Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Ceyhun Azəri, ceyhun@rambler.ru (04.02.2016) (Oxunub: 101 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13255)
Salam. Müəssisədə yaradılan həmkarlar komitəsi vergi orqanlarına hansı hesabatları verməlidir. Digər sualım isə Müəssisənin işçisi eyni zamanda müəssisədə yaradılan həmkarlar komitəsində işə cəlb olunur və buna görə əlavə əmək haqqı alir. O zaman işçi ilə necə müqavilə bağlanılır? Xidməti yoxsa əmək?

Bildiririk ki, həmkarlar ittifaqı birliyi dövlət qeydiyyatından keçirildiyi vaxtdan hüquqi şəxs hesab olunur və hüquqi şəxs statusu əldə edir. Həmkarlar ittifaqı birliyi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilir və həmkarlar ittifaqlarının nizamnamələrində məqsədi, vəzifələri, fəaliyyət forma və metodları, maliyyə mənbələri, üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və s. nəzərdə tutulmalıdır.

Əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürməyən qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr mənfəət vergisindən azad edilmişdir.

Qeyri-kommersiya təşkilatının vergitutma obyektlərinin yaranmasından asılı olaraq digər vergi öhdəlikləri (əmlak vergisi, torpaq vergisi, ödəmə mənbəyində tutulan vergilər və s.) yarana bilər ki, bu zaman müvafiq bəyannamələr müəyyən edilmiş qaydada vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Sorğunuzda qeyd olunan digər sualla bağlı bildiririk ki, həmkarlar ittifaqının işçiləri ilə təşkilat arasında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada əmək müqaviləsi bağlanmalı, yerinə yetirdiyi işlərə (xidmətlərə) görə ona əmək haqqı hesablanmalı, aparılmış ödənişlərdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyində gəlir vergisi tutulmalı və müvafiq bəyannamə vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Əsas olmayan iş yerində hesablanan əmək haqqının tam məbləğindən güzəşt və azadolma tətbiq edilmədən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulur.

Bununla yanaşı əmək müqaviləsinin bağlanılması ilə əlaqədar sorğunuzda qeyd olunanlar Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə (195 yığdıqdan sonra 5 düyməsini seçməklə) müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 98.2.3-cü, 98.5-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 102.1.14.13-cü (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 104-cü (vergitutma obyekti), 106.1.2-ci (azadolmalar və güzəştlər), 109.3-cü (gəlirdən çıxılmayan xərclər), 159.1-ci (vergitutma obyekti), 197.1.3-cü (vergitutma obyektləri), 201-ci (müəssisənin əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi), 205-ci (torpaq vergisinin vergitutma obyekti), 208.2-ci (torpaq vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları) maddələri və 24 fevral 1994-cü il 792 nömrəli Həmkarlar ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 1-ci, 4-cü və 20-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə və 2011-ci il 16 fevral tarixli, 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elçin Nurməmmədov Surxay, Elcin3232@mail.ru, Goranboy rayon Meşəli kəndi (04.02.2016) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 13254)
Salam. Mən Təhsil Nazirliyin dəsti xətti ilə 3 cü il işləyirəm. Mənim aylıq əmmək haqqım tarif cədvəlinə uyğun olaraq 274 Azn təşkil edir (h2 həvəsıəndirmə ilə birlikdə). Mən bilmək istəyirdim ki, vergilərə edilən dəyişiklik bizə təsir edəcək və nə qədər. Özümdə məcburi köçkünəm xaiş cavablandırasız.

Bildiririk ki, pedaqoji profilli ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərin kənd rayonlarında yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinə işə cəlb olunmasının stimullaşdırılması və həmin müəssisələrdə pedaqoji kadr tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə dövlət sifarişinə əsasən ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlayan və 3 (üç) il müddətində həmin təhsil müəssisəsində fəaliyyətini davam etdirən gənc mütəxəssislərə kommunal xidmətləri və yaşayış yerinin kirayə haqqını ödəmək üçün verilən 60 (altmış) manat məbləğində kompensasiya vergi tutulan gəlirə aid edilmir.

Bununla yanaşı, rayon mərkəzlərindən 20 km-dən artıq məsafədə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlayan və yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərə 3 (üç) il müddətində aylıq əməkhaqqına ayda 100 (yüz) manat məbləğində ödənilən əlavə əmək haqqının tərkibinə daxil edilməklə ümumi qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir.

Onu da qeyd edək ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsində fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun (2016-cı il üzrə 136 manat) 1 misli məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

İşçi məcburi köçkün olduğu halda, mənzil qanunvericiliyinə və ya mülki hüquqi əqdlərə əsasən ayrıca mənzil sahəsi əldə etməsi nəticəsində daimi məskunlaşmamışdırsa əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu iş yerində) Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin məcburi köçkün statusu haqqında vəsiqəsi əsasında vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır.

Sorğunuzda qeyd olunan halda əsas iş yeri olduğu və lazımi sənədlər təqdim edildiyi təqdirdə 274 manat əmək haqqından güzəşt və azadolmalar çıxıldıqdan sonra gəlir vergisi hesablanmır ((274-60-(100+136))*14%=0,0 manat).

Əsas olmayan iş yerində isə verilən əmək haqqının tam məbləğindən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulur (274*14%=38,36 manat).

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 98.5-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri) və 102-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri, Əmək Məcəllənin 154.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1379-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2010-cu il tarixli 67 nömrəli Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında Qərarı, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 noyabr tarixli,1107-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli, 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Amil, iqtisadci111@mail.ru, Bakı (04.02.2016) (Oxunub: 124 dəfə, ID: 13253)
Salam, maraqlı fakt üzə çıxıb. 2015-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 131 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 140 manat idi və biz əmək haqqından gəlir vergisini əmək qabiliyyətli əhali üçün olan məbləğdən yəni 140 manatdan (250 dek olduqda) çıxırdıq. Amma bu il 2016-cı il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 136 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 146 manat, olduğu halda tövsiyyə edirsiz ki 136 manatdan(2500 dek olduqda) çıxaq. İndi belə bir sual yaranır köhnə illər üçün 140 manatdan yəni əmək qabiliyyətli əhali üçün olan məbləğdən çıxıb sonra hesablanmış məbləğə səyyar vergi yoxlaması zamanı cərima hesablanacaqmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklə əlaqədar müvafiq maddədə “əmək qabiliyyəti əhali üçün” sözləri “ölkə üzrə yaşayış minimumunun” sözləri ilə əvəz olunduğundan, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən sorğunuzda qeyd olunan azadolma hüququ nəzərə alınan zaman ölkə üzrə müəyyən edilmiş göstəricidən (2016-cı il üçün 136 manat) istifadə olunur. Yəni qeyd edilən dəyişiklik 2016-cı ildən əvvəlki hesabat dövrlərinə şamil edilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 54.0.1-ci (vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən hallar), 102.1.6-cı (gəlir vergisindən azadolmalar) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1379-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 noyabr tarixli,1107-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu və Vergilər Nazirinin 6 mart 2013-cü il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi auditinin keçirilməsi Qaydaları”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nurlana Axnazarova Oktay, Nurlana.akhnazarova@gmail.com (04.02.2016) (Oxunub: 70 dəfə, ID: 13256)
Salam. Vergilər Nazirliyinə imtahan nə zaman olacaq?

Bildiririk ki, oxşar məzmunlu sorğu tərəfimizdən cavablandırılaraq 22.10.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 15 aprel tarixli 222 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə, Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar əlavə məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Muradova Hicran Baba qızı, nejda84@mail.ru (04.02.2016) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 13252)
Salam! Əgər şirkətin təsisçiyə borcu, ümumi aktivlərin 70 % dən çoxunu təskil eidrsə, bu qanun pozuntusu deyil ki? Ya hansısa vergiyə gəl olunmurmu?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunanlar Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından bu barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 3 düyməsini seçməklə) müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Əlavə olaraq bildiririk ki, borc müqaviləsinə görə təsisçi pula və ya digər əvəz edilən əşyalara mülkiyyət hüququnu müəssisəyə keçirməyi öhdəsinə götürdüyü, müəssisə isə aldıqlarını müvafiq olaraq pul və ya eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar şəklində təsisçiyə qaytardığı halda belə əməliyyatlar vergiyə cəlb edilən əməliyyatlar hesab edilmir.

Təsisçi tərəfindən borc (əsas vəsait, mal-material və pul şəklində) əvəzsiz olaraq verildikdə və ya sonradan müəssisəyə bağışlandıqda, bu zaman verilmiş malların bazar qiyməti nəzərə alınmaqla müəyyən edilmiş dəyəri və ödənilmiş pul vəsaitləri müəssisənin gəliri hesab olunmaqla müvafiq vergilərə (mənfəət və ya sadələşdirilmiş vergiyə) cəlb olunmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 739.1-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 101.3-cü (gəlir vergisinin dərəcəsi), 104-cü (mənfəət vergisinin vergitutma obyekti), 105-ci (mənfəət vergisinin dərəcəsi), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti), 219.1-ci (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) və 220-ci (sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi) maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mikayıl, maqnit@mail.ru, Bakı (04.02.2016) (Oxunub: 60 dəfə, ID: 13251)
Salam. Bilirik ki, orta əmək haqqı, orta aylıq əməkhaqqı deyil. Və onun hesabalanılması tamam başqadır. Əmək məzuniyyəti dövrü üçün verilən əmək haqqı istisna olmaqla qalan bütün hallarda işçinin orta əmək haqqı ödənişdən əvvəlki həmin aylardakı iş günlərinin sayına bölünməklə bir günlük əmək haqqı tapılır və alınan məbləğ əmək haqqı saxlanılan iş günlərinin sayına vurulmaqla müəyyən edilir. Bilmək istərdim burda əmək haqqı dedikdə işçiyə hesablanmış əmək haqqı yoxsa işçiyə çatan alacaği əmək haqqı nəzərdə tutulur. Yəni işçi iyun - 250 manat hesablanıb -235 manat alıb. İyul - 300 manat hesablanıb 292 manat alib. İki təqvim ayı ərzində qazandığı əmək haqqının cəmi dedikdə 550 manat və ya 527 manat əsas götürülür?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan hal Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə (195 yığdıqdan sonra 5 düyməsini seçməklə) müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, 2011-ci il 16 fevral tarixli, 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə” və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Cəfərov Zaur İsmayıl oğlu, zaur99@mail.ru, Bakı (03.02.2016) (Oxunub: 77 dəfə, ID: 13250)
Salam. Əgər hüquqi şəxsin təsisçisi həmçinin həmin hüquqi şəxsin direktorudursa, onunla əmək müqaviləsi necə bağlana bilər? Müqavilə tərəfləri 2 və ya daha çox fərqli şəxslər olmalıdır. Eyni şəxs özü ilə müqavilə bağlaya bilməz. Digər tərəfdən də Nazirlik əmək müqaviləsini olmasını tələb edir. Bu məsələ qanunvericiliklə necə tənzimlənməlidir?

Bildiririk ki, cəmiyyətin rəhbər və təsisçisinə ayrı-ayrı şəxslər kimi baxıldığından hüquqi şəxsin təsisçisinin eyni zamanda həmin hüquqi şəxsin rəhbəri olmasından asılı olmayaraq rəhbər və digər işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən işəgötürən qismində həmin hüquqi şəxs çıxış edir. Hüquqi şəxsin təsisçilərinin təsis müqaviləsində və ya iştirakçılarının ümumi yığıncağının qərarında hüquqi şəxsin adından onun rəhbəri ilə əmək müqaviləsi bağlamaq və əmək müqaviləsi bildirişini elektron informasiya sisteminə daxil etmək səlahiyyəti təsisçilərdən birinə həvalə oluna bilər. Bu baxımdan hüquqi şəxslə onun rəhbəri arasında əmək münasibətləri əmək müqaviləsi bildirişinin elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi və bu barədə işəgötürənə elektron qaydada məlumat göndərilməsindən sonra yaranır. Hüquqi şəxslə onun digər işçiləri arasında bağlanmış əmək müqavilələri üzrə bildirişlər hüquqi şəxsin rəhbəri tərəfindən elektron informasiya sisteminə daxil edilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilərkən işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi bildirişlərinin elektron informasiya sisteminə daxil edilməməsi aşkar olunarsa, fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Bundan əlavə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aparılmış nəzarət tədbirləri zamanı Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxsləri hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsinə görə fiziki şəxslər min manatdan üç min manatadək, vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan iyirmi beş min manatadək miqdarda inzibati qaydada cərimə edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.34-cü (muzdlu iş anlayışı), 58.10-cu (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları), 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 150.1.1-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası) maddələri, Mülki Məcəllənin 91.1-ci və 91-2.3-cü maddələri, Əmək Məcəlləsinin 3-cü, 6-cı, 11-ci, 12-ci, 42-ci, 43-cü, 44-cü, 46-cı və 49-cu maddələri, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2013-cü il tarixli 875-IVQD nömrəli qanunu.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fəxri Qurbanov Ziyad , Fexri.gurbanov@hotmail.com, Şəmkir rayonu Dəllər qəsəbəsi (03.02.2016) (Oxunub: 54 dəfə, ID: 13249)
Salam. Mən Qurbanov Fəxri Ziyad oğlu 1993-ci ildə anadan olmuşam. 2014-ci ildə İqdisad Universitetini bitirmişəm. Fakültəm Texnologiya və Dizayndı. 2015-ci ildə hərbi xitməti bitirmişəm. Mən sənədlərimi Vergilər Nazirliyinə işə qəbula verə bilərəm? Xaiş edirəm sualımı cavabsız qoymayasız!

Bildiririk ki, oxşar məzmunlu sorğu tərəfimizdən cavablandırılaraq 18.11.2015-ci il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələr bölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əsədov Şəmsəddin Nurəddin oğlu, Shemi.asadov@mail.ru, Lənkəran (03.02.2016) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13248)
Salam. Sualım əmlak vergisi ile bağlıdır. Lənkəran şəhərində 100 kv ev üçün əmlak vergisi nə qədər tutulmalıdır? Notariatda hər kv üçün 18 manat deyilib.

Sorğunuzun telefon vasitəsilə Sizinlə dəqiqləşdirilməsi zamanı əmlak vergisi barədə deyil, Lənkəran şəhərində yerləşən yaşayış sahəsinin təqdim edilməsi zamanı ödənilməli olan vergi məbləği barədə sorğu etdiyiniz müəyyən edilmişdir.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2016-cı il tarixdən qüvvəyə minən müddəalarına əsasən fiziki şəxsin 5 (beş) ildən az müddət ərzində mülkiyyətində olan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu, habelə qeydiyyatda olmadığı yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı notariuslar tərəfindən hər kvadratmetr üçün 15 manata Lənkəran şəhəri üzrə 1,2 əmsalı tətbiq olunmaqla (sorğunuzda qeyd olunan halda 100*15*1,2=1800 manat) ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanacaqdır.

Bununla yanaşı yaşayış sahəsi ilə əlaqəli torpaq sahəsinin təqdim edilməsi üzrə vergi öhdəliklərini isə mülkiyyətçi yerinə yetirməlidir.

Belə ki, torpaq sahəsinin təyinatı sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə edilməyən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin torpaqlarının və bağ sahələrinin tutduğu torpaqlara aid olduğu halda, həmin torpaq sahəsinin təqdim edilməsindən gəlir əldə edən fiziki şəxs bu cür gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq vergi orqanında uçota durmalıdır. Fiziki şəxs həmin gəlirdən müvafiq təsdiqedici sənəd əsasında gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclərini çıxaraq gəlir vergisini hesablamalı (30000 manatdan çox olduqda 4200 manat üstəgəl 30000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi dərəcəsi ilə) və müvafiq bəyannaməni vergi orqanına təqdim edərək hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə köçürməlidir

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci (mal anlayışı), 13.2.11-ci (xidmət (iş) anlayışı), 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 83.9-cu (vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması), 96.1-cı (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 99.3.6-cı (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər), 101.2-ci (gəlir vergisinin dərəcəsi), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 130-cu (gəlir və xərcin uçotu qaydası), 149.2-ci (bəyannamənin verilməsi), 150.1.9-cu (ödəmə mənbəyindən verginin tutulması), 152.1-ci (ilin yekunlarına görə verginin ödənilməsi), 218.4.3-cü (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri), 219.3-1-ci (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri vergitutma obyekti) və 220.8-ci, 220.8.3-cü (verginin dərcəsi və əmsallar) maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 mart 2001-ci il tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Eyniyev Mayis, meyniyev@yahoo.com, Lənkəran (03.02.2016) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 13247)
Salam. Kredit ittifaqı üzrə mənfəət vergisi hesabatı formasında xüsusi ehtiyat fondunun məbləği və bu fondun yaradılmasına üçün ayrılan xərc necə (hansı bəndlərdə) əks olunmalıdır?

Bildiririk ki, kredit ittifaqı mənafe ümumiliyi əsasında könüllü birləşən fiziki şəxslərin və (və ya) kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirmək yolu ilə özlərinin qarşılıqlı kreditləşdirilməsi üçün yaratdıqları bank olmayan kredit təşkilatıdır.

Kredit İttifaqına fəaliyyəti nəticəsində dəyən zərəri ödəmək məqsədi ilə xüsusi ehtiyat fondu yaradılır. Ehtiyat fondu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada formalaşır.

Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından bu barədə ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Mərkəzi Banka müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 111.3-cü (ümidsiz borcların gəlirdən çıxılması), 130-cu (gəlirin və xərcin uçotu qaydası), 141.2-ci (gəlirdən çıxılan məbləğlərin kompensasiya edilməsi və ehtiyatların azaldılması) maddələri, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında10 dekabr 2004-cü il tarixli, 802-IIQ nömrəli Qanunun 48.1.3-cü bəndi, 2 may 2000-ci il tarixli, 876-IQ nömrəli Kredit ittifaqları haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci və 19-cu maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli, 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 06 iyul 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 14.07.2015-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş “Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydalar”ının 1-ci və 9-cu bəndləri, 18 dekabr 2013-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı ilə təsdiq edilmiş Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin 20.08.2015-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həsənli Həsən Mehman, hasan@hasanli.ru, Bakı (03.02.2016) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 13246)
Salam. Mənim sualım saytlarla bağlıdı. Hər hansı script və ya saytın lisenziyalaşdırılması hansı üsulla həyata keçirilir və lisenziya necə tətbiq olunur. Xüsusi script yığılıbdı satış üçün ona onun satışı həyata keçirilməlidi. Həmin scriptə satış üçün lisenziya necə verilir və necə qorunur?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından sorğunuzda qeyd olunanlar barədə ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan olan İqtisadiyyat Nazirliyinə (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 2 düyməsini sıxmaqla) müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 21.12.2015-ci il tarixli 713 nömrəli Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziyaverilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri haqqında 2 nömrəli əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi haqqında Əsasnamə” və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elçin Məmmədov Əli, venera.quliyeva.59@mail.ru, Goranboy (03.02.2016) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 13245)
Salam. Mən sahibkaram 1000 manat vergi borcum var idi. 650 manatını ödəmişəm Cənab Prezident vergi borclarını bağışladı. Bilmək istəyirəm mənim 350 manat borcum bağışlanıb ya yox?

Bildiririk ki, Məmmədov Elçin Əli oğlunun (VÖEN: 6100686692) 03.02.2016-cı il tarixə hesablanmış vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə vergi borcu yoxdur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunanlarla bağlı əlavə məlumatların əldə edilməsi üçün rəsmi şəkildə qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına, o cümlədən həmin vergi orqanının əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsilə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mələk Qasimova, mehdiyeva.m84@mail.ru, Sumqayıt (03.02.2016) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13244)
Salam. Mən müəllimə işləyirəm. 3 az yaşlı övladım var. Maaşim 250,50 azn. Yəni vergi tutulmamış. Yoldaşım isə işləmir. İş yerimə bu barede arayış təqdim etmişəm. Xahiş edirəm mən nə qədər maaş almalıyamsa yazardınız. Çox sağ olun.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan əmək haqqı məbləği əsas iş yerində ödənildiyi və lazımi sənədlər həmin iş yerinə təqdim edildiyi andan 250,5 manat əmək haqqından güzəşt və azadolmalar çıxıldıqdan sonra 9,03 manat məbləğində gəlir vergisi hesablanmalıdır ((250,5-(136+50))*14%=9,03 manat).

Əsas olmayan iş yerində isə verilən əmək haqqının tam məbləğindən isə ümumi qaydada gəlir vergisi tutulur (250,5*14%=35,07 manat).

Belə ki, qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər (o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr) olan şəxsin əsas iş yerində müvafiq təsdiqedici sənədlər (ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əsas iş yerindən işəgötürənin arayışı və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada yerli icra hakimiyyəti və ya bələdiyyələr tərəfindən verilmiş arayış) təqdim etdiyi halda muzdlu işlə əlaqədar vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat məbləğində azaldılır.

Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa), dövlət təminatında olan şəxslər (texniki-peşə məktəblərinin şagirdləri, uşaq və körpə evlərində tərbiyə alanlar), xüsusi məktəblərin şagirdləri və internat evlərində olan, saxlanmasına görə qəyyumlardan haqq alınmayan uşaqlar, habelə tam dövlət təminatındakı məktəblər yanında internatlarda olan uşaqlar himayədə olanlara aid edilmir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsində fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun (2016-cı il üzrə 136 manat) 1 misli məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 101.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar aylıq gəlir vergisinin dərəcəsi), 102.1.6-cı, 102.5-ci, 102.6-cı  102.8-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1379-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu və Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Heydərov Ceyhun Muxtar oğlu, ceyhun-9193@mail.ru, Mingəçevir (03.02.2016) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 13243)
Salam. Mənim iki obyektim var üzbə-üz məsafəsi 5 metrdir kassa öz adımadır internet klub və qarşısı aksesuar mağazası kamera vasitəsi ilə idarə edirəm işçi yoxdur özüm işlədirəm. Bir kassa ilə iki obyekt işlətmək olarmı? Mənə deyirlər ikinci kassada açılmalıdır. Xahiş edirəm mene qisada olsa məlumat verəsiniz.

Sorğunuzdan obyektlərin giriş-çıxışının ayrı olduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, giriş-çıxışı ayrı olan obyektlərdə nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman 2 obyektdə 1 nəzarət-kassa aparatından istifadə edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 58.7-ci (vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları) və 78.4-cü (vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nəcəfova Vəsilə Məhəmməd qızı, Bakı (03.02.2016) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13242)
Salam. Mən fərdi yaşayış evimi nəvəmə bağışlamaq istəyirəm bilmək istəyirəm bunun üçün vergi ödəməliyəm ya yox?

Bildiririk ki, 5 il ərzində mülkiyyət hüququ sizə məxsus olan yaşayış sahəsində eyni zamanda 5 (beş) il ərzində qeydiyyatda olduğunuz halda notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulmur. Əks halda vergitutma məqsədləri üçün nəvə ailə üzvü hesab edilmədiyindən sorğunuzda qeyd olunan halda mənzilin nəvəyə bağışlanması üzrə əməliyyatdan vergi tutulur. Bu halda daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi zamanı vergi hər kvadrat metri üçün 15 manat məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə əmsalları tətbiq etməklə ödəmə mənbəyində notariuslar tərəfindən tutulur və dövlət büdcəsinə ödənilir.

Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən qüvvədə olan müddəalarına əsasən fiziki şəxsin mülkiyyətində olan yaşayış sahəsinin ailə üzvünə hədiyyə verilməsi həmin yaşayış sahəsini alan və təqdim edən şəxslər üçün hər hansı vergi öhdəliyi yaratmır.

Eyni zamanda fiziki şəxsin azı 5 (beş) il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı vergi tutulmur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.7-ci (vergi ödəyicisinin ailə üzvləri), 102.1.3.2-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 150.1.9-cu (notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində verginin tutulması), 218.4.3-cü (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri), 219.3-1-ci (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri vergitutma obyekti), 220.8-ci (sadələşdirilmiş verginin hesablanması) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Vüsal Manis oğlu, vusal_memmedov1989@inbox.ru, Qazax (03.02.2016) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13241)
Salam. İlk öncə sualımı cavablandıracağınız üçün Vergilər Nazirliyi əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm 21.01.2016 cı ilə Vergilər Nazirliyinin ehtiyyat kadrlarında olan kadrların dəqiq sayını deyərsiniiz? İşə qəbul bölməsinnən - statistika bölməsində yeniləmə çox gec olunur xahiş edirəm bu barədə bizi tez tez məlumatlandırarsız.

Bildiririk ki, 21.01.2015-ci il tarixə kadr ehtiyatında 74 nəfər mövcud olmuşdur.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elşən Süleymanov Dursunəli, elsen_2013@mail.ru, Göyçay şəhəri (03.02.2016) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13240)
Ölümündən sonra bibimdən mənə vəsiyyətnamə keçmiş 5-mərtəbəli binada olan mənzili faktiki olaraq həyət evi ilə dəyişmişəm. Lakin həyət evinin sahibinin sənədləri gec hazırlaması, notariusa dəyişmək üçün ödənilməsi olan rüsumu düzəldə bilmədiyi üçün vaxt gəldi 2016-cı ilin yanvar ayına. İndi də notariusdan deyirlər ki, minimum 5 il əmlak adında olmalıdır, həm də 5 il orada qeydiyyatda olmalısan, yoxsa hər 1m kv-ya 7 manat 50 qəpik ödəməlisiniz. Bu da minimum 750-800 manat pul edir, üstəlik hər iki tərəf ödəniş etməlidir. 100 manatı düzüb qoşa bilməyəndə 700-800 manatı necə tapaq? Bu qanun nə dərəcədə düzgündür? Biz alqı-satqı etmirik, başabaş dəyişirik. Makler deyilik, alverçi deyilik, ömrümdə birinci dəfədir əmlak dəyişmək istəyirəm. Mənə ünvanıma yazılı cavab vermənizi xahiş edirəm. Özümdə Qarabağ müharibəsi veteranıyam, ehtiyatda olan baş leytenantam. Mən qazanc əldə etmirəmsə niyə əlavə rüsum ödəməliyəm?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda Sizə məxsus mənzilin digər şəxsə aid yaşayış sahəsi ilə mübadilə edilməsi vergitutma məqsədləri üçün hər iki tərəfin malları təqdim etməsi hesab edilir və ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur. Eyni zamanda belə mübadilə zamanı sorğunuzda qeyd olunanlarla (müharibə veteranı olma və s.) bağlı hər hansı güzəştin tətbiq edilməsi vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır.

Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2016-cı il tarixdən qüvvəyə minən müddəalarına əsasən fiziki şəxsin 5 (beş) ildən az müddət ərzində mülkiyyətində olan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu, habelə qeydiyyatda olmadığı yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı notariuslar tərəfindən hər kvadratmetr üçün 15 manata yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq 0,5-4 arası müvafiq əmsallar tətbiq olunmaqla ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq 1 (bir) bank günü ərzində dövlət büdcəsinə ödənilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, “Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab” elektron xidməti vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir. “Sual-cavab” bölməsinə daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci (mal anlayışı), 13.2.10-cu (malların təqdim edilməsi), 13.2.21-ci (əmlak anlayışı), 150.1.9-cu, 150.3-1-ci (ödəmə mənbəyindən verginin tutulması qaydası), 218.4.3-cü (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri), 219.3-1-ci (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) və 220.8-ci, 220.8.4-cü (verginin dərcəsi və əmsallar) maddələri və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hikmət, ribrahimov77@mail.ru, Yasamal r. (03.02.2016) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 13239)
Vergi Məcəlləsinə əsasən fiziki şəxs "azı 5 il ərzində qeydiyyatda olduğu yaşayış sahəsini" təqdim edərkən sadələşdirilmiş vergi ödəməkdən azaddır. Mənzili atam mənə 3 il əvvəl bağışlamışdır. Mən 10 ildən artıq yaşadığım və geydiyyatda olduğum mənzili hazırda satmaq istəyirəm. Vergi ödəməliyəmmi?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2016-cı il tarixdən qüvvədə olan müddəalarına əsasən fiziki şəxsin azı 5 il ərzində mülkiyyətində olan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi vergidən azaddır. Daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi ilə bağlı azadolma təqdim edilən həmin yaşayış sahəsində 5 (beş) il ərzində mülkiyyət hüququna malik olma ilə yanaşı, ən azı həmin müddətdə, yəni 5 (beş) il ərzində qeydiyyatda olma ilə şərtləndirilir.

Sorğunuzda qeyd olunan halda mülkiyyət hüququ 5 ildən az olan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi vergiyə cəlb edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 150.3-1-ci (ödəmə mənbəyindən verginin tutulması), 218.4.3-cü (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri), 219.3-1-ci (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) və 220.8-ci, 220.8.1-ci (verginin dərcəsi və əmsallar) maddələri, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 412 nömrəliAzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında Qərarı.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Rəşad Müqavil oğlu, rashad.dk@mail.ru, Ağstafa rayonu (03.02.2016) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13238)
Salam. Mən şirkətdə işləyirəm, aylıq əmək haqqım 550 manatdır. 14 faiz mənə şamil olunur və neçə manat maaş alacam?

Sorğunuzdan muzdlu işlə əlaqədar aylıq gəlirlərə (əmək haqqına) tətbiq edilən vergi güzəştinə dair vergi qanunvericiliyində baş vermiş dəyişiklik barədə məlumat əldə etmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, digər güzəşt və azadolma hüququ olmayan fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2016-ci il üzrə 136 manat) çıxılır, qalan məbləğdən 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablanır (sorğunuzda qeyd edilən halda (550-136)*14%=57,96 manat).

Əsas olmayan iş yerində isə verilən əmək haqqının tam məbləğindən 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi tutulur.

Muzdla işləyən fiziki şəxsin aylıq gəlirindən gəlir vergisi ilə yanaşı işəgötürən tərəfindən məcburi sığorta haqlarının tutulması da nəzərdə tutulduğundan sorğunuzda qeyd edilən digər məsələ (sosial sığorta ayırmalarının qaytarılması haqqında) ilə bağlı aidiyyəti üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (195 nömrəsini yığdıqdan sonra 7 düyməsini sıxmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.34-cü (muzdlu iş anlayışı), 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir) 101.1-ci (gəlir vergisinin dərəcəsi), <102.1.6> (gəlir vergisindən azadolmalar) maddələri, Əmək Məcəlləsinin 154.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 18.02.1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli “Sosial sığorta haqqında” Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 avqust tarixli 781 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İsmayıl Qasımzadə, ismayil-qasimzade90@mail.ru (03.02.2016) (Oxunub: 58 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13237)
Salam. Əmanət ilə bağlı gəlir vergisi verilirmi? Əvvəl 500 AZN çox olan hissəsindən tutulurdu. 01.01.2016-cı ildən bununla bağlı qanunda hər hansı dəyişiklik olub?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının vergiləri yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilir, onların dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi bu Məcəlləyə dəyişiklik edilməsi, yəni yeni qanunlar qəbul edilməsi yolu ilə ilə həyata keçirilir.

Hal-hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə təqvim ili ərzində hesablanan faizlərin illik məbləğinə 500 manat güzəşt tətbiq edilməklə ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Bu zaman bank tərəfindən fiziki şəxsin əmanətlərinə görə  illər (təqvim illəri) üzrə hesablanmış faizlər ödənilərkən vergi güzəşti hər il üçün ayrı-ayrılıqda tətbiq edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 21.12.2010-cu il tarixli, 21-IVKQ nömrəli Normativ hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya Qanununun 75.1-ci, 83.1-ci və 85.1-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 3.7-ci (vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları), 102.1.22-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 123.1-ci (ödəmə mənbəyində faizlərdən verginin tutulması), 125.1.2-ci (qeyri-rezidentin faiz gəlirindən ödəmə mənbəyində verginin tutulması) və 150.1.5-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İsmayılova Mətanət Çingiz qızı, Mingəçevir (03.02.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13236)
Sahibkarın adından NKA-nı necə çıxarmaq olar? Bir də öz borcumu necə öyrənə bilərəm?

1: Bildiririk ki, NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması vergi ödəyicisinin “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” ilə müraciəti əsasında həyata keçirilir.

NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması barədə ərizə vergi orqanına kağız formada vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) tərəfindən, elektron formada isə vergi ödəyicisi tərəfindən və ya onun müqavilə bağladığı STXM tərəfindən göndərilə bilər.

Ərizə vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunduqda ona (elektron formada olduqda PDF fayl şəklində) aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

-   STXM-in plombun zədələnməməsi barədə aktı (STXM-in bu aktında fiskal yaddaşın göstəricisi əks etdirilməlidir);

- Ərizənin təqdim olunma tarixinə NKA-nın fiskal yaddaşının göstəricisini əks etdirən

çek;

- Nəzarət-kassa aparatında quraşdırılmış elektron məsafədən ötürmə qurğusu və

ya elektron nəzarət lentinin işlək vəziyyətdə olmasını təsdiq edən STXM-in aktı.

Ərizə STXM tərəfindən vergi orqanına elektron formada göndərildikdə isə yuxarıda göstərilən sənədlərə vergi ödəyicisi ilə STXM arasında bağlanmış Müqavilə əlavə olunur.

Həmçinin bildiririk ki, vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən vergi ödəyicisinin nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatdan çıxarılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılmasıelektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Əlavə olaraq bildiririk ki, bu xidmətdən elektron qaydada istifadə edildikdə xidmətin təqdim edildiyi elektron ünvandan ərizələrdə olan məlumatlar interaktiv şəkildə vergi ödəyicisi və ya Servis Texniki Xidmət Mərkəzi tərəfindən sistemə daxil edilir və qeyd olunan sənədlər həmin ərizəyə əlavə olunur. Bu zaman ərizənin göstəriciləri ilə ona əlavə olunmuş PDF formatda sənədlərdə kənarlaşmalar aşkar edildikdə NKA qeydiyyatdan çıxarılmır (Kənarlaşmalar barədə vergi ödəyicisinin E-qutusuna uyğunsuzluq barədə məktub göndərilir).

Eyni zamanda bildiririk ki, ərizəni təqdim etdiyi tarixə vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinə əsasən yaranmış öhdəliklərinin və kameral vergi yoxlaması zamanı bağlanılmamış uyğunsuzluqlarının, başa çatmamış səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin olması sistem vasitəsilə yoxlanılaraq müəyyən edildiyi halda ekranda qeydiyyatdan çıxarılmanın mümkünsüzlüyü barədə mesaj verilir. Müraciət kağız daşıyıcıda edildikdə isə NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması təxirə salınır.

Cavabın əsaslandırılması: Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 28 dekabr tarixli 266 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında nəzarət-kassa aparatlarının satışı, istismarı, servis-texniki xidmət və təmiri qaydaları haqqında Əsasnamə”, Vergilər Nazirliyinin 05.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”ın 10-cu bəndi, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 06.11.2015-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları(Xidmətin kodu: 3.11).

2: Bildiririk ki, İsmayılova Mətanət Çingiz qızının (VÖEN: 2700640132) 26.01.2016-cı il tarixə hesablanmış vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə vergi borcu yoxdur.

Eyni zamanda hər bir vergi ödəyicisi Vergilər Nazirliyinin 195 nömrəli Çağrı Mərkəzinə zəng edib “1” düyməsi ilə Vergilər Nazirliyinə qoşulduqdan sonra “3” düyməsini seçməklə öz VÖEN-ni daxil edib # düyməsini sıxaraq dövlət büdcəsinə olan borcu barədə məlumatı əldə edə bilər. Eyni zamanda, vergi borcu ilə bağlı məlumat vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə, İnternet Vergi İdarəsi”dən (“E-bəyannamə & ƏDV-DH & ŞHV” “Məlumat axtar” “Şəxsi hesab vərəqəsi”) və ya İkitərəfli SMS xidməti”nə qoşulmaqla da əldə edilə bilər.

“İkitərəfli SMS xidməti”ndən istifadə etmək üçün isə bütün mobil operatorların abonentləri tərəfindən mobil telefonda *195* istifadəçi kodu*şifrə# yığılaraq “YES” (məsələn: *195*00000541*121756#YES) düyməsi sıxılmaqla nömrə qeydiyyatdan keçirilməlidir. Vergi ödəyicisi xidmətə abunə olmaq və mütəmadi olaraq vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə dair (o cümlədən dövlət büdcəsinə olan vergi borcu barədə) məlumatları əldə etmək üçün qeydiyyatdan keçirilmiş mobil telefon nömrəsindən start yazıb 8195 nömrəsinə SMS göndərməlidir. Daha sonra abunə olmaqla və ya abunə olmadan 8195 nömrəsinə 1 yazıb göndərməklə dövlət büdcəsinə olan vergi borcu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kazımova Səbinə Niyaz qızı, Bakı şəhəri (02.02.2016) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 13235)
Salam. Mən nece Asan Xidmətdən qeydiyyatdan keçə bilərəm? Zəhmət olmasa cavablandırın

Sorğunuzdan fiziki şəxs kimi vergi orqanında uçota alınmaq istəyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, fiziki şəxs kimi vergi uçotuna alınmaq üçün şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə və fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə yaşadığı yer (şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən) üzrə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə (o cümlədən “ASAN” xidmət mərkəzlərinə) yaxınlaşa bilər. Bundan başqa vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotuna alınmaq və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini əlavə etməklə müvafiq ərizəni vergi orqanına poçt vasitəsilə göndərmək mümkündür.

Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı bölməsi vasitəsilə aparılır.

Onu da qeyd edək ki, vergi uçotuna alınma ödənişsiz həyata keçirilir.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 34.6-cı (uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları), maddələri, Vergilər Nazirliyinin 05.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Adilə, askerova50@inbox.ru (02.02.2016) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 13234)
Salam. Bilmək istərdim hüquqi şəxs əldə etdiyi mal material qiymətlilərinin dəyərini artırmaq üçün yenidən qiymətləndirə bilər? Olarsa prosses nece aparılıb rəsmiləşdirilməlidir?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunanlar Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından bu barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə (195 yığdıqdan sonra 3 düyməsini sıxmaqla) müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 104.5-ci (mənfəətin vergitutma obyekti), 114.6-cı (amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan məbləğlər), 139-cu (əmtəə-material ehtiyatlarının uçotu qaydası), 143-cü (aktivlərin dəyəri), 202.0.1-ci (müəssisənin əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi qaydası) maddələri və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 21 dekabr 2012-ci il tarxili, 509-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli, 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 1-ci bəndi və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Balayev Aqşin Ata, akwinbalayev@gmail.com, Kürdəmir (02.02.2016) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 13233)
Fiziki şəxslərdən hansı gəlir vergiləri tutulur? Vergi dərəcəsi necə hesablanır? Vergi hesabatına nələr daxildir?

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin gəlirləri muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir, muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir və vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər kimi qruplaşdırılır. Hər qrup gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi dərəcələri müxtəlifdir.

Belə ki, muzdla işləyən fiziki şəxslərə ödəmələr verən şəxslər ödəmə mənbəyində muzdlu işçinin azadolma və güzəşt hüququ olmadıqda vergi tutulmalı olan aylıq gəlirindən gəlirin məbləği 2500 manatadək olduqda 14 faiz, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə vergi tutmağa və rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bu ödəmələr barədə vergi orqanına “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”ni təqdim edərək tutulmuş vergini dövlət büdcəsinə köçürməyə borcludurlar.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2016-cı il tarixdən qüvvədə olan müddəalarına əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun (2016-cı il üzrə 136 manat) 1 misli, illik gəliri 30000 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli məbləğində olan hissəsinin gəlir vergisindən azad olması nəzərdə tutulmuşdur.

Bundan başqa, fiziki şəxslərin bəzi kateqoriyalarının muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərindən müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur ki, bu vergi güzəştləri hüququ müvafiq sənədlərin təqdim edildiyi andan yaranır və yalnız fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində həyata keçirilir.

Əsas olmayan iş yerində isə muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəlirin tam məbləğindən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulur.

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən fiziki şəxs özü uçota alınaraq əldə edilən gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqi 20% dərəcə ilə gəlir vergisinə cəlb edir.

Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən şəxslər əldə etdikləri gəlir məbləğindən həmin gəlirlər 30000 manatadək olduqda 14 faiz dərəcə ilə, 30000 manatdan çox olduqda isə 4200 manat əlavə edilsin 30000 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisi hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

Əldə edilən gəlirlərə görə vergi bəyannaməsinin verilməsi ilə bağlı bildiririk ki, gəlir vergisi bəyannaməsi növbəti ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin “Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”, “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci (sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışı), 16.1.8-ci, 16.1.9-cu (vergi ödəyicisinin vəzifələri), 33.1-ci, 33.4-cü (vergi ödəyicilərinin uçotu), 96.1-ci (gəlir vergisinin vergitutma obyekti), 98.1-ci (muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir), 99.2-ci (sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər), 99.3-cü (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir), 101-ci (gəlir vergisinin dərəcələri), 102-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 219-cu (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti) və 220-ci (sadələşdirilmiş verginin dərəcələri) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1379-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fuad Muxtarov Valeh, fuad.azforest@mail.ru, Bakı ş (02.02.2016) (Oxunub: 42 dəfə, ID: 13232)
Salam. Sualım fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyindən tutulan vergi ilə bağlıdı. Tutalım Azərbaycan Beynəlxalq Bankında 21.01.2015 ci il tarixində iki dənə əmanət açıram. Biri 5000 azn obirsi isə 7000 azn. Hər iki əmanət illik 5 % şərti ilə qoyulur. Faizlər müddətin sonunda hesablanır. Azərbaycan Respublikasının Vergi Qanunvericiliyinin 102.1.22 maddəsinə əsasən: yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin ƏMANƏTLƏRİ ÜZRƏ ödənilən illik faiz gəlirlərinin 500 manatadək olan hissəsi. DEMƏLİ: 5000*0.05=250 AZN - vergidən azaddır 7000*0.05=350 AZN- vergidən azaddır YOXSA: 12000*0.05=600 azn - vergiyə cəlb olunan məbləğ? (600-500)*0.10=60 azn

Bildiririk ki, hər bir yerli bank tərəfindən həmin bank (bütün filiallar daxil olmaqla) üzrə fiziki şəxsin bütün əmanətləri üzrə 2015-ci ildən etibarən hesablanmış faizlərin illik məbləğinin cəminə 500 manat güzəşt tətbiq edilməklə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunur (sorğunuzda qeyd olunan halda (600-500)*10%=10 manat).

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci (gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər), 123.1-ci (ödəmə mənbəyində faizlərdən verginin tutulması) və 150.1.5-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqındaQanunu.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Begalıyev Rəcəb Hüseyn oğlu, receb.ruslan@mail.ru, Yardımlı rayon (02.02.2016) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 13231)
Salam. Mənzil almışam adıma keçirmək üçün məndən 1035 azn vergi ödəməyimi istəyir.

Sorğunuzun telefon vasitəsilə Sizinlə dəqiqləşdirilməsi zamanı müstəqillik dövründən əvvəlki dövrdə əldə edilmiş evin sahibi tərəfindən rəsmiləşdirilərək Sizə təqdim edilməsi zamanı notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində verginin tutulması barədə sorğu etdiyiniz müəyyən edilmişdir.

Bildiririk ki, həmin yaşayış sahəsi üzrə 5 il ərzində mülkiyyət hüququ (daşınmaz əmlakın üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərlə, o cümlədən orderlə) mənzili Sizə təqdim edən şəxsə məxsus olmuşdursa və eyni zamanda şəxs həmin müddətdə, yəni 5 (beş) il ərzində orada qeydiyyatda olmuşdursa təqdim etmə zamanı notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulmur.

Əks halda, notarius tərəfindən yaşayış sahəsini təqdim edən şəxsdən daşınmaz əmlakın hər kvadrat metri üçün 15 manat məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə əmsalları tətbiq edilməklə ödəmə mənbəyində vergi tutulur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 150.3-1-ci (notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində verginin tutulması), 218.4.3-cü (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri), 219.3-1-ci (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri vergitutma obyekti), 220.8-ci (sadələşdirilmiş verginin hesablanması) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Qanunu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 412 nömrəliAzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 13 yanvar tarixli 439 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin Siyahısı”.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əliyev Şəhriyar Cavanşir, noter.46@mail.ru, Naftalan (02.02.2016) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 13230)
Salam. Mənə vətəndaş A. öz mənzilini satmaq üçün müraciət etmişdir. A. bu mənzili 2009-cu ildə vərəsəlik əsasında mülkiyyət hüquqlarını rəsmiləşdirmişdir. Lakin A. gəlin köçməmişdən əvvəl 1988-2007-ci illərdə həmin evdə pasport qeydiyyatında olub. 2007 ildən əri evində pasport qeydiyyatındadır. SUAL: Vətəndaş A. Alqı-satqı zamanı sadələşdirilmiş vergi ödəməlidirmi ? Yoxsa Vergi Məcəlləsinin 218.4.3-cü maddəsinə əsasən vergidən azaddırmı?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda fiziki şəxsin təqdim etdiyi mənzildə mülkiyyət hüququnu əldə etdiyi tarixdən beş il (60 ay) ərzində fasiləsiz olaraq qeydiyyatda olmadığı nəzərə alınaraq, həmin mənzil təqdim edilən zaman ödəmə mənbəyində vergi tutulmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Mənzil Məcəlləsinin 30.1-ci, 30.2-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 1134.1-ci, 1159.1.1-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 150.3-1-ci (ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası), 218.4.3-cü (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri), 219.3-1-ci (sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti), 220.8-ci, <220.8-1-ci> (sadələşdirilmiş verginin dərəcələri) maddələri, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 412 nömrəliAzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhmədov Hümbət Məhəmməd, humbet54@gmail.com, Bakı (02.02.2016) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 13229)
Mən. VÖEN-im var. Mən muzikantam nağarada ifa edirəm ayda 2 dəfə toya gedirəm mən necə hesabat verməliyəm və gəliri necə müəyyən etməliyəm. Sənədləşmə haqqında məlumat vermənizi xahiş edirəm. Əvvəlcədən minnətdarlıq edirəm.

Bildiririk ki, oxşar məzmunlu sorğu tərəfimizdən cavablandırılaraq 11.01.2016-cı il tarixdə səhifəmizdə yerləşdirilmişdir. Həmin cavabla tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin “Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Pərviz Süleymanlı, pervizsuleymanli@yahoo.com, Bakı (02.02.2016) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 13228)
Bilmək istəyirəm ki, avtomobil kirayəsi ilə məşğul olan hüquqi şəxs ÖMV mükəlləfidir, yoxsa mənfəət vergisinin? Əgər mənfəət vergisinin mükəlləfidirsə avtomobillərin servis xərclərindən başqa sığorta və texniki baxış xərcləri, eləcə də ofis kirası və komunnal xərcləri gəlirdən çıxılmalıdırmı? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsə daşınan və daşınmaz əmlak üçün ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi tutulmur və bu ödənişlər hüquqi şəxsin gəlirlərinə aid edilərək ümumi qaydada mənfəət vergisinə (20 faiz dərəcə ilə) cəlb olunur.

Gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər (o cümlədən sorğunuzda qeyd olunan halda sığorta xərcləri, eləcə də ofisin icarəyə götürülməsi və kommunal xidmətlərlə əlaqədar çəkilmiş xərclər), həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər (sorğunuzda qeyd olunan halda texniki baxışla əlaqədar ödənilən dövlət rüsumu) müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında gəlirdən çıxılır.

Vergi ödəyicisinin ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olduqda növbəti ayın birinci günündən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Bununla yanaşı, bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda, bu əməliyyat ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən şəxs bu əməliyyatın aparıldığı günədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Hüquqi şəxs ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmışdırsa, həmin əmlakın icarəsini (ƏDV nəzərə alınmadan) ƏDV-yə (18 faiz dərəcə ilə) cəlb etməli və müvafiq bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci (mənfəət vergisi üzrə vergitutma obyekti), 105.1-ci (mənfəət vergisinin dərəcəsii), 108-ci (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər), 109-cu (gəlirdən çıxılmayan xərclər), 124.3-cü (ödəmə mənbəyində icarə haqqından vergi tutulması), 149.1.1-ci>, <149.2-ci (bəyannamənin verilməsi), 155.1-ci (ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verilməsinin tələb edilməsi), 159-cu (ƏDV-nin vergitutma obyekti), 173.1-ci (ƏDV-nin dərəcəsi), 177-ci (bəyannamələrin verilməsi və ƏDV-nin ödənilməsi) və 218.5.4-cü (sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri) maddələri və Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli, 223-IIQ nömrəli “Dövlət rüsumu haqqında” Qanununun 18.65.1-ci maddəsi.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ağayev Rauf Əziz, rauf_agayev@inbox.ru (02.02.2016) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13227)
Salam, sualım belədir: Müəssisə malın dəyərin 28 oktyabrda alıb, malı isə 30 oktyabrda təqdim edib. 1-ci variantda müəssisə E-vergi hesab fakturanı 2 noyabrda (yəni avansı aldıqdan sonra 5 gün ərzində), 2-ci variantda isə 4 noyabrda (yəni malı təqdim etdikdən sonra 5 gün ərzində) təqdim etmişdir. Hər iki variantda bu satışa görə hesablanmış ƏDV-nin hansı ayın bəyannaməsində əks olunacağına dair məlumat verməyiniz Sizdən xahiş olunur. Əvvəlcədən minnətdaram.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan birinci halda ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı 2 noyabr, ikinci halda isə 28 oktyabr sayılır və həmin əməliyyatın dəyəri müvafiq ayın (noyabr və ya oktyabr) bəyannaməsində əks etdirilir.

Belə ki, ödəmə malların təqdim edilməsindən (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) əvvəl həyata keçirilirsə və 5 gün ərzində həmin mallar təqdim edilib (işlər görülüb, xidmətlər göstərilib) elektron vergi hesab-hesab fakturası təqdim olunmuşdursa belə olan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı elektron vergi hesab-hesab fakturasının verildiyi vaxt sayılır.

Ödəmə malların təqdim edilməsindən (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) əvvəl həyata keçirilirsə və 5 gün ərzində həmin mallar təqdim edilib (işlər görülüb, xidmətlər göstərilib) elektron vergi hesab-hesab fakturası təqdim olunmursa belə olan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci (vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt) və 176.3-cü (elektron vergi hesab-fakturaları) maddələri.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.