Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Azər İsmailov, azer.ismailov@mail.ru, Yevlax (24.11.2015) (Oxunub: 79 dəfə, ID: 12835)
Salam. Bilmək istərdim 14 faiz gəlir vergisindən nə vaxt azad olunacagıq? Yeni qanun mənə həvalə olunurmu? Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm.

Sorğunuzun Sizinlə telefon vasitəsilə dəqiqləşdirilməsi zamanı müəyyən edilmişdir ki, fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi üzrə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər barədə məlumat əldə etmək istəyirsiniz.

Bildiririk ki, Alik Əliyevin oxşar məzmunlu sorğusu tərəfimizdən cavablandırılaraq 10.11.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elnur Səfərəliyev , elnur_quba@mail.ru, Quba (24.11.2015) (Oxunub: 42 dəfə, ID: 12834)
Salam. 1) Müştəri-Hüquqi şəxsin bank hesabında vergi orqanının alınmalı və (və ya) dondurulmalı sərəncamı olduğu halda, müştəri öz işçilərinin plastik kartlarına əmək haqqının köçürülməsi üçün banka ödəniş tapşırığı və əmək haqqı köçürüləcək kartların hesablarını (nağd almır, köçürmə edir) təqdim edirsə bunun əsasında sərəncamın icra edilməsini (ödənilməsini) saxlamaqla hesabdakı vəsaiti əmək haqqının köçürülməsinə yönəltmək olarmı? Ümumiyyətlə AR Mülki Məcəlləsinin 965.2.2 bəndi necə icra edilməlidir? Başqa vətəndaşların eyni mövzuda verdikləri suallarına cavablarınızdan belə məlum olur ki, vəsaitin əmək haqqının ödənilməsi üçün hesabdan NAĞD verilməsinə yol verilmir, mənim sualımda söhbət kart hesablarına nağdsız köçürmədən gedir. 2) Müştəri-Hüquqi şəxsin bank hesabında dondurulmalı sərəncam olduğu halda, müştəri sərəncamda göstərilmiş Vergi orqanının rekvizitlərinə borcunu ödəmək istəyir. Bu halda bank özü dondurulmalı sərəncamın icrasını təmin etmədən (yəni hesabdakı bloku aradan qaldırmaqla) müştərinin büdcəyə köçürmək üçün təqdim etdiyi ödəniş tapşırığını icra edə bilər yoxsa mütləq şəkildə hesaba dondurulmuş məbləğdən artıq pul qoymaqla ödəniş tapşırığını icra etmək lazımdır? Eyni qaydada bəzən müştərilər dondurulmalı sərəncamın özünün ödənilməsini tələb edirlər. Bunun üçün hesaba əlavə vəsait qoymadan elə həmin dondurulmalı sərəncamı ödəmək olarmı? Başqa hansı yol var? 3) Bilirik ki, AR Vergi Məcəlləsinin 65.8-ci maddəsinin 2-ci abzasına əsasən müştərinin vergi borcunun başqa bankda ödənildiyini sübut edən sənədlər onun digər banklardakı hesablarında olan eyni sərəncamının silinməməsi, həmçinin banklar üçün də sərəncamı icra etməmək üçün əsas sayıla bilər. Buna əsasən digər banklar həmin məbləği bloka salmaqla geriçağırma və (və ya) başqa alınmalı sərəncam gələnədək gözləməlidir. Müştəri-Hüquqi şəxsin bank hesabındakı alınmalı sərəncam elə həmin bankdaca icra edildikdən (ödədikdən) sonra, borcu qalmadığı üçün Vergi orqanından banka geriçağırma və ya yeni alınmalı sərəncam daxil olanadək hesabdan əməliyyat etmək olarmı? Məlumdur ki, Vergi orqanlarından geriçağırmanın və (və ya) sərəncamların gəlməsi azı 1-3 gün çəkir, belə halda isə müştərilər borclarını ödədiklərini, əsasən də elə bankın özündəcə ödədiklərini əsas gətirərək əməliyyat etmək istəyirlər. Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin hesabındakı pul vəsaiti onun sərəncamlarını və ona qarşı irəli sürülmüş bütün tələbləri yerinə yetirməyə kifayət etmədikdə hesabdan pul vəsaitinin silinməsi Mülki Məcəllənin 965.2-ci maddəsində göstərilmiş ardıcıllığa uyğun olaraq icra edilir.

  Əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdənçıxma müavinətlərinin və əmək haqqının ödənilməsi üçün hesabdan pul vəsaitinin məxaricini nəzərdə tutan sənədlər (pul çeki, kassa məxaric orderi, ödəniş tapşırığı və s.) əsasında müştərinin hesabından pul vəsaitinin köçürülməsi və ya verilməsi ilə bağlı aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına müraciət edilməsi tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 965.2.2-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 2004-cü il tarixli, 802-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Qanunu.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin bank hesablarında dondurulmalı sərəncam olduğu halda onun yazılı razılığı əsasında və ya bank tərəfindən həmin sərəncamın icra edilməsi ilə bağlı vergi ödəyicisinin ödəniş tapşırığının icra edilməsinə dair qanunvericilikdə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

O cümlədən, vergi ödəyicisinin bank hesablarında dondurulmalı sərəncam olduğu halda onun yazılı razılığı əsasında vergi orqanı tərəfindən kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların dövlət büdcəsinə alınması haqqında icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam göndərilir.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin banklarda və ya digər kredit təşkilatlarında olan milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarına verilmiş icra (ödəniş) sənədi olan dondurulmalı və (və ya) alınmalı sərəncamlar vergi ödəyicisinin borc məbləği tam ləğv edildikdən sonra elektron və ya kağız daşıyıcısı formasında geri qaytarılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 60-cı (banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları) və 65-ci (vergilər üzrə borcların alınması qaydası) maddələri və Vergilər Nazirliyinin 22 aprel 2013-cü il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilmədikdə onların alınmasına dair Qaydalar”.

3. Cavab: Sorğunuzda qeyd olunan halda kredit təşkilatları və ya bank əməliyyatları aparan şəxslər tərəfindən alınmalı sərəncam icra edildikdən sonra vergi orqanının növbəti sərəncamı daxil olanadək həmin bank tərəfindən vergi ödəyicisinə məxsus hesablar üzrə əməliyyatların aparılmasına dair məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır və bu hal hər hansı məsuliyyətə səbəb olmur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 65.8-ci (vergilər üzrə borcların alınması qaydası) maddəsi və Vergilər Nazirinin 22 aprel 2013-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq edilmiş Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilmədikdə onların alınmasına dair Qaydalar”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Vəzirağa Bağırov Səmədağa, bagivs@bp.com, Bakı (24.11.2015) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 12833)
Rayon yerində Bələdiyyə tərəfindən verilən və yenicə özəlləşdirilən (Kupçası var) 4 sot torpaq sahəsi satılır. Mən bu torpaq sahəsini alıb özəlləşdirmək istəyirəmsə nə qədər rüsum ödəməliyəm və ümumiyyətlə bu proses dərhal baş verə bilərmi, yoxsa mən bunun üçün müəyyən müddət gözləməliyəm? Çox sağ olun.

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından sorğunuzda qeyd olunanlarla bağlı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətimüraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29.03.2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişAzərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti haqqında Əsasnaməvə Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tural Əlizadə Nizami, vsk-86@rambler.ru (24.11.2015) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 12832)
ƏDV ödəyicisi olan müəssisə 2015 yanvar tarixində 1000+180 (ədv) manata əsas vəsait alıb və ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmişdir. Həmin əsas vəsait ilin sonunda yeni təsis edilmiş müəssisəyə pay şəklində nizamnamə fonduna yönəldilmişdir. Vergi məcəlləsinin 164.1.5-ci maddəsinə görə idxal olunan əmlak istisna olmaqla müəssisənin Nizamnamə fonduna (kapitalına) pay şəklində hər hansı əmlakın qoyulması (əmlakın pay şəklində qoyuluşu, onun müqabilində bilavasitə digər əmlakın əldə edilməsi ilə əlaqədar olmadıqda) ƏDV-dən azad əməliyyat sayılır. 175.6 maddəsinə əsasən isə ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-ə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir. Bu hala ətraflı aydınlıq gətirmənizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, əmlakın müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyulması ƏDV-dən azad olunan əməliyyat hesab edildiyindən sorğunuzda qeyd edilən halda əvəzləşdirilmiş ƏDV məbləği əmlakın nizamnamə kapitalına qoyulduğu hesabat ayı üzrə yenidən hesablanmaqla bərpa edilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 163-cü (vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi), 175.5-ci (büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV) və 178-ci (ƏDV üzrə hesabat dövrü) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Raul İsayev, abdinli.elcin@mail.ru, Bakı şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 86 dəfə, ID: 12830)
Salam. Bilmək istəyirdim ki, bakalavr təhsili iqtisadiyyata aid olmayan amma magistr təhsili iqtisad universiteti MBA üzrə biznesin təşkili və idarə olunması fakültəsini bitirən tələbə vergilər nazirliyinin iqtisadi təhsil tələb edən vakant yerlərinə işə qəbul üçün müraciət edib imtahanda iştirak edə bilər?

Bildiririk ki, Şəbnəm Mərhəmət qızı Məmmədlinin oxşar məzmunlu sorğusu tərəfimizdən cavablandırılaraq 03.11.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik. Cavabla tanış olduqdan sonra əlavə suallarınız yaranarsa yenidən səhifəmizin “Sual-cavab” bölməsinə və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Lalə Dadaşova Yusif, lola-mektub@mail.ru, Tovuz (18.11.2015) (Oxunub: 62 dəfə, ID: 12829)
Salam. Mən hazıda Tovuz rayonunda yerləşən TTV kanalında fəaliyyət göstərirəm və müvəqqəti olaraq burada yaşayıram. VÖEN hesabı açmağa hazırlaşıram, lakin iş qrafiki ilə əlaqədar olaraq yaşayış yeriminin qeyd olunduğu Salyan rayonundakı vergi idarəsinə müraciət edə bilmirəm. Sənədləşməni elektron üsulla həll etmək mümkündürmü? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, Nazilə Sərdar qızı Alməmmədovanın oxşar məzmunlu sorğusu tərəfimizdən cavablandırılaraq 01.10.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik. Cavabla tanış olduqdan sonra əlavə suallarınız yaranarsa yenidən səhifəmizin “Sual-cavab” bölməsinə və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Teymur Vəliyev, teymur69@gmail.com (18.11.2015) (Oxunub: 81 dəfə, ID: 12828)
Salam. Aylıq ƏDV bəyannamələrində işçi sayı az göstəriləndə vergi organı tərəfindən uyğunsuzluq məktubu alırıq. Məktubda işçinin ixtisarının səbəbi, əmrin, əmək müqaviləsinin və digər sənədlərin surətlərinin təqdim olunması tələb olunur. Maraqlıdır ki, işçi haqqında, onun işə qəbulu və çıxarılması haqqında bütün məlumatlat artıq e.gov.az elektron qeydiyyat sistemində mövcuddur. Vergi orqanı da istədiyi məlumatı oradan əldə edə bilər. Əlavə olaraq eyni məlumatları yenidən tələb etməklə vergi ödəyicisinin vaxtını almaq nə qədər lüzumludur?

Bildiririk ki, Azər Ağaverdi oğlu Mirzəliyevin oxşar məzmunlu sorğusu tərəfimizdən cavablandırılaraq 04.03.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik. Cavabla tanış olduqdan sonra əlavə suallarınız yaranarsa yenidən səhifəmizin “Sual-cavab” bölməsinə və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Paşayev Rəyasət Əlövsət, rezi455@mail.ru, Bakı ş. (18.11.2015) (Oxunub: 62 dəfə, ID: 12827)
Salam, hörmətli vergi əməkdaşları! Bir məsələyə aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm. Rezident müəsissə idxalda ƏDV-dən azad olunan malları idxal edərək Respublika daxilində ƏDV ödəyicisi olmayan şəxslərə satarkən həmin mallar ƏDV-dən azad olmalıdır, yoxsa ƏDV-yə cəlb olunmalıdır?Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu müraciətiniz tərəfimizdən cavablandırılaraq 09.07.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Allahverdiyev Məhərrəm Əli oğlu, maqerram_@mail.ru, Bakı şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 12826)
Sualım belədir: müəssisə təsisçinin öz mülkiyyəti olan obyektlə dövlət qeydiyyatından keçib. Yenidən həmin müəssisə obyektin qeydiyyatı kimi qeydiyyata alınmalıdırmı?

Sorğunuzdan təsisçiyə məxsus daşınmaz əmlakın müəssisənin hüquqi və faktiki ünvanı olaraq vergi orqanında qeydiyyata alındığı qənaətinə gələrək bildiririk ki, təsisçinin mülkiyyətində olan obyekt müəssisə tərəfindən gəlir götürmək üçün istifadə edildiyi halda, tərəflər (təsisçi və müəssisə) arasında bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla icarə müqaviləsi bağlanmalıdır.

Bununla yanaşı vergi ödəyicisinin hüquqi və ya faktiki ünvanı onun sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədləri üçün istifadə edilən, icarəyə verilən və POS-terminal tətbiq edilməli olan təsərrüfat subyektinin (obyektinin) ünvanı ilə eyni olduğu halda həmin təsərrüfat subyektinin mütləq qaydada vergi orqanında uçota alınması təmin edilməlidir (vergi ödəyicisinin ərizəsi əsasında).

Həmçinin, vergi ödəyicisi ofis fəaliyyətini öz hüquqi ünvanında həyata keçirdiyi hallar istisna edilməklə, digər ünvanda həyata keçirirsə həmin ofis vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti hesab olunur və həmin obyekt vergi orqanında uçota alınmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 14-cü (bazar qiyməti) və 33.2-ci (vergi ödəyicilərinin uçotu) maddələri, Mülki Məcəllənin 700-cü maddəsi, Vergilər nazirliyinin 05.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rahid Abusov, Rahid-abusov@mail.ru, Masallı (18.11.2015) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 12825)

Salam. Mənim Masallı rayonu Yeyənkənd kəndində yaşayış evim var bu yaşayış evi 0.17 ha da yeləşir evin yaşayış sahəsi 84,5 kvm-dir. Yardımçı sahəsi 165,6 kvm-dir beləliklə ümumi sahəsi 250,1 kvm-dir mən illik nə qədər vergi verməliyəm zəhmət olmasa deyərdiniz və bu vergi necə hesablanır?

Bildiririk ki, Nurlan Ələddin oğlu Feyzilinin oxşar məzmunlu sorğusu tərəfimizdən cavablandırılaraq 04.06.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)  vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Xosrov Mamedov Surxay, mamedovxosrov@mail.ru, Ağcabədi rayonu (18.11.2015) (Oxunub: 55 dəfə, ID: 12824)

Yerli bələdiyyə mənim yaşadığım evin həcmini binanın çöl tərəfindən ölçüb 30 kv.m çıxdı. Bu ölçü nə dərəcədə düzgündür? Qanunda deyilir ki, Yaşayış sahəsi ölçülüb 30 kv.m çıxılır. Mən belə başa düşürəm ki, buraya mətbəx, dəhliz, pilləkən aid deyildir. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Nurlan Ələddin oğlu Feyzilinin oxşar məzmunlu sorğusu tərəfimizdən cavablandırılaraq 04.06.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)  vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rzayev Rəsul, resul-rzayev-1986@mail.ru, Yasamal rayonu (18.11.2015) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 12823)
Müəssisəm 2014-cü ilin mart ayının 1-dən etibarən işçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinə xitam vermiş və təmir ilə məşğul olan ustaların sexlərini icarəyə vermişdir. Müəssisəm 4 nəfərdən ibarət tərkibdə qalmışdır (müdir, mühasib, xəzinədar, gözətçi) Təmirlə məşğul olan işçilərin hər birinə VÖEN açılmış, həmçinin DSMF-də uçota alınmışdılar. O cümlədən, müəssisənin nəzdində fəaliyyət göstərən ehtiyat hissələri mağazası icarəyə verilmiş, satıcı VÖEN alaraq DSMF-də uçota durmuşdur və kassa ilə təmin olunmuşdur. Mənim müəssisəm hal hazırda hüquqi şəxs olaraq mənfəət vergisi ödəyicisidir. Hesabat verməkdə çətinlik çəkirəm. İcarə müqaviləsinin şərtlərinə görə təmirlə məşğul olan işçilər vergi, DSMF-nin pulunu Kapital Banka özləri ödəyir, icarə haqqını isə müəssisənin kassasına ödəyirlər. Bütün əlavə xərclər, yəni enerji daşıyıcılarının (işıq, qaz, su), təmir pulu, əlavə xərcləri müəssisə öz öhdəsinə götürür. 2014-cü ilin illik hesabatını verəndə enerji daşıyıcılarının (işıq, qaz, su)pulu xidmət şöbəsi işçiləri tərəfindən yəni ƏDV(18%) xərcdən silinib. Sual: Niyə? Hansı əsasla? Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olursa, aylıq, xüsusən də qış mövsümündə -işıq pulu 200-250 manat civarında olursa, nəyə görə həmin məbləğdən 18% ƏDV çıxılmalıdır? Xahiş edirəm hesabat haqqında bizə təcili və dəqiq məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, Rəhim Telman oğlu Babayevin eyni məzmunlu sorğusu tərəfimizdən cavablandırılaraq səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)  vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mikayilov Tural Ehtisham oqlu, tural.mikayil@gmail.com, Sumqayit (18.11.2015) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 12822)
Salam Vergi orqanlarina işə qəbulla verilmiş müsabiqə elanı ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Həmin elanda yalnız online ərizə ilə müsabiqəyə qatılmaq barədə yazı var. Online ərizə forması dedikdə nə başa düşülür? Və onu sizə necə göndərmək olar. Təşəkkür.

Sorğunuzun telefon vasitəsilə dəqiqləşdirilməsi zamanı Vergilər Nazirliyinin Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsinin Çağrı mərkəzi idarəsinin kadr ehtiyatının yaradılması məqsədilə dövlət vergi orqanı əməkdaşları və Vergilər Nazirliyinin kadr ehtiyatında olan şəxslər üçün keçirilən müsabiqə ilə əlaqədar Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində və facebook səhifəsində yerləşdirilmiş elanla bağlı Sizə müvafiq məlumat verilmişdir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Vüqar Bayramov, vbayramov@mail.ru, Bakı şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 57 dəfə, ID: 12821)
Hüquqi şəxsin 2 təsisçisindən biri nizamnamədə nəzərdə tutulan 50% -lik 100 azn-lik hissəsini, başqa bir vətəndaşa 32000 azn-ə satır. Bu satış nəticəsində hesablanan vergiləri və ödəyicisinin kim olduğu barədə məlumatlandırmağınızı sizdən xahiş edirəm. Hörmətlə Vüqar Bayramov.

Sorğunuzdan təsis payını təqdim edən şəxsin rezident fiziki şəxs olduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, təsisçi fiziki şəxs hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payını digər şəxsə təqdim etdikdə alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə xalis aktivlərin real dəyəri ilə (yenidən qiymətləndirmənin keçirilməsindən asılı olaraq) nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı müsbət fərq, təqdim olunma qiyməti real bazar qiymətindən aşağı olduğu halda isə təqdim edilən iştirak payının bazar qiyməti ilə onun nominal dəyəri arasındakı müsbət fərq fiziki şəxsin gəlirinə aid edilməklə həmin gəlirlər 30000 manatdan çox olduqda 4200 manat üstəgəl 30000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi dərəcəsi ilə gəlir vergisi hesablanmalıdır. Belə gəlir əldə edən şəxs gəlir əldə etmək hüququnun yarandığı gündən gec olmayaraq vergi uçotuna durmalı və gəlir vergisinin bəyannaməsini təqdim etməklə hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Həmçinin bildiririk ki, hüquqi şəxsin iştirak paylarının və ya səhmlərinin təqdim edilməsindən ƏDV tutulmur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci (mal anlayışı), 13.2.12-ci (satışdankənar gəlir), 13.2.16.6-cı (Azərbaycan mənbəyindən gəlir), 13.2.21-ci (əmlak anlayışı), 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 99.3.8-ci (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir), 101.2-ci (gəlir vergisinin dərəcəsi), 142-ci (aktivlər təqdim edilərkən gəlir və zərər), 143-cü (aktivlərin dəyəri), 149.2-ci (gəlir vergisinin bəyannamənin verilməsi) və 164.1.17-ci (ƏDV-dən azad edilmə) maddələri, Mülki Məcəlləsinin 90.4-cü, 93.3-cü, 93.4-cü, 93.5-ci, 95-ci, 211-ci, 393-cü maddələrinə.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)  vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Asəf Sadıqov Arif oğlu, asefsadiqov92@mail.ru, Bakı şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 12820)
Suallarım hüquq fəaliyyəti ilə bağlı olduğundan bir neçə sualdan ibarətdir. 1. Ali təhsilli hüquqşünas hüquqi şəxs təsis edərək hüquqi xidmət sahəsində fəaliyyət göstərə bilərmi? 2. Mümkünsə əgər hüquqşünasın hüquqi xidmət göstərmək üçün hüquqi şəxs yaradaraq fəaliyyəti qanunvericilik baxımından mümkündürsə, qeydiyyat zamanı hansı fəaliyyət kodu ilə müraciət etmək lazımdır? 3. Hüquqşünas peşəsinə və ali təhsilinə malik şəxsin Vəkillər Kollegiyasının üzvü olmadan hüquqi şəxs təsis edərək hüquqi xidmət göstərməsinə qanunvericilikdə qadağa mövcuddurmu? 4. Əgər qanunvericilikdə vəkillər kollegiyasının üzvü olmayan hüquqşünasın hüquqi şəxst təsis edərək fəaliyyət göstərməsinə qadağa varsa, hüquqşünas aşağıdakı qeyd olunan hüquqi xidməti göstərirsə vergi üçotuna dayanan zaman hansı fəaliyyət kodu üzrə uçota durmalı və gəlirlərindən vergi ödəməlidir? Nəzərdə tutulan hüquqi xidmət sahəsində fəaliyyətə iddia ərizələrinin yazılaraq hazırlanması, hüquqi sənədlərin tərtibi, məhkəmələrdə mülki-prosessual məcəllənin tələblərinə müvafiq olaraq iddiaçı və ya cavabdeh tərəfindən etibarnamə əsasında nümayəndəlik fəaliyyəti, mülki, əmək, və digər mübahisələrə dair hüquqi məsləhətlər verilməsi aiddir.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan hüquqi xidmətlərin hüquqi şəxs yaratmaqla həyata keçirilməsinə qanunvericilikdə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Eyni zamanda təsisçinin ali təhsilli hüquqşünas və ya vəkillər kollegiyasının üzvü olması ilə əlaqədar qanunvericilikdə hər hansı xüsusi tələb müəyyənləşdirilməmişdir.

Qeyd olunan halda qeydiyyat zamanı 69100 kodu (“Hüquq sahəsində fəaliyyət”) seçilməlidir.

Belə vergi ödəyiciləri vergi orqanında qeydiyyata alınan zaman seçdikləri vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş vergi və ya mənfəət vergisi, ƏDV və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 33-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 34-cü (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), 104.1-ci (mənfəət vergisinin vergitutma obyekti), 105-ci (mənfəət vergisinin dərəcəsi), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti), 173-cü (ƏDV-nin dərəcəsi), 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti), 220-ci (sadələşdirilmiş verginin dərəcələri), 221-ci (sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanununun 5-ci və 7.1.2-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 1999-cu il tarixli, 783-IQ nömrəli Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanununun 4-cü və 5-ci maddələri.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları (kommersiya hüquqi şəxslərin (o cümlədən xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərin) qeydiyyata alınması) və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Sahibkarın vergi bələdçisi, Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Akif Ələkbər oğlu Xəlilov, kifa61@yahoo.com, Bakı şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 12819)
Salam. Əmlak vergisini ödənilməsi üçün Bakı şəhəri zonalara bölünüb. Xahiş edirəm mənə bildirəsiniz yaşadığım ünvan Bakı şəhərin hansı zonada yerləşir? Sağ olun.

Bildiririk ki, yaşadığınız yerin Bakı şəhəri üzrə hansı zonaya aid olması və ödəməli olduğunuz əmlak vergisinin məbləği barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə müvafiq ərazinin bələdiyyəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 20.4-cü (dövlət vergi orqanları və onların təyinatı), 32.2-ci (vergi nəzarəti və onun formaları), 198.1.1-ci (əmlak vergisinin dərəcələri) və 200-cü (fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydası) maddələri, Nazirlər Kabinetinin 06 aprel 2015-ci il tarixli, 101 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar”, Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Soltanova Xanım Məhəmməd, nesimi80@mail.ru (18.11.2015) (Oxunub: 28 dəfə, ID: 12818)
Salam. Bələdiyyəyə reklamla bağlı 2015-ci ilin yanvarında ilin axırınadək şirkət tərəfindən ödəniş edilmişdir. Yeni qanuna əsasən həmin ödənilən pul geri alınmalıdır? Xahiş edirəm ətraflı məlumat verəsiniz

Bildiririk ki, yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinin artıq ödədikləri məbləğlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əvəzləşdirilməsini yaxud geri qaytarılmasını təmin etmək bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının vəzifələrinə aid edilmişdir.

Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından sorğunuzda qeyd olunanlarla bağlı ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq ərazinin bələdiyyəsinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 20.4-cü (dövlət vergi orqanları və onların təyinatı) və 32.2-ci (vergi nəzarəti və onun formaları) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Piriyeva Səbinə Eldar qızı, sabina.tahir.92@mail.ru, Sumqayıt (18.11.2015) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 12817)
Salam. Mən Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimliyini bitirmişəm. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün keçirilən müsabiqəyə qoşula bilərəmmi? İxtisasım buna mane olmaz?

Bildiririk ki, oxşar məzmunlu sorğu tərəfimizdən cavablandırılaraq səhifəmizin "Sual-cavab" bölməsinin “Ən çox verilən suallar” hissəsində yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla buradan tanış ola bilərsiniz.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bodurov Cavid Fuad, javka_002@mail.ru, Baki şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 12816)
Salam. Mən işə qəbulla bağlı elektron ərizəni necə və harda doldurum?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir. Elanda müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin siyahısı verilir və bu vəzifələrə müvafiq ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər elanda göstərilən müddət ərzində Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirilən elektron ərizə formasını doldurmalıdırlar. Namizəd ərizə formasını doldurub sistemə daxil etdikdən sonra verilən kod əsasında beş gün ərzində ərizəsinin qəbul edilib-edilmədiyi barədə məlumat ala bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Samir Əhmədov Şükür oğlu, s.ahmadov@net-dizayn.com, Bakı şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 12815)
Salam, sualım nizamnamə kapitalının ödənilməsi ilə bağlıdır. Zəhmət olmasa məlumat verin, Hüquqi şəxs (MMC - VÖEN 2700994061), nizamnamə kapitalını ödəmək üçün hansı sənədlərlə və hara yaxınlaşmalıyam ? Təşəkkür edirəm.

Sorğunuzdan nizamnamə kapitalının pul formasında ödənilməsi qənaətinə gələrək bildiririk ki, nizamnamə kapitalı istənilən bank və ya ödənişi qəbul edən məntəqələr vasitəsilə ödənilə bilər.

Məlumat üçün bildiririk ki, nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd (bank qəbzi, çek və sair) MMC-nin dövlət qeydiyyatına alınması zamanı və ya onun nizamnaməsində göstərilən müddətdə MMC-nin qeydiyyatda olduğu müvafiq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnaməsində nizamnamə kapitalının müəyyən müddətə ödənilməsi nəzərdə tutulmayıbsa, cəmiyyət dövlət qeydiyyatına alınanadək təsisçilər nizamnamə kapitalını tamamilə ödəməyə borcludurlar. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnaməsində nizamnamə kapitalının ödənilməsi müddətlə şərtləndirildiyi halda, bu müddət üç aydan çox ola bilməz.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 90-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 12.12.2003-cü il tarixli, 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqındaQanunu, vergilər nazirinin 06.02.2012-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 3.5-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hüseynov Həsən Ədalət oğlu, hasanaz@mail.ru, Bakı şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 12814)
Salam. Zəhmət olmasa sualıma cavab verin. Əgər 2013-ci ildə may ayında Bakı şəhəri Səbail rayonunda 20 kv.m qeyri-yaşayış obyekt 100 000 manata satılıbsa - bu günki gündə mən hansısa məbləğdə vergi ödəməliyəm? Hansısa vergi hesabatlarını təqdim etməliyəm? Birdə ki, bu vergi ödənməsi "sovetski" deyilən əraziyə aiddir ya yox? Cavaba görə sağ olun.

Bildiririk ki, ölçüsündən və yerləşmə yerindən asılı olmayaraq qeyri-yaşayış sahəsi hesab olunan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsindən əldə olunan gəlir sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aid edilir və belə gəlir əldə edən fiziki şəxslər gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq yaşadıqları yer üzrə vergi orqanında uçota alınırlar.

Fiziki şəxs ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamışdırsa-əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri 120.000 manatadək olduğundan əmlakın satışını seçdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq vergilərə (gəlir vergisinin ödəyicisi olarsa satışla əlaqədar əldə edilən gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqi gəlir vergisinə (20% dərəcə ilə), sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olarsa satışdan əldə edilən hasilatı (4% dərəcə ilə) sadələşdirilmiş vergiyə cəlb etməlidir.

Əldə edilən gəlirlərə görə vergi bəyannaməsinin verilməsi ilə bağlı bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi vergi ödəyicisi uçota alındığı ayın aid olduğu rübdən sonrakı ayın 20-dən, gəlir vergisi bəyannaməsi isə növbəti ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadığı halda, vergi ödəyicisi səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək həmin hesabat dövrləri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim etmək hüququna malikdir.

Bununla yanaşı vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər.

Vergi və ya cari vergi ödəməsi müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

Eyni zamanda səyyar vergi yoxlaması ilə verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləğinin verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldıldığı, habelə büdcəyə çatası vergi məbləğinin hesabat təqdim etməməklə yayındırıldığı müəyyən edilərsə, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bəyannamələr və onların təqdim edilməsi müddətləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Bəyannamə bölməsinin Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləriVergi bəyannaməsini verən şəxslər, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən məsuliyyət barədə ətraflı məlumatı Vergi ödəyiciləri üçün Yaddaş bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyətinin anlayışı), 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 58.1-ci (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları), 59.1-ci, 59.2-ci (ödəmə müddəti keçmiş vergilər üzrə faizlər), 72.5-ci (vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası), 85.4-cü, 85.5-ci (vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətləri və həmin müddətlərin dəyişdirilməsi), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 99.2.1-ci (sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər), 101.3-cü (gəlir vergisinin dərəcəsi), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası), 149.2-ci (bəyannamənin verilməsi), 219.1-ci (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti), 221.2-ci221.3-cü (sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi) maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rzayev Səxavət Kamil oğlu, sexavet_85@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (18.11.2015) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 12813)
Salam. Neft məhsulu mazut M-100-ün satışına xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunurmu. 02.09.2002-ci il tarixli fərmanla təsdiq edilmiş qaydalarda neft məhsuluna tələb olunur. Xahiş edirəm sualıma konkret olaraq Neft məhsulu mazut M-100-ün satışı üçün xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunub-olunmaması barədə cavab verəsiniz.

Bildiririk ki, neft məhsullarının satışı lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri sırasına aid edilmişdir.

Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığına görə lisenziya barədə ətraflı məlumat almaq üçün lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan olan İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 2 düyməsini sıxmaqla) və ya Energetika Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 saylı Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Fərmanı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 dekabr tarixli 510 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri” barədə Əlavə ¹– 2, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi haqqında Əsasnamə” və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qəndiyeva Aygün Əbdülrəhman q., qarqamel@mail.ru (18.11.2015) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 12812)
Bizim müəssisə 3 aydır fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, vergilər tərəfindən cari Mənfəət vergisi hesablanmışdır. İndiyə kimi heç bir vergidən yayınma hal olmayıb və bütün vergi öhdəlikləri vaxtında ödənilmişdir. Cari mənfəət vergisini isə ödəməyə hal-hazırda imkanımız yoxdur, bu barədə şikayətimizi kimə bildirək və nəzərinizə çatdırım ki, gündəlik bizə faiz hesablanır, məbləğ günü-gündən artır. Müraciətimizi nəzərə almağınızı Sizdən xahiş edirik!

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd etdiyiniz hüquqi şəxs (“NOVRUZ NƏVƏ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, VÖEN: 1101204021) 09.06.2015-ci il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan və növbəti vergi ilində fəaliyyət göstərən, habelə yeni yaradılmış və fəaliyyət göstərən (bundan sonra əvvəllər fəaliyyəti olmayan) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə cari vergi ödəmələri təqvim ili ərzində onların gəlirlərindən gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər çıxıldıqdan sonra rüblər üzrə artan yekunla 20 faiz dərəcəsi ilə hesablanır və cari vergi ödəmələrinin məbləği mənfəətdən hesablanan verginin məbləğinin 75 faizindən az olmamalıdır.

Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində cari vergi ödəmələrini aparmalı və rüb ərzində mənfəətdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim etməlidirlər.

Cari vergi ödəmələri müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisindən ödənilməmiş cari vergi ödəmələrinə görə 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyiciləri hesabat dövrü ərzində vergi öhdəliyinin yaranmadığına dair hesabatı (arayışı) və rüb üzrə cari vergi ödəmələrinin hesablanmasına dair müvafiq arayışı təqdim etmədikləri halda, vergi orqanı cari vergi ödəmələrinin məbləğini əlaqəli məlumatlar əsasında hesablayır və vergi ödəyicisinə müvafiq bildiriş göndərir.

Onu da qeyd edək ki, cari vergi ödəmələri vergi ili üçün vergi ödəyicisindən tutulan verginin məbləğinə aid edilir. Cari vergi ödəmələri hesabat ili başa çatdıqdan sonra yenidən haqq-hesab edilir və bu zaman hesablanmış cari vergi məbləği hesabat üzrə vergi məbləğindən çox olduğu halda artıq hesablanmış cari vergi və ona uyğun faiz məbləğləri azaldılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 59-cu (ödənilmə vaxtı keçmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər), 67-ci, (vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları), 83.9-cu (vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması), 101.3-cü (gəlir vergisinin dərəcəsi), 105-ci (mənfəət vergisinin dərəcəsi), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər) və 151.5-ci151.6-cı (cari vergi ödəmələri) maddələri, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”.

Vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Piriyev Eldar Famil oğlu, eldar.piriyev@yandex.ru, Qusar şəh. (18.11.2015) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 12811)
Salam. Mənim sualım sərəncamlarla bağlıdır. Vergi ödəyicisin bank hesabına alınma və ya DONDURULMA sərəncam gəldikdə və bank hesabında vəsait kifayət qədər olduqda həmin sərəncamlar icra olunur (alınmadırsa dərhal, dondurulma isə müştəri tərəfində ödəniş tapşırığı təqdim olduqda). Sərəncam icra olandan sonra həmin sərəncam qüvvədən düşmüş kimi hesab olunur (xüsusi ilə DONDURULMA) yoxsa kredit təşkilatı vergi orqanından geri çağırma məktub gözləməlidir ki, sərəncam qüvvədən düşmüş hesab olunsun? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin banklarda və ya digər kredit təşkilatlarında olan milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarına verilmiş icra (ödəniş) sənədi olan dondurulmalı və/və ya alınmalı sərəncamlar vergi ödəyicisinin borc məbləği tam ləğv edildikdən sonra vergi orqanının sərəncamların geri qaytarılması barədə elektron və ya kağız daşıyıcısı formasında müraciəti əsasında geri qaytarılır və qüvvədən düşmüş hesab edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 65-ci (vergilər üzrə borcların alınması qaydası) maddəsi və Vergilər Nazirliyinin 22 aprel 2013-cü il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilmədikdə onların alınmasına dair Qaydalar”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Azər Bağırov Alik, azer_4343@mail.ru, Neftçala (18.11.2015) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 12810)
Salam. Sualım əmək haqqından vergitutma ilə bağlıdır. Misal üçün avqust ayının məzuniyyət pulu iyul ayında ödənilirsə. Sualın məqsədi ondan ibarətdir ki, iyul ayının 01-dən 19-a qədər öz hesabı, iyulun 20-- dən 30-a qədər 8 gün iş günüm, iyulun 31-dən 32 günlük məzuniyyətə getmişəm. iyul ayında 8 günlük əmək haqqım 91.98 AZN, 32 günlük məzuniyyətim 241.81 AZN, ümumi hesablanmış əmək haqqı 333.79 AZN-dir. İyul ayından məndən heç bir gəlir vergisi tutulmayıb, Avqust ayında da məzuniyyətdə olduğum üçün iş günüm olmayıb. Sentyabrın 1-də məzuniyyətdən qayıtmışam. Sentyabr ayında 20 bütöv iş normasını işləmişəm. 240.00 AZN məvacibimdir. İndi isə iyul ayında hesablanmış 333.79 AZN-nin üstünə sentyabr ayının 240.00 AZN-ni gəlib, olub 573.79 AZN, tutulub gəlir vergisi 66.40 AZN. İki ayın əmək haqqını cəmləyib gəlir vergisi tutmaq düzgündürmü? Xahiş edirəm bu sualı aydınlaşdırıb mənə cavab yazasınız.

Bildiririk ki, işçiyə verilən əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylara təsadüf etdiyi halda məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi həmin ayların əmək haqqı ilə cəmlənməklə müvafiq dövrlərin bəyannamələrində əks etdirilərək gəlir vergisinə cəlb edilir.

Belə ki, sorğunuzda qeyd olunan halda iyul ayı üçün hesablanmış aylıq gəlirlə məzuniyyət haqqının iyul ayına düşən hissəsi cəmlənməklə, avqust ayının məzuniyyət haqqı və sentyabr ayı üçün hesablanmış aylıq gəlir isə aylar üzrə ayrı-ayrılıqda gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri) və 150-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kərimov Eldəniz Soltan, metal.2012@mail.ru, Bərdə rayonu (18.11.2015) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 12809)
Mənə məxsus olan VÖEN-in pin-kodunu unutmuşam. Pin-kodu öyrənməyə yardımçı olsaydınız şad olardım. VÖEN nömrəsi 4001254172. Öncədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Pin-kod dedikdə vergi orqanı tərəfindən qapalı zərfdə təqdim edilən istifadəçi kodu və şifrə parol məlumatlarını nəzərdə tutduğunuz qənaətinə gələrək bildiririk ki, istifadəçi kodu, parol və şifrə məxfi statusa malik olduğundan həmin məlumatların verilməsi nəzərdə tutulmamışdır. İstifadəçi kodu, parol və şifrənizi unutduğunuz halda yeni parol və şifrənin əldə edilməsi üçün vergi orqanına müraciət etməlisiniz.

Belə ki, vergi ödəyicisi istifadəçi kodu, parol və şifrənin yenidən alınması üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə uçotda olduğu vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Ərizə təqdim edildikdən sonra 2 gün müddətində qapalı zərfdə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə məlumatları təqdim edilir. Qapalı zərf vergi ödəyicisinin özü tərəfindən götürüldükdə şəkilli vergi şəhadətnaməsi və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, digər şəxs tərəfindən götürüldükdə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə tələb olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər nazirinin 30 dekabr 2012-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Müqavilə, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 04.08.2015-ci il tarixli Əmri iləə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları(Xidmətin kodu: 2.18) və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ülvi Mamedov Xosrov, ulvi-2112@mail.ru, Ağcabədi (18.11.2015) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 12808)
Məktəbdə fəhlə işləyirəm, 2-ci qrup əliləm. Aylıq əmək haqqım 109 manatdır. Bilmək istəyirəm bundan nə qədər vergi tutulmalıdır? Mənə güzəşt varmı? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, əsas iş yerində muzdlu işçinin aylıq gəliri 250 manatadək olduğu halda həmin məbləğin əmək qabiliyyətli əhali üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2015-ci il üzrə 140 manat) miqdarı gəlir vergisindən azaddır.

Bununla yanaşı II qrup əlil olan (müharibə əlilindən başqa) fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində müvafiq təsdiqedici sənədlərdən (rayon (şəhər) əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin arayışı, tibbi-sosial ekspert komissiyasının rəyi və ya arayışı) hər hansı biri təqdim edildiyi halda muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəlirindən 200 manat çıxılır, yerdə qalan məbləğ 2500 manatadək olduqda 14 faiz, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisi tutulur.

Odur ki, sorğunuzda qeyd olunan iş yeri əsas iş yeriniz olduğu halda həmin məbləğdən gəlir vergisi tutulmur.

Əsas olmayan iş yerində isə güzəşt və azadolma tətbiq edilmədən muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəlirin tam məbləğindən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulur (109*14%=15,26 manat).

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 102.3-cü 102.8-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri və Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 noyabr tarixli, 1107-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli, 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rəhim Babayev Telman, Babaev-Ragim@rambler.ru, Bakı (18.11.2015) (Oxunub: 58 dəfə, ID: 12807)
Müəssisəm 2014-cü ilin mart ayının 1-dən etibarən işçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinə xitam vermiş və təmir ilə məşğul olan ustaların sexlərini icarəyə vermişdir. Müəssisəm 4 nəfərdən ibarət tərkibdə qalmışdır (müdir, mühasib, xəzinədar, gözətçi) Təmirlə məşğul olan işçilərin hər birinə VÖEN açılmış, həmçinin DSMF-də uçota alınmışdılar. O cümlədən, müəssisənin nəzdində fəaliyyət göstərən ehtiyyat hissələri mağazası icarəyə verilmiş, satıcı VÖEN alaraq DSMF-də uçota durmuşdur və kassa ilə təmin olunmuşdur. Mənim müəssisəm hal hazırda hüquqi şəxs olaraq mənfəət vergisi ödəyicisidir. Hesabat verməkdə çətinlik çəkirəm. İcarə müqaviləsinin şərtlərinə görə təmirlə məşğul olan işçilər vergi, DSMF-nin pulunu Kapital Banka özləri ödəyir, icarə haqqını isə müəssisənin kassasına ödəyirlər. Bütün əlavə xərclər, yəni enerji daşıyıcılarının (işıq, qaz, su) təmir pulu, əlavə xərcləri müəssisə öz öhdəsinə götürür. 2014-cü ilin illik hesabatını verəndə enerji daşıyıcılarının (işıq, qaz, su) pulu xidmət şöbəsi işçiləri tərəfindən yəni ƏDV (18%) xərcdən silinib. Sual: Niyə? Hansı əsasla? Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olursa, aylıq, xüsusən də qış mövsümündə işıq pulu 200-250 manat civarında olursa, nəyə görə həmin məbləğdən 18% ƏDV çıxılmalıdır? Xahiş edirəm hesabat haqqında bizə təcili və dəqiq məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, ƏDV ödəyiciləri tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) əldə edilərkən ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirildikdə həmin ƏDV məbləğləri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir.

Bununla yanaşı ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən əvəzləşdirilməsinə yol verilməyən ƏDV-nin məbləği həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə aid edilməklə gəlirdən çıxılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası), 133.1-ci (kassa metodundan istifadə olunarkən xərcin çəkilməsi vaxtı), 136.1-ci (hesablama metodundan istifadə edilərkən xərcin çəkilməsi vaxtı), 143-cü (aktivlərin dəyəri), 159.7-ci (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 175-ci (büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ruslan Cəlilov (18.11.2015) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 12806)
24.10.2015 tarixində sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmişəm. 31.10.2015 tarixində qeydiyyatımı ləğv etdirmək istəyirəm. Bu halda mənim hansı hesabatları vermə öhdəliyim var? Və nə etməliyəm?

Bildiririk ki, vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və uçota alındığınızı təsdiq edən şəhadətnaməni şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə və ya poçt vasitəsilə vergi orqanına təqdim edə bilərsiniz.

Əlavə olaraq bildiririk ki, ərizədə müraciət edilən tarixdən əvvəlki tarix qeyd edilə bilməz.

Vergi ödəyicisi uçotdan çıxarıldıqda, təqdim edilməmiş bəyannamələr (hesabatlar) təqdim edilməli, dövlət büdcəsinə vergi borcu olduğu halda borcun ödənilməsi təmin edilməlidir.

Müfaviq olaraq da tərəfinizdən ləğv olunma tarixi hansı rübə düşürsə ondan sonrakı ayın 20-dən gec olmamaq şərtilə vergi orqanına ləğv etmə xanasına işarə qoyulmaqla “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi” təqdim edilməlidir.

Fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı müraciəti daxil olduqda, həmin fiziki şəxsdə növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması da keçirilə bilər.

Qeyd edilən hallar aradan qaldırıldıqdan sonra vergi orqanı tərəfindən fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarılaraq ona verilmiş VÖEN vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və ona “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərilir.

Onu da qeyd edək ki, vergi ödəyicisinin təqdim etməli olduğu bəyannamələr barədə məlumat kommersiya (vergi) sirri hesab olunan məlumat sayılır və “Sual-cavab” bölməsində kommersiya (vergi) sirri təşkil edən məlumatlar verilmir.

Fərdi sahibkar kimi özünüzə məxsus kommersiya sirri təşkil edən məlumatları şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsilə uçotda olduğunuz vergi orqanına (o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.7.3-cü (vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması) və 38.3.8-ci (növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi) maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 04.08.2015-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları(Xidmətin kodu: 3.9).

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Kənan Şakir oğlu, kanan_85@mail.ru, Bakı (18.11.2015) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 12805)
Salam. Mən fiziki şəxs olaraq taksi xidməti üçün VÖEN açdırmışam. Bir neçə aydır ki, fəaliyyətimi dayandırmışam, bilmək istərdim ki, mənə hər hansı borc yazılır? Yəni VÖEN-i bağlatmalıyam ya yox?

Bildiririk ki, vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, müvafiq arayışı vergi orqanına həmin fəaliyyətin və ya əməliyyatların dayandırılması günündən gec olmayaraq təqdim edilməlidir.

Arayışda qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətində göstərilən son tarixdən etibarən fəaliyyəti aktivləşir.

Onu qeyd edək ki, avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri bu fəaliyyətə görə vergi orqanlarına bəyannamə vermirlər.

Bununla yanaşı Vergilər Nazirliyinin uçot-baza məlumatlarına əsasən Məmmədov Kənan Şakir oğlunun (VÖEN: 1304140622) 17.11.2015-ci il tarixə dövlət büdcəsinə vergi borcu yoxdur.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılıb-dayandırılmaması barədə məlumat kommersiya (vergi) sirri hesab olunan məlumat sayılır və “Sual-cavab” bölməsində kommersiya (vergi) sirri təşkil edən məlumatlar verilmir.

Fərdi sahibkar kimi özünüzə məxsus kommersiya sirri təşkil edən məlumatları şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsilə uçotda olduğunuz vergi orqanına (o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə zəng edib “1” düyməsi ilə Vergilər Nazirliyinə qoşulduqdan sonra “3” düyməsini seçməklə Sizə məxsus VÖEN-i daxil edib “#” düyməsini sıxaraq və ya İkitərəfli SMS xidmətinə qoşularaq dövlət büdcəsinə olan vergi borcunuz barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

“İkitərəfli SMS xidməti”ndən istifadə etmək üçün bütün mobil operatorların abonentləri tərəfindən mobil telefonda *195* istifadəçi kodu*şifrə# yığılaraq “YES” (məsələn: *195*00000541*121756#YES) düyməsi sıxılmaqla nömrə qeydiyyatdan keçirilməlidir. Vergi ödəyicisi xidmətə abunə olmaq və mütəmadi olaraq vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə dair (o cümlədən dövlət büdcəsinə olan vergi borcu barədə) məlumatları əldə etmək üçün qeydiyyatdan keçirilmiş mobil telefon nömrəsindən start yazıb 8195 nömrəsinə SMS göndərməlidir. Daha sonra abunə olmaqla və ya abunə olmadan 8195 nömrəsinə 1 yazıb göndərməklə dövlət büdcəsinə olan vergi borcu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

Bu xidmətin təqdim etdiyi digər imkanlara buradan baxa bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.3-cü, 16.5-ci (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 30-cu (kommersiya (vergi) sirri) və 221.4.5-ci (sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi) maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2015

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "E-Xidmətlər" bölməsi və ya "Müraciətlər" bölməsinin "Onlayn müraciətlər" altbölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.