Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Cəfərov Elçin Nazim, Elchin.jafarov@mail.ru, Bakı (19.04.2019) (Oxunub: 174 dəfə, Orta qiymət: 3.8, ID: 18431)

Salam. Mən ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) tərəfindən təqdim edilən sertifikasiya proqramı üzrə təhsil almaq məqsədilə həmin saytda qeydiyyatdan keçmiş və təhsil proqramına dair hazırlıq kursuna görə ödəniş etmişəm. Ödəniş Debit kartı ilə həyata keçirilmişdir. Belə ki, ACFE saytında qeydiyyat xərci 70 USD, kursun (kitablar və elektron online testlər) qiyməti 950 USD, tədris materiallarının daşıma xərci 160 USD və imtahan qiyməti 300 USD olmaqla ödəniş edilmişdir. Sertifakasiya xaricdə həyata keçiriləcək. Bu məsələ üzrə aşağıdakı suallara aydınlıq gətirməyinizi sizdən xahiş edirik. 1) Bu xərclərin hansısa üzrə ƏDV ödənilməlidirmi? Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 168.1.3 və 169.1-ci maddələrinə əsasən ƏDV tutulmamalıdır. ACFE saytında qeydiyyat xərci 70 USD Kursun (kitablar və elektron online testlər) qiyməti 950 USD İmtahan qiyməti 300 USD tədris materiallarının daşıma xərci 160 USD Cəmi: 1 480 USD 2)ƏDV tutulmalı olmayan bu xərclər üzrə bank tərəfindən səhvən tutulmuş ƏDV-nin geri alınması məqsədilə Banka hər hansı sənəd təqdim edilməlidirmi? Yoxsa Bank kartın köçürmə tranzaksiyasına əsasən ƏDV-ni geri qaytara bilərmi?

Vergi Məcəlləsinin 169.3-cü maddəsinin müddəalarına əsasən ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxslər tərəfindən ödənişlər aparılarkən bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğə ƏDV hesablanmalı və ödənilməlidir.

Buna əsasən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda həyata keçiriləcək sertifikasiya ilə bağlı onlayn qaydada hazırlıq kurslarında iştiraka görə edilən ödəniş elektron ticarət qaydasında həyata keçirilən iş və xidmətlər hesab edilmədiyindən vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxslər tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilən məbləğdən yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialları tərəfindən ƏDV tutulmur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.8

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pərvanə Qasımova, p.gasimova@btflydubai.az, Bakı (19.04.2019) (Oxunub: 168 dəfə, Orta qiymət: 4.75, ID: 18430)
Salam. VM 218.5.10 maddəsinə əsasən 01.01.19 tarixdən bizim MMC sadələşdirilmişĀ vergiĀ ödəyici ola bilməz. AR NAZİRLƏR KABİNETİnin ¹– 556 saylı 21.12.2018-ci il tarixli “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərarında sahibkarlıq subyektlərinin ölçüsünə görə kateqoriyalar 4 şərtlər üzrə müəyənləşdirilir və həmin şərtlər bir sıra sual doğurur:
1. İllik gəlir hesablandıqda satışdankənar gəlirlər ancaq gəlir kimi götürülür, yoxsa satışdankənar gəlirlər (məzənnə fərqi) və xərclər arasında olan fərq (məzənnə fərqi, peni, cərimələr) gəlir kimi hesablanılır?
2. Qərara əsasən sahibkarların mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkar kimi müəyyənləşdirilməsi üçün “işçilərin orta siyahı sayı” və “illik gəlir” meyar göstəricilərindən daha yüksək olanı əsas götürüldüyü dedikdə 3-cü şərtlə anlaşılmazlıq yaradır :
3. "Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektlərinin mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlar kimi müəyyənləşdirilməsində onların dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən 1 (bir) il müddətində müəyyən edilmiş işçilərin say göstəricisi əsas götürülür." - Belə olduğu halda yeni yaranmış vergiödəyicisi “illik gəlir” dedikdə nəyə əsaslanmalıdır: ilin sonuna təsadüf edən 4 aylıq fəaliyyətinin nəticəsi olan “illik gəlir” və “işçilərin orta siyahı sayı” yoxsa dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən 1 (bir) il müddətində əldə etdiyi “illik gəlir” və illik “işçilərin orta siyahı sayı”?
4. "Sahibkarların mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlara aid edilməsi AR Vergilər Nazirliyi və AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən AR Dövlət Statistika Komitəsinə ötürülən həmin sahibkarlıq subyektləri haqqında məlumatlar əsasında müəyyənləşdirilir və il ərzində dəyişməz qalır." - AR Dövlət Statistika Komitəsi və ya hansı səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyənləşdirilir? Yaranmış suallara aydınlıq gətirilməsi üçün yardımçı olmağınızı Sizdən xahiş edirik. Öncədən təşəkkür edirik.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 556 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın Qeydlər hissəsinin müddəalarına əsasən illik gəlirə hesabat ili ərzində təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri, həmçinin satışdankənar gəlirlər aid edilir.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci maddəsinin müddəalarına əsasən digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan gəlir, müəssisəyə məxsus səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər, habelə mal və xidmət (iş) istehsalı və satışı ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan götürülən digər gəlirlər, o cümlədən cərimə və zərərin ödənilməsi şəklində alınmış məbləğ, xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi, qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor və deponent borc məbləğləri satışdankənar gəlirlər hesab olunur. Göründüyü kimi vergi ödəyicisinin illik gəliri hesablandıqda qeyd edilən gəlir növləri satışdankənar gəlir kimi vergi ödəyicisinin illik gəlirinə aid edilir.

Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektlərinin mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlar kimi müəyyənləşdirilməsində onların dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən 1 (bir) il müddətində müəyyən edilmiş işçilərin say göstəricisi əsas götürülür.

Bunlardan əlavə adıçəkilən Qərarın 4-cü bəndinə və Qeydlər hissəsinin müddəalarına əsasən Vergilər Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötürülən müvafiq məlumatlar əsasında mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsünün bu Meyarlara uyğun olaraq təşkili Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya Ramazanov İlqar, ziya86ramazanov@yahoo.com, Bakı (19.04.2019) (Oxunub: 86 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18429)
Salam.Ā VergiĀ Məcəlləsinin aşağıdakı maddəsi barədə ətraflı məlumat verilməsini xahiş edirəm. 1. sual. 199.16. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların rezolyusiyası və sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun) qərarına əsasən aldığı problemli aktivlərin (borcların) əvəzində əldə etdiyi və onun mülkiyyətində (balansında) olan əmlaka görə 2019-cu il yanvarın 1- dən 2 il müddətinə əmlak vergisini ödəməkdən azaddır. 2. sual. Maddə 218.5.10 əsasənĀ vergiĀ ödəyicisi həmĀ vergiĀ orqanında uçotda olan həm də uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) xidmət göstərərsəĀ vergiĀ uçotu necə olmalıdır?
3. Sual.Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər dedikdə nə başa düşülür? Fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışĀ vergiĀ ödəyicisi amortizasiya hesablamalıdırmı? Fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışĀ vergiĀ ödəyicisi əmlak və torpaq (kənd təsərrüfatı (əkin və otlaq) və digər təyinatlı torpaqlar üzrə) vergisini necə hesablamalıdır?

Vergi Məcəlləsinin 199.16-cı maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müəyyən etdiyi orqan (“Aqrarkredit” QSC) ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların rezolyusiyası və sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müəyyən etdiyi orqanının (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin) qərarına əsasən aldığı problemli aktivlərin (borcların) əvəzində əldə etdiyi və onun mülkiyyətində (balansında) olan əmlaka görə 2019-cu il yanvarın 1- dən 2 il müddətinə əmlak vergisini ödəməkdən azaddır.

İkinci sualla bağlı bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 218.5.10-cu maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin (bu Məcəllənin 218.4.1-ci220.10-cu maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla) sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Buna əsasən vergi orqanında qeydiyyatda olmayan şəxslərlə yanaşı, hüquqi şəxslərə də xidmət göstərən şəxsin sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququ olmadığından həmin şəxs gəlir (mənfəət) vergisinin ödəyicisi hesab edilir.

Üçüncü sualla bağlı bildiririk ki, konservasiya edilən əsas vəsaitlərə hansı əsas vəsaitlərin aid edilməsi və belə əsas vəsaitlərin uçotunun aparılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət edilməsi tövsiyə olunur.

Bunlardan əlavə vergitutma məqsədləri üçün hesablanmış amortizasiya ayırmaları gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduğu halda gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir. Vergi ödəyicisi tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdığı dövrdə balansında olan əsas vəsaitlərə görə hesablanmış amortizasiya ayırmaları gəlirdən çıxılmır.

Həmçinin Vergi Məcəlləsinin 16.4-cü maddəsinin müddəalarına əsasən sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandıraraq arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və (və ya) torpağı olduqda əmlak və (və ya) torpaq vergisinin hesabatları bu Məcəllə ilə müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir. Fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak vergisinin hesablanması Vergi Məcəlləsinin 198-ci, 200-cu, 201-ci maddələri, torpaq vergisinin hesablanması isə Vergi Məcəlləsinin 206-cı208-ci maddələrinə uyğun həyata keçirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həşimov Kəmran, kamranhasimov@mail.ru, Bakı (19.04.2019) (Oxunub: 83 dəfə, Orta qiymət: 4.25, ID: 18428)
Salam! Xahiş edirəm diqqətlə oxuyub cavab verərsiniz! Rezident müəssisə olan "A" şirkəti,qeyri-rezident müəssisə olan "B" şirkətilə nəqliyyat-ekspedisiya müqaviləsi bağlayaraq,buna görə müqavilədə qeyd olunmuş pul vəsaiti alaraq,öz öxtəsinə aşağıda göstərilən bəndləri götürür: 1:Sifarişçiyə ("B" şirkəti) məxsus olan yükün Rusiya ərazisində bir məntəqədən diqər məntəqəyə daşınmasını təşkil etmək; 2:Sifarişçinin ("B" şirkəti) adindan "A" şirkəti tərəfinə verilən etibarnamə əsasında bu müqavilədə qeyd olunan yükün daşınmasını həyata keçirən qeyri-rezident müəssisə olan "C" şirkətilə yük daşıma müqaviləni bağlıyaraq,imzalamaq; 3:Yükün daşınmasıyla əlaqəli ödəmələri həyata keçirmək; 4:Yükün daşınmasıla əlaqədər lazım olan sənədləri tərtib etmək,imzalamaq,rəsmiləşdirmək. Qeyd:Sifarişçi ("B" şirkəti) və daşıyicı ("C"şirkəti) arasında olan müqavilədə "A" şirkəti "B" şirkətinin (Sifarşçi) nümayəndəsi kimi göstərilir. Qeyd:Daşıyicı ("C" şirkəti) və sifarişçı ("B"şirkəti) hər ikisidə qeyri-rezident olaraq biri obirinə xidmət göstərir,Ekspeditor ("A" şirkəti) rezident olaraq sifarişçi qeyri-rezidentə ("B" şirkəti) xidmət göstərir. Yük ünvanına çatanda və "C" şirkəti (Daşıyicı) tərəfindən "B" şirkətinə (Sifarişçi) təhvil veriləndə,aşağıda göstərilən alqoritm baş tutur: 1:"C" şirkəti (Daşıyicı) "A" şirkətinin (Ekspeditor) adına xidmətin dəyərini (50000 RUB) ödənilməsi üçün qaimə-faktura göndərir; 2:"A" şirkəti (Ekspeditor) "B" şirkətin (Sifarişçi) adına iki bənddən ibarət olan qaimə-faktura göndərir(1:"A" şirkətin (Ekspeditor) gördüyü işə görə ödənilməli vəsait(3000 RUB);2:"C" şirkətin (Daşıyicı) "A" şirkətinə (Ekspeditora) göstərdiyi xidmətə görə(yükün daşınması) ödənilməli vəsait(50000 RUB)); 3:"B" şirkəti (Sifarişçi) göndərilən qaimə-faktura əsasında "A" şirkətin (Ekspeditor) cari hesabına toplan 53000 RUB göndərir; 4: "A" şirkəti (Ekspeditor) öz növbəsində cari müəssisəya məxsus olna cari hesabdan "C" şirkətinin (Daşıyicı) göndərdiyi qaimə-faktura üzrə ödənişi(50000 RUB) həyata keçirir. Sual1: "A" şirkəti (Ekspeditor) vasitəçi rolunu oynadığı üçün 50000 RUB-dan ÖMV 10% "B" şirkatindən (Daşıyicıdan) tutmalıdırmı?. Sual2:"C" şirkəti (Daşıyicı) DTA formasını dolduraraq ÖMV tutulan məbləği qeri ala bilərmi və bunun üçün nə etməlidir? Sual3: "C" şirkəti (Daşıyicı) tərəfindən göndərilən qaimə-faktura birbaşa "B" şirkətinə (Sifarişçi) göndərilə bilər mi? Sual4:200000 Manatlıq dövriyyə dediktə "A" şirkətin (Ekspeditor) cari hesabına göndərilən 53000 RUB və "A" şirkəti (Ekspeditor) tərəfindən "C" şirkətinə (Daşıyicı) göndərilən 50000 RUB ümumi dövriyyə aid olunurmu? Təşəkkür edirəm!

Mülki qanunvericiliyə əsasən ekspeditor üçüncü şəxslər (daşıyıcılar) vasitəsilə yüklərin ilkin yerindən təyinat yerinə daşınmasını öz adından, lakin yük göndərənin hesabına təşkil edən şəxsdir. Ekspeditorun öz xidmətləri üçün aldığı muzd onun vergi tutulan əməliyyatlarına aid edilərək mənfəət vergisinə cəlb edilir.

Eyni zamanda vergi ödəyicisinin vergi tutulan əməliyyatlarının (ekspeditor xidmətlərinin göstərilməsindən əldə edilən xidmət haqları) həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olduqda həmin vergi ödəyicisi növbəti ayın ilk 10 günü ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verilməklə ƏDV qeydiyyatına alınmalı və aparılan əməliyyatların dəyərinə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV tətbiq etməlidir.

Bunlardan əlavə Vergi Məcəlləsinin 13.2.33-cü maddəsinin müddəalarına əsasən yüklərin, sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsi ilə digər dövlətdəki təyinat (göndərilmə) məntəqəsi arasında daşınması beynəlxalq daşıma hesab olunur.

 Buna əsasən sifarişçi qeyri-rezidentin hesabına rezident müəssisə (ekspeditor) tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda digər ölkədə (Rusiya Federasiyasında) bir məntəqədən digər məntəqəyə yük daşıma xidmətlərinin göstərilməsinə görə qeyri-rezidentə aparılan ödənişlər ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmur.

Qeyd edilənlərlə yanaşı bildiririk ki, həyata keçirilən əməliyyatlarla bağlı sənədləşmənin aparılması tərəflər arasında bağlanmış müqavilələrin şərtlərinə uyğun olaraq razılaşdırılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.25

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseyn Hüseynov, husseynh@mail.ru , Bakı (19.04.2019) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18427)
Salam. Sualım 3 ildən az olmayan müddətə bağlanmış həyatın yığım sığortası ilə bağlıdır. Belə ki, dövlətimiz tərəfindən 3 ildən az olmayan müddətə bağlanmış həyatın yığım sığortasınaĀ vergiĀ və məcburi dövlət sosial sığorta haqqından tutulmarına verilmiş güzəştlərdən sonra tez bir zamanda cox sayda müəssisə və şirkətlərdə istifadə edilməyə başlanılmışdır. Yalnız bu zaman ilk tətbiq zamanından və sonĀ vergiĀ və sosial sığorta haqları ilə bağlı dəyişikliklərədək yaranan suallarımı sizə ünvanlayıram. 1.Üç tərəfli müqavilə zamanı , yəni işəgötürənin öz işçisini həyatın yığım sığortası ilə təmin etdiyini zaman əmək müqaviləsində qeyd olunan əmək haqqından sığorta ödənişi etməsi və bu ödənişiĀ vergi,mdss və işsizlikdən sığorta haqqından azadolmaya aid etməsi nə dərəcədə doğrudur? 2.Yuxarida qeyd etdiyim sualda vergiden azad olmaya celb edilməsini hardasa AR VM 102.1.8-ci maddəsi ilə (sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirləri ) hardasa əsas gətirmək olar.Lakin Sosial sığorta haqqında qanunda(14.3.1 ;14.3.2) və işsizlikdən sığorta haqqında qanunda (9.0.1; 9.0.2) maddələrində "əməyin ödəniş fondu" və "əmək haqqı" qeyd olunduğu üçün Sizdən bu məsələyə aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm. 3.Sosial sığorta haqqında qanuna edilmiş son dəyişiklik , daha dəqiq 14.4 -cü maddənin əlavə edilməsi və burada bu maddədən əvvəl gələn 14.3.1 və 14.3.2 maddələrindəki terminoloqiyadan fərqli "muzdlu işdən aylıq gəlirindən" yazılması sual doğurur. 4.Əmək müqaviləsi ilə əmək haqqı müəyyən edilen məbləğ, eyni zamanda həyatın yığım sığortası kimi tərif olunması əmək vəĀ vergiĀ qanunvericiliyinə görə nə dərəcədə doğrudur?

Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci və “Sosial sığorta haqqında” Qanunun 15-ci maddələrinin müddəalarına əsasən 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası üzrə işəgötürənin sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan hissəsindən Azərbaycan Respublikasının sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqları müvafiq olaraq gəlir vergisindən və məcburi dövlət sosial sığorta haqqından azaddır.

Eyni zamanda həyatın yığım sığortası üzrə işəgötürənin Azərbaycan Respublikasının sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqları işsizlikdən sığorta haqqından azad edilməmişdir.

 “Sosial sığorta haqqında” Qanunun 14.3.2-ci maddəsinə əsasən işçinin əməkhaqqı və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirləri, 14.4-cü maddəsinə əsasən isə  muzdlu işdən aylıq gəlirləri məcburi dövlət sosial sığortası haqqına cəlb olunur. Göründüyü kimi Qanunun 14.3.2-ci və 14.4-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş sığortaolunanın məcburi dövlət sosial sığorta haqqına cəlb edilən gəlirləri arasında ziddiyyət yaranmır.

Bunlardan əlavə, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən işsizlikdən sığorta üzrə sığorta tarifləri sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 0,5 faizi, sığortaolunan tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – işçinin əməkhaqqının 0,5 faizidir.

İşsizlikdən sığorta haqqı sığortaolunanın əməkhaqqından, yəni işəgötürən tərəfindən sığortaolunana (işçiyə)  pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusundan ibarət məbləğdən hesablanır. İşəgötürən tərəfindən işsizlikdən sığorta haqqı sığortaolunanın əməyin ödəniş fondundan- muzdlu işdən əldə edilən gəlirlərindən hesablanır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Məhərrəmov Əli , ramil1984@yahoo.com, Bakı (19.04.2019) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18426)
Salam. SualımĀ VergiĀ Məcəlləsinin 13.2.16.6 və 13.2.16.13 yarımmaddələrində qeyd olunmuş "iştirak payı" anlayışı ilə bağlıdır.Ā VergiĀ Məcəlləsinin 13.2.16.13-ci yarımmaddəsinə əsasən aktivlərinin 50 faizindən çox olan hissəsi birbaşa və ya dolayısı ilə Azərbaycan Respublikasındakı daşınmaz əmlakdan ibarət olan müəssisənin səhmlərinin və ya iştirak payının təqdim edilməsindən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunur. Göründüyü kimi, bu yarımmaddədə səhm və iştirak payı anlayışları fərqləndirilmişdir və bu yarımmaddədə səhm anlayışı iştirak payının bir növü hesab edilmir. Eyni maddənin 13.2.16.6-cı yarımmaddəsində qeyd olunub ki, rezident hüquqi şəxsdən dividend şəklində əldə edilən gəlir, həmçinin bu hüquqi şəxsdə iştirak payının satılmasından və ya başqasına verilməsindən əldə edilən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunur. Göründüyü kimi, 13.2.16.6-cı yarımmadədədə yalnız iştirak payının (səhmlərinin yox) satılmasından bəhs olunur. Bu halda hesab edə bilərik mi, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ilə bağlı olmayan, aktivlərinin 50 faizindən az olan hissəsi birbaşa və ya dolayısı ilə Azərbaycan Respublikasındakı daşınmaz əmlakdan ibarət olan müəssisənin səhmlərinin satışından əldə olunnan gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunmur və vergiyə cəlb edilmir?

Qeyri-rezidentin rezident hüquqi şəxsdəki səhmlərinin satışından əldə olunan gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilir və vergiyə cəlb olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nuruyev Fəxrəddin Məhərrəm, nuruyev66@mail.ru, Xırdalan (18.04.2019) (Oxunub: 104 dəfə, Orta qiymət: 4.2, ID: 18425)
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 157.2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq müəssisədə işlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini və istehsalat göstəricilərinin yüksək olduğunu nəzərə alaraq, əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsində, istehsalın səmərəliliyinin və işin keyfiyyətinin artırılmasında işçilərin maddi marağını gücləndirmək məqsədilə işçilərin kollektiv şəkildə mükafatlandırılması zamanı ödənılmış mükafat məbləğinin gəlirlərdən çıxılan xərclərə aid edilib-edilməməsi barədə məlumat verilməsini xahiş edirik.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin  98.1-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir - əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir. Fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlər Vergi Məcəlləsinin 101-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb olunur.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən Vergi Məcəlləsinin X fəslinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Bunlarla yanaşı Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsində, istehsalın səmərəliliyinin və işin keyfiyyətinin artırılmasında işçilərin maddi marağını gücləndirmək məqsədi ilə mükafatlandırma, o cümlədən il ərzində işin yekunlarına görə mükafat və maddi həvəsləndirmənin digər formaları tətbiq edilə bilər. Həmin maddənin 3-cü hissəsinə əsasən əmək haqqının tərkibinə aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlar daxildir.

Eyni zamanda əməyin ödənilməsi sistemləri üzrə ödənilən mükafatlar məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan ödənişlərə aid edilmişdir. Birdəfəlik xarakteri daşıyan əlavə mükafatların bütün növləri, yubiley və bayram günləri, anadan olan günlər ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici ödənclər (mükafatlar da daxil olmaqla) isə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınmayan ödənişlərə aid edilmişdir.

Göründüyü kimi əməyin ödənilməsi sistemləri ilə nəzərdə tutulmuş qaydada və formada verilən mükafatlar əmək haqqının tərkibi olmaqla tam məbləğdə gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Əlamətdar hadisələr və dövlət bayramları ilə bağlı işçiyə verilən mükafatlar isə işəgötürən tərəfindən kommersiya məqsədləri üçün qarşıya qoyulmuş işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı edilən ödəniş olmadığından və işəgötürənin sərbəst mənfəəti hesabına maliyyələşdirildiyindən həmin xərclər gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 98-ci, 101-ci, 108-ci, Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddələri və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zeynalov Elxan Ağali, mehran09@mail.ru, Mingəçevir (18.04.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18424)
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə 2019-cu ilin yanvar ayının 1-dən şəhid övladlarına gəlir vergisindən güzəşt təyin edilmişdir. İdarənin işçisi şəhid övladı, bu barədə 18.02.2019-cu il tarixli güzəşt arayışını həmin tarixdə müəssisəyə təqdim edib. Hal-hazırda işçi bu arayışa əsasən bundan əvvəl 01 yanvar 2019-cu il tarixdən yəni yanvar ayı üçün ondan tutulan gəlir vergisinin geri qaytarılmasına köməklik göstərilməsi üçün müraciət edib. Tələbin yerinə yetirilməsinin qanunvericiliyə uyğun olub-olmamasının izah edilməsini Sizdən xahiş edirik.

Bildiririk ki, vergi güzəşti hüququ yalnız fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində müəyyənləşdirilmiş sənədlərin təqdim edildiyi andan yaranır və əvvəlki dövrlər üzrə vergi güzəştinin tətbiq olunaraq artıq hesablanmış vergi məbləğlərinin şəxsə qaytarılması və ya gələcək dövrün vergiləri ilə əvəzləşdirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 102.8-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qafar, qafar.quliyev@gmail.com, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18423)
Sualım bundan ibarətdir ki, xarici Şirkətin Azərbaycanda daimi Numayəndəliyi var və bizim şirkət daimi nümayəndəliklə yox xaricdəki şirkətdən xidmət qəbul etmişik və pulu burdakı daimi nümayəndəliyə yox xarici şirkətin özünə köçürmüşük. Xahiş edirəm bunu sualı ətraflı şəkildə izah edəsiniz.

Qeyri-rezidentin, Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən edilən və qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyinə aid olmayan ümumi gəlirindən ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan Vergi Məcəlləsinin 125.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada vergi tutulmaqla yanaşı, həmin iş və xidmətlərin tam dəyərinə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. 

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı, 125.1-ci, 169-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Etibar Məhərrəmov Həsrət, memmed-622@mail.ru, ŞƏMKİR (18.04.2019) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18422)
Salam. Sizə məlum edirəm ki, mən torpaq mülkiyyətçisi kimi uçota durmaq istəyirəm. 1) ailədə pensiyaçı və azyaşlı uşaq yoxdur pay torpağının sahəsi 0.21 hektardır ailədə 7 nəfərik mən mülkiyyətçi kimi uçota dursam hər ay ailə üzvlərimlə birlikdə hansı məbləğdə (cəm olaraq) mdss haqqı (sosial) ödəməliyəm (çıxarışda torpaq 7 nəfər arasında bərabər bölünüb 17 * 7 ) 2) öz adıma VÖEN açılacağı üçün öz mdss haqqımı VÖENlə ödəyəcəm, bəs ailə üzvlərim üçün mdss haqqını necə ödəyim və ya onların adına necə daxil edim? Zəhmət olmasa email ünvanıma da cavab göndərin.

Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli (I və II qrup əlillər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından "Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün (alınan əmlak və torpaq payı hesabına şəxsi yardımçı və digər təsərrüfatlar daxil olmaqla) minimum aylıq əməkhaqqının 6 faizi miqdarında sosial sığorta haqqı hesablanır.

Göründüyü kimi torpağın ölçüsündən asılı olmayaraq, əmək qabiliyyətli hər bir ailə üzvü üçün (qeyd olunan istisnalar nəzərə alınmaqla) minimum aylıq əməkhaqqının 6 faizi miqdarında sosial sığorta haqqı hesablanır. 

Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd aldıqdan sonra bir ay müddətində məcburi dövlət sosial sığortasının məqsədləri üçün uçota alınmaq barədə “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə” ilə vergi orqanına müraciət edir. Ərizənin 1 və 2 nömrəli Əlavələri doldurulmalı və torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin və torpaq aktının surəti ərizəyə əlavə edilməlidir.

1 nömrəli Əlavədə torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin seriyası, nömrəsi, torpağın sahəsi, kateqoriyası, yerləşdiyi ünvan barədə məlumatlar doldurulur. 2 nömrəli Əlavədə torpaq mülkiyyətçilərinin ailə üzvlərinin sayı, onların soyadı, adı və atasının adı doldurulur və FİN-kod vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən qeyd edilir.

Sualınızla bağlı bildiririk ki, məcburi dövlət sosial sığorta məqsədləri üçün torpağın mülkiyyətçisi sığortaedən, ailə üzvləri isə sığortaolunan hesab olunur və “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük  hesabat”da xeyrinə  məcburi dövlət sosial sığorta haqları ödənilən ailə üzvləri barədə məlumat qeyd olunur.

Əsas: "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 8-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirinin 11 fevral 2019-cu il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük  hesabat” (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) formasının tərtib edilməsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Huseynov Elçin İdris, imeyl86@mail.ru, İmişli (18.04.2019) (Oxunub: 140 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18421)
Salam. Mən öz həyətimdə kiçik bir sahədə moyka açmışam özüm işləyirəm.Həyətim yol kənarı deyil deyə elə də çox müştərim olmur ancaq gündə 5,10 manat vəssalam. Buna gore mənə vergi düşürmü? Düşürsə nə qədər ola bilər?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və bu fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başlanan günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalıdır.

 Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin  uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləri isə vergi uçotuna alınarkən təqdim olunan ərizədə seçilmiş vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi) ibarət olacaqdır. Belə ki, yalnız əhaliyə xidmət göstərdiyiniz halda gəlirlərinizdən xərclə çıxılmadan 2 faiz dərəcə ilə vergi ödəməklə fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Vergi ödəyicilərinə (müəssisələrin avtomobillərinə) xidmət göstərdiyiniz halda əldə etdiyiniz gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla 20 faiz gəlir vergisi ödəməlisiniz.

Vergi uçotu ilə bağlı bəzi prosedurlar, habelə qeyd olunan vergitutma sistemləri barədə daha ətraflı və dolğun məlumatın alınması üçün ,saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vasif Əliyev, vasif.aliyev30@gmail.com, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 134 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18420)
Bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər niyə nəzarət kassa aparatı almalıdır? Axı onlar sabit vergi ödəyir. Məntiqi cavabı var bunun?

Bildiririk ki, nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin edilməsi vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan (qadın və ya kişi bərbərləri olmasına fərq qoyulmadan) şəxslər aylıq 15 manat məbləğə Bakı şəhəri üçün 2 əmsalı tətbiq etməklə 30 manat sadələşdirilmiş vergi ödəyir.

Qeyd olunan şəxslərin vergi öhdəliklərini “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” əldə etməklə sadələşdirilmiş qaydada yerinə yetirməsi həmin şəxsləri nağd pul hesablaşmaları zamanı alıcıya Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq qəbz və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək öhdəliyindən azad etmir.

Müvafiq olaraq sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət növləri ilə məşğul olan şəxslər nağd hesablaşmalarını NKA vasitəsilə deyil, ciddi hesabat blankları ilə rəsmiləşdirməlidirlər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu, 220.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynov Həsən Abbasəli, huseynovhesen.fd@gmail.com (18.04.2019) (Oxunub: 96 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18419)
Salam. Hüquqi şəxs borc müqaviləsi(faizsiz) ilə öz təsisçisindən cari xərclərini ödəmək məqsədilə borc götürdüyü halda həmin borcu geri qaytaranda ödəmə mənbəyindən vergiyə cəlb olunurmu? Olunursa VM müvafiq maddələrin izahlı şəkildə qeyd edin zəhmət olmasa. Öncədən təşəkkürlər!

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin təsisçisi tərəfindən pul vəsaiti əvəzsiz olaraq hüquqi şəxsə verildikdə, bu zaman həmin pul vəsaitləri hüquqi şəxsin gəliri hesab olunmaqla satışdankənar gəlir kimi bəyan edilərək müvafiq qaydada vergiyə cəlb olunmalıdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 18-ci110-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zeynalova Vüsalə Səlim, zeynalova.vusale98@gmail.com, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18418)
Fiziki şəxsin kiçik müəssisə yaratması üçün hansı sənədlər lazımdır?

Bildiririk ki, kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciətlər kağız daşıyıcılarda və ya elektron qaydada edilə bilər.Qeydiyyatın aparılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı, habelə sənədlər təqdim edilməli olan vergi orqanları barədə məlumatı və s. lazımi məlumatları səhifəmizin saytımızın  «Bir pəncərə» bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda bildiririk ki, təsisçinin istəyi ilə yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatı elektron qaydada aşağıdakı formalarda həyata keçirilə bilər:

  • Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin onlayn qeydiyyatı -elektron imza olmadan Mobil nömrə və FİN kod vasitəsilə;
  • Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin onlayn qeydiyyatı (sürətli və adi qeydiyyatı) - ASAN İmza vasitəsilə;    
  • Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin onlayn qeydiyyat (sürətli qeydiyyat) - NRYTN kartı vasitəsilə;
  • Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin onlayn qeydiyyat (adi qeydiyyat) - NRYTN kartı vasitəsilə.

Qeyd olunan qeydiyyat formalarının istifadəçi təlimatları Vergilər Nazirliyinin internet (e-taxes.gov.az) portalında yerləşdirilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəhimova Səidə Nadir, saem71@mail.ru, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18417)
Xahiş edirəm istifadə edilməyən məzuniyyət haqqı üçün kompensasiya ödənilməsi barədə açıqlama verəsiniz. 1 yanvar 2019-cu il tarixindən olan dəyişikliklərə əsasən əməkdaşların gəlirlərindən vergi tutulması ilə əlaqədar Sizdən dəqiq məlumat xahiş edirəm. Misal: 2017/2018-ci ilin istifadə edilməyən məzuniyyət haqqının hesablanması zaman hansı metod tətbiq edilməlidir. Mühasib vergi tutulması zamanı yeni qanunverciliyə əsasən vergi tutmalıdır yoxsa keçən ilki metodlara əsasən tutulmalıdır? Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları ayrı-ayrılıqda, o cümlədən cari iş ilinə görə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiya haqqı ödəniş aparılan ayın əmək haqqına əlavə edilmədən ayrılıqda fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilir;

Əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqları 1 yanvar 2019-cu il tarixdən ödənildiyi halda gəlir vergisi və sosial sığorta haqları  1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvədə olan dərəcələrlə hesablanır.

Eyni zamanda gəlir vergisinin məqsədləri üçün hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqlarından Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi ilə müəyyən edilən 200 manat çıxılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan İsmayılov (18.04.2019) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18416)
Salam, Məsələn bir təsisçi var və bir neçə pay bölünməlidir, yeni təsisçilər arasında, bunun üçün nə etmək lazımdır və hansı sənədlərə ehtiyac var? Və yeni nizamnamə şirkətin adına olmalıdı və sonram notarial təsdiq olunmalıdır?

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə təsisçi dəyişikliyi həmin hüquqi şəxsin təsisçiləri tərəfindən iştirak paylarının digər təsisçilərə təqdim eilməsi (satılması) anlamını verir.

Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə faktiki təqdimetmə qiyməti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının və ya səhmin nominal dəyəri arasındakı fərq, iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə (güzəştli qiymətlə) təqdim edildikdə isə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanıldığı tarixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir (mənfəətdir). Qeyd olunan gəlirdən (mənfəətdən) rezident təsisçi fiziki şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcələrlə gəlir vergisi, rezident təsisçi hüquqi şəxslər tərəfindən isə Vergi Məcəlləsinin 105.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Rezident hüquqi şəxsin təsisçisi olan qeyri-rezident şəxs tərəfindən həmin rezident hüquqi şəxsdəki təsis paylarının (iştirak paylarının) rezident şəxslərə təqdim edilməsindən əldə olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilməklə ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir. Qeyd edilən gəlirin ödəmə mənbəyində vergi tutulması mümkün olmayan hallarda isə qeyri-rezident şəxsin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirləri üzrə vergi öhdəlikləri həmin qeyri-rezidentin özü tərəfindən vergi orqanında uçota alınaraq gəlir (mənfəət) vergisinə cəlb edilməklə və ya onun təyin etdiyi vergi agenti tərəfindən yerinə yetirilir.

Bununla belə, hüquqi şəxslərin təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmş faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalı, həmin dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün bu dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq qeydiyyat orqanına ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizədə baş vermiş dəyişiklik göstərilməli və həmin dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər təqdim edilməlidir. Təsisçi dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün yeni təsisçinin (təsisçilərin) qərarı, yeni təsisçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (alqı-satqı, bağışlama, dəyişmə müqavilələri) müvafiq ərizə forması ilə birlikdə hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu vergi orqanına təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.6-cı, 96.5-ci, 99.3.8-ci, 101.2-ci, 104.6-cı, 125.1.5-ci, 142.1-ci, 143-cü, 149.1-ci, 164.1.17-ci maddələri və Azərbaycan Respublikasının 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli “Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestri haqqında” Qanunun 9.1-ci və 9.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Esmira, n.esmira@mail.ru (18.04.2019) (Oxunub: 97 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18415)
Salam. 1.Mən fiziki şəxsəm və pərakəndə ticarətlə məşğulam. Sadələşdirilmiş vergi ödəyiicisiyəm. Rüblük dövriyyəm 7000 manatdan çox olmur. 2018 ildə məni 6% Sadələşdirilmiş Vergi Ödəyicisi kimi qeydiyyata aldıqları ücün 2019-cu ildə avtomatik ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata alıblar. ƏDV-nin ləğv ərizəsinin göddərilməsinə baxmayaraq hələ də ƏDV ödəyicisi qeydiyyatını ləğv eləmirlər. ƏDV-ni ləğv etmək ücün hansı sənədləri göndərmək lazimdi? 2. Fiziki şəxs ƏDV ödəyicisindən Sadələşmiş Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alındıqdan sonra Gəlir Vergisini nə vaxt göndərməlidir? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Cavab 1. Bildiririk ki, 6 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi tutma metodu ƏDV və mənfəət (gəlir) vergisi metoduna alternativ olduğundan həmin şəxslər 1 yanvar 2019-cu il tarixdən ƏDV-nin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Bunlarla yanaşı, 6 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu tətbiq edən ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan  şəxslər 1 yanvar 2019-cu il tarixdən Vergi Məcəlləsinin 158.2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergitutma sistemini tətbiq edə bilərlər.

Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 158.2-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100.000 manatdan çox deyilsə, vergi ödəyicisi ƏDV-nin məqsədləri üçün son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən, sorğunuzda isə sizin 6 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alındığınız etibarən bir il keçdikdən sonrakı istənilən vaxt qeydiyyatın ləğv olunmasına dair ərizə verə bilərsiniz.

Cavab 2. Vergi növləri üzrə öhdəliklər, verginin ödənilməsi və bəyannamələrin təqdim edilməsi müddətləri ilə saytımızın Bəyannamələr bölməsindən tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Mirzaxanov İlqar, elnur-mirzexanov1980@mail.ru, Sabirabad (18.04.2019) (Oxunub: 78 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18414)
Salam, işçi əsas iş yerində elektron əmək müqaviləsi ilə işləyirsə, əlavə iş yerində işləməsi qanunvericilikdə necə tənzimlənir? Əsas iş yerində portalda elektron qeydiyyatda olduğu halda əlavə iş yerinden de elektron müqaviləsi olması mütləqdirmi? Xahiş edirəm ətrafli məlumatlandırasınız. Əvvəlcədən öz təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məsələnin bilavasitə əmək qanunvericiliyinin tətbiqindən irəli gəldiyini nəzərə alaraq ətraflı məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamil Kərimov Bəhmən, Kamil182@list.ru (18.04.2019) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18413)
Salam. Hesabatı onlayn şəkildə vermək istəyirəm. Hansı bölməyə daxil olaraq irəliləyə bilərəm? Zəhmət olmasa kömək edərdiniz. Çox sağolun.

Sorğunuzda hesabatın və ya bəyannamənin növü qeyd olunmadığı üçün müraciətinizin dəqiq cavablandırılması mümkün deyil.

Bəyannamələrin, hesabatların, ərizələrin tərtib olunması qaydaları ilə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən Bəyannamə, hesabat və ərizə formaları və onların doldurulma qaydaları ilə və ya İnternet Vergi İdarəsi portalından Yardım bölməsindən istifadə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ceyhun Məmmədov Eldar, fsceyhun@mail.ru, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18412)
Salam! Mən torpaq vergisi ödəyirəm. Lakin yaşadığım fərdi tikilmiş evin sənədi yoxdur. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən verilmiş mülkiyyəti təsdiq edən sənəd yoxdursa, yəni yaşadığım ev mənim xüsusi mülkiyyətim sayılmırsa, əmlak vergisi hesablanmalıdırmı? Əvvəlcədən Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri, həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır.

Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının əmələ gəlməsi və başqasına keçməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən hazırlanan sənədlər əsasında qeydiyyat orqanı tərəfindən verilən dövlət reyestrindən çıxarışla rəsmiləşdirilir.

Bunlarla yanaşı hüquqları dövlət qeydiyyatına alınmamış tikililər üzrə sənədləşdirmənin həyata keçirilməsi sahəsində hər hansı dövlət tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi dövlət vergi orqanlarının qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinə aid edilməmişdir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci198.1.1-ci və 200-cü maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülnar Əyyubova Nəsrulla, gulya.eyyubova@mail.ru (18.04.2019) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18411)
Salam, yanacaqdoldurma məntəqəsi avtomobil benzini, dizel yanacağı alarkən hər litri üçün 0.02 manat yol vergisi ödəyir və satarkən yanacağı dəyərinin üstünə 0.02 manat əlavə edərək son istehlakçıya satır. Sual: Vergitutma məqsədləri üçün yol vergisi malı alarkən malın maya dəyəri kimi qəbul edilirmi? Bəs satarkən isə malların təqdim edilməsindən gəlir hesab edilirmi?

Bildiririk ki, yol vergisinin ödəyiciləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı və ya idxalı ilə məşğul olan şəxslərdir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilən avtomobil benzini, dizel yanacağı və maye qaz yol vergisinin vergitutma obyektidir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi onların hər litrinin topdansatış qiymətinə (ƏDV və aksiz daxil olmaqla) 0,02 manat əlavə edilməklə hesablanır.
Qeyd edilən neft məhsullarının pərakəndə satış qiymətindən ödənilmiş yol vergisi çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən ƏDV nəzərə alınmadan ƏDV-nin hesablanması həyata keçirilir, həmin məhsulları istehsalçıdan alarkən ödənilmiş aksiz və yol vergisi, habelə əvəzləşdirilə bilməyən ƏDV məbləği bu malların dəyərinə və malların dəyəri gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduğu halda isə gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 119-cu, 143-cü, 161.1-ci, 211.1.2-ci220.1-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Niyazi, matros257966@mail.ru, BAKI (18.04.2019) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 18410)

Salam 2019-cu ildə VM-də edilmiş dəyişikliklərlə bağlı suallarım var. Müəssisə mikrosahibkardır, yəni dövriyyəsi ardıcıl 12 ayda 200000 manata qədər olan mənfəət vergisi ödəyicisidir. Bütün əməliyyatlər nəqdsiz qaydada yəni bank vasitəsi ilə həyata keçirilir.Yanvar və fevral ayında(mart ayında heç bir əməliyyat gözlənilmir) müəssisə tərəfindən e-qaimə ılə 20000 manatlıq mal alınmışdır. Həmin mallar başqa bir müəssiyə e-qaimə verilməklə 24000 manata təqdim edilmişdir. Bu dövrdə əmək haqqına 1000 manat, DSMF-na 220 manat, işsizlik fonduna 5 manat, bank xərcləri 45 manat olmaqla cəmi xərc malın alış dəyəri ilə birlikdə 21270 manat olmuşdur. Beləliklə müəssisənin mənfəəti 2730 (24000-21270) manat olmuşdur. Vergi məbləği 136.5 manat(2730*20%*- 75%) təşkil edir. Xalis mənfəət 2593.50 manat təşkil edir. Suallarım : 1. Yuxarıdakı hesablamalar düzgündürmü ? 2. Müəssisənin təsisçisi və rəhbəri eyni şəxs olduğu halda xalis mənfəət 2593.50 manat ödəmə mənbəyində təsisçiyə,yəni eyni zamanda həm də müəssisəni rəhbərinə divident kimi verilməsi zamanı həmin məbləğdən müəssisə tərəfindən hər hansı vergı tutulmalıdırmı, əgər tutulmalıdırsa nə qədər tutulmalıdır? Həmin məbləğ bank hesabından çıxarılıb nəqd şəkildə verilə bilərmi, yaxud mütəqdir ki, təsisçi və ya rəhbərin hər hansı bakdakı şəxsi carı hesabına köçürülməlidir ? 3. Müəssisənin təsisçisi və rəhbəri fərqli şəxslər olduqda 2-ci sualda qeyd olunan ödəmə mənbəyində dividend müəssisənin rəhbərinə verilə bilərmi ? Xahiş edirəm VM maddələrini veriləcək cavaba köçürməkdən əlavə sualların konkretliyini nəzərə alaraq həm də suallara konkret və başa düşülən formada cavab verəsiniz. Cavabların aydın və başa düşülən formada olacağına ümid edərək əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Cavab 1. Sorğunuzda qeyd olunan müəssisənin 2019-cu ildən etibarən mənfəət vergisi ödəyicisi olduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd olunan şəxslər 2018-ci ilin yekunlarına görə mikro sahibkarlıq meyarına uyğun gəldiyi halda, rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində 75% vergi azadolması nəzərə alınmaqla cari vergi ödəmələrini aparmalı və rüb ərzində mənfəətdən və ya gəlirdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim etməlidirlər.
(2730 x 20%) x 75% =409.5 – 75 % (mikro sahibkar üçün vergi azadolması) =102.37

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsi.

Cavab 2-3. Dividend  hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödənişdir. Öz təsisçisinə belə ödənişləri edən hüquqi şəxs vergi agenti kimi 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergini tutmalı, bəyan etməli və büdcəyə ödəməlidir.

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisə tərəfindən həmin müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan fiziki və hüquqi şəxslərə ödənilən dividendlər 2019-cu il yanvarın 1-dən etibarən müvafiq olaraq gəlir və mənfəət vergisindən azaddır. Buna əsasən 1 yanvar 2019-cu il tarixədək formalaşan bölüşdürürlməmiş mənfəət hesabına dividendin ödənilmə tarixindən asılı olmayaraq vergiyə cəlb edilir. 1 yanvar 2019-cu il tarixdən göstərilən fəaliyyət üzrə formalaşan mənfəətin bölüşdürülməsi isə bu maddənin tələblərinə uyğun olaraq vergidən azaddır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bədəlov Taleh, tbedelov82@gmail.com, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18409)
Sualım yeni dəyişikliklə bağlıdır. İşçi əvvəlki illər üçün 2016-2017 dövrü üzrə istifadə etməmiş məzuniyyət haqqını işdən çıxarkən 2019 ilin fevral ayında əldə edib.Bu zaman vergi həmin dövrün qaydalarına görə hesablanib və vergiyə cəlb olunmalıdır yoxsa yeni dövrdəki qaydalara əsasən vergidən azad olmalıdır ? Eyni zamanda DSMF 3 %+ 22 % hesablanması da necə olmalıdır? Əvvəlki qaydalara görə hesablanmalı yoxsa yeni qaydalarla?

Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları ayrı-ayrılıqda, o cümlədən cari iş ilinə görə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiya haqqı ödəniş aparılan ayın əmək haqqına əlavə edilmədən ayrılıqda fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilir;

Əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqları 1 yanvar 2019-cu il tarixdən ödənildiyi halda gəlir vergisi və sosial sığorta haqları  1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvədə olan dərəcələrlə hesablanır.

Eyni zamanda gəlir vergisinin məqsədləri üçün hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqlarından Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi ilə müəyyən edilən 200 manat çıxılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əlibəy Zalov Nizami, mammadova-dk-099@mail.ru (18.04.2019) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18408)
Salam! VÖEN 3800006372 məxsus - İstifadəçi kodu - Parol - Şifrə unutmuşam. Vergilər səhıfəsinə daxil ola bilmirəm. Xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz.

Bildiririk ki, istifadəçi kodu, parol və şifrə itirildikdə (və ya unudulduqda) yenisini əldə etmək üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə vasitəsi ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra 1 gün müddətində qapalı zərfdə Sizə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə məlumatları təqdim ediləcəkdir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyeva Gunay Azər, aliyevag475@gmail.com, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18407)
Mən tələbəyəm və bir araşdırma yazım üçün ölkəmizdəki Çin, Cənubi Koreya və Yaponiya şirkətlərinin siyahısı lazımdır. Bunu əldə etməyim mümkündür? Kömək edə bilsəz çox şad olardım.

Bildiririk ki, “Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab” elektron xidməti vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir.

Sorğunuzda qeyd olunan statistik məlumatların əldə edilməsi üçün rəsmi formada Vergilər Nazirliyinə və ya Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinə rəsmi qaydada müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dadaşova Aygün Mətləb, Aygun.dadashova.1991@mail.ru, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 72 dəfə, ID: 18406)
Salam, mən 23 mart 2019 tarixində Günəşli qəsəbəsində atpekdən arqan vita adlı krem almışam lakin əczaçı mənə quru dəri üçü oldugunu deməyib və mən ona irad tutanda ki, bunun ağzı niyə açıqdır, bunlar belə gəlir deyə bildirdilər. Evə gələndə həkimlə danışanda bunun mənə uyğun olmadığını dedi, axşam gec olduğu üçün səhər onu kassa çeki ilə qaytarmaq istədim, amma mənə bunun mümkün olmadığını dedilər, səbəb isə ağzı açıq olmasını bildirdilər lakin bunu bizdə qalsın satıb sizə pulunu verərik dedilər. Mən sizdən şikayət edəcəm deyəndə isə ürəyiniz nə istəyir eləyin deyə Elvina adında əczaçı bildirdi. Mən sizdən soruşmaq və sizə şikayət eləmək istəyirəm bu nə dərəcədə düzgündür aldığım kremi bir sutkası tamam olmadan qaytara bilmirlər guya ki, olmaz, amma aptekə qoyub sata bilirlər. Əgər geri qaytarmaq mümkün deyilsə necə onu başqasına sata bilirlər? Xahiş edirəm mənim problemimin həllində yardımçı olasınız.

Bildiririk ki, istehlakçıların hüquqlarının və qanuni maraqlarının qorunmasına, ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələrində qaydalara riayət olunmasına nəzarət İqtisadiyyat Nazirliyinin vəzifələrinə aid edilmiş və bu baxımdan da istehlakçı kimi hüquqlarınızın pozulması halları ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Hasanaliyev, tural_dc@yahoo.com (18.04.2019) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18405)
Salam. Belə bir sualla müraciət etmək istərdim. Gəlirdən çıxılmayan xərclər üzrə ödənilmiş xidmət haqlarının ƏDV məbləği əvəzləşdirilə bilərmi?

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmasına yol verilməyən xərclər Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsinə əsasən müəyyənləşdirilir. ƏDV ödəyiciləri tərəfindən ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə yol verilən hallar və məhdudiyyətlər Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsində təsbit edilmişdir. Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq kapital xarakterli digər xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir, lakin həmin xərclərin ödənilməsi zamanı Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə cavab verildiyi halda, həmin xərclər üzrə ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tofiq Quliyev, tofiq_1955_15@gmail.com, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18404)
Salam. Vətəndaş əmlak vergisini bələdiyyə ödəməsə hansı cərimələr tətbiq olunur? Əmlak siyahıya alına bilər?

Bildiririk ki, Yerli vergilərin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətlərdə ödənilməməsinə görə ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün lakin, bir ildən çox olmamaqla ödəyiciyə ödənilməmiş vergi məbləğinin 0,1 %-i həcmində faiz hesablanılır.

Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər üzrə vaxtı keçmiş borcların, hesablanmış faizlərin məcburi qaydada alınması və maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsi üçün bələdiyyələr öz vergi xidməti orqanının təqdimatı əsasında (könüllü ödəniş halları istisna olmaqla) məhkəmələrə müraciət edirlər.

Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin bütün əmlakı, vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin isə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən tələb yönəldilə bilməyən əmlakından başqa digər əmlakı siyahıya alına bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 8.2-ci, 89.4-cü maddələri, Vergilər Nazirliyinin 13 may 2015-ci il tarixli 1517040100655900 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi və uçotu ilə bağlı Metodiki Vəsait”

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Alışanov Heydər, Justinlake89@mail.ru (18.04.2019) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18403)
Salam, Azərbaycanda xarici diplomatik nümayəndəlikdə (səfirlikdə) işləyənlərin əmək haqqısından yeni dəyişikliklərə əsasən gəlir vergisi tutulurmu? Xatırladım ki ,Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi meyarlarda diplomatik nümayəndəliklər haqqında heç bir məlumat verilməyib.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 fevral 2019-cu il tarixli 56 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları”nın 2.2-ci bəndinə əsasən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları, dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus digər fondlardan maliyyələşən digər orqan və qurumlar, habelə səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər və vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər qeyri-dövlət sektoruna aid edilir.

Göründüyü kimi diplomatik nümayəndəliklər qeyri-dövlət sektoruna aid edilməmişdir.

Qeyd olunanlara əsasən diplomatik nümayəndəliklərdə işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən gəlir vergisi Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə əsasən hesablanır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci,  “Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun Meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 18 fevral 2019-cu il tarixli 56 saylı Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qurbanov Əziz Musa, ork@mail.ru, Şəmkir (18.04.2019) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 18402)
Salam mən müəssisəmin bütün sənədlərini itirmişəm bərpa etmək üçün nə etməliyəm? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin təsis sənədləri itirildikdə hüquqi şəxsin təsisçilərindən hər hansı biri şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə müvafiq vergi orqanına müraciət etməklə itirilmiş təsis sənədlərin surətini rüsumsuz olaraq əldə edə bilər.

Əsas:Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının  12 dekabr 2003-cü il  tarixli 560-IIQ nömrəli Qanununun 15.8-ci maddəsi

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.