Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Məmmədov Yaqub Məhəmməd, yaqub-mammadov@mail.ru, Qəbələ rayonu (17.11.2017) (Oxunub: 58 dəfə, ID: 16131)
1.İşçilərə natural şəkildə (məsələn, buğda) əmək haqqı verilə bilərmi?
2. ƏDV ödəyicisi olan MMC-nin kassasında nə qədər pul vəsaitinin saxlanmasına icazə verilir?

1. Cavab: Bildiririk ki, Əmək Məcəlləsinin müddəalarına əsasən əmək haqqı dedikdə müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusu başa düşülür.

İşçinin razılığı ilə əmək haqqının 20 faizə qədəri mütənasib dəyərli natura formasında müəssisədə istehsal edilən istehlak malları ilə, lakin spirtli içkilər, tütün məmulatları, narkotik vasitələr və psixotrop maddələr və mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) digər əşyalar istisna olunmaqla, digər məişətdə işlədilən gündəlik tələbat malları ilə əvəz edilib verilə bilər.

Qeyd olunan məsələ barədə əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 154.1-ci174.3-cü maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, nağd qaydada kassada saxlanması mümkün olan vəsaitlərin məhdudlaşdırılıb-məhdudlaşdırlmaması barədə məlumatın alınması üçün Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına və ya Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Murad Şıxalıyev Ehtiram oğlu, muraddd1981@gmail.com, Bakı (17.11.2017) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 16130)
Salam. Mən heç vaxt sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmamışam. Hal-hazırda Türkiyədə yaşayan dostum tərəfindən təklif var. Türkiyədən mal idxal edib və satmaq. Aylıq dövriyyə 100.000 Azn civarında nəzərdə tutulur.
1. Bunun üçün hüquqi şəxs yaratmaq lazımdır yoxsa fərdi sahibkar bəs edər?
2. Mən fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçib ƏDV ödəyicisi ola bilərəmmi?
3. ƏDV ödəyicisi statusu almaq üçün nə tələb olunur?
4. Idxal zamanı ödənilmiş ƏDV ilə satış zamanı alınmış ƏDV-nin fərqi nə zaman büdcəyə ödənilməlidir?
5. Əsas vəsaitin (avtomobil) alınması zamanı ödəniləcək ƏDV, ƏDV hesabından ödənilə bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsinə əsasən hər kəsin öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmağı şəxsin Konstitusiya ilə təsbit olunmuş hüququdur.

Müvafiq olaraq, sahibkarlıq fəaliyyətinizi fərdi qaydada həyata keçirmək Sizin hüququnuzdur.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsi.

2 və 3. Cavab: Bildiririk ki, fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməli olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxs (hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar) vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında könüllü ərizə verə bilər.

ƏDV-nin məqsədləri üçün könüllü qeydiyyata durmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında Ərizə” ilə müraciət edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 156.1-ci157-ci maddələri.

4. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi təqdim etdiyi mal (iş, xidmətə) görə hesablanmış ƏDV-dən aldığı mal (iş, xidmətə) görə ödədiyi ƏDV-ni, o cümlədən də idxalda ƏDV-nin ödənildiyini təsdiq edən sənədlərə əsasən ödədiyi ƏDV-ni çıxaraq yaranmış fərqi dövlət büdcəsinə köçürməlidir. ƏDV-nin hesabat dövrü ay olduğunu nəzərə alaraq verginin bəyan olunması və büdcəyə ödənilməsi ayba ay həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 174.1-ci177.1-ci maddələri.

5. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin ƏDV sub-uçot hesabından ƏDV məbləğlərinin dövlət büdcəsinə, dövlət gömrük orqanlarının xəzinədarlıq orqanlarında açılmış müvafiq depozit hesabına və ƏDV sub-uçot hesablarına köçürülə bilər.

ƏDV məbləğini satıcının ƏDV sub-uçot hesabına alınmış elektron vergi hesab-fakturasına əsasən alıcının ƏDV sub-uçot hesabından köçürə bilər.

Göründüyü kimi, ƏDV  məbləği alıcının sub-uçot hesabından satcının sub-uçot hesabına ödənilə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2007-ci il tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Qadir Ağəhməd oğlu, qadir1970@mail.ru, Ağsu şəhəri (17.11.2017) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16129)
2016-cı ildə bayram günləri ilə əlaqədar olaraq 5 aylıq vəzifə maaşı həcmində mükafat almışam. “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması haqqında” qanuna əsasən dövlət qulluqçuları il ərzində 3 vəzifə maaşı həcmində mükafatlandırıla bilər. Son haqq-hesab aparılarkən bayram günlərinə görə mükafatlandırma nəzərə alınmayan xərclər kimi dəyərləndirilir. Bilmək istəyirəm ki, aldığım 5 aylıq vəzifə maaşı həcmində mükafatın hansı hissəsi son haqq-hesab hesablanarkən nəzərə alınmayan xərc kimi dəyərləndirilir.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2002-ci il tarixli 774 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”yə əsasən dövlət qulluqçuları işin nəticələrinə görə mükafatlandırılmanın kollektiv mükafatlandırılma növü üzrə həvəsləndirilərək qanunvericiliklə müəyyən edilmiş milli bayram günləri və digər əlamətdar hadisələrlə əlaqədar mükafatlandırılırlar.

Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 nömrəli qərarı ilə “Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş Siyahısı”nda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"də nəzərdə tutulan kollektiv və fərdi mükafatlar nəzərə alınan ödənişlərə aid edilmişdilər.

Qeyd olunan məsələ barədə əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2002-ci il tarixli 774 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 nömrəli qərarı ilə “Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş Siyahısı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Süleymanov, Zaur.Suleymanov@aac.az, Bakı (17.11.2017) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16128)
1.Müəssisə öz işçisinə borc verirsə, vergi qanunvericiliyi bu məsələyə necə yanaşır?
2.İşçilərə verilən kompensasiya edilən xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır və yaxud işçinin muzdlu işdən gəlirinə daxil edilir? İşçilərə verilən kirayə xərclərinə yanaşmada bəs?
3.Əgər müəssisə dövlət torpağını icarəyə götürübsə, icarə haqqı ilə birgə torpaq vergisi ödənməlidirmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, işçiyə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə uyğun ödənməli olan məbləğ arasındakı fərq muzdlu işdən gəlir kimi gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci98.2.1-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Əyləncə və yemək xərclərinin (müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalar daxilində müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclər, həmçinin dəniz nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərcləri istisna olmaqla), habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Odur ki, sorğunuzda qeyd olunan halda işçilərə çəkilən bu tip xərclər gəlirdən çıxılmadan işəgötürənin sərəncamında qalan sərbəst vəsait hesabına aid edilir.

Digər tərəfdən, mövcud qanunvericilikdə işəgötürən tərəfindən belə xərclərin çəkilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlirin faydalanan işçinin vergi tutulan gəlirinə aid edilməməsi təsbit olunur. “Xərclərinin çəkilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlir” kimi əyləncə, yemək, mənzil və digər analoji formada əldə edilən fayda başa düşülür.

Misal olaraq, işçinin yaşadığı mənzilə görə ödənilən icarə haqqı müəssisə tərəfindən mənzilin mülkiyyətçisi ilə bağlanmış müqavilə əsasında həmin şəxsə ödənildiyi halda bu məbləğlər işçinin vergi tutulan gəlirlərinə aid edilmir.

İcarə haqqı işçiyə ödənildikdə isə bu işəgötürən tərəfindən işçinin xərclərinin əvəzinin ödənilməsi hesab olunaraq ödənilən məbləğ işçinin muzdlu işlə əlaqədar gəliri kimi gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.5-ci, 108-ci109.3-cü maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, dövlət torpaqlarını icarəyəverən torpaq vergisi tədiyəçisi olmadığı üçün icarəyə götürülmüş torpaq sahəsinə görə hüquqi şəxslər tərəfindən icarə haqqı ilə yanaşı dövlət büdcəsinə torpaq vergisi də ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 204-cü, 205-ci208.3-cü maddələri, “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 11 dekabr 1998-ci il tarixli  587-IQ nömrəli Qanunun 14-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şaliyev Qasım Qulamhüseyn oğlu, gasim@lawyer.com, Bakı (17.11.2017) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16127)
Salam, hörmətli vergi əməkdaşları! Sizin ID: 15985 və İD: 15961 sorğular üzrə verdiyiniz cavabdan hərəkət edərək praktik sxem üzrə vergi hesablanmasında dəqiqləşdirmək aparmaq istəyirəm. Fərdi sahibkar olmayan A fiziki şəxs təsisçisi olduğu (ƏDV ödəyicisi) B MMC-yə borc müqaviləsi əsasında 1.000.000 manat faizsiz borc verir. Sizin cavabda formalaşdırdığınız mövqeyə görə, ortalama faiz dərəcəsini 12 % düşünsək, faizsiz borc qaytarılmasına baxmayaraq, əlavə "120.000 AZN" faiz hesablayıb ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir, yəni 12.000 manat. Hesab edirəm ki, bu nüans VM 13.2.69 nəzərdə tutulan "vergi üstünlüyü" prinsipi ilə ziddiyət yaradacaq. Belə ki, borc müqaviləsində faiz şərti olmasa da, hazırki mövqe ilə getsək, 1.000.000 manat borca faiz kimi hesablanan 120.000 manat artıq MMC-nin xərci kimi qəbul olunacaq. Ona görə mənfəət hesablanmasında bu rəqəm çıxılacaq, demək ki, mənfəət vergisi 24.000 manat az məbləğdə ödəniləcək, hətta təsisçiyə ödəniləcək dividendə görə ödəmə mənbəyində vergi məbləği də azalacaq. Bu halda, başdan (müqavilədə olmayan faizə görə ödəmə mənbəyindən vergi kimi) 12.000 manat vergi ödənilməsinə baxmayaraq, (dividendə görə ödəmə mənbəyində vergini nəzərə almasaq belə) ən yaxşı halda 24.000 manat mənfəət vergisini az ödəməyə əsas yaratması vergi üstünlüyü prinsipinə zidd olduğundan, gələcək dövrlərdə ƏDV ödəyicisi MMC mənfəət vergisindən yayındığı üçün əlavə maliyyə sanksiyaları ilə də üzləşəcək. Yuxarıdakılara əsasən, (müqavilədə faiz şərti olmamasına baxmayaraq) faizə görə vergi hesablanması ilə gələcəkdə mənfəət vergisi azalması halı arasında ziddiyətin olub-olmaması, ƏDV-li MMC-nin bu halda VM tələblərini pozmayaraq vergiləri necə ödəməsi barədə yol göstərməyinizi xahiş edirəm.
P.S. habelə, “Vergilər” qəzetinin http://vergiler.az/art-view/3355 saytındakı məqalədə açıq qeyd olunur ki, təsisçi ilə olan müqavilədə faiz göstərilməsi yol verilən deyil. “Vergilər” qəzetində getmiş bu yanaşma doğru deyil?

Bildiririk ki, qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında faizsiz borc məbləği üzrə tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə faktiki olaraq faiz öhdəliyi yaranmadığından gəlirdən çıxılan xərc elementi formalaşmır. Maliyyələşdirmə xidmətinin həyata keçirilməsi zamanı dövlət büdcəsinə ödənilməli verginin məqsədləri üçün hesablanmış faizlər yalnız vergitutma məqsədləri üçün tətbiq edilir.

“Vergilər” qəzetində verilən məqalə ilə bağlı bildiririk ki, həmin Vergilər Nazirliyinin rəsmi mövqeyi deyil, iqitisadi sahədə ixtisaslaşan mütəxəssisin (Auditorlar Palatasının üzvünün) şəxsi baxışıdır ki, bu da qəzetdə müxtəlif fikirlərin yer almasına yaradılan səraitlə əlaqədardır.

Bax: Mülki Məcəllənin 13-cü maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü18-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Adil Həsənov, Delta123@mail.ru (17.11.2017) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16126)
Məlum olduğu kimi, sığorta şirkətləri öz gəlirlərini və xərclərini hesablama metodu ilə aparırlar və xidmətlərin alıcısına (sığortalılara) göstərdikləri sığorta xidmətlərini təqdim edildiyi vaxtda, yəni satış tarixi ilə gəlirlərə aid edirlər. Lakin bundan fərqli olaraq xidmətlərin alıcıları (sığortalılar), Vergi Məcəlləsinin 116.1-ci maddəsinə əsasən yalnız ödədikləri sığorta haqlarını gəlirdən çıxırlar. Belə ki, həmin maddəyə görə xidmətlərin alıcısı olan sığortalı, xidmətlərin alış tarixindən və ya elektron qaimə-fakturanın tarixindən asılı olmayaraq xidmət haqlarını ancaq ödədiyi vaxt gəlirdən çıxa bilirlər. Sual: Sığorta şirkəti göstərdiyi xidmətlərə görə xidmətlərin alıcısına (Sığortalıya) elektron qaimə-fakturanı nə vaxt təqdim etməlidir?

Bildiririk ki, sığorta fəaliyyətinin mahiyyəti sığorta müqaviləsinin bağlanması ilə bir şəxsin (sığortalının) özünün və ya digər şəxsin (faydalananın) ehtimal olunan risklərinin sığortaçıya ötürülməsi, bunun üçün sığortalı tərəfindən müqavilənin müddətində sığorta haqqlarının ödənilməsi, müqavilədə nəzərdə tutulan sığorta hadisəsi baş verdikdə isə sığortaçı tərəfindən faydalanan şəxsə sığorta ödənişinin edilməsidir.

Sığorta xidmətinin başlanmasına əsas verən sənəd tərəflər arasında bağlanılan müqavilənin olduğunu və sığorta fəaliyyəti çərçivəsində göstərilən xidmətin özəlliyini nəzərə alaraq sığorta xidməti üzrə elektron qaimə-fakturası sığorta müqaviləsi bağlanılaraq qüvvəyə mindiyi tarixdə verilməlidir.

Bax: “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 25 dekabr 2007-ci il tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanununun 1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Səlimov, vusal_selimov@yahoo.com (17.11.2017) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16125)
Salam. 11 İyul 2017 tarixindən etibarən tətbiq edilən ofşor ölkələrinə köçürülən vəsaitlərə görə ÖMV tutulması faktı barədə məlumatlıyıq. Fərz edək ki, firma həmin ölkələrdən birinə vəsait köçürüb və ÖMV ödəməyib. Həmin vəsait sonradan yalnış olduğu üçün geri qaytarılıb. Bu halda firma ÖMV üzrə hər hansı bir öhdəlik daşıyıcısıdır?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasına idxal olunan (olunacaq) malların və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi (o cümlədən avans şəklində) Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara bank hesablarından xarici valyuta Mərkəzi Bankın 28 noyabr 2016-cı il tarixli 45/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nda nəzərdə tutulan sənədlər təqdim olunduqda həyata keçirilir.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd edilən hall reallığa uyğun deyildir.

Bununla belə, tərəfinizdən fərziyə kimi qeyd olunan halın aydın olmayan məqamlarını açıqlayan təsdiqedici sənədlər rəsmi qaydada müraciət etməklə Vergilər Nazirliyinə təqdim olunduqda sözügedən əməliyyatın vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılması nazirliyin aidiyyəti strukturu tərəfindən təmin olunacaqdır.

Bax: Mərkəzi Bankın 28 noyabr 2016-cı il tarixli 45/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (17.11.2017) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16124)
1. Kameral yoxlama maksimum nə qədər dövrləri əhatə edə bilər?
2. Mən şirkətimi 01.11.2017 tarixində qeydiyyata aldım (hüquqi şəxs). ƏDV qeydiyyatına 15.11.2017 tarixində durdum. Noyabr ayı üçün ƏDV bəyannaməni verməliyəm?

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövri qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 83.3-cü85.4-cü maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd etdiyiniz halda ƏDV dəyicisi kimi fəaliyyət göstərdiyiniz dövr üzrə (15.11.2017- 30.11.2017)  “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi” dekabr ayının 20-dən gec olmayaraq təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 177.2-ci178-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pərvanə Həsənova Şəmistan qızı, esmaul_husna@mail.ru, Bakı (17.11.2017) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16123)
Salam. Bilmək istərdim ki, yeni bir müəssisə açmaq üçün hansı sənədlər hazırlanıb, hara təqdim olunmalıdır.
Digər sualım da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir A müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq 5 illik dayandırılır, lakin həmin müəssisənin dövlət büdcəsinə və xəzinədarlığa borcu olarsa borcu ola-ola fəaliyyəti 5 illik müddətinə dayandırıla bilərmi?

1. Cavab: Sorğunuzdan yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxs yaratmaq istədiyiniz  qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd edilən formada hüquqi şəxsin yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı “Bir pəncərə” bölməsinin eyniadlı pəncərəsindən əldə edə bilərsiniz.

Daha ətraflı məlumatn əldə olunması məqsədi ilə “Sahibkarın vergi bələdçisi”nin “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı” hissəsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması imkanı vergi borcunun olub-olmaması ilə şərtləndirilmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüfət Şükürov Kamil, shukurovsr@gmail.com, Bakı (17.11.2017) (Oxunub: 22 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16122)
Salam. Lizinq fəaliyyəti göstərən müəssisə əlavə kapital kimi balansında olan nəqliyyat vasitəsini lizinqə verərkən hansı vergi öhdəlikləri yaranır? Öncədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, icarəyə verən maliyyə lizinqi başlananadək aktivin sahibi olduğu hallarda  icarə ödəmələri isə icarəçiyə verilmiş ssudanın verilməsi rejiminə əlavə olaraq, əqd əmlakı icarəyə verənin satması və icarəçinin alması kimi qiymətləndirilir.

Bu zaman lizinq verən həm satıcı kimi lizinq obyektinin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirdən Vergi Məcəlləsinin 142-ci maddəsinə müvafiq olaraq mənfəət vergisini ödəməli, həm də icarəyə verən (lizinq verən) kimi həmin Məcəllənin 140.1-140.5-ci maddələrinə müvafiq olaraq, mənfəət vergisinə cəlb edilərək həmin Məcəllənin 135-ci maddəsinə əsasən faiz gəlirlərindən mənfəət vergisi ödəməlidir

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104-cü, 140-cı və 142-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəmşid İrzaquliyev, irzaquliyev58@mail.ru, Bakı (17.11.2017) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16121)
Salam. Suallara aydınlıq gətirməyinizi istərdim:
1) Anbarda yararsız hala düşmüş mal və materialların inventarizasiya komissiyası tərəfindən tərtib olunmuş akta daha hansı əlavələr (sənəd, yazışma).
2). İnventarizasiya komissiyası tərəfindən silinmiş mal və materiallara görə hansısa vergi öhdəliyi yaranırmı, yaranırsa hansı vergi növüdür. Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, eyni məmunzlu sorğularınıza 11 noyabr 2017-ci il tarixdə (İD: 16107) cavab verilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şərif Əliyev Məhəmmədəli, serifsaliyev@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (11.11.2017) (Oxunub: 137 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 16120)
Əvvəlki ildə fəaliyyəti olmayan ƏDV ödəyicisi olan fiziki şəxs cari vergi ödəməsi kimi fiziki şəxslin mənfəət vergisini necə hesablanmalıdır? Bunu misalla göstərməyinizi xahiş edirəm. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, əvvəllər fəaliyyəti olmayan fərdi sahibkarın gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələrinin hesablanması, vergi orqanına məlumat verilməsi və ödənilməsi Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsində qeyd olunmuşdur.

Həmin maddənin müddəalarına əsasən əvvəllər fəaliyyəti olmayan fərdi sahibkar gəlir vergisi üzrə cari ödəmələrin hesablanması üçün təqvim ili ərzində rüblər üzrə artan yekunla vergi tutulan gəliri müəyyən etməklə alınmış məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablayır, rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına “Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında  Arayış” kağız və ya elektron formada təqdim edir və hesablanmış məbləği büdcəyə köçürür.

Qeyd olunanları aşağıdakı misalla göstərmək olar: əvvəllər fəaliyyəti olmayan fərdi sahibkarın 2016-cı ilin birinci rübü üzrə vergi tutulan gəliri 10.000 manat, 6 ayı üzrə 20.000 manat, 9 ayı üzrə 25.000 manat, il üzrə 40.000 manat olmuşdur. Bu halda gəlir vergisinin artan yekunla rüblər üzrə hesablaması aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:

1-ci rübdə 2.000 manat (10.000*20%=2.000);

2-ci rübdə 2.000 manat (20.000*20%-2.000=2.000);

3-cü rübdə 1.000 manat (25.000*20%-4.000=1.000);

4-cü rübdə 3.000 manat (40.000*20%-5.000=3.000).

Hüquqi və ya fiziki şəxsin təqvim ili ərzində mənfəət (gəlir) vergisi üzrə cari vergi ödəmələri elə müəyyən edilməlidir ki, cari vergi ödəmələrinin cəmi məbləği il üzrə hesablanmış mənfəət və ya gəlir vergisinin məbləğinin 75 faizindən az olmamalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsi 151.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədova Nazəni Nadir, ahmadova.nazani@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 83 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16118)
Salam. A şirkəti təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olur. B şirkəti isə 0 dərəcəli ƏDV sertifikatı ilə fəaliyyət göstərir ki, B şirkətinin sosial bir layihəsi vardır. A şirkəti B şirkətinin layihəsini həyata keçirən icraçıdır. Layihə çərçivəsində layihə iştirakçıları yeməklə təmin olunurlar ki, A şirkətidə bu öhdəliyi öz üzərinə götürür (bunun üçün B şirkətinə xüsusi təlimat verilib). B şirkətidə A şirkəti kimi sosial xarakterli layihəni icra etdikləri üçün mənfəət əldə olunmayacaqdır. Lakin B şirkəti maliyyə ilinin sonunda mənfəət bəyannaməsi təqdim edəcəkdir ki, bu zaman yemək xərcləri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi?

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Əyləncə və yemək xərclərinin, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

 Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bu cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, müvafiq olaraq əyləncə və sosial xərclər gəlirdən çıxılır.

Sorğunzda qeyd olunan bəzi məqamlar (sosial xarakterin nədən ibarət olduğu, ƏDV sertifikatının hansı əsaslalra əldə olunduğunu və s.) tam aydın olmadığını nəzərə alaraq müvafiq müqavilələrlə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə əlavə məlumatı ədə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 109.3-cü və 109.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vətən Əkbərova Elxan, vatanaz.18@gmail.com (11.11.2017) (Oxunub: 93 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16117)
1) ƏDV ödəyicisi MMC malları idxal edib NKA vasitəsilə satır. Mallar əsasən sifarişlə gətirilir və sifariş qəbul olunanda avans ödəniş qəbul etmək zərurəti yaranır. Avansı KMO-lə qəbul etmək mümkündürmü və məbləğə məhdudiyyət varmı? Malın satışı zamanı həmin avans NKA-da necə nəzərə alınmalıdır?
2) Müəssisənin təsisçisi xarici hüquqi şəxsdir. Təsisçi ilə faizsiz borc müqaviləsi yalnız tərəflər arasında bağlanmışdır. Notarial təsdiq zəruridirmi?
3) Müəssisə xaricdəki tədarükçüyə borcunu müqavilədə nəzərdə tutulandan gec qaytarır və qarşı tərəf iddia qaldırmır. Bununla bağlı cərimə tətbiq oluna bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan bəzi istisnalar nəzərə alınmaqla pərakəndə ticarət üzrə nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirmək vergi ödəyicisinin vəzifəsi hesab olunur.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan halda avans ciddi hesabat blankı deyil, NKA vasiti ilə aparılmalıdır.

Ödənişin hansı qaydada NKA vasitəsi ilə aparılması barədə məlumatı Sizə xidmət edən STXM-nin nümayəndəsindən dəqiqləşdirməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci16.1.8-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, Mülki Məcəllədə mütləq qaydada notarial qaydada təsdiq daşınmaz əmlaka sahiblik və istifadə hüququnu təsdiqləyən müqavilələrə şamil edilir.

Pul öhdəliyini özündə ehtiva edən əqd tərəflərin hüquqlarının müdafiəsi baxımından notarial təsdiq məqsədəuyğundur.  

Bax: Mülki məcəllənin 146-cı438-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq əqd çərçivəsində bir tərəfin (sifarişçinin) digər şəxs (tədarükçü) qarşısında öhdəlikləri həmin birinci şəxs tərəfindən müqavilədə nəzərdə tutulan müddətlərdə icra edilmədikdə əks tərəf qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada müqavilə ilə müəyyənləşdirilən dəbbə pulunu tələb etmək hüququndadır.

Zərərçəkən şəxs tələb hüququnundan istifadə etməyərək iddia qaldırmadıqda dəbbə tətbiq olunmur.

Bax: Mülki Məcəllə 462-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rahid Babayev Firudin oglu, rahidbabayev@yahoo.com (11.11.2017) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16116)
Salam. Bir neçə təsərrüfat subyekti (mağaza) olan hüquqi şəxs (ƏDV ödəyicisi) aylıq ƏDV hesabatında hər bir obyekt üzrə məlumatı 9 nömrəli əlavədə qeyd etməlidirmi? Əgər qeyd etməyibsə bu barədə əvvəlki aylar üçün dəqiqləşdirmmiş hesabat göndərməlidirmi?

Bildiririk ki, “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nə Əlavə ¹– 9-da ƏDV ödəyicisiyə məxsus hər bir təsərrüfat obyekti barədə məlumatlar götərilməlidir.

Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar göstərilməli olan məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi ödəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dövri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci maddəsi, vergilər nazirinin 20.08.2015-ci il tarixli 1517040101183800 ¹–-li Əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nə Əlavə ¹– 9-ün tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yasin Şirinov, yasinshirinov@mail.ru, Beyləqan şəhəri (11.11.2017) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16115)
“A” müəssisəsi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaqla 5.000 manat məbləğində podrat müqaviləsi ilə iş həcmi götürür və bunun icrası üçün vergi ödəyicisi olan digər fiziki, yaxud hüquqi şəxsləri dəvət edir. İş başa çatdıqdan sonra vəsaiti alan “A” müəssisəsi, müqavilə şərtləri əsasında uyğun olaraq yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərə görə onlara çatası 3.000 manat məbləği tam ödəyir. “A” müəssisəsi bəyannamə təqdim edilərkən vergiyə cəlb olunan gəliri 5.000 manat, yoxsa 2.000 manat göstərməlidir?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyici vergini hər hansı xərci nəzərə almadan rüb ərzində podrat müqaviləsinə görə görülən işlərdən əldə olunan hasilatdan, yəni sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən 5.000 manatdan hesablamalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafa Mustafayev, mustafayev1951@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 74 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16114)
Hər hansı müəssisədə yükdaşıyan, qaynaqçı və digər fəhlə peşələrində işləmək üçün vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmək qanuna uyğundurmu?

Bildiririk ki, hər hansı hüquqi və ya fiziki şəxslə əmək müqaviləsini bağlayaraq müəyyən işləri görməli olan şəxsin vergi orqanında vergi uçotuna durması tələb olunmur.

Bununla belə qeyd olunmalıdır, bəzi işəgötürənlər dövlət qarşısında məsuliyyətlərini və eyni zamanda məsrəflərini minimallaşdırmaq məqsədi ilə müəyyən hallarda işçilərinin bacarıqlarından  əmək müqaviləsinə əsasən işləyən muzdlu işçi deyil, mülki müqavilə üzrə xidmət göstərən şəxs kimi istifadə edir. Bu halda fiziki şəxsin fəaliyyəti sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur və həmin şəxs qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada vergi uçotuna durmalıdır.

Məlumat üçün bildiririk ki, qeyd olunan şəkildə işə cəlb olunma ilk növbədə işçinin maraqlarına ziddir - həmin şəxs əmək müqaviləsinin verdiyi bir sıra üstünlüklərdən məhrum olmaqla yanaşı eyni zamanda vergi orqanları, DSMF və statistika orqanları ilə mütəmadi ünsiyyətdə olmalı, müxtəlif hesabat formalarını təqdim etməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tarverdiyev Həbib Hüseyn oğlu, boss.habib@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16113)
Salam. BTP proqramını Windows 10 əməliyyat sistemli kompüterə quraşdırdım, amma proqram açılmır. Təlimatda göstərilən ardıcıllıqla prosedurları etdim. JAVA- BTP-BTP patch. Amma proqramın pəncərəsi açılmır kompüterdə. Nə etməliyəm?

Bildiririk ki, elektron xidmətlərin tətbiqi zamanı yaranan problemlə əlaqədar Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla Mirzəhüseyn, sintigam7@gmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 81 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16112)
Müəssisə öz işçilərini xalis mənfəəti hesabına ərzaqla və ya nahar yeməyi ilə təmin edirsə, təqdim olunan mal (yemək və ya ərzaq) həmin işçilərin gəliri hesab oluna bilərmi?

Bildiririk ki, işə götürən tərəfindən yemək xərclərinin çəkilməsinin nəticəsi kimi, yəni sorğunuzda qeyd olunan ərzaq və ya hazır yemək şəklində əldə edilən gəlir işçinin vergi tutulan gəlirə aid deyildir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramin Adbullazadə Rafiq, ramin-abdullazade@mail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 91 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16111)
Vergi ödəyicisi olmayan təsisçi təsisçisi olduğu hüquqi şəxsə borc verərsə,
1) Müqavildə faiz qeyd oluna bilərmi?
2) 1-ci sualın nəticəsindən asılı olaraq proses hansı formada rəsmiləşdirilir?

Bildiririk ki, Mülki Məcəllənin 390-cı maddəsinə əsasən fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər. Mülki Məcəllədə göstərildiyi hallar istisna olmaqla müqavilə şərtləri tərəflərin istəyi ilə müəyyənləşdirilir.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, müəyyən müddətə və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaiti kredit sayılır, kreditlərin verilməsi isə bankların və bank olmayan kredit təşkilatının fəaliyyətinə aid edilərək lisenziya tələb edən fəaliyyət növlərinin siyahısına daxil edilmişdir. Müvafiq olaraq da lisenziyası olmayan fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən ona məxsus pul vəsaitlərinin faiz ödəmək şərti ilə digər şəxsə verilməsi qanunun tələblərinə uyğun deyildir.

Qanunun tələblərinə uyğun olmayan fəaliyyət nəticəsində gəlirin əldə olunması həmin şəxsi vergi öhdəliklərindən azad etmir və bu şəkildə faiz gəlirlərini ödəyən vergi ödəyicisi 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergini tutmalı, bəyan etməli və dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Kredit siyasətinə dair əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96-ci və 123-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülnar İsmayılzadə Nizami qızı, ismayilzade.gulnar@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16110)
Salam. Mən keçən ildən VOEN açıb Fiziki şəxs kimi xidməti müqavilə ilə tərcüməçi işləyirəm. İndiyə kimi bütün vergiləri 11111 təsnifat kodu ilə vermişəm. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz təsnifat kodu məndə necə olmalıdır? 11111 düzdürmü və ya düz deyilsə indiyə kimi bu təsnifat kodu ilə ödəməyim hər hansı bir problem yaradarmı?

Bildiririk ki, 11111 deyil, 111111 büdcə təsnifat kodu muzdlu  işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisinin kodu olaraq işəgötürən tərəfindən muzdla işləyən işçidən tutuduğu gəlir vergisi ödənilərkən istifadə olunur.

Vergi ödəyicisi kimi xidməti müqavilə ilə işləyən şəxs isə tətbiq etdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq kodu seçməlidir. Misal olaraq, sadələşdirilmiş vergi ödəyicis oldğunuz təqdirdə tərcümə xidmətlərinin göstərilməsindən əldə olunan hasilatdan hesablanan sadələşdirilmiş vergi 114327 büdcə təsnifat kodu göstərilməklə ödənilməldir.

Büdcə təsnifat kodlarının tam siyahısı ilə saytımızın “Bir pəncərə” bölməsinin “ “Vergi və dövlət rüsumlarını hara köçürməli?” albölməsində tanış ola bilərsiniz (birbaşa link - http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=71).

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla Əfəndiyeva Nemət qızı, afandiyeva2013@gmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16108)
1) Beynəlxalq və ölkədaxili təşkil olunan müsabiqələrdə qalib gələn şəxslərə təqdim olunan pul mükafatı hansı vergi növünə cəlb olunur və neçə faizlə (maddə göstərilməklə)?
2) Beynəlxalq müsabiqədə qalib gələn rezident şəxslərə nağd və ya nağdsız yolla ödənilən pul mükafatı hansı vergi növünə cəlb olunur və neçə faizlə (maddə göstərilməklə)?
3) Beynəlxalq müsabiqədə qalib gələn qeyri - rezident şəxslərə nağd və ya nağdsız yolla ödənilən pul mükafatı hansı vergi növünə cəlb olunur və neçə faizlə (maddə göstərilməklə)?
4) Ümumiyyətlə müsabiqələrdə pul şəklində təqdim olunan gəlir müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq hər bir yer və kateqoriya üzrə ayrı-ayrılıqda vergiyə cəlb olunur? (məsələn: A kateqoriyası I yer, E kateqoriyası III yer) (maddə göstərilməklə)
5) Beynəlxalq və ölkədaxili təşkil olunan müsabiqələrdə qalib gələn qeyri-rezident şəxslərə təqdim olunan pul mükafatı ÖMV və ƏDV-yə cəlb olunurmu? (maddə göstərilməklə)
6) Yuxarıdakı qeyd olunan müsabiqələrin konkret olaraq hansı sahəni əks etdirməsi vacibdirmi ya bütün növ müsabiqələrə aiddir? Yəni sulları cavablandırdığınızda bütün növ müsabiqələri nəzərə alacaqsınız? (maddə göstərilməklə)
7. Vergi Məcəlləsində birdəfəlik xarakter daşıyan müsabiqələrdə hər hansı vergiyə cəlb olunmama kimi güzəşt nəzərdə tutulmuşdurmu? Təşəkkür edirəm!

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, müsabiqələrdən əldə olunan mükafatlar Vergi Məcəlləsinin 96-cı maddəsinə uyğun olaraq müsabiqənin iştirakçısının gəliri kimi gəlir vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir.

Bununla belə, Vergi Məcəlləsinin 102.1.15-ci maddəsi ilə belə gəlirləri əldə edən şəxslərə güzəşt verilir. Belə ki, rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasında və ya onun hüdudlarında kənarda keçirilən yarışlarda və müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatlarının tam dəyəri gəlir vergisindən azad edilir.

Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə ödəniş formasından asılı olmayaraq pul şəklində alınan mükafatların dəyəri 4000 manatadək, respublika, şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində isə 200 manatadək olan hissəsi vergiyə cəlb olunmur, qeyd olunan məbləğdən artıq məbləğlər isə Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb olunurlar.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci, 97.1-ci, 101.1-ci və 102.1.15-ci maddələri.

3 və 5. Cavab: Bildiririk ki, qeyri-rezident vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunmalı olan gəliri onun Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əldə etdiyi gəlirlərdən ibarət olur.

Müvafiq olaraq da qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından kənarda keçiriləın müsabiqədən əldə olunan gəliri Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunmur.

Azərbaycan Respublikasında keçirilən müsabiqədə mükafatlanan qeyri-rezidentin 4000 manatdan artıq olan mükafat məbləğindən Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı, müvafiq bəyannamə təqdim etməklə tutulmuş vergi dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Müsabiqədə iştirak görə və müəyyən nailiyyətin əldə olunmasın müqabilində verilən mükafat ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96.2-ci, 97.2-ci, 101.1-ci102.1.1.5-ci maddələri.

4, 6 və 7. Cavab: Bildiririk ki, insan fəaliyyətinin hansı sahəsinə aid edilməsindən Vergi Məcəlləsində müsabiqə və yarışlarda alınan mükafatlara yanaşma eynidir, mükafatlanan şəxsin müvəffəqiyyətinin kateqoriyasından asılı deyildir.

Onu da bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 102.1.15-ci maddəsində nəzərdə tutulan güzəşt müsabiqənin insan fəaliyyətinin hansı sahəsinə aid edilməsindən, onun dövrülüyündən asılı olmayaraq müvafiq statusu olan müsabiqələrdə əldə olunan məbləğlərə şamil olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci102.1.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İrzaquliyev Cəmşid İsmayıl oğlu, irzaquliyev58@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16107)
1."N" adlı müəssisənin əmrlə rəsmiləşdirilmiş inventarizasiya komissiyası inventarizasiya zamanı özünün anbarında olan, xarab və ya yararsız hala düşmüş mal və materialların silinmə aktı ilə rəsmiləşdirdikdə bu akta daha hansı sənədlər əlavə olunmalıdır.
2. Akt əsasında silinmiş mal-materialların ləğvində vergi öhdəliyi yaranırmı və yaranırsa onlar hansı vergi növləridir. Təşəkkür edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın alınması Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

2. Cavab: Bildiririk ki, müvafiq qaydada rəsmiləşdirmə aparılmaqla silinmiş mal-materialların bazar qiymət gəlir, alş qiyməti isə xərc kimi mənfəət (gəlir) verisinin məqdsədləri üçün nəzərə alınmalıdır.

ƏDV ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə etmişdirsə və müvafiq əvəzləşdirmə almışdırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 130.1-ci, 159.5-ci161.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Abdullayev Oktay, modret@mail.ru, Xırdalan (11.11.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16106)
Salam. Mənim 2014-2016 illərdə kiçik sahibkarlıq fəaliyyətim olub (uşaqlar üçün kusrslar) "GNOME KİDS CLUB" fiziki şəxsəm, sadələşmiş 4% vergimi vaxtlı-vaxtında ödəmişəm, işlədiyim obyekt bacımın adına olduğuna görə aramızda icarə müqaviləsi bağlanıb 150 manat dəyərində, amma icarə vergisinin olduğundan xəbərim olmayıb. Emin adlı əməkdaşınız fəaliyyətimin ilk aylarında mənimlə əlaqə saxlayaraq fəaliyyətim haqda bilgilər aldı və daha sonra hər ay vergi ödənişindən sonra onunla əlaqə saxlayırdım hər hansı bir əskiklik varmı deyə, o da cavabında hər şeyin qaydasında olduğunu deyirdi. 2016-cı ilin əvvələrində təxminən artıq 1 ildən çox fəaliyyət göstərmişdim və mənə Emin zəng vuraraq bildirdi ki, mən 2015-ci ilin 1-ci və 2-ci rüb icarə vergisini ödəməmişəm, hesabatını verməmişəm və ona görə mənə həm icarə vergisinin borcu həm də sanksiyalar tədbiq olmaqla 126 manat cərimə yazılıb. Bunu biləndə öz iradımı bildirdim və dedim ki, Emin müəllim necə olur ki mən 4% vergimi vaxtlı-vaxtındə ödədiyim halda mənə cərimə olunur, o da öz növbəsində mənə dedi ki, bu sadələşmiş vergi yox, icarə vergisidir. Mən ona bildirdim ki, mənim bu cür vergi olduğundan xəbərim yoxdur və sizinlə mütəmadi olaraq vergi ödəyəndən sonra əlaqə saxlayırdım. Bəs nə üçün mənə bildirməmisiz ki, bu cür vergi növü olduğunu. O, isə mənə anlaşılmazlıq olduğunu bildirərək, çıxış yolu cəriməni ödəməkdən keçir, mən bu cəriməni ödədim və 2016-cı ildə fəaliyyətimi uğursuz olduğuna görə dayandırdım və VÖEN 2300085732 dondurdum. Bir aydan sonra mənə yenə zəng gəldi, Emin müəllimdən ki, bəs 2015-ci ili 3-4 rüblərə görə də eyni səbəbdən sanksiya tədbiq olunub. Təbii ki, mən qəzəblənərək sizin haqda şikayət edəcəyimi bildirdim, bu mənə bir uğursuz kiçik sahibkar kimi çox ağır gəldi və mənəvi olaraq çox təsirləndim ki, vergi işçiləri sahibkara yardım etmək əvəzinə onu bu cür qeyri-etik və hiyləliklə cərimə olmasında bir başa məsuliyyətsizliyini səbəb görürəm. Ümumiyyətlə bu cür vergi yanaşmasını doğru hesab etmirəm. Bu gün taksi fəaliyyəti üçün Vergilər Nazirliyinin Ziya Bünyadov prospektində olan şöbəsinə gedərək VÖEN -ni aktivləşməyimi istədim və bank hesabı açmaq üçün bildiriş istədim, mənə dedilər ki, sizin 125.37 m.qəpik vergi və sansiya borcunuz qaldığına görə biz bunu edə bilmərik. Bəli, mən 2-ci səfər 2016-cı ildə cərimə olunanda fəaliyyətimi dayandırmışdım, amma mənə yazılan cərimənin düzgün olmadığımı düşünürəm və son olaraq sizdən xaiş edirəm bu məsələni araşdırasız və insanlıq prinsipi ilə bu məsələyə baxıb bir köməklik edəsiz. Hörmətlə Anar Abdullayev.

Bildiririk ki, sorğunuz baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.

Məlumat üçün bildiririk ki, vergi orqanının əməkdaşının qeyri-etik hesab etdiyiniz davranışı ilə rastlaşdığınız halda saytmızın “Sual-cavab” deyil, “Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi” bölməsinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 16105)
109-cu maddədə qeyd edilib ki, nəzarət kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur. Sual: söhbət ancaq mallardan gedir. Yəni, xidmətlərə görə kassanın çekini xərcə salmaq olar. Düzgündür?
Və ikinci sual: POS terminalın çekini xərcə salmaq olar?

Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsinin müddəaları yalnız malların alışına münasibətdə tətbiq edilir.

Mülki hüquqi xarakterli müqavilə üzrə işlərin (xidmətlərin) dəyərinin ödənilməsini təsdiq edən Maliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi formada çap edilmiş ciddi hesabat blankları (mədaxil qəbzi, çek və s.) vergi ödəyicisinin xərclərini təsdiq edən sənəd hesab edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsi, Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları», Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının  “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 ¹–li Qərarı.

2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsində ödənişi istənilən qaydada aparılan malların dəyərinin yalnız nəzarət-kassa aparatının çekləri və ya qəbzləri ilə rəsmiləşdirilməsinin gəlirdən çıxılması məhdudlaşdırılır.

Pərakəndə ticarət obyektlərindən malların alınmasına görə nəzarət kassa-aparatının çeki ilə yanaşı ciddi hesabat blankı olan qaimə-faktura və ya ya elektron-qaimə faktura alındığı halda həmin malların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci109.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Səlimov, vusal_selimov@yahoo.com (11.11.2017) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 16104)
Salam. Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında AR qanununda (01.01.2017 tarixindən qüvvəyə minmiş) qeyd edilmiş 13.2.16.14-1-ci və 125.1.9-cu maddələrinin əlavə edilməsi özündə güzəştli vergi tutulan ölkələrə və ərazilərə köçürülən vəsaitlərin 10% dərəcəsi ilə ÖMV-yə cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 11 iyul 2017 tarixində qanun qüvvəyə minmiş və vergi ödəyicilərinə bu müddətdən sonra köçürülmüş vəsaitlərə görə 10% dərəcəsi ilə vergi hesablanmışdır. Bu barədə vergi ödəyicilərinə kameral yoxlamanın nəticəsi ilə əlavə vergilər hesablanaraq məktub göndərilmişdir. Məktub 3-cü rübü əhatə etmişdir. Xahiş edirik Qanunun 11 iyul 2017-ci il tarixində qüvvəyə minməsi haqqında vergi ödəyicilərinə hər hansı xəbərdarlıq və ya məlumat xarakterli məktublar göndərilib-göndərilmədiyi barədə məlumat verəsiniz. Əgər məktublar göndərilməyibsə vergi ödəyiciləri qərarın məhz həmin tarixdə qüvvəyə minəcəyini əvvəlcədən və ya Qanun qüvəyyə mindikdən sonra necə əldə edə bilərdilər? Bu halda vergi ödəyicilərinə əlavə ÖMV məbləğlərinin hesablanması nə dərəcədə düzgündür? Əvvəlcədən təşəkkür.

Bildiririk ki, 2017-ci ilin əvvəlində dəyişikliklər edilərkən Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış məlumatlarda Siyahının sonrakı dövrdə hazırlanması qeyd olunmuş, vergi ödəyicilərinə KİV vasitələrinin izlənməsi tövsiyə olunmuşdur.

Sorğunuzda sözügedən “Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin Siyahısı” imzalandığını tarixdə bütün aparıcı KİV vasitələrində dərc olunmuş və eyni zamanda vergi ödəyicilərinə müvafiq məlumatın verilməsini təmin etmək məqsədi ilə bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=1284).

Bununla yanaşı, vergi ödəyicisi vergi orqanında vergi uçotuna dair ərizə ilə müraciət edərkən müəyyən hüquqlarla yanaşı müəyyən vəzifərləri öz üzərinə götürür. Belə vəzifələrdən biri də vergi ödəyicisi kimi qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda vergi agenti qismində müvafiq vergiləri düzgün və vaxtında hesablamağa, onları vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməkdən ibarətdir.

Qeyd olunan vəzifələrin layiqincə icra edilməsi üçün vergi ödəyicisi Konstitusiya hüququndan istifadə edərək istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, o cümlədən də vergi orqanına müraciət etməklə vergilər və onların ödənilməsi qaydasını və şərtlərini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar haqqında əvəzsiz olaraq yazılı məlumat almaq ixtiyarındadlr.

Bu baxımdan da istənilən vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə, Vergilər Nazirliyinin “195-1” Çağrı Mərkəzinə və “Sual-cavab” bölməsinə müraciət etməklə müvafiq əldə edə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikası Konbstitusiyasının 50-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 15.1.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kənan Qasımov Qasım, kqasimov58@gmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 16103)
Salam. Mən 10 gün əvvəl Memar Əcəmi ərazisinde "Beyoglu” adlı kafedə qarson işləyirdim. İşdən çıxmışam və indi bilmək istəyirəm ki, mənim onlarla əmək müqaviləm var?

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əmək münasibətlərini nəzarət edən səlahiyyətli qurum Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

İşçi əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumat əldə etmək üçün beş mümkün autentifikasiya vasitəsindən (Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən verilmiş elektron imza kartı, ASAN imza, elektron hökumət sistemi tərəfindən vətəndaşa verilmiş istifadəçi adı və şifrə, smartfon və planşetlər üçün mobil autentifikasiya sertifikatı və ya smartfon ilə daxil olma) birindən istifadə edərək müvafiq portala daxil olmalı, daha sonra “E-Xidmətlər” bölməsinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlər siyahısından “Əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumatların işçilər tərəfindən əldə edilməsi” xidmətini seçməlidir. Adı çəkilən elektron xidmətə daxil olduqda işçi hazırda işlədiyi və ya əvəllər işləmiş olduğu işəgötürənlər tərəfindən sistemə daxil edilmiş bildirişləri ilə tanış ola, müəyyən edilmiş parametrlər əsasında axtarış apara, “ətraflı baxış” düyməsi ilə bildirişin bütün məlumatlarına baxa, yükləyə, bildirişi və ya bildirişin sistemdə qeydiyyata alınmasında dair məlumatı çap edə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kazım Cəfərov Cəfər, kazim_ceferov@mail.ru, İmişli şəhər (11.11.2017) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16102)
Mən Qarabağ Müharibəsi veteranıyam. Bu səbəbdən istəyirdim ki, yaşadığım rayon üzrə ev növbəsinə dayanım. Vaxtı ilə, təxminən 2013-cü ildə mənim adıma qısa müddətə ev olub, notariat qaydada alqı-satqı olub və həmin ev satılıb. Mülk mənim adımda qısa müddətə olduğu üçün həmin ünvana heç bir qeydiyyatım olmayıb. Çünki, mən əvvəl İmişli şəhər Təbriz küçəsi 1 saylı evdə qeydiyyatda olmuşam, hal-hazırda da həmin ünvanda qeydiyyatdayam. Hal-hazırda heç bir mülk, daşınmaz əmlak sahibi deyiləm. Qeyd edim ki, 8 saylı Vergilər İdarəsindən mənə verilən sadə arayışda alqı-satqı olsa da, həmin satılan evin ünvanı göstərilir (Özgəniləşdirilib qeyd olunub). Faktiki həmin evin sahibi başqa şəxsdir. İcra hakimiyyətindən mənə bildilirir ki, adında nə vaxtsa ev oluduğu üçün sən 10 il ev növbəsinə dayana bilməzsən. 1. Bu nə dərəcədə doğrudur? 2. Bilmək istərdim ki, mən indi ev növbəsinə dayana bilərəmmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuza 27 oktyabr 2017-ci il tarixində (ID: 16027) səlahiyyətlərimiz daxilində cavab verilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Naciyə Məmmədova, naciya.mammadova@scip.az, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16101)
"Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı" MMC 1 illik xidmət müqaviləsi bağlayıb. Xidmət müqaviləsinə əsasən aylıq gəlir əldə edir. Gəlirin əsas məbləği bank hesabına, ƏDV hissəsi depozit hesabına köçürülür. Hər iki tərəf ƏDV ödəyicisidir. Belə halda "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı"na hər hansı güzəşt şamil olunurmu, yoxsa dövlət büdcəsinə vergi ödəməlidir?

“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, Mingəçevir Sənaye Parkı, Qaradağ Sənaye Parkı və Pirallahı Sənaye Parkının idarəedici təşkilatı olduğunu nəzərə alaraq bildiririk, Azərbaycan Pespublikasının Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatına və ya operatoruna müxtəlif vergi növləri üzrə nəzərdə tutulan güzəştlər Vergi Məcəlləsinin 106.1.12-ci, 164.1.15-ci, 199.8-ci və 207.4-cü maddələrində qeyd olunmuşdular.

Digər hallarda, o cümlədən sorğunuzda qeyd olunan əməliyyatın həyata keçirilməsi zamanı yaranan vergi öhdəlikləri ümümi qaydada yerinə yetirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 106.1.12-ci, 164.1.15-ci, 199.8-ci207.4-cü maddələri maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənzadə Hafiz Habil oğlu, Hafiz_95@list.ru (11.11.2017) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16100)
Salam. İqtisad Universitetinin kommersiya fakültəsini bitirmişəm. Hərbi xidmətdən bu il gəlmişəm. Vergilər Nazirliyinə may ayında olan imtahana hazırlaşıram. Deyilənə görə Vergilər Nazirliyinə bu il kommersiya fakültəsini bitirənləri qəbul etmirlər. Bu nə dərəcədə düzgündur? Çox xahiş edirəm məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbul ilə bağlı namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisasların siyahısı ilə bu linkdə tanış ola bilərsiniz: http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=musabiqe&news=93.

MBA proqamı üzrə qeyd olunan ixtisaslardan fərqli ixtisaslar üzrə təhsil almış namizədlərin ixtisaslarının uyğunluğuna Komissiya tərəfindən baxılaraq qərar verilir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 telefon nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.