Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Əli İnci, inji.ali26@gmail.com, Bakı (24.09.2018) (Oxunub: 22 dəfə, ID: 17373)
Əvvəllər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmuş, sonradan isə fəaliyyətini dondurmuş və bu fəaliyyət zamanı yaranmış hal-hazırda müsbət saldolu şəxsi vergi hesabından vergi ödəyicisi hazırki muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyi gəlir üzrə ödəməli olduğu müvafiq vergini əvəzləşdirə bilərmi? Bunu etmək üçün hansı addımları yerinə yetirməlidir?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlirdən vergini bilavasitə ödəməli olan şəxs (muzdlu işçi) deyil, həmin şəxsi işlə təmin edən və ona əmək haqqını ödəyən işəgötürən hesablamalı, bəyan etməli və işçidən tutaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Bəyan olunan və ödənilən məbləğlər isə işçinin deyil, işə götürənin vergi orqanında mövcud şəxsi hesab vərəqəsində əks olunur.

Bununla belə nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq ödənilən vergi məbləği qanunvericiliyin müvafiq şərtləri nəzərə alınmaqla müraciətinizə əsasən geri qaytarıla bilər. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzindən (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 87-ci150-ci  maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli, 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəmşid İrzaquliyev İsmayıl oğlu, irzaquliyev58@mail.ru, Bakı (24.09.2018) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17372)
Salam. Anbarda olan mal qalığından zay olmuş malların siliınməsindən sonra vergi öhdəliyi yaranırmı? Yaranırsa hansılardır?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən halda vergi ödəyicisi ərzaq mallarını ƏDV-ni ödəməklə əldə etmişdirsə və müvafiq əvəzləşdirmə almışdırsa və ya almaq hüququ olmuşdursa fövqəladə hallardan başqa belə malların xarab olması ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat sayılır və malların alışı zamanı ödənilmiş ƏDV məbləği dövlət büdcəsinə hesablanır. Yararsız ərzaq mallarının uçotdan silinməsi gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olmadığına görə həmin malların dəyəri mənfəət (gəlir) vergisinin ödəyicisi tərəfindən gəlirdən çıxılmır.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi üçün vergitutma obyektini hesabat dövrü ərzində vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş mallara görə əldə edilmiş ümumi hasilat, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmi təşkil etdiyindən, yararsız mallarının uçotdan silinməsi zamanı sadələşdirilmiş vergi hesablanmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 130-cu 159.5-ci, 161.3-cü218.4.3-cü maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kəmalə Məmmədova, as.muhasibatliq@gmail.com (24.09.2018) (Oxunub: 13 dəfə, ID: 17371)
Salam.VÖEN bağlanarkən hansı sənədlər lazımdır? Həmin sənəd formaların hardan əldə edə bilərəm?

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə uzun müddət məşğul olmayacağınız təqdirdə fəaliyyətinizi müvəqqəti olaraq dayandıra və ya fəaliyyətinizə xitam verərək vergi uçotundan çıxa bilərsiniz.

Fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi ödəyicisi Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayışı təqdim etməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir.

Gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Digər tərəfdən, fəaliyyətinizə xitam vermək istədikdə gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən ASAN imza) olduqda, vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotunun ləğv edilməsi üçün ərizə təqdim edə bilərsiniz. Bunun üçün İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Onlayn kargüzarlıq” bölməsinə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil olaraq vergi orqanına müvafiq ərizə təqdim edilməlidir.

Hər hansı səbəbdən ərizəni elektron qaydada təqdim etmək mümkün olmadıqda vergi uçotunun ləğv edilməsi üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnamə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə təqdim edilə bilər.

Vergi uçotundan çıxarılanadək vergi uçotuna alınma barədə vergi şəhadətnaməsi, vergi uçotuna alındıqdan sonra ləğv edilmə tarixinədək sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olduğu halda bu dövr üzrə müvafiq vergi bəyannaməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda isə “Vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında Arayış” vergi orqanına təqdim edilməli, dövlət büdcəsinə vergi borcu olduğu halda borc ödənilməlidir.

Qeyd edilən prosedurlara əməl edildikdən sonra vergi orqanı vergi ödəyicisini vergi uçotundan çıxararaq VÖEN-i vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirir və vergi ödəyicisinə “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 34.5-ci, 34.7.3-cü38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar tarixli 2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş ““Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əzizov Elşad Əzizağa oğlu, elshad.azizov@gmail.com (24.09.2018) (Oxunub: 12 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17370)
Salam. Bilmək istərdim, "faktiki rəhbər" anlayışı Vergi Məcəlləsinə və ümumiyyətlə qanuna hansı tarixdən daxil edilib və həmin qanunun dərc olunması barədə məlumatları (adı və tarixi) verəsiz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar Məcəllənin 13-cü maddəsinə əsasən müəyyən edilib və bu Məcəllədə istifadə olunan mülki, ailə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik sahələrinin anlayışları, əgər bu Məcəllədə digər məna nəzərdə tutulmamışdırsa, həmin qanunvericilik sahələrində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir. Buna əsasən Vergi Məcəlləsinin 13-cü maddəsində "faktiki rəhbər" anlayışı mövcud deyildir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Sizi maraqlandıran konkret qanunvericilik aktının mətnində edilən istənilən dəyişikliyin tarixini öyrənmək üçün Ədliyyə Nazirliyinin normativ hüquqi aktlarının vahid internet elektron bazası olan http://www.e-qanun.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ülvi Nəcəfov Gülamir, ulvi_4@mail.ru, Bakı şəhəri (20.09.2018) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17368)
Salam. Hüquqi şəxs program təminatının təqdim edilməsindən gəlir əldə edir. Həmin şirkətə fiziki şəxs program təminatının analizi və məsləhət xidməti göstərir. Həmən fiziki şəxs ödənilən məbləğ gəlirdən çıxılan xərc kimi tanına bilər? Yoxsa qeyri-maddi aktiv kimi balansını formalaşdırılmalıdır?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər gəlirdən çıxılır.  Odur ki, fiziki şəxs tərəfindən göstərilən xidmət gəlirin əldə edilməsi ilə bağlıdırsa xidmətin dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qasımov Vaqif Məlikməmməd, vaqif061986@gmail.com (20.09.2018) (Oxunub: 60 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17367)
Hüquqi şəxs bağlanması ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar vergidən azaddır ya yox?

Bildiririk ki, yalnız işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azad edilir.

Müvafiq olaraq müəssisə ləğv edildiyi zamanı əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatların gəlir vergisindən azad edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Hümbət Məhəmməd oğlu, humbet54@gmail.com (20.09.2018) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 17366)
Biz Türkiyə Respublikasından əsas vəsait (əritmə sobasi) almışıq. Gömrük nəzarətindən keçirilən zaman dövlət rüsumu və əlavə dəyər vergisi ödəmişik. Ödənmiş gömrük rüsumunu xərcə aid etmək və əlavə dəyər vergisini azaltma verə bilərik, ya onu necə sənədləşdirirərik?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər (dövlət rüsumu və s.) gəlirdən çıxılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların gömrük dəyərini formalaşdıran xərclər də daxil olmaqla həmin mallar üzrə müəyyənləşdirilmiş gömrük dəyərinə hesablanmış ƏDV məbləğləri Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlər əsasında əvəzləşdirilir.

İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı malların vergiyə cəlb olunmasına dair ətraflı izahat alınması məqsədi ilə aidiyyəti üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20.5-ci, 108-ci, 175.1-ci176.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Əliyev Oktay oğlu, samir_aliyev@yahoo.com, Xırdalan şəhəri (20.09.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17369)
Apardığım araşdırma ilə bağlı aşağdakı sualların rəsmi cavablandırmanızı xahiş edirəm:
1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə (muzdlu işə aid olmayan fəaliyyət üzrə) 2017-ci ildə təqdim edilmiş bəyannamənin ümumi sayı nə olub? Elektron qaydada təqdim edilmiş bəyannamələrin sayı nə qədər olub? Ümumi bəyannamələrin neçə faizi elektron qaydada təqdim edilib?
2. Bəyannamə təqdim edildikdə vergi orqanının və ya digər dövlət qurumunun ofisinə getməyə zərurət varmı? Varsa hansı hallarda?
3. Vergi bəyannaməsini kağız üzərində təsdiqedici sübutlar olmadan və ya şəxsən təqdim edilə bilərmi?
4. Vergi öhdəliklərinin elektron ödənişi (internet bankçılıq, rəqəmsal ödəniş xidməti və s.) mümkündürmü?
5. ƏDV-nin geri qaytarılması prosedurunu tənzimləyən xüsusi qanunvericilik varmı? Varsa, necə tənzimləyir?

1. Cavab: Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq sorğunuzda qeyd edilən statistik məlumatlar ilə əlaqədar Vergilər Nazirliyinə rəsmi qaydada müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavabelektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi hesabatları vergi ödəyicisi tərəfindən şəxsən və ya hesabatın təqdim edilməsi təsdiq oluna bilən hər hansı digər üsulla (rabitə təşkilatına təhvil verilməsi və ya müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq elektron sənəd formasında göndərilməsi də daxil olmaqla) təqdim edilə bilər. Hesabatın təqdim edilməsi üçün vergi orqanına müraciət edilməsinə hər hansı zərurət yoxdur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 72.2-ci maddəsi.

3. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 72.3-cü maddəsinə əsasən vergi hesabatını vergi ödəyicisi, yaxud onun müəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş nümayəndəsi imzalamalıdır.

Eyni zamanda həmin Məcəllənin 72.4-cü maddəsinə əsasən qanunvericiliyə müvafiq olaraq vergi ödəyicisinin vergi hesabatının tərtib edilməsində müstəqil auditor iştirak edirsə, o, vergi hesabatını imzalamalı, möhür vurmalı və öz vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini göstərməlidir. Hesabatı bir nəfərdən çox tərtibatçı hazırlayırsa, onu ancaq baş tərtibatçı imzalayır.

Vergi hesabatını elektron sənəd formasında təqdim edən vergi ödəyicilərinə göstərilən tələblər şamil edilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 72-ci maddəsi.

4. Cavab: Bildiririk ki, gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmzanızı) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrədən istifadə etməklə ödənilməli olan vergi məbləği dövlət büdcəsinə elektron formada ödənilə bilər. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının “Vergiləri necə ödəyək?” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

5. Cavab: Sorğunuzdan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsinin hansı qanunvericilik aktları ilə tənzimləndiyinin soruşulduğu  qənaətinə gələrək bildiririk ki, ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi ilə bağlı məsələlər Vergi Məcəlləsinin XI fəsli və Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2007-ci il tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları” ilə tənzimlənir. Qeyd edilən Məcəllə və qaydalar ilə saytımızda bu ünvanda (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&cat=3, http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=514 ) tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Esmira Ağayeva Elşən qızı, esinka93@bk.ru, Bakı şəhəri (20.09.2018) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 17365)
Salam. Açılan VÖEN-i necə bağlatdıra bilərəm? 6-cı günlər iş günüdürmü? Və bağlatdırmaq üçün rüsüm nə qədərdir?

Bildiririk ki, gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən ASAN imza) olduqda, vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotunun ləğv edilməsi üçün ərizə təqdim edə bilərsiniz. Bunun üçün İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Onlayn kargüzarlıq” bölməsinə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil olaraq vergi orqanına müvafiq ərizə təqdim edilməlidir.

Hər hansı səbəbdən ərizəni elektron qaydada təqdim etmək mümkün olmadıqda vergi uçotunun ləğv edilməsi üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnamə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə təqdim edilə bilər.

Vergi uçotundan çıxarılanadək vergi uçotuna alınma barədə vergi şəhadətnaməsi, vergi uçotuna alındıqdan sonra ləğv edilmə tarixinədək sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olduğu halda bu dövr üzrə müvafiq vergi bəyannaməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda isə “Vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında Arayış” vergi orqanına təqdimedilməli dövlət büdcəsinə vergi borcu olduğu halda borc ödənilməli, eyni zamanda vergi uçotunda təsərrüfat subyekti, NKA, POS-terminalı olduqda onların uçotdan çıxarılması, aktiv bank hesabı olduqda isə onun bağlanması təmin edilməlidir.

Qeyd edilən prosedurlara əməl edildikdən sonra vergi orqanı vergi ödəyicisini vergi uçotundan çıxararaq VÖEN-i vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirir və vergi ödəyicisinə “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərir.

Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması ödənişsiz həyata keçirilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 6-cı günlər qeyri-iş günüdür.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 34.5-ci, 34.7.3-cü38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli 1517050000003100 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları” və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş ““Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyeva Arzu Əli, aliyevaarzu123@gmail.com (20.09.2018) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 17364)
Salam. Mən təşkilatda direktor əvəzi təyin olunmuşam. Yəni direktor müvəqqəti işdə olmadığı vaxta əvəz edirem. Mən direktor əvəzinin vəzifə səlahiyyətlərimi icra etmək üçün elektron imza İD kart almışam, ancaq bu imza vasitəsilə bəzi elektron xidmətləri icramda çətinlik yaranıb. Belə ki, mən e-qaimə baxış etmək və imzalamaq və sair istəyəndə sonda təsdiq üçün Asan İmza kartı və ya nömrəsi istəyir. Xahiş edirəm mənə bu məsələni necə həll etmək mümkün olduğun bildirəsiniz.

Bildiririk ki, hüquqi şəxslərin işçiləri “İş tipli sertifikat” vasitəsi ilə şəxsə məxsus əməliyyatlardan başqa, VÖEN-lə əlaqəli İdarəetmə səhifəsində  ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində əməliyyatlar apara bilir.

Səlahiyyətlərin verilməsi üçün rəhbər tərəfindən səlahiyyətləndirilən şəxsə İnternet Vergi İdarəsinin (e-taxes.gov.az) “Onlayn kargüzarlıq” bölməsinə daxil olaraq “İdarəertmə səhifəsi” vasitəsilə müvafiq səlahiyyətlər verilməlidir. Bundan sonra səlahiyyətləndirilən şəxs ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində İnternet Vergi İdarəsinin onlayn xidmətləri üzrə müvafiq əməliyyatlar apara bilər

Bax: Vergilər nazirinin 29 fevral 2016-cı il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi Təlimatı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sevinc Xəlilova Vahid qızı, sevinc_xelilova@yahoo.com, Bakı (20.09.2018) (Oxunub: 23 dəfə, ID: 17363)
Salam. Şirkət Maliyyə lizinqi fəaliyyəti ilə məşğul olur və mənfəət vergisi ödəyicisidir. Mülki qanunvericiliyə əsasən lizinq verən tərəfindən lizinq obyektinin müqavilədə lizinq verilməsi üçün göstərilməklə qabaqcadan (və ya həmin gün) əldə edilməsi qadağan edilmir və şirkətin mülkiyyətində qalmaqla maliyyə lizinqinə verilə bilər. Şirkət fiziki şəxsdən avtomobili lizinq verilməsi üçün alıb, digər fiziki şəxsə maliyyə lizinqinə verirsə, bu zaman şirkətin aktiv portfelində görsənir. Suallarım belədir: 1. Lizinqə verilən əmlak əsas vəsait kimi də əks etdirilməlidirmi, əks etdirilməlidirsə bu zaman aktivlər süni şəkildə artmış olmayacaqmı? 2. Əmlak vergisini kim ödəməlidir, lizinq verən, ya lizinq alan? 3. Lizinq verən lizinqdə olan əmlakı sığortalaya bilərmi və sığortalaya bilərsə sığorta xərci gəlirdən çıxılan xərcə aid edilirmi? Xahiş edirəm suallarımın hamısını ətraflı cavablandırasınız.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 27.08.2018-ci il tarixdə (İD:17302) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sadıqzadə İlkin Şahin oğlu, deyirmanci@gmail.com, Tovuz rayonu (20.09.2018) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17362)
Salam. Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsinə əsasən nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur. İşçi ezamiyyətdə olduğu vaxt norma daxilində otel xərci isfifadə edir. 1-ci halda oteldə göstərilən xərcə görə (norma daxilində) çek və ya qəbz verilir. 2-ci halda oteldə göstərilən xidmətə görə (norma daxilində) posterminal çeki verilir. Belə ki, posterminalla ödəniş bir başa bank hesabına ödənilir. Göstərilən halların hansında təqdim edilmiş sənəd xərc sənədi kimi sayılır? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsinin müddəaları yalnız malların alışına münasibətdə tətbiq edilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, ezamiyyə xərcləri Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı ilə müəyyən olunmuş normalar daxilində gəlirdən çıxılır.

Belə ki, Qaydalara əsasən ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına - gündəlik, mehmanxana, rabitə, şəhərdaxili nəqliyyat və digər xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir.

İşçiyə ezamiyyətdə olduğu müddətdə hər təqvim günü üçün (yolda olduğu müddət nəzərə alınmadan) ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsi daxilində müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında, təsdiqedici sənədlər təqdim edilmədiyi hallarda isə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizi miqdarında ödənilir.

Ezamiyyə xərclərinin rəsmiləşdirilməsi barədə ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax:Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Tamerlan Kamil, serbest.tam@mail.ru, Zaqatala şəhəri (18.09.2018) (Oxunub: 89 dəfə, ID: 17361)
Salam. Sual 1. Hər iki tərəf vergi ödəyicisi olan şəxs arasında malların alqı-satqısı üzrə hesablaşmalar nağdsız aparıla bilərmi?
Sual 2. ƏDV ödəyicisi olan"A" vergi ödəyicisi iyul ayında "B" ƏDV ödəyicisindən 31.000 manat, "B" sadələşdirilmiş vergi ödəyicisindən 16.000 manat, sonra "C" sadələşdirilmiş vergi ödəyicisindən 14.000 manat nağd ödəniş etməklə dəftərxana ləvazimatı almışdır. Bu halda hansı müəssisəyə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci maddəsində qeyd olunan hesablaşmalar istisna olmaqla ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Göstərilən hədlərdən artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada, o cümlədən hər iki tərəf vergi ödəyicisi olduğu halda bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə həyata keçirilməlidir.

         Qeyd edilən tələbin pozulmasına görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsi və Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Eşqin Həsənov Bayraməli, eshgin.hasanov86@gmail.com, Xırdalan şəhəri (18.09.2018) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 17360)
Salam. Müəssisə hər hansı bir uzunmüddətli layihənin reallaşdırılması üçün, həmin layihədən gələcəkdə əldə ediləcək məfəətdən 50% pay vermək maddəsi ilə bağlanmış müqavilə əsasında kənar bir təşkilatdan maliyyə dəstəyi alır. Layihə reallaşacağı müddətədək əldə olunacaq maliyyə dəstəyi vergiyə cəlb olunurmu və əgər cəlb olunursa Mənfəət vergisi bəyannaməsinin gəlir hissəsində hansı maddədə qeyd olunur?

Bildiririk ki, müraciətinizdən bağlanmış müqavilənin şərtləri, o cümlədən müqaviləyə əsasən birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hər hansı şərtin olub-olmaması kimi məsələlər tam aydın olmadığından sorğunuzda qeyd edilmiş hal ilə əlaqədar vergi öhdəliklərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün müvafiq təsdiqedici sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi Sizə tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pərviz Mübariz Məmmədov, m.perviz90@gmail.com, Göyçay şəhəri (18.09.2018) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 17359)
Salam. 2,5 hektar yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş həyət evi üçün torpaq və əmlak vergisi nə qədərdir?

Bildiririk ki, yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq vergisi torpaq sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə görə Vergi Məcəlləsinin 206.3-cü maddəsində qeyd edilən dərəcələr tətbiq edilməklə hesablanır.

Eyni zamanda bildiririk ki, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan tikililər əmlak vergisinin vergitutma obyektidir. Fiziki şəxslərə məxsus tikililərə görə əmlak vergisi onların yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən yaşayış sahələrinə münasibətdə əmlakın 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadratmetrinə görə Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır və verginin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişi fiziki şəxslərə çatdırılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci206.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babək Mahmudov Əliheydər, babek.mahmudov96@mail.ru, Şəki şəhəri (18.09.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17358)
Salam. Mən İqtisad Universitetini bitirmişəm. İxtisasim Biznesin idarə edilməsidir. Mən sizin təşkil etdiyiniz imtahanda da iştirak edə bilərəmmi? Vergi orqanlarinda işləyə bilərəmmi?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla  bağlı elanlar olduqda saytımızda namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisaslar barədə məlumatlar yerləşdirilir. İşə qəbulla bağlı elanlar barədə məlumatlar ilə saytımızdan bu ünvanda tanış ola bilərsiniz.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə (012)-403-81-35 telefon nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla Əfəndiyeva Nemət qızı, afandiyeva2013@gmail.com (18.09.2018) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17357)
Sual 1. Müəssisə təsisçiyə borcu geri qaytardıqda bunu necə həyata keçirməlidir? Bu zaman banklararası kredit hərracı necə həyata keçirilir. Maddəni göstərməklə.
1-ci hal təsisçinin borcu sonradan hədiyyə olaraq müəssiyə bağışlanarsa,
2-ci halda müəssisənin qaytardığı borc gəlirin əldə olunması məqsədilə olarsa və yaxud müəssisənin xərclərini ödəmək məqsədilə hesaba daxil olarsa yeni əmək haqqı kommunal icarə və s kimi xərclər.

1. Cavab: Bildiririk ki, müəssisəyə təsisçi tərəfindən faizsiz borc verilməsinə qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır. Borc tərəflər arasında qanunvericiliyə uyğun olaraq bağlanılan borc müqaviləsinə əsasən verilə bilər.

Hüquqi şəxsin təsisçisi tərəfindən pul vəsaiti əvəzsiz olaraq hüquqi şəxsə verildikdə, bu zaman həmin pul vəsaitləri hüquqi şəxsin gəliri hesab olunmaqla satışdankənar gəlir kimi bəyan edilərək müvafiq qaydada vergiyə cəlb olunmalıdır.

Hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayıldığından təsərrüfat əqdləri həmin şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Banklararası kredit hərracının keçirilməsi barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü, 18-ci, 58.7-1-ci, 110-cu, 123.1-ci  150-ci maddələri, "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Sual 2. Gəlir mənbəyi əsasən maliyyə yardımı ianə və üzvlük haqqı olan, mənfəət vergi ödəyicisi olan ictimai təşkilatın qonaqların qarşılanması ila əlaqəli yemək xərcləri gəlirdən çıxılmayan xərc olaraq qeyd edilən gəlir mənbəyinə əsasən qarşılana bilərmi?

2. Cavab: Bildiririk ki, müəssisə tərəfindən işçilərlə bağlı çəkilən yemək xərcləri gəlirdən çıxılmayan xərc olduğundan həmin xərclər müəssisənin sərbəst mənfəəti hesabına maliyyələşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci109.3-cü maddələri.

Sual 3. Nizamnamə kapitalını müəssisə xərclərini qarşılamaq məqsədilə istifadə etmək olarmı və bu zaman hansı vergi öhdəliyi yaranır?

3. Cavab: Bildiririk ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalı onun iştirakçılarının mayalarının dəyərindən təşkil olunur, kreditorlarının mənafelərinə təminat verən əmlakının minimum miqdarını müəyyənləşdirir və nizamnamə kapitalının miqdarı onun kreditorlarının mənafelərinə təminat verən məbləğdən az ola bilməz. Əgər cəmiyyətin göstərilən aktivlərinin dəyəri nizamnamə kapitalının minimum miqdarından az olarsa, cəmiyyət ləğv edilməlidir.

Mühasibat uçotunun tələbləri və uçotun aparılmasının qanunvericiliyə uyğun təşkil edilməsi ilə bağlı aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət edilməsi tövsiyə olunur.

Hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı təsisçiyə pul və ya digər ödəmələr şəklində edilən ödənişlər isə dividend sayılmaqla, həmin ödənişlərdən 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutularaq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilir.

Bax: Mülki Məcəllənin 90-cı maddəsi. Vergi Məcəlləsinin 122.1-ci150.1.4-cü maddələri.

Sual 4. Müəssisənin təsisçiyə borcu vardır, lakin cari ildə xalis mənfəət əldə edən müəssisə onu təsisciyə ödəyərkən divident vergi ödənməlidirmi?

4. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxsin təsisçiləri və onların təsis etdikləri hüquqi şəxslər mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri hesab edilir və onların vergi öhdəlikləri ayrılıqda müəyyən olunur.

Dividend hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödənişdir. Öz təsisçisinə belə ödənişləri edən hüquqi şəxs vergi agenti kimi 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergini tutmalı, bəyan etməli və büdcəyə ödəməlidir.

Bununla belə, hüquqi şəxsə verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Mülki Məcəlləsinin 52-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 13.2.15-ci, 14-cü, 104.1-ci110-cü, 122.1-ci150-ci maddələri.

Sual 5. Normadan artıq ezamiyyə xərci hansı növ vergiyə cəlb olunur və hansı dərəcə ilə?

Hansı halda? Ölkədaxili və xarici ezamiyyəni nəzərə almaqla.

5. Cavab: Bildiririk ki,  qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq ödənilən faktiki ezamiyyə xərclərinin məbləği müvafiq sənədlərlə təsdiq edilmədiyi halda həmin xərclərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq olan hissəsi işçinin vergiyə cəlb olunan gəlirinə aid edilir və Vergi Məcəlləsinin 101-ci maddəsində qeyd edilən dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.3-cü və 109.7-ci maddələri, “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”.

Sual 6. Təsisçinin şəxsi obyekti vardırsa, onu icarəyə vermədən müəssisəsinin istifadəsinə verə bilərmi?

6. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Eyni zamanda təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Buna əsasən təsisçi fiziki şəxsə məxsus daşınmaz əmlakın hüquqi şəxsə istifadəyə verilməsi zamanı icarəyə verən və icarəçi arasında bazar qiyməti nəzərə alınmaqla icarə müqaviləsi bağlanmalı və ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyinə 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulub bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Mülki Məcəllənin 700.1-ci və Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 18-ci, 33.2-ci, 124.1-ci və 150-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Həsənov Hidayət, v.zeynalli@gmail.com, Bakı (18.09.2018) (Oxunub: 56 dəfə, ID: 17356)
Salam. Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşıyam. 2008-ci ildən 2009-cu ilədək Əfqanıstan İslam Respublikasına gedən Sülhməramlı Bölüyün tərkibində iştirak edib xidmətimin 6 ayını əskər kimi orda keçirmişəm. Mənə Vergi Məcəlləsinin 102.4.3-cü maddəsinə (əməkhaqqının 100 manat məbləğindən vergi güzəşti) əsasən əməkhaqqımdan güzəşt hüququ verilirmi? Öncədən verəcəyiniz cavab üçün təşəkkürlər.

Bildiririk ki, Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçulara və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəli şəxslərə muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəlirinə Vergi Məcəlləsinin 102.4.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi güzəşti tətbiq edilir.

Bu güzəştlərdən istifadə etmək hüququ Nazirlər Kabinetinin 04.01.2001-ci il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”nın 1.12-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş sənədlər, yəni Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin arayışı, hərbi hissənin, hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisənin arayışları, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin arayışları təqdim edildiyi andan yaranır və yalnız fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) həyata keçirilir.

Bunlara əsasən müvafiq arayış Əfqanıstana göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər tərəfindən əsas iş yerinə (əmək kitabçasının olduğu yerə) təqdim edildiyi andan onlara Vergi Məcəlləsinin 102.4.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəşti tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.4.3-cü, 102.8-ci maddələri və Nazirlər Kabinetinin 04.01.2001-ci il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”nın 1.12-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elgün Əliyev Dilqəm, elghun.aliyev@gmail.com, Sumqayıt (18.09.2018) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 17355)
Salam. Qeyd etdiyim telefon nömrəsinə (+994707292607) mesaj gəlib ki,"Sizin 2905030282 internet vergi idarəsində olan elektron qutunuzda 1 ədəd oxunulmamış sənədiniz var. Amma mən bu hesaba daxil ola bilmirəm. Deyir nömrə düzgün yığılmayıb. Xahiş edirəm kömək edin.

Bildiririk ki, istifadəçi kodu, parol və şifrə itirildikdə (və ya unudulduqda) yenisini əldə etmək üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməlidir. Qeyd edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra 1 gün müddətində qapalı zərfdə Sizə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə məlumatları təqdim ediləcəkdir.

Elektron qutuya göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet saytına (İnternet Vergi İdarəsinə) daxil olaraq açılan pəncərədə “Giriş” düyməsini sıxıb “Sistemə giriş səhifəsi”ndə istifadəçi kodu, parol, şifrəni yazıb və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) olduqda müvafiq məlumatları daxil edib “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olaraq “Gələnlər” qovluğuna keçid etmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən və ya “Youtube” videohostinqdə yerləşdirilmiş videotəlimatla tanış olmaqla əldə edə bilərsiniz

Bax: Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları(Xidmət kodu: 2.6) və 27.02.2015-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə”nin doldurulma Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Allahqulu Bayramov Fəqan, allahqulu1995@mail.ru, Bakı (18.09.2018) (Oxunub: 55 dəfə, ID: 17354)
VÖEN-mi dondursam mən yenədə vergi verməliyəmmi?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdıqda fəaliyyətini dayandırdığı günə qədər olan dövr üçün vergi orqanına müvafiq bəyannamələri təqdim etməlidir. Bununla belə, fəaliyyətin dayandırılması üçün təqdim edilən arayışda fəaliyyətin dayandırıldığı dövrdə muzdlu işçilərə əmək haqqı ödənilməsi nəzərdə tutulduğu, müəssisənin əmlakı və (və ya) torpağı olduğu hallarda müvafiq bəyannamələr vergi orqanına təqdim edilməklə hesablanmış vergilər dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.

Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin fəaliyyətini dayandırdığı dövrdə faktiki olaraq fəaliyyət göstərməsi müəyyən edildiyi hallarda vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşdirilir və müvafiq bəyannamələrin vergi orqanına təqdim olunması üzrə öhdəlik yaranır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.3-cü, 16.4-cü, 16.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Etibar Tağıyev Müslüm oğlu, taqietib@gmail.com, Sumqayıt şəhəri (18.09.2018) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 17353)
Sizə məlum edirəm ki, məlum qərara əsasən baytarlıq preparatları Vergi Məcəlləsinin 164.1.33-cü bəndinə əsasən ƏDV-dən azaddır. Xahiş edirəm bildirəsiniz 3808949000 kodu ilə idxal olunan (hansı ki, K/T heyvanlarının və quşların profilaktikası üçün saxlandıqları yerlərin dezinfeksiya məqsədi ilə istifadə olunur) baytarlıq preparatları ƏDV-dən azaddır ya yox? Əlavə olaraq bildirirəm ki, Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən bu mallara verilən qeydiyyat şəhadətnamələrində dezinfeksiya edici baytarlıq preparatı olduğu qeyd olunur.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 164.1.33-cü maddəsinə əsasən yalnız kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı ƏDV-dən azad edilmişdir.

Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri gömrük orqanları həyata keçirirlər. Bu baxımdan idxal zamanı gömrük rüsumunun və ƏDV-nin ödənilməsi, o cümlədən idxalda ƏDV-dən azadolma ilə bağlı ətraflı məlumatı almaq üçün  bu sahədə səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-6 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20-ci, 25-ci164.1.33-cü maddələri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Quliyev Orxan Məhərrəm, q.orxan@yahoo.com (18.09.2018) (Oxunub: 60 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17352)
Salam. İşçi 26.07.2018-ci il tarixdən 01.09.2018-di il tarixədək 36 təqvim günü müddətinə əmək məzuniyyətinə gedir. 1) iyulun 26-dək olan əmək haqqı 350 azn təşkil edir. 2) 1 günlük məzuniyyət pulu 15 azn təşkil edir. Sual: Belə olduğu təqdirdə gəlir vergisi necə hesablanacaq və hansı aylarda tutulacaq? Zəhmət olmazsa metodiki göstərişi qeyd edərdiniz. Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, işçiyə verilən əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylara təsadüf etdikdə məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi həmin ayların əmək haqqı ilə cəmlənməklə əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsində qeyd olunan 173 manat məbləğində güzəşt nəzərə alınmaqla Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində qeyd olunan dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb edilir.

Sorğunuzda qeyd edilən halda işçi əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində məzuniyyətə çıxdıqda, iyul ayının məzuniyyət günləri üzrə hesablanmış məbləğ həmin ayda işdə olduğu günlər üzrə hesablanmış əmək haqqı məbləği ilə cəmlənərək müvafiq güzəştlər çıxılmaqla, avqust ayı üzrə hesablanmış məzuniyyət haqqından işçiyə şamil edilən güzəştlər nəzərə alınmaqla gəlir vergisi hər bir ay üzrə ayrı-ayrılıqda hesablanaraq tutulur, həmin aylar üzrə təqdim edilən müvafiq bəyannamədə əks etdirilir, aylıq gəlirlərə görə hesablanmış gəlir vergisinin məbləği isə növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101.1-ci, 102.1.6-cı və 150.1-ci maddələri, “Azərbaycan Respublikasında 2018-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında” 1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu, Əmək Məcəlləsinin 105-1-ci140-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nicat Hüseynov, nicathuseynov@gmail.com, Tovuz rayonu (17.09.2018) (Oxunub: 92 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17351)
Rayonlarda ictimai iaşə müəsisələri üzrə sadələşmiş verginin dərəcəsi neçə faizdir?

Bildiririk ki, özünün istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə Bakı şəhəri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən, vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olmayan sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri sadələşdirilmiş vergini 2 faiz dərəcə ilə hesablayaraq bəyan etməklə ödəyirlər.

Yalnız ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan vergi ödəyicisi “Ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə haqqında Məlumat forması”nı vergi orqanına təqdim etməklə sadələşdirilmiş vergini 8 faiz dərəcə ilə hesablayaraq bəyan etmək hüququ vardır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci218.1.2-ci və 220.1-1.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərəcov Pərviz Asəf oğlu, perviz.a.f@mail.ru, Bakı (17.09.2018) (Oxunub: 60 dəfə, ID: 17350)
Nəqliyyat vasitələri maşın bazarından alınaraq lizinq müqaviləsi ilə 3-cü şəxslərə satıldığı halda qeyd olunan fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxsin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ varmı?
Qeyd olunan fəaliyyət növü üçün lisenziya tələb olunurmu?
Fiziki şəxs kimi bu fəaliyyətin həyata keçirilməsinə qanunvericilikdə hər-hansı bir məhdudiyyət nəzərdə tutulubmu? Yəni hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxs kimi bu fəaliyyəti həyata keçirmək mümkündürmü?

Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyə əsasən lizinq verən lizinq müqaviləsinə əsasən cəlb edilmiş və ya özünə məxsus maliyyə vəsaiti hesabına əldə etdiyi və mülkiyyətində olan əşyanı lizinq obyekti kimi lizinq alana müəyyən haqla, müəyyən müddətə və şərtlərlə (mülkiyyət hüququnun lizinq alana keçməsi və ya keçməməsi şərti də daxil olmaqla) müvəqqəti sahibliyə və ya istifadəyə verən hüquqi və ya fiziki şəxsdir.

İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün icarəçi əmlakın sahibi, icarə ödəmələri isə icarəçiyə verilmiş ssuda üzrə ödəmələr sayılır.

Göründüyü kimi, lizinq verən tərəfindən əmlakın lizinq alanın istifadəsinə verilməsi vergitutma məqsədləri üçün əmlakın icarəsi kimi qiymətləndirilir, bu səbəbdən də lizinqverən şəxs sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilməz.

Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar fəaliyyət növləri istisna olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyətinin lisenziya tələb olunan bütün növləri üzrə lisenziyalar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verildiyindən lisenziyalaşdırma barədə məlumatı aidiyyəti üzrə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 140-cı və 218.5-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 747-1.2-ci maddəsi, “Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyeva Səidə Şirəli, saidashirali@gmail.com, Bakı (17.09.2018) (Oxunub: 91 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 17349)
4% sadələşdirilmiş müəssisədən söhbət gedir. Təsisçi müəssisəyə 20.000 manat kassaya (xəzinəyə) borc verir ki (müqavilə, protokol və s.sənədlər təssisçi və müəssisə arasında qanunvericiliklə hazırlanıb, faiz göstərilməyib), maddi-məsuliyyətli işçi həmin 20.000 manata mal alsın. Sual: Müəssisə borcu qaytaranda həmin 20.000 manatdan təsisçiyə % (faiz) qaytarılmalıdı ya yox? Qaytarmalıdırsa hansı miqdarda % qaytarılır?

Bildiririk ki, təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Hüquqi şəxsin təsisçisi ilə hüquqi şəxs qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər hesab edildiyindən təsisçi hüquqi şəxsə qaytarılmaq şərti ilə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 18-ci110-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pirquliyev Aqşin Ağa, aqshin229@gmail.com, Bakı (17.09.2018) (Oxunub: 88 dəfə, ID: 17348)
Avans alınmış vəsaitə görə hesablanmış ƏDV məbləği, ƏDV bəyannaməsinin hansı qrafasında və necə əks olunmalıdır?

Bildiririk ki, alınmış avans Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsinin müddəalarını nəzərə almaqla ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyektini təşkil etdiyindən təqdim ediləcək malların (işlərin, xidmətlərin) hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlərin ƏDV nəzərə alınmadan məbləği ƏDV-nin bəyannaməsinin 301.1-ci sətrinin C1/B1 xanasında, ƏDV məbləği C2/B2 xanasında, eyni zamanda tədim ediləcək malların hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlərin ƏDV nəzərə alınmadan məbləği həmin bəyannamənin 3 nömrəli əlavəsinin 301.1.8-ci sətrinin C1 xanasında, təqdim ediləcək işlərin və xidmətlərin hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlərin ƏDV nəzərə alınmadan məbləği isə 301.2.7-ci sətrinin C1 xanasında göstərilir.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin” tərtib edilməsi Qaydası 06.06.2018-ci il tarixli əmri ilə  təsdiq  edilmiş “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin” 3¹–-li Əlavəsinin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Murad Ramazanov Arif, muradramazanov90@gmail.com, Zaqatala (14.09.2018) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17347)
Sualım Vergilər Məcəlləsi 143-cü və 108-ci maddələrin hüquqi şəxsin gəlir vergisinə şamil olunması ilə bağlıdır. Əgər kommersiya fəaliyyəti olan müəssisə aktivlərə investisiya edirsə və bunun 80 faizi xarici mənbədən (bank krediti) maliyyələşibsə, bu halda həmin nisbətdə aktivin dəyəri hüquqi şəxsin gəlir vergisindən çıxılırmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 143-cü maddəsinin müddəalarına əsasən kredit hesabına alınmış aktivlər üzrə ödənilmiş kredit faizləri aktivlərin dəyərini artırmır və Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, xaricdən alınmış borclar üzrə faizlərin aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar müddətə verilmiş banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar keçirilmədiyi təqdirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi banklararası kreditlər üzrə faizlərin orta səviyyəsinin 125 faizindən artıq olmamaqla gəlirdən çıxılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, müraciətinizin mahiyyətinin tam aydın olmadığını nəzərə alaraq sorğunuzu dəqiqləşdirməklə ətraflı şəkildə izah edərək yenidən müraciət edə, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 110-cu143-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vasif Mürvətov, vmurvetov@inbox.ru, Bakı (14.09.2018) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17346)
Salam. 1) AR vətəndaşı fiziki şəxs təqvim ili ərzində üst-üstə 200 gün bir xarici dövlətin ərazisində fəaliyyət göstərmişdir (təqvim ili ərzində cəmi 200 gün). AR VM-nə əsasən bu fiziki şəxs q-rezident hesab olunur və bu şəxsin xarici dövlətdə əldə etdiyi gəlir AR mənbəyində vergiyə cəlb edilmir. 2) AR vətəndaşı fiziki şəxs təqvim ili ərzində üst-üstə 160 gün bir xarici dövlətin, ardınca isə 160 gün digər xarici dövlətin ərazisində fəaliyyət göstərmişdir (təqvim ili ərzində cəmi 320 gün). AR VM-nə əsasən bu fiziki şəxs rezident hesab olunur və bu şəxsin xarici dövlətdə əldə etdiyi gəlir AR mənbəyində vergiyə cəlb edilir.
Sual 1: Bu iki halda məntiqi hüquqi mahiyyət nədir ki, 200 gün olanda q/rezidentsən, 320 gün olanda rezident?
Sual 2: Vergi ödəyicisi olan "İcarəyə verən" və vergi ödəyicisi olan "İcarəyə götürən" arasında olan icarə münasibətlərində icarə üzrə gəliri bəyan etmək və vergini tutub büdcəyə ödəmək hansının səlahiyyətidir?
Sual 3: Daşınmaz əmlak icarəsində hər iki tərəf vergi ödəyicisi olduqda gəliri bəyan etmək və dövlət büdcəsinə ödəmək hansının səlahiyyətindədir?

1. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində və hər hansı bir xarici ölkədə fiziki şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs daimi yaşayış yeri, həyati mənafelərinin mərkəzi, adətən yaşadığı yer və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı meyarları üzrə müvafiq ardıcıllıqla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5.1-ci maddəsi.

2 və 3. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilmiş hallarda icarəyə verən fiziki şəxs olduqda icarəyə verənə icarə haqqı ödənilən zaman icarəçi tərəfindən 14 % dərəcə ilə vergi tutulmalı, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilməli və büdcəyə ödənilməlidir. İcarəyə verən hüquqi şəxs olduqda isə ödəmə mənbəyində vergi tutulmur, vergi öhdəliyini hüquqi şəxs özü yerinə yetirir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 124-cü125-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseyn Quliyev, hquliyev87@gmail.com, Sumqayıt şəhəri (14.09.2018) (Oxunub: 86 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17345)
Salam. Bir müəssisənin ərazisi layihə ilə əlaqədar plana düşür və şirkət kompensasiya olaraq həmən müəssisənin bank hesabına kompensasiyanı ödəyir. Bu halda vəsait nağdlaşarsa hər hansısa vergiyə cəlb edilirmi?

Bildiririk ki, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə banklar tərəfindən 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq tutulur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Toğrul Məmmədzadə Firuddin, togrul.memmedzade0021@mail.ru, Gədəbəy rayonu (14.09.2018) (Oxunub: 62 dəfə, ID: 17344)
Salam. Mən 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin sosial elmlər və psixalogiya fakültəsini Sosial iş ixtisasi uzrə əyani bitirmiş, silahli quvvələrdə xidmətimi 2018-ci ilin iyul ayinda başa çatdırmişam. Müvafiq imtahanı uğurla keçdikdən sonra Vergi orqanlarında xidmətə qəbul edilə bilərəmmi?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla  bağlı elanlar olduqda saytımızda namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisaslar barədə məlumatlar yerləşdirilir. İşə qəbulla bağlı elanlar barədə məlumatlar ilə saytımızdan bu ünvanda tanış ola bilərsiniz.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.