Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Vəliyeva Mehriban Kabil, meri.valiyeva@gmail.com, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 60 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15407)
1. ƏDV ödəyicisi olan şirkət müqavilə əsasında digər şirkətə xidmət göstərir. Burada ay ərzində göstərilmiş xidmət növü və məbləğlər dəyişilə bilir. Sual: Bu halda göstərilmiş xidmətlər müntəzəm xidmətlər sayılır? Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi tətbiq edilə bilərmi?
2. Şirkət 01.01.17-31.01.2017-ci ayı üçün xidmət göstərib. Həmin xidmət üçün akt 15 mart 2017 tarixində imzalanıb və təsdiq edilmişdir. EVHF 24 mart tarixində göndərilmişdir və 4 aprel ödəniş həyata keçmişdir. Sual: bu halda ƏDV tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt hansı ay sayılmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, xidmətin müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilməsi bir müqavilə (və ya razılaşma) çərçivəsində müəyyən müddətə fəaliyyətin göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu halda xidmətin müntəzəmliyi və ya daimiliyi göstərilən fəaliyyətin müəyyən dövrdə təkrarlanması ilə müşahidə olunmalıdır. Xidmətin daimi əsasda göstərilməsi həmin xidmətin uzun müddətdə (və ya qeyri-müəyyən müddətdə) keçirilməsini, müntəzəm xidmət isə eyni fəaliyyətin dövrü olaraq təkrarlanmasını nəzərdə tutur.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunduğu kimi, eyni müqavilə çərçivəsində ayrı-ayrı aylarda mahiyyət etibarı ilə müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi həmin xidmətlərin müntəzəm və ya daimi əsaslarla göstərilən xidmət hesab etməsinə əsas vermir və belə olduğu halda ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsinə əsasən müəyyən olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci166.1-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı sifarişçi müqavilə üzrə görülmüş işlərin dəyərini 30 gün müddətində ödədikdə ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt, 30 gündən gec ödədikdə işlərin təhvil verilməsindən 5 gündən gec olmayaraq verilmiş elektron vergi hesab-fakturasının tarixi, elektron vergi hesab-fakturası 5 gündən gec verildiyi halda isə işlərin təhvil verilməsi tarixi hesab olunur.

Mülki qanunvericiliyə əsasən podrat müqaviləsinə və ya işin xarakterinə əsasən işlərin qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməyə borcludur. Podratın nəticəsi şərtləşdirilmiş keyfiyyətə uyğun, qüsurlardan azad olduğu halda və ya keyfiyyət şərtləşdirilmədikdə podratın nəticəsi müqaviləyə uyğun istifadə və ya adi istifadə üçün yararlı olduğu halda sifarişçi yerinə yetirilmiş işi podrat müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə qəbul etmirsə, bu halda iş qəbul edilmiş sayılır.

Qeyd olunanlara əsasən sorğunuzda sözügedən şəxs tərəfindən yanvar ayında göstərilən xidmət həmin aya görə təqdim olunan ƏDV bəyannaməsində öz əksini tapmalıdır.

Bax: Mülki Məcəllənin 752.1-ci, 756.1-ci, 762-ci770-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci, 166-cı176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məcid Vahid Ehtiram, majidvahid@yahoo.com, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15406)
AR-nın rezident olan MMC aviabiletlərin satışından agent müqaviləsi əsasında aviaşirkətindən komissiya alır. Həmin komissiyanın içindən biz ƏDV-ni hesablayırıq. Yəni, komissiya 100 manat olduqu halda, ƏDV â– 15.25 manat təşkil edir (100-100/1.18) Biz ƏDV-nin hesablanmasını düz aparırıq?

Bildiririk ki, tərəflərin arasında qiymətlərin razılaşdırılması zamanı göstəriləcək komissiya xidmətlərinin dəyərinin üzərinə ƏDV ödəyicisi olan komisyonçu tərəfindən 18 faiz tətbiq olunmadıqda, həmin şəxs ƏDV-ni sorğunuzda qeyd etdiyiniz qaydada əldə etdiyi xidmət haqqının daxilindən hesablamalı və göstərilən xidmətlərə görə aviaşirkətə elektron vergi hesab-fakturanı verməlidir,

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci173-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Balazairova Aynurə Ədalət, mikayilbalazairov.net, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15405)
Mən VÖEN-ə olan borcumu necə öyrənim elektron yolla?

Bildiririk ki, saytımızın “Xidmətlər” bölməsinin “Elektron xidmətlər” hissəsində yerləşdirilən “Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi” elektron xidmətindən yararlanaraq saytımızdan və ya Çağrı Mərkəzindən vergi ödəyicisinin vergi borcu barədə məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün tələb olunan addımların ardıcıllığı ilə müvafiq xidmətin “İnzibati reqlament”ində tanış ola bilərsiniz.

Bax: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Akif Şirinov Vəzir, akif.zaur@mail.ru, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15404)
1) ƏDV ödəyicisi mal satarkən satılan mala qaimə-faktura, elektron qaimə-faktura, elektron vergi hesab-fakturanı ya elektron qaimə-faktura, elektron vergi hesab-fakturanı verməlidir?
Müəssisənin öz maqazası var. Müəssisə öz maqazasına mal verdikdə (göndərdikdə) həmin mala qaimə, qaimə-faktura yazmalıdırmı?
2) Müəssisə göndərdiyi mala ƏDV hesablamalıdırmı, ya mağazadan satılan mala ƏDV hesablamalıdır? Mağaza müəssisənin öz balansındadır.

1. Cavab: Bildiririk ki, 01.04.2017-ci il tarixdən etibarən ƏDV ödəyiciləri tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim olunması elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-faktura ilə rəsmiləşdirilməlidir.

Pərakəndə ticarət fəaliyyəti göstərən vergi ödəyicisinə məxsus malların təsərrüfatdaxili hərəkəti (bir anbardan digər anbara, bir ticarət obyektindən digər ticarət obyektinə) “Malların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası” ilə sənədləşdirilir. Pərakəndə ticarət fəaliyyəti göstərən vergi ödəyicisinin bu fəaliyyətlə yanaşı, istehsal (o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı) və topdansatış fəaliyyəti üzrə təsərrüfat subyektləri (obyektləri) mövcud olduqda, həmin təsərrüfat subyektlərindən (obyektlərdən) malların pərakəndə satış fəaliyyətində istifadə üçün götürülməsi və ya qaytarılması “Malların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası” ilə sənədləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci130.1-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın 3.5-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin hesabat dövrü ərzində ƏDV-yə cəlb olunan vergi tutulan dövriyyəsini topdansatış (bilavasitə müəssisə tərəfindən digər vergi ödəyicilərinə təqdim olunma) və pərakəndə (mağaza vasitəsi ilə əhaliyə satış) qaydada satılan malların dövriyyəsi təşkil edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 174.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəlahani Nigar Əsgər, flower.cva@gmail.com, Bərdə (26.05.2017) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15403)
Bu gün ayın 17-dir. Ancaq Bərdə rayon səhiyyəsi hələ də əmək haqqlarını almayıb. Yəqin bilirsiniz ki, hər kəs ayın başını həsrətlə gözləyir maaşın alıb ehtiyaclarını ödəmək üçün. Nə üçün maaşlar verilmir? Prezidentəmi müraciət edək? Axı o xalqın rifahın hər şeydən üstün tutur. Xahiş edirəm cavab verin. Belə getsə bizim növbəti müraciətimiz Prezidentə olacaq.

Bildiririk ki, işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin şərtlərinə riayət olunmasına Vergilər Nazirliyi deyil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarət edir və bu səbəbdən də aidiyyəti qurumun http://www.mlspp.gov.az internet saytına müraciət etməyiniz daha məqsəduyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nigar Məmmədova Natiq, nigar.mammadova@btb.az, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15402)
Müştəriyə fərdi sahibkara AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondundan qrant müqaviləsi üzrə hesabına pul köçürülüb. Bu məbləği hesabdan məxaric edəndə 1 % vergi nəzərdə tutulub?

Bildiririk ki, hesaba daxil olan vəsaitin təyinatından asılı olmayaraq fərdi sahibkarın nağdlaşdırdığı məbləğdən ödəmə mənbəyində 1 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi tutulmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fuad Qasımov, fuad.gasimovv@gmail.com, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15401)
Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı dövlət rüsumunun ödənilməsi məqsədi ilə banka müraciət etdik, bank isə təsnifat kodu tələb etdi və bu kodu Vergilər Nazirliyindən əldə edə biləcəyimizi bildirdi. Əgər Vergilər Nazirliyi ilə əlaqədar bir mövzudursa təsnifat kodunu əldə etməyimizdə köməklik göstərilməsini xahiş edirik.

Bildiririk ki, Sizə tələb olunan təsnifat kodunu Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında “Vergiləri necə ödəyək?” bölməsinin “Büdcə rekvizitləri barədə məlumatı necə öyrənmək olar?” hissəsindəki “Büdcə təsnifatı ödənişlərinin kodları” altbölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüqar Kazımov Hidayət, k.vuqar400@gmail.com, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 31 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15400)
Hüquqi (ƏDV ödəyicisi) və ya fiziki (SVÖ) şəxsin xarici ölkələrdən mal idxal edərək vergi ödəyicisi olmayan şəxsə (sifarişlə) satması hansı qaydalarla tənzimlənir? Bu əməliyyat 1 və ya 2 dəfə təkrarlana bilər.
Alıcının VÖEN-i olmadığına görə elektron-qaimə hansı formatda yazılmalıdır?
Ödəniş nağd şəkildə ola bilərmi?
Başqa hansı sənədləşmə işləri aparılmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, İstər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, istərsə də məşğul olmayan hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin, yəni mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsi əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını müəyyənləşdirərək, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik tənzimləyir.

Mülki qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsaslanır və Mülki Məcəllədən, digər qanunlardan və onların əsasında qəbul edilən, mülki hüquq normalarını müəyyənləşdirən başqa normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, mülki hüquq subyektləri arasında yaranmış mülki münasibətlər çərçivəsində tərəflərin vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması vergi qanunvericiliyi və onun tələblərinə əsaslanır.

Bax: Mülki Məcəllənin 2-ci5-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən alıcıya pərakəndə qaydada mal (iş, xidmət) təqdim edildikdə, ona qəbz və ya çek verilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

3. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda sifarişçidən nağd vəsaitin mədaxil edilməsinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

4. Cavab: Bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın verilməsi Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən bu məsələ ilə əlaqədar Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Huseynov Samir Tofik, ovshan_rri@mail.ru, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15408)
Ölkədən çıxışa qoyulan qadağanı haradan öyrənə bilərəm?

Bildiririk ki, müvafiq məlumatı şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini daxil etməklə elektron hökümətin portalının “Vətəndaş” bölməsinin Ədliyyə Nazirliyinə aid hissəsindən əldə edə bilərsiniz (www.e-gov.az/az/services/read/3157/2). 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əfqan Musayev Əbülfəz, afqan-hava@inbox.ru, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 21 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15399)
Nərimanov rayonu ərazisində 183 kv.m. sahəsi olan qeyri-yaşayış sahəsi üçün nə qədər əmlak vergisi ödəməliyəm?

Bildiririk ki, tərəfindən Bakı şəhərinin zonaları üzrə müəyyən olunan müvafiq əmsal tətbiq edilir. Xüsusi mülkiyyətdə olan qeyri-yaşayış sahəsinin əmlak vergisinin hesablanması zamanı ümumi sahənin hər kvadrat metrinə Bakı şəhəri üzrə müəyyən olunan 0,4 manat vergi dərəcəsi, habelə Nazirlər Kabineti Nazirlər Kabineti tərəfindən Bakı şəhərinin zonaları üzrə müəyyən olunan müvafiq əmsal tətbiq edilir

Zona əmsalları Bakı şəhərində konkret küçələrin kəsişməsi nəticəsində formalaşan zonalar üzrə müəyyən olunur. Misal olaraq, Nərimanov rayonundakı Kaveroçkin küçəsində yerləşən binalar 3-cü zonaya aid edilir və onlara tətbiq olunan əmsal da 1,30 bərabərdir.

Müvafiq olaraq, bu küçədə mövcud olan qeyri-yaşayış sahəsinə görə hesablanacaq əmlak vergisinin məbləği 183 m2*0,4*1,30 = 95,16 manat təşkil edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 198.1-ci maddəsi, Nazirlər Kabinetinin 6 aprel 2015-ci il tarixli 101 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tahir Dadaşov Nadir, nq.saybernet@gmail.com, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15398)
Biz, hüquqi şəxs olaraq qeyri-rezidentdən mal-xidmət (proqram təminatı) satın alırıq.
1) Bu əməliyyat üzrə qeyri-rezidentdən hansı vergilər tutulacaq (xidmətin göstərildiyi yer Azərbaycan Respublikasında deyil)?
2) ƏDV əvəzləşdiriləcək?
3) Vergi bəyannamələrinin hansı sətirlərində qeyd ediləcək? 

Bildiririk ki, qeyri-rezidentdən alınmış proqram təminatına görə ona edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmaqla yanaşı, həmin iş və xidmətlərin tam dəyərinə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

ƏDV ödəyicisi olan rezident hüquqi şəxs tərəfindən hesablanan vergi əməliyyatın aparıldığı ay üçün ƏDV-nin bəyannaməsi verilərkən ödənilir. Hesablanan verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədi Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi agentinə ƏDV-nin məbləğini əvəzləşdirmək hüququnu verən elektron vergi hesab-faktura sayılır.

“Əlavə dəyər vergi bəyannaməsi”ndə qeyri-rezidentə hesablanmış vergi məbləği 306-cı sətirdə, əvəzləşdirilən vergi məbləği 312-ci sətirdə, habelə bəyannamənin 7-ci əlavəsində göstərilməli, ödəmə mənbəyində tutulan vergi məbləği isə “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin 1608-ci və 1608.4.5-ci sətirlərində və onun Əlavə 1-də qeyd olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci, 13.2.9-cu, 13.2.11-ci, 125.1.5-ci169-cu maddələri, Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”, Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla vergilər nazirinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli F-363 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nə Əlavə 7 tərtib edilməsi Qaydası”, “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”, Vergilər Nazirliyinin 16 may 2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinə Əlavə ¹–1”in tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com (26.05.2017) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15397)
İD: 15345 sualımı mənim fikrimcə səhv cavablandırdınız. Siz qeyd etdiniz: Yerli vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə faiz hesablanmasına heç bir istisna nəzərdə tutulmamışdır. Lakin, Vergi Məcələlsinin 200.6-cı maddəsində qeyd olunmuşdur: Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi yerli (bələdiyyə) büdcəyə ödənilir. Vergi vaxtında ödənilmədikdə, bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada faiz hesablanır. İknci cümlə Məcəllədən çıxarılmışdır. Deməli, fiziki şəxs əmlak vergisini vaxtında ödəməsə, ona faiz hesablanmayacaq.

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin müəyyən olunması Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci maddəsində vurğulanmışdır.

Dövlət, bələdiyyə və ya muxtar respublikasının büdcəsinə ödənilməsindən asılı olmayaraq ödənilməmiş vergilər üzrə faizlərin hesablanması Vergi Məcəlləsinin 59-cu maddəsi ilə tənzimləndiyindən Vergi Məcəlləsinin 200.6-cı maddəsində müvafiq redaktə xarakterli dəyişiklik edilmişdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci, 4.1-ci59-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Ələkbər Mustafayev, ilham62@rambler.ru, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15396)
17.05.2017 ID: 15350 verdiyiniz cavabda “Onu da qeyd edək ki, alınmış avans ödənişlərinə görə sifarişçiyə elektron vergi hesab-fakturasının verilməsi nəzərdə tutulmamışdır” göstərmisiz. Nəzərinizə çatdırıram ki, VM-nin 166.2. maddəsində ”Ödəmə bu Məcəllənin 166.1.1-ci və ya 166.1.2-ci maddələrində göstərilən müddət başlananadək həyata keçirildikdə, ödəmədən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilmirsə, vergi tutulan əməliyyat ödəmə həyata keçirildikdə aparılmış sayılır” yazılmışdır. Məndə biz Azərbaycan dilində təhsil alan şəxs kimi buradan belə başa düşürəmki mən avans ödənişlərinə görə ödəmədən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası təqdim edə bilərəm və hətta ayın 28 tarixində daxil olan avans ödənişinə görə növbəti ayın 1 və 2-i təqdim etdiyim ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasına əsasən vergi öhdəliyimi növbəti aya keçirə bilərəm. Xahiş edirəm Mənə cavab verəndə VM-nin 3.11-ci maddəsinin “Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları şübhələri vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh edilməlidir” tələblərinidə nəzərə alasınız.

Bildiririk ki, sözügedən maddəyə uyğun olaraq ödəmə malların təqdim edilməsindən (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) əvvəl həyata keçirilirsə və Vergi Məcəlləsinin 176.3-cü maddəsinin tələblərinə əsasən 5 gün ərzində həmin mallar təqdim edilib (işlər görülüb, xidmətlər göstərilib) elektron vergi hesab-hesab fakturası təqdim olunmuşdursa, belə olan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı elektron vergi hesab-hesab fakturasının verildiyi vaxt sayılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166-cı176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səlimov Rüfət Nəcəf, Lotterman@mail.ru, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 18 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15395)
Sualım. Vergi tutulan əməliyyatlarının aparıldığı vaxt ilə əlaqədardır.Məsələn ƏDV ödəyicisi hüquqi şəxs olan A MMC ilə fərdi sabibkar arasında avadanlığın icarəsi barədə icarə müqaviləsi bağlanılmışdır.Aprel ayı üzrə A MMC fərdi sahibkara Elektron qaimə faktura və vergi hesab faktura təqdim etmişdir.Fərdi sahibkar təqdim olunmuş vergi hesab faktura və elektron qaimə faktura əsasında vəsaiti 28 aprel ayında hesablaşma hesabından ödəmişdir.Lakin ödəniş zamanı əsas məbləğ A MMC hesabına 28 aprel tarixində otursada, ƏDV məbləği isə (baxmayaraq ki, ödəniş 28 aprel tarixdə həyata keçirilmişdir) ƏDV Depozit hesabına may ayının 1-də (29-30 aprel şənbə-bazara təsadüf edir) oturmuşdur. Sualım budur ki, A MMC Aprel ayı ƏDV bəyannaməsini təqdim edərkən aprel ayında hesablaşma hesabına oturan Əsas məbləği hesabatda əks etdirməlidir, yoxsaödəniş tam həyata keçirildiyi vaxt, yəni ƏDV depozit hesabına ƏDV məbləği oturduğu vaxtı nəzərə alaraq may ayı ƏDV bəyannaməsində əks olunmalıdır?

Bildiririk ki, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı sifarişçi müqavilə üzrə təqdim edilmiş malların, göstərilmiş xidmətlərin, görülmüş işlərin dəyərini 30 gün müddətində ödədikdə ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt, 30 gündən gec ödədikdə isə malların, xidmətlərin, işlərin təhvil verilməsindən 5 gündən gec olmayaraq verilmiş elektron vergi hesab-fakturasının tarixi, elektron vergi hesab-fakturası 5 gündən gec verildiyi halda isə malların, xidmətlərin, işlərin təhvil verilməsi tarixi hesab olunur.

Ödəmə dedikdə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası əsasında 30 gün ərzində eyni vaxtda malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərinin həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Sorğunuzda qeyd olunan halda ödəmə malların təqdim olunmasından 30 gün müddətində aparıldığı üçün ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən məbləğ aprel ayında tam ödənildiyindən ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı kimi aprel ayı müəyyən olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ariz Hüseynov Cəbrayıl, huseynov.ariz@gmail.com, Xırdalan (26.05.2017) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15394)
Bilmək istərdim ki, ezamiyyə xərclərini əmək haqqı kartları vasitəsilə ödəmək olurmu? Əgər olacaqsa işçilərlə hesablaşma (artıq və ya əskik xərcləyərsə) hansı formada aparılır.Ümumiyyətlə ezamiyə xərclərinin ödənilməsi qaydasına aid hər hansı bir təlimat varsa bildirərdiniz zəhmet olmasa.

Bildiririk ki, ezamiyyə xərclərinin hesablanaması “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarına və Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”na əsasən hesablanır.

Qeyd olunan sənədlərin müddəalarına uyğun olaraq təşkilatın rəhbərinin sərəncamı (əmri) ilə işçi daimi iş yerindən müəyyən olunmuş müddətə başqa yerə xidməti tapşırığı yerinə yetirmək üçün ezam olunarkən ezam olunan işçiyə verilən ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına gündəlik, mehmanxana, rabitə, şəhərdaxili nəqliyyat və digər xidmətlərlə bağlı xərclər daxil edilir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin müəyyən edilmiş 1 günlük normasının 80 faizini mehmanxana xərcləri təşkil edir, mehmanxana xərcləri işçiyə ezamiyyətdə olduğu müddətdə hər təqvim günü üçün (yolda olduğu müddət nəzərə alınmadan) ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsi daxilində müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında, təsdiqedici sənədlər təqdim edilmədiyi hallarda isə ezamiyyəxərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizi miqdarında ödənilir.

Ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi və hesablaşmaların aparılması qaydası ilə əlaqədar Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəmüvafiqdir.

Vergitutma məsələləri ilə bağlı xatırladırıq ki, ezamiyyətə göndərilən işçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş norma daxilində ödənilən ezamiyyə xərclərinin məbləği gəlir vergisindən azaddır. Ezamiyyə xərclərinin faktiki məbləği qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq olduğu halda faktiki ezamiyyə xərclərinin əvəzi xərclərin çəkilməsini təsdiq edən sənədlər əsasında ödənilərsə, bu qaydada ödənilmiş ezamiyyə xərci fiziki şəxsin vergi tutulan gəlirinə aid edilmir. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq ödənilən faktiki ezamiyyə xərclərinin məbləği müvafiq sənədlərlə təsdiq edilmədiyi halda isə, həmin xərclərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq olan hissəsi işçinin vergiyə cəlb olunan gəlirinə aid edilir.

Faktiki ezamiyyə xərclərinin yalnız Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi norma daxilində olan hissəsi (əvəzləşdirilməsinə yol verilməyən ƏDV məbləği daxil olmaqla) mənfəət vergisinin məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilir.

Bax: “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”, Vergi Məcəlləsinin 98.3-cü və 109.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İbrahim Xəlilov Üzeyir, iibosh@list.ru (26.05.2017) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15393)
Zəhmət deyilsə, VM-nin 114.6-cı maddənin mahiyyətini lakonik bir şəkildə izah edəsiniz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 114.6-cı maddəsi amortizasiya hesablanması məqsədləri üçün əsas vəsaitlərin (vəsaitin) kateqoriyaları üzrə vergi ilinin sonuna qalıq dəyərini müəyyənləşdirir. Bu maddədə qeyd olunan mətnin başa düşülməsi üçün aşağıdakı qaydada düstur formasında diqqətinizə təqdim edirik:

ƏVcqd = ƏQD+CDD+TX-T-L-S.

Burada:

ƏVcqd - əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə cari ilin sonuna qalıq dəyəri

ƏQD - əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyəri (həmin il üçün hesablanmış amortizasiya məbləği çıxıldıqdan sonra qalan dəyər);

CDD – Vergi Məcəlləsinin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyəri;

TX - cari ildə Vergi Məcəlləsinin 115-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilən təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi;

T - vergi ilində təqdim edilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri;

L - ləğv edilmiş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri;

S - qalıq dəyəri şərti maliyyə vahidinin 500 manatdan və ya ilkin dəyərin 5 faizindən az olduqda əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri.

Nəzərə almaq lazımdır ki, yenidən qiymətləndirmə nəticəsində yaranan artım (müsbət fərq) məbləği amortizasiyanın hesablanması zamanı nəzərə alınmır.

Əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin müəyyən edilməsi zamanı amortizasiya ayırması çıxıldıqdan sonra əsas vəsaitin yalnız əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyəri onun ilkin dəyərinin 5 faizindən və ya 500 manatdan az olduğu halda vergi uçotu məqsədləri üçün gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114.6-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məcidov Kənan, kenan@fotoqraf.az, Bakı (26.05.2017) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15392)
Ötən gün yaşadığımız ünvana Yasamal Bələdiyyəsindən göndəriş gəlib və fiziki şəxsin istifadəsində olan əmlaka görə ildə bir dəfə əmlak vergisi ödənilməsi qeyd olunub. Yaşadığımız əmlakın yalnız MTK ilə müqaviləsi olub, texniki passport və ya çıxarışı ("kupça") yoxdur. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi haqqında qanunun 4.2. bəndində qeyd edilib ki, "Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən binalar əmlak vergisinin vergitutma obyektidir". Sualım belədir: əgər yaşadığımız əmlakın xüsusi mülkiyyətə olduğunu göstərən sənəd (texniki pasport və ya çıxarış) yoxdursa, bu halda vətəndaş əmlak vergisi ödəməlidirmi?

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri əmlak vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rzalı Səbinə Hikmət, sabina.rzali@mail.ru, Gəncə (26.05.2017) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15391)
1. Nağdsız hesablaşmalar haqqında yeni Qanunun 3.3 maddəsindəki 15000 AZN və ya 30000 AZN limitin Bank hesabından nağd məxaric əməliyyatı ilə əlaqəsi varmı? Məsələn: Sahibkaram, Bank hesabımda 100000 AZN var, 80000 AZN çek vasitəsi ilə məxaric etmək istəyirəm, təyinat kassanın möhkəmlədirilməsi, 80000 AZN-i öz kassamda saxlayacam, 1 təqvim ayıında 15000 AZN-dən artıq nağd hesablaşma etməyəcəm. 80000 AZN Bank hesabımdan məxaric edərkən Bank 3.3 maddəni əsas tutaraq pulu verməkdən imtina edə bilərmi?
2.Əgər mən Sadələşmış vergi ödəyicisiyəmsə, Qununun 3.4.4 maddəsinə görə əmək haqqını nağd verə bilərəmmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, müəssisələr tərəfindən özlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini təmin etmək məqsədilə aparılan məxaric əməliyyatları “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla  müəyyən olunmuş hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Bununla yanaşı, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanır.

Vergi ödəyicisinin vergi üstünlüyü əldə etmək məqsədilə əməliyyatlar apardığı aşkar edildiyi halda, aparılan belə əməliyyatlara görə ödənilməli olan verginin 50 faizi məbləğində maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsi vergi orqanlarının hüquqlarına aid edilmişdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.69-cu, 23.1.6-1-ci, 37.1-ci, 58.1-ci və 220.12-ci maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

2. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əmək haqqları üzrə ödənişləri yalnız əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər nağd qaydada etmək hüququna malikdir.

Bax:“Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağızadə Tağı Kamal, tagi.tagizade@rambler.ru (23.05.2017) (Oxunub: 116 dəfə, Orta qiymət: 3.4, ID: 15390)
Sualım Elektron qaimə-faktura sistemində dövrün müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Az.Resp NK 89 saylı qərarının 3.9 cu bəndində ƏDV ödəyicisi olan şəxslər tərəfindən e-qaimə təqdim olunduqdan 5 (beş) gün müddətində hər hansı dəqiqləşdirilmiş əməliyyat aparılmadıqda, təqdim edilmiş e-qaiməyə əsasən Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin proqram təminatı vasitəsilə həmin vergi ödəyicisi üçün avtomatik EVHF hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunur. E-qaimənin göndərildiyi, sistem tərfindən təsdiq olunduğu, alıcı tərəfindən təsdiq olunduğu tarixlərə əsasən görülən əməliyyatının dövrünün müəyyən edilməsi zamanı hansı məqam əsas götürülür. Xüsusəndə bu proses ayın sonuncu günlərinə düşdükdə nə cür müəyyən olunur. Çünki burada artıq VHF avtomatik olaraq 5 gün ərzində tərtib olanaraq aidiyyatı üzrə təqdim edilir. Xahiş edirəm yeni qaydalara əsasən əməliyyatın dövrünün müəyyən edilməsini müvafiq VM maddələrini əsas gətirərək izah edərdiniz.

Bildiririk ki, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı sifarişçi müqavilə üzrə təqdim edilmiş malların, göstərilmiş xidmətlərin, görülmüş işlərin dəyərini 30 gün müddətində ödədikdə ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt, 30 gündən gec ödədikdə isə malların, xidmətlərin, işlərin təhvil verilməsindən 5 gündən gec olmayaraq verilmiş elektron vergi hesab-fakturasının tarixi, elektron vergi hesab-fakturası 5 gündən gec verildiyi halda isə malların, xidmətlərin, işlərin təhvil verilməsi tarixi hesab olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Əhmədov, qra72@mail.ru (23.05.2017) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 15389)
Mən MMC kimi ofisdən ticarətlə məşğul oluram. Vergi ödəyicisi kimi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisiyəm. Mən kassa mədaxil orderindən istifadə edirəm. Məndə kassa aparatının olması vacibdirmi əgər vacibdirsə bu VM hansı maddəsində öz əksini tapıb. Dəqiq cavab verməniz üçün öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, vergitutma məqsədləri üçün pərakəndə fəaliyyəti dedikdə malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin) son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki (sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin tələbi ilə qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası) təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti başa düşülür.

 Topdansatış isə malların alıcıya satışının onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyətidir.

Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində qeyd olunan istisnalar nəzərə alınmaqla, pərakəndə ticarət fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilməsi vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Qeyd olunanlara əsasən alıcıya malların sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etmək məqsədləri üçün topdansatış qaydasında satışı vergi ödəyicisinin statusundan asılı olaraq qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura ilə, son istehlak məqsədi ilə pərakəndə qaydada satışı isə nəzarət-kassa aparatının çekləri ilə rəsmiləşdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci, 13.2.63-cü16.1.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Hüseynov, huseynovrashad1983@yahoo.com (23.05.2017) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 15388)
Sualım Nümayəndəlik fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması ilə bağlıdır. Azərbaycanda nümayəndəlik fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkət ölkə daxilində heç bir satış əməliyyatı həyata keçirmir. Maliyyə mənbəyi isə ofisin saxlanılması məqsədi ilə baş ofisdən köçürülən pul vəsaitidir. Köçürülən bu pul vəsaiti vergiyə cəlb olunurmu? PS: Nümayəndəlik 1995-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və bu vaxta qədər sadələşdirilmiş bəyənnamə göndərilib və gəlir 0 (sıfr) olaraq göstərilib. Maraqlıdır ki, son 2 rübdə kameral uyğunsuzluq məktubu gəlir və bu gəlirin mütləq vergiyə cəlb olunması haqqında yazır. Amma qalan 21 il ərzində isə belə bir bildirişlər alınmayıb. Xahiş edirəm bunu geniş araşdırdıqdan sonra məlumat yazardınız.

Bildiririk ki, qeyri-rezident hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi mənfəət vergisinin ödəyicisi olmalı və baş ofis tərəfindən nümayəndəliyin bank hesabına köçürülən məbləğlərdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərcləri və icbari ödənişləri çıxdıqdan sonra qalan məbləğdən mənfəət vergisini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi tərəfindən gəlir və xərclərinin uçotu aparılmadıqda və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi vasitəsilə əldə etdiyi gəlirini birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı halda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”na uyğun olaraq nümayəndəliyin xərclərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı baş ofis tərəfindən köçürülən məbləğ üzrə şərti rentabellik norması əsasında müəyyən edilmiş vergitutma obyektindən mənfəət vergisi hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 83.9-cu, 104.2-ci, 108-ci130.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nərmin Əlimova Samir, shiralizaden@gmail.com (23.05.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15387)
Alınan mal (motosiklet) satış məqsədilə xarici ölkəyə hüquqi şəxsin adına ixrac olunduqda qiymətin üzərinə ƏDV əlavə olunurmu yoxsa gömrükdə onu əvəzləşdirə bilirik?

Bildiririk ki, malların ixracı ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcəsi ilə cəlb olunur. Sıfır (0) faiz dərəcəsi ilə ƏDV tutulan əməliyyatlar ƏDV cəlb olunan əməliyyatlar hesab edilir və belə əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq əvəzləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 165.1.3-cü175.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sakit Əliyev Samir, sakas@mail.ru, Bakı (23.05.2017) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15386)
Azərbaycan Respublikasının rezident hüquqi şəxsi Türkiyədə yerləşən bir şirkətin payının bir hissəsini alır. Payın dəyəri qeyri-rezidentə ödəniş edilərkən ödəmə mənbəyində 10% vergi tutulacaqmı?

Bildiririk ki, qeyd edilən halda qeyri-rezident tərəfindən əldə edilən gəlir Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən gəlirə aid edilmədyindən ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qanunsevər Qaydayev, a__007@mail.ru (23.05.2017) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15385)
1.Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi mən 2015 və 2016-cı illərdə xərclərin uçotunu aparmırdım. Hazırda, dividend paylamaq niyyətinə gəlmişəm. Məlum olduğu kimi dividend gəlir vergisidir və VM-nin 13.2.15. Dividend — hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödənişdir. Dividend gəlir və mənfəətdən hesablanırsa, və xərclərin uçotu aparılmayıbsa o zaman, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydalarını tətdiq etməklə gəliri müəyyən edib dividendi və vergini hesablaya bilərəm?
2. Məlum olduğu kimi vergi əməkdaşı Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşqul ola bilməz. Bəs o şirkət təsisçisi ola bilər? -Əgər yox cavabı verəcəksizsə o zaman, dəqiqləşdirmək istərdim, Misal üçün o Apple və yaxud Microsoft şirkətlərinin səhmlərini ala bilməz yəni? Əgər cavab təsisçi ola bilərdirsə o zaman ələvə sualım yoxdur.

1. Cavab: Bildiririk ki, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”nın adından da götründüyü kimi mənfəət (gəlirin) müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulması səbəbindən Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri tərəfindən tətbiq edilə bilməz.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra sərancamda qalan məbləğdən təsisçilərə dividend verilərkən ödəmə mənbəyində 10 fazir dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci122-ci maddələri.

2. Cavab:Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”yə əsasən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə (o cümlədən vasitəçilərin köməyi ilə) məşğul olmağa, üçüncü şəxslərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan hər hansı bir yardım göstərməyə və bunun müqabilində haqq almağa, imtiyazlar və xidmətlər əldə etməyə, əvəzçilik qaydasında istənilən haqqı ödənilən işi görməyə (elmi-pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa) ixtiyarı yoxdur.

Eyni zamanda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyiciləri ilə aralarındakı münasibət ailə üzvlərinin münasibətləri olduqda və ya özlərinin və ya ailə üzvlərinin bilavasitə və ya dolayısı ilə vergi ödəyicisində (onun fəaliyyətində) maliyyə marağı olduqda həmin vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirtmək yolverilməzdir.

Bax: Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli 141-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq olunmuş “Dövlət vergi orqanlarinda xidmət haqqinda Əsasnamənin 10-cu bəndi, Vergi Məcəlləsinin 29-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbas Alıyev, drongo007@mail.ru (23.05.2017) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15384)
Sualım Vergi Məcəlləsinin 62.3-cü maddəsi ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, VM-nin 62.3-cü maddəsinə əsasən Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət yuxarı vergi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən 3 ay müddətində verilir. Göründüyü kimi Məcəllədə şikayətin verilmə müddəti, vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən 3 ay müddətində verildiyi qeyd edilib. Yəni hərəkətin baş verdiyi gündən yox, ödəyicinin onun hüquqlarının pozulduğunu bildiyi (və ya bilməli olduğu) gündən. Sualım isə belədir. Şərti olaraq hesab edək ki 2015-ci ildə vergi ödəyicisinin hüquqları pozulub. Lakin o bunu yalnız 2017-ci ildə mənbəyi və müddəti bəlli olan mənbədən bilib. Daha dəqiq desək, hesab edək ki 2015-ci ildə vergi orqanı əməkdaşı vergi ödəyicisinin aldadaraq onu ödəniş etməyə məcbur etmişdir (hesab edək ki gəlir vergisinin 2500 manatdan artıq olan hissəsindən 25% əvəzinə 2000 manatdan artıq olan hissəsinin 30%-nə vergi hesablamağa məcbur edib). 2017-ci ildə isə ödəyici Çağrı Mərkəzinə zəng etdikdə təsadüfən öyrənir ki, bu ödəniş tələbi qanunsuz olub. Yəni 2013-cü ildən etibarən gəlir vergisinin dərəcəsi 2500 manatdan artıq olan hissəyə 25% tətbiq oldunduğunu öyrənib və başa düşüb ki onun hüquqlarını pozublar. (Məlum olduğu kimi ÇM-nə edilən zəngi 3 ay ərzində əldə etmək olar). Eyni zamanda, unutmaq olmaz ki Məcəllə vergi ödəyicisinin bildiyi gündən 3 ay ərzində şikayət edə biləcəyini deyir. Vergi ödəyicisi isə onun hüquqlarının pozulduğunu 2017-ci ildə ÇM-dən öyrənibsə o zaman 3 ay ərzində şikayət edə bilməlidir. İndi sual belədir, Vergi ödəyicisi yuxarı vergi orqanına şikayət verə bilər? Yoxsa qanunsuz qərarın (hərəkətin) qurbanı olmalıdır? P.S Sualdakı misal şərtidir, xahiş edirəm onu hələ şərti qəbul edin və gəlir vergisinin dərəcələri barədə məlumat verməyə vaxt itirməyin.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 62.3-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən)yuxarı verqi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) şikayət müddəti 3 ay müəyyən edilmiş və qeyd olunan müddətin axımının başlanğıcı şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və bilməli olduğu gündən müəyyən edilmişdir. Şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və bilməli olduğu an işin faktiki hallarının hərtərəfli araşdırılması və qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilir.

Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən üzrlü səbəbdən göstərilən müddət buraxılmışdırsa, yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi şikayəti verən şəxsin ərizəsinə əsasən həmin müddəti bərpa edə bilər.

Eyni zamanda qeyd etdiyiniz misal ilə əlaqədar olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası Konstitusiya və qanunlarına əməl etməli, qanunla müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirməlidir. Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 72-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 62.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf, raufgarayev83@gmail.com (23.05.2017) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15383)
03.05.2017 tarixdə gedən sualla bağlı Vergilər Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsindən rəsmi yazılı və konkret cavab ala bilməmişəm. Cavabınızda 4038135 nömrəli telefonla əlaqə saxlamağı tövsiyyə etmişdiniz. İnsan Resusrsları Şöbəsinə bilmirəm 03.05.2017 tarixdəki sualı hansı formada verim ki, onlar mənə dolayı yolla yox konkret olaraq cavab versinlər. Səhv varsa etiraf edin ki, düzdü biz səhv etmişik və ilin əvvəlindəki imtahanda tibbi arayış məsələsini qəbulla bağlı ərizədə qeyd olunan bəndlərə salmamışıq. Buna rəğmən də sizin qeyd etdiyiniz məsələ düzgündür. Bunun üçündə 2-ci imtahanda sizin də haqlı olaraq hüququnuz pozulub. Bunu da hüquqi müstəvidə tələb etmək hüququnuz var. Gələcəkdə belə halların baş verilməməsi üçün addımlar atacağıq və sizin hüququnuz bərpa olunacaq. Bunları yazmaq əvəzinə eyni məzmunlu məktubları şöbə müdiri adından, aparat rəhbəri adından mənim elektron ünvanıma göndərməklə elə bilirsiniz ki, vətəndaşa cavab verdiniz. Bununla da hər şey həll olundu. Halbuki mənim yazdıqlarıma diqqət etmək istəsəniz görərsiniz ki, vətəndaş yalnız öz hüququnun bərpası üçün yazılı cavab istəyir. Dolayı cavablar yox

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir. Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərini həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya 4038135 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural, tur-h@mail.ru (23.05.2017) (Oxunub: 38 dəfə, Orta qiymət: 4.67, ID: 15382)
1. Azərbaycan rezidenti olan X şirkəti Azərbaycan hüdudlarından kənarda A ölkəsində məhsulu alaraq, B ölkəsində Azərbaycanda rezident olan Y şirkətinə təqdim edir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məhsulun X şirkəti tərəfindən alınması və Y şirkətinə təqdim olunması Azərbaycanın hüdudlarından kənarda həyata keçirilir. Belə olan halda X şirkətinin Y şirkətinə məhsul təqdim etməsi ƏDV-ə cəlb olunan əməliyyat sayılırmı? Əgər sayılmırsa ƏDV-dən azad olunan yoxsa 0 dərəcə ilə ƏDV-ə cəlb olunan əməliyyat hesab edilir?
2. Azərbaycanda rezident olan (qeydiyyatdan keçən) iki şirkət biri digərinə göstərdiyi xidməti Azərbaycan hüdudlarından kənarda yerinə yetirərsə, belə olan halda göstərilən xidmətin dəyəri ƏDV-ə hansı formada cəlb olunur? Bu cür əməliyyat ƏDV-dan azad əməliyyat hesab edilir yoxsa 0 dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyat sayılır?

1. Cavab: Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxs tərəfindən malların təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda həyata keçirildiyi üçün ƏDV-nin vergitutma obyekti yaranmır və həmin əməliyyat Azərbaycan Respublikasında ƏDV tutulan əməliyyat sayılmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159-cu, 167-ci168-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 168-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi Azərbaycan Respublikasında ƏDV tutulan əməliyyat sayılmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159-cu168-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həşimov Rüfət Rüfət, rhashimoff@gmail.com, Bakı (23.05.2017) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15381)
Şirkətimiz turizm agenti kimi fəaliyyət göstərir, yəni turoperatorla müqavilədə göstərilən komisyon haqqı almaq şərti ilə turpaket alıb vətəndaşlara təqdim edirik. VÖEN-i olmayan müştəridən ödənişi bank hesabımıza otuzdurmaq tələb edilən zaman müştərilərin əksəriyyəti bu prosesi qəliz olduğunu bəhanə edərək ödənişi nağd şəkildə etməyi xahiş edirlər,əks halda bizimlə əməkdaşlıq etməkdən imtina edirlər. Sualımız ondan ibarətdir ki, VÖEN-i olmayan müştəridən ödənişi kassa mədaxil orderi vasitəsilə naqd şəkildə alıb, həmin gün şirkətimizə aid olan hesablaşma hesabımıza öz tərəfimizdən otuzdurub və turoperatora o vəsaiti göndərmək ilə mövcüd verqi qanunvericiliyini pozmuş olmuruq ki?

Bildiririk ki, müştəri tərəfindən turpaketlərin dəyərinin turagentlərə nağd şəkildə ödənilməsi “Nağdsız hesablaşmalar” haqqında Qanunun tələblərinə ziddir və bu ödəniş mütləq qaydada nağdsız qaydada həyata keşirilməlidir.

Xatırladaq ki, nağdsız hesablaşmalara

- bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;

- ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;

- birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar aid edilir.

Bax: Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Rövşən Kamil, rovshan_mamedov@mail.ru, Gəncə (23.05.2017) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15380)
1. MMC-in 310.000 manat dəyərində nizamnamə kapitalı var. 100%-lik səhmə malik təsisçi əgər səhmlərin 40%-ni satmaq istərsə və onun xalis kapitalı (bölüşdürülməmiş mənfəət - cari dövrün mənfəəti = 10.000 manat) 310.000 manat və əlavə olaraq 10.000 manat olarsa bu zaman nominal dəyərinə satılmış səhmlər üzrə mənfəət hansı məbləğdən yaranır: a) 320.000*vergi yoxsa b) 10.000*vergi?
2. MMC-nin təsisçisi (və ya təsisçilərindən biri) təsisçilərlə hesablaşmalar hesabı vasitəsi ilə sahibi olduğu müəssisəyə faizsiz borc vəsaiti verə bilərmi və bu zaman borc müqaviləsi məcburiyyəti varmı? Borc müqaviləsi olmasa verilmiş, lakin borc müqaviləsi ilə rəsmiyyətə salınmamış vəsaitə görə vergi öhdəliyi yaranırmı?

1. Cavab: Bildiririk ki, hüququ şəxsin 100 faiz iştirak payına sahib olan təsisçi payını digər fiziki və ya hüquqi şəxsə təqdim etdiyi (satdığı) halda, alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə aktivlərin xalis dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı müsbət fərqdən, habelə iştirak payları aktivlərin xalis dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə onların satış qiyməti ilə nominal dəyəri arasındakı fərqdən gəlir (mənfəət) vergisini hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Zərurət yarandıqda, əlavə məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci, 99.3.8-ci, 101.2-ci, 104.1-ci, 146.1-ci, 164.1.5-ci, 164.1.17-ci və 197.1.2-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 64-cü154-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq fiziki və hüquqi şəxslər qanunvericiliyə zidd olmayan hər hansı şərtləri qoymaqla öz hüquq və vəzifələrini müqavilə əsasında müəyyənləşdirir. Müqavilə mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması olaraq bağlanır.

Borc müqaviləsinə görə, iştirakçılardan biri (borc verən) pula və ya digər əvəz edilən əşyalara mülkiyyət hüququnu digər iştirakçıya (borc alana) keçirməyi öhdəsinə götürür, digər iştirakçı (borc alan) isə aldıqlarını müvafiq olaraq pul və ya eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar şəklində borc verənə qaytarmağı öhdəsinə götürdüyü halda belə əməliyyatlar vergiyə cəlb edilən əməliyyatlar hesab edilmir.

Müvafiq rəsmiləşdirmə aparılmadan borcun verilməsi uçotsuz qiymətlilərin əmələ gəlməsinə dəlalət edir, bu da öz növbəsində Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyasının tətbiqinə əsas verir.

Bax: Mülki Məcəlləsinin 6.2-ci, 389-cu, 398-ci 739.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Füzuli Abdullayev Abdulla, fizuli97@gmail.com, Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi (23.05.2017) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15379)
Mənim yuxarıdakı göstərilən ünvanda 3 qardaşa umumi sahəsi 5 sot olan torpaqda, sahəsi 520 m2 iki mərtəbəli yaşayış mənzilim var. 2016-cı il yay aylarında mən və mənim qardaşımın biri bu evin iki tərəfin təmir edərək 2016-cı ilin sentyabrından yaşamağa başlamışıq. Torpaq və evin lahiyəsi mənim adımadır. Özüm Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Heç yerdə işləmirəm. Sizdən xahiş edirəm mənə bu torpağa evlə birlikdə nə qədər vergi verməyimi məlumat verməkdə köməklik edəsiniz. Əvvəcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətdə olan evin yaşayış sahələrinə münasibətdə 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadrat metrinə Abşeron rayonu üzrə müəyyən olunan 0,3 manat vergi dərəcəsi tətbiq edilir.

Evinizin yerləşdiyi torpaq sahəsinə görə torpaq vergisinin hesablanması üçün torpaq sahəsinin hər 100 m2 görə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri üzrə 0,5 manat tətbiq olunmalıdır.

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin ödəməli olduqları əmlak vergisininin məbləği 30 manata (evlərin icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla), torpaqlara görə torpaq vergisinin məbləği isə 10 manata qədər azaldılır.

Xatırladırıq ki, hesablamaların aparılması üçün saytımızın “Faydalı” bölməsinin “Vergi kalkulyatoru” hissəsində yerləşdirilmiş “Torpaq vergisinin hesablanması” hesablayıcı kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=213).

Güzəşt hüququndan istifadə etmək üçün tərəfinizdən yerli bələdiyyə orqanına müharibə veteranı statusunuzu təsdiqləyən müvafiq sənəd təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci, 199.3-cü, 200-cü, 206.3-cü, 207.2-ci və 208-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.