə dəqiqləşdirilir” maddəsinə əsasən tərəfimizdən əldə etdiyimiz geri qaytarma qaimə fakturasına əsasən, qaimə fakturanın tarixi üzrə hesabatda azalma aparılır.
Beləliklə, sualım bundan ibarətdir: qeyd olunan maddələr üzrə dəqiqləşdirilən dövriyyə sirf vergi bəyannaməsi nəzərdə tutduğundan vergi hesab fakturaların dəqiqləşdirilməsi əks olunmadığından, dövriyyə üzrə vergi hesab fakturaya dəqiqləşdirilmə verilmir. Əgər vergi hesab fakturalar ləğv edilməli və yaxud dəqiqləşdirilməlidirsə bu hansı maddə üzrə nəzərdə tutulub və əgər dəqiqləşdirilməli olduğu təqdirdə, hansı dövr üzrə nəzərdə tutulmalıdır.
Belə ki, hər bir satılan malların istifadə müddəti vardır. Və qaytarılan malların hansı dövrün satışına aid edildiyi məlum deyil. Bu zaman vergi yoxlaması zamanı zamanlnda və düzgün əks olunmayan büdcəyə çatası ƏDV üzrə maliyyə sanksiyalarının qarşısının alınması üçün sizdən daha dolğun maddələr üzrə və misallar üzrə cavablandırmağınızı xahiş edirik. Misal olaraq, A şirkəti yanvar 2016-da malları satmış, mart 2016 üzrə (yanvar-fevral aylarının satışı üzrə) malların bir qismi geri qayıtmışdır. Yanvar ayı üzrə səyyar vergi yoxlaması keçirilir. Bu halda dəqiqləşdirmə yalnız bəyannamədə və yaxud həm vergi hesab fakturalar üzrə aparılmalıdır, və hesabatda mart ayında və yaxud hansı aylarda və necə əks olunmalıdır.
2. Bildirmək istərdik ki, Danone MMC, süd məhsullarının satışı ilə məşğuldur. A.R. Vergi Məcəlləsinin “16.1.8. aşağıdakı fəaliyyət növləri istisna olmaqla, nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirmək:” maddəsinə əsasən 16.1.8.25. səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti;” maddələrini nəzərə alaraq, piştaxtadan satışla məşğul olmaq niyyətindədir. Əhaliyə malları bu şəkildə satdıqda onlara ödənişi təsdiq edəcək hansı sənəd təqdim olunmalıdır.

1. Cavab: Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq ƏDV bəyannaməsi elektron vergi hesab-fakturalara əsaslanmalı, onlar isə öz növbəsində malların (işilərin, xidmətlərin) təqdim olunmasının əks etdirən sənədlər əsasında verilməlidir.

İlkin sənədlərin tətbiqinə dair tələb Vergi Məcəlləsinin 130-cu, elektron vergi hesab-fakturaların verilməsinə dair müddəa isə Vergi Məcəlləsinin 176.1-ci maddəsində qeyd olunmuşdur.

Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”nda isə elektron vergi hesab-fakturanın dəqiqləşdirilməsi elektron vergi hesab-fakturası təqdim edildikdən sonra vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar üzə çıxdıqda (əməliyyat tam və ya qismən ləğv edildikdə, o cümlədən mal tam və ya qismən geri qaytarıldıqda, əməliyyatın xarakteri dəyişdikdə, qiymətlərin aşağı düşməsi və s.) qiymətləndirmə bazasında dəyişikliyin baş verdiyi hesabat dövründə aparılmalı olduğu qeyd olunaraq edilməli hərəkətlər barədə məlumat verilir.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 130-cu, 159.2-ci, 163-cü  176.1-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydalarının 5-ci bəndi.

2. Cavab: Bildiririk ki, NKA tətbiq etməli olmayan vergi ödəyiciləri nağd hesablaşmalarını forma və rekvizitləri Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş ciddi hesabat blankları ilə rəsmiləşdirməlidirlər.

Qeyd olunan formalardın hansı hallarda və qaydada tətbiqinə dair məlumat Maliyyə Nazirliyinin 195-3 Çağrı Mərkəzindən əldə etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu maddə, Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 4 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (06.05.2016) (Oxunub: 9 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13635)
Hörmətli Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları.
1. Müəssisə 2014-cü ildə 100 manat gəlir vergisi hesablayıb. 2015-ci ildə 150 manat vergi hesablayıb.
2. Müəssisə 2014-cü ildə 100 manat gəlir vergisi hesablayıb. 2015-ci ildə isə 80 manat vergi hesablayıb. 2014-cü ilin dövriyyəsi 10 000 manat təşkil edir, 2015-ci ilin 1-ci rübün dövriyyəsi 90 000 manat təşkil edir. Xahiş edərdim, nümunələrə əsasən, mənfəət vergisinin hesablanması üçün köməklik göstərəsiniz.

Bildiririk ki, mənfəət vergisi vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə Vergi Məcəlləsinin X fəslində göstərilən, gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərqdən 20 faiz dərəcə ilə hesablanaraq ödənilir.

Vergi məbləği Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada cari ödəmələr şəklində ödənilir, cari vergi ödəmələri hesabat ili başa çatdıqdan sonra yenidən haqq-hesab edilir və bu zaman hesablanmış cari vergi məbləği hesabat üzrə vergi məbləğindən çox olduğu halda artıq hesablanmış cari vergi və ona uyğun faiz məbləğləri azaldılır.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci  151-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Niyazi Sakiroğlu, niyazishikhli@gmail.com (06.05.2016) (Oxunub: 10 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13634)
Operativ vergi nəzarəti qaydasında vergi əməkdaşı qərarsız obyektin NKA aylıq hesabatı çıxara bilərmi?

Bildiririk ki, operativ vergi nəzarəti Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2011-ci il tarixli  383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında” Əsasnaməyə müvafiq olaraq reyestrdən çıxarışa əsasən həyata keçirilir. Həmin qərarda vergi ödəyicilərinin yerləşdiyi ərazi, habelə operativ vergi nəzarəti ilə əhatə olunmalı olan məsələ (məsələlər), operativ vergi nəzarətinin müddəti və operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi (şəxsləri) göstərilir.

Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi (şəxsləri) nəzarətə başladıqdan sonra Vergi Məcəlləsinin 50.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş  vergi orqanının qərarını, yoxlamanın qeydiyyata alınmasına dair sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən çıxarışı və öz xidməti vəsiqəsini (vəsiqələrini) vergi ödəyicisinə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə dərhal təqdim edir.

Yalnız bundan sonra nəzarət-kassa aparatının çeklərin mövcud tələblərə cavab verdiyini, NKA-nın texniki tələblərə uyğunluğu, markası və zavod nömrəsi, nəzarət-kassa aparatlarına qanunsuz müdaxilə hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə servis texniki xidmət mərkəzinin plombunun mövcudluğu və toxunulmazlığı araşdırılır, gündəlik “Z” hesabatlarının alınması, həmin hesabatların və nəzarət lentlərinin saxlanılması yoxlanılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsi, Vergilər Nazirinin 19.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişDövlət vergi orqanları tərəfindən operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rəhman Şəvahətli Zöhrab, r.shavahatli@gmail.com, Bakı (06.05.2016) (Oxunub: 4 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 13633)
Salam. Sualım belədir ki, alman şirkəti (qeyri-rezident, Almaniyada yerləşir) Azərbaycanda yerləşən rezident və ƏDV ödəyici olan bir şirkətə yüklərinin Bakıya daşınması üçün müraciət edir. Yerli şirkət isə digər bir qeyri-rezident Türkiyə şirkətinə yüklərin Almaniyadan Bakıya yol ilə daşınması üçün müraciət edir. Rezident şirkət alman şirkətinə invoys təqdim edəcək və bunun müqabilində 2.000 EUR xidmət haqqı alır və daşımanı həyata keçirən qeyri-rezident türk şirkətindən invoys alacaq və bu xidmət haqqı da 1.000 EUR təşkil edir. Sualım həm ƏDV ödəyici olan yerli şirkət, həm də daşımanı həyata keçirən qeyri-rezident Türkiyə şirkətinin yuxarıda göstərilən məbləğlər üzrə Vergi Məcəlləsinə görə öhdəlikləri nədən ibarətdir? Əvvəlcədən təşəkkürlər!

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məlumatlara əsasən rezident şirkətin Almaniya şirkətindən aldığı məbləğ, gəlirin əldə olunması ilə bağlı xərclər nəzərə alınmaqla mənfəət vergisinə, həmin vəsaitin müqabilində Almaniya rezidentinə göstərilən xidmət isə ƏDV-yə çəlb olunmalıdır.

Türkiyə rezidenti olan şirkətin Azərbaycan Respublikasının rezidentinə göstərdiyi daşıma xidmətinin Almaniyadakı məntəqədən Azərbaycan Respublikasının sərhədləri arasında həyata keçirilən hissəsi ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilməli və bu hissəyə görə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində 6 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalı, Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata keçirilən hissəsi isə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilməli və bu hissəyə görə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.17-ci, 13.2.33-cü, 104.1-ci, 125.1.4-cü, 125.1.5-ci, 159-cu165.1.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kufiyə, heydarova.kufiya@mail.ru, Bakı şəhəri (04.05.2016) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13632)
Salam. Mən doktorantam, məqalə yazıram. Bununla bağlı mənə 2005-2015-ci illər ərzində kənd təsərrüfatı üzrə ödənilən vergilərə dair statistik məlumatlar lazımdır. Zəhmət olmasa, mümkün qədər qısa müddətə həmin məlumatları əldə etməyimə kömək edərdiniz. Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədi ilə 2001-ci ildən başlayaraq təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına davamlı olaraq müxtəlif vergi növləri üzrə çoxsaylı güzəştlər verilmişdir və bu güzəştlər hal-hazırda da güvvədədirlər. Belə ki, fziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından alınan gəlirləri gəlir vergisindən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri mənfəət vergisindən, hüquqi və fiziki şəxslərin həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlakları əmlak vergisindən, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr ƏDV-dən, hasilatın həcmi isə sadələşdirilmiş vergidən azaddır.

Statistik göstəricilər barədə əlavə məlumatların alınması üçün Dövlət Statistika Komitəsinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27.11.2001-cil il tarixli, 222-IIQ nömrəli Qanunu, "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə” Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2003-cü il tarixli 520-IIQ nömrəli Qanunu, "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 noyabr tarixli 222-IIQ nömrəli Qanununun qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə” Azərbaycan Respublikasının 25 noyabr 2008-ci il tarixli 719-IIIQ nömrəli Qanunu, "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının  22 noyabr 2013-cü il tarixli 829-IVQ nömrəli Qanunu, “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının  16 may 2014-cü il tarixli 961-IVQ nömrəli Qanunu, Vergi Məcəlləsinin 102.1.9-cu, 106.1.14-cü, 164.1.18-ci, 199.9-cü 219.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Şərifov Əziz Əşrəf, ezizserifov@mail.ru (04.05.2016) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13631)
Ticarətlə məşgul olan fiziki şəxs (ƏDV ödəyicisi) malsatandan (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi) mal alır. Bu zaman ödəmə və əvəzləşdirmə hansı qaydada aparılır və bəyannamə hansı qaydada təqdim edilir.

Bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan vergi ödəyicisinin, o cümlədən sadələşdirilmiş verginin ödəyicisinin təqdim etdiyi mallara ƏDV tətbiq etmək hüququ yoxdur. Müvafiq olaraq həmin vergi ödəyicisindən alınan mallara görə alıcı tərəfindən ƏDV ödənilmir və əvəzləşdirilmir.

Alınmış malların ƏDV ödəyicisi tərəfindən təqdim olunması zamanı isə ƏDV ümumi qaydada tətbiq olunur və hesabat ayında hesablanmış vergi məbləği növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bəyan edilir və dövlət büdcəsinə ödənilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin XI fəslinin müddəaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhmədova Gülsüm Mürsəl q, gulya723@mail.ru, Gəncə ş (04.05.2016) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 13630)
Mənim sualım ev alqı-satqısı ilə bağlıdı. Evımı satıram, özum də bu evdə 2005-ci ildən qeydiyyatdayam. Lakin yoldaşım rəhmətə getdiyi üçün 1 ildiki mülk adıma keçib. Bilmək istərdim gəlir vergisindən azadam?

Bildiririk ki, fiziki şəxsin azı 5 il ərzində mülkiyyətində olan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi vergidən azaddır. Daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi ilə bağlı azadolma təqdim edilən həmin yaşayış sahəsində 5 (beş) il ərzində mülkiyyət hüququna malik olma ilə yanaşı, ən azı həmin müddətdə, yəni 5 (beş) il ərzində qeydiyyatda olma ilə şərtləndirilir.

Bununla yanaşı, sorğunuzda qeyd olunan ev vəfat etmiş həyat yoldaşınız tərəfindən Sizinlə nikahda olduğu müddətdə əldə olunmuşdursa, ev yoldaşınızla ümumi birgə mülkiyyətiniz sayılır və Sizin tərəfinizdən bu mənzilin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 225.1-ci maddəsi, Ailə Məcəlləsinin 32.1-ci maddəsi, Mənzil Məcəlləsinin 30.1-ci və 30.2-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu218.4.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bəxtiyar, yeni.stimul@mail.ru, Bakı (04.05.2016) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13629)
Salam.
218.1. Aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdir: 218.1.1. bu Məcəllənin XI fəslinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manat və ondan az olan şəxslər;
Digər tərəfdən göstərilir kiçik sahibkarlıq subyektlərinə hesabat ili ərzində təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri, eləcə də satışdankənar gəlirləri 120 min manatadək və işçilərin sayı 25 nəfərədək olan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxslər aid edilir. İşçilərin sayı və ya illik gəlirin məbləği yuxarıda göstərilən meyarlara uyğun olduğu halda, tərəfinizdən mühasibat uçotunun Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına və ya “Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları”na əsasən aparılmasının təmin olunması Sizə tövsiyə olunur.
İndi bilmək istərdik. İşçilərin sayi 30 və hesabat ili ərzində gəlirləri 180 min manat olan fiziki və ya hüquqi şəxs sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ varmı? Ola bilərmi? Və ya bu artıq mənfəət və ya gəlir vergisi ödəyicisi hesab olunur? Yəni maraqlıdır, şirkət dövriyyəsinə görə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi, amma digər göstəricilərinə görə isə orta və ya iri sahibkar subyekti sayılsın. Məncə məntiqi olaraq düz olardı ki, hesabat ili ərzində təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri, eləcə də satışdankənar gəlirləri 120 min manatadək deyil, 200 min manatadək qeyd olunardi. O zaman heç kim çaş-baş qalmazdı.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi müəyyən edir.

Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə və ya qanunlarda fərqli müddəalar istisna olmaqla, vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir.

Müvafiq olaraq işçilərin sayından asılı olamayaraq il ərzində deyil, ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxs Vergi Məcəlləsinin 218.5-ci maddəsində qeyd olunan istisnalar nəzərə alınmaqla sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüqundadır.

Məlumat üçün bildiririk ki, vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər də öz seçimlərinə əsasən müvafiq olaraq 6 və 8 faiz dərəcəsini tətbiq etməklə sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi kimi fəaliyyətlərini davam etdirə bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci, 2.3-cü, 218.1.1-ci, 218.1.2-ci, 218.5-ci220.1-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hüseynov Rasim Əsgər, hp_1960@mail.ru, Gədəbəy ş. (04.05.2016) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13628)
Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartlarının 1.18-ci bəndində VN ilə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması ücün istifadəçi kodu, parol və şifrənin verilməsi ilkin qeydiyyat zamanı müraciətin qeydiyyat və uçot sektorları tərəfindən emal edildiyi göstərilir. İlkin qeydiyyat zamanı vergi ödəyiciləriə xidmət strukturları da həmin müraciəti emal etməli olub-olmadıqlarına aydınlıq gətirilməsini xahiş edirəm.

Bildiririk ki, ilkin qeydiyyat sənədlərinin qəbul edilməsi zamanı sənədlər, o cümlədən istifadəçi kodu, şifrə və kodun verilməsi üçün müvafiq ərizə forması vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları tərəfindən qəbul edildikdən sonra koordinasiya strukturu vasitəsi ilə icra üçün qeydiyyat və uçot strukturlarına göndərilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Aqşin İsayev Səlaməddin, aqsinisayev@gmail.com, Bakı (04.05.2016) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13627)
Salam. Mən əvvəllər taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmağım üçün öz adıma VÖEN açdırmışdım. Sonradan Nəqliyyat Departamenti ləğv olunduqdan sonra həmin VÖEN-i bağlatdırmadım. Mən indi həmin VÖEN-i Sizin departamentə gəlmədən onlayn vasitəsi ilə müraciət göndərib bağlatdıra bilərəmmi? Çox sağ olun!

Bildiririk ki, vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizəvə uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnaməni şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə və ya poçt vasitəsilə vergi orqanına təqdim edə bilərsiniz.

Vergi orqanlarında fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması ödənişsiz həyata keçirilir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.4-cü, 34.5-ci 34.7.3-cü maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Gilan Zeynalova Səfər qızı, hasanove@yahoo.com, Bakı ş. (04.05.2016) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13626)
Salam. Bakı şəhərində yaşayıram və 2000-ci ildən pensionerəm. Nizami rayon bələdiyyəsindən əmlak vergisinin ödənilməsi üçün tədiyyə bildirişi təqdim olunmuşdur. Mənə aid mənzil 68.85 kvm-dir. Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsinə əsasən güzəştə görə ödəməli deyiləm. Pensioner olduğumu təsdiq edən sənədləri Nizami Bələdiyyəsi məndən istəmədiyinə və xəbər etmədiyinə görə təqdim etməmişdim, Məndən ancaq əmlak vergisi ödəməli olduğuma dair tədiyyə bildirişi təqdim edib. Bu tədiyyə bildirişində güzəşt (199.3-cü maddəsi) və sənəd təqdimi haqqında məlumat verilməyib. 2015-ci ildə isə özüm məlumat əldə etdikdən sonra sənədlərimi təqdim etmişəm. Bələdiyyədən mənə bildirdilər ki, sənədi nə vaxt vermisənsə o ildən güzəşt olacaq, əvvəlki illər ödənməlidir. Göstərdiyim səbəbə görə əvvəlki illərin ödənişi olmalıdırmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 199-cu maddəsində müəyyən edilmiş əmlak vergisindən vergi azadolmaları, o cümlədən sorğunuzda qeyd olunan azadolma müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında müəyyən edilir və yalnız vergidən azadolmaya əsas verən müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim olunduğu hallarda tətbiq edilir. 

Müvafiq sənədlər bələdiyyə orqanına təqdim edildiyi halda şəxsin 3 il ərzində ondan düzgün tutulmamış vergilərin yenidən hesablanmasını, habelə 5 il ərzində artıq ödənilmiş vergilərin qaytarılmasını tələb etmək hüququ vardır.

Bununla yanaşı, bələdiyyə vergi xidməti orqanının təklifi əsasında bələdiyyələr yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarının bu vergi və ödənişləri ödəməkdən qanunvericiliyə müvafiq olaraq azad edilməsi, yaxud onlara güzəştlərin tətbiqi barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin Vergi Məcəlləsinin 4.4-cü, 85.5-ci199.3-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının 17 iyun 2003-cü il tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə”nin 3-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Cavidan Qənbərov Mirzaqa oğlu, cavidan.q@mail.ru, Göyçay şəhəri (04.05.2016) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13625)
Salam. Bizim mobil nömrəmizə sms gəlib və bundan ibarətdir. Sizin {VÖEN 6000174352} internet vergi idarəsində olan elektron qutunuzda 2 ədəd oxunulmamış sənədiniz var. Xahiş edirdik bu sms barədə bizə açıqlama vererdiz.

Bildiririk ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin Onlayn kargüzarlıq və e-VHF bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən istifadə zamanı çətinlik yarandıqda operativ köməkliyin göstərilməsi üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mehdiyev Nurlan Natiq, mega_cubulu@mail.ru, Abşeron rayonu (04.05.2016) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13624)
Salam. Mən icarəyə maqazin götürmək istəyirəm qəsəbə içində. Mən bilmək istəyirəm ki, maqazinə VÖEN açdırmalıyam? Qəsəbə içində mən vergi verməliyəm? Əvvəlcədən təşəkkür.

Bildiririk ki, ticarət fəaliyyəti sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur, fəaliyyətin Azərbaycanın hansı məkanında göstərilməsindən asılı olmayaraq əldə olunan gəlir vergi uçotuna alınarkən seçəcəyiniz vergitutma sisteminə uyğun olaraq vergiyə cəlb olunmalıdır. Bu səbəbdən də fəaliyyətə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün kağız daşıyıcısında, yəni vergi orqanına gələrək və ya poçt vasitəsi ilə “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”sini və şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim etməklə və ya elektron formada müraciət edə bilərsiniz.

Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı” bölməsi vasitəsi ilə aparılır.

“Asan İmza” xidmətindən istifadə etmək üçün ilk növbədə mobil operatordan şəxsin adına “Asan imza”nı dəstəkləyən SİM kart əldə edilməli və ya mövcud nömrənin müvafiq dublikatı çıxarılmalıdır. Daha sonra Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə (vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) ərizə və tələb olunan sənədlərlə birlikdə müraciət edilərək müqavilə bağlanılmaqla sertifikat alınmalıdır.

Fiziki şəxs sertifikat əldə etmək üçün ASXM-ə aşağıdakıları təqdim etməlidir:

- müqavilənin bağlanması üçün ərizə;

- “Asan İmza” SİM kartı;

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;

Bundan sonra “Asan imza” vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsi portalının (“www.e-taxes.gov.az”) “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsində “Fiziki şəxsin onlayn qeydiyyat ərizəsi” lazımi məlumatlar doldurulmaqla imzalanır. Sənədin Vergilər Nazirliyinə göndərilməsi barədə “Bildiriş” ekrana çıxır və fiziki şəxsin VÖEN-i əks olunan vergi şəhadətnaməsinin elektron forması həmin bölmədəki “Gələnlər” qovluğuna daxil olur.

Vergi şəhadətnaməsinin əslini əldə etmək üçün ərizəni elektron qaydada və ya kağız daşıyıcısında (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini əlavə etməklə) təqdim etdikdən 2 gün sonra fiziki şəxs şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə qeydiyyatda olduğu vergi orqanına və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət edə bilər.

Bununla belə, fiziki şəxs kimi vergi orqanında uçota alındıqdan sonra təsərrüfat subyektinizi (obyektinizi), yəni icarəyə götürəcəyiniz mağazanı uçota qoymalı və həmin təsərrüfat subyektində (obyektində) nəzarət-kassa aparatı quraşdırmalısınız. Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) və nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatı ilə bağlı kağız daşıyıcısında və ya rəsmi internet səhifəmizin “E-xidmətlər” bölməsində yerləşdirilmiş Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı” və 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlərdən istifadə etməklə elektron qaydada vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz.

Vergi öhdəliyinizi isə vergi uçotuna alınarkən təqdim olunan ərizədə seçdiyiniz vergitutma metoduna uyğun olaraq hər hansı xərc nəzərə alınmadan ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatınızın həcmi 200.000 manat və ondan az olduqda Bakı şəhərində 4 faiz, digər ərazilərdə 2 faiz dərəcə ilə, 200.000 manatdan artıq olduqda isə öz seçiminizə əsasən 6 faiz dərəcə ilə hasilatdan hesablanan sadələşdirilmiş verginin, gəlirdın çıxılan xərclər nəzərə alınmaqla formalaşan gəlirdən 20 faiz dərəcə ilə hesablanan gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərək yerinə yetirə bilsiniz.

 Eyni  zamanda, icarəyə əmlakı fiziki şəxsdən götürdüyünüz halda ona ödənilən icarə haqqlarından verginin tutulması və büdcəyə köçürülməsi də qanunveriliklə Sizin üzərinizdədir.

Fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (icarəyə götürəcəyiniz təsərrüfat subyetinin uçotna alınması, NKA-nın və POS-terminalın qeydiyyatı, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.1-ci, 33.2-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci34.3-cü maddələri və VIII, X, XI, XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ağayev Əziz Rəşid, diskoz79@gmail.com, Bakı (04.05.2016) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13623)
Salam. İd nömrəni bilmirəm. Kömək edin.

Bildiririk ki, Ağayev Əziz Rəşid oğlu 1902719292 nömrəli VÖEN-lə vergi orqanında vergi uçotuna alınmışdır.

Səhifəmizin “E-xidmətlər” bölməsinin Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi xidmətindən istifadə edərək “VÖEN-ə görə” və “Ada görə” axtarış etməklə hüquqi və fiziki şəxslərin vergi ödəyicisi kimi uçotda olub-olmaması barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsielektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mehrab, mehrab32@mail.ru, Sumqayıt şəhər (04.05.2016) (Oxunub: 18 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13622)
Salam. Bələdiyyə qulluqçusuyam 15 ildir. Mənimlə bağlanan ilk əmək müqaviləsi sınaq, sonra 5 illik sonda isə müddətsiz baglanıb. Sədr yenidən secilib və əmək muqavilələrini elektron informasiya sisteminə (Asan imza) ilə bir illik müddət göstərməklə yukləyiblər. Bilmək istərdim ki bu nə dərəcə qanuna uygundur? Müddətsiz muqaviləni nə əsasla bir il müddətə bağlaya bilər?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məsələ səlahiyyətlərimizə aid olmadığından əmək münasibətlərinə dair aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2011-ci il 16 fevral tarixli, 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.2-ci bəndi; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2006-cı il tarixli 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.12-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Zaur Süleymanov Aydəmir, zaur_suleymanov_1985@mail.ru, Bakı şəhəri (04.05.2016) (Oxunub: 19 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13621)
Salam. Bilmək istəyirəm ki, xarici ölkədən sahibkarlıq fəaliyyəti üçün mal alanda orada ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirmək məsələsinə vergi qanunveriliciyi necə yanaşır. Çox sağ olun!

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin XI fəslinin müddəaları Azərbaycan Respublikasında malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim olunmasına tətbiq olunan əlavə dəyər vergisinin hesablanması, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə ödənilməsinə və büdcədən əvəzləşdirilməsinə şamil olunur. Digər dövlətin büdcəsinə ödənilən əlavə dəyər vergisi məbləğinin Azərbaycan Respublikasının büdcəsindən istənilməsi və ya əvəzləşdirilməsi isə mövcud qanunvericilkdə nəzərdə tutulmamışdır.

Xarici dövlətin ərazisində malların alıması ilə əlaqədar ödənilən ƏDV-nin məbləği həmin məbləği ödəmiş vergi ödəyicisi tərəfindən aktivin alınması ilə əlaqədar çəkilən xərc kimi malın dəyərinə aid edilməlir.  

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli, 139.2-ci143-cü maddələri.

 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İlqar Nəbiyev Saleh, ilqar_876@mail.ru, Bakı şəhəri (04.05.2016) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13620)
İdman mərc oyunlarından əldə edilmiş uduşlara görə ödəmə mənbəyində vergini Operator tutmalıdır, yoxsa satıcı? Həmçinin bəyannaməni kim təqdim etməlidir?

Bildiririk ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlardan xərclər (mərc üçün qoyulan pul) çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən həmin uduşların ödənilməsini təmin edən idman mərc oyunlarının Operatoru tərəfindən belə uduşlardan 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı, tutulmuş vergini hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilməli və həmin müddətdə “İdman mərc oyunlarından uduşlar əldə edən şəxslərdən ödəmə mənbəyində tutulan gəlir vergisinin bəyannaməsi” vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 99.3.12-ci, 101.5-ci, 108-ci, 125.1.8-ci. 150.1.10-cu 150.3-2-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 20 avqust 2010-cu il tarixli 153 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası”nın 1.2-ci bəndi və İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydalarının 2.6-cı, 2.13-cü və 2.14-cü bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Heydərova Günay İsa, gunay0010@mail.ru, Salyan şəhəri (04.05.2016) (Oxunub: 14 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13619)

Salam. Öncədən sualımı cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Uzun illər eyni təşkilatda baş mühasib işləyən, bank və vergi ilə hesablaşma hüququna malik olan hüquqi şəxsdən işlədiyi təşkilat haqqında vergi borcunun araşdırılması ilə əlaqədar vergi idarəsinə müraciət etdikdə ondan vəkalətnamə tələb edilməlidirmi?

Bildiririk ki, vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi ödəyiciləri haqqında əldə etdikləri və ya onlara etibar edilən, kommersiya (vergi) sirri hesab edilən hər hansı məlumatın məxfiliyini qorumağa borcludurlar.

Aşağıdakı məlumatlar istisna olmaqla, vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyici barədə əldə edilən istənilən məlumat kommersiya (vergi) sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab edilir:

- vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən;

- vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında;

- müəssisənin Nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında;

- vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında;

- vergi ödənişləri üzrə borclar;

- hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla).

Göründüyü kimi, hüquqi şəxsin kommersiya (vergi) sirri təşkil edən məlumatları onun razılığı əsasında qanuni təmsilçisi olmayan digər şəxslərə açıqlana bilər. Həmin razılıq isə vergi ödəyicisi tərəfindən Mülki Məcəllənin müddəalarına uyğun olaraq digər şəxslərə, o cümlədən də baş mühasibə verilən etibarnamə (vəkalətnamə) ilə təsdiqlənməlidir.

Əlavə suallarınız yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanununun 5-ci maddəsi, Mülki Məcəllənin 359-cu362-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həmid Samid oğlu Hüseynov, hamid.huseynov@scanex.az (04.05.2016) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13618)
Salam. 0 dərəcə ilə işləyən (ƏDV-dən azad) şirkətə torpaq icarəyə vermişəm. Mən götürdüyüm gəlirdən hansı vergiləri ödəməliyəm?

Sorğunuzdan fiziki şəxs kimi torpağınızı icarəyə verdiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, fiziki şəxsin əmlakının icarəyə verilməsi qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunduğuna görə ƏDV məqsədləri üçün vergitutuma obyekti təşkil etmir.

Torpağı fiziki şəxsdən icarəyə götürən hüquqi şəxs vergi agenti kimi icarə haqqını ödəyərkən ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergini tutmalı və dövlət büdcəsinə ödəməli, icarə haqqının qalan məbləğini isə həmin fiziki şəxsə ödəməlidir. Bu halda fiziki şəxsin vergi öhdəliyi vergi agenti kimi hüquqi şəxs tərəfindən yerinə yetirilmiş olur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 17-ci, 99.3.6-cı124-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rəsulzadə Ülviyyə Orxan, r.ulviya@rambler.ru, Bakı şəhəri (04.05.2016) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13617)
Salam. Sual-cavab rubrikanızda Mülki Məcəllənin 965.2-ci bəndi ilə əlaqədar verilmiş bütün suallara verdiyiniz cavablarla tanış oldum. Lakin heç birində məni maraqlandıran məsələyə aydınlıq tapa bilmədim. İcra sənədi haqqında ətraflı məlumat var. Konkret olaraq bilmək istərdim Mülki Məcəllənin 965.2.1-ci və 965.2.2-ci bəndində qeyd edilmiş pul vəsaitinin köçürülməsini və ya verilməsini nəzərdə tutan sənədlər dedikdə nə nəzərdə tutulur (çek, ödəniş tapşırığı). Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda sözügedən maddələrdə həyata və ya sağlamlığa vurulmuş zərərin ödənilməsi haqqında tələblərin, habelə alimentlərin tutulması haqqında tələblərin yerinə yetirilməsi, əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdənçıxma müavinətlərinin və əmək haqqının ödənilməsi üzrə və müəlliflik müqaviləsinə görə haqların ödənilməsi üzrə hesablaşmalar üçün pul vəsaitinin köçürülməsini və ya verilməsini nəzərdə tutan sənədlər və yaxud bu sənədlər əsasında verilən icra sənədləri qeyd olunmuşdur.

Bank hesabından pul vəsaitinin nağd və ya nağdsız məxaricini nəzərdə tutan sənədlər (pul çeki, ödəniş tapşırığı və s.) Mərkəzi Bankın müvafiq Qərarlarıı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili Qaydaları”nda və “Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat”ında qeyd olundğunu nəzərə alaraq ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Mülki Məcəllənin 965.2-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 2004-cü il tarixli, 802-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqındaQanun, Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 16 yanvar tarixli, 590-IIQ nömrəliBanklar haqqında Qanununun 38.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ceyhun Hətəmov Nadir, jeyhun.hatamov@hotmail.com, Bakı şəhəri (04.05.2016) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13616)
Kənd təsərrüfatı texnikasının idxal zamanı ƏDV ödənilməlidirmi?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 27 aprel 2016-cı il tarixdə cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mustafayeva V, m.vusala@gmail.com, Bakı (04.05.2016) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13615)
Salam. Azərbaycan daxilində yerli təsisçilər tərəfindən qeydiyyatdan keçmiş yerli şirkət BP (BP Kaspian, BP Şah Dəniz, ABƏŞ və s.) ilə müqavilə bağlayıb və ƏDV 0% sertifikatlar üzrə iş və xidmət göstərir.
1) BP-nin sifarişi ilə Xarici Subkontraktorlar Azərbaycandan kənarda laboratoriya (analiz) xidməti göstərir və onlara həmin yerli şirkət vasitəsilə ödəniş edilir. Bu zaman yerli şirkətin hansı vergilər üzrə öhdəliyi yaranır?
2) BP-nin sifarişi ilə həmin Xarici Subkontraktorların əməkdaşları Azərbaycana gəlir və BP ərazisində cihaz və avadanlıqlarla bağlı iş və xidmət göstərirlər. Bu zaman yerli şirkətin hansı vergilər üzrə öhdəliyi yaranır?
3) Yuxarıdakı 2 sual üzrə Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişə dair Protokollarda göstərilmiş vergiyə cəlb etmə hansı şəkildə tətbiq edilə bilər? Bunu tətbiq etmək üçün prosedur (sənədləşmə) necədir? Məsələn, nümunə olaraq Azəri və Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişə dair protokolu götürsək, hər iki sual üzrə sadəcə Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol tətbiq edilməlidir, yoxsa 2-ci sual üzrə Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol tətqbiq edilməlidir?

1. Bildiririk ki, malı, işi xidməti təqdim edən şəxsə alıcı tərəfindən müvafiq sertifikat təqdim olunduğu halda ƏDV sıfır (0) faiz dərəcə ilə tətbiq olunur. Sertifikat təqdim olunmadıqda Azərbaycan Respublikası ərazisində Xəzər Dənizinin Azərbaycan Sektorunda Azəri və Çıraq Yataqlarının və Günəşli Yatağının Dərinlikdə Yerləşən Hissəsinin Birgə İşlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Saziş çərçivəsində yerinə yetirilməsinə baxmayaraq iş və xidmətlərə 18% dərəcə ilə ƏDV tətbiq edilir. Xarici subpodratçılar tərəfindən görülmüş iş və xidmətlərin dəyəri eyni zamanda 5% dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunur.

Karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikasından kənarda işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə, yaxud malların təsliminə münasibətdə heç bir vergi tətbiq olunmur.  

Buna əsasən Saziş çərçivəsində Azərbaycan Respublikası sərhədlərindən kənarda yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərə görə ödənişlərdən vergi tutulmur.

Cavabın əsaslandırılması: Xəzər Dənizinin Azərbaycan Sektorunda Azəri və Çıraq Yataqlarının və Günəşli Yatağının Dərinlikdə Yerləşən Hissəsinin Birgə İşlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişin tərkibinə daxil edilmiş  “Xarici Subpodratçıların vergiyə cəlb plunması haqqında Protokol”un 1.1.3-cü bəndi.

2 və 3. Bildiririk ki, sualın dolğun və dəqiq cavablandırılması üçün bəzi məqamlar dəqiqləşdirilməlidir. Lakin ümumi qaydada qeyd olunmalıdır.

Xarici subpodratçının əməkdaşlarının Azərbaycanda görülən iş və xidmətlərə cəlb olunması üçün onlara Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətindən işçi vizaları alınmalıdır. İşçi vizalarını alınması 2 qaydada həyata keçirilə bilər:

- qeyri-rezidentin müqaviləyə əsasən öz əməkdaşlarını yerli müəssisəyə ezam etməsi yolu ilə (bu halda işçi vizasının alınması və işçinin gəlirlərindən Sazişin tərkibinə daxil edilmiş  “Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol”un müddəalarına uyğun olaraq verginin tutulması yerli müəssisə tərəfindən həyata keçirilir);

- Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmaqla qeyri-rezidentin öz adından əməkdaşlarını muzdlu əməyə cəlb etməklə (bu halda işçi vizasının alınması və işçinin gəlirlərindən Sazişin tərkibinə daxil edilmiş “Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol”un müddəalarına uyğun olaraq verginin tutulması qeyri-rezidentin özü tərəfindən həyata keçirilir). 

Birinci halda Azərbaycan Respublikası ərazisində iş və xidmətlər xarici əməkdaşlar cəlb edilməklə yerli müəssisə tərəfindən görüldüyündən ödəmə mənbəyində vergi öhdəliyi yaranmır.

İkinci halda, Azərbaycan Respublikası ərazisində iş və xidmətlər qeyri-rezident tərəfindən həyata keçirildiyindən yerli müəssisə tərəfindən ona ödəmə aparıldıqda Sazişin müddəalarına uyğun olaraq 5% dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalıdır.

Qeyd olunanlardan göründüyü kimi, şərtlərdən asılı olaraq bəzi hallarda Protokollardan biri, bəzi hallarda isə hər ikisi tətbiq edilir.

Əlavə məlumatın alınması üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: müxtəlif Sazişlər üzrə “Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol”lar.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Şamil Babayev Balaxan, babayev.shamil@gmail.com, Suraxanı rayonu (04.05.2016) (Oxunub: 22 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13614)
Fiziki şəxsəm. İcarəyə ofis götürmüşdüm və icarə müqaviləsini vergilər idarəsinə təqdim etmişdim. Qeydiyyat üçün. Amma indi, yəni bu aydan ofisdən çıxmaq qərarına gəldim. Sual budur ki, mən vergilər idarəsinə bildirməliyəm ki, mən ofisdən çıxdım? Əgər bildirməliyəmsə onu necə etməliyəm. Zəhmət olmasa bu suala cavab verərdiniz.

Bildiririk ki, icarəyə götürdüyünüz ofisin uçotdan çıxarılması üçün tərəfinizdən obyektin yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanına (o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında Arayış təqdim olunmaldır.

Vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan çıxarılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan çıxarılması elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

 Obyektdə NKA qurşadırıldığı halda ilk növbədə quraşdırılmış NKA qeydiyyatdan çıxarılmalı, sonra isə həmin obyektin çıxarılması barədə vergi orqanına müraciət edilməlidir. NKA qeydiyyatdan çıxarılmadan həmin obyekt üzrə vergi ödəyicisinin uçotunun ləğv edilməsinə yol verilmir.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 05.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Quliyeva Nərmin Rəhim, n.k96@list.ru, Bakı şəhəri (28.04.2016) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 3.5, ID: 13612)
Salam. Mən bilmək istəyirəm, Vergilər Nazirliyinin mətbuat şöbəsinə işə qəbul olmaq üçün lazım olan tələblər nələrdir? Jurnalistika sahəsinin diplomu keçərlidir?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir. Elanda müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin siyahısı verilir və vəzifəyə uyğun müvafiq ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər elanda göstərilən müddət ərzində Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirilən elektron ərizə formasını doldurmalıdırlar. Namizəd ərizə formasını doldurub sistemə daxil etdikdən sonra verilən kod əsasında 5 gün ərzində ərizəsinin qəbul edilib-edilmədiyi barədə məlumat ala bilər.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Cabir, Mövlamov, cabir.movlamov96@mail.ru, Xırdalan şəhəri (28.04.2016) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13611)
Mən şəxsi olaraq VÖEN açdırmalıyam. Ağsu qeydiyyatındayam. İndi mən harda açdırmalıyam VÖEN-i?

Bildiririk ki, vergi uçotuna alınmaq üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini Şamaxı şəhərində yerləşən 4 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinə və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə (o cümlədən də Ağsu şəhərində yerləşən xidmət mərkəzinə) müraciət edə bilərsiniz.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı” bölməsi vasitəsi ilə aparılır.

“Asan İmza” xidmətindən istifadə etmək üçün ilk növbədə mobil operatordan şəxsin adına “Asan imza”nı dəstəkləyən SİM kart əldə edilməli və ya mövcud nömrənin müvafiq dublikatı çıxarılmalıdır. Daha sonra Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə (vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) ərizə və tələb olunan sənədlərlə birlikdə müraciət edilərək müqavilə bağlanılmaqla sertifikat alınmalıdır.

Sertifikat əldə etmək üçün ASXM-ə aşağıdakıları təqdim etməlisiniz:

- müqavilənin bağlanması üçün ərizə;

- “Asan İmza” SİM kartı;

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;

- fiziki şəxsin adından onun etibarnamə üzrə nümayəndəsi müraciət etdikdə nümayəndəyə verilən notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə (Nümunəvi forma 2) (http://www.taxes.gov.az/asanimza/melumat/elave_8.pdf).

Bundan sonra “Asan imza” vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsi portalının (“www.e-taxes.gov.az”) “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsində “Fiziki şəxsin onlayn qeydiyyat ərizəsi” lazımi məlumatlar doldurulmaqla imzalanır. Sənədin Vergilər Nazirliyinə göndərilməsi barədə “Bildiriş” ekrana çıxır və fiziki şəxsin VÖEN-i əks olunan vergi şəhadətnaməsinin elektron forması həmin bölmədəki “Gələnlər” qovluğuna daxil olur.

Vergi şəhadətnaməsinin əslini əldə etmək üçün ərizəni elektron qaydada və ya kağız daşıyıcısında (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini əlavə etməklə) təqdim etdikdən 2 gün sonra fiziki şəxs şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə qeydiyyatda olduğu vergi orqanına və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət edə bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci, 33.4-cü, 34.1-ci 34.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhməli Nəbi Eldar, eko339@mail.ru (28.04.2016) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13613)
Salam.
1. Bilmək istəyirdim ki, əgər icarəyə bir obyekt götürdükdə obyekti işlətmək üçün obyekt sahibindən hansısa bir müqavilə bağlanmalıdırmı?
2. Adıma VÖEN açılmalıdırmı və obyekti işlətdiyim müddətdə mənə nələrdən hansı cərimələr və nə qədər məbləğdə gələ bilər? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, əmlaka, torpağa və digər təbii ehtiyatlara əvəzi ödənilməklə müddətli sahib olma və bunlardan istifadə etmə icarə adlanır, icarəyə verənin icarəçi ilə münasibətlərini tənzimləyən əsas sənəd icarə müqaviləsi hesab olunur. Müvafiq olaraq tərəfinizdən icarəyə verilən əmlakın tərkibi və dəyəri, icarə haqqının məbləği, icarənin müddətləri, əmlakın ikinci əldən icarəyə verilməsi (icarəyə götürülmüş əmlakın icarəyə verilməsi) imkanına münasibət, icarəyə götürülmüş əmlakı tam bərpa və təmir etmək sahəsində tərəflərin vəzifə bölgüsü, icarəyəverənin icarəçiyə əmlakı müqavilə şərtlərinə uyğun vəziyyətdə vermək vəzifəsi, icarəçinin əmlakdan müqavilə şərtlərinə uyğun surətdə istifadə etmək, icarə haqqını ödəmək və müqaviləyə xitam verildikdən sonra əmlakı müqavilədə şərtləşdirilmiş vəziyyətdə icarəyəverənə qaytarmaq vəzifəsi barədə müddəalar olan icarə müqaviləsi bağlanmalıdır.

Cavabım əsaslandırılması: İcarə haqqındaAzərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanununun 1-ci və 7-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, fəaliyyətə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün kağız daşıyıcısında, yəni vergi orqanına gələrək və ya poçt vasitəsi ilə “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”sini və şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim etməklə və ya elektron formada müraciət edə bilərsiniz.

Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı” bölməsi vasitəsi ilə aparılır.

“Asan İmza” xidmətindən istifadə etmək üçün ilk növbədə mobil operatordan şəxsin adına “Asan imza”nı dəstəkləyən SİM kart əldə edilməli və ya mövcud nömrənin müvafiq dublikatı çıxarılmalıdır. Daha sonra Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə (vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) ərizə və tələb olunan sənədlərlə birlikdə müraciət edilərək müqavilə bağlanılmaqla sertifikat alınmalıdır.

Fiziki şəxs sertifikat əldə etmək üçün ASXM-ə aşağıdakıları təqdim etməlidir:

- müqavilənin bağlanması üçün ərizə;

- “Asan İmza” SİM kartı;

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;

Bundan sonra “Asan imza” vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsi portalının (“www.e-taxes.gov.az”) “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsində “Fiziki şəxsin onlayn qeydiyyat ərizəsi” lazımi məlumatlar doldurulmaqla imzalanır. Sənədin Vergilər Nazirliyinə göndərilməsi barədə “Bildiriş” ekrana çıxır və fiziki şəxsin VÖEN-i əks olunan vergi şəhadətnaməsinin elektron forması həmin bölmədəki “Gələnlər” qovluğuna daxil olur.

Vergi şəhadətnaməsinin əslini əldə etmək üçün ərizəni elektron qaydada və ya kağız daşıyıcısında (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini əlavə etməklə) təqdim etdikdən 2 gün sonra fiziki şəxs şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə qeydiyyatda olduğu vergi orqanına və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət edə bilər.

Bununla belə, fiziki şəxs kimi vergi orqanında uçota alındıqdan sonra təsərrüfat subyektinizi (obyektinizi) uçota qoymalı və həmin təsərrüfat subyektində (obyektində) pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olduğunuz halda nəzarət-kassa aparatı quraşdırmalısınız. Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) və nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatı ilə bağlı kağız daşıyıcısında və ya rəsmi internet səhifəmizin “E-xidmətlər” bölməsində yerləşdirilmiş Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı” və 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlərdən istifadə etməklə elektron qaydada vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz.

Fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (icarəyə götürəcəyiniz təsərrüfat subyetinin uçotna alınması, NKA-nın və POS-terminalın qeydiyyatı, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Vergi ödəyicisinə qarşı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq oluna bilən cərimələrlə səhifəmizdə yerləşdirilən “Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında Yaddaş”da tanış ola bilərsiniz.

Vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti ilə, vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi miqdarında faiz tutulur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci,  33.1-ci, 33.2-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci, 34.3-cü, 34.7.2-ci, 58-ci59-cu maddələri və VIII, X, XI, XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Baxşəliyev Ruslan Əli oğlu, baxshaliyev.ruslan@gmail.com, Bərdə şəhəri (28.04.2016) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 13610)
Salam. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm. Mən 8 il bir özəl tikinti şirkətində baş mühəndis vəzifəsində işləyirdim. 05.04.2016-cı il tarixdə məni Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddənin b bəndi ilə ilə (ştat vahidinin ixtisarı ilə əlaqədar) ixtisar edib işdən azad ediblər. Bu halda şirkət mənə 3 aylıq əmək haqqımı təminat şəklində verməlidir. Bunun 2-ci və 3-cü ayları müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddənin 3-cü bəndinə əsasən Məşğulluq mərkəzindən iş tapamamağım haqda arayış təqdim edildikdə verilir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən bu təminat gəlir vergisindən azaddır. Bilmək istərdim təminatın gəlir vergisindən azad olması 3 ayın hamısına şamildir?

Bildiririk ki, işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə uyğun olaraq işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilən zaman işçilərə orta əmək haqqından az olmamaqla ödənilən işdənçıxarma müavinəti gəlir vergisindən azaddır.

İşçiyə onun işdən çıxarıldığı gündən yeni işə düzələnədək ikinci və üçüncü aylar üçün ödənilən orta əmək haqqı həmin şəxsin muzdlu işlə əlaqədar alınan gəliri kimi ümumi qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci 102.1.4-cü maddələri, Əmək Məcəlləsinin 77-c- maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.