Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Əminə Qurbanova Bilal qızı, Amina.Gurbanova@socardalgidj.az, Bakı (24.10.2016) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14205)
Qeyri-rezidentin A şirkətinə göstərdiyi xidmət may ayında olub. Ödəniş isə A şirkəti tərəfindən qeyri-rezidentə iyun ayında olub.
Xahiş edirəm deyin görüm həmin xidmətə ödəmə mənbəyində vergi hansı ayda hesablanmalıdır, mayda, yoxsa ki, iyunda?
Həmçinin ümumi məbləğə ƏDV hansı ayda (may, yoxsa ki, iyunda) hesablanmalıdır? Xidmət xərcə may ayında düşdüyü üçün ÖMV də may ayına düşməlidir, ya vəsaitin ödənildiyi ayda, onda xidmətin ƏDV-si də iyun ayının bəyannaməsinə (öhdəliyin köçürüldüyü ayda) düşməlidir? Sualları Məcəllənin maddələrinə istinadən cavablandırmağınızı Sizdən xahiş edirəm. Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmətlərə görə ƏDV-nin hesablanması qeyri-rezident tərəfindən göstərilmiş xidmətlərin müvafiq aktla təsdiq edilərək qəbul edildiyi ayda, sorğuda göstərilən halda may ayında mövcud rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə həyata keçirilir.

Qeyri-rezident tərəfindən göstərilmiş xidmətlərə görə ödəmə mənbəyində vergi isə həmin xidmətlərin dəyərinin qeyri-rezidentə ödənildiyi vaxtda mövcud rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanıb tutulur (sorğuda göstərilən halda iyun ayında). 

Bununla belə, tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə göstərilmiş xidmətlərə (görülmüş işlərə) görə qiymət dəyişikliyi aparılmadığı halda qeyri-rezidentə ödənməli olan məbləğ dəqiqləşdirilmir və belə əməliyyatlardan yaranan məzənnə fərqi mənfəət vergisinin məqsədləri üçün gəlirə və ya zərərə aid edilir və ƏDV-nin bəyannaməsində dəqiqləşdirmə aparılmasına zərurət yaranmır.

Xarici valyuta üzrə məzənnənin dəyişməsi səbəbindən tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə qiymət dəyişikliyi aparıldıqda isə qeyri-rezidentə ödənməli olan məbləğin və dəyişikliyin baş verdiyi hesabat dövründə ƏDV-nin vergi tutulan dövriyyəsinin dəqiqləşdirilməsi aparılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 69-cu, 125.1.5-ci, 150.2-ci, 150.3.3-cü, 159.1-ci, 161.1-ci, 163.1.3-cü, 163.1.4-cü, 166.2-ci, 169.4-cüMülki Məcəllənin 439-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (24.10.2016) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14204)
Sizin 19.10.2016-cı il tarixli cavabınıza baxılmışdır. Sizin qeyd etdiyiniz son cümlə ilə bağlı heç razı deyiləm. Siz yazmışdınız ki “Əlavə olaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, Vergi Məcəlləsi vergi qanunuverciyilinin ümumi əsaslarını müəyyən edir və inzibatçılıqda mövcud ola biləcək hər bir konkret hal üzrə bu normativ aktda açıqlamanın verilməsi nəzərdə tutulmur”.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, effektiv vergi sisteminin əsas prinsiplərdən biri â– dəqiqlik prinsipidir. Vergi Məcəlləsi ölkənin bütün sahələrinin və onların bütün incəliklərini, nüanslarını nəzərə almalıdır və əks etdirməlidir, əks halda dövlətin vergi siyasəti və vergi qanunvericiliyi sabit olmayacaq. Hal-hazırda respublikada mövcud olan vergi qanunvericiliyi nə sabit, nə də effektivdir. Fransa Respublikasında vergi yükü 45%-dir, Azərbaycanda isə 13%. Buna baxmayaraq, Fransada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq vergi cəhətdən daha rahatdır. Əsas səbəb - Avropa ölkələrin və ABŞ-ın vergi qanunvericiliyi daha mükəmməldir və boşluqlar və ziddiyyətlər cəmi 4-5% təşkil edir. Bizim Məcəlləmiz isə ancaq boşluqlardan və ziddiyyətlərdən ibarətdir, nəticədə həm məhkəmə sistemi çox yüklənir, həm də şikayətlərin sayı da gündən günə artır. Bu da bizim vergi sistemimizim əlavə bir mənfi cəhətidir. Çünki Məcəllə “konkret hal üzrə açıqlamanın verilməsini nəzərdə tutmur”. Amerika Birləşmiş Ştatların federal vergi məcəlləsi (federal tax code) 74608 səhifədir, Böyük Britaniyanın Vergi Məcəlləsi 11520 səhifədir, Rusiyanın Vergi Məcəlləsi 1136 səhifədir, Azərbaycan Respublikasının isə vergi məcəlləsi 216 səhifədir! Fərqi görürsünüz?! Siz bilirsinizmi, Amerikanın vergi məcəlləsi insanları təhsil almağa stimullaşdırır və ekologiyaya zərər vurmayan nəqliyyat vasitələrin almasını da stimullaşdırır? Yəni, o ölkənin vergi qanunvericiliyi bütün nüansları və incəlikləri əks etdirir, amma bizimki “konkret hal üzrə açıqlamanın verilməsini nəzərdə tutmur”. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyanın 12-ci maddəsində qeyd olunub ki, “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir”. Əgər vergi sistemi effektiv olmasa, heç bir vətəndaş layiqli həyat səviyyəsini apara bilməz. Eyni zamanda, nəzərinizə çatdırıram ki, vergilərin əsas məqsədi iqtisadi subyektlərə sanksiya yazmaq və vergi borcunu artırmaq yox, dövlətin müstəqilliyini qorumaqdır.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 2-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir. Bu da vergi qanunvericiliyinin yalnız Vergi Məcəlləsinin qeyd etdiyiniz kimi 216 səhifəsi ilə məhdudlaşdırılmamasına, Vergi Məcəlləsinə daxil edilməməsinə baxmayaraq vergi qanunvericiliyinin tərkib hissəsi kimi qəbul olunan Azərbaycan Respublimakısının digər dövlətlərlə bağladıqı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Sazişlərdən, hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan Sazişlərdən, həmin Sazişlərə uyğun olaraq hazırlanmış Protokollardan, Vergi Məcəlləsinin əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlardan, Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış hüquqi aktlardan və s. bu kimi sənədlərdən ibarət olduğuna dəlalət edir.

Bilavasitə 19.10.2016-cı il tarixdə verilən cavaba (İD: 14175) gəldikdə isə sorğunuzda qeyd olunan hal, yəni bir elektron vergi hesab-fakturanın əvəzinə digərinin nömrəsinin qeyd olunması zamanı yarana biləcək uyğunsuzluğun hansı yolla aradan qaldırılması barədə müddəanın vergi qanunvericiliyində izahının tapılmaması vergi qanunvericiliyində olan boşluqdan irəli gəlmir. Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci maddəsində “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələblərinə uyğun şəkildə tərtib edilmiş üslubda, yəni həddindən artıq təfərrüatlı ifadələrə yol verilmədən, yığcam şəkildə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatların ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlarla uyğunsuzluğu müəyyən olunduqda dəqiqləşdirilmiş hesabatın təqdim edilməsi bildirilir.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair konkret, əsaslandırılmış təklifləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın 57-ci maddəsinə uyğun olaraq aidiyyəti üzrə saytımızın “Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz” rubrikasına göndərə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın 47-ci maddəsi, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun 25-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 2-ci72.5-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədbəyli Elşən Elbrus oğlu, elshan.mammadbayli@gmail.com (24.10.2016) (Oxunub: 19 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14203)
Salam. Qanunvericiliyə görə hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya icarəsində olan anbara (saxlanc yerinə) malın daxil olması və oradan çıxarılması hansı qaydalarla tənzimlənir? Anbara (saxlanc yerinə) daxil edilən və anbardan çıxarılan malın uçotu (sənədləşməsi) necə aparılmalıdır?

Bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın verilməsi Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ağasi Səfərov Asəf, mistersafarov@gmail.com (24.10.2016) (Oxunub: 17 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 14202)
Azərbaycan rezident şirkəti Böyük Britaniyada qeydiyyatda olan qeyri-rezidentə sığorta ödənişi edərkən ödəmə mənbəyində 4% vergiyə cəlb edir. Həmin qeyri-rezident ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması sazişinə əsasən Böyük Britaniyada bu vergini əvəzləşdirə bilərmi?

Bildiririk ki, Böyük Britaniyanın ərazisindən kənarda ödənilən (ümumi prinsipə təsir göstərməyən) verginin Birləşmiş Krallıq vergisinə qarşı güzəştə icazə haqqında Birləşmiş Krallığın qanunundakı müddəalar nəzərə alınmaqla Azərbaycanın qanunlarına və ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiyaya müvafiq surətdə Azərbaycan mənbələrindən əldə olunan mənfəətə və gəlirə görə birbaşa və ya çıxılmalar yolu ilə tutulan Azərbaycan vergisi (Azərbaycanda dividendlərin ödənildiyi mənfəətdən ödənilməli dividentdən vergi istisna edilməklə) eyni mənfəətə, gəlirə və ya əmlakın dəyərinin artımına görə hesablanan Birləşmiş Krallığın hər hansı vergisindən çıxılmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Hökuməti arasında bağlanmış ikiqat vergiyə cəlbetməyə yol verilməməsi, gəlirlərə və əmlak dəyərinin artımına görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya”nın 22-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Niftəliyev Vaqif Dostbala oğlu, niftaliyev.vaqif@mail.ru (24.10.2016) (Oxunub: 16 dəfə, ID: 14201)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisiyəm. Hüquqi şəxsəm. Heyvandarlıq məhsullarının istehsalçısı kimi vergilərdən azadam. Mal alışları üzrə daxil olan VHF üzrə ƏDV üçün ayrıca ödəniş tapşırığı təqdim etməyim vacibdirmi? Mənim xərcim malın dəyəri ƏDV ilə birlikdə sayılırmı? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, ƏDV ödəyiciləri, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olmayan səhmlərinin və paylarının 50 faizindən çoxu dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və büdcə təşkilatları tərəfindən mallar, xidmətlər (işlər) alınarkən onlara verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə, habelə bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri alan şəxslər tərəfindən ƏDV-nin məbləği ƏDV-nin depozit hesabına köçürülməlidir.

Səhmlərinin və paylarının 50 faizindən çoxu dövlətə məxsus olmayan ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış şəxslər, o cümlədən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri tərəfindən mallar, xidmətlər (işlər) alınarkən ƏDV məbləğinin ayrıca depozit hesabına ödəniməsi barədə tələb vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmur.

Sadələşdirimiş vergi ödəyicisinin alınmış mallara görə ödənilən ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququ olmadığına görə verginin məbləği həmin malın dəyərinə aid edilir. Lakin qeyd olunmalıdır ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi vergitutma məqsədləri üçün xərcləri nəzərə almadan sadələşdirilmiş vergini hesablayarkən ümumi hasilata müəyyən olunmuş dərəcəni tətbiq edir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 139.2-ci, 143-cü175.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əjdər Cəbrayıl oğlu Əlizadə, goldpen1@mail.ru, Bakı (24.10.2016) (Oxunub: 14 dəfə, ID: 14206)
Mən Ağdam şəhəri işğal olunduqda ailəm (7 nəfər) ilə birgə Bakı şəhərinə gəldik. Ağdamda kupçalı hər cür şəraitli 7 otaqlı kürsülü evim və bütün əşyalarım qaldı. Bir müddət kirayədə yaşadıq. Haranısa zəbt etməyi lazım bilmədim. Gecə-gündüz işləyib ailəmə ev aldım. Genişləndirib təmir elədim. Kupçası da var idi. 2014-cü ildə evim "Ağ Şəhər" layihəsinə düşdü. Onu da qeyd edim ki, Jurnalistlərə və məcburi köçkünlərə verilən evlərdən adımda ev olduğu üçün mənə düşmədi. Dövlət mənə kompensasiya verdi. Çox axtardıqdan sonra nəhayət Qaraçuxur qəsəbəsində divarları tikilib, damı vurulmuş 2 mərtəbəli ev aldım. 2014-cü ilin iyun ayında 6 saylı notariusa getdik. Evin bütün sənədləri var idi, lakin tam hazır olmadığı üçün çıxarış verilməmişdi. Notarius bizə "ilkin müqavilə" verdi. Elə həmin gün notariusun hesabına 100 min manat pul vəsaiti köçürüb, 109 manat da rüsum ödədim. Evin tam təmiri və çıxarışın alınması xeyli vaxt apardı. 2016-cı ilin yanvar ayında ev satanın mənə verdiyi vəkalətnamə ilə evi adıma keçirmək üçün 6 saylı notariat kontoruna getdim. Orada mənə bildirdilər ki, 4257 manat vergi rüsumu ödənilməlidir. Bu vəsaiti evi satan ödəməlidir. Evi satan Əliyev Əbdüləli Abbas oğlu isə ticarət mərkəsində satış obyekti yandığı üçün məcbur olub özü üçün tiktirdiyi yarımçıq evi mənə pula ehtiyacı ucbatından satdığını deyir. İndi müflis vəziyyətə düşdüyünü və evin pul mübadiləsinin 2 il öncə aparıldığını söyləyir. Mən indi çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Mənim evim başqasının adında qalması yaxşı deyil. Mənim o qədər pulum heç zaman olmayıb. Mənə bir yol göstərməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunanlar mülki münasibətlər zəminində yarandığı üçün mülki qanunvericilik müstəvisində həll olunmalıdır. Bu baxımdan alqı-satqı müqaviləsində tərəf müqabilinizlə razılığa gələ və ya tərəfinizdən bağlanmış müqavilənin şərtləri əsas götürülməklə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.

“Sual-cavab” rubrikası isə vergi mütəxəssisləri tərəfindən vergi qanunvericiliyinin və vergi inzibatçılğının vergi ödəyicilərinə və ya vətəndaşlara maraqlı olan məqamlarına dair izahatların verilməsini əhatə edir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Emilya Həsənova, emilya.hasanova@yahoo.com (24.10.2016) (Oxunub: 9 dəfə, ID: 14200)
Salam. Hasilatın pay bölgüsü sazişi altında işləyən və eyni zamanda ƏDV-dən azad olma sertifikatı olan şirkətlərin ödəmə mənbəyində tutulan vergini necə, yəni hansı formula əsaslanaraq ödəməlidirlər. Məsələn, A şirkətinin Azəri Çıraq Günəşli proyekti altında 5% dərəcəli ƏDV-dən azad olma sertifikatı var. Hesab fakturanı (İnvoysu) alanda və İnvoysun məbləği 500 azn olanda, A şirkəti hansı məbləği ödəmə mənbəyində tutulan vergi kimi göstərməlidir?

Bildiririk ki, Podratçı Tərəfin, Əməliyyat şirkətinin və onun Subpodratçılarının Karbohidrogen fəaliyyətləri ilə bağlı aparılan əməliyyatları malı, işi, xidməti təqdim edən şəxsə alıcı tərəfindən müvafiq sertifikat təqdim olunduğu halda ƏDV sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb olunur.

Sertifikat təqdim olunmadıqda Azərbaycan Respublikası ərazisində Xəzər Dənizinin Azərbaycan Sektorunda Azəri və Çıraq Yataqlarının və Günəşli Yatağının Dərinlikdə Yerləşən Hissəsinin Birgə İşlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Saziş çərçivəsində yerinə yetirilməsinə baxmayaraq iş və xidmətlərə 18% dərəcə ilə ƏDV tətbiq edilir.

Qeyd edilən Saziş üzrə Karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikasında işlər və xidmətlər yerinə yetirən xarici subpodratçılara kompensasiya edilən məsrəflər çıxılmaqla Karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı edilən ödənişlərdən həmin ödəmələri edən şəxs tərəfindən 5 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Xəzər Dənizinin Azərbaycan Sektorunda Azəri və Çıraq Yataqlarının və Günəşli Yatağının Dərinlikdə Yerləşən Hissəsinin Birgə İşlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişin tərkibinə daxil edilmiş “Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol”un 1.1-ci və 2.1.-ci bəndləri,  “Xarici Subpodratçıların vergiyə cəlb plunması haqqında Protokol”un 1.1.-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elçin, elchin_n@hotmail.com, Bakı (24.10.2016) (Oxunub: 10 dəfə, ID: 14199)
Salam. Sualım kreditlə bağlıdır. Məsələn, hüquqi şəxs hər hansı xarici bankdan 10 mln dollar kredit alıb və 2 ilə 11 mln dollar qaytaracaq. Bu halda həmin şirkətin kredit götürdüyünə görə onu qaytardıqda vergi öhdəliyi varmı? Varsa nədən ibarətdir?

Bildiririk ki, qeyri-rezident banka ödənilən faizlər Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunur və bu ödəmələri edən hüquqi şəxs  ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutmalı, ödəmə baş verən rübdən sonrakı ayın 20-sən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan etməli, tutumuş vergi məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.7-ci, 123.1-ci, 125.1.2-ci, 150.3.2-ci150.3.3.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kənan Cəfərov Sakit, k.sakitoglu@box.az, Bakı (24.10.2016) (Oxunub: 10 dəfə, ID: 14198)
Salam. ƏDV ödəyicisi olan müəssisənin iyulun 30-da ƏDV daxil olmaqla ümumi dəyəri 6.200 manat olan göstərdiyi xidmətlərin dəyərinin ƏDV daxil olmaqla 3.200 manatı əvvəlcədən iyulun 28-də, 3.000 manatı isə iyulun 31-də ödənilmişdir. Vergi ödəyicisi göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyərinə elektron vergi hesab-fakturasını avqustun 1-də vermişdir. Aparılmış əməliyyat ƏDV bəyannaməsində necə əks etdiriləcək? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsinə uyğun olaraq ödəmə malların təqdim edilməsindən (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) əvvəl həyata keçirilirsə və 5 gün ərzində həmin mallar təqdim edilib (işlər görülüb, xidmətlər göstərilib) elektron vergi hesab-hesab fakturası təqdim olunmuşdursa belə olan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı elektron vergi hesab-hesab fakturasının verildiyi vaxt sayılır.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı avqust ayı hesab olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 68.1-ci, 166.2-ci176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həsənov, Bakı (20.10.2016) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 14197)
Boş hesabatı internetlə necə ödəmək olar?

Fəaliyyətinizin və işçinizin olmadığı qənaətinə gələrək bildiririk ki, Sizə lazım olan məlumatlarla saytımızın “Aktual” bölməsində yerləşdirilmiş Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri üçün Praktiki Vəsaitdən “Heç bir dövriyyə və işçi olmadığı halda “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin onlayn qaydada tərtib edilərək göndərilməsihissəsindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ələkbərov Ələkbər Orucbəy, elekberovelekber@yahoo.com, Quba (20.10.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 14196)
İnternet brouzerini "pop-up blocker"i "OFF"(bağlı) rejimdə olmalıdır, bu nə deməkdir və onu necə bağlaya bilərəm, mən öz hesabatımı necə edə bilərəm?

Bildiririk ki, "pop-up blocker" üzən pəncərələri ekrana çıxmasının qarşısını alan bir proqramdır. İnternet Vergi İdarəsinin “E-bəyannamə, ƏDV-DH və ŞHV” bölməsinə daxil olmaq üçün istifadə etdiyiniz internet brauzerinizin “pop-up blocker”ini bağlamaq tələb olunur, bunun üçün isə “pop-up blocker”i “ON” rejimindən “OFF” (bağlı) rejiminə dəyişdirmək lazımdır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, “İnternet Explorer”, “Google Chrome” və “Mozilla Firefox” brauzerlərində “pop-up blocker”in “OFF” (bağlı) rejimə keçirilməsi barədə məlumatı Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının “Aktual” bölməsində yerləşdirilmiş “Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri üçün Praktiki Vəsait”in “Bəyannaməni necə tərtib edə bilərəm?” hissəsinə, habelə Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Murtuz Məmmədov, murel9@mail.ru (20.10.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14195)
Salam. Mən Həştərxan Dövlət Tibb Universitetinin qiyabi əczaçılıq fakültəsinin 3-cü kursunu bitirmişəm və hələ də oxuyuram. Zaqatalada aptek müdiri işləyirəm, Zeytun MMC-də. Eşitmişəm ki, oxuyan tələbələrə vergidə güzəştlər var. İndi 270 Azn ödəyirəm, əslində isə nə qədər ödəməliyəm?

Bildiririk ki, dövlət təqaüdləri, o cümlədən ali təhsil müəssisələrində təhsil alanlara ödənilən təqaüdlər Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlir vergisindən azad olunmuşdur.

Tələbə muzdlu işlə əlaqədar gəlir əldə etdiyi halda tələbənin statusu nəzərə alınmadan əldə olunan gəlirlər ümümi qaydada gəlir vergisinə cəlb olunur.

Eyni zamanda, tələbə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olaraq gəlir əldə etdiyi halda da onun ali təhsil alması vergi güzəşti hüququnun yaranmasına əsas vermir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 102.1.4-cü102.1.14.6-cı maddələri, XIXVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (20.10.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14194)
Şirkət və yaxud fiziki şəxs bank vasitəsilə büdcəyə pul ödəyibsə, neçə gün ərzində o pul şəxsi vərəqədə əks etdiriləcəkdir? Hansı qanun bu məsələni tənzimləyir?

Bildiririk ki, xəzinədarlıq orqanından ödənilmiş vəsaitin büdcəyə daxil olmasını təsdiqləyən məlumat vergi orqanına kağız daşıyıcısında, sənədin surəti kimi verildiyi halda həmin sənədin surətinin alındığı gündən sonrakı 2 iş günü, elektron şəkildə verildikdə isə 1 iş günü ərzində vergi orqanının əməkdaşı tərəfindən vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsinə daxil edilir.

Qeyd olunan müddəalar Vergi Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun hazırlanmışVergi orqanlarında hesablanmış və ödənilmiş vəsaitlərin uçotunun aparılması qaydaları haqqında Metodiki Göstərişlər” ilə tənzimlənir.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin  07.07.2008-ci il tarixli əmri ilə  təsdiq edilmiş Vergi orqanlarında hesablanmış və ödənilmiş vəsaitlərin uçotunun aparılması qaydaları haqqında Metodiki Göstərişlər”in 6.1-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nailə Seyidova Mirismayıl qızı, nailya-seyidova@mail.ru, Bakı (20.10.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14193)
Salam. Şirkətə (MMC) ödəmə mənbəyindən vergi tutulduqdan sonra dividend şəklində məbləğ daxil olub. Şirkətin tək təsisçisi var (fiziki şəxs). Bu məbləğ təsisçiyə verilə bilərmi və əgər verilə bilərsə hər hansı bir vergiyə cəlb olunurmu? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Mülki Məcəllənin müddəalarına əsasən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş xalis mənfəətin iştirakçılar arasında tamamilə və ya qismən bölüşdürülməsi cəmiyyətin ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilən qərar əsasında cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir və hər bir iştirakçısının nizamnamə kapitalındakı mayasına uyğun olaraq mənfəət almaq hüququ vardır. Cəmiyyətin nizamnaməsində ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, xalis mənfəət ümumi yığıncağın qərarı qəbul edildikdən sonra bir ay müddətində ödənilməlidir.

Vergi öhdəliyinin yaranmasına gəldikdə isə, dividendin faktiki sahibi olan hüquqi şəxsdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi rezident müəssisə tərəfindən tutulmuşdursa, dividendin təsisçiyə verilməsi artıq bir daha vergiyə cəlb olunmur.

Qeyd olunanlarla bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsi, Mülki Məcəllənin 90-1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Günel, gunelpurple@gmail.com (20.10.2016) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14192)
ABŞ-ın bir saytında frilans əsaslarla işləyən Azərbaycan vətəndaşların gəlirindən faizlər tutulur. US tax. Bunun qarşısının alınması üçün işlədiyimiz saytda Foreign Tax Identification Number tələb olunur. Belə bir nömrə Azərbaycan vətəndaşlarına verilir? Verildiyi halda azərbaycandan sərbəst qrafiklə ev şəraitində işləyən vətəndaşlar Azərbaycanda vergi ödəməlidirllər?

Sorğunuzdan elektron şəkildə müəyyən pullu xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul olduğunuz qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur və bu səbəbdən yaşadığınız yer üzrə vergi orqanında uçota dayanmalısınız.

Vergi orqanı vergi uçotuna alınma haqqında ərizəniz daxil olduğu gündən sonrakı 2 gün müddətində Sizi vergi uçotuna almalı və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində vahid olan vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) özündə əks etdirən vergi umotuna alınma haqqında müvafiq şəhadətnaməni Sizə verməlidir.

Qeydiyyat zamanı edilməli hərəkətlər, habelə vergi öhdəlikləriniz barədə ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri”, “Gəlir vergisinin ödəyiciləri olan fiziki şəxslərin vergi öhdəlikləri” və “ƏDV ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri” hissələri ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Bununla yanaşı, əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 33-cü34.2-ci 34.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nuranə Səfərova Loğman, operation@cafinance.az (20.10.2016) (Oxunub: 38 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 14191)
Hal-hazırda A şirkətində Səyyar Vergi Yoxlaması aparılır və bütün sənədlər müqaviləyə əsasən mühasibatlıq xidmətini həyata keçirən "Ca Finance" MMC-yə (VOEN: 1300169361) təhvil verilmişdir. Bilmək istərdik ki, vergi orqanı müfəttişinin Səyyar Vergi Yoxlamasını "Ca Finance" MMC-nin ofisində keçirməməyə səlahiyyəti varmı? Bu ofisdə keçirilməsi üçün əlavə olaraq hansı sənədlər lazımdır. Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət vergi orqanlarının vəzifələrinə, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi isə vergi orqanlarının hüquqlarına aid edilmişdir.

Bununla belə, vergi orqanlarının hüquqlarına vergi ödəyicilərində bütün maliyyə sənədlərini, mühasibat kitablarını, hesabatları, smetaları, nağd vəsaitləri, qiymətli kağızları və başqa qiymətliləri, bəyannamələri və vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı olan digər sənədləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yoxlamaq, yoxlamaların keçirilməsi zamanı yoxlamaya aid olan məsələlərlə bağlı vergi ödəyicilərindən və ya onun vəzifəli şəxslərindən lazımi izahatlar, arayışlar və məlumat almaq, habelə mühasibat uçotu elektron formatda aparıldığı halda elektron auditin məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin və onun filiallarının elektron daşıyıcılarındakı məlumatlarının verilməsini, həmin məlumatlara birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanının yaradılmasını tələb etmək də aid edilmişdir.

Səyyar vergi yoxlaması vergi orqanının rəhbərinin imzaladığı qərara əsasən həmin yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazisinə və ya binasına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) bilavasitə daxil olması həmin şəxslər tərəfindən öz xidməti vəsiqələrini və vergi orqanının rəhbərinin (müavininin) vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında qərarını və ya məhkəmənin qərarını təqdim etdikdən sonra həyata keçirilir. Bu zaman səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən yoxlama üçün zəruri olan sənədlər, habelə elektron fayllar vergi ödəyicisindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tələb edə bilərlər.

Bu baxımdan da səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə bağlı istifadə olunan ərazilərə və ya binalara (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) həmin yoxlama ilə bağlı zəruri olan sənədləri götürmək üçün daxil ola bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.54-cü, 15.1.13-cü, 23.1-ci, 38.1-ci, 40-cı, 42-ci  43-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abdullayev Çingiz, a.chingiz@mail.ru (20.10.2016) (Oxunub: 15 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14190)
Salam. “Faizlərin hesablanmasının dayandırılması” ilə bağlı vergi qanunvericiliyinin düzgün tətbiqinə nail olmaq və vergi hüquq pozmalarına yol verilməməsi məqsədilə aşağıda göstərilən suallarımıza mümkün qədər aydın cavab verilməsini xahiş edir:
1) Təşkilat kredit müddəti bitmiş, lakin məhkəmədə pul tələbi iddiası qaldırılmamış kreditlər üzrə faiz hesablanmasını dayandırmaq qərarına gəlmişdir. Bizim bu qərarımız vergi qanunverciliyinin hər hansı tələbini pozurmu?
2) Təşkilat xeyrinə pul tələbi iddiası üzrə kredit müqaviləsinə xitam verilməsi nəzərdə tutulmayan qətnamə mövcud olan kreditlər üzrə faiz hesablanmasını dayandırmaq qərarına gəlmişdir. Bizim bu qərarımız vergi qanunverciliyinin hər hansı tələbini pozurmu?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən edir.

Mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini isə mülki qanunvericilik və bu qanunvericiliyə uyğun olaraq mülki əqdin tərəfləri arasında bağlanmış müqavilənin şərtləri ilə tənzimlənir.

Bu səbəbdən də vergi qanunvericiliyində sorğunuzda qeyd olunan əməliyyatın aparılmasına hər hansı məhdudiyyətin qoyulması nəzərdə tutulmur, yalnız bu kredit əməliyyatının istər aparılması, istərsə də mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq dayandırılması nəticəsində yaranan vergi öhdəliklərinin Vergi Məcəlləsinin X fəslinin müddəalarına uyğun olaraq mənfəət vergisinə cəlb olunması tələb olunur.

Kredit müqaviləsinə əsasən faizlərin hesablanmasının qanunauyğunluğu barədə məlumatın alınması üçün kredit təşkilatlarının  fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarətini həyata keçirən qurum olan Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 2.2-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci maddəsi və X fəsli, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 2004-cü il tarxli 802-IIQ nömrəli Qanununun 48.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Seymur Qasımov, seymuryayci@outlook.com, Bakı (20.10.2016) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14189)
Salam. B müəssisəsi komissiyon müqaviləsi əsasında A müəssisəsində malları komisyon qaydada götürüb C müəssisəsinə çatdırıb. Üç müəssisə də ƏDV ödəyicisidir. A müəssisəsi B-yə EVHF göndərir. B müəssisəsi isə C-yə EVHF göndərə bilmir. C müəssisəsi isə pulu A-ya ödəyir. Sual:
a) B müəssisəsi A-ya EVHF əsasında ödəniş edirmi?
b) C müəssisəsi A-ya pulu hansı sənədlər əsasında ödəyir?
c) C müəssisəsi A-ya ödədiyi ƏDV-ni necə əvəzləşdirə biləcək?

Bildiririk ki, digər şəxsin (vəkalət verən) agenti (vəkalət alan) olan şəxs tərəfindən mallar göndərilməsi, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsi vəkalət verənin həyata keçirdiyi əməliyyat sayılır

 Bu baxımdan da agent malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına elektron vergi hesab-fakturası verə bilməz.

Lakin digər şəxsin agent vasitəsi ilə həyata keçirdiyi əməliyyatlar üzrə elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, Vergi Məcəlləsinin 172-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq ümumi qaydada müəyyənləşdirilir.

Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq ödənilmiş ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsinə əsas verən sənəd elektron vergi hesab-fakturasıdır və vergi ödəyicisi malın alıcısına (işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə) elektron vergi hesab-fakturasını mal göndəriləndən (iş görüləndən, xidmət göstəriləndən) sonra 5 gündən gec olmayaraq verməlidir.

Müvafiq olaraq malları vəkalət alan vergi agenti vasitəsi ilə təqdim edən digər şəxs alıcıya vergi elektron vergi hesab-fakturasını təqdim edə bilər, alıcı isə onun dəyərini Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq ödədikdə ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsini tələb edə bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 172-ci, 175-ci və 176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Cəmil Abdullayev Cəlil, cemilabdullayev57@gmail.com, Xaçmaz şəhəri (19.10.2016) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14188)
Salam. Mən Bakı şəhərində arendaya mağaza götürüb meyvə-tərəvəz satışı ilə məşğul olmaq istəyirəm. Bunun üçün Vergillər Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmək üçün nə etməliyəm?

Bildiririk ki, fəaliyyətə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına (Quba şəhərində yerləşən 3 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinə) və ya Xaçmaz rayonunda yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün kağız daşıyıcısında, yəni vergi orqanına gələrək və ya poçt vasitəsi ilə “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”sini və şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim etməklə və ya elektron formada müraciət edə bilərsiniz.

Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı” bölməsi vasitəsi ilə aparılır.

“Asan İmza” xidmətindən istifadə etmək üçün ilk növbədə mobil operatordan şəxsin adına “Asan imza”nı dəstəkləyən SİM kart əldə edilməli və ya mövcud nömrənin müvafiq dublikatı çıxarılmalıdır. Daha sonra Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə (vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) ərizə və tələb olunan sənədlərlə birlikdə müraciət edilərək müqavilə bağlanılmaqla sertifikat alınmalıdır.

Fiziki şəxs sertifikat əldə etmək üçün ASXM-ə aşağıdakıları təqdim etməlidir:

- müqavilənin bağlanması üçün ərizə;

- “Asan İmza” SİM kartı;

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Bundan sonra “Asan imza” vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsi portalının (“www.e-taxes.gov.az”) “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsində “Fiziki şəxsin onlayn qeydiyyat ərizəsi” lazımi məlumatlar doldurulmaqla imzalanır. Sənədin Vergilər Nazirliyinə göndərilməsi barədə “Bildiriş” ekrana çıxır və fiziki şəxsin VÖEN-i əks olunan vergi şəhadətnaməsinin elektron forması həmin bölmədəki “Gələnlər” qovluğuna daxil olur.

Vergi şəhadətnaməsinin əslini əldə etmək üçün ərizəni elektron qaydada və ya kağız daşıyıcısında (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini əlavə etməklə) təqdim etdikdən 2 gün sonra fiziki şəxs şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə qeydiyyatda olduğu vergi orqanına və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət edə bilər.

Bununla belə, fiziki şəxs kimi vergi orqanında uçota alındıqdan sonra təsərrüfat subyektinizi (obyektinizi) uçota qoymalısınız. Obyektin uçota alınması üçün “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”yə bu fəaliyyətin yerinə yetiriləcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surəti əlavə edərək obyektin yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanının əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlisiniz.

Bundan başqa,  və həmin təsərrüfat subyektində (obyektində) pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olduğunuzu və nağd hesablaşmaların aparılacağını nəzərə alaraq tərəfinizdən nəzarət-kassa aparatı quraşdırmalıdır. Bu məqsədlə obyektin yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanının əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə “Nəzarət - kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında Ərizə” də təqdim olunmalıdır.

Gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda qeyd olunan əməliyyatların Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən aparılması mümkündür. Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) və nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatı ilə bağlı kağız daşıyıcısında və ya rəsmi internet səhifəmizin “E-xidmətlər” bölməsində yerləşdirilmiş Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı” və 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlərdən istifadə etməklə elektron qaydada vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz.

Fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (icarəyə götürəcəyiniz təsərrüfat subyetinin uçota alınması, NKA-nın və POS-terminalın qeydiyyatı, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.1-ci, 33.2-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci, 34.3-cü34.7.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elman Mehdiyev, elman_29@mail.ru, Ağdam (19.10.2016) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14187)
2 sualım var:
1. İdxal zamanı gömrük məbləği hesablanarkən gömrük orqanı tərəfindən nəqliyyat xərcləri təqdim edilmirsə statistik nəqliyyat xərci hesablanır. YGB də ƏDV hesablanarkən bu malın invoys dəyəri üzərinə gömrük rüsumu və statistik nəqliyyat xərcləri gəlinir və yekun məbləğə ƏDV tətbiq olunur. Bu halda həmin nəqliyyat xərcləri xərc sənədi yoxdursa mühasibat üçotunda necə əks oluna bilər?
2. Vergi orqanı tərəfindən SYB-də xərc maddəsinə (Məs. icarə haqqı (ÖMV)) əlavə vergi hesablanmışdır və maliyyə sanksiyası tətbiq olunmuşdur. Həmin məbləği xərclərə sala bilərəmmi?

1. Bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə, mühasibat uçotunun aparılmasına dair məlumatın verilməsi Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən qeyd olunanlar barədə daha ətraflı məlumatın alınması üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

2. Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının və ya digər dövlətlərin ərazilərində ödənilmiş mənfəət vergisinin və ya gəlirdən hesablanan hər hansı digər verginin, müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 119-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fuad, fuad_tagizade@inbox.ru, Gəncə şəhəri (19.10.2016) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14186)
Salam. Çek kitabçalarının doldurulması qaydası necə olur? Praktiki cəhətdən.

Bildiririk ki, kassa əməliyyatlarının aparılması qaydaları, o cümlədən çek kitabçalarının doldurulmasına dair məlumatların alınması üçün aidiyyəti üzrə Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 2004-cü il tarixli 802-IIQ nömrəli Qanununun 37-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İbrahim Arslan, ibrahim_arslan@mail.ru, Bakı (19.10.2016) (Oxunub: 38 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14185)
Salam, hörmətli səlahiyyətli şəxs. Mən Türkiyə vətəndaşıyam və hal-hazırda Azərbaycanda işləyirəm. İlk növbədə mənə ölkənizdə işləməyə icazə verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hörmətli səlahiyyətli şəxs mən keçən axşam xaricdən iş görüşməsi məqsədilə gələn qonaqlarımı lüks bir kluba dəvət etdim. Klubda göstərilən xidmətdən çox məmnun qaldıq, lakin yanımda nağd pul olmadığı üçün ödənişi Azərbaycan dövlətinə məxsus banka kartı ilə etmək istədiyim zaman mənə Pos-terminalın nasaz olduğunu və yalnız nağd ödəniş etməli olduğumu bildirdilər və məni banka göndərdilər. Mən qonaqlarımın yanında çox pis bir vəziyyətə düşdüm. Qonaqlarım mənə bu ölkə geridə qalıb, burda heç bir şey yoxdur deyərək güldülər. Mən Azərbaycanı təriflədiyim zaman lüks bir məkanda mənə verilən cavaba baxın. Əgər inanmırsınızsa sizin ayırcağınız səlahiyyətli bir şəxslə birlikdə həmin məkana gedək və özünüz şahid olun. Sizdən daha gözəl bir xidmət göstərməyinizi tələb edirəm. Hörmətlərimi çatdırıram.

Bildiririk ki, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası  Qanununa əsasən nağdsız ödənişlərin aparılması üçün POS-terminalların quraşdırılmasını və istifadəsini təmin etmək vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

POS-terminalda nasazlıq baş verdikdə, bank ekvayer, yəni POS-terminalın quraşdırılmasını və POS-terminal vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlar üzrə hesablaşmaların həyata keçirilməsini təmin edən bank, və ya sifarişçi, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq POS-terminal quraşdırmalı olan şəxs, 5 iş günü müddətində POS-terminalın işlək vəziyyətə gətirilməsini təmin edir. POS-terminalın təmiri daha çox müddət tələb etdikdə, bank ekvayer və ya sifarişçi təsərrüfat subyektini yeni POS-terminalla təmin edir. Təmirə ehtiyacı olan POS-terminalın qeydiyyatdan çıxarılması və yeni POS-terminalın qeydiyyata alınması həyata keçirilir.

POS-terminalların tətbiqinə, o cümlədən istismar olunan aparatların texniki nasazlıqlarının aradan qaldırılmasına dair tədbirlərin görülməsi, istehlakçıların hüquqlarının və qanuni maraqlarının qorunmasına, ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələrində qaydalara riayət olunmasına nəzarət İqtisadiyyat Nazirliyinin vəzifələrinə aid edilmiş və bu baxımdan da istehlakçı kimi hüquqlarınızın pozulması halları ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-2) müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Digər tərəfdən, vergi qanunvericiliyində nağdsız ödənişlərin POS-terminalın nasazlığı ilə bağlı qəbul olunmasından imtinaya görə məsuliyyət nəzərdə tutulmasa da, əhali ilə nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunmasının yoxlanılması məqsədi ilə vergi orqanları tərəfindən operativ vergi nəzarəti tədbiri həyata keçirilir ki, vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları ilə qarşılaşdığınız təqdirdə, o cümlədən sorğunuzda qeyd edilənlərlə (misal olaraq, ödəniş etdiyiniz zaman nağd vəsaitləri alan şəxs tərəfindən NKA çekinin verilməməsi ilə) bağlı araşdırmanın aparılması üçün ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-1-ci, 23-cü, 50-ci58-ci maddələri, 19 sentyabr 1995-ci il tarixli, 1113 nömrəli İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respulikasının Qanunun 17-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 4 oktyabr tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişAzərbaycan Respublikasının ərazisində POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydalarının 2.1.7-ci, 2.1.10-cu və 5.9-cu bəndləri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2014-cü il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnaməsi”nin 3.0.46-cı bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kamal Mircafarov Zaur, koolapse@mail.ru, Bakı (19.10.2016) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14184)
Mənə "Vergilər 195"-dən sms gəlib, məzmunu belədir - "Sizin (VOEN 2301473962) internet vergi idarəsində olan elektron qutunuzda olan 5 ədəd oxunulmamış sənədiniz var". Mən VÖEN almamışam, mənim elektron qutum və orda mənə aid sənəd nece ola bilər?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin vergi orqanının baza məlumatlarında olan telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi şəxsin özünün və ya səlahiyyətli nümayəndəsinin (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında Ərizəilə uçotda olduğu vergi orqanına və ya əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciəti əsasında həyata keçirilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, hüquqlarınız pozulduğu təqdirdə, o cümlədən sorğunuzda qeyd edilənlərlə bağlı araşdırmanın aparılması üçün ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qoşqar Namazov Məhəmməd, namazov.qosqar@mail.ru, Sumqayıt şəhər (19.10.2016) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14183)
Salam. Bilmək istərdim ki, qara metal, boş butulka, plasmas və müşənbə tullantılarının qəbulu məntəqəsi açdıqda buna görə vergi ödənilməlidir, yoxsa tullantıya görə bu nəzərə alınmır? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur və bu fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxs fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq fəaliyyətinə başladığı günədək yaşadığı yer üzrə vergi orqanında vergi uçotuna dayanmalı, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq seçdiyi vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, gəlir (mənfəət) vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlidir.

Qeyd olunanlar sorğunuzda göstərilən fəaliyyətlə məşğul olan şəxsə də aiddir və bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinə güzəştin verilməsi vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən materiallarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 33-cü34-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Murad Yüzbaşov Rasim oğlu, muradry2016@gmail.com, Bakı şəhəri (19.10.2016) (Oxunub: 11 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14182)
Salam. Mənzil-tikinti kooperativi 15.09.2016-cı il tarixində dövlət qeydiyyata alınıb, 2007-ci ilin iyul ayında həmin mənzil-tikinti kooperativi tərəfindən alqı-satqı müqaviləsi rəsmiləşdirilib, müqavilə fiziki şəxs (MTK-nın sədri kimi) tərəfindən imzalanıb, lakin təsdiq olunan möhürdə fiziki şəxsin rekvizitləri qeyd olunub. Dövlət qeydiyyata alınmayan MTK tərəfindən müqavilə rəsmiləşdirilə bilərmi?

12 oktyabr 2016-cı il tarixdə verilən cavaba əlavə olaraq bildiririk ki, Mülki Məcəllənin 4-cü fəslinə uyğun olaraq hüquqi şəxs mülkiyyətində ayrıca əmlakı olan, öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdeh, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna malik olan qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış şəxsdir. Hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alındığı andan mülki hüquqlara malikdir və mülki vəzifələr daşıyır

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 43.1-ci44.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Samir Nəbiyev Tahir oğlu, 808ns@mail.ru, Mingəçevir şəhəri (19.10.2016) (Oxunub: 21 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14181)
Hər vaxtınız xeyir! Sualım ondan ibarətdir ki, İstehlakçı nağdsız POS terminal vasitəsi ilə ödəniş edir və siz sorğularda cavabda bildirsiniz ki, POS terminal çeki ciddi hesabat blankı sayılmadığı üçün sahibkar istehlakçıya NKA çeki və ciddi hesabat blankı olan qəbz verməlidir, POS terminal çeki ilə yanaşı. Bunu qəbul etdik. Onda vergi yoxlaması zamanı sahibkar nə ilə subut edə bilər ki, istehlakçı POS terminalla ödəniş edib, NKA çeklərdə ödəniş edənin adı yazılmır və sahibkar vergidən yayınma halı olaraq eyni məbləğli NKA çeki ilə POS terminal çekini birləşdirərək bəyannamədə NKA çekdəki məbləği əsas götürür, hesabatını verir, ancaq eyni gündə eyni məbləğdə, eyni vaxta həm nağd ödəniş, həm də POS terminalla ödəniş olub.

Bildiririk ki, İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respulikasının Qanununda satıcının malın satılması zamanı alıcıya qəbzin, malın, kassa çekinin və ya digər yazılı sənədin verilməsi, saxlanılmış kassa qəbzi və ya ona mal ilə birlikdə verilmiş digər sənədlər əsasında 14 gün ərzində satıcının alıcıdan lazımi keyfiyyəti olmayan malı geri götürməyə və dəyişdirmə üçün qəbul etməyə borclu olduğu bildirilir.

İstehlakçının hüquqununun təmin olunması məqsədi ilə alıcıya vergi ödəyicisi tərəfindən məbləğin ödənildiyini təsdiqləyən POS-terminal çıxarışı ilə yanaşı Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsində qeyd olunan göstəriciləri özündə əks etdirən NKA çekləri də təqdim edilməlidir. Bu tələbə əməl etməyən vergi ödöyicisi isə üzərinə düşən vəzifəni icra etməmiş olur və şəxsə qarşı maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergitutma məqsədləri üçün eyni məbləğin həm POS-terminala, həm də nəzarət-kassa aparatına daxil edilməsi halı nəzərə alınaraq bu əməliyyatlara bir əməliyyat kimi baxılmalı və bəyannamə tərtib edilərkən əməliyyatların biri nəzərə alınmalıdır.

Qeyd olunan məsələ ilə bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 16.1.9-cu, 50.8-ci58.7-ci maddələri, Azərbaycan Respulikasının 19.09.1995-ci il tarixli, 1113 nömrəli “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Haqverdiyev Şahmar, shahmar.axverdiyev@mail.ru (19.10.2016) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14180)
Mülki Məcəllənin 965.2.2-ci maddəsi. İkinci növbədə əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdənçıxma müavinətlərinin və əmək haqqının ödənilməsi üzrə və müəlliflik müqaviləsinə görə haqların ödənilməsi üzrə hesablaşmalar üçün pul vəsaitinin köçürülməsini və ya verilməsini nəzərdə tutan sənədlər və yaxud bu sənədlər əsasında verilən icra sənədi üzrə hesabdan silmə, habelə bu məqsədlər üçün verilmiş bank kreditlərinin hesabdan silinməsi həyata keçirilir; Əmək haqqı hansı növbəliliklə ödənilir, əgər hesabda vergi sərəncamı varsa? Əmək haqqı yoxsa vergi borcu?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin hesabındakı pul vəsaiti onun sərəncamlarını və ona qarşı irəli sürülmüş bütün tələbləri yerinə yetirməyə kifayət etmədikdə hesabdan pul vəsaitinin silinməsi Mülki Məcəllənin 965.2-ci maddəsində göstərilmiş ardıcıllığa uyğun olaraq icra edilir.

Vergi ödəyicisinin hesabındakı pul vəsaiti onun sərəncamlarını və ona qarşı irəli sürülmüş bütün tələbləri yerinə yetirməyə kifayət etmədikdə əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdənçıxma müavinətlərinin və əmək haqqının ödənilməsi üçün hesabdan pul vəsaitinin məxaricini nəzərdə tutan sənədlər icra edildikdən sonra dövlət büdcəsinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə büdcədənkənar dövlət fonduna ödənişləri nəzərdə tutan ödəniş sənədləri üzrə hesabdan silmə əməliyyatları həyata keçirilir.

Sorğunuzda qeyd edilən maddələrdə əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdənçıxma müavinətlərinin və əmək haqqının ödənilməsi üzrə və müəlliflik müqaviləsinə görə haqların ödənilməsi üzrə hesablaşmalar üçün pul vəsaitinin köçürülməsini və ya verilməsini nəzərdə tutan sənədlər və yaxud bu sənədlər əsasında verilən icra sənədləri qeyd olunmuşdur.

Bank hesabından pul vəsaitinin nağd və ya nağdsız məxaricini nəzərdə tutan sənədlər (pul çeki, ödəniş tapşırığı və s.) Mərkəzi Bankın müvafiq Qərarları ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili Qaydaları”nda və “Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat”ında qeyd olundğunu nəzərə alaraq ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 65.6-cı maddəsi, Mülki Məcəllənin 965.2.2-ci965.2.3-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 2004-cü il tarixli, 802-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqındaQanun, Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında” 2004-cü il 16 yanvar tarixli, 590-IIQ nömrəli Qanununun 38.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 17.09.2013-cü il tarixli 19/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə Nazirliyində 30.09.2013-cü il tarixdə 23201309170191 nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmış “Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat”ın 4.6-cı bəndi”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rauf Həsənov Teymur, rrauf_80@mail.ru, Gəncə (19.10.2016) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14179)
Salam. Müəsisəmizə xarici ölkələrdən təmir məqsədi ilə mühərriklər gəlir və Gömrük idarəsi tərəfindən rəsmiləşdirilərək deklarasiya yazılır və bu deklarasiyalara görə ancaq xidmət haqqı veririk. Bu deklarasiyaları ƏDV bəyannaməsi tərtib edilən zaman həmin bəyannamədə göstərməliyikmi?

Bildiririk ki, gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların gömrük dəyərini formalaşdıran xərclər də daxil olmaqla həmin mallar üzrə müəyyənləşdirilmiş gömrük dəyərinə hesablanmış ƏDV məbləğləri Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlər əsasında əvəzləşdirilir. Gömrük ərazisində digər xidmətlər üzrə ödənilmiş ƏDV məbləğləri əvəzləşdirilmir.

İdxal və ixrac əməliyyatları zamanı ödənilmiş, lakin əvəzləşdirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan ƏDV məbləğləri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilməklə “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin 232-ci “Digər xərclər” sətrində əks etdirilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci176.5-ci maddələri, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci, 12-ci və 13-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramazan Heydərov Kərim, ramcocudum@gmail.com, Bakı (19.10.2016) (Oxunub: 19 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14178)
Mən bilmək istərdim mənim Vergilər Nazirliyinə borcum var ya yox? Zəhmət olmasa məlumat verərdiz!

Bildiririk ki, vergi borcunun olub-olmamasını öyrənmək üçün vergi ödəyicisi Vergilər Nazirliyinin 195 nömrəli Çağrı Mərkəzinə zəng edib “1” düyməsi ilə Vergilər Nazirliyinə qoşulduqdan sonra “3” düyməsini seçməklə öz VÖEN-ni daxil edib # düyməsini sıxaraq dövlət büdcəsinə olan borcu barədə məlumatı əldə edə bilər.

Vergi borcu ilə bağlı məlumat vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməklə, gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda, onlardan istifadə edilməklə “İnternet Vergi İdarəsi”dən (“E-bəyannamə & ƏDV-DH & ŞHV” “Məlumat axtar” “Şəxsi hesab vərəqəsi”) (https://login.e-taxes.gov.az/login/) və ya “İkitərəfli SMS xidməti”nə (www.taxes.gov.az/195sms) qoşulmaqla da əldə edilə bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 30.2.5-ci maddəsi, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Çağrı Mərkəzində vergi borcu barədə məlumatın təqdim edilməsi” və “Çağrı Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması” elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İlqar Abbasov Adil oğlu, ilqar-abbasov@inbox.ru, Xırdalan şəhəri (19.10.2016) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14177)
Salam. Bilmək istərdim ki, müəssisə öz işçisini ixtisasına uyğun təlim kursuna göndərirsə, bu kurs üçün müəssisə ödədiyi vəsaitini xərc hesab edərək gəlirindən çıxa bilərmi?

Bildiririk ki, müəssisə tərəfindən öz işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə iştirak etdikləri təlimlərə görə ödənilən təlim kurslarının dəyəri gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduğu halda müəssisənin gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.