Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
Facebook Twitter YouTube
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Kərimov Əbülfəz Qənimət oğlu, abulfaz_karimov@mail.ru (30.03.2015) (Oxunub: 11 dəfə, Orta qiymət: 5)
Vergi Məcəlləsinin 114.2.7-ci maddəsində qeyd edilən konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər anlayışının mənasını bilmək istərdim.

Bildiririk ki, konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər dedikdə vergi ödəyicisinin əvvəllər gəlirin əldə edilməsi prosesində istifadə etdiyi, lakin sonradan gəlirin əldə edilməsi prosesində istifadəsi dayandırılaraq anbarda və ya başqa yerdə saxlanılan əsas vəsaitlər başa düşülür.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci (əsas vəsait anlayışı) və 114.2.7-ci (amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan məbləğlər) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Anar Babayev Vahid oğlu, anar2660@yahoo.com (30.03.2015) (Oxunub: 12 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Sualım işçiyə məzuniyyət hesablanarkən gəlir vergisinin tutulması haqqındadır. Misala uyğun izah etməyinizi xahiş edirəm. Misal. İşçi fevral ayının 16-dan martın 27-dək məzuniyyətə çıxır. Hesablanmış cəmi məzuniyyət məbləği 236.84 manatdır. Fevral ayı üçün işlədiyi günlərin əmək haqqı 120 manat, fevral ayına düşən məzuniyyət günlərinin haqqı isə 102.63 manat, mart ayı üçün işlədiyi günlərin əmək haqqı 40 manat, mart ayına düşən məzuniyyət günlərinin haqqı isə 134.21 manatdır. Gəlir vergisi necə hesablanacaq: (120+236.84)*14% yoxsa? Xahiş edirəm izah edəsiniz.

Bildiririk ki, işçiyə verilən əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylara təsadüf etdiyi halda məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi həmin ayların əmək haqqısı ilə cəmlənərək gəlir vergisinə cəlb edilir.

Əsas iş yerində muzdlu işçinin aylıq gəliri (azadolma və güzəştlər çıxılmadan) 250 manatadək olduğu halda həmin məbləğin əmək qabiliyyətli əhali üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2015-ci il üzrə 140 manat) məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Sorğunuzda qeyd olunan halda muzdlu işçinin digər güzəşt və azadolma hüququ olmadıqda, onun aylıq gəlirlərindən əsas iş yeridirsə fevral ayı üzrə (120+102,63-140)*14%=11,57 manat, mart ayı üzrə (40+134,21-140)*14%=4,79 manat, əsas iş yeri deyilsə fevral ayı üzrə (120+102,63)*14%=31,17 manat, mart ayı üzrə (40+134,21)*14%=24,39 manat gəlir vergisi hesablanacaqdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 102.1.6-cı, 102.8-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) və 150-ci (hesablanmış vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilməsi müddətləri) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 noyabr tarixli, 1107-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abdullayev Aqil Əli, aqiluluxanli@rambler.ru, Bakı (30.03.2015) (Oxunub: 7 dəfə, Orta qiymət: 5)
Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətdə olduğu yer barədə ərizənin verilməməsinə, həmçinin digər uçot məlumatlarında dəyişiklik haqqında məlumatın təqdim edilməməsinə görə, habelə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş "Fərqlənmə nişanı" olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınmasına görə hansı miqdarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin olduğu yer dəyişdikdə bu barədə ərizənin bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən 40 gün müddətində verilməməsinə, həmçinin digər uçot məlumatlarında dəyişiklik haqqında dəyişiklik baş verən gündən 40 gün müddətində məlumatın təqdim edilməməsinə görə, habelə “Fərqlənmə nişanı” olmadan, avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınmasına görə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.3-cü (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), 58.2-ci (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları) və 221.4.7-ci (sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Emin Məmmədov Sabir, Emishka_099@rambler.ru (30.03.2015) (Oxunub: 8 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən fiziki şəxs kimi işləyirəm. Mənim obyektimdə səyyar vergi yoxlaması aparılıb və nəticədə qərar çıxıb. Malın uçota alınmamasına görə 15000 azn sanksiya qoyulub. Mən bu qərardan narazı olduğumu qərarda yazılı surətdə bildirmişəm. Şikayət məktubunu necə yaza bilərəm? Və məni bir də bu məsələni həll etmək üçün vergi idarəsinə dəvət edəcəklərmi?

Bildiririk ki, əsas vəsaitin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə vergi ödəyicisinə gizlədilmiş və ya uçota alınmamış vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan çox olan hissəsinə 5 faiz miqdarında, il ərzində belə hallara təkrar yol verildikdə, gizlədilmiş və ya uçota alınmamış vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan çox olan hissəsinə 10 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi yoxlaması aktı üzrə yazılı izahatlar və ya etirazlar təqdim edildikdə, yoxlamanın materialları vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxslərinin və ya fərdi sahibkarın və (və ya) onların nümayəndələrinin iştirakı ilə baxılır.

Vergi orqanı vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın yeri və vaxtı haqqında vergi ödəyicisinə əvvəlcədən məlumat verir. Vergi ödəyicisi ona əvvəlcədən məlumat verilməsinə baxmayaraq, üzrlü səbəb olmadan gəlməyibsə, yoxlamanın materiallarına, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən etirazlara, izahatlara, digər sənəd və materiallara onun iştirakı olmadan baxılır.

Onu da qeyd edək ki, vergi ödəyicisi vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) bilavasitə vergi nəzarətini həyata keçirən Vergilər Nazirliyinə və ya məhkəməyə şikayət verə bilər.

Eyni zamanda vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən elektron qaydada şikayət xarakterli müraciət etmək mümkündür.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 39.7-ci (səyyar vergi yoxlamasının nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi), 58.8-ci (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları), 62-ci (şikayət verilməsi qaydası) və 63-cü (vergi orqanında şikayətə baxılma) maddələri.

Vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə, o cümlədən sorğunuzda qeyd edilənlərlə bağlı araşdırmanın aparılması üçün ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ələkbərov Rəsul Səfər, resulalakberov@hotmail.com (30.03.2015) (Oxunub: 8 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən icarəyə götürdüyüm obyektin ödəmə mənbəyindən vergisini ödəyirəm həmçinin bəyannaməsinidə verirəm, mənə icarəyə verən adam bəyannamə verməlidirmi əgər onun gəliri yalnız mənim icarəmdəndirsə və yaxud başqa gəlirləri də olsa necə? Zəhmət olmasa buna aydınlıq gətirərdiniz. İndidən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, fiziki şəxs yalnız icarədən gəlir əldə etdiyi halda onun əldə etdiyi gəlirləri üzrə vergi öhdəliyi icarəçi şəxs tərəfindən yerinə yetirildiyi üçün icarədar fiziki şəxsin vergi bəyannaməsi təqdim etmək öhdəliyi yaranmır.

Fiziki şəxs əmlakın icarəyə verilməsindən əlavə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda isə, sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, gəlir və xərclərinin uçotunu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrı-ayrılıqda aparmalı və digər fəaliyyət növü üzrə seçdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (gəlir vergisi, ƏDV və ya sadələşdirilmiş vergi) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və müvafiq bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 96-cı (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 124-cü (ödəmə mənbəyində icarə haqlarından vergi tutulması), 149-cu (bəyannamənin verilməsi), 150-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti), 177-ci (bəyannamələrin verilməsi və ƏDV-nin ödənilməsi), 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) və 221-ci (sadələşdirilmiş verginin hesablanması, ödənilmə müddəti və bəyannamənin verilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramil Yüzbaşıyev, yasavul89@gmail.com, Bakı (30.03.2015) (Oxunub: 4 dəfə)
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bilmək istəyirəm vergi orqanlarına dövlət imtahanı nə zaman başlayacaq?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir. İşə qəbulla bağlı keçirilmiş müsabiqənin 2014-cü ilin dekabr ayında başa çatdığını nəzərə alaraq yaxın zamanda növbəti müsabiqənin keçirilməsi gözlənilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sarıyev Şəfa Fərhad oğlu, omarefendi202@mail.ru, Bakı (30.03.2015) (Oxunub: 10 dəfə)
Salam. Öyrənmək istərdim ki, hal-hazırda minimal əmək haqqı fondu nə qədərdir?

Bildiririk ki, minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2013-cü il sentyabrın 1-dən 105 manat müəyyən olunmuşdur.

Sorğunuzda qeyd olunanlarla bağlı əlavə məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığına görə aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 avqust 2013-cü il tarixli, 3112 nömrəliMinimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında Sərəncamı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli, 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İlqar Məmmədov Ələddin, ilqar_300@list.ru, Sumqayıt (30.03.2015) (Oxunub: 5 dəfə)
Salam. Mən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişəm. İmtahanda iştirak edə bilərəmmi?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu müraciətiniz tərəfimizdən cavablandırılaraq 28.02.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar əlavə məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələr bölməsindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Səmədov Vaqif Kənan oğlu, sm2014baku@hotmail.com, Bakı (30.03.2015) (Oxunub: 5 dəfə)
Salam. İcarədar icarəçiyə təsərrüfat obyektini icarə müqaviləsi əsasında istifadəyə vermişdir. Lakin icarəçi heç bir xəbərdarlıq etmədən,NKA-nı qeydiyyatdan çıxarmadan və obyektin kodunu ləğv etmədən fəaliyyətini dayandıraraq obyekti tərk etmişdir. Hazırda icarədar həmin obyekti başqa bir icarəçiyə icarəyə verə bilmir. Keçmiş icarəçi isə öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Belə olduğu halda həmin obyektdə quraşdırılmış NKA-nı, POS terminalı icarədar necə qeydiyyatdan çıxarda bilər? Həmçinin obyektin kodunu necə ləğv edə bilər? Nəzərə alın ki, əvvəlki icarəyə götürən tərəflə heç bir əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Xahiş edirəm ki, bunun həll olunma prosedurunu ətraflı yazasınız.

Bildiririk ki, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması vergi ödəyicisinin Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında Arayış ilə müraciəti əsasında həyata keçirilir.

Bununla yanaşı, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması vergi orqanına daxil olmuş mənbəyi bəlli olan (məhkəmə qərarı, icarəyə verən icarə müqaviləsini pozduqda, obyekt söküldükdə, fiziki şəxs vəfat etdikdə) digər rəsmi məlumat əsasında da həyata keçirilir.

Onu da qeyd edək ki, obyektdə quraşdırılmış NKA qeydiyyatdan çıxarılmadan, həmin obyekt üzrə vergi ödəyicisinin uçotunun ləğv edilməsinə yol verilmir.

NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması barədə ərizə vergi orqanına kağız formada vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) tərəfindən, elektron formada isə həm vergi ödəyicisi tərəfindən, həm də onun müqavilə bağladığı STXM tərəfindən göndərilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər nazirliyinin 05.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nəsiyyəti Pərvin Ələddin, pervinazeri@gmail.com, Sumqayıt (30.03.2015) (Oxunub: 5 dəfə)
MMC yaratmaq üçün hansı sənədlər lazımdır və hara müraciət etmək lazımdır?Zəhmət olmazsa ətraflı informasiya verərdiniz. Çox sağ olun.

Bildiririk ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatına alınması üçün onun hüquqi ünvanı üzrə qeydiyyatı aparan müvafiq vergi orqanına “Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizə təsisçi (bir neçə təsisçi olduqda isə, bütün təsisçilər) və ya onun (onların) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır və notariat qaydasında təsdiqlənir. Ərizə ilə birlikdə hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnamə (2 nüsxədə), hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun yaradılması, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması haqqında təsisçi (təsisçilər və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri) tərəfindən təsdiq edilmiş qərarlar, “Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”nin təsisçilər barədə əlavəsi (Qurumun təsisçisi hüquqi şəxs olduqda “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat”, onun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti, fiziki şəxs olduqda isə “Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat”, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti), təsisçilər tərəfindən icraedici səlahiyyətlərə malik olan qanuni təmsilçinin və ya rəhbərin təyin edilməsi barədə qərarın surəti (qanuni təmsilçinin və ya rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti), hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd, nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd ((bank qəbzi, daşınmaz əmlakın ipotekası və sair) məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnaməsində nizamnamə kapitalının müəyyən müddətə, yəni 3 aydan çox olmayan müddətdə ödənilməsi nəzərdə tutulmayıbsa, habelə nizamnamə kapitalına pul formasında ödənilməyən əmlak qoyulduqda əmlakın qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi), dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd və ərizə təsisçinin (təsisçilərin) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalandıqda vəkalətnamə təqdim olunur.

Azərbaycan Respublikasının fiziki və hüquqi şəxsləri tərəfindən təsis edilən yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin dövlət qeydiyyatının heç bir rüsum ödənilmədən elektron qaydada aparılması da mümkündür. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron qeydiyyatı gücləndirilmiş elektron imzadan (o cümlədən “Asan İmza”dan) istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsi portalının “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinin “H/Ş elektron qeydiyyatı” hissəsinə daxil olaraq həyata keçirilir.

Onu da qeyd edək ki, dövlət rüsumunun məbləği bankların, birjaların, sığortaçıların, sığorta birlik və brokerlərinin, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəliklərinin və filiallarının qeydiyyatı üçün 220 manat, kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün 3 manat, digər hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün 11 manat müəyyən olunmuşdur.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanununun 5-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli, 223-IIQ nömrəli Dövlət rüsumu haqqında Qanununun 20-ci maddəsi və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Zaur Sultanov Adil, Zaur.sultanov.91@mail.ru (30.03.2015) (Oxunub: 7 dəfə)
Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” Qanununun 12-ci bəndində təhsil formaları qeyd olunmuşdur. Belə ki, təhsilin 3 forması vardır. 1. formal 2. qeyri-formal 3. informal. Müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması qeyri-formal təhsil sayılır. Vergi Məcəlləsinin 164.1.13-cü maddəsində təhsil xidmətlərinin göstərilməsi ƏDV-dən azad olunmuşdur. Odur ki, tədris kurslarında həyata keçirilən təhsil formasının qeyri-formal təhsil xidmətinə aid olduğu nəzərə alaraq vergi Məcəlləsinin 164.1.13-cü maddəsinə əsasən əlavə dəyər vergisindən azaddır. Xahiş edirəm fikrimin düzgünlüyünü təsdiqləyəsiniz.

Bildiririk ki, sizin müraciətiniz hazırda araşdırılır və qısa müddət ərzində cavablandırılaraq səhifəmizdə yerləşdiriləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məsim Əliyev Şaiq, Mesim-eliyev@mail.ru, Bakı (30.03.2015) (Oxunub: 5 dəfə)
Salam. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət yaratmaq istəyirəm. Saytdan lazım olacaq nizamnamə, təsis, qeydiyyat ərizəsi ilə tanış oldum. Bu sənədlərlə ilk öncə notariata müraciət etməliyəm? Ya birbaşa vergi orqanına? Bundan əlavə xarici vətəndaş olduğum üçün hər hansısa bir problem yaranmır ki?

Bildiririk ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatına alınması üçün onun hüquqi ünvanı üzrə qeydiyyatı aparan müvafiq vergi orqanına “Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizə təsisçi (bir neçə təsisçi olduqda isə, bütün təsisçilər) və ya onun (onların) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır və notariat qaydasında təsdiqlənir. Ərizə ilə birlikdə hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnamə (2 nüsxədə), hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun yaradılması, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması haqqında təsisçi (təsisçilər və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri) tərəfindən təsdiq edilmiş qərarlar, “Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”nin təsisçilər barədə əlavəsi (Qurumun təsisçisi hüquqi şəxs olduqda “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat”, onun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti, fiziki şəxs olduqda isə “Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat”, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti), təsisçilər tərəfindən icraedici səlahiyyətlərə malik olan qanuni təmsilçinin və ya rəhbərin təyin edilməsi barədə qərarın surəti (qanuni təmsilçinin və ya rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti), hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd, nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd ((bank qəbzi, daşınmaz əmlakın ipotekası və sair) məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnaməsində nizamnamə kapitalının müəyyən müddətə, yəni 3 aydan çox olmayan müddətdə ödənilməsi nəzərdə tutulmayıbsa, habelə nizamnamə kapitalına pul formasında ödənilməyən əmlak qoyulduqda əmlakın qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi), dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd və ərizə təsisçinin (təsisçilərin) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalandıqda vəkalətnamə təqdim olunur.

Təsisçi xarici vətəndaş olduğu halda qeyd olunan sənədlərdən əlavə, onun vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı, yaxud hər hansı üçüncü ölkədə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmasını təsdiq edən sənəd təqdim olunmalıdır.

Onu da qeyd edək ki, dövlət rüsumunun məbləği bankların, birjaların, sığortaçıların, sığorta birlik və brokerlərinin, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəliklərinin və filiallarının qeydiyyatı üçün 220 manat, kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün 3 manat, digər hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün 11 manat müəyyən olunmuşdur.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanununun 5-ci və 7.1.2-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli, 223-IIQ nömrəli Dövlət rüsumu haqqında Qanununun 20-ci maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Quliyev Sərxan Vidadi oğlu, serxan_quliye_81@mail.ru, Ağdam rayonu, Zəngişəli kəndi (30.03.2015) (Oxunub: 5 dəfə)
Vergi orqanının əməkdaşı vəsiqə və qərar göstərmədən mənzilə girməyə icazəsi var? Və onlar cəriməni harada yazmalıdırlar? Əvvəlcədən təşəkkür edirik.

Bildiririk ki, səyyar vergi yoxlaması (operativ nəzarət tədbiri) keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazisinə və ya binasına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) bilavasitə daxil olması həmin şəxslər tərəfindən öz xidməti vəsiqələrini və vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) həmin vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında qərarını və ya məhkəmənin qərarını təqdim etdikdən sonra həyata keçirilir.

Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin yaşayış binalarına (sahələrinə) orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına yol verilmir.

Səyyar vergi yoxlaması aktı istisna olmaqla digər “Akt” tipli sənədlər tətbiq edilmə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq səyyar vergi yoxlaması (operativ nəzarət tədbiri) həyata keçirildiyi yerdə tərtib edilir.

Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi isə vergi orqanında səyyar vergi yoxlamasının, habelə operativ nəzarət tədbirinin materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri (rəhbərin müavini) tərəfindən çıxarılan qərara əsasən həyata keçirilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə çıxarılmış qərar əsasında 10 gündən gec olmayaraq vergi ödəyicisinə vergi borcunun, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin, inzibati cərimələrin, habelə aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması barədə tələbnamə göndərilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 40-cı (səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi üçün vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin ərazilərə və ya binalara daxil olması), 50.5-ci50.6-cı (operativ vergi nəzarəti) maddələri, vergilər nazirinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi auditinin keçirilməsi qaydaları”nın 20.10.1-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rasim Kazimov Vahid, rasim.kazimov.1996@mail.ru, Bakı (30.03.2015) (Oxunub: 7 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam, hörmətli vergi əməkdaşları. Şərti olaraq deyək ƏDV ödəyicisi B yenə bir başqa ƏDV ödəyici olan A şirkətinə 100+18 dəyərində xidmət göstərir. A şirkətinin pulu olmadığı üçün B şirkətinə 100+18 dəyərində mal təqdim etmək qərarına gəlir. Barter əməliyyatı nağd olmayan qaydada həyata keçirilmiş ödəmədirsə, burada ƏDV-ni həm A həm B necə əvəzləşdirə bilər? Hər ikisi üçün yerinə yetrilməli olan proseduru xaiş edirəm izah edərdiz.

Bildiririk ki, barter müqaviləsi əsasında əməliyyatlar aparılarkən, habelə debitor və kreditor borclarının əsas məbləği ödənilməyərək qarşılıqlı qaydada əvəzləşdirilərkən həmin əməliyyatlara görə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə ƏDV məbləğləri ƏDV-nin depozit hesabına nağdsız qaydada ödənildiyi halda həmin məbləğlər əvəzləşdirilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci (büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV) maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Faiq Rəcəbəliyev Səməd, faiq_recebeliyev@mail.ru, Siyəzən rayonu (30.03.2015) (Oxunub: 5 dəfə)
Salam. Mən noyabr və dekabr aylarında olan imtahanların hər ikisindən uğurla keçmişəm və hal hazırda Vergilər Nazirliyinin ehtiyyat kadrındayam. Bilmək istərdim ki mənim işlə təmin olunma müddətim təqribi nə qədər vaxta kimi çəkəcək. Və mümkünsə dekabr ayından bügünə kimi ehtiyyatda olan kadrların neçə nəfərinin işlə təmin olunduğunu öyrənə bilərəmmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin müvafiq əmri və ya komissiyasının qərarına əsasən müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçərək siyahıya daxil edilmiş ehtiyat kadrların vakant vəzifələrə təyin olunması zamanı onların müsabiqədə topladıqları ballar üzrə siyahı ardıcıllığı, ixtisasları əsas götürülür və onlar balların azalması prinsipi ilə vəzifələrə təyin olunurlar, vəzifəyə təyin olunmamış ehtiyat kadrlar isə bu barədə qərarın qəbul edildiyi gündən iki il müddətində siyahıda saxlanılırlar.

2014-cü ildə vergi orqanlarında işə qəbulla əlaqədar keçirilmiş müsabiqədə müvəffəqiyyət qazan namizədlərdən işlə təmin olunanların sayı barədə məlumatları səhifəmizin Vergi orqanlarında işə qəbulla əlaqədar keçirilmiş müsabiqələrə dair statistik Məlumatlarbölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydalarının 32-ci, 33-cü və 42-ci bəndləri.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Natiq Ayvazov Namik oğlu, natiq-208@mail.ru (30.03.2015) (Oxunub: 7 dəfə)
Salam, Gürcüstan vətandaşı burada VÖEN ala bilərmi? Mümkündürsə necə almaq olar?

Bildiririk ki, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini fiziki şəxs kimi həyata keçirmək istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin sürəti ilə yaşadığı yer üzrə vergi orqanına müraciət edərək uçota alınırlar.

Əlavə olaraq bildiririk ki, qeyd olunan müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilə bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 33-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu) və 34-cü (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları) maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 10.04.2013-cü il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kamran Vəlixanov Adil, valikhanov.kamran@gmail.com, Qusar (30.03.2015) (Oxunub: 6 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən bankda işləyirəm. Əlavə olaraq yerli bələdiyyə orqanlarında mühasibatlıq xidmətləri göstərmək istəyirəm. Birinci sual: Mənə bunu etməyi qadağan edəcək hər hansı bir hal varmı? İkinci sual: Mən mühasibatlıq xidmətləri göstərmək üçün VÖEN açmalıyam. Bunu elektron xidmətdən istifadə etməklə mümkündürmü və bunun üçün elektron imza mütləqdirmi? Üçüncü sual: Mühasibatlıq xidmətlərinə görə əldə edilən gəlirə görə hansı vergiləri ödəməliyəm? Çox sağ olun!

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən şəxs fiziki şəxs kimi uçota alınmaq üçün kağız və ya elektron formada vergi orqanına müraciət edilə bilər.

Vergi orqanlarında fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması kağız daşıyıcısında Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə və ona əlavə olunmuş uçota alınmaq istəyən fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Elektron qeydiyyat yalnız gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan İmza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı bölməsi vasitəsilə aparılır.

Vergi ödəyicisi vergi orqanında uçota alınan zaman seçdiyi vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş vergi, gəlir vergisi, ƏDV, ödəmə mənbəyində tutulan vergilər və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlidirlər.

Bankda işləyə-işləyə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağınıza məhdudiyyətin olub-olmaması barədə məlumat almaq üçün isə işlədiyiniz banka müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 33-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 34-cü (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 10.04.2013-cü il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qəniyev Farid Xalid oğlu, f.ganiyev@hotmail.com, Bakı (30.03.2015) (Oxunub: 9 dəfə)
Salam. Mən, öz mənzilimi satmaq istəyirəm. Notariat kontorunda mənə alqı-satqı əməliyyatının vergiyə cəlb ediləcəyini bildirdilər. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində bununla bağlı məlumat tapa bilmədim. Mən vergi ödəyicisi deyiləm, sadəcə özümə məxsus əmlakımı satıb başqa bir əmlak almaq istəyirəm. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı yarana biləcək vergilər barədə və bu yaranmış vergilərin qanunla necə tənzimləndiyi barədə məlumat verməyinizi və məktubuma rəsmi cavab verməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən şəxs vergi ödəyicisi sayılır.

Vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində əsas yaşayış yeri olan daşınmaz əmlakının təqdim edilməsindən əldə etdiyi gəlirlər gəlir vergisindən azaddır.

Əsas yaşayış yeri olmayan və sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilməyən daşınmaz əmlakın, habelə 3 ildən az müddətdə əsas yaşayış yeri olan mənzilin və ya yaşayış yerinin təqdim edilməsindən gəlir əldə edən fiziki şəxs bu cür gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq vergi orqanında uçota durmalıdır. Bu əməliyyat qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirilən əməliyyat sayılır və ƏDV-nin vergitutma obyektini yaratmır. Fiziki şəxs həmin gəlirdən müvafiq təsdiqedici sənəd əsasında gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclərini çıxaraq gəlir vergisini hesablamalı (gəlirlər 30000 manatadək olduqda 14 faiz, 30000 manatdan çox olduqda isə 4200 manat üstəgəl 30000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi dərəcəsi ilə) və müvafiq bəyannaməni vergi orqanına təqdim edərək hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.4-cü (vergi ödəyicisi anlayışı), 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 99.3-cü (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir), 101.2-ci (gəlir vergisinin dərəcəsi), 102.1.9-cu (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası), 149-cu (gəlir vergisinin bəyannaməsinin verilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əliağa Ağayev, aliagaageyev@gmail.com (19.03.2015) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 5)
Kommersiya tipli MMC-nin fəaliyyətinin qeyri-müəyyən müddətə dayandırmaq olurmu?

Bildiririk ki, fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması üçün vergi ödəyicisi tərəfindən uçotda olduğu vergi orqanına Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış təqdim edilməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməlidir.

Vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Əlavə olaraq bildiririk ki, qeyd olunan ərizə forması onlayn göndərildikdə bir dəfəyə beş illik dövrdən çox müddət göstərmək mümkün olmadığından daha uzun müddətə fəaliyyəti dayandırmaq üçün həmin ərizə icra olunduqdan sonra əvvəlki ərizədə göstərilən dövrdən sonrakı beş illik dövr (dövrlər) üzrə yeni ərizə (ərizələr) göndərilə bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.3-cü (vergi ödəyicisinin vəzifələri) maddəsi, Vergilər Nazirinin 15 yanvar 2008-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişVergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış” formasının doldurulması Qaydası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24 dekabr 2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kənan İsayev, isayevkf@gmail.com (19.03.2015) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 1.5)
Salam! Azərbaycanda online-mağaza qeydiyyata almaq üçün hansı sənədlər lazımdır və nə qədər vergi ödəməliyəm?

Sorğunuzda qeyd olunan sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxs kimi həyata keçirmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, təsərrüfat subyektini (obyektini) uçota qoymalı və nağd hesablaşmaların aparılması nəzərdə tutulduğu halda, nəzarət-kassa aparatını qeydiyyata qoymalı, seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş, gəlir, ƏDV və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlisiniz.

Fiziki şəxs kimi vergi uçotuna alınmaq üçün şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə və fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə yaşadığı yer (şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən) üzrə vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşa bilər. Bundan başqa vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotuna alınmaq və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini əlavə etməklə müvafiq ərizəni vergi orqanına poçt vasitəsilə göndərmək mümkündür.

Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı bölməsi vasitəsilə aparılır.

Vergi ödəyicisi tərəfindən ödənməli vergilərin məbləği vergitutma obyektinə (gəlir, mənfəət, əmlak, torpaq, faydalı qazıntılar, təqdim edilmiş malların (işin, xidmətin) dəyəri və ya Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən digər vergitutma obyektləri) uyğun olaraq müəyyən edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 16.1.8-ci, 16.1.9-cu (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti), 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) maddələri və Azərbaycan Respublikasının 10.05.2005-ci il tarixli, 908-IIQ nömrəli Elektron ticarət haqqındaQanunu, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 10.04.2013-cü il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin “Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Vladimir, vladimir-vov72@mail.ru (19.03.2015) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən sizin keçirdiyiniz hərracla bağlı Bakı şəhərində hansı ünvana yaxınlaşmalıyam ki, ətraflı məlumat ala bilim?

Bildiririk ki, səhifəmizin “Faydalı” bölməsində yerləşdirilən Tenderlər və Hərraclarhissəsindən keçiriləcək hərraclar, o cümlədən “Əmlakın adı”nın üzərinə vurmaqla onların keçirilmə ünvanı və telefon nömrəsi barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Famil Əfsər oğlu Məmmədov, bokt.ef3@gmail.com, Bakı (19.03.2015) (Oxunub: 56 dəfə)
25.09.2013-cü ildən fəaliyyət göstərən BOKT "EFfektinvest" MMC-nin Nizamnamə kapitalı hazırda 660000 manat pul şəklində formalaşmışdır. Yeni təsisçilərin qoşulması ilə əlaqədar aşağıdakılara izah verilməsini xahiş edirəm - - a) Azərbaycan vətəndaşı xarici valyuta ilə təsisçilərə qoşulursa (150000 USD) onun vəsaitinin gətirəcəyi dividend valyutanın hansı kursu ilə müəyyən olunur - vəsaitin BOKT-un hesabına köçürüldüyü günün, yoxsa dividendlərin verilməsi haqqında qərarın verildiyi günün kursu ilə? b) Və hesabatlarda Nizamnamə kapitalı necə göstərilir - (660000+150000USD)?! - Fiziki şəxsin öz əmlakı ilə təsisçilərə qoşulması ilə əlaqədar hansı prosedur qaydalar və tələblər vardır (Əmlakın qiymətləndirilməsi, mülkiyyət hüququnun saxlanılması, Vergi orqanlarında qeydiyyat, dividendin ödənilməsi və s.)? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş dividend sayılır.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə yeni təsisçinin qoşulması ilə əlaqədar onun nizamnamə kapitalına xarici valyuta ilə mayanın qoyulmasına qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Sorğunuzda qeyd edilən hal üzrə, yeni təsisçinin daxil olması ilə əlaqədar nizamnamə kapitalının artırılması barədə dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün vergi orqanına müraciət edilməli, hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edilən hesabatlarda nizamnamə kapitalına əlavə vəsaitin qoyulmasına dair müvafiq qərarın verildiyi tarixə Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsinə əsasən onun manat ekvivalenti nəzərə alınmaqla mövcud nizamnamə kapitalı ilə cəmlənərək göstərilməli və dividend də manatla verilməlidir. 

Yeni təsisçinin daxil olması ilə əlaqədar nizamnamə kapitalının artırılması üçün yeni daxil olan təsisçinin notarial qaydada təsdiq olunmuş ərizəsi, təsisçinin dəyişməsi və nizamnamə kapitalının artması barədə təsisçilərin ümumi yığıncağının qərarı, təsisçinin dəyişməsi və nizamnamə kapitalının artması ilə əlaqədar nizamnaməyə edilmiş dəyişiklik, nizamnamə kapitalına əmlak şəklində vəsait qoyulduqda bununla əlaqədar audit rəyi, yeni təsisçi fiziki şəxs olduqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (əcnəbi olduqda əlavə olaraq təsərrüfat fəaliyyətini təsdiq edən sənəd), hüquqi şəxs olduqda isə onun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (təsisçi xarici hüquqi şəxsdirsə, onun qeydiyyatını təsdiq edən sənəd - ticarət reyestrindən çıxarış, qeydiyyat şəhadətnaməsi və s. (bu halda həmin sənəd hüquqi şəxsin yerləşdiyi ölkədə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyi və ya bu ölkədə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər ölkənin diplomatik nümayəndəliyi tərəfindən (belələri olmadıqda, müstəsna hal kimi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada leqallaşdırılmalıdır) “Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” əlavə edilərək vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, təsisçi tərəfindən hüquqi şəxsin nizamnamə fonduna əmlak şəklində vəsait qoyulduqda bu əmlaka sahiblik həmin hüquqi şəxsə keçir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci (dividend anlayışı) və 13.2.19-cu (xalis mənfəət anlayışı) maddələri, Mülki Məcəllənin 64.8-ci, 64.9-cu, 90.7-ci, 90.1-ci, 154.3-cü və 439.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında” Qanununun 5-ci, 7-ci və 9-cu maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əlirəhman, najib.aliyev@mail.ru (19.03.2015) (Oxunub: 29 dəfə)
Salam, hörmətli vergi əməkdaşları. Mənim fiziki şəxslərin əmanətlərinin vergiyə cəlb edilməsi ilə əlaqədar 2 sualım var. 1. Mən 2015-ci ilin yanvarında faizləri aylıq ödəmək şərti ilə əmanət qoyuram və 1-ci rübün sonu ödənilmiş faizlərə görə vergini köçürürəm. May ayında isə əmanət müqaviləsini vaxtından əvvəl pozuram. Bu zaman bank müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq mənə heç bir faiz ödəmir. Belə olan halda mənim reallaşdırılmamış gəlirimdən ödənilən verginin aqibəti necə olacaq? 2. Mən 2015-ci ildə banka əmanət qoyuram və əmanətin müddəti 2016-cı ilin ortası qurtarır. Bank bu əmanətə görə mənə faizləri əmanət müqaviləsinin müddəti bitəndə köçürməyi nəzərdə tutub (müqavilə üzrə). Bu zaman vergidən azad olan məbləğ 2 il üçün 1000 AZN olacaq yoxsa 500 AZN?

Bildiririk ki, 2015-ci ildən etibarən hesablanmış faizlərin illik məbləğinin 500 manatadək olan hissəsindən vergi tutulmur, 500 manatdan yuxarı olan hissəsindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur. Bank tərəfindən fiziki şəxsin əmanətləri üzrə 2015 və 2016-cı illər üzrə hesablanmış faizlər birlikdə ödənilərkən vergi güzəşti hər il üçün ayrı-ayrılıqda tətbiq edilir.

Tutulmuş vergi gəlirin ödənildiyi rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq bank tərəfindən büdcəyə köçürülməli və həmin müddətdə vergi orqanına “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim edilməlidir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə əlaqədar faiz gəlirlərinin ləğv edilməsi və əmanətlərin hansı məbləğdə qaytarılması bankla müştəri arasında bağlanmış bank hesabı müqaviləsi ilə tənzimlənir.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqındaQanunu, Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 123.1-ci (ödəmə mənbəyində faizlərdən verginin tutulması) və 150.1.5-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası) maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli, 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhmədov Nazim Kazım oğlu, nazim-2781@mail.ru, Şamaxı şəh. (19.03.2015) (Oxunub: 24 dəfə)
Salam. Vergi orqanlarına qəbul ilə bağlı növbəti imtahanın nə vaxt olacağı barədə hər hansı bir məlumat verə bilərsinizmi? Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir.

İşə qəbulla bağlı keçirilmiş sonuncu müsabiqənin 2014-cü ilin dekabr ayında başa çatdığını nəzərə alaraq yaxın zamanda növbəti müsabiqənin keçirilməsi gözlənilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Yaqub Abdullayev Həsən oğlu, yagub.abdullayev@gmail.com, Bakı (19.03.2015) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 3)
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 165-ñi “Verginin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması” maddəsinin 165.1.6. “beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin hökumətlərinin, habelə dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlərə əsasən xarici hüquqi və fiziki şəxslərin ayırdıqları kreditlər və borclar hesabına, həmçinin bu kreditlər və borclar hesabına həyata keçirilən layihələrdə Azərbaycan tərəfinin payı 49 faizdən çox olmadıqda, həmin vəsaitlər hesabına kreditləri və borcları alan şəxs tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) alınması və bunların idxalı” bəndi Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 06 noyabr tarixli 472-III QD nömrəli Qanunu ilə qüvvədən düşmüşdür. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2007-ci il tarixli 247s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında 2007-ci il 17 avqust tarixdə 7460 AZ saylı “Milli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri-1” Layihəsi (maliyyələşdirmədə Azərbaycan Hökumətinin pay iştirakı 49%-dən azdır) çərçivəsində Qəbələ rayonunda su təchizatı sistemlərinin və çirkab su kollektorlarının tikintisi işlərinin həyata keçirilməsi üçün Kredit Sazişi imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 149-cu “Normativ hüquqi aktlar” maddəsinin VII bəndinə əsasən “Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir. Başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir”. Bununla da yuxarıda qeyd olunan Kredit Sazişi çərçivəsində malların (işlərin, xidmətlərin) alınmasına və idxalına ƏDV-nin (0) dərəcə ilə tətbiqi həmin layihələr başa çatanadək öz qüvvəsində qalır. Qeyd etmək istərdim ki, həmin layihə hazırkı tarixədək davam edir və “Borcları alan şəxs” tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) alınması və bunların idxalı ƏDV-yə (0) dərəcə cəlb olunur. “Borcları alan şəxs” hazırkı tarixdə də həmin layihə çərçivəsində kənar təşkilatlarla müqavilə imzalayaraq malları və xidmətləri (0) dərəcə ilə alır və eyni zamanda qarşı tərəf olan kənar təşkilatlar Azərbaycan Respublikasının yuxarıda qeyd olunan qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq həmin mallara və xidmətlərə (0) dərəcə ƏDV tətbiq edir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 73-cü “Vergilər və başqa dövlət ödənişləri” maddəsinin II bəndinə əsasən “Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini ödəməyə məcbur edilə bilməz”. Bununla da Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq malları və xidmətlərı (0) dərəcə ƏDV ilə təqdim edən kənar təşkilatlar həmin mallara və xidmətlərə görə 18% ƏDV-yə cəlb oluna bilməzlər. Vergilər Departamentinə təqdim olunan ƏDV bəyannaməsində və əlavəsində Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 165.1.6 maddəsinə əsasən dövriyyənin bəyan edilməsi sətri nəzərdə tutulmamışdır. Qeyd olunanlara əsasən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 165.1.6 maddəsinə əsasən dövriyyənin ƏDV bəyannaməsinin 4 saylı ƏDV-yə (0) dərəcə ilə tutulan dövriyyə barədə məlumatın 302.9 sətrində əks etdirilməsinin düzgün olub-olmaması barədə izahat verməyinizi Sizdən xahiş edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 165.1.6-cı maddəsi qeyd edilən layihələr çərçivəsində 1 yanvar 2008-ci il tarixədək imzalanmış müqavilələr üzrə həyata keçirilən işlərə şamil edilir, 1 yanvar 2008-ci il tarixdən sonrakı dövrdə bağlanmış müqavilələr üzrə həyata keçirilən işlərə isə şamil edilmir.

Odur ki, 1 yanvar 2008-ci il tarixədək imzalanmış müqavilələr üzrə həyata keçirilən işlər ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilir və müvafiq məlumatlar “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi”nin “Verginin hesablanması” bölməsinin 302-ci sətrində göstərilir və eyni zamanda bəyannamənin 4 nömrəli Əlavəsinin 302.9-cu sətrində açıqlaması verilir.

1 yanvar 2008-ci il tarixdən sonrakı dövrdə imzalanmış müqavilələr üzrə həyata keçirilən işlər isə ƏDV-yə 18 faiz dərəcəli cəlb edilir və müvafiq məlumatlar “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi”nin “Verginin hesablanması” bölməsinin 301-ci sətrində göstərilməli və eyni zamanda bəyannamənin 3 nömrəli Əlavəsinin müvafiq sətrində açıqlaması verilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 6 noyabr 2007-ci il tarixli, 472-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu, Vergilər nazirinin 10 dekabr 2009-cu il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq edilmiş Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin tərtib edilməsi Qaydası.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İlkin Sadıqov Mübariz, ilkinsadiq@yahoo.com, Bakı (19.03.2015) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Gəlir vergisində güzəştlərlə bağlı bir sualım olacaq. Sizin sorğu-sual bölümündə tanış oldum bu sual verilib artıq, amma bir az daha dəqiqləşdirmək istəyirdim. Mən məcburi köçkünəm və Azərbaycan Beynəlxalq Bankında Tapşırıq Müqaviləsinə əsasən çalışıram. Vergi Məcəlləsinin 102.4.5-ci maddəsində (əsas iş yeri) deyilir, amma mənim bu müəssisədə əmək müqaviləm yoxdur, bu güzəştdən yararlanmaq imkanım varmı?

Bildiririk ki, qeyd olunan vergi güzəşti hüququ qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş sənədlərin təqdim edildiyi andan yaranır və yalnız fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) həyata keçirilir. 

Vergi uçotuna alınmadan xidmət və ya mülki müqavilə əsasında vergi ödəyicisinə xidmət göstərildiyi halda sizə ödənilən haqlardan vergi ödəyicisi ödəmə mənbəyində vergi güzəşti tətbiq edilmədən gəlir vergisi (bu haqq 2500 manatadək olduqda 14 faiz dərəcə ilə, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə) hesablayaraq tutmalı və rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq tutulmuş vergini dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş hər bir şəxslə əmək müqaviləsi bağlanmalı və işəgötürən tərəfindən yazılı bağlanılmış və qüvvədə olan əmək müqavilələri barədə əmək müqavilələrinin bildirişləri elektron informasiya sisteminə daxil edilməlidir.

Vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilərkən işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi bildirişləri elektron informasiya sisteminə daxil edilməməsi aşkar olunarsa, fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Bundan əlavə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aparılmış nəzarət tədbirləri zamanı Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxsləri hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsinə görə fiziki şəxslər min manatdan üç min manatadək, vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan iyirmi beş min manatadək miqdarda inzibati qaydada cərimə edilir.

Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən on nəfər və ondan çox olan işçinin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yeddi min manatdan on min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Eyni əməllər təkrar törədildikdə üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 58.10-cu (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları), 101.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar aylıq gəlir vergisinin dərəcəsi), 102.4.5-ci, 102.8-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) və 150.1.7-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası) maddələri, Əmək Məcəlləsinin 3-cü, 6-cı, 12-ci, 42-ci, 44-cü, 46-cı, 49-cu və 54-cü maddələri, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53.1-ci maddəsi, Cinayət Məcəlləsinin 162-1-ci maddəsi, “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2013-cü il tarixli 875-IVQD nömrəli Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001-ci il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ismayılov Rauf Nəriman, ismayilov.rauf@gmail.com (19.03.2015) (Oxunub: 29 dəfə)
Müəssisəmiz (İcraçı) tikinti quraşdırma işləri görmək üçün sifarişçi AB-MMC (Sifarişçi) şirkəti ilə 11.800.000 manat məbləğində (ƏDV daxil olmaqla) müqavilə imzalayıb. Həmin müqavilənin avans ödənişi və avansın necə əvəzləşdiriləcəyi haqqındakı əlaqəli maddələrində: 1.1. Avans ödənişi: Sifarişçi, müqavilənin imzalanmasından sonra (işə başlamazdan əvvəl), müqavilə məbləğinin 10 faizini, yəni 1.000.000 manatı və ona aid 180.000 manat ƏDV məbləğini avans olaraq qabaqcadan ödəməlidir. 1.2. Avans ödənişinin əvəzləşdirilməsi: Cari ay ərzində görülmüş işlərə görə İcraçı tərəfindən növbəti ayın 5-nə qədər Sifarişçiyə elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilir. Sifarişçi təqdim olunan elektron vergi hesab-fakturasının məbləğini 10 % azaltmaq surəti ilə, əsas məbləği və ona aid ƏDV məbləğinin ödənişini həyata keçirir. Yuxarıdakı izahatları diqqətə almaqla, müqaviləyə uyğun olaraq; Müəssisəmizə (İcraçıya), yanvar ayı ərzində 1.000.000 manat əsas məbləğ və ona aid olan 180.000 manat ƏDV ödənişi həyata keçirilib. Müəssisəmiz yanvar ayı ƏDV bəyannaməsinə 1.000.000 manatı daxil edib 180.000 manat ƏDV-nin ödənişini 20 fevral tarixində icra edib. 1-Fevral ayında görülən işlərə görə fakturanın təqdim olunması və ödənişi; Müəssisəmiz fevral ayı ərzində görülmüş işlərə görə 118.000 manat (ƏDV daxil olmaqla) məbləğindəki fakturanı 5 mart tarixində təqdim edib. Sifarişçi mart ayı ərzində müqavilənin 1.2 maddəsinə əsasən təqdim olunan faktura məbləğinin 10 faizini azaltmaq surəti ilə 90.000 manat əsas məbləği və ona aid 16.200 manat ƏDV-ni ödəmişdir. Növbəti aylarda təqdim olunacaq fakturaların ödənişi də eynı qaydada həyata keçiriləcək. 2-Fevral ayı ƏDV bəyannaməsinin təqdim olunması; Müəssisəmiz fevral ayı ƏDV bəyannaməsinin 301 nömrəli sətrinin dövriyyə məbləği sahəsinə 90.000 manat, ƏDV sahəsinə də 16.200 manat daxil etməklə, 20 mart tarixində təqdim edib, ƏDV-nin ödənişi vaxtında aparmışdır. Qabaqcadan ödədiyimiz 180.000 manat ƏDV-nin əvəzləşməsi (müqaviləyə uyğun olaraq) bu şəkildə həyata keçirilir. Soruşmaq istəyirik ki, qabaqcadan ödənişi aparılan 1.800.00 manat ƏDV-nin əvəzləşməsi 2 maddədə izah edilən şəkildə həyata keçirilirsə düzgündürmü? Əgər düz deyilsə, 180.000 manat ƏDV-nin əvəzləşməsi necə olmalıdır? Cavabınıza görə əvvəlcədən təşəkkür edirik.

Bildiririk ki, iş görülmədən alınmış avans ödənişlərinə görə sifarişçiyə elektron vergi hesab-fakturasının verilməsi və buna əsasən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bununla yanaşı hər ay üçün yerinə yetirilmiş və təhvil-təslim aktları ilə rəsmiləşdirilmiş işlərin faktiki həcminə uyğun olaraq verilmiş elektron vergi hesab-fakturasında qeyd edilən işin ƏDV-siz dəyərini nağdsız qaydada icraçının hesabına, ƏDV-nin məbləğini isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürdükdə, 10 faiz həcmində əvvəlcədən ödənilmiş məbləğlər də daxil olmaqla ödənilən ƏDV-nin məbləği əvəzləşdirməyə qəbul edilir və həmin ay üçün təqdim edilmiş “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”ndə əks etdirilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci (büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV) və 176.3-cü (elektron vergi hesab-fakturaları) maddələri, Vergilər nazirinin 10 dekabr 2009-cu il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq edilmiş Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin tərtib edilməsi Qaydası.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həsənov İlqar, ilgar597@yahoo.com (19.03.2015) (Oxunub: 50 dəfə)
Salam. Ev dayımın adınadır və o mənə həmin evdən istifadə etmək, satmaq, girov qoymaq və s. kimi geniş etibarnamə verib. Həmin evi mən hüquqi şəxsə icarəyə versəm 14%-dən əlavə hər hansı vergi şamil olunur? Ümumilikdə isə bir şəxsin mülkiyyəti olan əmlakdan digər şəxs tərəfindən gəlirin alınmasına məhdudiyyət varmı? Əvvəlcədən öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, əmlakın mülkiyyətçisi icarə müqaviləsini təmsilçi vasitəsilə bağlaya bilər və  təmsilçilik hüququnu başqa şəxsə etibarnamə ilə verə bilər. Etibarnamə əsasında icarə müqaviləsi bağlandıqda, bu zaman icarəyə verən qismində əmlakın mülkiyyətçisi çıxış edir və icarə haqqı onun gəliri sayılır.  Bu zaman icarəyə götürən hüquqi şəxs, ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 14 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisini tutmalı, tutulmuş vergini hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürməli və həmin müddətdə vergi orqanına “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim etməlidir.

Etibarnamə ilə təmsilçi təyin edilmiş şəxs əmlakı öz adından icarəyə vermək istədiyi halda mülkiyyətçi ilə arasında bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla icarə müqaviləsi bağlamalı və icarə haqqı ödəməlidir.

Eyni zamanda, icarə müqaviləsində icarə obyektinin ikinci əldən icarəyə (subicarəyə) verilə biləcəyi nəzərdə tutulmuşdursa, ikinci və üçüncü tərəflər arasında icarə müqaviləsi bağlanmalı və subicarəyə götürən tərəfindən icarə haqqı ödənilməlidir.

Bu halda subicarəyə götürən hüquqi şəxs, subicarəyə verən şəxsə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 14 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisini tutmalı, tutulmuş vergini hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürməli və həmin müddətdə vergi orqanına “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim etməlidir.

Subicarəyə verən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olduğu halda ona icarəyə verən şəxsə ödədiyi icarə haqqından ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 14 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisini tutmalı, tutulmuş vergini hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürməli və həmin müddətdə vergi orqanına “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim etməlidir.

Subicarəyə verən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadığı halda isə, əmlakını icarəyə verən fiziki şəxs özü vergi orqanında vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna durmalı və bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergi hesablamalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisi bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddətdə də hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

İcarə haqqından gəlir əldə edən fiziki şəxslərdən yuxarıda qeyd edilmiş qaydada ödəmə mənbəyində vergi tutulmuşdursa və ya onun tərəfindən ödənilmişdirsə, həmin gəlirlərdən bir daha vergi tutulmur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 14-cü (bazar qiyməti), 33-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 96-cı (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 99.3.8-ci (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir), 124-cü (ödəmə mənbəyində icarə haqlarından vergi tutulması), 150-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası), 149.2-ci (bəyannamənin verilməsi), 152.1-ci (ilin yekunlarına görə verginin ödənilməsi), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 218.2-ci (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri) maddələri, Mülki Məcəllənin 359.1-ci, 362.1-ci və 700-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli, 114 nömrəli İcarə haqqında Qanunu.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tofiq Haqverdiyev Əkbər, avey@box.az, Əmircan qəs (19.03.2015) (Oxunub: 19 dəfə)
Salam. Mən 58110 saylı kodla qeyd edilmiş "kitab nəşri", 63110 saylı kodla göstərilmiş "Məlumatların işlənilməsi və bununla bağlı fəaliyyət", həmçinin 63991 saylı kodla ifadə olunmuş "Digər qruplara daxil edilməyən sair informasiya xidmətləri" peşələrinin sahibkarlıq, yaxud qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətinə aid olub-olmadığı barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Vətəndaş eyni zamanda həm sahibkarlıq, həm də qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərmi? Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm

Bildiririk ki, şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyət, o cümlədən kitab nəşri, məlumatların işlənməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi, o cümlədən sair informasiya xidmətlərinin (kompüterlərin bazası vasitəsilə telefon ilə informasiya xidmətlərinin göstərilməsi, üçüncü tərəf hesabına məlumatın axtarışı (mükafatlanma və ya müqavilə əsasında), dövri mətbuatın xülasəsi və s.) göstərilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir.

Fiziki şəxslərin qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək eyni zamanda həm sahibkarlıq, həm də qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasına qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 99.2-ci (sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər) və 99.3-cü (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir) maddələri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 14 noyabr tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qocayev Aydın Cəfər, godjaeva@mail.ru, Bakı (19.03.2015) (Oxunub: 37 dəfə)
Salam. Mən, fiziki şəxs Qocayev Aydın Cəfər oğlu, adıma olan VÖEN 1000513722 tamamilə ləğv etmək istəyirəm. Xahiş edirəm sorğuma cavab yazın.

Bildiririk ki, vergi uçotundan çıxarılmaq üçün internet səhifəmizdə yerləşdirilmiş “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” ilə qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına (o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsilə müraciət edilməlidir. Vergi uçotundan çıxarılanadək vergi orqanına vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə, bu barədə vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi vergi orqanına yazılı məlumat verir), ƏDV ödəyicisi olduğu halda, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv edilməsi barədə ərizə və ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat bildirişinin əsli, təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu halda, vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektin) uçotdan çıxarılması barədə ərizə, vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektində (obyektində) NKA qeydiyyatda olduğu halda, NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması barədə ərizə, aktiv bank hesablarının bağlanması barədə həmin hesabların açıldığı bank idarələrinin arayışları, təqdim edilməmiş bəyannamələr (hesabatlar) təqdim edilməli, dövlət büdcəsinə vergi borcu olduğu halda borcun ödənilməsi, habelə təsərrüfat subyektində (obyektində) qeydiyyata alınmış POS-terminallar olduğu halda, həmin POS-terminalların qeydiyyatdan çıxarılması təmin edilməlidir.

Fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı müraciəti daxil olduqda, həmin fiziki şəxsdə növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması da keçirilə bilər.

Qeyd edilən hallar aradan qaldırıldıqdan sonra vergi orqanı tərəfindən fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarılaraq onun vergi uçotu ləğv edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.7.3-cü (vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması), 38.3.8-ci (növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi) maddələri və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 10.04.2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2015