Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Ziya Ramazanov, ziya86ramazanov@yahoo.com, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 145 dəfə, Orta qiymət: 4.43, ID: 18237)
Vergi orqanında uçotda olmayan şəxs tərəfindən muzdlu işə aid olan və muzdlu işə aid olmayan təqvim ili ərzində alınmış maddi yardım və müavinətlər vergiyə necə cəlb olunur?

Cavab 1. Bildiririk ki,Vergi Məcəlləsinin 98.2.2-ci maddəsinə əsasən işəgötürənin öz işçisinə malı, işi və ya xidməti təqdim etdiyi, yaxud hədiyyə verdiyi halda - bu cür malların, işlərin və xidmətlərin bazar qiyməti ilə dəyəri muzdlu işdən əldə olunan gəlirə aid edilir.  Eyni zamanda, il ərzində alınan hədiyyənin 1000 manatadək hissəsi gəlir vergisindən azad edildiyi üçün, işçinin aldığı hədiyyənin 1000 manatdan artıq olan hissəsindən ümumi qaydada vergi hesablanır.

Cavab 2. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyə və mirasların məbləği, bu Məcəllənin 98.2.2-ci maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən  gəlir hesab olunur. Həmçinin bir şəxsin digər şəxsə pul vəsaitinin özgəninkiləşdirilməsi vergitutma məqsədləri üçün hədiyyə anlamını verməklə Vergi Məcəlləsinin 102.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydada vergiyə cəlb olunur. Müvafiq maddəyə əsasən il ərzində alınan hədiyyənin 1000 manatdan artıq hissəsindən 14 faiz dərəcə ilə vergi hesablanır

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 4.43

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Eynullah Əliyev İdris, xayal968@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 191 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18236)
Nağd pulun bankdan çıxarılmasına görə ödənilən 1 faiz sadələşdirilmiş vergi məbləği gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi?

Bildiririk ki, mənfəət (gəlir) vergisinin məqsədləri üçün gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Müvafiq olaraq pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə bank tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulmuş və bəyan edilmiş sadələşdirilmiş vergi məbləği mənfəət və gəlir vergisinin ödəyiciləri tərəfindən gəlirdən çıxıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci220.12-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abdullayeva Rima Cəlil, abdurimma@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 104 dəfə, Orta qiymət: 4.8, ID: 18235)
Cəmiyyətə məxsus olan avtomaşın qəzaya düşdüyünə görə "Dövlət sığorta şirkəti" tərəfindən sığorta haqqı olaraq təmir ücün 700.00 (yeddi yüz) manat məbləğində ödəniş cəmiyyətin bank hesabına keçirilməlidir. Bilmək istərdik ki, hesaba daxil olacaq bu məbləğdən ƏDV -18% (Cəmiyyət ƏDV ödəyicisidir) Bəyannamədə əks edib və büdcəyə ƏDV vergisi ödəməliyik? Qabaqcadan təşəkkür.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 106.1.6-cı maddəsinə əsasən alınmış sığorta ödənişləri (həmin sığorta hadisəsi ilə əlaqədar zərərə aid edilən məbləğlərdən başqa) mənfəət vergisindən azaddır.

Eyni zamanda, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.21-ci maddəsinə əsasən sığorta ödənişi dedikdə sığorta hadisəsi baş verdikdə, icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyası başa düşülür.

Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsinə əsasən ƏDV-nin məqsədləri üçün pul vəsaitinə və torpağa mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, həmçinin işəgötürənə muzdlu işçi kimi xidmət göstərilməsi ƏDV məqsədləri üçün təqdimetmə sayılmır.

Odur ki, nəqliyyat vasitəsinin qəzaya düşməsi ilə əlaqədar sığorta şirkəti tərəfindən müəssisənizə ödənilmiş sığorta məbləği zərərə aid edilməmişdirsə Vergi Məcəlləsinin 106.1.6-cı maddəsinə əsasən mənfəət vergisindən, 13.2.11-ci maddəsinə əsasən isə ƏDV-dən azaddır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.8

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Azər Soltanov, azer_soltanov@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 74 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18234)
Turizm agentliyi kimi fəaliyyət göstəririk. Aviabiletlərin satışı üzrə ümumi dövriyyə aviaşirkətlərin dövriyyəsinə aid edilir agentliyin vergi tutulan dövriyyəsi isə aviaşirkətlərdən alınan mükafat , komisyon haqlar və servis yığımlarından formalaşır Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarlarına uyğun olaraq İLLİK GƏLİR məsələsinə aydınlıq gətirmənizi xahiş edirəm. Bizim misalda İLLİK GƏLİR nədən formalaşır ? Alınan mükafat , komisyon haqlar və servis yığımlarından+ satışdan kənar gəlirlərdən yoxsa satılmış biletlərin ümumi dəyərindən ?
Fəaliyyətimiz Aviabilet satışı. Satılan aviabiletlərin dəyərini tədarükçüyə yəni ki BEYNƏLXALQ HAVA NƏQLİYYATI ASSOSİYASİYASININ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI( VÖEN 1302427661) ödəyərkən həmin adı çəkilən təşkilat bizə E-Qaimə təqdim etməlidirmi ? yoxsa bu hal onlara şamil olunmur ?Azərbaycan Respublikasında nümayəndəlik və ya filial kimi qeydiyyat keçən xarici ölkələrin aviaşirkətlərinə aviabiletlərin dəyərini ödəyərkən həmin təşkilat E-QAİMƏ təqdim etməlidirmi?

Eyni məzmunlu müraciətiniz 12.03.2019-cü il tarixdə cavablandırılmışdır (ID: 18150)

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əli Qarayev, qarayevali@gmail.com (19.03.2019) (Oxunub: 94 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18233)
A şirkəti B şirkəti ilə 2 illik xidmət müqaviləsi bağlayır, müqavilədə hər ay üzrə görüləcək işlərin dəyəri ayrıca göstərilib. Sual1: Elektron qaimə yanvar ayının sonu göndərilib, lakin sistem tərəfindən fevral ayının əvvəlində təsdiqlənib, eyni zamanda həmin E-qaiməyə aid elektron VHF də fevral ayında sistem tərəfindən hazırlanıb və göndərilib. Bu zaman dövriyyə Yanvar yoxsa Fevral ayının ƏDV bəyannaməsində göstərilməlidir? Sual2:ƏDV-yə cəlb olunacaq dövriyyənin aid olduğu dövr Elektron qaimə əsasında götürülür yoxsa elektron VHF əsasında?

ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsi ilə tənzimlənir. Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsinə əsasən bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə ödəmənin həyata keçirildiyi, ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt sayılır. Mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunduqdan sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin vergi hesab-fakturası verilmirsə və ödəmə 30 gün ərzində həyata keçirilmirsə, vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt malların (işlərin, xidmətlərin) göndərildiyi və ya təqdim olunduğu vaxt hesab olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fəqan Şayıb oglu Səfərov, safarov.f@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 92 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18231)
Salam. Xahiş edirəm izah edəsiniz. Dovlət orqanlarında podrat müqaviləsi ilə işləyən işçilərdən 01.01.2019-cu ildən etibarən 1. gəlir vergisi necə tutulur 2. DSMF-na (22% və 3%) necə hesablanır.(dəyişiklik varsa necə hesablanır). 3.İşsizlikdən sığorta haqqı 0.5% tutulurmu? 4.Dövlət müəssisəsi podrat müqaviləsi ilə işləyən işçiyə görə əlavə işsizlikdən sığorta haqqı 0.5% ödəyirmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Buna əsasən fərdi sahibkar kimi digər vergi ödəyicilərinə xidmət göstərdiyini nəzərə alaraq sorğunuzda qeyd olunan şəxs vergi orqanında uçotda olduğu halda gəlir vergisi ödəyicisi kimi xərclər çıxılmaqla 20 % vergi ödəməlidir. O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır. Bu halda qeyd olunan şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq, minimum aylıq əməkhaqqının 20 faizi miqdarında, 2020-ci il yanvarın 1-dən isə minimum aylıq əməkhaqqının 25 faizi miqdarında ödənilməlidir.

Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışan şəxs vergi orqanında uçotda olmadığı halda, gəliri ödəyən şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində 14 faiz məbləğində gəlir vergisi, 25 % məbləğində sosial sığorta haqqı tutularaq büdcəyə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.30-cu218.5.10-cu maddələr, “Sosial Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Xəlilov Cadiq, Cxalilov@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18230)
Mən təqaüdçüyəm, universitetdə saathesabı dərs demək istəyirəm. Rəhbərliklə hansı formada müqavilə bağlamalıyam? Mülki hüquqi müqavilə bağlamalıdırsa, onda ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi, 25 faiz dərəcə ilə məcburi dövlət sosial sığorta tutaraq büdcəyə ödəməlidirmi?

Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışan şəxs vergi orqanında uçotda olmadığı halda, gəliri ödəyən şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində 14 faiz məbləğində gəlir vergisi, 25 % məbləğində sosial sığorta haqqı tutularaq büdcəyə ödənilməlidir.

Tərəflər arasında əmək müqaviləsi bağlandığı halda isə, Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə və ya 101.1-1-ci maddəsinə əsasən əməkhaqqından gəlir vergisi ödəmə mənbəyində işəgötürən tərəfindən hesablanaraq ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.30-cu218.5.10-cu maddələr, “Sosial Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məlikov Fəhmi Mirzəbaba, melikov.faxmi@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18229)
Salam. Müəssisəmizdə VM-nin 101.6 maddəsinə əsasən vergi uçotunda olmayan fiziki şəxslərdən "Nağdsız hesablaşmalar haqqında"AR Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların (metal qırıntılarının) alışı zamanı həmin şəxslərdən xərclər çıxılmadan 2% dərəcə ilə vergi tutulur. Sualım: Həmin şəxslərdən vergidən əlavə DSMF-a tutulmalar olmalıdırmı?

Bildiririk ki, Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərindən (bu Məcəllə ilə vergidən azad olunan gəlirlər istisna olmaqla) xərclər çıxılmadan 2 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Qeyd olunan maddədə həmin şəxslərdən tutulan gəlir vergisinə aid edildiyi üçün, həmin şəxslərdən ödəmə mənbəyində sosial sığorta haqlarının tutulması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101.6-cı, 150.1.14-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Salmanova Nəzakət Ənvər, etsnnezaket@gmail.com, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18228)
İşçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilərkən birdəfəlik ödənilən məbləğdən gəlir vergisinin tutulması və bu məbləğin vəfat etmiş işçi üçün "gəlir" hesab edilməsi nə dərəcədə düzgündür? Bu birdəfəlik ödənişə AR Vergi Məcəlləsinin 102.1.4 maddəsini aid etmək olarmı? Öncədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, işçinin vəfatı ilə bağlı əmək müqaviləsinə xitam verildikdə vəfat edənin vərəsələrinə ödənilən orta aylıq əmək haqqının azı üç misli miqdarında müavinətin gəlir vergisindən azad edilməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmadığı üçün həmin müavinətdən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Əsas: Əmək Məcəlləsinin 77.7-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin  102.1.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zülfüqarov Təyyar Mahmud, tayyar-58@mail.ru, Cəlilabad (19.03.2019) (Oxunub: 73 dəfə, ID: 18227)
İnternet Vergi İdarəsinə giriş nə üçün məhdudlaşdırılıb? Girmək olmur.

Bildiririk ki, elektron xidmətlərin tətbiqi zamanı yaranan problemlə əlaqədar Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şamil Əsədullayev, shamo8040@gmail.com, Balakən (19.03.2019) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 18226)
Salam. Yeni fəaliyyətə başlayan və ƏDV qeydiyyatında olan vergi ödəyicisi e-qaimə faktura və e-vhf əldə edərək 20 000.0 manat (ƏDV ilə) dəyərində mal alır. Aldığı malların dəyərini limit çərçivəsində nağd qaydada ödəyir. Buna görə də aldığı ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququna malik olmur. Ödəyici aldığı malları təqdim etmir, hər hansı əməliyyat aparmır (alqı-satqı) və həmin vergi ödəyicisi 12 aydan sonra ƏDV qeydiyyatını ləğv etmək hüququna malik olur. Sual: Ödəyici ƏDV-nin ləğv edilməsi zamanı sahibliyində qalan və ƏDV-ni əvəzləşdirmədiyi 20 000.0 manat dəyərində malları ƏDV-yə cəlb etmədən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata durandan sonra 2% dərəcəsi ilə təqdim edə bilərmi?

Vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100.000 manatdan çox deyilsə, bu Məcəllənin 158.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə, vergi ödəyicisi ƏDV-nin məqsədləri üçün son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il keçdikdən sonrakı istənilən vaxt qeydiyyatın ləğv olunmasına dair ərizə verə bilər. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması vergi orqanına qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi gün qüvvəyə minir.
Onu da xatırladırıq ki, ƏDV qeydiyyatı ləğv edilərkən Vergi Məcəlləsinin 159.6-cı maddəsinə uyğun olar ləğvetmə vaxtı vergi ödəyicisinin sahibliyində qalan mallara ƏDV hesablanmalı və Vergi Məcəlləsinin 177.2-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi orqanına ləğvetmə bəyannaməsi təqdim olunmalıdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Huseyn Zeynalov, hzeynalov74@gmail.com, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18225)
Salam mən Qarabağ müharibəsi veteranıyam və himayəmde 4 nəfər var (yoldaşım və 3 övladım 11, 6 və 4 yaşında) maaşımın vergi tutulmayan hissəsi 400 + 50 azn olmalıdır ya yalnız 400 azn?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda həmin məbləğin 200 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı üç nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat məbləğində azaldılır.

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır.

Qeyd olunanlara əsasən, Sizin muzdlu işdən əldə etdiyiniz gəlirlərdən 650 (400+200+50) manat çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci və ya 101.1-1-ci maddəsinə əsasən gəlir vergisi hesablanır.

Xatırladırıq ki, müharibə veteranına və üç azyaşlı uşağa görə güzəşt hüquqlarının qüvvəyə minməsi üçün işçinin əsas iş yerinə (əmək kitabçasının olduğu yerə) Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları ilə müəyyən olunan sənədlər təqdim olunmalıdır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci, 101.1-1-ci, 102.1.6-cı102.2.7-cü102.5-ci və 102.8-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı, “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Məmmədov Vəli, taxesgov@yahoo.com (19.03.2019) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18224)
Salam, Bildirirəm ki, “Sosial sığorta haqqında” qanunun 15-ci Maddəsində Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanan gəlir növləri, Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı sosial sığorta haqqı hesablanmayan aşağıdakı gəlir növləri istisna olunmaqla əmək ödənişinin və gəlirlərin bütün növləri üzrə hesablanır. İstisna olun daxilində fəaliyyətləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə əlaqələndirilən beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarının (sığortaedənlərin) donor ölkə, təşkilat, özəl şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilən humanitar proqramlar çərçivəsində ayrılan vəsait hesabına əcnəbilər üzrə formalaşan əmək haqqı fondu (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli, 298 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş «Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı»nın icrası müddətində); hal qaçqınların və məcburi köçkünləri sosial sığortasına cəlb olunan gəlirlərdən azad edirmi. Xahiş edirəm ki, mümkün olduğu qədər geniş və aydın məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan hal fəaliyyətləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə əlaqələndirilən beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarının (sığortaedənlərin) donor ölkə, təşkilat, özəl şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilən humanitar proqramlar çərçivəsində ayrılan vəsait hesabına əcnəbilər üzrə formalaşan əmək haqqına aid edilmişdir. Məcburi köçkün və qaçqın statusu olan şəxslərin gəlirlərindən sosial sığorta haqları ümumi qaydada hesablanır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İmanov Heydər Mütalib, imanovh086@mail.ru, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 18223)
Salam! Bilmək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, mənfəət vergisi ödəyicisi kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxsin (Digər qruplar daxil edilməyən sair avadanlıqların icarəsi) balansında olan əsas vəsaitlərə (istehsal avadanlıqları) köhnəlmə hansı amortizasiya norması (%-lə) ilə və hansı qaydada hesablanmalıdır? Həmçinin üzünmüddətə (1 ildən artıq) icarəyə verilmiş bu əsas vəsaitlərə icarədar (icarəyəgötürən) özü köhnəlmə (amortizasiya) hesablaya bilərmi? Qeyd etməliyəm ki, icarədarın əsas fəaliyyəti istehsal sahəsidir. Həmçinin bu əsas vəsaitlər əvəzsiz istifadəyə verilə bilərmi və bu zaman icarəçinin (icarəyəverənin) həmçinin içarədarın (icarəyəgötürənin) hansı öhdəlikləri yaranır? Əsasən icarəçinin (icarəyə verən) öhdəlikləri maraqlıdır. Təşəkkür edirəm!

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vergitutma məqsədləri üçün amortizasiyanın hesablanması yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada uçota alınmış əsas vəsaitərə münasibətdə aparılır.

Bu baxımdan da icarəyə götürən şəxs icarəyə götürdüyü əsas vəsaiti bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq uçota aldıqda amortizasıya ayırmalarını hesablayaraq gəlirdən çıxa bilər.

İkinci sualınızla əlaqədar bildiririk ki, icarəyə verilən əmlak tərəflərin arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq istər icarəyə verənin, istərsə də icarəyə götürənin balansında uçota alına bilər.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, ƏDV qeydiyyatında olan şəxslər istisna olmaqla, aparılmış əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan çox olmayan vergi ödəyiciləri amortizasiya ayırmalarını bu Məcəllənin 114.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilən  amortizasiya normalarına 2 əmsalı tətbiq etməklə gəlirdən çıxırlar.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsi, “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Dursunov, Mingəçevir (19.03.2019) (Oxunub: 47 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18222)
Salam Mənim hesabımdan POS-Terminal əməliyyatları ilə bağlı komissiya məbləğlər silinir bank tərəfdən. Misal üçün 05.06.2018 tarixində mənim hesabımdan POS-Terminal vasitəsi ilə 100 AZN əməliyyat keçib, daha sonra 06.06.2018 tarixində VN-dən alınmalı sərəncam daxil olub, bank 07.06.2018 tarixində 05.06.2018 tarixində keçən 100 AZN əməliyyat üçün komissiya haqqını hesabıma sərəncam olduğu üçün geri qaytarıb. Qeyd edim ki POS-Terminallarla keçən əməliyyatlarda hesablaşmalar növbəti gündə aparılır. Belə olan halda sərəncamdan əvvəl keçən əməliyyat üçün komissiya haqqının sərəncamdan sonra silinməsi düzgündür, yoxsa silinmiş komissiya haqqının geri qaytarılması? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 yanvar 2004-cü il tarixli 590-IIQ nömrəli Qanununun 36.1-ci maddəsinə əsasən banklarla onların müştəriləri arasında münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə deyil, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, həmin Məcəlləyə müvafiq olaraq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş normativ xarakterli aktlar və müqavilə əsasında həyata keçirilir.

Həmin qanunun 36.6-cı maddəsinə əsasən hər bir bank müştərilərlə bağladığı müqavilədə xidmət şərtlərini, o cümlədən faiz dərəcələrini, komisyon haqlarını və göstərilən bank xidmətləri üçün digər ödənişləri, habelə bank tərəfindən verilmiş kreditlərin ödənişi şərtlərini və qaydalarını müəyyən etməkdə sərbəstdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dilbər Nuriyeva Fikrət, nuriyeva.dilber@gmail.com (19.03.2019) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18221)
Salam, Mənim sualım, Mənzil Mülkiyyətçılərinin Müştərək Cəmiyyəti ilə əlagədardır. Mənzil sahibləri tərəfindən təsis olunub sahibkarlıq fəaliyyəti göstərməyən, sadəcə binanın özünə xidmət göstərmək üçün yardılmışdır.Bu məqsədlə binanın komunal xərclərini və mənzil sahiblərinin binadan istifadəsi yaranan xərclərin malıyəlləşdirilməsi üçün lazım olan maliyyə vəsaitinin mənzil sahiblərindən yığıb, ehtiyac olunan binanın xərclərinə aid ödənişlərini həyata keçirir. Yəni Mənzil Mülkiyyətçilərinin Müştərək Cəmiyyəti sadəcə olaraq,həmin yaşayış binasının yaxşı vəziyyətdə saxlanması və uzun müddətdə istismara yararlı olması üçün ancaq mənzil sahiblərindən lazım olan maliyyə vəsaitini yığıb, aidiyyatı olan ödənişləri həyata keçirir. Nəzərinizə çatdırıram ki, Cəmiyyət sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmir və bununla bərabər kənar şəxslərə xidmət göstərmir. Bu mövzu ilə əlaqəli,sualım odur ki,01.01.2019 cu il tarixində qüvvəyə minən Azərbaycan Respiblikasının Vergi Məcəlləsindəki dəyişiklikləyə əsasən bu tip cəmiyyətlər qeyri-kommersiya fəaliyyəti göstərməyinə baxmayaraq ,vegi öhdəliyi (mənfəət,sadələşdirilmiş) yaranır və ya yaranmır?

Çoxmənzilli binada daşınmaz əmlak kompleksini birgə idarə etmək, çoxmənzilli binanın ümumi əmlakının istismarını, ona sahibliyi, ondan istifadəni və qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş hədlərdə barəsində sərəncam verilməsini təmin etmək məqsədi ilə çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçilərinin könüllü birliyi mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti (MMMC) hesab edilir. Mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürmək və əldə olunan mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürmək olmayan qeyri-kommersiya təşkilatı formasında yaradılan hüquqi şəxsdir və cəmiyyətin hesabına mülkiyyətçilərdən daxil olan vəsaitlər qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olduğundan vergitutma obyekti yaratmır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babayev Mehman, babayev.mehman1958@mail.com, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18220)
Fərdə məxsus daşınmaz əmlakı həmin fərdin təsis etdiyi cəmiyyətin balansına təhsisçilərin və ya təhsisçinin tərtib etdiyi potokola əsasən cəmiyyətin balansına qoymaqla DT-01; KT-75; mühasibat yazılışı verə bilərmi? Məlumat üçün bildirirəm ki, həmin sualı biri dəfə yanvar ayında Sizə ünvanlamışam.İndi ikinci dəfə yenidən yazıram. Təşəkkür edirəm.

Eyni məzmunlu mürciətininiz 20.02.2019-cu il tarixdə cavablandırılmışdır. (ID: 17982)

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zəkiyev Adil Nüsrəddin, adil_zakiyev@hotmail.com, Xaçmaz (19.03.2019) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 18219)
Salam! Mən xüsusi rütbəli şəxs qismində təqaüdçüyəm. Hazırda vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olmaqla mülki müqavilə əsasında hüquqi şəxsə xidmət göstərirəm. Bu halda sosial sığorta haqqını ödəməliyəmmi? Cavabınıza görə minnətdaram!

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən sizin fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyinizi nəzərə alaraq, 1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz. Əldə olunan gəlirdən xərclər çıxılmaqla 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi ödənilməlidir. O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır.
Qeyd olunan şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq, ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 20 faizi məbləğinin Bakı şəhərində 100 faizi həcmində ödənilir, 2020-ci il yanvarın 1-dən isə minimum aylıq əməkhaqqının 25 faizi miqdarında ödənilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Üzeyir Əzizov Mirələm, agsu_sin@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18218)
İşçiyə əsas (əmək kitabçası olduğu yer) və əlavə iş yerindən əmək haqqı ödənilir. İşçi əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı xəstəlik vərəqəsini əsas iş yerinə yoxsa əlavə iş yerinə təqdim etməlidir. Bu zaman gəlir vergisi necə hesablanmalıdır? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məsələnin bilavasitə əmək qanunvericiliyinin tətbiqindən irəli gəldiyini nəzərə alaraq ətraflı məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir. Eyni zamanda, işçiyə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı ödənilən gəlirlər gəlir vergisindən azad edilməmişdir və ümumi qaydada gəlir vergisinə cəlb olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qəhrəman İlyasov Etibar, modixx@mail.ru, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18217)
1. Sual:2019-cu ildən Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən Lizinq şirkəti minik maşınını lizinq müqaviləsi əsasında VÖEN olan şəxslərə verməlidir?
2. Sual: Lizinq müqaviləsi əsasında minik maşını almaq üçün müraciət edən şəxslər yəni peşəsi müəllim dövlət qulluqçusu olarsa onların VÖEN almağı məcburdur?
3. Sual: Lizinq müqaviləsi əsasında minik maşını almağ üçün VÖEN alan vətəndaşın vergi orqanı qarşısında hansı öhdəlikləri yaranır?

Vergitutma məqsədləri üçün maliyyə lizinqinin obyekti əsas vəsaitlərə aid edilən daşınar və daşınmaz əmlakdır. İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün icarəçi əmlakın sahibi, icarə ödəmələri isə icarəçiyə verilmiş ssuda üzrə ödəmələr sayılır. Maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə lizinq alan qismində yalnız hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar çıxış edirlər. Maliyyə lizinqi müqaviləsi çərçivəsində lizinq obyektinin lizinq alanın mülkiyyətinə verilməsi ƏDV-nin vergitutma obyektini yaratmır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada digər lizinq əməliyyatı ilə malların alınması zamanı vergi uçotuna alınma haqqında hər hansı tələb nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bəxtiyar Həmidov, baxtiyar58@rambler.ru (19.03.2019) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18216)
Salam. VM görə 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır. 75% güzəşt 2019-ci ilin hər bir rübünə aiddirmi, yoxsa illik nəzərdə tutulub və ya VM 151.5 maddəsinə görə hesablanacaq. məs. 1-ci rub 2019-cil ildə mikro sahibkarlıq subyekti kimi gəlirim 5000 man və xərcim 0-dır. 1-ci rubdə 250 man yoxsa 1000man vergi ödəməliyəm. Xahiş edirik məlumat verəsiniz.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.30-cu maddəsinə əsasən mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirinin 75 faizi gəlir vergisindən azad olunur.

Qeyd olunan güzəşt Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsində göstərilən cari vergi ödəmələri ödənilən zaman nəzərə alınır.

Cari vergi ödəmələri isə rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində ödənilir, cari vergi ödəmələri hesabat ili başa çatdıqdan sonra yenidən haqq-hesab edilir və bu zaman hesablanmış cari vergi məbləği hesabat üzrə vergi məbləğindən çox olduğu halda artıq hesablanmış cari vergi və ona uyğun faiz məbləğləri azaldılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev Fəxri Rasim, faxri.aliev@rambler.ru, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18215)
Salam. Zəhmət olmasa məlumat verin nə vaxt neft sektoru və qeyri neft sektoru meyarllari təsdiq ediləcəq? Cənab Prezident 23 dekabr tarixində bir ay vaxt vermişdi.

“Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun Meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə saytımızın qanunvericilik bölməsində tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mirəliyev Dilqəm Ziyafət, dmiraliyev@gmail.com (19.03.2019) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18213)
Salam, Fiziki şəxs il ərzində 2 faizli sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyətini davam etdirir. İl ərzində cəmi bir hüquqi şəxsə (MMC) xidmət göstərdiyi halda o artıq mənfəət (gəlir) vergisi qrupuna şamil edilirmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Vergi ödəyicilərinə, o cümlədən həm vergi ödəyicilərinə, həm də əhaliyə xidmət göstərdiyiniz halda əldə etdiyiniz gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla 20 faiz gəlir vergisi ödəməlisiniz. Eyni zamanda mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirləri 75 faiz gəlir vergisindən azad edilmişdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.30-cu, 218.5.10-cu, 220.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sədaqət Abdullayeva Arif, sada13@inbox.ru, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18212)
Sualımız cavablandırılmadığı üçün təkrar müraciət: Salam, şirkətimizin əsas fəaliyyəti mənzil tikintisi ilə məşğul olmaqdır. Sadələşmiş vergi ödəyicisiyik. Tikintimiz demək olar ki, başa çatmışdır və 14 nəfər işçimiz var. Eyni zamanda Daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsi ilə əlaqədar Mənfəət vergisi ödəyicisiyik. Dövriyyəmiz 200 000.00 manatı keçmir. Xahiş edirik bildirəsiz mənfəət vergisini neçə faizlə ödəməliyik.

Eyni məzmunlu müraciətiniz tərəfimizdən cavablandırılmışdır. (26.02.2019, ID: 18047)

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəfərov Bayram Sadiq, bayram_4ik@mail.ru, Qazax (19.03.2019) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 18211)
Salam, Vergi məcəlləsinin 71-1.1. maddəsində deyilir fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir və 58.13. maddəsində isə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir. Mən bilmək isdərdim nə üçün topdan satış ilə məşğul olan firmalar və fiziki şəxslər ayın 07.02.2019-cu il tarixdən daha biz elektron qaimə verməyəcəyik deyirlər.

16.1.11-6.1-ci, 16.1.11-6.2-ci, 16.1.11-6.3-cü maddələrdə sadalanan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək bütün vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Həmçinin, elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilməli olduğu halda malların elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası verilmədən təqdim edilməsinə görə - malları təqdim edən şəxsə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Qarşılaşdığınız vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə ətraflı məlumatla qeyri-anonim olaraq saytımızın “Müraciətlər” bölməsinin “Onlayn müraciətlər” alt bölməsinə, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Məmmədov Mayıl, memmedov-cavid@hotmail.com, Bakı (19.03.2019) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 18210)
Salam mənim sualım belədir: 2018-ci ilin dekabr ayına qədər ( işçi sayı 20 nəfərə qədər) hesabatları kiçik sahibkarlarla iş departamentinə verirdik. 2019-cu ildən etibarən işçi sayı çoxaldığına görə (təqribən 200 nəfərə yaxın) hesabatları hara verməliyik? ƏDV bəyannaməsində 2018-ci ilə qədər kiçik sahibkarlarla iş departamenti qeyd olunub. Bundan sonra hara təqdim etməliyik? Qeyd: Şirkətin faktiki olaraq gəliri yoxdur. İnvestisya mərhələsindədir.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə  hesabatları uçotdaü olduğu vergi orqanına təqdim edir. Sorğunuzda qeyd olunan müəssisənin uçotda olduğu vergi orqanı barədə məlumatı  gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda  İnternet Vergi İdarəsi vasitəsilə və ya səlahiyyətli nümayəndə vasitəsilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əli Qarayev, qarayevali@gmail.com (19.03.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18209)
Vergi Məcəlləsinin 106.1.6-ci maddəsinə əsasən alınmış sığorta ödənişləri (həmin sığorta hadisəsi ilə əlaqədar zərərə aid edilən məbləğlərdən başqa) mənfəət vergisindən azaddır. Bu maddədə zərərə aid edilən məbləğ deyiləndə nə başa düşülür?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin sözügedən maddəsi sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman əldə edilən gəlirlərin vergidən azad edilməsini tənzimləyir.

Bu maddəyə uyğun olaraq hüquqi şəxsin əmlakına dəymiş zərərə görə sığorta ödənişi alınarkən həmin əmlakın sığorta hadisəsi baş verən ana onun balans üzrə qalıq dəyəri zərərə aid edilən hissə hesab edilir. Belə olan təqdirdə, alınmış sığorta ödənişinin sığortalanmış əmlakın balans üzrə qalıq dəyərindən artıq məbləği vergilərdən azad edilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dilqəm Ələkbərov Rafiq, dilqem.elekbaerov@mail.ru, Ağsu (19.03.2019) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 18208)
Salam torpaq üçün SUN atanın adına alınarkən övlad ayrı yaşadıqda övlada şamil olunur ÜSY -a müraciət etmək üçün.

Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd aldıqdan sonra bir ay müddətində məcburi dövlət sosial sığortasının məqsədləri üçün uçota alınmaq barədə “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə” ilə vergi orqanına müraciət edir. Ərizənin 1 və 2 nömrəli Əlavələri doldurulmalı və torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin və torpaq aktının surəti ərizəyə əlavə edilməlidir.
1 nömrəli Əlavədə torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin seriyası, nömrəsi, torpağın sahəsi, kateqoriyası, yerləşdiyi ünvan barədə məlumatlar doldurulur. 2 nömrəli Əlavədə torpaq mülkiyyətçilərinin ailə üzvlərinin sayı, onların soyadı, adı və atasının adı doldurulur və FİN-kod vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən qeyd edilir.
Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqları barədə isə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Musayev Seymur Ənvər, elikl.941@mail.ru, Şəmkir (19.03.2019) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18207)
Salam alışlarımız Rusiyadan olduğu üçün və Rusiyaya ödənişləri onlayn bank vasitəsilə köçürmək mümkün deyil. Xahiş edirik bu əməliyyatın necə icra edilməsi barədə bizə məlumat verəsiniz.

Beynəlxalq pul köçürmələri ilə bağlı aidiyyəti üzrə müştərisi olduğunuz banka və ya bankların fəaliyyəti üzrə səlahiyyətli qurumlar Mərkəzi Bank və ya Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət etməyiniz tövsiyə olunur

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qurban Nuriyev, nuriyev1975@mail.ru (19.03.2019) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18206)
Salam. Mən məcburi köçkünəm, hazırda yataqxanada yaşayıram, bunu təsdiq edən sənədlərim də var. Hazırda özəl bir nəşriyyatda redaktor işləyirəm və 600 manat rəsmi maaş alıram. İndiyədək maaşımdan vergi adi qaydada, köçkün olduğum nəzərə alınmadan tutulub. Bilmək istərdim ki, iş yerimə məcburi köçkün olmağımla bağlı sənədlərimi təqdim etsəm, mənim maaşımdan vergi tutulmasında nə kimi dəyişiklik olar? Məsələn, maaşımdan vergini məcburi köçkün statusum nəzərə alınmaqla tutsalar, aldığım 600 manatın üstünə əlavə nə qədər pul gələr? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 102.4.5-ci maddəsinə əsasən məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır.

Vergi güzəşti hüququ yalnız fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində müəyyənləşdirilmiş sənədlərin təqdim edildiyi andan yaranır və əvvəlki dövrlər üzrə vergi güzəştinin tətbiq olunaraq artıq hesablanmış vergi məbləğlərinin şəxsə qaytarılması və ya gələcək dövrün vergiləri ilə əvəzləşdirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manatadək olduqda verginin dərəcəsi 0 (sıfır) faiz təşkil edir. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.