Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
Facebook Twitter YouTube
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Fərid Məhərrəmov Cuma oğlu, mv.farid@gmail.com, Gəncə (27.08.2015) (Oxunub: 29 dəfə)
Salam. Xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsin qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlərdən biri də fiziki şəxs təsisçinin təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmasını təsdiq edən sənəddir. Xarici vətəndaş təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı təqdirdə hüquqi şəxs təsis edə bilərmi? Edə bilərsə bəs hansı sənədi təqdim etməlidir?

Bildiririk ki, hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun dövlət qeydiyyatına alınması üçün onun hüquqi ünvanı üzrə qeydiyyatı aparan müvafiq vergi orqanına “Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” ilə müraciət edilməlidir. Hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsisçisi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda, ərizəyə tələb olunan digər sənədlərlə bərabər onun hər hansı bir ölkədə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmasını təsdiq edən sənəd əlavə edilməlidir.

Ərizədə göstərilən məlumatlar və (və ya) ona əlavə edilən sənədlər yanlış olduqda hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edilə bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 4-cü fəsli, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanununun 7.1.2-ci və 11-ci maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Pərvin Bayramov, pervinbayramov@gmail.com (27.08.2015) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Vergi Məcələsinin 219.7 maddəsində qeyd olunub ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilmir. İstənilən şəxs (fiziki və ya hüquqi) Vergitutma obyekti olmadığı halda hesabat verməlidir?

Bildiririk ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilməsə də, bu vergi növü üzrə müvafiq bəyannamə hər hesabat dövründən (rübdən) sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Eyni zamanda belə vergi ödəyiciləri yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (torpaq vergisi, muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan gəlir vergisi, ödəmə mənbəyində tutulan vergilər və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlidirlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 219.7-ci (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) və 221-ci (sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhmədov Ramil Arzuman, r_ahmadov@hotmail.com (27.08.2015) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Sual bir qədər mövzudan kənar olacaq: özümü ağıllı göstərmək və ya sizlərə çox yaxşı öhdəsindən gəldiyiniz işlə bağlı məsləhət vermək istəmirəm. Sadəcə yaranmış vəziyyəti aydınlaşdırmaq istərdim. Bu gün VÖEN əldə etmişəm. Şəhadətnamədə şəxsiyyət vəsiqənin FİN nömrəsi "PİN" kod kimi qeyd olunub. Mənim bildiyimə görə bu azərbaycan dilində FİN (Fərdi İdentifikasiya Nömrəsi) kimi daha dəqiq olar, nəinki ingilis dilinə uyğun "PİN" (Personal İndentification Number) kimi. Axı sənəd bütünlüklə Azərbaycan dilindədir. Sizin öz saytınızda da bu FİN nömrə kimi qeyd olunur. Anlayışa görə təşəkkür. Hörmətlə Ramil Əhmədov

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təklifinizə görə Sizə təşəkkür etməklə bərabər bildiririk ki, müraciətiniz baxılması üçün aidiyyəti üzrə Vergilər Nazirliyinin müvafiq strukturuna göndərilmişdir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təklifləriniz olduqda onları səhifəmizin Təklif bölməsinə yaza bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Orxan Azər, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 3.33)
Hörmətli Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları! Mənim 12.08.2015-ci il tarixli sualıma Siz aydın cavab vermədiz. Sadəcə 175.1 maddəni köçürüb, cavab yazdız. Yenə də xahiş edərdim, sadə dilnən izah edəsiniz mənim sualımı: "A" şirkəti (ƏDV ödəyicisi) "B" şirkətə may ayında 100 manat məbləğində avans ödəyib. "B" şirkəti vergi hesab-fakturanı iyun ayında yazıb. Sual: vergi hesab-fakturanı hansı ayda əvəzləşdirmək olar? İyun ayından sonra istənilən ayda? Hansı maddəyə əsasən?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu müraciətinizdə malın (işin və ya xidmətin) hansı ayda təqdim edildiyi aydın olmadığı üçün əvəzləşdirmənin hansı ayın bəyannaməsində əks etdirilməli olması qeyd edilməmişdir.

Verilmiş cavaba əlavə olaraq bildiririk ki, elektron vergi hesab-fakturasının mal (iş və ya xidmət) təqdim ediləndən sonra verilməli olduğunu və avansa görə təqdim edilmiş elektron vergi hesab-fakturasının əvəzləşməyə əsas vermədiyini nəzərə alaraq sorğunuzda qeyd etdiyiniz misalda mal (iş və ya xidmət) iyun ayında təqdim edilmiş və əvəzləşdirmənin bütün şərtlərinə əməl edilmişdirsə, bu halda əvəzləşdirilən ƏDV məbləği iyun ayının ƏDV bəyannaməsində əks etdirilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci (büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV) və 176.3-cü, 176.4-cü (elektron vergi hesab-fakturaları) maddələri, Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli, 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi” Qaydaları.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abdullayeva Əntiqə Xanpaşa, anmedia51@gmail.com (21.08.2015) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 3)
Vəfat etmiş işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 3 misli müavinətindən gəlir vergisi və 3% tutulurmu ? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına dəfn üçün ödənilən müavinət gəlir vergisinə cəlb olunmur. İşçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verildikdə vəfat edənin vərəsələrinə orta aylıq əmək haqqının azı üç misli miqdarında işəgötürənin qərarı ilə ödənilən müavinətdən ödəmə mənbəyində ümumi qaydada muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi tutulmalıdır.

Sorğunuzda qeyd edilən digər məsələ (sosial sığorta ayırmaları haqqında) ilə bağlı isə aidiyyəti üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 102.1.4-cü (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri və Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinin 7-ci bəndi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 avqust tarixli 781 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Murat Khanlarov, murat.khan91@gmail.com, Amsterdam, Noord-holland Niderland (21.08.2015) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 4)
Salam. Sizə sualım VÖEN ilə bağlıdır. Mənim dostlarım Bakıda bir müəssisə qurmaq istəyirlər. Mənə bu məsələ ilə bağlı olaraq onların yanında məsləhətçi kimi işləməyi təklif ediblər. Mənə burada məsləhətçi kimi VÖEN almalı olduğumu, vergi qeydiyyatına düşməli olduğumu dedilər. Bilmək istərdim ki, burada qeydiyyatdan keçdikdə nə qədər məbləğdə vergi ödəməliyəm. Ümumiyyətlə VÖEN ilə işçi kimi onların yanında işləsəm gələcəkdə mənə məndən xəbərsiz əlavə imtiyazlar yükləyə bilərlərmi? Zəhmət olmasa bu VÖEN prosedurunu izahlı qeyd edərdiz, həmçinin bilmək istərdim ki, sizdə şəxs öz VÖEN-nə nəzarəti necə edir? Öncədən Təşəkkürlər.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda muzdlu işçi kimi fəaliyyət göstərəcəyiniz təqdirdə Sizinlə əmək müqaviləsi bağlanmalı və işəgötürən tərəfindən yazılı bağlanılmış və qüvvədə olan əmək müqavilələri barədə əmək müqavilələrinin bildirişləri elektron informasiya sisteminə daxil edilməlidir.

Bu halda muzdla işləyən şəxsin vergi orqanından VÖEN alması tələb olunmur və əldə etdiyiniz gəlirlərdən vergi öhdəliyi işəgötürən tərəfindən yerinə yetirilir. Belə ki, muzdla işləyən fiziki şəxsin aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda 14 faiz, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə ödəmə mənbəyində işəgötürən tərəfindən gəlir vergisi tutulur.

Əsas iş yerində muzdlu işçinin aylıq gəliri 250 manatadək olduğu halda həmin məbləğin əmək qabiliyyətli əhali üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2015-ci il üzrə 140 manat) miqdarı gəlir vergisindən azaddır.

Bundan başqa, fiziki şəxslərin bəzi kateqoriyalarının muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərindən müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur ki, bu vergi güzəştləri hüququ müəyyənləşdirilmiş sənədlərin təqdim edildiyi andan yaranır və yalnız fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində həyata keçirilir.

Əsas olmayan iş yerində isə muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəlirin tam məbləğindən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulur.

Fərdi sahibkar kimi müəssisəyə məsləhət xidməti göstərəcəyiniz təqdirdə isə sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və müvafiq bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlisiniz.

Vergi ödəyicisi kimi Sizə məxsus kommersiya sirri təşkil etməyən məlumatları Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) zəng etməklə, kommersiya sirri təşkil edən məlumatları isə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan imzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən elektron xidmətlərdən istifadə edə və müəyyən əməliyyatlara nəzarəti həyata keçirə bilər.

Sizdən xəbərsiz sizə əlavə imtiyazların verilməsi barədə sorğunuz aydın olmadığından bu barədə məlumat almaq üçün sorğunuzu açıqlamaqla yenidən səhifəmizin Sual-cavab bölməsinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.34-cü (muzdlu iş anlayışı), 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 16.1.8-ci, 16.1.9-cu (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 34.6-cı (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 102-ci> (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), <150-ci (hesablanmış vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilməsi müddətləri), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) maddələri, Əmək Məcəlləsinin 3-cü, 6-cı, 12-ci, 42-ci, 44-cü, 46-cı, 49-cu, 54-cü və 57-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli, 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsindən və ya Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinəvergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fəxri Ağaməmmədov, agfaxri@gmail.com, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 2)
Salam. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət təsis edilərkən nizamnamə kapitalı 1000 manat olub. Bir ildən sonra bu kapital artırılaraq 50000 manat olub. Növbəti ildə təsisçilər nizamnamə kapitalını 40000 manat azaltmağa qərar verir. Bu azalma zamanı hər hansısa vergi öhdəliyi yaranırmı?

Bildiririk ki, təsisçi tərəfindən nizamnamə fonduna vəsait qoyulduqda vəsaitə mülkiyyət hüququ həmin hüquqi şəxsə keçir və bu halda təsisçi və hüquqi şəxs üçün hər hansı vergi öhdəliyi yaranmır.

Təsisçinin iştirak payının azalması ilə əlaqədar verilən vəsaitin dəyəri dividend sayılmır. Əgər verilən vəsait əmlak şəklində olarsa, sonradan həmin əmlakın təqdim edilməsi vergi tutulan gəlirlərə aid edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu (malların təqdim edilməsi anlayışı), 104.1-ci (mənfəət vergisinin vergitutma obyekti), 105.1-ci (mənfəət vergisinin dərəcəsi), 146.1.1-ci, 146.2-ci (hüquqi şəxsin yaranması), 149.2-ci (bəyannamənin verilməsi) və 152.1-ci (ilin yekunlarına görə verginin ödənilməsi) maddələri, Mülki Məcəllənin 64.8-ci və 154-cü maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Marsel Əliyev Nadir, marsel_eliyev@mail.ru, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 5)
Vergilər Nazirliyinə işə qəbulla bağlı test imtahanı nə vaxtdır və imtahandan əvvəl hansı sənədlər yığılmalıdır?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar elan verildikdə müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər elanda göstərilən müddət ərzində Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirilən elektron ərizə formasını doldurmalıdırlar.

Müsahibə mərhələsini keçdikdən sonra namizədlər işlə təmin olunmaları üçün 5 gün ərzində müvafiq sənədləri (şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş), tərcümeyi-hal (blank nazirlik tərəfindən verilir), kadrların şəxsi uçot vərəqəsi (blank nazirlik tərəfindən verilir), 4x6 ölçüdə 2 ədəd, 9x12 ölçüdə 1 ədəd ağ fonda kağız daşıyıcıda və 3x4 elektron daşıyıcıda (kişilər kostyumda və qalstukda) fotoşəkil, ali təhsil barədə diplomun notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti (xarici ölkədə təhsil almış namizədlərin diplomları müvafiq qaydada notarifikasiya olunmalıdır), əmək kitabçasının təsdiq olunmuş surəti (son iş yeri barədə qeyd olması şərti ilə) və ya əmək fəaliyyətinin olmadığı haqqında arayış, yaşadığı yerin poliklinkasından sağlamlıq barədə arayış, narkoloji dispanserindən yoxlama aktı və arayış, yaşadığı ünvan və ailə tərkibi barədə arayış, Nikah və ya boşanma haqqında şəhadətnamənin, uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrin surətləri (notarial qaydada təsdiq olunmuş), Hərbi biletin qeyd aparılmış bütün vərəqlərinin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş)) nazirliyin müvafiq struktur vahidinə təqdim etməlidirlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Namazova Nazilə Nadir qızı, nazile-nadirqizi@mail.ru, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 35 dəfə)
Salam. Mən orta məktəbdə müəllimə işləyirəm. 3 övladım var. Bu səbəbdən 2008- 2014-cü illər ərzində məndən gəlir vergisi tutulmayıb. 2014-cü ildə oğlum ali məktəbə (ödənişsiz) qəbul olduğu üçün məndən gəlir vergisi tutuldu. Belə izah etdilər ki, ödənişsizdə oxuduğu üçün vergi tutalacaq. Əgər ödənişlidə oxusaydı vergi tutulmayacaqdı. Bu il qızım ali məktəbə qəbul olub. Amma ödənişliyə. Sualım belədir: gəlir vergisi yenə tutulacaqmı? Təşəkkürlər.

Bildiririk ki, digər güzəşt hüquqları olmayan və qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı üç nəfər olan muzdlu işçinin (ər və ya arvaddan birinin) əsas iş yerində müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim edildiyi halda vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 və 50 (ümumilikdə 150 manat) manat məbləğində azaldılır.

Sorğunuzda qeyd olunan halda oğlunuzun 18 yaşı tam olmuşdursa və təqaüd alırsa himayədə olanlara aid edilmir və bununla bağlı Sizin vergi güzəşti hüququnuz yaranmır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.5-ci, 102.6-cı (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri və Ailə Məcəlləsinin 49.1-ci maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Quliyeva Nigar İlqar,, nigar--94@mail.ru, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 39 dəfə)
Salam. Zəhmət olmasa, bayramla əlaqədar verilən mükafatların gəlir vergisinə cəlb olunma qaydası haqda məlumat verərdiniz. Mükafat aid olduğu ayın hesablanmış əmək haqqısı ilə birlikdə vergiyə cəlb edilir? Mümkündürsə, məcəllədə bu qaydanı göstərən və ya təsdiqləyən maddələri öyrənmək olar?

Bildiririk ki, bayram münasibətilə işçiyə verilən mükafat həmin ayın əmək haqqı ilə cəmlənməklə müvafiq bəyannamədə əks etdirilərək gəlir vergisinə cəlb edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 102.1.6-cı (gəlir vergisindən azadolmalar) və 150.3.1-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Murad Musayev, murad.musayev@gmail.com, Mingəçevir (21.08.2015) (Oxunub: 26 dəfə)
Salam. Mən bilmək istəyirdim ki MMC kimi qeydiyyatdan keçmək MMC almaq üçün Asan imzadan başqa hansı sənədlər lazımır ?

Bildiririk ki, hal-hazırda İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin onlayn qeydiyyatı sürətli və adi olmaqla iki formada həyata keçirilir. Hüquqi şəxslərin elektron dövlət qeydiyyatı rüsumsuz aparılır.

Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması barədə ətraflı məlumatı Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Əlavə olaraq bildiririk ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatına alınması üçün onun hüquqi ünvanı üzrə qeydiyyatı aparan müvafiq vergi orqanına kağız daşıyıcıda “Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” ilə də müraciət edilə bilər. Bu barədə ətraflı məlumatı (o cümlədən ərizə və sənəd nümunələrini) səhifəmizin Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanununun 5-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli, 223-IIQ nömrəli Dövlət rüsumu haqqında Qanununun 20-ci maddəsi və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Axundov Nazim Zakir oğlu, nza@box.az, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 29 dəfə)
Salam. Sualım bazar qimətləri ilə əlaqədardır. Xalq istehlakı üçün nəzərdə tutulan məhsul istehsalçı tərəfindən topdansatış qaydada 59 manata satılır (qiymət 50manat +Əlavə dəyər vergisi 9 manat). Məhsulu alan şəxs həmin məhsula satış nöqtələrindən əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə əhaliyə yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq 70-80 manata qiymətə satır. Sual 1: Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən hansı qiymət əsas götürülməlidir, istehsalçının satdığı qiymət, yoxsa əhaliyə pərakəndə stalan qiymət? Sual 2: Bazar qiyməti dedikdə ƏDV ilə birlikdə qiymət nəzərdə tutulur, yoxsa ƏDV-siz qiymət?

1.Cavab: Bildiririk ki, malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir edə bilən amillər, o cümlədən göndərilmiş malların (görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) həcmi (əmtəə partiyasının həcmi) nəzərə alınır:

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 14.6.1-ci (bazar qiyməti) maddəsi.

2.Cavab: Sorğunuzdan ƏDV ödəyicisi olduğunuz qənaətinə gələrək bildiririk ki, ƏDV üçün vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (yol vergisi istisna olmaqla, digər vergilər, rüsumlar və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında müəyyən edilir.

   Əgər vergi ödəyicisi vergi tutulan əməliyyatın əvəzində mal, iş və ya xidmət alırsa, yaxud almağa hüququ varsa, bu malların, işlərin və ya xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan bazar dəyəri (hər hansı rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) vergi tutulan əməliyyatın dəyərinə daxil edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 14-cü (bazar qiyməti) və 161-ci (vergi tutulan əməliyyatın dəyəri) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Vüqar Qarayev Akif, vuqar-2286@mail.ru (21.08.2015) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mən vergi borcumu necə öyrənə bilərəm? İnternet vasitəsi ilə öyrənmək üçün mənə kömək edin, zəhmət olmasa.

Bildiririk ki, Qarayev Vüqar Akif oğlunun (VÖEN: 7301162982) 20.08.2015-ci il tarixə hesablanmış vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə borcu yoxdur.

Vergi ödəyicisi özünə məxsus istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imzadan (o cümlədən Asan imzadan) istifadə etməklə “İnternet Vergi İdarəsi”nin “E-bəyannamə, ƏDV-DH və ŞHV” bölməsinə daxil olub “Məlumat axtar” alt bölməsinin siyahısından “Şəxsi hesab vərəqəsi”ni seçərək vergi borcu ilə bağlı məlumatı əldə edə bilər.

Eyni zamanda, Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə zəng edib “1” düyməsi ilə Vergilər Nazirliyinə qoşulduqdan sonra “3” düyməsini seçməklə Sizə məxsus VÖEN-i daxil edib “#” düyməsini sıxaraq və ya İkitərəfli SMS xidmətinə qoşularaq dövlət büdcəsinə olan vergi borcunuz barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

“İkitərəfli SMS xidməti”ndən istifadə etmək üçün Azercell və ya Bakcell mobil operatorlarının abonentləri tərəfindən mobil telefonda *195* istifadəçi kodu*şifrə# yığılaraq “YES” (məsələn: *195*00000541*121756#YES) düyməsi sıxılmaqla nömrə qeydiyyatdan keçirilməlidir. Vergi ödəyicisi xidmətə abunə olmaq və mütəmadi olaraq vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə dair (o cümlədən dövlət büdcəsinə olan vergi borcu barədə) məlumatları əldə etmək üçün qeydiyyatdan keçirilmiş mobil telefon nömrəsindən start yazıb 8195 nömrəsinə SMS göndərməlidir. Daha sonra abunə olmaqla və ya abunə olmadan 8195 nömrəsinə 1 yazıb göndərməklə dövlət büdcəsinə olan vergi borcu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

“İkitərəfli SMS xidməti”ndən istifadə etmək üçün 8195 nömrəsinə göndərilmiş hər sorğuya görə nömrənin balansından 10 qəpik və abunə olmuş vergi ödəyicisinin nömrəsinin balansından ayda 1 manat 18 qəpik xidmət haqqı tutulur. Xidmətə abunə olduqda mobil nömrəyə müvafiq hallar üzrə məlumatlar sorğu haqqı tutulmadan göndərilir. Bu xidmətin təqdim etdiyi digər imkanlara buradan baxa bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elxan Qafarov Rəşid, qaffarov_elxan@mail.ru (21.08.2015) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 1)
Salam. 1) Fəaliyyətini dayandırmış dükana necə olur ki, bir neçə aydan sonra vergidən cərimə yazılır, bu necə ola bilər? Mənim əlimdə hər bir sənəd var bağlanma aktı ilə bağlı. Mənim iştirakım olmadan mənə cərimə yazılır, məhkəmə iş kəsir, indi də Azərbaycandan çıxışa məhdudiyyət qoyulur, bu necə olur?

Bildiririk ki, qeyd etdiyiniz halın araşdırılması üçün müraciətiniz aidiyyəti üzrə Vergilər Nazirliyinin müvafiq strukturuna göndərilmişdir.

Vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nihad İslam Şahin, nihad.islam.90@mail.ru, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 26 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam, hörmətli Vergilər Nazirliyinin Əməkdaşları! 1) Fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan inventar dəyıri 53000 manat olan binaya görə əmlak vergisini hesablayın. Mənim bildiyim qədər əmlak vergisi ərazidən və binanın sahəsindən asılı olaraq hər kv.m-ə görə hesablanır. Bəs binanın dəyərindən asılı olaraq necə hesablanır? Xahiş edirəm cavabınızı məcəlləyləə əsaslandırasız. 2) Vergi ödəyicisi hesabat ayı ərzində toptansatış bazar qiymətindən (Aksiz və ƏDV çıxılmaqla) aşağı olmamaqla 60.000 manat məbləğində müxtəlif tütün məmulatları istehsal etmiş və bu malları istehsal binasının hüdudlarında kənara çıxarmışdır. Mallara tətbiq edilən aksizin məbləğini hesablayın. Mənim bildiyim qədər tütün məmulatlarina görə aksiz vergisi hər 1000 ədədinə 4 AZN olmaqla tətbiq edilir. Bəs tütün məmulatının dəyərindən asılı olaraq nece hesablanır? 3) Rayon tabeliyində olan kəndlər, qəsəbələr və şəhərlər dedikdə hansılar başa düşülür?

1.Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2015-ci il tarixədək qüvvədə olan müddəalarına əsasən fiziki şəxslərin əmlak vergisi onların xüsusi mülkiyyətində olan binalarının inventarlaşdırılmış dəyərinin 5000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,1 faiz dərəcə ilə hesablanırdı (sorğunuzda qeyd edilən halda: (53000-5000)*0.1%=48 manat).

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2015-ci il tarixdən qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələrinin sahəsinin (yaşayış sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin, qeyri-yaşayış sahəsinin isə tam) hər kvadratmetrinə görə Bakı şəhəri üzrə 0,4 manata Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi 0,7-dən aşağı və 1,5-dən yuxarı olmayan əmsallar tətbiq edilməklə, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 0,3 manatla, digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla), rayon mərkəzləri üzrə 0,2 manatla, rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna olmaqla) 0,1 manatla əmlak vergisi hesablanır.

Yaşadığınız yerin Bakı şəhəri üzrə hansı zonaya aid olması və ödəməli olduğunuz əmlak vergisinin məbləği barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə müvafiq ərazinin bələdiyyəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 20 iyun 2014-cü il tarixli, 1004-IVQD nömrəliAzərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Qanunu, Vergi Məcəlləsinin 20.4-cü (dövlət vergi orqanları və onların təyinatı), 32.2-ci (vergi nəzarəti və onun formaları), 197.1.1-ci (əmlak vergisinin vergitutma obyekti), 198.1.1-ci (əmlak vergisinin dərəcələri) və 200-cü (fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydası) maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 aprel 2015-ci il tarixli, 101 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar, Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə.

2.Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 2015-ci ilədək qüvvədə olan müddəalarına əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan tütün məmulatları üçün vergi tutulan əməliyyatın məbləği vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən, o cümlədən barter əsasında aldığı və ya almalı olduğu haqqın topdansatış bazar qiymətindən (aksiz və ƏDV çıxılmaqla) aşağı olmayan məbləği idi.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 2015-ci ilədək qüvvədə olan müddəalarına əsasən bütün növ tütün məmulatları üçün aksiz vergisinin dərəcəsi 12,5 faiz müəyyən edilmişdir (sorğunuzda qeyd edilən halda aksiz vergisinin məbləği: 60000*12,5%=7500 manat).

Vergi Məcəlləsinin 2015-ci ildən qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq aksizin dərəcəsi Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan siqarlar, ucları kəsilən siqarlar və siqarilla (nazik siqarlar) üçün 1000 ədədinə 10,0 manat, tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri üçün isə 1000 ədədinə 4,0 manat müəyyən edilmişdir.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli, 1167-IVQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Qanunu, Vergi Məcəlləsinin 190.3-cü maddəsi (aksizli malların siyahısı və vergi dərəcələri).

3.Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi quruluşu barədə sualınızla bağlı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nicad Qasımov Çingiz oğlu, vuralm399mm399dov@mail.ru, Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi (21.08.2015) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5)
Əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli neçə manatdır?

Bildiririk ki, 2015-ci il üzrə əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun məbləği 140 manatdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2014-cü il tarixli, 1107-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 10    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hümbətov Fikrət Məmi oğlu, hummatov1985@mail.ru, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 13 dəfə)
Rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxs anlayışları haqqında aşağıdakı fikirləri irəli sürmək olarmı? 1) Azərbaycan Respublikasının rezident şəxsi Azərbaycanı, qeyri-rezident şəxsi isə hər hansısa bir xarici dövləti, beynəlxalq təşkilatı və ya xarici şirkəti təmsil edir. Misal üçün, Azərbaycanının hər hansısa bir dövlət qulluqçusu və ya xaricdəki səfiri onun rezident şəxsidir. Hər hansısa xarici bir dövlətin ölkəmizdə olan səfiri və ya beynəlxalq təşkilat isə (ATƏT-in Bakı ofisi və s.) onun qeyri-rezident şəxsi sayılır? 2) Rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxsin fəaliyyətləri kommersiya xarekterli deyil.Onların fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət əldə etmək deyil. Onların məqsədi dövlət xidməti,xeyriyyəçilik,təhlükəsizlik və s-dir? 3) Azərbaycanın rezident şəxsi başqa bir ölkənin qeyri-rezident şəxsi,Azərbaycanın qeyri-rezident şəxsi isə onun mənsub olduğu ölkənin rezident şəxsi sayılır?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu müraciətiniz tərəfimizdən cavablandırılaraq 14.08.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir.

Verilmiş cavaba əlavə olaraq bildiriririk ki, şəxsin rezidentliyi onun fəaliyyətinin qeyri-kommersiya olması ilə şərtləndirilməmişdir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci (rezident anlayışı) və 13.2.6-cı (qeyri-rezident anlayışı) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Babayev Tural Oruc oğlu, Babayev.470@mail.ru, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 27 dəfə)
Salam. Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün müsabiqə keçiriləcəkmi bu il?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Babək Muradov Dadaş oğlu, babek.muradov@gmail.com (21.08.2015) (Oxunub: 24 dəfə)
2013-cü ildə Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə görə məcburi köçkün və qaçqınların muzdlu işlə əlaqədar gəlirləri üzrə vergidən azadolmalar müəyyən olundu. Məcburi köçkünlərin maddi və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 1 yanvar 2013-cü il tarixdən Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən, vergidən azad olunan məbləğlər artırıldı. Yeniliyə əsasən muzdlu işdən aylıq gəlirinin vergi tutulmayan məbləği 100 manatdan 200 manata artırıldı. Sual: Yuxarıda qeyd olunan sərəncamı necə tapmaq olar ? Və ya o sərəncamı mənə göndərə bilərdinizmi? Öncədən təşəkkür edirəm Hörmətlə Babək Muradov

Bildiririk ki, muzdla işləyən və mənzil qanunvericiliyinə və ya mülki hüquqi əqdlərə əsasən ayrıca mənzil sahəsi əldə etməsi nəticəsində daimi məskunlaşmamış məcburi köçkünün əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin məcburi köçkün statusu haqqında vəsiqəsi əsasında vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır. Qeyd olunan güzəşt hüququ ilə əlaqədar Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsindəki sonuncu dəyişiklik 2013-cü ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minmişdir və həmin dəyişiklikdən əvvəl vergi güzəşti 55 manat müəyyən edilmişdir.

Bununla yanaşı, əsas iş yerində muzdlu işçinin aylıq gəliri 250 manatadək olduğu halda həmin məbləğin əmək qabiliyyətli əhali üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2015-ci il üzrə 140 manat) miqdarı gəlir vergisindən azaddır.

Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanunlar və hal-hazırda qüvvədə olan Vergi Məcəlləsi ilə səhifəmizin Qanunvericilik" bölməsindən tanış ola bilərsiniz.

Əlavə olaraq bildirirk ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin “Sual-cavab” bölməsinə ünvanlanmış müraciətə əsasən sənədlərin müraciət edən şəxsin ünvanına göndərilməsi bu elektron xidmət üzrə inzibati reqlamentdə nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı, 102.4.5-ci102.8-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 21 dekabr 2012-ci il tarixli 509-IVQD nömrəli Qanununun 75-ci bəndi, Azərbaycan Respublikasının 21 may 1999-cu il tarixli, 668-IQ nömrəli Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001-ci il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Anar Cəlilov, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 16 dəfə)
2014-cü ilin iyul ayında qeyri-rezident A müəssisəsi Azərbaycan Respublikasının vergi ödəyicisi olan B müəssisəsinə 30 000 ABŞ dolları dəyərində qeyri-maddi aktiv satmışdır. Müqavilə şərtlərinə əsasən B müəssisəsi A müəssisəsinə olan borcunun bir hissəsini 2014-cü ilin dekabr ayında (10 000 ABŞ dolları) və qalan hissəsini 2015-ci ilin may ayında (20 000 ABŞ dolları) ödəmişdir. Suallarım belədir: 1. B müəssisəsi qeyri-rezidentin ƏDV-sini hansı ayda hesablamalı, ödəməli və əvəzləşdirməlidir? 2. Sualın şərtini bir qədər dəyişdirərək diqqətinizə çatdırıram: B müəssisəsi qeyri-rezidentin ƏDV-sini 2014-cü ilin iyul ayında hesablamış və bəyannamə verildiyi ayda, yəni 2014-cü il avqust ayının 20-dək ƏDV-ni dövlət büdcəsinə ödəmişdir. Lakin A müəssisəsinə olan kreditor borc yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2014 dekabr və 2015 may aylarında ödənilmişdir. B müəssisəsi 2014-cü ilin avqust ayında qeyri-rezidentin ƏDV-si üzrə əvəzləşdirmə apara bilərmi? (Nəzərə alsaq ki, bu tarixdə B müəssisəsinin A müəssisəsinə olan borcu ödənilməmişdir.)

Bildiririk ki, ƏDV-nin hesablanması qeyri-rezident tərəfindən göstərilmiş xidmətlər (yerinə yetirilmiş işlər) müvafiq aktla təsdiq edilərək qəbul edildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində, qeyri-rezident tərəfindən göstəriləcək xidmətlərin (yerinə yetiriləcək işlərin) dəyəri qabaqcadan ödənildiyi halda ödəmənin aparıldığı ayın ƏDV bəyannaməsində göstərilməklə hesablanmış ƏDV məbləği dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. Müvafiq əməliyyatın dəyəri vergi tutulan əməliyyatın vaxtına Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanmalıdır.

ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi isə qeyri-rezident tərəfindən göstərilmiş xidmətlərə (yerinə yetirilmiş işlərə) görə hesablanmış ƏDV-nin dövlət büdcəsinə ödənişinin həyata keçirildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində əks etdirilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 69-cu (xarici valyutanın manatla hesablanması), 166-cı (vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt), 168.1.5-ci (işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer) və 169-cu (qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elnur Səfərəliyev Azay oğlu, elnur.safaraliyev@socar.az, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 17 dəfə, Orta qiymət: 1)
2014-cü ilin sentyabr ayında qeyri-rezident A müəssisəsi Azərbaycan Respublikasının vergi ödəyicisi olan B müəssisəsinə 100 000 ABŞ dolları dəyərində qeyri-maddi aktiv (proqram təminatı lisenziyalarından istifadə hüququ) satmışdır. B müəssisəsi həmin ayda, yəni sentyabr ayında qeyri-rezidentdən aldığı malın dəyərindən AR Vergi Məcəlləsinə əsasən 18% ƏDV (AR Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsinə əsasən 18 000 ABŞ dollarının AZN ekvivalenti) hesablamış və 2014-cü ilin sentyabr ayı üzrə ƏDV bəyannaməsində əks etdirmişdir. Müqavilə şərtlərinə əsasən B müəssisəsi A müəssisəsinə olan borcunu 3 il ərzində hissə-hissə ödəməlidir. B müəssisəsi A müəssisəsinə olan kreditor borcunu ödədikcə ona uyğun olaraq Q/R ƏDV-sini də dövlət büdcəsinə ödəyir. Sualım aşağıdakılardan ibarətdir: Sual 1: B müəssisəsi qeyri-rezidentin ƏDV-sini dövlət büdcəsinə ödəmək (eyni zamanda əvəzləşdirmə hüququ əldə etmək üçün) üçün hansi rəsmi məzənnəni əsas tutmalıdır: malın alındığı tarixdəki məzənnəni (2014-cü ilin sentyabr ayı) və yaxud borcun A müəssisəsinə ödənildiyi tarixlərdəki məzənnəni? Sual 2: Əgər borcun A müəssisəsinə ödənildiyi tarixdəki rəsmi məzənnə əsas götürülməlidirsə, bu halda büdcəyə ödənilməli qeyri-rezidentin ƏDV-si hesablanmış ƏDV-dən çox olacaqdır (2015-ci ilin fevral ayından etibarən manatın devalvasiyası ilə əlaqədar). Bu halda B müəssisəsi dövlət büdcəsinə ödədiyi qeyri-rezidentin ƏDV-sinin tam məbləğini əvəzləşdirə bilərmi?

Bildiririk ki, ƏDV-nin hesablanması qeyri-rezident tərəfindən göstərilmiş xidmətlər (yerinə yetirilmiş işlər) müvafiq aktla təsdiq edilərək qəbul edildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində, qeyri-rezident tərəfindən göstəriləcək xidmətlərin (yerinə yetiriləcək işlərin) dəyəri qabaqcadan ödənildiyi halda ödəmənin aparıldığı ayın ƏDV bəyannaməsində göstərilməklə hesablanmış ƏDV məbləği dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. Müvafiq əməliyyatın dəyəri vergi tutulan əməliyyatın vaxtına Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanmalıdır.

ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi isə qeyri-rezident tərəfindən göstərilmiş xidmətlərə (yerinə yetirilmiş işlərə) görə hesablanmış ƏDV-nin dövlət büdcəsinə ödənişinin həyata keçirildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində əks etdirilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 69-cu (xarici valyutanın manatla hesablanması), 166-cı (vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt), 168.1.5-ci (işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer) və 169-cu (qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ruslan Mirzəzadə, ruslan.mirzazadeh@yahoo.com, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 19 dəfə)
Salam. Konsultasiya xidməti ilə fərdi qaydada məşğul olan şəxs əldə etdiyi gəlir üzrə necə vergi verməlidir? Yəni bu fəaliyyətlə mütəmadi məşğul olmursa, VÖEN almalıdırmı? Yoxsa sadələşdirilmiş vergi ilə 2 və ya 4 faiz gəlirdən vergi ödəməlidir? Bu məsələnin prosedur qaydalarını qısaca necə əldə edə bilərəm? Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd etdiyiniz fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, bu fəaliyyəti təsərrüfat subyekti (obyekti) vasitəsilə həyata keçirdiyi halda təsərrüfat subyektini (obyektini) vergi uçotuna qoymalı və nağd hesablaşmaların aparılması nəzərdə tutulduğu halda, nəzarət-kassa aparatını vergi orqanında qeydiyyata qoymalı, seçdiyi vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, ödəmə mənbəyində tutulan vergilər və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və müvafiq bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlidir.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 16.1.8-ci, 16.1.9-cu (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rəsulov Vüqar Mir Cəfər, resulzade1978@mail.ru, Mehdiabad (21.08.2015) (Oxunub: 24 dəfə)
Salam. Təqaüdçülər torpaq vergisinən azaddır?

Bildiririk ki, torpaq vergisi üzrə təqaüdçülərə Vergi Məcəlləsi ilə vergi güzəşti və azadolması müəyyən edilməmişdir.

Bununla yanaşı bələdiyyələr öz ərazilərində vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcəsini azaltmaq barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 4.4-cü (Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi), 20.4-cü (dövlət vergi orqanları və onların təyinatı), 207-ci (torpaq vergisi üzrə güzəştlər) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli 244-IIQ nömrəli Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Qanununun 7.2-ci maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abdullayev Hikmət Salamulla, hikmet.abdullayev@gmail.com, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 14 dəfə)
Salam. Hüquqi şəxs pərakəndə ticarət obyektlərindən mal material alarkən sənədləşməni necə aparmalıdır?Başqa sözlə, Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi əməkdaşı tərəfindən xərc sənədi kimi hansı sənəd qəbul olunaraq xərcə aid edilir? Bəllidir ki,pərakəndə ticarət obyekti ödəniş sənədi olan xəzinə qəbzini verir,lakin qəbzdə mal materialın adı,ölçü vahidi və digər göstəriciləri əks olunmur. Belə olan halda vergi müfəttişi xərc sənədi kimi, ödəniş qəbzi ilə müşayət olunan "Satınalma aktı"nı qəbul edəcəkmi? Əgər etməyəcəksə, hansı sənəd təqdim olunmalıdır. Düzdür, sənədlərin düzgün tərtib olunması və sair Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətinə aiddir, lakin bu hal birbaşa Vergilər Nazirliyinin də mənafeyinə toxunur. Odur ki, xahiş edirəm ətraflı cavab yazasınız. Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi ödəyicisi malları sahibkarlıq subyektlərindən aldıqda malların alışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədlərlə (vergi hesab-fakturası, qaimə-faktura, qəbz, çek və s.), vergi uçotunda olmayan (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan) ayrı-ayrı fiziki şəxslərdən aldıqda isə mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada (tərəflərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin rekvizitləri əks olunmaqla tərtib edilən akt, müqavilə) rəsmiləşdirilir və bu malların alınmasına çəkilən xərclər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda onların dəyəri bazar qiyməti nəzərə alınmaqla gəlirdən çıxılır.

Bu halda alış aktında alınmış malların məlumatları (ad, miqdar, qiymət və digər xarakterik göstəriciləri) və satıcının rekvizitləri (şəxsiyyətini müəyyənləşdirən məlumatlar) göstərilməlidir.

Bununla yanaşı, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Mühasibat uçotunun təşkili və aparılması ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 3 düyməsini sıxmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 14.6.5-ci (bazar qiyməti), 71-ci (vergi ödəyiciləri tərəfindən uçot sənədlərinin tərtib edilməsi və saxlanılması), 73-cü (ödəmələr haqqında əlumatın verilməsi) və 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası) maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli, 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə” və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fəhmi Məlikov Mirzəbaba, melikov.faxmi@mail.ru, Bakı, melikov.faxmi@mail.ru (21.08.2015) (Oxunub: 14 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Müəsisəmiz xarici müəssisənin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi kimi fəaliyyət göstərir.Nümayəndəliyin balansında xaricdə yerləşən baş ofisdən göndərilmiş və nümayəndəliyin adına kömrükdə rəsmiləşdirilmiş 100000 AZN dəyərində əsas vəsait (maşın və avadanlıq) var. Lakin nümayəndəliyin bağlanması ilə əlaqədar həmin əsas vəsaitləri geri qaytarmaq məcburiyyətindəyik.Qeyd etmək istəyirəm ki, nümayəndəliyimiz ƏDV ödəyicisidir və həmin maşın və avadanlığın kömrükdə rəsmiləşdirilməsi zamanı 18000 AZN ədv nümayəndəlik tərəfindən ödənilmişdir.Bununla əlaqədar Sizə 2 sualım var: 1. Həmin əsas vəsaitimizi öz xaricdəki müəssisəmizə qaytararkən vergi öhdəliyi yaranırmı? 2. Həmin əsas vəsaiti xaricə göndərmədən Azərbaycan Respublikası ərazisində ( xaricdəki baş ofisin müqaviləsinə əsasən) başqa xarici müəssisənin nümayəndəliyinə təhvil verə bilərikmi?. Bu halda da vergi öhdəliyi yaranırmı?

Cavab 1: Bildiririk ki, xarici kommersiya hüquqi şəxsin daimi nümayəndəliyinin istifadəsinə verilmiş əsas vəsaitlərin baş ofisə geri qaytarılması mənfəət vergisinin məqsədləri üçün vergi öhdəliyi yaratmır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, malların ixracı sıfır faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunur.

Cavabın əsaslandırılması:, Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu (malların təqdim edilməsi anlayışı), 19.1-ci, 19.2-ci (daimi nümayəndəlik), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 165.1.3-cü (verginin sıfır dərəcəsi ilə tutulması) maddələri, Mülki Məcəllənin 53.3-cü maddəsi.

Cavab 2: Bildiririk ki, xarici hüquqi şəxsin daimi nümayəndəliyi baş ofisi tərəfindən istifadəsinə verilmiş əsas vəsaitlərin Azərbaycan Respublikası ərazisində başqa xarici hüquqi şəxsin daimi nümayəndəliyinə təqdim edilməsi üzrə əməliyyatlarını ƏDV və mənfəət vergisinə cəlb etməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu (malların təqdim edilməsi anlayışı), 104.1-ci (mənfəət vergisinin vergitutma obyekti), 105.1-ci (mənfəət vergisinin dərəcəsi), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti), 167-ci (malların təqdim edildiyi yer) və 173-cü (ƏDV-nin dərəcəsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İlyas , iguliyev8919@gmail.com (21.08.2015) (Oxunub: 15 dəfə, Orta qiymət: 5)
Hörmətli cənablar, fiziki şəxs (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı) Rezident hüquqi şəxslə Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyinə əsasən 2 il müddətinə əmək müqaviləsi bağlamışdır. Lakin təyinatı ilə əmək funksiyalarını həmin hüquqi şəxsin Türkiyə Respublikasındakı filialında (daimi nümayəndəliyində) yerinə yetirmişdir. Bu halda fiziki şəxs Vergi Qanunverciliyinə əsasən rezident yoxsa Qeyri-rezident statusunda olur? Öncədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, təqvim ilində üst-üstə 182 gündən artıq vaxtda, həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan və ya təqvim ili içərisində, yaxud bir təqvim ili ərzində xarici ölkədə Azərbaycan Respublikasının dövlət xidmətində olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır. Fiziki şəxsin respublika ərazisində və xarici ölkədə (hər hansı birində) olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs ardıcıllıqla daimi yaşayış yeri, həyati mənafelərinin mərkəzi, adətən yaşadığı yer və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı meyarlarına əsasən Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır.

Sorğunuzda qeyd edilən halda fiziki şəxsin 2 il ərzində Türkiyədə yaşadığı qənaətinə gələrək bildiririk ki, fiziki şəxs vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı son gündən etibarən bu vergi ilinin sonunadək olan dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti sayılır, bu şərtlə ki, həmin şəxs bilavasitə növbəti vergi ilində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti olsun.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci (rezident anlayışı), 13.2.6-cı (qeyri-rezident anlayışı).

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Leyla Əfəndiyeva Nemət qızı, afandiyeva2013@gmail.com, Bakı (21.08.2015) (Oxunub: 21 dəfə)
1. Bitmiş iş ilinə və bitməmiş iş ilinə görə istifadə olunmayan əmək məzuniyyətinə görə verilən pul şəklində kompenssasiya hesablanan zaman gəlir vergisinin tutlması qaydası yazılı şəkildə. 2. Əmək məzuniyyətindən geri çağrılan işçinin məzuniyyət pulu hesablanan zaman gəlir vergisinin hesablanması qaydası. Təşəkkür edirəm.

Cavab 1: Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış əmək məzuniyyətinə görə işçiyə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları hər il üzrə ayrı-ayrılıqda, tam olmayan sonuncu iş ilinin kompensasiya haqqı isə onun verildiyi ayın əmək haqqı ilə birlikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq gəlir vergisinə cəlb olunur.

Cavab 2: Bildiririk ki, işçi məzuniyyətdən geri çağırıldığı halda ona həmin ay üçün hesablanmış ümumi gəlirin məbləğindən gəlir vergisi tutulur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 102.1.6-cı (gəlir vergisindən azadolmalar) və 150.3.1-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elşən Poladov Kamal, elshan-poladov@rambler.ru (21.08.2015) (Oxunub: 15 dəfə, Orta qiymət: 5)
Salam. Mənim sualım bələdiyyələrə ev və torpaq sahəsi üçün verilən vergi ilə əlaqədardır. İki gün qabaq bələdiyyə işçisi gəlib evin və torpaq sahəsini ölçdü və pasport adlı bir kağız doldurub, şəxsiyyət vəsiqəsinin və evin kupçasının nüsxələrini götürdü. Dediki sizin üçün VÖEN açılacaq və siz büdcəyə hər il buna görə pul köçürməlisiniz. Həmdə dediki, siz öz eviniz və torpaq sahəsinin ölçüləri haqqında Dövlət əmlak haqqında olan saytda baxa bilərsininz. Həmin ev və torpaq sahəsi 50 ildən çoxdur ki bizə məxsusdur, amma indiyə qədər heç vaxt bələdiyyədən gələn olmayib. Biz hər ay ev pulu jekə ödəyirik, çünki bizim evlər jekə baxir. Mən internetdən axtarış verib sadəcə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 13 may 2015-ci il tarixli 1517040100655900 nömrəli əmrini tapdım və onunla tanış oldum. Mənim bu haqda bir-neçə suallarım var. 1. Hansı saytda mən bizə məxsus olan torpaq və ya evlərin ölçülərini və nəqər odəyəcəyimi görə bilərəm? 2. Bu vergi neçənci ildən qüvvədədi? 3. Əgər bu vergi ( torpaq və evlər ) bir neçə illər bundan qabaq qüvvəyə minibsə və bizə heç vaxt bələdiyyədən gələn olmayibsa, bizə köhnə illər üçün gərimə və ya qalıq borc yaza bilərlərmi? 4. Əgər borc yazılsa bu necə hesablanacaq və hansı saytdan bu haqda məlumat ala bilərik? 5. Jeklərə ev pulu ödəmə hələ də davam olacaq? Əvvəlcədən təşəkkür. Hörmətlə, Elşən P.

Bildiririk ki, əmlak və torpaq vergisi haqqında müddəalar 1 yanvar 2001-ci il tarixdən qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdur.

Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələrinin sahəsinin (yaşayış sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin, qeyri-yaşayış sahəsinin isə tam) hər kvadratmetrinə görə Bakı şəhəri üzrə 0,4 manatla müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 0,7-dən aşağı və 1,5-dən yuxarı olmayan əmsallar tətbiq edilməklə, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 0,3 manatla, digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla), rayon mərkəzləri üzrə 0,2 manatla, rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna olmaqla) 0,1 manatla əmlak vergisi hesablanır.

Bununla yanaşı, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqların sahəsi 10000 m²-dək olduqda hər 100 kvadratmetrinə görə Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə 0,6 manatla, Gəncə, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri üzrə 0,5 manatla, digər şəhərlər və rayon mərkəzləri üzrə 0,3 manatla, rayon tabeliyində olan şəhərlər, qəsəbələr və kəndlər üzrə 0,1 manatla, 10000 m²-dən yuxarı olan hissə üçün isə hər 100 kvadratmetrinə görə müvafiq olaraq 1,2; 1; 0,6; 0,2 manatla torpaq vergisi hesablanır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslərin torpaq vergisi və onların xüsusi mülkiyyətində olan binalara görə əmlak vergisi illik olaraq bələdiyyələr tərəfindən hesablanır, həmin vergilərin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişləri avqust ayının 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır, hesablanmış vergilər bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə bələdiyyə büdcəsinə ödənilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində həmin illər üzrə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən vergi ödəyicisinin vergisini hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi qanunvericiliyində fiziki şəxslərin əmlak və ya torpaq vergisinin mənzil-kommunal istismarı və mənzil istismarı sahələrinə ödənilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Özəlləşdirilmiş mənzillərin mülkiyyətçilərinə mənzillərin yerləşdiyi evlərin (binaların) saxlanılması üçün xidmət haqqı, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq yaşayış binalarında liftdən istifadəyə görə kommunal xidməti haqqı kimi vergi hesab edilməyən ödənişlər müəyyən edilmişdir.

Dövlət mənzil-istismar və təmir-tikinti təşkilatları özəlləşdirilmiş mənzillərin (evlərin) mülkiyyətçiləri (mülkiyyətçilərin şirkətləri, digər birlikləri) ilə yalnız müqavilə əsasında bu evlərə (mənzillərə) xidmət göstərə bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 4.4-cü (Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi), 85.4-cü (vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətləri və həmin müddətlərin dəyişdirilməsi), 197.1-ci (əmlak vergisinin vergitutma obyekti), 198.1-ci (əmlak vergisinin dərəcələri), 199.3-cü (əmlak vergisi üzrə güzəştlər və azadolmalar), 200-cü (fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydası), 205-ci (torpaq vergisinin vergitutma obyekti), 206-cı (torpaq vergisinin dərəcələri), 207-ci (torpaq vergisi üzrə güzəştlər) və 208-ci (torpaq vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları) maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 aprel 2015-ci il tarixli 101 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar, Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikasının 27.12.2001-ci il tarixli 244-IIQ nömrəli Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Qanununun 7.2-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 1.6-cı bəndi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və mənzil-kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq edilməsi haqqında 2000-ci il 10 mart tarixli 40 nömrəli Qərarı.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qəribov Qərib Oqtay,, qaribov.qarib@mail.ru, Ağdaş (21.08.2015) (Oxunub: 23 dəfə)
Salam. Mən Ağdaş şəhəri İ.Nəsimi küçəsində yerləşın sahibkar mağazasının vergidən yayınması barədə xəbər vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, həmin şəxs məcburi köçkün olduğunu irəli sürərək vergi ödəməkdən yayınır. Mən bu barədə hara şikayət edə bilərəm?

Bildiririk ki, qeyd etdiyiniz halın araşdırılması üçün müraciətiniz aidiyyəti üzrə Vergilər Nazirliyinin müvafiq strukturuna göndərilmişdir.

Vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əliyev Zaur Fuad, zaliyev55@gmail.com (19.08.2015) (Oxunub: 102 dəfə, Orta qiymət: 4)
Azərbaycan rezidenti olan şəxs digər Azərbaycan rezidentinə xaricdə daşımaçılıq xidməti göstərir. Bu zaman vergi öhdəliyi nece yaranır və invoice tərtib edilərkən vergi məbləği əlavə edilirmi?

Sorğunuzdan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmadan bir dövlətdən digər dövlətə daşındığı qənaətinə gələrək bildiririk ki, müvafiq xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilmiş gəlirdən bu gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər və icbari ödənişlər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən gəlir (mənfəət) vergisi hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Göstərilən xidmətlər Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda həyata keçirildiyi üçün ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyat hesab olunmur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisi olan hər hansı şəxs vergi öhdəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilən, vergi tutulmasına dair öhdəliklər yaranmasına səbəb ola bilən, Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq məlumat verməyə dair öhdəliklər yaranmasına səbəb ola bilən əməliyyatları sənədləşdirməyə borcludur.

Ciddi hesabat blanklarının tərtib edilməsi barədə ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 3 düyməsini seçməklə) müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 16.1.9-cu (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 96-cı (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 104.1-ci (mənfəət vergisinin vergitutma obyekti), 130-cu (gəlirin və xərcin uçotu qaydası), 159.1-ci (ƏDV-nin vergitutma obyekti) və 168.1.4-cü (ƏDV üzrə işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer) maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 27 avqust tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə” və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 13    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  



Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube




Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2015

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "E-Xidmətlər" bölməsi və ya "Müraciətlər" bölməsinin "Onlayn müraciətlər" altbölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.