Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
İsmayılov Ceyhun İlqar, ceyhunn.ismailov@gmail.com, Sumqayıt (19.03.2018) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16828)
Mən avtomobil alqı-satqısı ilə məşğul olmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanuna əsasən ay ərzində 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmaları yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Nəzərə alsaq ki, ay ərzində 2 avtomobil satışı həyata keçirsəm, 15.000 həddini aşmış olacam. 15.000 manat bu faəliyyət üçün aşağı rəqəmdir. Avtomobil bazarında, əsasən, avtomobili vətəndaşlardan aldığıma görə onlara pulun nağdsız ödəmək mənə çətinlik yaradır. Vətəndaşlar avtomobil bazarında əsasən nağd əməliyyatlara meyl etdiyindən avtomobil alıcılarına bank hesablarının açılması və pulun nağdsız köçürülməsi proseslərinə görə müştərilərin narazılığı ilə qarşılaşa bilərəm. Bu da fəaliyyətimə mənfi təsir göstərəcək. Bilmək istəyərdim ki, mən avtomobillərin vətəndaşlardan alışını alış aktı ilə rəsmiləşdirib pulunu nağd qaydada ödəyə bilərəmmi?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığını, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsini stimullaşdırmaq, bank sisteminin inkişafını sürətləndirməkdir. ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bununla belə, əsaslandırılmış müvafiq təklifinizin olduğu halda səhifəmizin “Təklif” bölməsinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax:Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev Xəqani Möhbalı, xaqanialiyev33@gmail.com (19.03.2018) (Oxunub: 24 dəfə, ID: 16827)
Müsəssisənin təsisçisi müəssisə üçün müəyyən bir qisimdə borc verirsə müəssisənin hansı öhdəlikləri yaranır və borc müəyyən bir müddətdə hissə hissə qaytarıldıqda yaxud birdəfəlik qaytarıldıqda hər hansı bir vergi tutulması olur?

Bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini təmin etmək məqsədilə aparılan məxaric əməliyyatları “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla  müəyyən olunmuş hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, “Sual-cavab” üzrə elektron xidmət vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir. “Sual-cavab” bölməsinə daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci, 14-cü  122-ci  maddələriNağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əziz Musayev Ənvər, elik.941@mail.ru, Gəncə (19.03.2018) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 16826)
Salam. Vergi üçün ödədiyim pulları öz elektron portalımdan necə öyrənə bilərəm?

Bildiririk ki, gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda, onlardan istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsinin “E-bəyannamə, ƏDV-DH və ŞHV” bölməsinə daxil olaraq “Məlumat axtar” alt bölməsinin “Şəxsi hesab vərəqəsi” hissəsindən özünüzə aid müəyyən məlumatları, o cümlədən vergi borcunuz və ya ödədiyiniz vergilər barədə məlumatı əldə edə bilərsiniz.

Bununla belə, vergi borclarınız və ödədiyiniz vergilərə aid məlumat almaq imkanları barədə daha ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet satınndakı “Vergi borcu barədə məlumatı daha tez necə əldə etməli?” bölməsin daxil olmaqla və ya İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramazanova Xədicə Ramazan, Xedice_ramazanova@mail.ru, Bakı (19.03.2018) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 16825)
1.Təsisçiyə kassadan müəyyən zamanlarda kassadan pul verilirsə, bu dividend kimi nəzərdə tutula bilərmi? Bu məbləğdən həmin andaca dividend faizi büdcəyə ödənməlidirmi? Ümumiyyətlə dividenddən 10 faiz vergi nə vaxt ödənilir və hesabatı barədə məlumat verərdiz.
2. Müəssisənin kassasına təsisçi pul qoyub və həmin pul müəssisənin bankdakı dollar hesabına qoyulub. Bu düzgündürmü yoxsa buna görə cərimə düşürmü?
3. Ay ərzində ƏDV ödəyiciləri üçün bankdan 30.000 manat məbləğində pul çəkməyə icazə verilir. Heç bir nağd əməliyyata icazə verilmirsə, müəssisə bu pulu necə istifadə etməlidir?

1. Cavab: Bildiririk ki, dividend hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödənişdir.Göründüyü kimi dividend müəyyən zamanlarda deyil, müəssisə tərəfindən xalis mənfəət hesablandıqdan sonra (yəni ümumi gəlirdən xərclər çıxılıb, mənfəət vergisi ödənildikdən sonra) ödənilir. Rezident müəssisə tərəfindən dividend ödənilərkən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur və ödənilmiş həmin divivdendlər “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilir.

Onu da qeyd edək ki, mülki münasibətləri tənzimləyən Ìülki Məcəllənin 106-3.2-ci maddəsində səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində müəyyən edilməsindən asılı olaraq dövriyyədə olan səhmlər üzrə aralıq (rüblük, yarımillik) və illik dividendlər ödəyə bilməsi qeyd olunmuşdur.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş xalis mənfəətin iştirakçılar arasında bölüşdürülməsi cəmiyyətin ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilən qərar əsasında cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməsi bildirilmiş, eyni zamanda mənfəətin bölüşdürülməsi haqqında qərarın qəbul edilə bilmədiyi hallar göstərilmişdir.

Bununla belə xatırladırıq ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Qeyd edilənlərə əsasən təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən isə ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini təmin etmək məqsədilə aparılan məxaric əməliyyatları “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla  müəyyən olunmuş hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci, 14-cü və 122.1-ci maddələri, Mülki Məcəllənin  90.1-ci 106-3.2-ci maddələri. 

2. Cavab: Sorğunuzdan təsisçi tərəfindən müəssisənin kassasına vəsaitin xarici valyutada qoyulduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən Azərbaycan Respublikasında pul vahidi manatdır və yalnız xarici fiziki və ya hüquqi şəxslərlə mülki münasibətlər zəmində pul öhdəliyi xarici valyuta ilə ifadə oluna bilər. Digər hallarda, o cümlədən 2 rezident arasında bağlanan müqavilələrdə pul öhdəliyi manatla ifadə edilməlidir.

Valyuta sərvətləri ödəniş vasitəsi kimi qəbul edildikdə isə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin 40 faizindən 80 faizinədək inzibati cərimə tətbiq edilir.

BaxMülki Məcəllənin  439-cu maddəsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.2-ci maddəsi.

3. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatadək olan hesablaşmalar nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Azərbaycan Respublikası ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığını, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsini stimullaşdırmaq, bank sisteminin inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu qəbul edilmişdir ki, həmin Qanunla hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarların bank hesablarında olan pul vəsaitlərinin nağdsız qaydada istifadə edilməsi məhdurlaşdırılmamışdır.

Bax:Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynova Ruhiyyə İxdiyar, rasimorion@mail.ru, Bakı (19.03.2018) (Oxunub: 17 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16824)
Mənə məxsus olan evi satmaq məqsədi ilə notariusa yaxınlaşdım, orda məlum oldu ki, dövlət büdcəsinə vergi ödəməliyəm. Mənə məlumat verdilər ki, vergi qanununa əsasən əgər ev 5 ildən az sənin adına keçirilibsə alqı-satqıya uyğun olaraq pul ödənməlidir. Lakin evim olduğu ərazi sokülüb və mənə başqa yerdən ev tikilib verildiyi üçün sənədlə 5 ili keçməyib əslində isə mənim 2011-ci ildən yaşadığım ünvan mənə məxsusdur. Lazımi sübutlarım sənədlərim (icradan, polisdən, MIS- dən) əlimdə hazır var. Xahiş edirəm mənə köməklik göstərəsiniz tezliklə, çünki evi satmaqda məqsəd yoldaşımın ürək əməliyyatı ilə bağlıdır

Bildiririk ki, fiziki şəxsin azı 5 il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmir. Lakin mövcud qanunvericiliyə əsasən mülkiyyətinizdə olan və 5 ildən az yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğunuz yaşayış sahəsi təqdim edilən zaman müqaviləni təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin  150.1.9-cu218.4.3-cü219.3-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İradə Səmədova Rəfi qızı, irada_sam@yahoo.com, Bakı (19.03.2018) (Oxunub: 10 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16823)
Salam. Mən və 7 nəfər iştirakçı 20-23 fevral 2018-ci il tarixlərində şəxsi adıma olan və Azərbaycan Beynəlxalq Bankına aid olan dollar debit kartımla iearn2018.org/register təhsil saytından 8-14 iyul tarixlərində ABŞ-da keçiriləcək IEARN Gənclər Sammitinə qeydiyyatdan keçmişəm. Online ödəmə xidmətindən istifadə etdiyimə görə məndən 18% ƏDV tutularaq hesabımdan əlavə olaraq 720 ABŞ dolları çıxarılmışdır. Qeyd elediyim saytın URL ünvanından göründüyü kimi, mən tədris təşkilatının online qeydiyyat xidmətindən istifadə etmişəm və Vergi Məcəlləsinin 169.1-ci maddəsinə əsasən elektron ticarət qaydasında Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda belə bir xidmətin sifarişi üzrə xidmətlər ƏDV-dən azaddır. Sizdən xahiş edirəm ki, ƏDV məbləği tutulan bank tərəfindən həmin məbləğin qaytarılmasına münasibətinizi bildirəsiniz.

ƏDV-nin elektron ticarət qaydasında işlərin görülməsinə və xidmətlərin göstərilməsinə tətbiq edildiyini nəzərə alaraq bildiririk ki, qeyri-rezident təşkilata Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda keçiriləcək toplantıda iştirak üçün ödənilən haqq  Azərbaycan Respublikasında ƏDV-yə cəlb olunmur, bir şərtlə ki, rezident fiziki şəxsin konfransda virtual (onlayn qaydada skype və s. bu kimi proqramlar vasitəsi ilə qoşulma yolu ilə) deyil, bilvasitə tədbir keçirilən məkanda şəxsən iştirak etmiş olsun. Qeyd edilən halda  Bank tərəfindən Sizdən tutulan məbləğin qaytarılması üçün aidiyyəti üzrə həmin banka müraciət etməyizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 168.1.5-ci  169.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Asif Əmirov Firidun, intelligent83@yahoo.com, Abşeron, Digah (19.03.2018) (Oxunub: 7 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16822)
1. Valideynlərdən birinin daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa baxdığına görə 102.4.4-cü maddəyə əsasən 100 manat güzəşti vardır. Həmin valideynin himayəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşaq da daxil olmaqla 3 uşaq vardır. Bu valideynə əlavə olaraq 50 manat güzəşt tətbiq ediləcəkmi?
2. Vergi Məcəlləsinin 114.1-ci maddəsində qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxıla bilməsi qeyd edilib. Vəkillik və xüsusi notarius fəliyyəti istisna olmaqla (çünki 99.3.10 və 99.3.11-ci maddələr Məcəlləyə sonradan əlavə edilib) konkret hansı qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya ayırmaları gəlirdən çıxıla bilər?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi güzəşt hüququ olan şəxsə Vergi Məcəlləsinin 102.4.4-cü (100 manat) və 102.5-ci (50 manat) maddələrinin eyni zamanda tətbiqini istisna etmir və bu baxımdan sorğuda göstərilən halda fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyi gəliri himayəsində 3 nəfər olması ilə əlaqədar müvafiq təsdiqedici sənədlər (ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əsas iş yerindən işəgötürənin arayışı və Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada yerli icra hakimiyyəti və ya bələdiyyələr tərəfindən verilmiş arayış) təqdim edildiyi andan etibarən 50 manat məbləğində azaldılır.

Xatırladırıq ki, təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa), dövlət təminatında olan şəxslər (texniki-peşə məktəblərinin şagirdləri, uşaq və körpə evlərində tərbiyə alanlar), xüsusi məktəblərin şagirdləri və internat evlərində olan, saxlanmasına görə qəyyumlardan haqq alınmayan uşaqlar, habelə tam dövlət təminatındakı məktəblər yanında internatlarda olan uşaqlar himayədə olanlara aid edilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı102.5-ci102.6-cı  102.8-ci maddələri, “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Qanunu və Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsində nəzərdə tutulan amortizasiya ayırmaları həmin Məcəllənin 99-cu maddəsində sadalanan qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətində, o cümlədən vəkillik və xüsusi notarius fəaliyyətində istifadə edilən əsas vəsaitlərə aid edilir. Vergi Məcəlləsinin 99.3.10-cu və 99.3.11-ci maddələrin həmin Məcəllənin 96-cı və 101-ci maddələri nəzərə alınmaqla Vergi Məcəlləsinə sonradan əlavə edilməsi amortizasiya ayırmalarının tətbiq edilməsi üçün qeyd edilən fəaliyyət növlərini istisna etmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 99.3-cü114.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Ağadadaşov, ilham_62@mail.ru, Bakı (19.03.2018) (Oxunub: 12 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16821)
Cəmiyyət sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir və öz fəaliyyəti çərçivəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan hüquqi şəxslərə (100% dövlət büdcəsindən maliyyələşən və məqsədi mənfəət əldə etmək olmayan) xidmət göstərir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli, 89 saylı qərarına əsasən 2018-ci ilin 01 yanvar tarixindən malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısı olan hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara (malların, işlərin, xidmətlərin sifarişçisi) elektron qaimə-faktura təqdim olunmalıdır. Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6 maddəsində isə göstərilmişdir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura verilməlidir.
Yəni Nazirlər Kabinetinin 89 saylı qərarından belə bir nəticəyə gəlinir ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi iş və xidmət göstərdiyi bütün hüquqi şəxslərə, Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6 maddəsinə əsasən isə yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura verməlidir.
Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 2-ci maddəsinə (maddə 2.3 və 2.4) əsasən qanunda müəyyənləşdirilmiş müəyyən hallar istisna edilməklə vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda vergi qanunvericiliyi aktları tətbiq edilir.
Qeyd olunanlarla əlaqədar olaraq sualım belədir: əgər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan və 100% dövlət büdcəsindən maliyyələşən hüquqi şəxsə (təşkilata) xidmət göstərərsə bu halda elektron qaimə-faktura verməlidirmi və əgər elektron-qaimə faktura verməli olarsa bu hal Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasən həyata keçirilməlidir?

Bildiririk ki, eyni normativ hüquqi aktda ümumi və xüsusi normalar arasında ziddiyyət mövcud olduqda xüsusi norma tətbiq edilir. Elektron qaimə-fakturasının verilməsi Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Həmin maddəyə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir.

Bax:Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya haqqında qanunu, Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aygün Məmmədova, mdvaygun@gmail.com (19.03.2018) (Oxunub: 12 dəfə, ID: 16820)
Mən VÖEN-lə bağlı kiçik sahibkar kimi əmək haqqı kartı almaq istəyirdim. Bunun üçün Vergilər Nazirliyindən “Kapital banka” bildiriş göndərilmişdir. Lakin müəyyən səbəblərə görə bankı dəyişib kartı Beynəlxalq bankdan almaq istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm?

Sorğunuzdan bankda hesab açmaq istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, bank idarəsində hesab açmaq məqsədilə şəhadətnamə-dublikat alınması üçün vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə” ilə şəxsən və ya etibarnamə (fiziki şəxslər üçün notarial qaydada təsdiq edilməklə) ilə səlahiyyət verilmiş nümayəndə vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə müraciət edə bilər.

Bank hesabının açılması üçün vergi ödəyicisinin ərizəsi əsasında vergi orqanından alınmış şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən 10 gün müddətində hesabın açılması üçün istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab olunur.

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq qeyd edirik ki, əgər vergi orqanı tərəfindən “Kapital bank”a göndərilmiş şəhadətnamə-dublikat əsasında hesab açılmışdırsa yenidən banka müraciət edib həmin hesab bağlanılmalı, daha sonra yenidən vergi orqanına elektron qaydada və ya xidmət mərkəzinə yaxınlaşmaqla digər bankda hesabın açılması üçün ərizə təqdim edilməlidir. Digər tərəfdən “Kapital bank”a göndərilmiş şəhadətnamə-dublikatın verildiyi gündən 10 gün müddətində hesab açılmadığı təqdirdə banka müraciət etməməli, sadəcə olaraq digər bankda hesabın açılması üçün vergi orqanına  elektron qaydada və ya kağız daşıyıcıda ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz.

Gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda şəhadətnamə-dublikat alınması üçün İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən onlayn qaydada müraciət edilməsi mümkündür və bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “Xidmətlər” bölməsinin  “E-Xidmətlər” alt bölməsindəki “Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsi ilə, eyni zamanda İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Əlavə olaraq bildiririk ki, bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmadıqda, 2 gündən gec olmayaraq verilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsi, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Məmmədov Saday, rashad4183@gmail.com, Bakı (17.03.2018) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16819)
Mən taksi fəaliyyəti ilə məşğulam.VÖEN-im var bank hesabına bağlı. Bilmək istiyirəm ki, mən hesabat verməliyəm yoxsa yox, verməliyəmsə necə?

Bildiririk ki, respublika daxilində avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri bu fəaliyyətə görə vergi orqanlarına bəyannamə vermirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.4.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ceyhun Mirkamalov Firdovsi, Ceyhunmirkamalov1@gmail.ru, Gəncə (17.03.2018) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 16818)
Prezidentin sərəncamı ilə borclar silinib. Mən o siyahıya daxiləm bilmək olar? Cərimə olunan vaxt 01.08.17

Bildiririk ki, vergi ödəyicilərinin vergilərin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər üzrə 01.01.2017-ci il tarixə vergi orqanlarındakı şəxsi hesab vərəqələrində mövcud olan borcları və Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsinə əsasən tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə vergi orqanlarındakı şəxsi hesab vərəqələrində mövcud olan borcları silinir.

Vergi orqanları tərəfindən aparılmış digər vergi nəzarəti tədbirləri və yoxlamalar zamanı vergi ödəyicilərinə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış vergi borclarının silinməsi isə müəyyən müddət ərzində borcların müəyyən hissəsinin ödənilməsindən asılı olaraq silinir.

Belə ki, 01.01.2017-ci il tarixdən sonra əmələ gəlmiş vergi borclarının silinməsi mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2016-cı il tarixli 474-VQ nömrəli Qanununun 2-ci maddəsi, “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 dekabr tarixli 474-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2017-ci il tarixli 1196 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yusifov Aslan Yusif, yusifov.77@bk.ru, Qazax, Daş Salahlı (17.03.2018) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16817)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi idim. Müqavilə bağlayaraq (summa qeyd olunmayıb) başqa müəssisə ilə işimi davam etdirdim. 5 ay sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərdim və işlər yaxşı getdi 200.000 dövriyyəm olanda ƏDV qeydiyyatına durdum. Bilmək istəyirəm ki, burada hər hansı yayınma yoxdur ki? Çünki bu müqavilədə 200.000 manatı keçməyə də bilərdim.

Bildiririk ki, müqavilədə nəzərdə tutulub-tutulmamasından asılı olmayaraq sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin göstərdiyi faktiki xidmətlərin məcmusu 12 ardıcıl ay ərzində 200.000 manatdan artıq olduqda, həmin şəxs tərəfindən müvafiq qaydada ƏDV qeydiyyatına duqmar barədə ərizə təqdim olunmalıdır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aqil Nəsibov, n.aqil@list.ru (17.03.2018) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16816)
Salam. İmtahanla bağlı sənəd qəbulu 30 dekabrda bitib. Lakin imtahan barədə hələ də məlumat yoxdur. Bu nə dərəcədə düzgündür? Axı təqdim etdiyimiz müvafiq sənədlərin müddəti 1 və 3 aydı. Belə çıxır ki, yenidən sənəd vermək məcburiyyətində qalacayıq? Zəhmət olmasa ətraflı məlumat verin və imtahanın olacaqi ayı ən azından bildirin ki, oxumaqa zaman qalsın.Təşəkküllər.

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərini həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya 4038135 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbaszadə Müşfiq Tahir,, musfıq.abaszade@gmail.com, Sumqayıt (17.03.2018) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16815)
1. Analıq məzuniyyətinə görə ödənilən pul MÖMV bəyanamməsində işçinin gəliri kimi göstərilməlidirmi?
2. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi xidmət göstərir və qarşı tərəflə müqavilə 1 illik baglanıb, hər ay üçün dəyər 200 manatdır. Xidmətin müəyyən hissəsinə görə akt 2017-ci ilin aprelin 20-si bağlanıb və e-qaimə göndərilib, qaimədə də 600 manat göstərilib. Bu zaman sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi 1-ci rüb bəyannamə vərəndə 801-ci, 802-ci, 803-cü sütunlarında nəsə qeyd etməlidir ya 2 rübdə qeyd edəcək ?
3. Vergi ödəyicisi 4.000 manat dəyərində malı sadələşdirilmiş vergi vergi ödəyicisine hədiyyə verir, 4.000 manat dəyərində malı hədiyyə alan sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi nə qədər vergi ödəməlidir?
4. Malların hədiyyə verilməsi belə təqdim edilmə sayılır, lakin hasilat yoxdur. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi malları hədiyyə verirsə, bu zaman bəyannamədə 801-ci, 802-ci, 803-cü sətirlər qeyd edir, lakin hasilat olmadıqı üçün bəyannamədə verginin hesablanması üçün hansı xanada qeyd etməlidir hədiyyə təqdim etdiyi malın dəyərini?
5. Pərakəndə ticarətlə məşqul olan vergi ödəyicisi 10.000 malı hüquqi və ya fiziki şəxslərə təqdim edə bilər?

1. Cavab: Bildiririk ki, hamiləliyə və doğuma görə müavinət muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirin tərkib hissəsi kimi “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin 901-ci sətrində, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət müavinəti kimi isə 901.2.1-ci sətrində əks etidirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 6-cı maddəsi, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin Qaydaları”.

2. Cavab: Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyə əsasən podrat müqaviləsinə və ya işin xarakterinə əsasən işlərin qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməyə borcludur. Podratın nəticəsi şərtləşdirilmiş keyfiyyətə uyğun, qüsurlardan azad olduğu halda və ya keyfiyyət şərtləşdirilmədikdə podratın nəticəsi müqaviləyə uyğun istifadə və ya adi istifadə üçün yararlı olduğu halda sifarişçi yerinə yetirilmiş işi podrat müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə qəbul etmirsə, bu halda iş qəbul edilmiş sayılır.

Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən ilkin uçot sənədi olan elektron qaimə-faktura bu vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilməlidir.

Müvafiq olaraq da sorğunuzda qeyd olunan halda elektron qaimə fakturanın gec verilməsinə baxmayaraq faktiki görülmüş işin həcmi şərti rəqəmlərə əsasən hər bir ay üzrə 801-ci-803-cü sətirlərdə 200 manat kimi göstərilməlidir.

Onu da qeyd edək ki, təqdim edilən mallara (işlərə, xidmətlərə) görə əməliyyatın baş verdiyi anda elektron qaimə-fakturanın təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən sonra tərtib edilə bilər və bu zaman elektron qaimə-fakturanın “Əlavə qeydlər” sətrində təqdim edilən malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsinin hansı dövrdə (ayda) həyata keçirilməsi göstərilir.

Bax: Mülki Məcəllənin 752.1-ci, 756.1-ci, 762-ci770-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.01.2017-ñi il tarixli Q-01 nömrəli Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”nın 7.3-cü bəndi.

3. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda göstərilən halda sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə olunan malların digər fərdi sahibkara hədiyyə verilməsi (əvəzsiz verilməsi) həmin malların təqdim edilməsi hesab edilməklə ümumi qaydada sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir.

Digər tərəfdən, hədiyyə verilən malların dəyəri həmin malları əvəzsiz əsasla əldə edən şəxsin gəlirlərinə aid edilməklə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 13.2.12-ci219.1-ci maddələri ilə tənzimlənir.

4. Cavab: Bildiririk ki, hədiyyə verilən (təqdim olunan) əmlakın qeyd etdiyiniz sətirlərin hər hansında göstərilməklə yanaşı eyni zamanda 804-cü sətirdə də onun bazar qiyməti ilə dəyəri nəzərə alınmaqla qeyd olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 14-cü219.4-cü maddəsi, vergilər nazirinin 16 oktyabr 2017-ci il tarixli 1717040101453800 ¹–-li Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

5. Cavab: Bildiririk ki, müvafiq Qaydalara əsasən pərakəndə ticarət bilavasitə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan, yalnız şəxsi, ailə, məişət və digər bu kimi məqsədlər üçün malların satışını həyata keçirən ticarət fəaliyyəti hesab olunur. Pərakəndə ticarət obyektində də qeyd olunan məqsədlər üçün alıcılar tərəfindən alınan və kifayət qədər yüksək qiymətə malik olan malların ümumi dəyərinin sorğunuzda qeyd olunan həddən yüksək olması istisna olunmur.

Lakin onu da xatrılatmalıyıq ki, eyni çeşiddə olan malların külliyatının alışı artıq istehlak təyinatı üzrə deyil, sahibkarlıq məqsədləri üçün malların alışı hesab olunmaqla pərakəndə deyil, topdansatış ticarəti kimi qəbul olunmalıdır.

Qeyd olunan məsələ ilə bağlı əlavə məlumatı aidiyyəti üzrə İqtisadiyyət Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsdəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədli Ariz Əligüllah, ariz-87@mail.ru, Neftçala rayonu (17.03.2018) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 16814)
Sizə sualım bu idi ki , mən ƏDV depozit hesabımdan köçürmə edən zaman digər subuçot hesaba köçürmə seçib qarşı tərəfin VÖEN-ini yazıram. Qəbulu vurub ödəniş etmək istəyərkən yazılır SƏHV VÖEN-i dəqiqləşdirəsiniz. Halbuki, VÖEN düz yazılıb. Bir çox təşkilatın VÖEN yazıb yoxladım, yenə eyni şey yazıldı. Buna görə ƏDV depozit hesabından ödəniş edə bilmirəm. Xahiş edirəm ki , köməklik göstərərdiniz.

Bildiririk ki, elektron xidmətlərin tətbiqi zamanı yaranan problemlə əlaqədar Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bəhram Mansurov Qəhrəman, bahram.mansurov@yandex.com, Sumqayıt (17.03.2018) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16813)
Mən sahəsi 75 kv.m olan bina evdə yaşayıram. Bilmək istəyirəm ki, ev pulu verməliyəm? Verməliyəmsə nə qədər ödəniş olmalıdır? Ödəniş kimə və hansı qaydada (bank və başqa qaydada yəni). Mənzil mənim özümə aiddirsə niyə ödəməliyəm? Əvvəlcədən cavaba görə təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi mülkiyyətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri olan fiziki şəxslər əmlak vergisinin ödəyiciləri hesab olunurlar. Mənzil mülkiyyətçilərinin ödəməli olduğu əmlak vergisinin məbləği yaşayış sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadratmetrinə görə Sumqayıt şəhəri üzrə 0,3 manat olmaqla müvafiq bələdiyyələr tərəfindən hesablanmalı, hesablanmış məbləğ barədə bildiriş 1 avqustadək mənzilin mülkiyyətçisinə verilməli, mənzilin mülkiyyətçisi isə hesablanmış əmlak vergisini bərabər hissələrlə avqustun 15-dək və noyabrın 15-dək banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə bələdiyyə büdcəsinə ödəməlidir.

Əlvə olaraq bildiririk, dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yerləşən yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və özəlləşdirilmiş mənzillərin mülkiyyətçilərinə evlərin saxlanılması üçün xidmət haqqı ödənilir. Mənzil (ev) xidməti tarifləri, habelə yaşayış binalarında liftdən istifadəyə görə ödənişlər Nazirlər Kabinetinin 10.03.2000-ci il tarixli 40 nömrəli Qərarı ilə, mərkəzi istilik sisteminin fəaliyyətinin təşkili və isti su təchizatı ilə bağlı xidmətlərin haqqı Tarif Şurasının müvafiq qərarları ilə müəyyən edilir. Kommunal ödənişlər də mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən yalnız nağdsız qaydada ödənilməlidirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 8-ci, 197.1.1-ci, 198.1.1-ci200-cü maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi, Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqındaAzərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli 244-IIQ nömrəli Qanununun 7-ci  və 11.4-cü maddələri, “Azərbaycan Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və mənzil-kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq edilməsi haqqındaNazirlər Kabinetinin 10.03.2000-ci il tarixli 40 nömrəli Qərarı, “Azəristiliktəchizat” ASC tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Tarif (Qiymət) Şurasinin 4 nömrəli 24.11.2011-ci il tarixli Qərarı, “Bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Tarif (Qiymət) Şurasının 5 nömrəli 24.11.2011-ci il tarixli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com (17.03.2018) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16812)
1. MTK-a Azərbaycanda yaşayış binası tikintisi ilə məşqul olur. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Xarici şirkət həmin MTK-ya inşa etdiyi binalardan biri və ya bir neçəsi üçün layihənin həyata keçirilməsi məqsədilə vəsait ayırır. Bu əməliyyat əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən baş verir. Bu proses zamanı hansı əməliyyatlar görülməli və ümumiyyətlə, bu qanunvericiliyə uyğundurmu? Layihə bitdikdən sonra yerli şirkət satılan binalardan əldə etdiyi gəlir hesabına həmin vəsaiti qeri qaytarır, layihədən əldə olunan mənfəət isə əməkdaşlıq müqaviləsinin şərtlərinə görə müəyyən olunmuş nisbətdə şirkətlər arasında bölüşdürülür. Bu zaman həm xarici, həm də yerli şirkət üzrə hansı vergi öhdəlikləri yaranacaqdır? Bu əməliyyat zamanı yerli şirkət sadələşdirlimiş vergidən ƏDV ödəyicisinə keçməlidirmi?
2. Həmin xarici şirkət MTK kimi fəaliyyət göstərən yerli şirkətin təsisçisi ola bilərmi? Bu zaman hansı prosedurlar və sənədləşmələr həyata keçirilməlidir? Əgər təsisçisi ola bilərsə bu zaman MTK fəaliyyətini sadələşmiş vergi ödəyicisi olaraq davam etdirə bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, mülki hüquq subyektləri arasında yaranmış mülki münasibətlər çərçivəsində tərəflərin vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması vergi qanunvericiliyi və onun tələblərinə əsaslanır. Lakin mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik müəyyənləşdirir.

Bu baxımdan da, sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəlikləri aydın olmadığını nəzərə alaraq və vergitutma aspektlərinin ətraflı cavablandırılmasının təmin olunması məqsədi ilə aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Mülki Məcəllənin  2.2-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, kooperativ fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin birgə fəaliyyət göstərmək üçün üzvlüyə əsaslanan könüllü birliyi olub iştirakçılarının maddi və başqa tələbatının onun üzvlərinin əmlak pay haqlarının birləşdirilməsi yolu ilə ödənilməsi məqsədilə yaradılır.

Kooperativ beşdən az olmayan fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən yaradılır. Kooperativin nizamnaməsini qəbul edən və nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada və həcmdə üzvlük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 16 yaşına çatmış fiziki şəxslər və (və ya) hüquqi şəxslər kooperativin üzvü ola bilərlər. Azərbaycan Respublikasında bütün vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fiziki şəxslər hesab olunur.

Mənzil tikinti kooperativin vergi öhdəlikləri onun təsisçilərindən asılı olmayaq ümumi qaydada müəyyən olunur. Belə ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs tikilən binalara görə yaranan vergi öhdəliklərini yerinə yetirilməsi üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş 2 mümkün metoddan (sadələşdirilmiş vergitutma metodu və ya ƏDV və gəlir (mənfəət) metodu) birini seçə bilər.

Kooperativlərlə bağlı daha geniş məlumatla Mülki Məcəllənin 109-113-cü maddələrində, Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, habelə hüquqi şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı digər prosedurlar (bank hesabının açılması, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota və NKA-nın qeydiyyata alınması) və onun vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatla saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsindən tanış ola bilərsiniz.

Bax: Mülki Məcəllənin  24-cü 109-113-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dəmirov Kazım Salman, Oğuz rayonu, Sabir küçəsi (17.03.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16811)
Özümə məxsus daşınmaz əmlakımda ticarət köşkləri tikərək və həmin köşkləri icarəyə verməklə fiziki şəxs kimi fəaliyyətə başlamaq istəyirəm. Sualım belədir:
1. Məşğul olacağım fəaliyyət hansıdır (sahibkarliq yoxsa qeyri-sahibkarlıq)?
2. Fəaliyyət yerim böyük olmadığını nəzərə alaraq icarə haqqı aylıq 800-1200 manat olarsa işçilərə əmək haqqı nağd ödəməyə qanun icazə verirmi?

Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən əmlakın icarəyə verilməsi Vergi Məcəlləsinin 99.3.6-cı maddəsi ilə əsasən qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətinə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 99.3.6-cı maddəsi.

Cavab: İcarə fəaliyyətinin xidmət növü olduğunu nəzərə alaraq bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadan çöx deyilsə işçilərinə əmək haqları və müavinətlər nağd qaydada ödənilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bəxtiyar Həmidov, hbaxtiyar1234@gmail.com (17.03.2018) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16810)
Maliyyə xidməti göstərən (ƏDV-si ödəyici olmayan) müəssisə xaricdən nəqliyyat vasitəsi minik avtomobili idxal etmişdir. Minik avtomobilini müəssisənin balansına istifadəsi üçün əsas vəsaitlərə daxil etmisdir . Gömrük bəyannaməsində (bildiyimiz kimi, idxal əməliyyatları gömrük bəyannaməsi ilə daxil olunur) misal üçün malın dəyəri (gömrük rüsumi, aksiz vergisi və s. xidmətlər üzrə) 20.000 manat, aksiz vergisi 800 manat və ƏDV-si 3744 manat, cəmi 24544 man göstərilmisdir.
Mənfəət vergisi bəyannaməsində Gəlirlər hissəsində 200.1-ci, Xərclər hissəsində 221.4-cü sətirlərində və Əlavə 1-də malın dəyəri 1.3.2 və 1.1.3 nəqliyyat vasitələri göstərilməlidirmi? Əgər göstərilirsə hansı sətirlərdə hansı məbləğlər yazılmalıdır? Xahiş edirik ki, sualımı ətraflı cavablandırasınız.

Bildiririk ki, sorğunuzdan avtomobilin təqdimolunma məqsədi ilə idxal olunan mal kimi deyil, məhz nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunması üçün əsas vəsait kimi uçota alındığı qənaətinə gələrək onu da bildiririk ki, əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Müvafiq olaraq, təqdim olunmamış, istismar edilən (və ya ediləcək) əsas vəsaitin dəyəri “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin istər gəlir, istərsə də xərc hissələrində qeyd olunmur.

Avtonəqliyyat vasitəsinin gömrük qanunvericiliyinə əsasən formalaşdırılan dəyəri sözügedən bəyannamənin Əlavə 1-də “Nəqliyyat vasitələri” adlı 1.1.3-cü sətrinin “Dövr ərzində daxil olmuşdur” sütununda göstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20.5-ci, 109.1-ci, 175.1-ci176.5-ci maddələri, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci, 12-ci və 13-cü maddələri, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Mənfəət vergisinin bəyannaməsinin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynov Daşqın Mirzə, huseynlinamiq@gmail.com, Cəlilabad rayon, Xəlilli kəndi (17.03.2018) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16809)
Mən fermer təsərrüfatı yaratmaq istəyirəm. Xahiş edirəm necə yaratmaq prosedurasını və qaydaları izah edəsiniz. Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət növünü fiziki və ya hüquqi şəxs kimi həyata keçirə bilərsiniz.

Fiziki şəxs kimi vergi uçotuna alınmaq üçün şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə yaşadığı yer (şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən) üzrə vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşa bilər. Bundan başqa vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotuna alınmaq və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini əlavə etməklə müvafiq ərizəni vergi orqanına poçt vasitəsilə göndərmək mümkündür.

Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı bölməsi vasitəsilə aparılır.

Yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün onun hüquqi ünvanı üzrə qeydiyyatı aparan müvafiq vergi orqanına “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” ilə müraciət edilməlidir. Ərizəyə təsisçi (bir neçə təsisçi olduqda isə, bütün təsisçilər) və ya onun (onların) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır və notariat qaydasında təsdiqlənir. Ərizə ilə birlikdə hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnamə (2 nüsxədə), hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun yaradılması, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması haqqında təsisçi (təsisçilər və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri) tərəfindən təsdiq edilmiş qərarlar, “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”nin təsisçilər barədə əlavəsi (Qurumun təsisçisi hüquqi şəxs olduqda “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat”, onun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti, fiziki şəxs olduqda isə “Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat”, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti), təsisçilər tərəfindən icraedici səlahiyyətlərə malik olan qanuni təmsilçinin və ya rəhbərin təyin edilməsi barədə qərarın surəti (qanuni təmsilçinin və ya rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti), hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnaməsində nizamnamə kapitalının müəyyən müddətə, yəni 3 aydan çox olmayan müddətdə ödənilməsi nəzərdə tutulmayıbsa nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd ((bank qəbzi, daşınmaz əmlakın ipotekası və sair), habelə nizamnamə kapitalına pul formasında ödənilməyən əmlak qoyulduqda əmlakın qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi), dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd və ərizə təsisçinin (təsisçilərin) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalandıqda etibarnamə təqdim olunur.

Azərbaycan Respublikasının fiziki və hüquqi şəxsləri tərəfindən təsis edilən yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin dövlət qeydiyyatının heç bir rüsum ödənilmədən elektron qaydada aparılması da mümkündür. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron qeydiyyatı gücləndirilmiş elektron imzadan (o cümlədən “Asan İmza”dan) istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsi portalının “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinin “H/Ş elektron qeydiyyatı” hissəsinə daxil olaraq həyata keçirilir.

Həmçinin qeyd olunan fəaliyyət növü həyata keçirilən təsərrüfat subyektini (obyektini) obyektin yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanına, o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə uçota qoyumalıdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisindən, 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri mənfəət vergisindən, həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlakları əmlak vergisindən, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr ƏDV-dən azaddır və istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə etdikləri hasilatın həcmi sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilmir.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet saytımızın “Bir pəncərə” (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=birpencere&bolme=registration) və ” “Sahibkarın vergi bələdçisi (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=beledchi&lang=) bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, VIII, IX, XI, XVII fəsilləri, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanununun 5-ci və 5-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması və 19 may 2015-ci il tarixli 1517050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş (31 iyul 2017-ci il tarixli 1717050000015200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Məmmədov, nasibov_murad@yahoo.com, Bakı (17.03.2018) (Oxunub: 22 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16808)
1.Turizm şirkəti yerli turları alır və xarici vətəndaşlara satır. Xarici vətəndaşlar Azərbaycan göstəriləcək turizm xidmətlərinin dəyəri öz ölkələrindən ödəyirlər. Bu halda həmin xidmətlər üzrə gəlirlər ƏDV-yə cəlb olunurmu?
2. Xarici şirkət Azərbaycandakı restoranla müqavilə bağlayir və xaricdən ona pul ödəyir. Həmin pulun müqabilində həmin qeyri-rezidentin nümayəndələri yemək yeyir. Bu gəlir ƏDV-dən azaddırmı?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilmiş hər ik halda Azərbaycan Respublikası ərazisində göstərilmiş xidmətlər ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil edir və göstərilmiş xidmətlərin dəyərindən ümumi qaydada 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci161.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hacı Cavadov Eldar, Ağcabədi (17.03.2018) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 16807)
Salam. Elektron imza kartı ilə e-qaimə göndərmək istəyirəm, amma göndərə bilmirəm. Xahiş edirəm kömkəlik edəsiniz.

Bildiririk ki, hazırda vergi ödəyiciləri tərəfindən elektron qaimə-fakturalarının onlayn və oflayn rejimdə hazırlanması mümkündür.

“Onlayn rejimdə” vergi ödəyicisi İnternet Vergi İdarəsi portalında “GİRİŞ” düyməsini sıxmaqla elektron xidmətlər bölməsinə daxil olur. O, sistemə audentifikasiya olunmaq üçün “Asan İmza” və ya “e-İmza” bölmələrindən birini seçir və sonra “e-Qaimə” altbölməsinə daxil olmaqla onlayn rejimdə elektron qaimə-fakturanı tərtib edərək digər vergi ödəyicisinə təqdim edir.

Oflayn rejimdə vergi ödəyicisi elektron qaimə-fakturasını tərtib etmək üçün xüsusi proqram təminatı vasitəsilə internetdən istifadə etmədən hazırlayır və paketləyir. Sonra paket faylını oflayn rejimdə “Asan DOC client” və ya “e-İmzalayıcı” proqramların biri vasitəsilə imzalayır. Sonda gücləndirilmiş elektron imza vasitəsindən istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsini seçib “Elektron qaimə” altbölməsinə daxil olur və imzalanmış “adoc” və ya “edoc” tipli faylı “Paket göndər” düyməsi vasitəsilə sistemə yükləyir. Yükləmə zamanı sistem tərəfindən elektron qaimə-fakturalara unikal seriya və nömrələr verilir və qarşı tərəfin elektron qutusuna göndərilir. Bundan sonra bütün digər əməliyyatlar onlayn rejimdə aparılır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, elektron qaimə fakturaların onlayn və offlayn rejimdə hazırlanması qaydası ilə bağlı ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi idarəsinin Yardım bölməsi vasitəsilə (https://www.e-taxes.gov.az/help/#eqf01) tanış ola bilərsiniz.

Bax: “Elektron qaimə-faktura (e-Qaimə)” altsisteminin İstifadəçi Təlimatı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Göyüşov Feyzi, fgoyushov@yahoo.com, Bakı (17.03.2018) (Oxunub: 22 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16806)
Xahiş olunur ki, aşağıdakı məsələyə fikrinizi bildirəsiniz. Rabitə xətti (optik kabel) Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə əsasən illik amortizasiya norması binalar, tikintilər və qurğular qurğu - 7%-dək və ya maşınlar və avadanlıq 20%-dək amortizasiya edilir? Hansı amortizasiya faizi daha məqsədə uyğundur. Zəhmət olmasa, ətraflı izah verəsiniz.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 26.12.2017-ci il tarixdə (İD: 16339) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Məmmədov, rashadmemmedzade@gmail.com, Bakı (17.03.2018) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16805)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs xidmət müqaviləsi üzrə müqavilə dəyərini müvafiq hesabat dövründə bəyan etmiş, vergisini ödəmişdir.
1. Fiziki şəxsin bu müqavilə üzrə əldə etdiyi hasilatı tam olaraq öz şəxsi məqsədləri üçün xərcləməsi nəticəsində hər hansı digər vergi öhdəliyi yaranırmı?
2. Bu halda hasilat nağdsız əldə edilmişsə, nağd istifadə etməkdə nə kimi məhdudiyyətlər var?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, fərdi sahibkar vergi öhdəliklərini yerinə yetirdikdən və müvafiq qaydada rəsmiləşdirmə apardıqdan sonra nağd pul vəsaitlərini şəxsi istehlak məqsədləri üçün istifadə edə bilər.

Onu da bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini təmin etmək məqsədilə aparılan məxaric əməliyyatları üzrə xərclənən nağd pul vəsaitlərinin hədləri müəyyənləşdirilir və bu məqsədə müəyyən olunan həddən artıq vəsaitin xərclənməsi maliyyə sanksiyasının tətbiqinə əsas verir.

Bax: "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Rüstəm Abdulhəmid, mr.mamedov@gmail.com (17.03.2018) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16804)
1. Hesablama metodu ilə mühasibatlıq aparan vergi ödəyicisi 2017-ci ilin dekabr ayında biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar rabitə xidməti almışdır. Bu xidmətlə əlaqədar 17 yanvar 2018-ci il tarixində elektron qaimə-faktura almışdır. Mənfəət vergisi məqsədilə bu xərc hansı ildə gəlirdən çıxılmalıdır?
2. Hesablama metodu ilə mühasibatlıq aparan vergi ödəyicisi 2017-ci ilin dekabr ayında müştəriyə reklam xidməti göstərmişdir. Bu xidmətlə əlaqədar 17 yanvar 2018-ci il tarixində elektron qaimə-fakturanı müştəriyə təqdim etmişdir. Mənfəət vergisi məqsədilə bu gəlir hansı ilə aid edilməlidir?
3. Hesablama metodu ilə mühasibatlıq aparan ƏDV ödəyicisi 2017-ci ilin dekabr ayında biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar rabitə xidməti almışdır. Bu xidmətlə əlaqədar 17 yanvar 2018-ci il tarixində elektron qaimə-faktura, 19 yanvar 2018-ci il tarixində VHF və 5 fevral 2018-ci il tarixində tam ödəniş almışdır. Bu satışla əlaqədar ƏDV hansı ayın ƏDV bəyannaməsində bəyan edilməlidir?

1-2 Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 134-cü maddəsinə əsasən hesablama metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır.

Odur ki, göstərilən maddəyə müvafiq olaraq sorğunuzda qeyd edilmiş birinci halda çəkilmiş xərclər, ikinci halda isə əldə edilmiş gəlir 2017-ci ildə nəzərə alınmalıdır.

Əlavə olaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, elektron qaimə-faktura vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilməlidir.

Elektron qaimə-faktura malların təqdim edilməsindən sonra tərtib edildikdə elektron qaimə-fakturanın “Əlavə qeydlər” sətrində təqdim edilən malların təqdim edilməsinin hansı dövrdə (ayda) həyata keçirilməsi göstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 130-cu134-cü, 136-cı maddələri.

3 Cavab: Bildiririk ki, rabitə xidmətləri müntəzəm əsasda göstərilən xidmət kateqoriyasına aid edilir və belə xidmətlərin ƏDV-yə cəlb olunması Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi ilə tənzimlənir.

Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsinə əsasən ƏDV tutulan əməliyyatların vaxtı ödəmənin əvvəlcədən həyata keçirildiyi hal istisna olmaqla xidmətlərin tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt, xidmətlər tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturası verilmədiyi halda isə həmin xidmətlərin tam başa çatdığı vaxt hesab edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Paşayev Anar Balabəyoviç, anar.pashaev@gmail.com, Bakı (17.03.2018) (Oxunub: 15 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16803)
Sualım kooperativlərə aid olacaq. Bildiyimə görə kooperativin 5-dən az olmayan əsas üzvləri və əlavə üzvləri ola bilər. Həmin əlavə üzvlər həmin kooperativdə işləyə bilərmi?
Və kooperativ üzvü olduğu halda kooperativin fəaliyyətində öz əməyi ilə iştirak edib, onun müqabilində kooperativin ümumi gəlirindən özünə məxsus pay ala bilərmi?
Və bu halda kooperativin və payçının öz əməyı ilə əldə edilən gəlirin dövlətə vergisi hansı maddələrə əsaslanacaq və hansı formada kimin tərəfindən ödəniləcək?
Kooperativin əsas üzvlərinin reyestrini bildiyimə görə Vergilər Nazirliyi aparır və onlar haqqında məlumat təsis müqaviləsində və şirkətə aid olan şəadətnaməsində özünü əks etdirir. Əlavə üzvləri haqqında məlumat isə kooperativin yığıncaq protokolunda qeyd olunandan sonra: kimə və hansı formada verilməlidir və verilə bilər?

Bildiririk ki, kooperativin üzvləri və ortaq üzvləri olur. Belə ki, kooperativin üzvü Mülki Məcəllənin tələblərinə cavab verən və kooperativin nizamnaməsində müəyyənləşdirilən qaydada və həcmdə üzvlük haqqı, mütləq və əlavə pay haqqı ödəmiş və kooperativə qəbul edilmiş, onun fəaliyyətində iştirak edən və səs hüququ olan fiziki və (və ya) hüquqi şəxsdir.

Kooperativin ortaq (assosiativ) üzvü isə Mülki Məcəllənin tələblərinə cavab verən və kooperativin nizamnaməsində müəyyənləşdirilən qaydada və həcmdə üzvlük haqqı və yalnız mütləq pay haqqı ödəmiş və kooperativə qəbul edilmiş, onun fəaliyyətində iştirak etmək və bu Məcəllədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla səs hüququna malik olmayan fiziki və (və ya) hüquqi şəxsdir.

Kooperativin üzvləri şəxsi əməyini tətbiq etməklə onun fəaliyyətində iştirak edə bilərlər. Həmçinin kooperativ öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün muzdla işçilər tutmaq hüququna malikdir. Bu zaman əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi, Mülki Məcəllə və kooperativin nizamnaməsi ilə tənzimlənir ki, əmək fəaliyyətinə dair ətraflı məlumat almaq üçün də aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Eyni zamanda bildiririk ki, kooperativdə muzdlu işçi kimi fəaliyyət göstərən şəxslərin əmək haqqından işəgötürən tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş güzəşt nəzərə alınmaqla həmin Məcəllənin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrlə gəlir vergisi hesablanaraq ödəmə mənbəyində tutulmalı və bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.

Kooperativ üzvlərinin kooperativ ödənişləri (əsas kooperativ ödənişləri) və dividend (əlavə kooperativ ödənişləri) almaq hüququ vardır. Kooperativ ödənişləri üzvlərin mütləq əmlak pay haqqına, kooperativdə şəxsi əməyinə və digər növ fəaliyyətinə mütənasib surətdə onlara ödənilən kooperativ mənfəətinin bir hissəsidir. Dividend isə yalnız səs hüququna malik olan üzvlərə onların əlavə əmlak pay haqlarına və kooperativin ortaq (assosiativ) üzvlərinin mütləq əmlak pay haqlarına mütənasib surətdə ödənilən kooperativ mənfəətinin bir hissəsidir.

Kooperativin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları haqqında, kooperativ təsisçi dəyişikliyi olduqda bu dəyişiklik barədə məlumatlar dövlət reyestrinə daxil edilir.

Kooperativin fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələləri tənzimləyən hüquq normalarının şərh edilməsi ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci və 102-ci maddələri, Mülki Məcəllənin  109-113-cü maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cənnətov Tahir Saleh, qanbar1955@mail.ru, Gəncə (17.03.2018) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16802)
Rəhbərlik etdiyim şirkət əlvan metall tullantılarının tədarükü, emalı və satışı ilə məşğul olur. Xammalı, yəni əlvan metal tullantılarını tədarükçülərimiz vasitəsi ilə əhalidən tədarük edirik. Amma tədarük aktlarının tərtibində çətinliklər yaranır. Yarana biləcək vergi öhdəliyindən ehtiyat edərək vətəndaşlar sənəd təqdim etmək və sənədə imza etməkdən imtina edirlər. Xahiş edirəm, əhalidən əlvan metal tullantı və qırıntıları tədarük edilərkən vətəndaşın və ya tədarük edən şirkətin hər hansı bir vergi öhdəliyinin yaranıb yaranmaması barədə məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi pərakəndə ticarət və topdansatış ticarət fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydalarına əsasən vergi ödəyicisi malları vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən aldıqda “Malların alış aktı” tərtib edilir və belə malların anbara təhvil verilməsi “Malların təhvil-qəbul aktı” ilə sənədləşdirilir. “Malların alış aktı”nda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN, seriyası və nömrəsi) göstərilməsi mütləqdir.

“Malların alış aktı”nın forması (MAA-1) isə Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir (http://www.e-qanun.az/framework/36018).

Bununla belə, malların təqdim edilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılmaqla həmin malları (vergidən azad edilən mallar istisna olmaqla, məsələn kənd təsərrüfatı məhsulları) təqdim edən şəxs üçün vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olur.

Bu baxımdan da, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 73-cü130-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli və 16 iyun 2017-ci il 1460 nömrəli Fərmanları ilə təsdiq olunmuş Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası” və “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Kələntərli Aydın, el.kalantarli@gmail.com (17.03.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16801)
Fiziki şəxs kimi VÖEN almışam və icarə müqaviləsini imzalayarkan notarius VÖEN-i müqaviləyə daxil etməkdən imtina etdi. Sonradan bu vergilərdə nə kimi problemlər yarada bilər?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 34.7-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyiciləri mühasibat, statistika hesabatlarında, vergi haqq-hesablarında, bəyannamələrdə, təsərrüfat müqavilələrində, hesab-fakturalarda, qaimələrdə, nəzarət-kassa aparatlarının çeklərində, məktublarda, habelə gömrük, bank və bütün digər ödəniş sənədlərində VÖEN-i mütləq göstərməlidirlər.

Odur ki, notariusun VÖEN-in müqavilədə göstərilməsindən imtina etməsi mövcud qanunvericiliyə ziddir.

Digər tərəfdən, müvafiq sənəddə VÖEN-in olmamasına görə Vergi Məcəlləsində maliyyə sanksiyasının tətbiqi nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 34.7-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qələndər Akifov Məhərrəm, gedebey_2456@mail.ru, Gədəbəy rayonu, Soyuqbulaq kəndi (17.03.2018) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16800)
Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşmiş vergi ödəyicisi ola bilərlər. Məsələn, 6 faiz ödəyici. Bəs dövriyyəm azalsa yenidən 4 faizli ödəyici necə ola bilərəm?

Bildiririk ki, vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdir.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malik olan vergi ödəyicisi hər il aprel ayının 20-dən gec olmayaraq, müvafiq bəyannaməni və ya müvafiq hüquqdan istifadə etməyəcəyi barədə yazılı məlumatı uçotda olduğu vergi orqanına təqdim edir. Vergi ödəyicisinin təqvim ilinin sonunadək seçdiyi metodu dəyişdirmək hüququ yoxdur.

Müvafiq olaraq, sorğunuzda sözügedən şəxs ilin sonunadək sadələşdirilmiş vergini 6 faiz dərəcə ilə tətbiq etməli, ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manatdan az olduqda növbəti ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına 4 faiz dərəcəli ilə tərtib olunan “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ni təqdim etməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.1-ci218.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babayeva Vüsalə Rizvan, babayeva.vusala@mail.ru (17.03.2018) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16799)
Şirkətin iki təsisçisi var. Biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı (90%), digəri Rusiya Federasiyası vətəndaşı (10%). Rusiya Federasiyası vətəndaşı payını satarsa və ya bağışlayarsa hansı vergi öhdəlikləri meydana gəlir? Ümumiyyətlə proses necə həyata keçirilir və qanunvericiliyin hansı tələbləri ilə.

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə iştirak payının satılmasından və ya başqasına verilməsindən əldə edilən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunduğundan gəliri ödəyən şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunmalıdır.

Ödəmə mənbəyində vergi tutulması mümkün olmayan hallarda qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirləri üzrə vergi öhdəlikləri həmin qeyri-rezidentin özü tərəfindən vergi orqanında uçota alınaraq gəlir vergisinə cəlb edilməklə və ya onun təyin etdiyi vergi agenti tərəfindən yerinə yetirilir.

Zərurət yarandıqda, əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 13.2.16.6-cı33.4-cü, 96.1-ci, 125.1.5-ci, 149.1.3-1-ci, 149.2-ci149.6-cı maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.