Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
Facebook Twitter YouTube
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Eldar Eyvazov Mirzəbəy oğlu, eldareyvazov84@mail.ru (03.08.2015) (Oxunub: 35 dəfə)
Mən çörək istehsalıynan məşgul olmaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, hansı sənədlər tələb olunur. Birinci Vergilər Nazirliyinə müraciət edib qeydiyyatdan keçdikdən sonra nə etmək lazımdır? Başqa hansı dövlət qurumlarına müraciət etmək lazımdır? Eşitdiyimə görə tək VÖEN açdırmaqla iş bitmir. Əlavə başqa yerlərə də müraciət etmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçmək üçün nə qədər pul lazımdır? Xahiş edirəm bu haqda tam ətraflı məlumat verəsiniz.

Sorğunuzdan fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyəti göstərəcəyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, təsərrüfat subyektini (obyektini) uçota qoymalı və nağd pul hesablaşmaları aparıldığı halda nəzarət-kassa aparatı quraşdırmalısınız.

Eyni zamanda bildiririk ki, seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş vergi, gəlir vergisi, ƏDV, ödəmə mənbəyində tutulan vergilər və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlisiniz.

Onu da qeyd edək ki, vergi orqanlarında uçota alınma ödənişsiz həyata keçirilir.

Çörək istehsalı ilə əlaqədar digər sənədləşmə barədə ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 2 düyməsini seçməklə) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

 Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 16.1.8-ci, 16.1.9-cu (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 33.1-ci, 33.2-ci , 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 34.6-cı (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), 58.7-ci (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 150-ci (hesablanmış vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilməsi müddətləri), 155.1-ci (ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verilməsinin tələb edilməsi), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) maddələri, Vergilər Nazirliyinin 05.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Samir Qasimov Oktay, s.qasimov@box.az (03.08.2015) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam 9 ay keçdi bə vergilərdə vakansiya olmuyacaq?

Bildiririk ki, işə qəbulla bağlı keçirilmiş sonuncu müsabiqənin 2014-cü ilin dekabr ayında başa çatdığını nəzərə alaraq yaxın zamanda növbəti müsabiqənin keçirilməsi gözlənilmir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məcidov Ruslan Sabir oğlu, mecidovruslan@mail.ru (03.08.2015) (Oxunub: 24 dəfə)
Salam. "XXX" MMC-nin həm təsisçilərindən biri, həm də direktoru olan şəxs direktorluqdan azad edilir. Həmçinin öz payının bir hissəsini onun yerinə direktor təyin ediləcək şəxsə verir. Yeni təyin ediləcək direktor həmin şirkətin layihə meneceridir. Bütün bu əməliyyatlar üçün hansı sənədləşmə işləri aparılmalıdır? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 iş günündən gec olmayaraq vergi orqanına ərizə,  təsisçinin əlavə edilməsi, yeni rəhbərin təyin edilməsi və nizamnamə kapitalında pay nisbətinin dəyişməsi barədə təsisçilərin ümumi yığıncağının qərarı, təsisçinin əlavə edilməsi və nizamnamə kapitalında pay nisbətinin dəyişməsi ilə əlaqədar nizamnaməyə edilmiş dəyişiklik, eyni zamanda rəhbər təyin olunmuş yeni təsisçi fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (əcnəbi olduqda əlavə olaraq təsərrüfat fəaliyyətini təsdiq edən sənəd), notarial qaydada təsdiq olunmuş alqı-satqı müqaviləsi ilə müraciət edilməlidir.

Təsis payını təqdim edən şəxsin rezident fiziki şəxs olduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, təsisçi rezident fiziki şəxs tərəfindən müəssisədəki iştirak payının tam və ya bir hissəsi digər şəxsə təqdim edildikdə, həmin şəxs gəlir əldə etmək hüququnun yarandığı gündən gec olmayaraq vergi uçotuna durmalı və alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə aktivlərin real dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı müsbət fərqdən (gəlirlər 30000 manatadək olduqda 14 faiz, 30000 manatdan çox olduqda isə 4200 manat üstəgəl 30000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi dərəcəsi ilə) dövlət büdcəsinə gəlir vergisini ödəməlidir.

Onu da qeyd edək ki, hüquqi şəxsin iştirak paylarının və ya səhmlərinin təqdim edilməsindən ƏDV tutulmur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 96.1-ci (rezident fiziki şəxslərin vergitutma obyekti), 99.3.8-ci (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir), 101.2-ci (gəlir vergisinin dərəcəsi), 149.2-ci (bəyannamənin verilməsi), 150-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası), 152.1-ci (ilin yekunlarına görə verginin ödənilməsi) və 164.1.17-ci (ƏDV-dən azad edilmə) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 12.12.2003-cü il tarixli, 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanununun 9.1-ci və 9.2-ci maddələri,  Mülki Məcəllənin 64.8-ci, 109.4-cü, 135-ci393-cü maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)  vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rəfail Əliyev Şıxəli oğlu, r.a._1@mail.ru, Şirvan ş. (03.08.2015) (Oxunub: 19 dəfə)
1. DVM OVN-ni həyata keçirərkən VM-nin vergi ödəyicisinin (və ya onun nümayəndəsinin ) hüquqlarını tənzimləyən maddələri pozarsa, alıcı qismində "kimliyi məlum olmayan şəxs" mücərrəd anlayışından istifadə edərsə ,müvafiq qərarı yoxlamaya başlayanda dərhal deyil, məqsədli şəkildə növbəti gün(və ya günlər) yoxlanılan subyektə təqdim edərsə, əssasız tərtib edilmiş akta məcburi qol çəkməni tələb edərsə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərsə, vəzifə səıahiyyətlərini aşarsa və s. onu hansı aqibət gözləməlidir? 2.Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsi bu kimi neqativ hallardan özününü necə müdafiə etməlidir? Hüquqi əsasları göstərməniz xahiş olunur. Qeyd: "VERGİ ÖDƏYİCİSİNİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ" adlı maarifləndirici məqalə üzərində işlədiyim üçün ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif adamların qarşılaşdığı problemləri ümumiləşdirərək sizə göndərirəm. Məqaləni hazırlayarkən VM-dən başqa hansı mənbələri tövsiyə edərdiniz ?

Bildiririk ki, operativ vergi nəzarəti vergi ödəyicisinə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən başlanır və vergi ödəyicilərinin faktiki iş vaxtı həyata keçirilir. Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi nəzarətə başladıqdan sonra vergi orqanının qərarını, yoxlamanın qeydiyyata alınmasına dair sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən çıxarışı və öz xidməti vəsiqəsini vergi ödəyicisinə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə dərhal təqdim edir. Vergi ödəyicisinin “Nəzarət kitabçası”nda operativ vergi nəzarətinin başlanması barədə müvafiq qeydiyyat aparılır.

Vergi ödəyicisinin vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilən aktların (protokolların) və vergi orqanlarının qərarlarının surətini almaq, vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə münasibətdə vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını tələb etmək, vergi orqanlarının və ya onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktları (qərarları) və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində dəymiş zərərin tam ödənilməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tələb etmək, vergi yoxlamalarının aktları və digər materialları ilə tanış olmaq, vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə vergilərin hesablanması və ödənilməsi, habelə keçirilən vergi yoxlamalarının aktları üzrə öz rəyini bildirmək hüququ vardır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, hər bir vergi ödəyicisinin və ya başqa vəzifəli şəxsin vergi orqanlarının qərarlarından və aktlarından, habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən şikayət etmək hüququ vardır və şikayət qanunla müəyyən edilmiş qaydada öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən 3 ay müddətində yuxarı vergi orqanına və ya məhkəməyə verilir. Şikayət verən şəxs üzrlü səbəbdən bu müddəti buraxmışdırsa, həmin şəxsin ərizəsinə əsasən həmin müddət bərpa edilə bilər. Şikayətin yuxarı vergi orqanına verilməsi həmin şikayətin eyni zamanda və ya sonradan məhkəməyə verilməsini istisna etmir.

Eyni zamanda vergi ödəyicisinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin olunmaması və ya lazımınca təmin olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.

Məqaləni hazırlayarkən hansı mənbədən istifadə etməyiniz barədə sorğunuzla əlaqədar iqtisadi və hüquq ədəbiyyatlarına baxmağınız tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 15-ci (vergi ödəyicisinin hüquqları), 50-ci (operativ vergi nəzarəti) 62-ci (şikayət verilməsi qaydası) maddələri, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin 19 mart 2013-cü il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmişDövlət vergi orqanları tərəfindən operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”.

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi barədə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Olga Salikova, olgasalikova@hotmail.com (03.08.2015) (Oxunub: 21 dəfə)
Здравствуйте! 1.Если юридическое лицо берет в аренду помещение у физического лица, у физического лица есть ИНН(Voen), кто в этом случае должен оплатить 4%? 2. Если юридическое лицо берет помещение в аренду у физического лица, у физического лица есть ИНН (Voen), то кто должен платить 14% (налог с аренды) Спасибо.

1: Придя к выводу согласно Вашему запросу, что вы хотите узнать кто будет платить налоги из доходов по деятельности осуществленной в арендуемом обьекте, сообщаем что в связи с тем что предпринимательскую деятельность на обьекте осуществляет юридическое лицо то это юридическое лицо должен исчислять, оплачивать соответствующие налоги согласно применяемой системе налогообложения (упрощенный налог, налог на прибыли, НДС, налоги удерживаемые у источника выплаты) и представлять декларации в налоговый орган.

Обоснование ответа: : Налоговый Кодекс, статья 13.2.37 (понятие предпринимательской деятельности), статья 104.1 (обьект налогообложения налога на прибыли), статья 150 (сроки оплаты налогов  и представления деклараций), статья  155.1 ( Учет по НДС), статья 159 (Обьект налогооблжения по НДС) və статья 219 (обьект налогообложения по упрощенному  налогу).

Для получения дополнительной информации по вопросам налогового законодательства и налогового администрирования Вы можете обратиться в контактный центр 195 Министерства по налогам, а также в центры обслуживания налогоплательщиков.

2: Сообщаем что, юридическое лицо должен удерживать у источника выплаты налог по ставке 14 процентов от оплаченной физическому лицу арендной суммы. При этом, физическое лицо получающий доход по аренде с которого у источника выплаты удержана налог не облагается налогом.

Обоснование ответа: Налоговый Кодекс, статьи 124.1, 124.2 (Удержание налогов с арендной платы у источника выплаты).

Для получения дополнительной информации по вопросам налогового законодательства и налогового администрирования Вы можете обратиться в контактный центр 195 Министерства по налогам, а также в центры обслуживания налогоплательщиков.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Dadaşov Elbrus Rəhim oğlu, elbrusdadashev@rambler.ru, Bakı şəhəri (03.08.2015) (Oxunub: 23 dəfə)
Salam. Mən pensiyaçıyam. Ev şəraitində öz kompüterimdə mətn yığmaq və ya internetdən götürdüyüm maraqlı şəkilləri çap edərək, alıcılara, mağazalara təklif etmək, bir sözlə öz xobbimdən qazanc əldə etmək istərdim. Lakin, başa düşüləndir ki, bu "təsadüfü qazanc" mənbəyidir. Mənə bu fəaliyyət üçün VÖEN götürmək lazımdırmı? Və VÖEN aldıqdan sonra qazanc əldə etdim və ya etmədim mən dövlətə nə isə ödəməli olacağam və nə qədər? Sullarımın "savadsız" olmasına görə üzr istəyirəm. Cavabınıza görə isə əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd etdiyiniz fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, təsərrüfat subyektini (obyektini) uçota qoymalı və nağd pul hesablaşmaları aparıldığı halda nəzarət-kassa aparatı quraşdırmalısınız.

Eyni zamanda bildiririk ki, seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş vergi, gəlir vergisi, ƏDV, ödəmə mənbəyində tutulan vergilər və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlisiniz.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 16.1.8-ci, 16.1.9-cu (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 33.1-ci, 33.2-ci , 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 34.6-cı (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), 58.7-ci (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 150-ci (hesablanmış vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilməsi müddətləri), 155.1-ci (ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verilməsinin tələb edilməsi), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) maddələri, Vergilər Nazirliyinin 05.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Yusibov Macid Eldar, yusibovmacid1994@gmail.com, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 90 dəfə, Orta qiymət: 3.33)
Salam. Suallarımıza dəqiq və ətraflı cavab verdiyinizə görə çox sağolun. Mən məsələn bir mağazadan nə isə aldıqda çek verilmədikdə, mən 195 nömrəsinə zəng etsəm bəs sonra mağazaya necə sübut ediləcək malı olardan aldığım və çekin verilməməsi? Öncədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, vergi ödəyicilərinin vergidən yayınması və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə şəxslərdən muraciət daxil olduqda, vergi orqanları müraciətdə qeyd edilən faktları həmin vergi ödəyicilərində keçiriləcək növbəti operativ vergi nəzarəti tədbiri və ya növbəti səyyar vergi yoxlaması zamanı araşdırılır və vergi nəzarəti başa çatdıqdan sonra nəticələri barədə müraciət edən şəxslərə məlumat verilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 24.0.5-1-ci maddəsi (vergi orqanlarının vəzifələri) maddəsi.

Vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Musazadə Nərmin, nemish_lg@mail.ru, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 57 dəfə)
Salam. Mən vergilər saytında işlədiyim şirkətin adıma ödədiyi pensiya fondu hesabı barədə məlumata necə və haradan baxa bilərəm ? Bir də, sosial müdafiə fondu kartının işçiyə verilməsi vacibdirmi?

Bildiririk ki, pensiya fondu barədə məlumatın internet səhifəmizdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Sorğunuzda qeyd olunanlar Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığına görə bu barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 7 düyməsini seçməklə)  müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 avqust 2002-ci il tarixli 781 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Roman Nazim, Roma_n_amor@mail.ru, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Əvvəlcədən cavablandıracağınız üçün təşəkkür edirəm. Mən fərdi VÖEN-imi bağlatdırmaq istəyirəm. Bunu elektron olaraq edə bilərəmmi? Və hansı üsulla? Zəhmət olmasa yazardız.

Bildiririk ki, vergi ödəyicilərinin vergi uçotundan çıxarılması və fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması prosedurları fərqlidir.

Fəaliyyətinizi müvəqqəti dayandırmaq istədiyiniz halda Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayışla uçotda olduğunuz vergi orqanına şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsilə müraciət edilməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməlidir.

Vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Məlumat üçün nəzərinizə çatdırırıq ki, arayışda qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətində göstərilən son tarixdən etibarən fəaliyyəti aktivləşir və müvafiq bəyannamələrin vergi orqanına təqdim olunması üzrə öhdəlik yaranır.

Vergi uçotundan çıxmaq istədiyiniz halda internet səhifəmizdə yerləşdirilmiş Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizəilə uçotda olduğunuz vergi orqanına şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsilə müraciət edilməlidir. Vergi uçotundan çıxarılanadək vergi orqanına vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli, ƏDV ödəyicisi olduğu halda, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə ərizə, təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu halda, vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektin) uçotdan çıxarılması barədə ərizə, vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektində (obyektində) NKA qeydiyyatda olduğu halda, NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması barədə ərizə, aktiv bank hesablarının bağlanması barədə həmin hesabların açıldığı bank idarələrinin arayışları, təqdim edilməmiş bəyannamələr (hesabatlar) təqdim edilməli, dövlət büdcəsinə vergi borcu olduğu halda borcun ödənilməsi, habelə təsərrüfat subyektində (obyektində) qeydiyyata alınmış POS-terminallar olduğu halda, həmin POS-terminalların qeydiyyatdan çıxarılması təmin edilməlidir.

Fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı müraciəti daxil olduqda, həmin fiziki şəxsdə növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması da keçirilə bilər.

Qeyd edilən hallar aradan qaldırıldıqdan sonra vergi orqanı tərəfindən fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarılaraq ona verilmiş VÖEN vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və ona “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci, 16.3-cü (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 34.7.3-cü (vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması) və 38.3.8-ci (növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi) maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 10.04.2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24 dekabr 2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 7 oktyabr 2013-cü il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan çıxarılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Haqverdi Haciyev İmran, haqverdi.haciyev@mail.ru, Bakı şəhəri (30.07.2015) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən universitet tələbəsiyəm. Vergiler Nazirliyində işləmek istəyirəm. Hərbi xidmətə yararsızam (3-cü dərəcə yasti daban) Vergilər Nazirliyində işləmək üçün sənəd verə bilərəm? Xaiş edirəm ətraflı məlumat verəsiniz çünki mən Vergilər Nazırliyinin formasını geyinmək istəyirəm.

Bildiririk ki, qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanların və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilənlərin vergi orqanlarına xidmətə qəbul edilməsinə məhdudiyyət yoxdur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydalarının 10.5-ci və 11-ci bəndləri.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Yadigar Nəsib oğlu İmamverdiyev, yadigarimam@gmail.com (30.07.2015) (Oxunub: 40 dəfə)
Sual - Salam, Mən İnternet Vergi İdarəsi sistemə giriş səhifəsindən (e-taxes.gov.az) sistemə daxil ola bilmirəm. VÖEN (1901849802) aldıqda verilmiş istifadəçi məlumatlarını daxil edirəm, lakin aşağıdakı cavabı alıram İstifadəçi kodunuz, parolunuz və ya şifrəniz yanlışdır. Lütfən, yenidən yoxlayın. Son dəfə təxminən 10 iyul 2015-də bu onlayn xidmətdən istifadə etmişəm, heç bir problem olmayıb. İstifadəçi kodu, parol və şifrəni necə yeniləmək olar? Xahiş edirəm bu işdə mənə kömək edəsiniz.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi istifadəçi kodu, parol və şifrənin yenidən alınması üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə uçotda olduğu vergi orqanı üzrə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməlidir. Qeyd edilən sənəd təqdim edildikdən sonra 2 gün müddətində qapalı zərfdə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə məlumatları təqdim edilir. Qapalı zərf vergi ödəyicisinin özü tərəfindən götürüldükdə şəkilli vergi şəhadətnaməsi və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, digər şəxs tərəfindən götürüldükdə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə tələb olunur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin təklif etdiyi bütün və digər bir çox elektron xidmətlərdən “Asan imza” əldə edərək də istifadə edə bilərsiniz. “Asan İmza” xidmətindən istifadə etmək üçün ilk növbədə mobil operatordan Asan imzanı dəstəkləyən “Biznes” tipli SİM kart əldə edilməli və ya mövcud nömrənin müvafiq dublikatı çıxarılmalıdır. Daha sonra vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə (ərazi üzrə məhdudiyyət olmadan) ərizə və tələb olunan sənədlərlə birlikdə müraciət edilərək müqavilə bağlamaqla “İş” tipli sertifikat alınmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli, 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası, Vergilər nazirinin 11.07.2013-cü il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları və vergilər nazirinin 30 dekabr 2012-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Müqavilə”, Vergilər Nazirinin 17.09.2013-cü il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə Metodiki Vəsait.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bilal Allahverdi Şahin, allahverdi.bilal@mail.ru, Bakı şəhəri (30.07.2015) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam! Əmək kitabçamda indiyədək 3 iş yeri qeydə alınıb. Ancaq 1-ci iş yerimdə mənfi maddə qeydə alınıb. Sonrakı iş yerlərimdə isə normal fəaliyyət göstərmişəm.Bilmək istərdim ki, mənim vergi işinə qəbul müsabiqəsində iştirakımda bu halla əlaqədar hansısa ziddiyyət varmı. Əvvəlcədən minnətdaram !

Bildiririk ki, əvvəlki iş yerlərində Əmək Məcəlləsinin hər hansı bəndinə əsasən əmək fəaliyyətinə xitam verilmiş şəxsin vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqədə iştirak etməsinə və işə qəbul olunmasına hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin “İşə qəbul Müsabiqələr” bölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Eynalov Anar Ədalət, eynalovanar_1984@mail.ru, Naxçıvan (30.07.2015) (Oxunub: 41 dəfə)
Salam. Bilmək istəyirəm ki,vergi orqanlarında işləmiş vətəndaş 2009-cu il tarixdə 17 il vergi orqanlarında işləmiş və pensiyaya cıxmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 2011-ci il 6 dekabr 263- IVDQ nöm qanununa tətbibi ilə əlaqədar olaraq vergi orqanlarında dövlət büdcəsinə daxil olmuş məbləğin 25% hesabına yaradılan fonddan onun pensiyasina elave olunub olunmamasına bildiresiniz.

Bildiririk ki, vergi orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsi məqsədilə vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin 25 faizi hesabına bu orqanların büdcədənkənar fondu yaradılır və həmin fonda ayrılmış vəsaitdən vergi orqanının əməkdaşlarının maddi rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə istifadə olunur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, təqaüdə çıxmış şəxslərə ödənilən pensiya məbləğləri barədə sualın cavablandırılması Vergilər nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından bu barədə məlumat almaq üçün aidiyyatı üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (195 nömrəsini yığıdıqdan sonra 7 nömrəsini seçməklə) müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 22.2-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 avqust tarixli, 781 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq  olunmuş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əliyev Mehman Qaraxan oğlu, mehman57@box.az, Astara rayonu (30.07.2015) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 3)
3 iyul 2013-cü il tarixdən Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoruyam. Buna görə mənə verilən 60 (altmış) manatı əmək haqqımın üstünə gələrək ümumi vergiyə cəlb edirlər və həm ümumi əmək haqqımdan, həm də o puldan vergi çıxılır. Bu, nə dərəcədə qanunauyğundur? Əgər haqlı çıxsam o pulları necə qaytarım? Sağ olun!

Bildiririk ki, elmi dərəcəyə görə ödənilən məbləğlər işçinin aylıq gəlirinə daxil edilməklə ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 102.1.4-cü (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 150.3.1-ci (hesablanmış vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilməsi müddətləri) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sakit, genius@mail.ru, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 48 dəfə)
Müəssə bankdan 5 il müddətinə kredit götürüb və hər ay kredit faizleri ile birlikdə banka ödənilir .Ödənilən kredit xərclərə aid edilə bilərmi? Ya mənffətdən silinir?

Kreditin rezident bankdan götürüldüyü qənaətinə gələrək bildiririk ki, müəssisə krediti aldığı bankla qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxs olmadıqda və belə kredit üzrə ödənilmiş faizlər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda götürülmüş kreditə görə ödənilmiş faizlər uçot metodundan asılı olaraq tam məbləğdə gəlirdən çıxılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 18-ci (qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 110-cu (gəlirdən faizlər üzrə çıxılan məbləğlərin məhdudlaşdırılması) və 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Xalid, sumerq@qmail.com, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 35 dəfə)
Təsisçi müəssəyə ilk günlərdə 3 illik borc pul ödeyib, müəssə bu vəsaiti ay üzre geri qaytarır. Müəssənin təsisçiyə qaytardiği bu vəsait xərclərə aid edilirmi?

Sorğunuzdan müəssisənin mənfəət vergisinin ödəyicisi olduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, təsisçidən alınmış borc məbləği geri qaytarılan zaman ödənilən məbləğ gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 108-ci (gəlirin əldə edilməsi bağlı xərclər) maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Arif, arifamirov@mail.ru, Sumqayıt (30.07.2015) (Oxunub: 31 dəfə, Orta qiymət: 3.33)
Salam.Şirkətin təsisçisi öz vəsaiti hesabına investisiya qoyluşu edib. Obyekt (bina) tikdirib və bu obyektə fəaliyyət göstərməsi üçün avadanıqlar alıb. Ümumlikdə 1 mli manat xercler hesablanıb. Bilmək istərdim. 1.Vergi məcəlləsinə görə bu xərclənmiş vəsaiti şirkət təsisçiyə hansı şərtlər ilə qaytara bilər. Şirkət mənfəət vergisi ödəyicisi kimi fəfliyyət göstərir. 2.Vergi məcələsində investisiya qoyuluşuna hər hansı gezəştlər varmı?

1. Bildiririk ki, təsisçi tərəfindən obyekt və avadanlıqlar  nizamnamə fonduna qoyulduqda bu əmlaklara sahiblik həmin hüquqi şəxsə keçir və təsisçi və hüquqi şəxs üçün hər hansı vergi öhdəliyi yaranmır.

Bu halda təsisçinin nizamnamə kapitalındakı mayasına (iştirak payına) uyğun olaraq dividend almaq hüququ yaranır və rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Dividendi alan fiziki və hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən bir daha vergi tutulmur.

Hüquqi şəxs ləğv edilən zaman əmlakının bölüşdürülməsi dividend sayılmır və əldə edilən əmlak vergiyə cəlb edilən gəlir hesab hesab edilmir. Həmin əmlakın sonradan təqdim edilməsi fiziki şəxsin vergiyə cəlb edilən gəlirinə aid edilir.

Mülki qanunvericiliyin tələbləri ilə əlaqədar ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Ədliyyə Nazirliyinə (195 yığdıqdan sonra 4 düyməsini sıxmaqla) müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci (satışdankənar gəlir), 13.2.15-ci (dividend anlayışı), 104-cü (mənfəət vergisi), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 99.3.8-ci (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir), 122.3-cü (ödəmə mənbəyində dividenddən vergi tutulması),  Mülki Məcəllənin 64.1-ci, 90-1.2-ci, 739-cu, 741-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart, 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

2. Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində investisiya qoyuluşuna görə vergi azadolmalarının və güzəştlərin verilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, investisiya layihəsi üzrə fəaliyyət göstərən sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidentləri üçün Vergi Məcəlləsində vergi güzəştləri müəyyən edilmişdir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 2.4-1-ci (Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi) və 67-1-ci (sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında vergitutma) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əliyev Tural Nizami, vsk-86@rambler.ru (30.07.2015) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 1)
Sualım ciddi hesabat blankları ilə bağlıdır. Kassaya vəsait daxil olub lakin səhlənkarlıqdan və ya bu kimi digər səbəblərdən mədaxil orderi yazılmayıb. Növbəti ayda, yəni ki, sonrakı tarixlərdə keçmiş tarixdə daxil olmuş vəsaitə görə mədaxil orderi yazıla bilərmi? Eyni ilə də sualım məxaric orderinə aiddir. Blankların sıra nömrələrinin tarix ardıcıllığı pozularsa bunun nə kimi fəsadları ola bilər?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Mühasibat uçotunun təşkili və aparılması ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 3 düyməsini seçməklə) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası) maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli, 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Şəhriyar Rəhimov Zamin oğlu , shahriyar.rahimov@gmail.com (30.07.2015) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam! EDV ödəyicisi olan hüquqi şəxs pərakəndə satış həyata keçirib, kassaya nəğd satışdan daxil olan məbləği ƏDV hesabatında 18 % çıxıb dövriyyə göstərəcək, yoxsa ƏDV ilə birgə dövriyyəyə daxil edəcək?

Bildiririk ki, ƏDV tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (hər hansı rüsumlar, vergilər yol vergisi istisna olmaqla, digər vergilər, rüsumlar  və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında müəyyən edilir.

Həmçinin bildiririk ki, ƏDV bəyannaməsinin 301-ci (“ƏDV-yə 18 faiz  dərəcəsi ilə cəlb olunan əməliyyatlar”) sətrinə müvafiq olaraq  C1 xanasında dövriyyə məbləği ƏDV-siz və C2 xanasında həmin dövriyyənin 18 faiz dərəcəyə vurmaqla əlavə dəyər vergisinin məbləği yazılır və eyni zamanda bəyannamənin 301-ci sətrinin təsnifatı üzrə təqdim edilən 3 nömrəli Əlavənin 301.1-ci qrafasında (“Malların təqdim edilməsindən gəlir”) açıqlaması verilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci (ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın dəyəri) maddəsi, Vergilər nazirinin 10 dekabr 2009-cu il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq edilmiş Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin tərtib edilməsi Qaydası.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Orxan Azər, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 23 dəfə)
Hörmətli Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları! Sualım qeyri-rezidentlərlə bağlıdır. Hansı hallarda Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ƏDV ödəyicisi qeyri-rezident tərəfindən göstərilən xidmətinin dəyərini xərcə aid edilə bilər? Bu bütün növ xidmətlərə aiddir? Hansı şərtlər yerinə yetirilməlidir ki, o məbləği ƏDV ödəyicisi xərcə sala bilsin

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, o cümlədən qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmətə görə ödəmələr üzrə xərclər müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında gəlirdən çıxılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası) maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abdullayev Qurbanəli Hüseynağa oğlu, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən boş hesabat vermliyəm bugün onlayn xidmətlə bunu necə vere bilərəm? Sizdən xaişim məni başa salasız.

Sorğunuzdan “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi qaydasının soruşulduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, səhifəmizin “Bəyannamə” bölməsinin “Bəyannamələrin doldurma qaydaları” hissəsindən “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin doldurulma qaydası barədə video təlimatla tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi elektron xidməti üzrə inzibati reqlamenti.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mikayılov Əliyar Asif oğlu, eliyar1991@mail.ru, Bakı şəhəri (30.07.2015) (Oxunub: 35 dəfə)
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları 59 ünvanında yerləşən "Flower Cleaning" adı ilə fəaliyyət göstərən təmizlik şirkəti vergidən yayınmaqla qanunsuz fəaliyyət göstərir. Şirkət, ofisində təmizlik şirkəti kimi göstərdiyi fəaliyyətindən əlavə bir-neçə xidmət sahələri üzrə də fəaliyyət göstərir, lakin heç bir dövlət qeydiyyatında olmamaqla qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərir. Əlavə olaraq şirkət, Türkiyənin "Saffbahçe" qida şirkətinə məxsus məhsulları ölkə bazarında qeyri-qanuni üsulla satışa çıxardır. Sizdən xahişim yuxarıda qeyd etdiklərimi əsas götürərək şirkətin fəaliyyəti haqqında araşdırma aparmaq və lazımi qanuni tədbirləri görməkdir. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, şikayət əsasında yazdığım bu məktubda yer alan qanunsuz fəaliyyətlə bağlı qənaətlər öz araşdırmam nəticəsində əldə edilmişdir və sizə müraciətim isə vətəndaş borcu olaraq dövlət orqanı kimi sizi xəbərdar etməkdir.

Bildiririk ki, müraciətiniz baxılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq struktura göndərilmişdir.

Vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nicat Qasımov Çingiz oğlu, vuralm399mm399dov@mail.ru, Abşeron rayonu (30.07.2015) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Vergilər Nazirliyinə keçiriləcək imtahanın növbəti imtahanın tarixi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, işə qəbulla bağlı keçirilmiş sonuncu müsabiqənin 2014-cü ilin dekabr ayında başa çatdığını nəzərə alaraq yaxın zamanda növbəti müsabiqənin keçirilməsi gözlənilmir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 20    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədova Fatma Tacəddin, fatma.zergerova@mail.ru, Balakən (30.07.2015) (Oxunub: 25 dəfə)
Salam, bilmək istəyirəm ki, müvəqqəti müqavilə ilə (1-6 ay və daha artıq müddətə) işləyən sağlam, əlilliyi olan və təqaüd alan şəxslərin əmək haqqındən hansı tutulmalar və hansı məbləğdə aparılır ? Bir də bilmək istəyirəm ki, bir Təhsil şöbəsinə daxil olam iki məktəbdə işləyən müəllimin əsas iş yerində əmək haqqı 120 man, digərində isə 69 man hesablanırsa, ondan vergi hansı formada tutulur. (ayrı-ayrılıqda 146 manatdan az isə)

1) Müraciətinizdən muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan verginin hesablanması qaydasının sorğu edildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, muzdlu işçinin azadolma və güzəşt hüququ olmadıqda vergi tutulmalı olan aylıq gəlirindən 2500 manatadək olduqda 14 faiz, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur.

Digər güzəşt hüququ olmayan və I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa) əsas iş yerində müvafiq təsdiqedici sənədlər (sənədlərin (rayon (şəhər) əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin arayışı, tibbi-sosial ekspert komissiyasının rəyi və ya arayışı) təqdim edildiyi halda muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat azaldılır.

Müharibə əlili olan fiziki şəxsin isə əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində müvafiq təsdiqedici sənədlər (müharibə əlilinin vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin vəsiqəsi və ya rayon (şəhər) Əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin arayışı) təqdim edildiyi halda muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat azaldılır.

Aylıq gəlir 250 manatadək olduğu halda həmin məbləğin əmək qabiliyyətli əhali üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2015-ci il üzrə 140 manat) miqdarı gəlir vergisindən azaddır.

Əsas olmayan iş yerində isə muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəlirin tam məbləğindən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin  13.2.34-cü (muzdlu iş anlayışı), 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 102.1.6-cı, 102.2.4>, <102.3>, <102.8-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 noyabr tarixli, 1107-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001-ci il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı.

2) Bildiririk ki, iki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.

Bununla yanaşı, digər güzəşt hüququ olmayan muzdlu işçinin yalnız əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 250 manatadək olduqda əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2015-ci ilin yanvarın 1-dən 140 manat) məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azad edilir və qalan məbləğ 14 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin  101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri) və 102.1.6-cı (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 noyabr tarixli, 1107-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Aleksandr Potaenko Qriqoryeviç, potayenko@gmail.com, Sumqayıt (30.07.2015) (Oxunub: 38 dəfə)
Salam. Mənim adıma iki mənzil var. Biri: Sumqayıt şəhərində yerləşir. Bu mənzili 2006-cı ildə 29 000 dollara almışam. Hal hazırki qiyməti 80 min manata yaxındır. Bu mənzildə hal hazırda ailəm ilə daimi yaşayıram. İkinci evim Bakı şəhərində yerləşir. Bu ev ipoteka vasitəsi ilə alınıb, və cəmi 2 ildir ki onun pulunu hər ay ödəyirəm. İş yerim Bakı şəhərində olduğu üçün, bu mənzildə həftədə 2-3 gün qalıram. Mənim qardaşım isə dayimi bu evdə yaşayır. Maddi vəziyyətim dəyişilib, və hal hazırda İpoteka ödənişlərimi verə bilmirəm. Buna görə Sumqayıt şəhərində olan evimi satıb, o biri mənzilin kreditini bağlamaq istəyirəm. Mənə dedilər ki, vətəndaşın adına 1-dən artıq mənzil var isə, o onları satarkən hər biri üçün vergi ödəməlidir. Sualım belədir: Mən Sumqayıtda olan evimi satarkən vergi ödəməliyəm ya yox, və, ödəməliyəm isə, o neçə hesablanacaq? Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, təqdim etdiyiniz yaşayış yerində 3 ildən artıq müddətdə qeydiyyatda olmusunuzsa, həmin yaşayış yeri üzrə daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi gəlir vergisindən azaddır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, əsas yaşayış yeri olmayan və sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilməyən daşınmaz əmlakın, habelə 3 ildən az müddətə əsas yaşayış yeri olan mənzilin və ya yaşayış yerinin təqdim edilməsindən gəlir əldə edən fiziki şəxs bu cür gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq vergi orqanında uçota durmalıdır. Bu əməliyyat qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirilən əməliyyat sayılır və ƏDV-nin vergitutma obyektini yaratmır. Fiziki şəxs həmin gəlirdən müvafiq təsdiqedici sənəd əsasında gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclərini (mənzilin alış qiymətini, çəkilmiş təmir və s. xərclərini) çıxaraq gəlir vergisini hesablamalı (gəlirlər 30000 manatadək olduqda 14 faiz, 30000 manatdan çox olduqda isə 4200 manat üstəgəl 30000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi dərəcəsi ilə) və müvafiq bəyannaməni vergi orqanına təqdim edərək hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Cavabın əsaslandırılması:  Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu),  96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti),  99.3.6-cı (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir), 101.2-ci (gəlir vergisinin dərəcəsi), 102.1.9-cu (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər)  108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər),  Azərbaycan Respublikasının 4 aprel 1996-cı il tarixli, 55-IQ nömrəli Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Qanunu.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ali Mustafayev Baba oğlu, az.pressa@mail.ru, Mingəçevir (30.07.2015) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən dünən 11 sayli Vergiler idarəsindən Azərbaycan Respublikasiniin Əməkdar məşqçisi Baba Mustafayev adına Azərbaycan-Avropa İdman Klubu təsis sənədlərini almişam. Lakin bir problem var. Klub sözun əvəzinə Kulub yazılıb. Mən nə edə bilərəm ?

Bildiririk ki, “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi Baba Mustafayev adına Azərbaycan-Avropa İdman Kulubu” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 30.06.2015-ci il tarixdə 2700986241 dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) ilə dövlət qeydiyyatına alınmış və daha sonra qurumun adının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar edilmiş müraciət əsasında reyestrdə dəyişiklik aparılaraq “Kulubu” sözü “Klubu” sözü ilə əvəz edilmişdir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.3-cü (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası 12 dekabr 2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanununun 9-cu, Mülki Məcəllənin 47.2-ci, 50.1-ci, 50.2-ci, 91.3.1-ci və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 200-3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bahadur Cavadov Abdulla, baxadur-1@mail.ru, Bakı şəhəri (30.07.2015) (Oxunub: 19 dəfə)
Mənzilin, yəni yaşayış sahəsinin komersiya məqsədləri üçün icarəyə verilməsi haqqında müqavilənin əsasında, verqilər orqanlarında aparılan qeydiyat ləğv olunmalıdırmı?

Bildiririk ki, yaşayış sahəsini kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsinə, yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsi ilə bağlı Mənzil Məcəlləsinin və şəhərsalma haqqında qanunvericiliyin tələblərinin nəzərə alınması şərti ilə yol verilir.

Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotu ilə əlaqədar sorğu etdiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, daşınmaz əmlakın təyinatı dəyişilərsə, Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizəyə (“uçot məlumatlarında dəyişikliyin edilməsi” xanası işarələnməklə) mülkiyyəti təsdiq edən sənədi əlavə etməklə obyektin uçotunu həyata keçirən vergi orqanına, o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət olunmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Mənzil Məcəlləsinin 20-ci21.1-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 34.3-cü maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həsənov Heydər Abdulla, aynur.valiyeva@rambler.ru (30.07.2015) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 1)
Azərbaycan Respublikası Vergilər Naziri Cənab F.Ə.Məmmədova cənab nazir! Müraciətdən istifadə edərək, böyük tarixi əhəmiyyəti olan I-ci Avropa Olimpiyada Oyunlarının müvəffəqiyyətlə keçməsində və idmançılarımızın qələbəsində gərgin əməyinizin bəhərsi olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən dövlət mükafatı ilə mükafatlandırılmağınız münasibəti ilə və Müqəddəs Ramazan bayramı ilə Sizi təbrik edib, Respublikamızın çiçəklənməsində, inkişaf etməsində bundan sonra da fəal iştirak etməyinizi arzu edirik. Hörmətli cənab nazir! 2015-ci ilin 13 iyulunda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçən Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasda Cənab Prezidentin dediklərini rəhbər tutaraq aşağıdakılar haqqında Sizə məlumat verməyi özümə borc bilirəm və köməklik göstərməyimizi xahiş edirik. KASCO RCP MMC AR Prezidentinin 30 aprel 2007-ci il 567 nömrəli Fərmanına əsasən bir pəncərə prinsipinə uyğun 11.04.2008-ci ildə Bakı Şəhəri Vergilər Departamenti Kommersiya Hüquqi şəxslərin dövlət qeyiyyatı idarəsində qeydiyyatdan keçmişdir. Cəmiyyətimiz, AR Prezidetinin 2002-ci il 782 nömrəli Fərmana əsasən xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyətlə məşğul olduğu üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada AR Nəqliyyat Nazirliyindən 07.01.2009-ci il tarixli 029913 və 10.02.2014-cü il tarixli 076718 nömrəli xüsusi razılıq (lisenziya) alınmışdır. KASCO RCP MMC vergiləri daim vaxtında ödəyir. Cəmiyyətimiz 01.01.2005-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş AR Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə AR Qanununun tətbiq edilməsi haqqında AR Prezidetinin Fərmanının və Vergi Məcəlləsinin 218.1.1.1. maddəsinə əsasən Avto nəqliyyat vasitələri ilə yüklərin (tullantıların) daşınmasını həyata keçirən Cəmiyyət kimi, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Cəmiyyətimiz, vergi orqanında yük avtomobil nəqliyyatlarının fəaliyyəti (kod 49411) fəaliyyət növü ilə qeydiyyatdadır. Fəaliyyətimizlə əlaqədar, AR Vergilər Nazirliyinin qurumları tərəfindən sorğularımıza verilmiş yazılı cavablara və AR Vergilər Nazirliyinin 2012-ci və 2015-ci illərdə sadələşdirilmiş verginin tətbiqi barədə və vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə məktublarından bir daha məlum olur ki, KASCO RCP MMC Vergi Məcəlləsini rəhbər tutaraq, qanuna riayət etmiş, hər ay avtonəqliyyat vasitələri üçün vergi ödəyir və fərqlənmə nişanı alır. AR Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamentinin Vergi Audit Xidmət İdarəsi 2-ci şöbəsinin müfəttişi Mübariz Kazımov 05.05.2015-ci il tarixdə köhnə tarixlə yəni 01.05.2015-ci ildən KASCO RCP MMC-də yoxlama aparılması barədə qərarla məni tanış etdi. Xahişimə baxmayaraq, yoxlama haqqında qərarın sürətini mənə vermədi. Onun tələbinə əsasən 14.05.2015-ci ildə, təxminən 1000 ədəddən çox bank köçürmələrinin, tullantı daşınması üçün sifarişçilərlə, tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün isə TƏMİZ ŞƏHƏR ASC ilə bağlanmış müqavilələrin, və sair sənədlərin sürəti ona təqdim olunmuşdur. Sənədlərin sürəti ona təqdim olunandan sonra köhnə tarixlə yəni 08.05.2015-ci il göstərməklə məktubu mənə, yuxarıda göstərilən sənədlərin sürətinin təqdim edilməsi üçün 05.06.2015-ci ildə təqdim etdi. 12.06.2015-ci və 13.07.2015-ci ildə cənab müfəttiş zəng edib dedi ki, yoxlama gecikdirildiyinə görə müddətini uzatmaq üçün məktub göndərin, o məktubları da ona göndərdik. Vergi Audit Xidmət İdarəsinin müfəttişi M.Kazımovun dəvətinə əsasən 14.05.2015-ci ildə, 05.06.2015-ci ildə baş mühasiblə və 16.06.2015-ci, 30.06.2015-ci ildə isə mən, baş mühasib və mühasib-xəzinadar onun yanında olmuşuq. Cənab M.Kazımov, AR Vergi Məcəlləsinin 218.1.1.1 maddəsinə və yuxarıda göstərilən sorğulara verilən cavablara əsasən KASCO RCP MMC-nin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmasına baxmayaraq, bütün görüşlərdə dəfələrlə bizə demişdir ki, daşınan məişət tullantılarını yük kimi, Cəmiyyəti isə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qəbul etmir və ona görə də KASCO RCP MMC-yə 90000 manatdan artıq cərimə hesabladığı barədə bizi xəbərdar etdi. Cənab Nazir, Sizdən xahiş edirik, yuxarıda göstərilənləri və müfəttiş Cənab Mübariz Kazımovun Bizə qərəzli münasibətini nəzərə alıb, cəmiyyətimizdə yoxlamanı başa çatdırmaq üçün, onun başqa müfəttişlə əvəz olunmasına göstəriş verəsiniz. Xahişimizin təmin olacağına əminliklə öncədən öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətlə, Direktor H.A.Həsənov.

Bildiririk ki, müraciətiniz baxılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq struktura göndərilmişdir.

Vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ağayev Rauf Əziz, rauf_agayev@inbox.ru (30.07.2015) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Rezident müəssisə Türkiyə Respublikasında qaz satışını həyata keçirmək üçün ofis açır və qaz satışını həyata keçirmək üçün həmin ölkənin müvafiq qurumundan lisenziya almışdır. Sualım belədir ki, fəaliyyətə görə lisenziya almaq üçün ödənilmiş məbləğ royalti sayılırmı, yəni həmin məbləğdən 14% ödəmə mənbəyində vergi tutulmalıdırmı (ƏDV isə hesablanmamalıdır) yoxsa qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmət kimi 10% ÖMV hesablanaraq, həm də ƏDV-yə cəlb edilməlidir, və ya ümumiyyətlə heç bir vergi öhdəliyi yaranmır?

Bildiririk ki, qeyri-rezident şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda göstərilən müvafiq xidmətlər Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyətlə bağlı olmadığı halda Azərbaycan Respublikasında vergilərə cəlb edilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı (Azərbaycan mənbəyindən gəlir), 125 -ci> (qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması), <159.1-ci, 159.2-ci (ƏDV-nin vergitutma obyekti), 168.1.5-ci (ƏDV məqsədləri üçün xidmətlərin faktiki həyata keçirildiyi yer) və 169-cu (qeyri-rezidentlərin ƏDV-nə cəlb edilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rəşad Məhəmməd oğlu Süleymanov, rashad.suleymanov@gmail.com, Bakı (30.07.2015) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5)
Mənim sualım qonorarla bağlıdır. Məsələn jurnala hazırlanan məqaləyə görə müəllifə 100 manat qonorar ödənməlidirsə, şirkət və qonorarı alan şəxs nə qədər vergi ödəməlidir? Qonorara görə vergi necə hesablanmalıdır?

Bildiririk ki, jurnal redaksiyası tərəfindən müəllifə yazdığı məqalələrə görə ödənilən royaltidən ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.23-cü (Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar), 124.1-ci (ödəmə mənbəyində icarə haqlarından və royaltidən vergi tutulması) və 150-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2015

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "E-Xidmətlər" bölməsi və ya "Müraciətlər" bölməsinin "Onlayn müraciətlər" altbölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.