Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Kərimov Elməddin Müsaməddin oğlu, vip.kerimov@83mail.ru (19.09.2017) (Oxunub: 17 dəfə, ID: 15883)
Salam. Vergi hesablanan zaman mükafatın məbləğini, yəni 70 azn-in özünü 14% vururam. Bu düz ya səhvdir?
Həmçinin işdə 2-ci qrup əlil var. Əmək haqqısı 267-azn dir. Ondan vergi tutmuram. Düz ya səhvdir?
Ümumiyyətlə. əmək haqqı 250-azn-i ötərsə ümumi vurulur yoxsa, 155-azn çıxılb yerde qalan hissəsi vurulur?

Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir.

Əmək haqqı dedikdə, müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusudur.

Müvafiq olaraq muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir kimi pul mükafatının məbləği ay ərzində muzdlu işlə əlaqədar alınan digər gəlirlərlə toplanmaqla işəgötürən tərəfindən gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli məbləğində olan hissəsi, yəni 155 manat gəlir vergisindən azad edilir.

2-ci qrup əlill olan fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində əmək haqqından gəlir vergisi həm ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli, yəni 155 manat, həm də güzəşt hüququnu təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim edildiyi halda 2-ci qrup əlill olan fiziki şəxslərə verilən 200 manat çıxıldıqdan sonra tutulur.

Buna əsasən əmək haqqı 267 manat olan 2-ci qrup əlil fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində əmək haqqından vergi tutulmayacaqdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 102.1.4-cü, 102.1.6-cı102.3-cü, 102.8-ci və 150.1.1-ci maddələri, Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 450-VQ nömrəli Qanunu, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Göyüşov Feyzi, fgoyushov@yahoo.com, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 11 dəfə, ID: 15882)
Əgər topdansatış ticarət müəssisəsi son istehlakçıya satış həyata keçiribsə istehlakçıya vergi qanunvericiliyinə əsasən hansı sənəd təqdim edilməlidir?
2. Xidmət sahəsində (rabitə, telekommunikasiya sahəsi) son istehlakçıya, yəni vergi ödəyicisi kimi uçota alınmayan fərdi şəxsə xidmətlərin təhvili kimi vergi uçotu üçün hansı sənəd və ya sənədlər təqdim edilməlidir? Xahiş olunur əsasını da ətraflı yazasınız.

1.Cavab: Bildiririk ki, topdansatış malların alıcıya satışının onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyətidir.

Vergitutma məqsədləri üçün pərakəndə fəaliyyəti dedikdə malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin) son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki (sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin tələbi ilə qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası) təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti başa düşülür.

“Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”na əsasən topdansatış ticarəti ilə məşğul olan ticarət obyektlərində malların pərakəndə satışı qadağandır.

Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində qeyd olunan istisnalar nəzərə alınmaqla, pərakəndə ticarət fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilməsi vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Qeyd olunanlara əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə etmək məqsədi ilə alınan malların satışı qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura ilə rəsmiləşdirilməli, şəxsi istehlak üçün pərakəndə ticarət obyektindən alınan malların satışı isə nəzarət-kassa aparatının çekləri rəsmiləşdirilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci, 13.2.63-cü16.1.8-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın 5.1-ci maddəsi.

2.Cavab: Bildiririk ki, nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin edilməsi vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsi bəzi fəaliyyət növlərini istisna etməklə pərakəndə ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilməsini təsbit edir.

Müvafiq olaraq sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən nağd hesablaşmaları ciddi hesabat blankları ilə rəsmiləşdirməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci16.1.9-cu maddələri, Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının  “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 ¹–li Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehdi Nemətli Nemət oğlu, nematli.mehdi@gmail.com, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 20 dəfə, ID: 15881)
Salam. Hüquqi şəxsi müvəqqəti bağlayıb daha sonra bərpa etmək mümkündür? Maksimum neçə müddətə dayandırmaq olar? Təşəkkür.

Bildiririk ki, fəaliyyətinizi aktivləşdirmək üçün müvafiq qaydada tərtib olunmuş Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında Arayış”ı təqdim etməlisiniz.

Gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən qeyd olunan əməliyyatı elektron qaydada yerinə yetirə bilərsiniz. Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki “Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentlər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi ödəyicisi fəaliyyət göstərmədiyi istənilən müddət ərzində fəaliyyətini “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış” təqdim etməklə müvəqqəti dayandıra bilər. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci16.3-cü maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları, Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları”(Xidmət kodu: 2.5), Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 23.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mahirə Xəlilova İdayət qızı, mahira.xalilova1966@mail.ru, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 15880)
Əvvəllər pərakəndə ticarətlə məşgul olmuşam və fiziki şəxs kimi VÖEN (1302905072) alıb sadələşmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınaraq fəaliyyət göstərmişəm. 2017-ci ildən başlayaraq ancaq "Dekorativ Saxsı Məmulatlarının istehsalı" fəaliyyəti ilə məşgulam. Belə ki, fəaliyyətim müasir texnologiyalardan yararlanmaqla xalqımızın milli və tarixi ənənələrini əks etdirən simvolları saxsı (keramika) məmulatlarından hazırlayıb, bədii tərtibat verərək suvenirlər kimi təqdim etməkdir. Bu məqsədlə əmək müqaviləsi üzrə işçilər cəlb etmişəm və muzdlu işlə əlaqədar vergi ödəcisiyəm. Sualım belədir:
1. Gəlir vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyata necə və nə vaxt alına bilərəm?
2. Vergi Məcəlləsinin 102.1.12-ci maddəsi mənə aid ediləcəkmi?

1.Cavab: Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi aprel ayının 20-dən gec olmayaraq sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyəcəyi barədə yazılı məlumatı uçotda olduğu vergi orqanına təqdim edərək təqvim ilinin sonunadək secimini dəyişmədən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.2-ci maddəsi.

2.Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 102.1.12-ci maddəsinə əsasən saxsı məmulatlarının hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin bu fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə etdikləri  gəlirləri gəlir vergisindən azad edildiyindən qeyd etdiyiniz fəaliyyət növü ilə əlaqədar əldə etdiyiniz gəlirlər gəlir vergisinə cəlb edilməyəcəkdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.12-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aytən Müslümzadə, aytan.muslumzade777@gmail.com (19.09.2017) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 15879)
Mən ərizə ilə sizə müraciət eləmişəm. Bilmək istəyirəm ərizəm sizin qeydiyyatınıza düşüb yoxsa yox.

Bildiririk ki, vergi ödəyiciləri onlara verilən şifrə- paroldan, vətəndaşlara isə şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatlarından istifadə edərək “Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlərin, sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənməsi” elektron xidməti vasitəsi ilə Vergilər Nazirliyinə göndərdikləri müraciətlərin icrasına onlayn nəzarət etmək imkanına malikdirlər.

Eyni zamanda vergi ödəycisi tərəfindən İnternet Vergi İdarəsi vasitəsi ilə göndərilmiş ərizə vergi ödəyicisinin “Göndərdiklərim” qovluğuna düşür. Buradan “Əməliyyat tarixçəsi” vasitəsi ilə göndərilən ərizənin Vergilər Nazirliyində gedişatı izlənilə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlərin, sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağı Tağızadə Kamal, tagi.tagizade@rambler.ru, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 15878)
Salam. Məsələn, mən dərziyəm. Hansısa mağazalardan birində müəyyən bir hissəni icarəyə götürüb işləmək istəyirəm. İşim ya mağazadan alış-veriş edən müştərilərə ya da digər müştərilərə dərzi xidməti göstərməkdir (tək fəaliyyət göstərirəm). Sualım belədir: mən hansı prosedurlardan keçməliyəm? (kassa aparatı və pos-terminalın alınması mütləqdirmi?) Ətraflı məlumatınız üçün öncədən təşəkkürlər.

Sorğunuzdan fərdi sahibkar kimi sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış (qeydiyyat) yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsinin surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, icarəyə götürülən əmlak olduqda icarəyə verənə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində tutulan vergi, və s.) ibarət olacaqdır.

Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsi bəzi fəaliyyət növlərini istisna etməklə pərakəndə ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilməsini təsbit edir.

Müvafiq olaraq sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən nağd hesablaşmaları ciddi hesabat blankları ilə rəsmiləşdirməlidir.

Onu da qeyd edək ki, nağdsız ödənişlərin aparılması üçün “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq POS-terminalların quraşdırılmasını təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq edilməli hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün saytımızın Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyinə dair əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-1-ci, 16.1.8-ci, 33-cü34-cü maddələri, VIII, X, XIXVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zamin, m.zamin@gmail.com, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 20 dəfə, ID: 15877)
1. Azərbaycan şirkəti Turkiyədə yerləşən şirkətdən proqram təminatı satın alır və bu proqram təminatı Azərbaycanda yerləşən şirkətin tam mülkiyyətinə verilir. Sual belədir: 1. Bu halda hansı vergilər yaranır?
2. Ödəmə mənbəyində tutulmuş və dövlət büdcəsinə ödənilmiş vergi məbləğini Türkiyədə yerləşən şirkət 01.01.1998-ci il tarixdən qüvvəyə minmiş Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında gəlirlərin ikiqat vergiyə cəlb edilməsinin qarşısının alınması haqqında Sazişə əsasən geri öz hesablaşma hesabına ala bilərmi və ya necə almalıdır?
2. Şirkət borc müqaviləsi əsasında öz təsisçisinə 1 illik faizsiz olaraq borc verir. Bu zaman hər hansı bir vergi öhdəliyi yaranırmı?
3. Ezamiyyə xərcləri nağd qaydada ödənilə bilərmi? (Hüquqi şəxs)

1. Cavab: Bildiririk ki, qeyri-rezidentdən alınmış proqram təminatına görə ona edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmaqla yanaşı, həmin iş və xidmətlərin tam dəyərinə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Digər məsələ ilə bağlı bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrdə vergilərin aşağı dərəcəsi və ya vergilərdən tam azad olunma nəzərdə tutulduğu halda, ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş vergi məbləği Vergi Məcəlləsinin 87.4-cü maddəsində müəyyən edilmiş qaydada geri qaytarılır.

Bu səbəbdən də, ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş vergilərin geri qaytarılması üçün qeyri-rezident ona gəlir ödəyən rezidentin uçotda olduğu vergi orqanına Türkiyə Respublikasının vergi orqanı tərəfindən müvafiq qaydada təsdiqlənmiş DTA-06 ərizə forması ilə müraciət etməlidir.

Türkiyə Respublikasının daxili qanunvericiliyində xarici dövlətlərin xüsusi formalarının Türkiyə Respublikasının səlahiyyətli orqanları tərəfindən təsdiqlənməsi ilə bağlı hər hansı məhdudiyyətlər olduqda, müraciət edən qeyri-rezidentin Türkiyə Respublikasının rezidentliyi həmin dövlətin xüsusi forması ilə təsdiqlənərək DTA-06 formasına əlavə kimi təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 2.5-ci, 13.2.9-cu, 13.2.16-cı, 125-ci, 159.2-ci169-cu maddələri, Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında bağlanmış “Türkiyə Respublikası ilə  Azərbaycan Respublikası arasında gəlirlərin ikiqat vergiyə cəlb edilməsinin qarşısının alınması haqqında Saziş, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 12.06.2017-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 fevral 2001-ci il tarixli, 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”.

2.Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Eyni zamanda təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Buna əsasən müəssisə tərəfindən öz təsisçisinə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və müəssisənin gəlirlərinə aid edilməklə mənfəət vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü, 18-ci104.1-ci maddələri .

3. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən kompensasiya xarakterli ödənişlər (o cümlədən də işçinin xərclərini kompensasiya edən ezamiyyə xərcləri) nağdsız qaydada ödəniləməlidir.

Bax: Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aynur Ağayeva Elşad, aynur.agayeva@gmail.com (19.09.2017) (Oxunub: 21 dəfə, ID: 15876)
Salam. Biz Çindən mal sifariş edərək (çanta) Gürcüstanda 1 şirkətə təhvil veririk. Qarşılığında ödəniş alacayıq. Bilmək istərdim buna görə bizim hansı vergi öhdəliyimiz yaranır? ƏDV ödəməliyikmi? Və ya ödəmə mənbəyində vergi? Xahiş edirəm cavablandırasız.

Bildiririk, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda malların təqdim olunması, xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi Azərbaycan Respublikasında ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatlara daxil edilmir.

Rezident müəssisə üçün Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda malların təqdim olunması, xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsindən əldə olunan gəlir mənfəət vergisinin məqsədləri üçün vergitutma obyektini təşkil edir.

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda malların alışı Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunmadığından qeyri-rezidentə edilən ödənişdən ödəmə mənbəyində vergi də tutulmur.

Bununla yanaşı, müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq bir dövlətin ərazisindən digər dövlətin ərazisinə daşıma rezident şəxsin hesabına aparıldıqda, ödənilən məbləğdən 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı, 125.1.5-ci, 104.1-ci və 159.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rövşən Babayev Münasib oğlu, rovshan_babayev@mail.ru (19.09.2017) (Oxunub: 12 dəfə, ID: 15875)
Salam. Qeyri-yaşayış sahəsinin (restoran, icarə üçün ofis) tikintisi ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsin hansı vergi öhdəlikləri yaranır? Ümumiyyətlə bu sahədə fəaliyyətlə bağlı (qeyri-yaşayış sahəsinin tikintisi) hər hansı vergidən azadolma halı varmı?

Bildiririk ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tikilən binalara görə yaranan vergi öhdəliklərini yerinə yetirilməsi üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş 2 mümkün metoddan (sadələşdirilmiş vergitutma metodu və ya ƏDV və gəlir (mənfəət) metodu) birini seçə bilər. Bu zaman həmin şəxslər tikinti-quraşdırma işlərinə başladıqları andan 30 gün müddətində seçdikləri metod barədə vergi orqanına məlumat verirlər. Şəxsin seçdiyi vergitutma metodunu həmin tikinti-quraşdırma işləri başa çatanadək dəyişdirmək hüququ yoxdur.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün, dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, o cümlədən təqdim edilmək üçün ayrıca tikilən fərdi, şəxsi yaşayış və bağ evlərinin sahələri sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektidir

Bina tikintisi fəaliyyəti üzrə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu tətbiq edən şəxslər tərəfindən hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər. Bəyannamə vergi orqanına təqdim edildikdən sonra hesablanmış vergi bərabər hissələrlə 10 faiz həcmində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir. Bu halda hüquqi şəxslər ƏDV-nin, mənfəət vergisinin və əmlak vergisinin, fiziki şəxslər isə ƏDV-nin və gəlir vergisinin ödəyicisi hesab edilmirlər.

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnda istifadə etməyən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ümumi qaydada ƏDV-nin, mənfəət vergisinin və əmlak vergisinin ödəyicisi sayılır. Bu halda vergi ödəyicisi yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilmə dəyərindən ƏDV-ni, təqdim edilmədən əldə edilən gəlirlər ilə gəlirdən çıxılan xərclər arasındakı fərqdən yaranan mənfəətdən mənfəət vergisini və həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə əmlak vergisini hesablayaraq bəyan etməklə büdcəyə ödəməlidir.

Qeyd edilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər üçün Vergi Məcəlləsi ilə digər güzəşt müəyyən edilmişdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 154.6-cı, 218.1.3-cü, 218.3-cü219.3-cü, 220.8-ci221.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Ələkbər oğlu Mustafayev, ilham62@rambler.ru, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 13 dəfə, ID: 15874)
Eyvazova Mətanət Rzaqulu, kamalkamalov1969@mail.ru, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 14 dəfə, ID: 15829) VM-nin 166-cı maddəsi ilə bağlıdır: fərz edək ki, ƏDV ödəyicisi qabaqcadan 29.01.2017-də 10.000 manat avans alıb. 01.02.2017-də mal satıb (qaimə verib) və 02.02.2017-də (yəni 5 gün ərzində) E-VHF təqdim edib. Bu halda 10.000 manat yanvarda, yoxsa fevralda əks olunmalıdır? Çünki bu hal qeyd olunan maddədə aydın göstərilməyib. Bildiririk ki, ödəmə malların təqdim edilməsindən (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) əvvəl həyata keçirilirsə və Vergi Məcəlləsinin 176.3-cü maddəsinin tələblərinə əsasən 5 gün ərzində həmin mallar təqdim edilib (işlər görülüb, xidmətlər göstərilib) elektron vergi hesab-hesab fakturası təqdim olunmuşdursa, belə olan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı elektron vergi hesab-hesab fakturasının verildiyi vaxt, yəni sorğunuza əsasən fevral ayı sayılır. Bax: Vergi Məcəlləsinin 166-cı və 176.3-cü maddələri. Başa düşürsünüzmü bu cavabla Siz qanunu nümayişkar şəkildə təhrif edirsiniz? Olmazmı təhrifdənsə qanuna dəyişiklik edəsiniz.

11.09.2017-ci il il tarixdə verilən cavabla (İD: 15829) bağlı bildiririk ki, sözügedən sorğuda Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci və 176.3-ci maddələrində tələb olunan şərtlərə (avans ödəmənin aparılması və elektron vergi hesab-fakturasının mal təqdim ediləndən sonrakı 5 gün ərzində verilməsi) əməl edildiyindən vergitutma vaxtı kimi fevral ayı müəyyən olunmuşdur.

Bununla belə, Vergi Məcəlləsində hər hansı maddəyə dəyişikliyin edilməsini zəruri hesab edirsinizsə, qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair konkret, əsaslandırılmış təklifləri aidiyyəti üzrə saytımızın “Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz” rubrikasına göndərmək Sizin hüququnuzdur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci176.3-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babayev Anar Emil oğlu, ababayev22@gmail.com (19.09.2017) (Oxunub: 14 dəfə, ID: 15873)
169.4. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, hesablanan vergi, əməliyyatın aparıldığı ay üçün ƏDV-nin bəyannaməsi verilərkən ödənilir. Xahiş edirəm, əməliyyat sözünün açıqlanmasını verəsiniz. Əməliyyat pul ödənişi deməkdir?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (yol vergisi istisna olmaqla, digər vergilər, rüsumlar və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında müəyyən edilir.

Bu baxımdan da vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçdikdə, qeyri-rezident tərəfindən göstərilmiş xidmətlər (yerinə yetirilmiş işlər) müvafiq aktla təsdiq edildiyi halda xidmətlərin göstərilməsi (işlərin görülməsi), qeyri-rezident tərəfindən göstəriləcək xidmətlərin (yerinə yetiriləcək işlərin) dəyəri qabaqcadan ödənildiyi halda ödəmə vergi tutulan əməliyyat kimi qəbul olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci və 169.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq_1978_18@mail.ru, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 13 dəfə, ID: 15872)
Hörmətli dostlar. Suallarıma vaxtlı-vaxtında cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sizə 1 sualım var: mən hüquqi şəxsəm, digər hüquqi şəxsə obyektimi icarəyə verirəm. İcarə müqaviləsi rüblükdür. Mən hər rübün sonunda həmin məbləği ƏDV-yə cəlb edirəm. Lakin e-qaiməsini rübdən sonrakı 15 gün ərzində yazıram. Bildiyimə görə, e-qaiməsinin tarixindən asılı olmayaraq, hansı dövrdə gəlir əldə etmək hüququm yaranırsa, həmin dövrdə onu ƏDV-yə cəlb etməliyəm, yəni rübün sonunda. Bu düzgündür? Xahiş edirəm sadə dildə izah edəsiniz.

Bildiririk ki, icarə fəaliyyəti sahəsində göstərilən xidmət müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilən xidmət kateqoriyasına aid edilir. Bu halda xidmətlərin müntəzəmliyi və ya daimiliyi göstərilən fəaliyyətin müəyyən dövrdə təkrarlanması ilə müşahidə olunmalıdır. Xidmətlərin daimi əsasda göstərilməsi həmin xidmətlərin uzun müddətdə (və ya qeyri-müəyyən müddətdə) keçirilməsini, müntəzəm xidmətlər isə eyni fəaliyyətin dövrü olaraq təkrarlanmasını nəzərdə tutur.

ƏDV üzrə hesabat dövrü təqvim ayı olduğundan bu verginin məqsədləri üçün müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilən xidmətlər dedikdə həmin xidmətlərin hər ay üzrə mütəmadi olaraq göstərilməsi başa düşülür. Bu əməliyyatlar zamanı ƏDV tutulan əməliyyatların vaxtı ödəmənin əvvəlcədən həyata keçirildiyi hal istisna olmaqla xidmətlərin tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt, xidmətlər tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturası verilmədiyi halda isə həmin xidmətlərin tam başa çatdığı vaxt hesab edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci, 166.3-cü və 176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xəlilova Nərminə Teyyub, narmina.khalilova@yahoo.com, Bakı (19.09.2017) (Oxunub: 11 dəfə, ID: 15871)
1.Gömrükdə ixrac əməliyyatımız olub. Cari hesabat dövründə. hesabatı verəndə əlavədə gömrükdən gələn malımız və ödədiyimiz ƏDV-dən məlumat yazılır və bu ƏDV əvəzləşdirilir. Lakin məntiqlə və Vergi Məcəlləsi ilə ancaq malı satdıqca hissə-hissə əvəzləşdirə bilməyimiz qeyd olunur. Bütün bunları nəzərə alaraq hesabatda gömrükdən olan ixrac əməliyyatımız barədə məlumat verməməliyik, lakin qeyd etməsək kameral vergi yoxlaması açılır və Vergilər Nazirliyi tərəfindən uyğunsuzluq məktubları daxil olur. Sual: ixrac əməlliyatımız olan ayda, cari hesabat dövründə satılmayan malı əvəzləşdirmək düzgündürmü?
2. ƏDV-ni 0% dərəcəsi ilə sertifikatı olan müəsissələr, həmən sertifikatı digər ƏDV ödəyicilərinə göstərib ƏDV ödəməkdən azad edilirmi? Məsələn, bir müəssisə 0% dərəcə sertifikata malikdir, ƏDV-dən azad olunan bir müəssisənin podratçısıdır, və eyni zamanda adi bir ƏDV ödəyicisi olan müəssisədən mal alır, və həmin müəssisə ona EVHF ƏDV ilə təqdim edir. Lakin sertifikat olan müəssisə bunu qəbul eləmir, "mənim sertifikatım deyə ƏDV ödəmirəm" deyir. Bu nə dərəcədə düzgündür?

1.Cavab: Bildiririk ki, vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV-nin məbləği vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə uyğun olaraq əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqlə müəyyən olunur.

Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri isə ödənişin formasından asılı olmayaraq ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Göründüyü kimi, idxal zamanı mallara görə ödənilən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi həmin malların mütləq qaydada hesabat ayında təqdim olunması ilə şərtləndirilməmişdir.

Bununla belə, vergi öhdəliklərinin hər hansı səbəbdən düzgün müəyyən edilməməsinə səbəb olan vergi riskinin aradan qaldırılması məqsədi ilə vergi orqanı kameral qaydada vergi yoxlaması apara, vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb edə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 37-ci, 174-cü, 175-ci və 176.5-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişlərə əsasən podratçı tərəfin və onun xarici subpodratçısının Saziş çərçivəsində gördükləri işlərin və göstərdikləri xidmətlərin ƏDV-dən azad olunmasını və yaxud sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb edilməsini onlara verilən “Sıfır faiz (0%) dərəcəsi ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında Sertifikat (Şəhadətnamə)” təsdiq edir.

Odur ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən ƏDV-dən azad olunma barədə sertifikat verilmiş vergi ödəyicisi karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı digər vergi ödəyicisindən mal alarkən təqdim olunan sertifikatın surətinə əsasən alınan malların dəyərinə ƏDV sıfır (0) faiz dərəcə ilə tətbiq olunmalıdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynov Saleh Seyidməməmməd, salehstv@yandex.ru, Sumqayıt şəhəri (15.09.2017) (Oxunub: 74 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15870)
1. Rezident vergi ödəyicisi ehtiyacı olan hər hansı bir məhsulu almaq üçün tender elan edib və hər hansı rezident vergi ödəyicisi qalib gəlib. Aralarında müqavilə imzalanıb və müqaviləyə əsasən pul qalib gələn firmaya ödənəcək. Həmin firma öz növbəsində malın pulunu xaricdəki 3-cü qeyri-rezidentə (malı xaricdən alır) ödəyəcək. Lakin müqaviləyə əsasən malı xarici qeyri-rezidentdən bir başa tenderi udanın deyil, tenderi elan verən firmanın adına gələcək və gömrük xərcləri elan verib firmanın hesabına olacaq. Malın gəldiyi aktla rəsmiləşdiriləcək. Bunun dogru proses oldugunu bildirmişdiniz. Sualım bundan ibarətdir ki, tenderdə qalib gələn firmanın bu əməliyyata görə (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunu nəzərə alsaq) hansı vergi öhdəliyi yaranacaq?Təşəkkürlər

Bildiririk ki, müvafiq qaydada tenderin qalibi hesab olunan şəxsin təklifində yer alan və yekun müqvilədə öz əksini tapan məbləğ (sorğunuza əsasən tenderin qalibi tərəfindən tenderi təşkil edən quruma təqdim olunan malların dəyəri) sadələşdimiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənağa Tağıyev Vaqif, hesenagatagiyev@gmail.com (15.09.2017) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 15869)
Şirkətimiz topdansatış fəaliyyəti ilə məşğuldur və xaricdən ölkəmizə müəyyən çeşiddə mal idxal edir. Aidiyyatı üzrə xaricdən mal ixrac etməzdən öncə malsatana avans ödənişlər edirik. Bir iki ay öncə avans olaraq xarici ölkəyə pul transfer etməzdən öncə malsatanın email ünvanından başqa rekvizitlər gəldiyi üçün biz yoxlamadan aidiyyatı üzrə ödəniş etdik. Lakin sonra məlum olub ki, qarşı tərəfin adından hacker-lər istifadə edərək başqa bank rekvizitləri bizə göndərərək pulumuzu oğurlayıblar. Faktla bağlı DİN-ə müraciət etmişik və araşdırma gedir. Sualım ondan ibarətdir ki, pulları geri ala bilməsək (şirkətimiz ƏDV ödəyicisidir və il sonu mənfəət bəyannaməsi göndərir) oğurlanmış məbləği xərclərdə göstərə bilərik ya yox? Zəhmət olmasa mövcud qanunvericiliklə izahın verərdiniz. Təşəkkürlər

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Kənar müdaxilə nəticəsində səhv ödənilmiş məbləğ bu baxımdan gəlirdən çıxılan xərc kimi nəzərə alına bilməz, yalnız hüquqi şəxsin sərəncamında qalan xalis mənfəət hesabına silinə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Mammadov, info@bakinar.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 89 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15868)
ƏDV ödəyicisi MMC tərəfindən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxsdən 70.000 Azn nağd qaydada borc alınmışdır. Həmin vəsait nağd qaydada 70.000 Azn kimi bir təqvim ayi ərzində geri qaytara bilərmi? Sağ olun

Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi tərəfindən ay ərzində aparılan nağd hesablaşmalar, o cümlədən də vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxsdən alınmış borcun qaytarılması məbləği “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində göstərilən həddən, yəni 30 000 manatdan artıq olmamalıdır.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, hüquqi şəxslə fiziki şəxs mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayıldıqda vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən qarşılıqlı surətdə asılı olan fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 110-cu220.12-ci maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Əhmədov, muxtar.farid@gmail.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 61 dəfə, ID: 15867)
Hər vaxtınız xeyir. Bilmək istəyirdim ki, respublika ərazisində fəaliyyət göstərən kərpic zavodları haqqında məlumatları (onların sayı, adı, yerləşdiyi ünvan və s.) sizdən ala bilərəmmi? Öncədən minnətdaram.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü barədə məlumat kommersiya (vergi) sirri hesab edilir. Kommersiya sirri təşkil edən məlumatlar vergi ödəyicisi tərəfindən şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə vasitəsi ilə müraciət edilməklə əldə edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq_635@mail.ru, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15866)
1.Dövlət əmlakının özəlləşdirmə nəticəsində balansa hansısa əmlak qəbul ediləndə, şirkətin vergi öhdəliyi yaranır?
2. Mən 2 saylı vergi idarəsində VÖEN açmışam, lakin təsərrüfat obyektim Bakıda yerləşir. Qanuna əsasən, 2 saylı ərazi idarəsinə yoxsa Bakı şəhər Lokal Gəlirlər Departamentinə müraciət etməliyəm və sənədlərimi təqdim etməliyəm?

1 Cavab: Bildiririk ki, müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır və vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının orta illik qalıq dəyəri götürülür.

Bu səbəbdən də müəssisələr balansında olan, o cümlədən özəlləşdirmə nəticəsində qəbul olunan əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə əmlak vergisi hesablamalı, bəyan etməklə dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 197.1.3-cü, 198.2-ci, 201-ci və 202-ci maddələri.

2 Cavab: Bildiririk ki, Bakı şəhərində yerləşən təsərrüfat subyektini (obyektini) qeydiyyata salmaq üçün qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına (2 saylı Ərazi Vergilər Departamentinə) və ya obyektin yerləşdiyi əraziyə uyğun olaraq Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamentinin vergi ödəyicilərin xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Əlavə olaraq xatırladırıq ki, fəaliyyətiniz Bakı şəhərində həyata keçirilsə də, tərəfinizdən vergi hesabatları qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Afaq Qurbanəlieva, agurbanaliyeva@furmanite.com (15.09.2017) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 15865)
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri hansı %-la mənbəədən tutulan vergiyə cəlb olunur?

Bildiririk ki, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) iştirakçıları arasında tranzit ərazisinə malik ölkənin Hökuməti ilə Saziş”in 8.4 (i) bəndinə əsasən CQBK fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı podratçıya edilən ödənişlərə heç bir vergi qoyulmur və ya tutulmur. Podratçılar CQBK fəaliyyəti üzrə fəaliyyətə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı fəaliyyətə dair vergilərin ödənilməsindən və ya hesabat öhdəliklərindən azaddırlar.

“Azərbaycan Hökuməti və Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) İştirakçıları arasında tranzit ərazisinə malik höküməti ilə” sazişin 1 saylı Əlavəsində müəyyən olunmuş təriflərə əsasən bütün və hər hansı CQBK iştirakçısı, yükgöndərən və ya satış iştirakçıları yaxud onların müvafiq ortaq şirkətləri üçün və ya CQBK iştirakçısı və ya satış iştirakçılarının yaxud ortaq şirkətin xeyri üçün CQBK sistemi və ya CQBK üzrə fəaliyyəti ilə əlaqəli olan malları, işləri, xidmətləri və texnologiyaları bilavasitə və ya dolayısı ilə təchiz edən şəxs, habelə belə bir şəxsin hüquqi varisləri və səlahiyyətli müvəkkilləri podratçı tərəf hesab olunur.

Bax: “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) iştirakçıları arasında tranzit ərazisinə malik ölkənin Hökuməti ilə Saziş”in 8.4 (i) bəndi, Azərbaycan Hökuməti və Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) İştirakçıları arasında tranzit ərazisinə malik höküməti ilə” sazişin 1 saylı Əlavəsi 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səbuhi Həsənzadə Cəmil, hasanzadeh.sabuhi@gmail.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 15864)
Mən hazırlıq kursu (təhsillə əlaqədar) açmaq istəyirəm. Mən bu məqsədlə VÖEN açmaq üçün hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Qeyd edim ki, kursda 1 sahibkar və 1 müəllim olacaq.. Həmçinin bilmək istəyirəm ki, kursda mən vergini hər bir tələbəyə görəmi ödəyəcəm yoxsa aylıq gəlirdən ödəməliyəm vergini və ödəyəcəyim vergi necə hesablanacaq? Öncədən təşəkkürlər.

Sorğunuzdan fərdi sahibkar kimi sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış (qeydiyyat) yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsinin surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, icarəyə götürülən əmlak olduqda icarəyə verənə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində tutulan vergi, muzdlu işçi olduqda muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi və s.) ibarət olacaqdır.

Belə ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunuz və vergi tutulan əməliyyatınızın həcmi ardıcıl 12 ay (aylar) ərzində 200.000 manatdan artıq olmadığı halda xərcləriniz nəzərə alınmadan rüb ərzində xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan hasilatın həcmindən müvafiq dərəcələrlə (Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda 2 faiz) sadələşdirilmiş vergini, gəlir vergisinin ödəyicisi olduğunuz təqdirdə il ərzində göstərdiyiniz xidmətlərdən əldə etdiyiniz gəlirlə həmin gəlirin əldə olunması üçün çəkilən sənədləşdirilmiş və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun gəlirdən çıxıla bilən xərclərin fərqindən 20 faiz dərəcə ilə vergisi hesablayaraq ödəməlisiniz.

ƏDV ödəyicisi olduğunuz halda yuxarıda qeyd olunan qaydada hesablanan gəlir vergisi ilə yanaşı 18 faiz dərəcə ilə ƏDV də tətbiq olunmalıdır.

Vergi uçotu ilə bağlı bəzi prosedurlar, habelə qeyd olunan vergitutma sistemləri barədə daha ətraflı və dolğun məlumat alınmaq üçün saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş hər bir şəxslə əmək müqaviləsi bağlanılmalı və işəgötürən tərəfindən yazılı bağlanılmış və qüvvədə olan əmək müqavilələri barədə əmək müqavilələrinin bildirişləri elektron informasiya sisteminə daxil edilməlidir.

Vergi qanunvericiliyinə dair əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33-cü34-cü maddələri, VIII, X, XIXVII fəsilləri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Hacı-Əzizli, mahammad.hajiazizov@gmail.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 15863)
Fiziki şəxs xaricdən "polistrol" idxal edib, üzərinə ticarət əlavəsini gələrək ölkəmizdə satışını həyata keçirir. Vergi ödəyicisi olaraq sadələşdirilmiş vergi sistemini tətbiq etmək niyyətindədir. Vergitutma obyekti olaraq ticarət əlavəsi götürülə bilərmi? Yəni alışla satışın arasındakı fərqdən 4% vergi ödəmək mümkündürmü? Əvvəlcədən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda sözügedən malları təqdim edən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi üçün vergututma obyekti satılan malın ticarət əlavəsi deyil, tam məbləğidir və 4 faiz satılmış mallara görə əldə olunan hasilata (ümumi məbləğə) tətbiq olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səxavət Əliyev Musa, hekim57@mail.ru, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15862)
Nizamnamə kapitalı 10 AZN olan MMC-nin 8 payını (8 AZN) Türkiyə vətəndaşına satmışam. 8 payın sahibi həm də özünü MMC-nin direktoru təyin edib. MMC-nin nəzdindəki tibb mərkəzini notarial qaydada 3 illiyinə ona icarəyə vermişəm. Adam deportasiya olunduğundan 3 aydır ki, Azərbaycana gələ bilmir. 3 aydır ki, tibb mərkəzinin fəaliyyəti iflic vəziyyətindədir. MMC-nin sənədləri, möhür və ştamp onda qalıb, icarə vergisi və Dövlət Sosial Müdafiə fonduna ödəmələr həyata keçirilmir. Bu halda necə hərəkət etməliyəm? Satılmış payın geri qaytarılması üçün hara müraciət etməliyəm? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, iştirak payının Türkiyə vətəndaşından Sizə keçməsi onunla aranızda bağlanmış alqı-satqı müqaviləsinin ləğvi və ya iştirak paylarının Türkiyə vətəndaşı tərəfindən alqı-satqı qaydasında Sizə təqdim edilməsi yolu ilə mümkün ola bilər.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, sorğunuzda qeyd olunanlar mülki münasibətlər zəminində yarandığı üçün mülki qanunvericilik müstəvisində həll olunmalıdır. Bu baxımdan yaranmış vəziyyət barədə tərəf müqabilinizlə razılığa gələ və ya məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Mülki Məcəllənin 421-ci, 423-cü və 567-ci maddələri, Mülki Prosessual Məcəllənin 4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bayramova Səadət Asif, b.s.a_91@hotmail.com (15.09.2017) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 15861)
Mən İqtisad Universitetinin Biznesin təşkili və idarəedilməsi fakültəsini bitirmişəm 2012-ci ildə. İmtahanda iştirak edə bilərəm?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbul ilə bağlı namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisasların siyahısı ilə bu linkdə tanış ola bilərsiniz: http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=musabiqe&news=93.

MBA proqamı üzrə qeyd olunan ixtisaslardan fərqli ixtisaslar üzrə təhsil almış namizədlərin ixtisaslarının uyğunluğuna Komissiya tərəfindən baxılaraq qərar verilir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mübariz Behbudov Tarverdi, mubariz_b@mail.ru, Abşeron rayonu (15.09.2017) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 15860)
Mən aşağıdakı məzmunda sual vermişdim: ali təhsilə malik qızım 01.09.2016-cı il tarixdən 01.07.2017-ci il tarixədək müddətli əmək müqaviləsi əsasında özəl təhsil müəssisəsində müəllim köməkçisi vəzifəsinə işə qəbul edilib. 11.03 2017-ci il tarixdə sosial məzuniyyətə (126 günlük analıq məzuniyyətinə) çıxmışdır. 01.07.2017-ci il tarixdə təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi müqavilə müddətinin bitməsi səbəbindən əmək müqaviləsinə xitam vermişdir. İş yerindən əmək haqqı barədə verilən arayış əsasında qızımın əmək haqqı belə olmuşdur: 2016-cı il üzrə sentyabr -- 130,0 azn, oktyabr -- 130,0 azn, noyabr -- 130,0 azn, dekabr -- 118,18 azn, 2017-ci il üzrə yanvar -- 130,0 azn, fevral -- 130,0 azn, mart -- 468,73 azn, aprel -- 0,00, may -- 0,00, iyun -- 0,00, Cəmi: -- 1236,91 azn. Xahiş edirəm bu arayış üzrə orta aylıq əmək haqqının məbləği barədə mənə məlumat verin. Göründüyü kimi, məqsədim müavinətin hesablanmasına aydınlıq gətirmək yox, konkret misal üzrə orta aylıq əmək haqqının məbləğini bilmək idi. Mümkünsə, bu arayış üzrə orta aylıq əmək haqqı məbləği barədə məlumat verin.
2-ci sualım: Yuxarıda göstərilən halda orta aylıq əmək haqqı məbləğini müəyyən etmək üçün ümumi əmək haqqı (1236,91 azn) 7-yə (faktiki əmək haqqı alınan ayların sayına) bölünür yaxud 10-a (əmək müqaviləsinin müddətdə olduğu ayların sayına)? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, 08.09.2017-ci il tarixdə verilən cavabda (İD: 15827) səlahiyyətlərimiz çərçivəsində qanunvericilik aktlarına istinad etməklə ümumi istiqamətləndirici məlumat verilmişdir. Konkret məlumatın alınması üçün aidiyyəti qurumlara müraciət etmək məsləhət görülmüşdür.

Əlavə məlumatın verilməsi səlahiyyətlərimizə aid olmadığına görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsən Həsənov, Delta@79mail.ru, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 15859)
1. Hörmətli vergi əməkdaşları! Şərti olaraq A,B hüquqi şəxsləri ortaq olaraq (50:50) yeni bir C hüquqi şəxsi təsis edirlər.Yeni təsis edilən C hüquqi şəxsi təqvim ilinin yekununa müvafiq olaraq (mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra) xalis mənfəətini təsisçilər arasında bölüşdürür. Bu zaman təsisçi olmuş A və B hüquqi şəxsi aldıqları gəlir (xalis mənfəət) yenidən vergi tutma obyekti hesab edilirmi?
2. Hüquqi şəxsin iki təsiscisi var. Həmin təsisçilərin müəssisənin rəhbər orqanlarında (əmək müqaviləsi bağlanmaqla) işləmək hüququ varmı, yoxdursa hansı qanunvericilik normaları ilə. Xahiş edirik sualı cavablandırarkən hansı qanunvericiliyə istinad edəcəyinizi göstərəsiniz.

1.Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş dividend hesab olunur.

Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsinə uyğun olaraq rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur, dividendi alan hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən isə bir daha vergi tutulmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci  122-ci maddələri.

2.Cavab: Bildiririk ki, hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ Konstitusiya ilə müəyyən olunan hüququdur.

Əmək Məcəlləsinə əsasən əmək münasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə, irqinə, dininə, milliyyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əmlak vəziyyətinə, ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, ailə vəziyyətinə, əqidəsinə, siyasi baxışlarına, həmkarlar ittifaqlarına və ya başqa ictimai birliklərə mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, əməyinin nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə görə işçilər arasında hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin amillər zəminində bilavasitə və ya dolayısı ilə imtiyazların və güzəştlərin müəyyən edilməsi, habelə hüquqlarının məhdudlaşdırılması qəti qadağandır.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyanın 35-ci maddəsi, Əmək Məcəlləsinin 16-cı maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Nəbiyev, elchin_n@hotmail.com (15.09.2017) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15858)
Sualım Sadələşdirilmiş vergi ilə bağlıdır. Müəssisə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir. Təsisçi satışdan mədaxil olan pul vəsaitlərini bankdan ilin ortalarında hansı qaydada məxaric edə bilər? Xahiş edirik bu prosesi tam izah edəsiniz. Öncədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, təsisçi hüquqi şəxsdən pul vəsaitlərini xalis mənfəətin bölüşdürülməsi nəticəsində, dividend şəklində əldə edə bilər.

Divivend dedikdə hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş başa düşülür.

Mülki münasibətləri tənzimləyən Ìülki Məcəllənin 106-3.2-ci maddəsinə uyğun olaraq səhmdar cəmiyyət nizamnamədə müəyyən edilməsindən asılı olaraq dövriyyədə olan səhmlər üzrə aralıq (rüblük, yarımillik) və illik dividendlər ödəyə bilər.

Ìülki Məcəllənin 90-1-ci maddəsində isə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş xalis mənfəətin iştirakçılar arasında bölüşdürülməsi cəmiyyətin ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilən qərar əsasında cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməsi bildirilmiş, eyni zamanda mənfəətin bölüşdürülməsi haqqında qərarın qəbul edilə bilmədiyi hallar göstərilmişdir.

Bax: Ìülki Məcəllənin 90-1-ci106-3.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elcan Talibov Əlixan, elcan.talibov@gmail.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15857)
Mən bu yaxınlarda keçiriləcək imtahanla bağlı sual vermək istərdim. Mənim ixtisasım uyğun gəlmədi, bu dəfəki müsabiqəyə dəyişiklik gözlənilirmi?

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samad Babayev Zivar, president27@yahoo.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 15856)
Mənim sualım ondan ibarətdir ki, mən onlayn alış etmişəm buyee.jp saytından. Köhnə raritet audio mallar almışam və buna görə Xalq bankın onlayn kartından istifadə etmişəm. Və hər dəfə mal alanda həm malın 18% və həm də yol xərcindən 18% bank kartdan tuturdu. Mən 195 Çağrı Mərkəzinə zəng etdim və araşdırdım ki, bu tam qanunsuzdur. Mal alışına və malın Azərbaycana gətirilməsinə görə 18% tutulmamalıdır. Uzun sürən təftişdən sonra bank malın 18% tutulan hissəsini qaytardı. Ancaq yol xərci hansı ki, 18% tutulmuşdur qaytarmadı. Deyir ki, bu Vergilər Nazirliyinin göstərişidir. Servis haqqından 18% tutulmalıdır. Ancaq mən Çağrı Mərkəzinə müraciət etmişəm və onlar məni başa salıb ki, əgər ancaq malın göndərilməsi xərcidirsə onda heç bir % tutulmur. Və bank bu pulları qaytarmalıdır. Bank isə deyir ki, əgər bələdirsə bizə Vergilər Nazirliyindən yazılı müraciəti lazimdir ki, bu buyee.jp saytında mal alarkən həm də malın göndərilməsin də (shipping) heç bir % tutulmamalıdır. Hansı halda tutulmalıdırsa qoy bizə anlatsınlar. Xahiş edirəm ki, mənim emailmə cavab gondərin ki, malın yol xərcindən də tutulmur. Orda Yaponiyadan mal alarkən 2 dəfə pul ödəmək lazım olur. Bir mal alarkən pul tutulur və mal prefekturadan mərkəzə gələndə və ordan Tokiodan Azərbaycana gələndə yol xərci yənə ödəməlisən. Bank hər iki onlayn ödəmədə 18% tutur. Bu artıq bir maldan 36% haqq deməkdir. Bu çox boyuk pul edir.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda otel xidmətlərinin və aviabiletlərin sifarişi üzrə xidmətlər istisna olmaqla, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmayan şəxslər tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə ödənişlər aparılarkən qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğə ödənişi həyata keçirən yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialları tərəfindən ƏDV hesablanmalı və büdcəyə ödənilməlidir.

Elektron qaydada xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi dedikdə informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi, o cümlədən internet şəbəkəsi vasitəsi ilə elektron kitabların, musiqilərin, audio-video materialların, qrafik təsvirlərin, virtual oyunların, proqram təminatlarının yüklənməsi, reklamların yerləşdirilməsi və digər analoji iş və xidmətlər üzrə həyata keçirilən fəaliyyət nəzərdə tutulur.

Virtual ticarət meydanlarından, o cümlədən də www.buyee.jp saytından malların elektron ticarət qaydasında satışının, habelə həmin malların digər dövlətin ərazisindən Azərbaycan respublikasında yerləşən məntəqəyə gətirilməsinin yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən ƏDV-yə cəlb olunması isə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmur.

Məlumat üçün bildiririk ki, daşımaya görə xidmət haqqı qeyri-rezident şəxsə məxsus elektron pul kisəsinə köçürüldüyü halda əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən rezidentdən köçürülən məbləğin 10 faizi miqdarında ödəmə mənbəyində vergi tutulur.

Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, “Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab” rubrikasına daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 125.1-1-ci, 165.1.4-cü, 169.1-ci169.3-cü maddələri, Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının 10.05.2005-ci il tarixli 908-IIQ nömrəli Qanununun 1.0.1-ci maddəsi Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qocayev Rahib Əflatun, Ağdaş şəhəri (15.09.2017) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 15855)
Sizin ID: 15788 saylı sualıma verilən cavabdan belə qənaətə gəlirəm ki, fiziki şəxsin etdiyi maliyyə yardımı qaytarılan zaman həmin dövrdə ödənilən bank faizlərinə uyğun faiz hesablanmalı və həmin ödənilən faiz məbləğindən 10% vergi ödənilməlidir. Fiziki şəxsə etdiyi maliyyə köməkliyinə görə heç bir əlavə faiz verilməzsə ödənişi olduğu kimi qaytarılarsa sahibkar gələcək yoxlamalarda ödəmədiyi əlavə faizə və tutmadığı vergiyə görə hər hansı məsuliyyət daşıyırmı?

25.08.2017-ci il tarixli cavaba (ID: 15788) əlavə olaraq bildiririk ki, ödəmə mənbəyində gəlirdən (mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 92-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Məhərrəmov Əli, ramil.maharramov@fimsa.az (15.09.2017) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 15854)
Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsində "dividendin faktiki sahibi olan fiziki və hüquqi şəxslər" anlayışı mövcuddur. Bu maddə ilə əlaqədar olaraq,"dividendin faktiki sahibi olan hüquqi şəxs" anlayışını dəqiqləşdirə bilərsiz? "Dividendin faktiki sahibi olan hüquqi şəxs" ilə "Dividendin faktiki sahibi olmayan hüquqi şəxs" anlayışları arasındaki fərq nədir? Nümunə verə bilərsiz?

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş dividend sayılır, həmin ödənişləri dividendi verən rezident hüquqi şəxsdən alan şəxs isə Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsində “dividendin faktiki sahibi” ifadəsi ilə qeyd olunur.

Maddənin daha aydın başa düşülməsi üçün aşağıdakı misalı diqqətinizə çatdırırıq:

Səhmdar cəmiyyətin təsisçilərindən biri olan hüquqi şəxsə ilin sonunda cəmiyyət tərəfindən 10.000 manat dividend hesablanmış, ödəmə mənbəyində 1.000 manat (10.000*10%=1.000)  vergi tutulmuş, 9.000 manat ödənilmişdir. 

Həmin hüquqi şəxsin il üzrə mənfəət vergisi bəyannaməsi tərtib edilərkən hesablanmış 10.000 manat dividend məbləği ümumi gəlirdə nəzərə alınmaqla yanaşı, ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edildiyindən vergi tutulan gəlir hesablanılarkən nəzərə alınmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.