Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. Sual-cavab bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. Sual-cavab bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Yaşar Nəcəfov Əli, yasarnecefli555@gmail.com, Sumqayıt (24.08.2016) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14018)
Salam. Mən sürücülük vəsiqəsi almaq üçün Sumqayıt şəhərində yerləşən (meroda) 1-ci ilk imtahan üçün məndən 22 azn dövlet rüsumu aldılar, imtahandan keçə bilmədim, təkrar imtahana gedəndə (hər imtahan) məndən 11 azn dövlət rüsumu istənilir. Bu nə dərəcədə doğrudur?

Bildiririk ki, sürücülük vəsiqəsinin alınması üçün dövlət rüsümunun məbləği “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunla tənzimlənir ki, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna görə avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının milli və beynəlxalq sürücülük vəsiqəsi üçün ödənilən dövlət rüsmunun məbləği 20 manat, qeyd edilən imtahanların təkrar qəbuluna görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləği isə 10 manat təşkil edir.

Göstərilən dövlət rüsumu banka ödənilərkən banklar tərəfindən müvafiq xidmət haqqı tutulur.

Cavabın əsaslandırması: 4 dekabr 2001-ci il tarixli  223-IIQ nömrəli Dövlət rüsmumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.65.4-ci maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Təranə Qasımova, tarana.9@mail.ru, Kürdəmir rayonu, Mollakənd kəndi (24.08.2016) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14017)
Salam. İstəyirəm məktəbə yaxın 25 kv.m sahəsi olan bir dükan açım. Amma hər şey qanuni olsun. Hansı sənədlər, icazələr lazımdır? Nə etməliyəm? Yol göstərsəniz gözəl olardı, öncədən təşəkkürlər!

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı” bölməsi vasitəsi ilə aparılır.

Uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma ödənişsiz həyata keçirilir.

Təsərrüfat subyektinizin (obyektinizin), yəni fəaliyyətinizi həyata keçirəcək məkanı obyekt yerləşdiyi ərazi üzrə 9 saylı Ərazi Vergi İdarəsinə, o cümlədən onun əhatə dairəsinə aid olan Kürdəmir şəhərində yerləşən Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”), vergi orqanından qapalı zərfdə verilən istifadəçi kodu, şifrə və parol olduqda müvafiq surətdə elektron qaydada müraciət etməklə uçota qoyulmalıdır.

Bundan əlavə, təsərrüfat subyektində əhali ilə nağd və nağdsız hesablaşmaları aparıldıqda tərəfinizdən NKA və POS-teminallar da qoyulmalı, hesablaşmalar nağdsız qaydada bank vasitəsi ilə aparıldıqda isə bankda hesablaşma hesabı açılmalıdır.

Fiziki şəxs vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçdiyi vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin (gəlir vergisinin ödəyicisi də olmaq şərti ilə) ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər. Sözügedən vergitutma sistemlərinin hər birinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığda müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır.

Belə ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunuz və vergi tutulan əməliyyatınızın həcmi ardıcıl 12 ay (aylar) ərzində 200.000 manatdan artıq olmadığı halda xərcləriniz nəzərə alınmadan rüb ərzində satışdan əldə olunan hasilatın həcmindən müvafiq dərəcələrlə (Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda 2 faiz) sadələşdirilmiş vergini, gəlir vergisinin ödəyicisi olduğunuz təqdirdə il ərzində satışdan əldə etdiyiniz gəlirlə həmin gəlirin əldə olunması üçün çəkilən sənədləşdirilmiş və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun gəlirdən çıxıla bilən xərclərin (məsələn, satacağınız əşyaların maya dəyəri və s.) fərqindən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablayaraq ödəməlisiniz.

ƏDV ödəyicisi olduğunuz halda yuxarıda qeyd olunan qaydada hesablanan gəlir vergisi ilə yanaşı 18 faiz dərəcə ilə ƏDV də tətbiq olunmalıdır.

Xüsusi olaraq bildiririk ki, təhsil və təlim-tərbiyə müəssisəsində, həmçinin ondan 100 metrədək məsafədə spirtli içki və tütün məmulatlarının reklam yayımına yol verilmir.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumatalmaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.1-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci34.5-ci maddələri, VIII, X, XI XVII fəsilləri, Təhsil haqqında” Qanunun 45-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bayram Şəmsəddinov, sh.bayram@live.ru (24.08.2016) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14016)
Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə görə, bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, əvəzləşdirilən ƏDV-nin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödəmələr üzrə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilən vergi məbləği sayılır. Vergi ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və belə malları (işləri,xidmətləri) kommersiya məqsədləri üçün istifadə edirsə, bu zaman ƏDV-nin əvəzlədirilməyən məbləğinin silinməsi hansı qaydada həyata keçirilir? 

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

ƏDV ödəyicisi kimi vergi orqanında qeydiyyatda olan şəxsə malların idxalı zamanı gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri isə ödənişin formasından asılı olmayaraq ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Qeyd edilənlərə əməl edilməyərək ödənilmiş, habelə ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən həmin mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir və əvəzləşdirilməsinə yol verilməyən ƏDV-nin məbləği birbaşa gəlirdən çıxılmayaraq həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə aid edilir.

ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi halları istisna olmaqla, vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadığı halda, vergi ödəyicisi səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək həmin hesabat dövrləri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim etmək hüququna malikdir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci143-cü175-ci və 176.5-ci maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramin , palmali@mail.ru (24.08.2016) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 14015)
Salam. Sizdən bir məlumat almaq isdəyirəm. Mən Turkel TV-də Tovuz rayonunda VÖEN əsasında xidmət göstərirəm və özümə Tovuzun Kapital bank filialinda hesab acdırmaq isdəyirəm. Bunun ücün mənə Vergi idarəsindən Banka təqdim etmək ücün hansısa sənəd tələb olunur? Mənim qeydiyatım Bakı səhərinədir. Mən onu Bakıya gəlmədən nece həll edə bilərəm? Mümkünsə bu barədə mənə məlumat verərdiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram.

Bildiririk ki, bank idarəsində hesab açmaq istəyən vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda şəhadətnamə-dublikat alınması üçün İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən onlayn qaydada müraciət edilməsi mümkündür və bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Bank idarələrində hesabların açılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə, eyni zamanda İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Bununla yanaşı, bank idarəsində hesab açmaq məqsədilə şəhadətnamə-dublikat alınması üçün vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına ərizə (Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə) ilə şəxsən və ya etibarnamə (fiziki şəxslər üçün notarial qaydada təsdiq edilməklə) ilə səlahiyyət verilmiş nümayəndə vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə müraciət edə bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmadıqda, 2 gündən gec olmayaraq verilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsi, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Bank idarələrində hesabların açılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qənbərov Xalid Mirzəyar oğlu, xmqanbarovg@gmail.com (24.08.2016) (Oxunub: 23 dəfə, ID: 14014)
Salam. Biz ƏDV ödəyicisiyik. Qeyri-rezidentə respublika daxilində icarəyə texnika vermişik və ödəniş bizim valyuta hesabına xaricdən gələcək. Bu halda bizim hansı vergi öhdəliyimiz yaranır? Əvvəlcədən təşəkkür edirik. 

Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi hüquqi şəxsin ölkə daxilində icarə müqaviləsi əsasında digər şəxslərlə əmlak icarəyə verilməsindən əldə etdiyi gəlir ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur.

Belə ki, əldə olunan məbləğ ümumi gəlirə aid edilir və xərclər çıxıldıqdan sonra 20% dərəcə ilə mənfəət vergisi tətbiq olunur. Bununla yanaşı, qeyd etdiyiniz fəaliyyət ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyekti sayılır və ƏDV-yə cəlb edilir.

Cavabın əsaslandırlıması: Vergi Məcəlləsi 104-cü, 124.3-cü159-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mikayıl Qasımov Əliş oğlu, mikayil_62@mail.ru (24.08.2016) (Oxunub: 20 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14013)
Hörmətli cənablar! Xahiş edirəm aşağıdakı suallara aydınlıq gətirəsiniz. ƏDV qeydiyyatında olan fərdi sahibkar pərakəndə satış ticarət fəaliyyəti növü ilə məşğul olur. O öz şəxsi avtomobilini həmin fəaliyyət növünün həyata keçirilməsində istifadə edir. Yəni malları anbardan mağazaya və ya mal satanlardan malları anbara və mağazaya daşıyır. Fərdi sahibkar illik gəlir vergisinin bəyannaməsini tərtib edərkən avtomobilin istifadəsi ilə əlaqədar xərcləri (istifadə etdiyi yanacaq sürtgü materialların dəyərini, avtomobilə servis tərəfindən göstərilmiş təmir xərclərini) umumi gəlirdən azalda bilərmi? Bundan əlavə mobil telefon üzrə abunə xərcləri gəlirdən azaldıla bilərmi? Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bildiririk ki, şəxs mülkiyyətində olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə öz istehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə olunan avtomobil nəqliyyat vasitələrini üçün “Xüsusi fərqlənmə nişanı” almalıdır. “Xüsusi fərqlənmə nişanı” mülkiyyətində avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan vergi ödəyiciləri müraciətindən sonra beş iş günü ərzində verilir və bunun alınması üçün hər hansı haqq ödənilmir.

Bununla yanaşı, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Fiziki şəxsin mülkiyyətində olan, “Xüsusi fərqlənmə nişanı” alınan və təsərrüfat fəaliyyətində istifadə edilən avtonəqliyyat vasitəsinin istismarına çəkdiyi xərclər, o cümlədən telefon xərcləri Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduğu halda gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilə bilər.

Vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur. Gəlirlərin və xərclərin uçotunu hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparırlar.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci108-ci, 130.1-ci221.4.9-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Şahin Kazımov Həsən , shahin_kazimov91@list.ru, Abşeron ray-nu (24.08.2016) (Oxunub: 16 dəfə, ID: 14012)
Salam. Neftçala sənaye məhəlləsində hər hansı vergi və gömrük güzəştlərinin olması nəzərdə tutulur? 

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidentləri qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq 7 il müddətinə aşağıdakı vergilərədən azad edilmişdir:

- sənaye, yaxud texnologiyalar parkındakı fəaliyyətindən əldə edilən gəlir (əmək haqqından tutulan gəlir vergisi istisna olmaqla) üzrə gəlir və mənfəət vergisindən;

- İqtisadiyyat Nazirliyinin təsdiqedici sənədi əsasında idxal olunan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üzrə ƏDV-dən;

- sənaye, yaxud texnologiyalar parkındakı əmlaklarına görə əmlak vergisindən   bu parklarda istifadə etdikləri torpaqlara görə torpaq vergisindən.

Sənaye, yaxud texnologiyalar parkları barədə daha ətraflı məlumatın alınması barədə aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyinə, gömrük güzəştləri barədə isə Gömrük Komitəsinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.1.21-ci, 106.1.13-ci, 164.1.16-ci, 199.7-ci207.3-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nurlan Fərruxzadə Faxrəddin, nferruxzade@mail.ru, Ağdam (22.08.2016) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14011)
Salam. Mən iqtisadiyyat uzrə Gəncə Dovlət Unversitetində qiyabi təhsil alıram, 5-ci kursda oxuyuram, Nikoil Bank Bərdə filialında 01.01 -01.05.2015- ci il ərzində əməliyyatçı işləmişəm, işdən çıxma səbəbim analıq məzuniyyəti olan işçini əvəzləyirdim, həqiqi hərbi xidmətdə olmamışam (məhdud yararlı), Vergilər Nazirliyinde hal-hazırda işləyə bilərəmmi? Təhsilimi bitirməmişəm ve təhsilimi bitirdikdən sonra Vergilər Nazirliyində işləmək üçün hansı dərs vəsaitlərini oxumalıyam. Zəhmət olmasa mənə bu haqda məlumat verərdiniz. Çox sağolun, minnətdaram.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayanlar, dövlət vergi orqanlarındakı vəzifə funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan müvafiq ali təhsilə malik olmayan şəxslər, yaşı 35-i keçmiş vətəndaşlar, əyani şöbə üzrə ali təhsil alan vətəndaşlar, qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş (qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilənlər istisna olmaqla) çağırış yaşlı vətəndaşlar və üzərindən məhkumluğu götürülməyən və ya ödənilməyən namizədlər dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün keçirilən müsabiqəyə buraxılmırlar.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir. Elanda müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin siyahısı verilir və bu vəzifələrə müvafiq ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulun keçirilməsi məqsədilə yaradılan komissiya tərəfindən müraciət edən şəxslərin ixtisaslarının tələb olunan ali təhsilin tələbinə müvafiqliyi araşdırılır və bu barədə namizədə məlumat verilir.

Vergi Məcəlləsi üzrə biliklərinizi səhifəmizin “Faydalı” bölməsində yerləşdirilən Vergi testi ilə, habelə android əməliyyat sistemli smartfon və planşetlər üçün Vergi testi əlavəsini yükləməklə yoxlaya bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 aprel 2005-ci il tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamənin 1.3-cü bəndi, VergilərNazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydalarının18-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əkrəm Əhmədov, akremaxmedov@gmail.com (22.08.2016) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14010)
Salam, mən bilmək istərdim ki, ƏDV ödəyicisi olan X şirkətinin fəaliyyət sahəsi avtomatlaşdırılmış kofe aparatlarının digər şirkətlərdə quraşdırılması və aparatları kofe məhsulları ilə təmin etməkdən ibarətdir. Bu zaman kofe aparatını icarəyə verməmişdən öncə icarəyə götürən şirkət ilə uzun müddətli müqavilə bağlanılır və bu müqaviləyə uyğun olaraq hər ay inkasasiya edilir (içilən içkilərin miqdarı yoxlanılır). İnkasasiya bitdikdən sonra içilən içkilərin miqdarına uygun olaraq hesab faktura, elektron vergi hesab-faktura və AKT göndərilir və xidmət tam bitdikdən sonra pul X şirkətinin hesabına ödənilir (qeyd: göstərilən xidmətin dəyəri hər ay üçün dəyişən rəqəmdir). Sual; göstərilən halları nəzə alsaq göstərilən xidmət üçün ƏDV-nin hesablanması Vergi Məcəlləsinin 166.1 və yaxud 166.3 maddələrindən hansına uyğun hesablanmalıdır?

Bildiririk ki, xidmətlərin müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilməsi bir müqavilə (və ya razılaşma) çərçivəsində müəyyən müddətə fəaliyyətin göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu halda xidmətlərin müntəzəmliyi və ya daimiliyi göstərilən fəaliyyətin müəyyən dövrdə təkrarlanması ilə müşahidə olunmalıdır. Xidmətlərin daimi əsasda göstərilməsi həmin xidmətlərin uzun müddətdə (və ya qeyri-müəyyən müddətdə) həyata keçirilməsini, müntəzəm xidmətlər isə eyni fəaliyyətin dövrü olaraq təkrarlanmasını nəzərdə tutur.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 15 iyul 2009-cu il tarixli Kollegiya Qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 31 iyul 2009-cu il tarixli 094 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Məhsul növləri təsnifatı” ilə müəyyən edilmiş xidmətlərin növləri müntəzəm və ya daimi əsaslarla göstərildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsinin müddəaları tətbiq edilə bilər.

ƏDV üzrə hesabat dövrü təqvim ayı olduğundan bu verginin məqsədləri üçün müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilən xidmətlər dedikdə həmin xidmətlərin hər ay üzrə mütəmadi olaraq göstərilməsi başa düşülür.

Bu xidmətlər Mülki Məcəllənin müddəalarına uyğun olaraq müəyyən müddətə bağlanmış müqavilə çərçivəsində müəyyən dövrülüklə vaxtaşırı və mütəmadi göstəriləcək xidmətlərin ƏDV-nin hesabat dövrü olan təqvim ayı ərzində həyata keçirilən hissəsini əhatə edir.

Bu əməliyyatlar zamanı ƏDV tutulan əməliyyatların vaxtı ödəmənin əvvəlcədən həyata keçirildiyi hal istisna olmaqla xidmətlərin tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt, xidmətlər tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturası verilmədiyi halda isə həmin xidmətlərin tam başa çatdığı vaxt hesab edilir. Göstəriləcək xidmətin dəyəri qismən avans şəklində ödənildikdə isə, həmin xidmətin dəyəri ödənilən hissəsi ödəmə baş vermiş ayda ƏDV-yə cəlb olunmalıdır.

Xidmətlərin daimi və ya müntəzəm əsaslarla göstərilməsi barədə ətraflı məlumatı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Müntəzəm və ya daimi əsaslarla göstərilən xidmətlərə aid olmayan digər xidmətlər göstərildikdə, həmin xidmətlərin ƏDV-yə cəlb edilməsi ilə bağlı bildiririk ki, sifarişçi müqavilə üzrə göstərilmiş xidmətlərin dəyərini xidmət göstərildikdən sonra 30 gün ərzində ödədikdə, bu halda ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayıır, əgər ödəniş 30 gündən gec edildikdə, bu zaman elektron vergi hesab-fakturasının təqdim edildiyi vaxt nəzərə alınır: əgər elektron vergi hesab-fakturası xidmətin göstərildiyi vaxtdan sonra 5 gün ərzində təqdim edilibsə, əməliyyat elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi tarix hesab edilir, əgər elektron vergi hesab-fakturası xidmətin göstərildiyi vaxtdan 5 gündən gec müddətdə təqdim edilibsə, xidmətin göstərildiyi vaxt əməliyyat vaxtı hesab edilir.

Burada ödəmə dedikdə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası əsasında 30 gün ərzində eyni vaxtda xidmətlərin ƏDV-siz dəyərinin həmin xidmətləri göstərən şəxsin hesabına, ƏDV məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Nəzərə almaq lazımdır ki, vergi ödəyicisi xidmətin sifarişçisinə elektron vergi hesab-fakturasını xidmət göstəriləndən sonra 5 gündən gec olmayaraq təqdim edilməlidir. 

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə(195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci,  166-cı176.3-cü maddələri, Mülki Məcəllənin 39-cu fəsli və 390-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 15 iyul 2009-cu il tarixli Kollegiya Qərarı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 2009-cu il tarixli, 115 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əsgərov Adil Kamil oğlu, qebele-mikmk@mail.ru, Qəbələ (22.08.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 14009)
1) Müəssisənin balansında Avtokran, Avtoqreyder, Ekskavator (təkərli) və Vərdənə (asfaltbasan) vardır. Bu nəqliyyat vasitələri hansı vergi növünə cəlb edilməlidir və Vergi Məcəlləsində öz əksini necə tapıb?
2) Müəssisənin balansında olan və hələlik mənzilləri özəlləsdirilməmiş yaşayış binaları üçün müəssisə əmlak vergisi ödəməlidirmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirik.

Cavab 1: Bildiririk ki, əmlak vergisinin vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının dəyəri mexaniki nəqliyyat vasitələrinin dəyəri qədər azaldılır.

“Yol hərəkəti haqqında” 3 iyul 1998-ci il tarixli 517-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən mexaniki nəqliyyat vasitəsi dedikdə asma mühərrikli velosipedlər və relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, hər hansı özügedən nəqliyyat vasitəsi, özügedən maşınlar dedikdə isə tırtıllı traktorlar da daxil olmaqla tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsi başa düşülür.

Göründüyü kimi, müəssisənin balansında olan mexaniki nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən də təkərli traktorlar və digər özügedən nəqliyyat vasitələrinin dəyəri əmlak vergisinə cəlb edilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 197-ci  199.4.3-cü maddələri, “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 03 iyul 1998-ci il tarixli 517-İQ nömrəli Qanununun 1-ci maddəsinin 18-ci və 24-cü bəndləri.

Cavab 2: Bildiririk ki, müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır və vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının orta illik qalıq dəyəri götürülür.

Bu səbəbdən də müəssisələr balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyərindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada əmlak vergisi hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 197.1.3-cü, 198.2-ci və 202-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tağıyev Roman İlqar, roman.tagiyev.84@mail.ru, Bakı (22.08.2016) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 14008)
Salam. Mənim sualım Əlavə Dəyər Vergisinin əvəzləşdirilməsiylə bağlıdır. İdxal olunmuş malın və xammalın ƏDV-ni necə əvəzləşdirirlər və bu hansı qaydada aparılır? Xahiş edirəm ətraflı açıqlama verəsiniz. Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

ƏDV ödəyicisi kimi vergi orqanında qeydiyyatda olan şəxsə malların idxalı zamanı gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri isə ödənişin formasından asılı olmayaraq ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsi 175-ci176.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Aslanova İlahə Alik qızı, aslanova60@box.az (22.08.2016) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 14007)
Salam. Yararlı və yararsız sənədləri arxivə verilməsində vergi qanunvericiliyi tərəfindən hansı proseslər nəzərə alınır? Sənədləri təhvil verərkən və yaxud yandırılıb məhv edilmə yolu ilə hansı sənədləşmə işi aparılmalıdır? Bu proses hansı sənəd vasitəsilə rəsmiləşdirilməlidir?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə əsasən mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən də elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə 5 ildən az olmamaqla qanunla müəyyən edilmiş müddətdə saxlanmalıdır. Əks halda vergi ödəyicisinə 100 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların mühasibat sənədləri mühasibat arxivində müəyyən olunmuş müddət ərzində mühafizə olunur. Mühafizə müddəti bitdikdən sonra mühasibat sənədləri müəyyən olunmuş qaydada müvafiq dövlət arxivinə təhvil verilir.

Maliyyə və mühasibat uçotu sənədlərinin mühafizəsi, saxlanması və ləğv edilməsi qaydaları ilə bağlı aidiyyəti üzrə bu sahədə dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 57.3-cü və 71.4-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 9 fevral 2012-i il tarixli Q-02 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair Təlimat”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bədirxanov Fuad Məzahir oğlu, faiwr@mail.ru, Gəncə (22.08.2016) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 14006)
Salam. Notariusda daşınmaz əmlakın (fərdi yaşayış evi) bağışlanma əməliyyatı aparılması üçün vergi nəzərdə tutulurmu və tutulursa əgər hansı maddə ilə qüvvədədir bu qanun? Qeyd edim ki, Gəncə şəhərində yerləşən fərdi yaşayış evi, 30 il qeydiyyatda olan və mülkiyyətçisi olan nənə tərəfindən nəvəyə bağışlanır.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2016-cı il tarixdən qüvvədə olan müddəalarına əsasən fiziki şəxsin azı 5 il ərzində mülkiyyətində olan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi, o cümlədən bağışlanması sadələşdirilmiş vergidən azaddır. Daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi ilə bağlı azadolma təqdim edilən həmin yaşayış sahəsində 5 (beş) il ərzində mülkiyyət hüququna malik olma ilə yanaşı, ən azı həmin müddətdə, yəni 5 (beş) il ərzində qeydiyyatda olma ilə şərtləndirilir.

Sorğunuzda qeyd olunan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olma müddəti və mülkiyyət hüququ 5 ildən çox olduğu üçün həmin daşınmaz əmlakın nənə tərəfindən təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 218.4.3-cü, 219.3-1-ci220.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əliyev Rəşid Mobil oğlu, reshidaliyev1@gmail.com, Bakı (22.08.2016) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 14005)
Salam. Mən 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Audit Departamenti Operativ Nəzarət şöbəsində fond hesabı olaraq ərazi müfəttişi işləmişəm. Müqavilə müddətində işimin öhdəsindən gəlmişəm. Heç bir qayda pozuntusu etməmişəm, töhmət almamışam. Ali təhsilliyəm. "Vergilərin təşkili və idarə edilməsi" ixtisası üzrə təhsil almışam. Hərbi xidmətdə olmuşam. Bilmək istəyirdim ki, yenidən fond hesabı olaraq işçilərə ehtiyac olacaq? Olacaqsa yenidən mən işləyə bilərəmi?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir. Elanda müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin siyahısı verilir və vəzifəyə uyğun müvafiq ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər elanda göstərilən müddət ərzində Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirilən elektron ərizə formasını doldurmalıdırlar. Namizəd ərizə formasını doldurub sistemə daxil etdikdən sonra verilən kod əsasında 5 gün ərzində ərizəsinin qəbul edilib-edilmədiyi barədə məlumat ala bilər.

Vergilər Nazirliyinin funksional fəaliyyəti ilə bağlı zərurət yarandıqda müvafiq kriteriyalar (iş təcrübəsi, Vergilər Nazirliyinə işə qəbulla bağlı keçirilən imtahan nəticələri və s.) nəzərə alınmaqla büdcədənkənar fond hesabına müəyyən hədd daxilində işçilər cəlb oluna bilər.

Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçi tərəfindən işəgötürənə Əmək Məcəlləsinin 48-ci maddəsində nəzərədə tutulan sənədlər təqdim edilir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələr” bölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Əmək Məcəlləsinin 48-ci maddəsi, Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Səfər Ağababa oğlu Məmmədov, safar82.82@mail.ru, Şabran (19.08.2016) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14004)

Salam. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan rezident fiziki şəxs 2014-cü ilin oktyabr ayında gəlir əldə etmək məqsədilə 5000 manat məbləğində yatırım etmiş, həmin ilin noyabr ayında 7000 manat məbləğində gəlir əldə etmiş, həmin ilin dekabr ayında isə 2500 manat məbləğində zərər etmişdir. Gəlirdən xərclər hansı qaydada çıxılıb, vergi hesablanmalıdır? 

Bildiririk ki, sorğunuzda fiziki şəxsin hansı verginin ödəyicisi olduğunu (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi) müəyyən etmək mümkün olmadığından, cavabda hər iki vergitutma sistemi barədə məlumat veririk.

Belə ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan şəxslərin vergitutma obyekti hesabat rübü ərzində təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın həcmidir. Sadələşdirilmiş vergitutma sistemində xərclər, o cümlədən zərər verginin hesablanması və ödənilməsi zamanı nəzərə alınmadığından, qeyd etdiyiniz misalda vergi 7000 manatdan hesablanır (Bakı şəhəri üzrə 4%, digər rayon və şəhərlərdə 2%).

Fiziki şəxsin gəlir vergisi üzrə hesabat dövrü vergi ili olduğu üçün gəlir vergisi illik hesablanır və bu zaman onun sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə gəlirindən bu gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərcləri cəmləşdirməklə çıxılır. Əldə edilən gəlirdən xərclərin çıxılması zamanı müsbət fərq, yəni vergiyə cəlb edilən gəlir yarandıqda vergi ödəyicisi 20 % dərəcə ilə gəlir vergisini hesablamalı və büdcəyə ödəməlidir. Mənfi fərq yarandıqda isə bu fərqi növbəti 3 ilin sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ümumi gəliri hesabına kompensasiya edə bilər.

Qeyd etdiyiniz misalda fiziki şəxs fəaliyyətini zərərlə başa vurduğundan (7000-5000-2500=-500 manat), yaranmış zərər növbəti 3 ilin sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ümumi gəlir hesabına kompensasiya edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci, 108-ci  121.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sevinc, S_elverdiyeva@mail.ru (19.08.2016) (Oxunub: 58 dəfə, ID: 14003)
Salam aleykum. 1 günlük ezamiyyətlərə və şəhərdaxili ezamiyyətlərə əmr və ezamiyyə vəsiqəsi verilirmi?

Bildiririk ki, ezamiyyə xərclərinin norması və verilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları” ilə tənzimlənir.

Sorğunuzda qeyd olunanlar Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından bu barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli, 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sahibzadə Göyçək Zakir, goychak.sahibzada@ness-az.com, Sumqayıt (19.08.2016) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 14002)
Müəssisəmizin əsas sahibkarlıq fəaliyyəti işçi qüvvəsinin verilməsi xidmətinin yerinə yetirlməsindən ibarətdir. Bununla bağlı müəssisəmiz 100 nəfər VÖEN-i olan sahibkar fiziki şəxslərlə əsasən sürücülük xidmətinin alınmasına dair müqavilələr imzalamışdır. Müəssisəmiz sifarişçi şirkətlərlə əsasən sürücü xidmətinin satılmasına dair müqavilələr imzalamışdır. VÖEN-i olan sahibkar fiziki şəxslərdən alınan sürücü xidmətinin üzərinə 10 % əlavə edilməklə həmin sürücü xidməti sifarişçi şirkətlərə satılmışdır. Əldə olunun gəlirdən 18 % ƏDV və 20 % mənfəət vergisi ödənilmişdir. Qeyd olunanlara əsasən hər hansı bir digər verginin yaranıb-yaranmaması barədə ətraflı izahat verməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi olan müəssisə əldə etdiyi gəlirindən mənfəət və əlavə dəyər vergisi ödəməklə yanaşı, təsisçilərinə ödənilən dividendlərdən 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutmalıdır.

Bununla belə, vergitutma obyektinin (əmlak, torpaq, muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir və s.) mövcudluğundan asılı olaraq hüquqi şəxsdə vergi ödəyicisi və vergi agenti kimi digər vergi öhdəlikləri də yarana bilər. Belə ki, hüquqi şəxs balansında olan əmlaka görə əmlak vergisi, mükliyyətində və ya istifadəsində olan torpağa görə torpaq vergisi ödəməli, digər şəxslərə edilən ödəmələrdən isə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan qaydada ödəmə mənbəyində müvafiq vergiləri tutaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Hüquqi şəxsin vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet saytımızın Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri”,Sahibkarın vergi bələdçisi bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırıması: Vergi Məcəlləsinin 101-ci, 104.1-ci, 122.1-ci, 150-ci, 159-cu, 196-cı, 201-ci və 205-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həsənov Həsən Hüseyn, ugurium@yahoo.com, Bakı (19.08.2016) (Oxunub: 23 dəfə, ID: 14001)
Yerli sığorta şirkəti Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən xarici subpodratçının risklərini sığortalamışdır. Daha sonra yerli sığorta şirkəti sığortaladığı riskləri xarici təkrarsığorta şirkətində təkrarsığortalamışdır. Yerli sığorta şirkəti tərəfindən təkrarsığorta haqqı xarici təkrarsığorta şirkətinə ödənildiyi zaman hansı dərəcədə vergi tutulmalıdır?

Bildiririk ki, Əliyev Əli Vəli oğlunun eyni məzmunlu sorğusu tərəfimizdən 16.08.2016-cı il tarixdə (İD:13987) cavablandırılmışdır.

Sorğunuzda qeyd olunan təkrarsığorta xidmətləri Azərbaycan Respublikasında göstərildiyi halda bu xidmət Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişlər çərçivəsində göstərilmiş xidmət hesab edilir və xaricə ödəniləcək təkrarsığorta ödənişlərindən yerli sığortaçı tərəfindən “Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol”larla müəyyən edilmiş dərəcələrlə ödəmə mənbəyində  vergi tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir.

Cavabın əsaslandırılması:“Sığorta fəaliyyəti haqqında25.12.2007-ci il tarixli 519-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanununu 10-cu maddəsi, Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokollar.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Vəliyev, veliyevs@outlook.com, Bakı (17.08.2016) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 14000)
Müəssisə iyul ayı 2016-cı ildə 2 illik fəaliyyətini dayandırır və 30 gün ərzində mənfəət vergisi bəyannaməsini təqdim edir. Vergi Məcəlləsinin 16.4-cü maddəsinə əsasən fəaliyyətin dayandığı müddətdə əmlak vergisi verilməlidir. 2016-cı ilin əvvəlinə əmlakın (avadanlıq) qalıq dəyəri 5000 manat olduğu halda ilin sonunda əmlak vergisinin hesablanması üçün əsas vəsaitə amortizasiya hesablanmalıdır? Əgər hesablanarsa fəaliyyətin dayandığı 2 il müddətində hesablanmış amortizasiya məbləğləri hansı ildə gəlirdən çıxılan xərclərə əlavə edilə bilər?

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarının müvəqqəti dayandırılması barədə arayış təqdim edən müəssisə əmlakı olduğu halda, əmlak vergisini hesablamalı və müvafiq bəyannaməni vergi orqanına təqdim etməklə hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarının müvəqqəti dayandırıldığı dövr ərzində balansındakı əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablaya bilər, lakin hesablanmış amortizasiya ayırmaları (xərcləri) növbəti hesabat dövrləri üzrə gəlir əldə olunan zaman gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Vergitutma məqsədləri üçün cari ildə əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya ayırmaları isə onların istismarda olduğu və gəlirin əldə edilməsində iştirak etdiyi dövrə aid olan hissəsi gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.3-cü16.4-cü, 108-ci, 114-cü, 196-cı, 197.1.3-cü, 198.2-ci202.0.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Haqverdiyev Tofiq Əkbər, avey@box.az, Bakı (17.08.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13999)
Salam. Fiziki şəxs qismində jurnal təsisçisi olan və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan şəxs nəşr etdirdiyi jurnalda uduşlu krossvord dərc etdirə bilərmi? Əgər dərc etdirə bilərsə, onda əlavə vergi ödəməlidirmi?

Bildiririk ki, qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hər kəsin konstitusiya hüququdur və bu fəaliyyət istər bilavasitə fərdi sahibkar, istərsə də təsis edilən şirkət vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi üçün vergitutma obyektini hesabat dövrü ərzində vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş mallara görə əldə edilmiş ümumi hasilat həcmi təşkil etdiyindən, uduşlu krossvord üzrə uduş əldə edən şəxslərə ödənilən məbləğlərdən sadələşdirilmiş vergi hesablanmır.

Müvafiq qaydada  müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçmiş lotereyalardan, habelə dövlət daxili uduşlu istiqrazlardan əldə olunan uduşların dəyəri fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azaddır.

Digər hallarda isə uduş şəklində gəlir əldə edən şəxs bu hüquq yarandığı gündən gec olmayaraq yaşadığı yer üzrə vergi orqanına müraciət edərək uçota alınmalı, uduş məbləği 30000 manatadək olduqda 14 faiz dərəcə ilə, 30000 manatdan çox olduqda isə 4200 manat əlavə edilsin 30000 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisi hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı, qeyd edilən uduşları ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında vergi orqanına məlumat verilməlidir.

Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və keçirilməsi ilə bağlı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət edilməsi tövsiyə edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci, 33.4-cü, 73-cü, 96.1-ci, 97.1-ci102.1.13-cü219-cu maddələri, Azərbaycan Respublikasının 5 mart 2004-cü il tarixli 594-IIQ nömrəli Lotereyalar haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 21 dekabr 1999-cu il tarixli 80 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bütün növ lotereyaların buraxılışı, təşkili və keçirilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Muradlı Babək Ramil oğlu, muradlib92@mail.ru, Bakı (17.08.2016) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 13998)
Salam. Sualım bundan ibarətdir ki, sağlamlıq vəziyyətinə görə təqaüd alan şəxs əmlak vergisi ödməməlidirmi? Əmlak vergisi ödəməli olan şəxs 55 kv lik əmlakına görə nə qədər illik əmlak vergisi ödməlidir? Ev Bakı ş, Xətai rayonunda yerləşir.

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən yaşayış sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadratmetrinə görə Bakı şəhəri üzrə 0,4 manata Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi 0,7-dən aşağı və 1,5-dən yuxarı olmayan əmsallar tətbiq edilməklə əmlak vergisi hesablanır.

Yaşadığınız yerin Bakı şəhəri üzrə hansı zonaya aid olması və ödəməli olduğunuz əmlak və torpaq vergisinin məbləği barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə müvafiq ərazinin bələdiyyəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən fiziki şəxslərin, habelə pensiyaçıların binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği 30 manat azaldılır.

Bununla yanaşı bələdiyyələr yerli vergilərin ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam və ya qismən azad etmək barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalara görə əmlak vergisi illik olaraq bələdiyyələr tərəfindən hesablanır, həmin vergilərin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişləri avqust ayının 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır, hesablanmış vergilər bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə bələdiyyə büdcəsinə ödənilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 197.1-ci, 198.1-ci, 199.3-cü200-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikasının 27.12.2001-ci il tarixli 244-IIQ nömrəli Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Qanununun 7.2-ci və 11.4-cü maddələri və Nazirlər Kabinetinin 06 aprel 2015-ci il tarixli, 101 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Aydın Mənafov Məzahir, Aydin_Manafov@mail.ru, Bakı (17.08.2016) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13997)
Salam. 1) Fiziki şəxslərə ödənilən dividentdən ödəmə mənbəyində vergi tutulurmu?
2) Fiziki şəxsin sahibkarlıq və ya qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi illik gəlirindən ölkə üzrə yaşayış minimumu cıxılırmı? Yoxsa bu ancaq muzdlu işlə olanda cıxılır. Misal üçün fiziki şəxsin illik gəliri 7815 manatdır. Burada vergiyə cəlb olunan gəlir nə qədər olacaq?

1. Cavab: Bildiririk ki, rezident müəssisə tərəfindən fiziki şəxslərə ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Dividendi alan fiziki şəxslərin həmin gəlirindən bir daha vergi tutulmur və bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi yaranmır.

Xatırladırıq ki, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 19.01.2016-cı il tarixli  Qanunu ilə Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 3 il müddətində emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend isə  gəlir vergisindən azad edilmişdir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci, 13.2.19-cu, 122-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (136 manat), illik gəliri 30000 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli (1632 manat) məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Göründüyü kimi, qeyd edilən güzəşt yalnız fiziki şəxslərin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirinə tətbiq edilir.

Fiziki şəxsin illik 7815 manat olan gəliri əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində muzdlu işlə bağlıdırsa, bu halda gəlir  vergisi (7815-136*12)*14% düstur ilə hesablanır.

Qeyd olunan gəlir sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlıdırsa, bu halda gəlir vergisi (7815 manat – gəlirin əldə olunması ilə bağlı çəkilən xərclər) * 20%, qeyri-sahibkarlıqla bağlıdırsa, bu halda gəlir vergisi 7815*14% düsturu ilə hesablanır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsininin 101.1-ci, 101.2-ci, 101.3-cü102.1.6-cı maddələri, “Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1379-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Fuad Bəxtiyar oğlu, fuadbmammadov@gmail.com, Gəncə (17.08.2016) (Oxunub: 23 dəfə, ID: 13996)
Salam. Mən hüquqi şəxs (turizm şirkəti) qeydiyyatdan keçirmək istəyirəm. Bilmək istərdim ki, bunun üçün mənə hansı sənədlər lazımdır və eləcə də necə müraciət etməliyəm. Həmçinin verginin hansı növü ilə ödəniş edəcəm və aylıq (və ya illik) neçə faizlə hesablanır. Əvvəlcədən sualımı cavabladırdığınız üçün təəşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxs yaratmaq üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını “Bir pəncərə” bölməsinin eyni adlı pəncərəsindən əldə edə bilərsiniz. Təsis edilən hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı Bakı şəhərinə aid edildikdə sənədlər Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti, 105 ünvanında yerləşən Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamentinə təqdim olunmalıdır.

Vergi öhdəliklərinə gəldikdə, hüquqi şəxsi təsis edərkən seçdiyiniz vergitutma sisteminə uyğun olaraq vergi mükəlləfiyyətiniz müəyyən olunur. Bu zaman təsis edilən hüquqi şəxs sadələşdirilmiş verginin, mənfəət vergisinin və ya ƏDV-nin (eyni zamanda mənfəət vergisi də tətbiq edilmək şərti ilə) ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər.

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən və vergi uçotuna sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi kimi alınan şəxs verginin məbləğini hesabat rübü ərzində hər hansı xərc nəzərə alınmadan təqdim edilmiş mallara (işlərə xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin həcminə Bakı şəhərində 4 faiz, digər regionlarda isə 2 faiz tətbiq etməklə hesablayır. Hesablanmış verginin məbləği hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq «Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi» ilə bəyan edilir və həmin tarixdən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilir.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ƏDV-dən, mənfəət vergisindən və əmlak vergisindən azaddır.

 Vergi Məcəlləsinin 218.5-ci maddəsində göstərilən müəyyən şəxslər sadələşdirilmiş verginin tətbiq etmək hüququna malik deyillər.

Mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınan hüquqi şəxs hesabat ili ərzində əldə etdiyi mənfəətdən, yəni əldə olunan vergi tutulan gəlirlərlə bu gəlirlərin əldə olunmasına çəkilən və Vergi Məcəlləsinin X fəslinə uyğun olaraq gəlirdən çıxıla bilən xərclərin fərqindən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisini hesablamalıdır.

Hesablanmış verginin məbləği “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi” ilə hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyan edilir. Mənfəət vergisinin ödəyicisi olan şəxs hesabat ili ərzində rübdə bir dəfə olaraq Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsində qeyd olunan qaydada mənfəət vergisi üzrə hesablanmış cari vergi ödənişinin məbləğini büdcəyə ödəməli, hesabat ili başa çatdıqdan sonra isə bəyannamənin təqdim olunmasınadək büdcə ilə son haqq-hesabı etməlidir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində

- könüllü olaraq ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınan;

- vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olduğundan növbəti ayın 10 günü ərzində məcburi qaydada ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməli olan (o cümləədn sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyən ticarət  və (və ya) ictimai iaşə fəliyyəti ilə məşğul olan);

- bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatının ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olan və bu səbəbdən də əməliyyatın aparılma gününədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməli olan;

- aksizli malların istehsalı ilə məşğul olduğuna görə ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməli olan;

- sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyərək bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan

şəxslər malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı vergi tutulan dəyərə aldığı və ya almalı olduğu məbləğə 18% dərəcə ilə ƏDV tətbiq etməlidirlər.

Büdcəyə ödənilməli olan məbləğ isə təqdim edilən mallara (işlərə, xidmətlərə) hesablanan ƏDV məbləği ilə ödəyici tərəfindən alınmış və ya idxal edilmiş mallara, görülmüş işlərə, göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilən və Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin müddəalarına uyğun əvəzləşdirilən ƏDV məbləği arasındakı fərqdən ibarətdir.

Əvəzləşdirilən verginin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada ödəmələr üzrə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilən vergi məbləği sayılır.

Hesabat ayı ərzində büdcəyə ödənilməli olan ƏDV məbləği hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına “ƏDV bəyannaməsi» ilə bəyan edilir və həmin müddətdə də bəyan edilən vergi məbləği büdcəyə ödənilir.

Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınarkən təsis sənədlərində rəhbər kimi qeyd olunan şəxs həmin hüquqi şəxsin işçisi hesab olunur, işəgötürən tərəfindən onunla, habelə muzdlu işə cəlb edilmiş hər bir işçi ilə yazılı əmək müqaviləsi bağlanmalı, əmək müqaviləsinin bildirişi elektron informasiya sisteminə daxil edilməli(http://www.mlspp.gov.az), bu şəxslərlə Əmək Məcəlləsinin tələbləri nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı hesablanmalı, həmin əmək haqqından ödəmə mənbəyində vergi tutmalı və vergi orqanına bu barədə “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim edilməlidir.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğu hərəkətlər (təsərrüfat subyetinin uçotna alınması, NKA-nın və POS-terminalın qeydiyyatı və s.), habelə vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s. barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış olmağınızı, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyinizi Sizə tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin IX, X, XI XVII fəsilləri, Əmək Məcəlləsinin 3-cü154-cü maddələri, “Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin «Bir pəncərə» prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında 25 oktyabr 2007-ci il tarixli 2458 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Yaşar Nəcefov Əli, yakoyako0909@gmail.com, Sumqayıt (17.08.2016) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13995)
Sumqayıt şəhəri Səməd Vurğun küç 7-8-12 birləşmiş məh 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsi 2 otaqlı özəl ev sahəsi 29.5 kvm mənzildir, evlər idarəsindən (jek)-dən bizdən ev kirayəsi tələb olunur (ev pulu). Bildiyimizə görə 30 kvm sahəsindən az olan mənzillər (jek)-ə pul ödənməməlidir, amma bizdən pul istənilir, Bu nə dərəcədə doğrudur xahiş edirəm sualımı cavablandırarsınız.

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vergilər yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilə bilər və bu normativ akta əsasən xüsusi mülkiyyətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri olan fiziki şəxslər əmlak vergisinin ödəyiciləri hesab olunurlar. Mənzil mülkiyyətçilərinin ödəməli olduğu əmlak vergisinin məbləği yaşayış sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadratmetrinə görə Sumqayıt şəhəri üzrə 0,3 manat olmaqla müvafiq bələdiyyələr tərəfindən hesablanmalı, hesablanmış məbləğ barədə bildiriş 1 avqustadək mənzilin mülkiyyətçisinə verilməli, mənzilin mülkiyyətçisi isə hesablanmış əmlak vergisini bərabər hissələrlə avqustun 15-dək və noyabrın 15-dək banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə bələdiyyə büdcəsinə ödəməlidir.

Mənzil kommunal istismar idarələrinə vətəndaşlar tərəfindən ödənilən məbləğlər isə vergi deyil, dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yerləşən yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və özəlləşdirilmiş mənzillərin mülkiyyətçilərinə evlərin saxlanılması üçün xidmət haqqıdır. Mənzil (ev) xidməti tarifləri, habelə yaşayış binalarında liftdən istifadəyə görə ödənişlər Nazirlər Kabinetinin 10.03.2000-ci il tarixli 40 nömrəli Qərarı ilə, mərkəzi istilik sisteminin fəaliyyətinin təşkili və isti su təchizatı ilə bağlı xidmətlərin haqqı Tarif Şurasının müvafiq qərarları ilə müəyyən edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 8-ci, 197.1.1-ci, 198.1.1-ci200-cü maddələri, Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli 244-IIQ nömrəli Qanununun 7-ci  və 11.4-cü maddələri, “Azərbaycan Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və mənzil-kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq edilməsi haqqındaNazirlər Kabinetinin 10.03.2000-ci il tarixli 40 nömrəli Qərarı, “Azəristiliktəchizat” ASC tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Tarif (Qiymət) Şurasinin 4 nömrəli 24.11.2011-ci il tarixli Qərarı, “Bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Tarif (Qiymət) Şurasının 5 nömrəli 24.11.2011-ci il tarixli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tural Əmirmətov Emil oğlu, turalamirmetov@gmail.com, Qusar (17.08.2016) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 13994)
Salam. 1) Şəxs iyun ayında 360000 AZN ƏDV-siz məbləğində bir illik müqavilə bağlayır. İyun ayında həmin şəxs sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğuna görə VM 157.3.1 maddəsinə əsasən bir əqd və ya müqavilə üzrə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatın ümumi dəyəri 200000 AZN-dən artıq olduqda əməliyyatın aparıldığı günədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur. Amma şəxs məcburi qeydiyyat ərizəsinin yerinə, hansı ki İyun ayında verilməli idi, İyul ayında könüllü qeydiyyata dair ərizə verir və ərizədə 1 İyun qediyyata alınma tarixini göstərir. Bu şəxsin İyun ayında 30000 ƏDV-siz gəliri olur və o ərizəni gec verdiyinə görə gəliri İyun ayının bəyannaməsində əks etdirə bilmir (Sistem İyun ayına görə bəyannamə qəbul etmir). Şəxs könüllü qeydiyyata dair ərizə verdiyinə görə iyun ayının gəlirini iyul ayının gəliri ilə cəmləyib İyul ayının bəyannaməsində göstərir. Xahiş edirəm bunu nə qədər düzgün olduğunu izah edin. Həmin şəxsin İyun ayında artıq məcburi qeydiyyata durmağa öhdələyinin yarandığına baxmayaraq o həmin gəliri İyul ayının bəyannaməsində göstərə bilərmi? Və səyyar vergi yoxlaması zamanı İyun ayının gəlirin Iyun ayının bəyannaməsində əks olunmadığına görə VM 58.1-ci maddəsinin müddəaları tətbiq edilməlidi yoxsa yox? 2) İki şəxs arasında A (İcraçı) və B (Sifarişçi) 1 illik xidmət müqaviləsi bağlanır 01.01.2016 31.12.2016-cı il tarixinədək. Müqavilə 240000 AZN ƏDV-siz məbləğində bağlanır. Müqaviləyə əsasən A Xidmətə yanvar 2016-cı il tarixində başlayır və dekabr 2016-cı ildə xidməti başa çatdırır. Hər aylıq xidmət haqqı 20000 AZN ƏDV-siz təyin edilir. Müqavilədə 25% avans ödəniş nəzərdə tutulur (Müqavilə qiymətinin 25%) və A müqavilənin 25% məbləğində B-yə invoys göndərir. Qeyd kimi bildirmək istəyirəm ki, xidmət daimi əsasda göstərilir (VM 166.3 maddəsi). A yanvar ayı üçün nəzərdə tutulmuş xidməti göstərir və 20000 AZN ƏDV-siz məbləğində akt bağlayır və 15000 AZN ƏDV-siz məbləğində invoys göndərir (ona görə ki, avans bütün 12 ayı əhatə edir və 60000 AZN ƏDV-siz təşkil edir və buna görə bir ayın ödəniş hissəsinə 5000 AZN düşdüyünə görə hər ayın invoysunda 15000 AZN ƏDV-siz göstərəcək). Fevral ayında B 60000 AZN ƏDV-siz (müqavilədə qeyd olunmuş avansı) ödəyir. Qeyd kimi bildirmək istəyirəm ki, hər 12 ay üzrə 20000 AZN ƏDV-siz akt bağlanacaq və hər 12 ay üzrə 15000 AZN ƏDV-siz invoys göndəriləcək. Xahiş edirəm bütün 12 ay üzrə ƏDV bəyannamələrdə əks etdirilməli olan məbləğləri izah edərdiz. Bildirmək istəyirəm ki, vergi tutulan əməliyyatların vaxtı 166.3 maddə ilə tənzimlənir və elektron vergi hesab fakturalar vaxtında təqdim edilməyib, yəni 5 gün ərzində və bununla bağlı vergi tutulan əməliyyatların vaxtı aktın bağlandığı vaxt sayılmalıdı.

1. Cavab: Bildiririk ki, bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda, bu əməliyyat ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən şəxs bu əməliyyatın aparıldığı günədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Vergi Məcəlləsinin 177.5-ci maddəsində qeydiyyat həmin Məcəllənin 157.3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq keçmiş tarixlə aparıldıqda həmin dövrlər üzrə müvafiq əməliyyatların vergi ödəyicisi tərəfindən verilən birinci bəyannamədə əks etdirilməsi halı nəzərdə tutulmadığından vergi ödəyicisi tərəfindən qeydiyyat qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən ƏDV bəyannamələri hər bir ay üzrə ayrı-ayrılıqda təqdim edilməlidir.

Bu səbəbdən də, ƏDV qeydiyyatına alınmanın səbəbinin Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinə əsasən “bir əqd və ya müqavilə üzrə ƏDV-ə cəlb olunan əməliyyatın ümumi dəyərinin 200000 manatdan artıq olması” ilə əvəz edilməsi məqsədilə vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu vergi orqanına müraciət edilməli və həmin müraciətə əsasən onun ƏDV qeydiyyatı ləğv edilərək yenidən ƏDV qeydiyyatına alınmalıdır.

Sorğunuzda qeyd edilənlər səyyar vergi yoxlamasının başladığı günədək vergi ödəyicisi tərəfindən aradan qaldırıldığı halda faizlərin ödənilməsi, bəyannamənin vaxtında təqdim edilməməsinə görə məsuliyyət tədbiri istisna olmaqla məsuliyyət daşımır, əks halda vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 55.1-ci57.1-ci, 59-cu, 154-cü, 155.1-ci, 157.3.1-ci və 177.5-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, xidmətlərin müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilməsi bir müqavilə (və ya razılaşma) çərçivəsində müəyyən müddətə fəaliyyətin göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu halda xidmətlərin müntəzəmliyi və ya daimiliyi göstərilən fəaliyyətin müəyyən dövrdə təkrarlanması ilə müşahidə olunmalıdır. Xidmətlərin daimi əsasda göstərilməsi həmin xidmətlərin uzun müddətdə (və ya qeyri-müəyyən müddətdə) həyata keçirilməsini, müntəzəm xidmətlər isə eyni fəaliyyətin dövrü olaraq təkrarlanmasını nəzərdə tutur.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 15 iyul 2009-cu il tarixli Kollegiya Qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 31 iyul 2009-cu il tarixli 094 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Məhsul növləri təsnifatı” ilə müəyyən edilmiş xidmətlərin növləri müntəzəm və ya daimi əsaslarla göstərildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsinin müddəaları tətbiq edilə bilər.

Bu əməliyyatlar zamanı ƏDV tutulan əməliyyatların vaxtı ödəmənin əvvəlcədən həyata keçirildiyi hal istisna olmaqla xidmətlərin tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt, xidmətlər tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturası verilmədiyi halda isə həmin xidmətlərin tam başa çatdığı vaxt hesab edilir. Göstəriləcək xidmətin dəyəri qismən avans şəklində ödənildikdə isə, həmin xidmətin dəyəri ödənilən hissəsi ödəmə baş vermiş ayda ƏDV-yə cəlb olunmalıdır.

Sorğunuzda qeyd edilən halda göstəriləcək xidmətin avans şəklində ödənilən dəyəri həmin ödəmənin həyata keçirildiyi ayın bəyannaməsində, eyni zamanda hər ay üzrə göstərilən xidmətin dəyəri əvvəlcədən ödənilmiş avans hissəsi nəzərə alınmaqla müvafiq ayların bəyannaməsində əks etdirilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Nazim, nmamedov-1975@mail.ru, Cəlilabad (16.08.2016) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13993)
Salam! Mən dövlət mülkiyyətində olan 150 kv.metr torpaq sahəsini Əmlak Komitəsindən özəlləşdirmişəm. Həmin torpaq sahəsinin üzərində kommersiya obyekti inşa etmişəm. Bələdiyyə işçiləri məndən bu torpaq sahəsinə görə vergi istəyirlər. Sualım belədir: Mən həmin 150 kv.metr torpaq sahəsinə görə bələdiyyəyə vergi ödəməliyəmmi? Axı həmin torpaq sahəsi bələdiyyənin olmayıb, dövlət mülkiyyətində olub və hal-hazırda özəldir. Sizdən konkret cavab istəyirəm və əvvəlcədən öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri vergitutma obyekti sayılır. Fiziki şəxslərin torpaq vergisi illik olaraq bələdiyyələr tərəfindən hesablanır, həmin vergilərin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişləri avqust ayının 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır, hesablanmış vergilər bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə bələdiyyə büdcəsinə ödənilir.

Bələdiyyələrin fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 8-ci, 205-ci, 206-cı və 208-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 27.12.2001-ci il tarixli 244-IIQ nömrəli Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Qanununun 7-ci və 11.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhmədov Elnur Nadir , elnur@rxgroup.az (16.08.2016) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13992)
Mən fəaliyyət göstərdiyim təsərrüfat obyektini mal ilə təchiz etmək üçün müxtəlif şirkətlər ilə əməkdaşlıq edirəm. Bu şirkətlər sırasında A MMC və N MMC var. 2016-cı ilin iyul ayında A MMC və N" MMC-dən mal almışam. Alınmış malların müqabilində ödənişləri də həyata keçirmişəm, lakin A MMC-yə ödəməli olduğum ƏDV məbləğini səhvən N MMC-nin ƏDV hesabına köçürmüşəm. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq səhvən NMMC-nin ƏDV hesabına köçürülmüş məbləğin A MMC-yə necə köçürə biləcəyim və ya məsələnin başqa həll yolu barədə məlumat verməyiniz xahiş olunur.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin ƏDV-nin depoziti sub-uçotu hesabına səhvən köçürülmüş vəsaitin geri qaytarılmasına hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

ƏDV qeydiyyatında olan vergi ödəyiciləri tərəfindən ƏDV tutulan əməliyyat tam və ya qismən ləğv edildikdə (mal tam və qismən geri qaytarıldıqda), əməliyyatın xarakteri dəyişdikdə, əməliyyat baş tutmadıqda, qiymətlərin aşağı düşməsi və ya hər hansı digər səbəbdən əməliyyat üçün razılaşdırılmış kompensasiya dəyişdikdə, vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar üzə çıxdıqda, ƏDV-nin geri qaytarılması tələb olunarsa, bu halda ƏDV ödəyicisi malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərini öz bank hesabından digər ƏDV ödəyicisinin bank hesabına, depozit hesabına daxil olmuş ƏDV məbləğini isə vəsaiti köçürən ƏDV ödəyicisinin ƏDV depozit hesabına qaytarmalıdır.

Odur ki, ƏDV-nin depoziti sub-uçotu hesabına səhvən köçürülmüş vəsaitin geri qaytarılması və yaxud vəsaiti almalı olan şəxsin sub-uçotu hesabına köçürülməsi üçün vəsaiti köçürən şəxs tərəfindən vəsaiti alan şəxsə müraciət olunmalıdır.

Eyni zamanda bu barədə müvafiq izahatla uçotda olduğunuz vergi orqanına müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Qeyd olunanlarla bağlı əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2007-ci il tarixli, 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydalarının 4.10-cu bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nəbiyev Nəsib Xəqani , nasib.nabiyev@gmail.com, Bakı (16.08.2016) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13991)
Müəssisə 2014-cü ildən 50.000 manat zərərlə çıxmışdır. 2015-ci ildə isə vergiyə cəlb edilən mənfəət 100.000 manat, mənfəət vergisi 20.000 manat, xalis mənfəət 80.000 manatdır. 2015-ci il üzrə müəssisə xalis mənfəətdən təsisçilərə (səhmdarlara) dividend ödəyə bilərmi? 

Bildiririk ki, istər məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin, istərsə də səhmdar cəmiyyətin mənfəətinin bölüşdürülməsi həmin hüquqi şəxslərin ümumi yığıncağının qərarı əsasında həyata keçirilməlidir.

Vergi qanunvericiliyi ilə təsisçilərə dividendlərin verilməsi qaydası və hər hansı məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

Əlavə olaraq xatırladırıq ki, rezident tərəfindən təsisçilərə ödənilən divindendlərdən 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 122.1-ci və 150.1.4-cü maddələri, Mülki Məcəllənin 106-3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hacıbabayev Zamin Fuad, fuad-52@mail.ru, Quba rayonu, Zərqava kəndi (16.08.2016) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13990)
Mən pərakəndə satış üzrə fərdi sahibkarlıqla məşğul oluram. 4501115752 saylı VÖEN ilə dövlət büdcəsinə hər ay vergi ödəyirəm. 2014-cü ilin iyun ayından vergi uçotundayam. 2015-ci ilin avqust ayından 2016-cı ilin avqust ayına kimi 6000 manat dövriyyəm olmuşdur. Cari ilin iyul ayında ƏƏSMN-nin yeni qurulmuş VEMTAS/Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sisytemi/Proqramına ailəmə aztəminatlı ailə kimi ÜDSY təyin olunması üçün 2 dəfə elektron ərizə-bəyənnamə doldurub göndərmişəm. Həmin proqram tərəfindən mənə özündən asılı olan səbəblərə görə gəliri 0 olduğundan imtina verilmişdir. Hansı ki, ərizə-bəyənnaməni doldranda sistem özü mənə 6000 manat dövriyyəyə görə 1000 manat gəlir çıxarmışdır. Mən 09.08.2016-cı il tarixdə həmin Nazirlikdə qəbulda oldum. Onlar mənə bildirdilər ki, proqram Vergilər Nazirliyinin bazasından məlumat axtardıqda sənin vergi odəyicisi kimi məlumatların sistemdə görünmədiyindən sənin gəlirin 0 hesab olunur. Mən xahiş edirəm məlumatlarımın ƏƏSMN-nin bazasına ötürülməsini təmin edəsiniz. Mən bu 2 Nazirliyin arasında get-gəldə qalmışam. Xahiş edirəm kömək edəsiniz. Əks təqdirdə Cənab Fazil Məmmədova müraciət edəcəyəm.

Bildiririk ki, “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu arasında sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatı, vergi və sosial-sığorta uçotu məlumatlarının mübadiləsi haqqında Razılaşma”ya əsasən fiziki şəxslərin sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi üzrə dövrüyyə məlumatları hər rüb üçün rüb başa çatdıqdan sonra növbəti rübün ikinci ayının 20-dək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ötürülür. Sadələşdirilmiş vergi  ödəyicilərinin 2015-ci ilin 3-cü və 4-cü, 2016-cı ilin 1-ci rübü üzrə vergi orqanına təqdim etdikləri bəyannamələr əsasında dövrüyyə məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ötürülmüşdür. 2016-cı ilin 2-cü rübü üzrə dövrüyyə məlumatları isə 20 avqust 2016-cı il tarixə qədər ötürüləcəkdir.

Cavabın əsaslandırılması: “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu arasında sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatı, vergi və sosial-sığorta uçotu məlumatlarının mübadiləsi haqqında Razılaşma”

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Şaiq Əjdər oğlu, shhaig.mammadov@mail.ru (16.08.2016) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 13989)
Salam, hörmətli vergi orqanının səlahiyyətli əməkdaşı. Məlumat: bildirmək istəyirəm ki, Mən Şaiq Məmmədov 2015 ci ildə İqtisad Universitetinin "İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası və marketinqi" ixtisasını bitirmişəm, hərbi xidmətdən yeni qayıtmışam. Tələbə vaxtlarımda, mühasib köməkçisi, marketinq meneceri vəzifələrində çalışmışam. Hazırda vergi orqanında çalışmaq üçün hazırlaşıram və biliklər əldə edirəm. Sual: Bilmək istəyirəm yuxarıda qeyd olunan ixtisasla vergi orqanına keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak edə bilərəmmi? Cavabınız üçün əvvəlcədən təşəkkürlər. 

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir. Elanda müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin siyahısı verilir və vəzifəyə uyğun müvafiq ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər elanda göstərilən müddət ərzində Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsində müsabiqənin keçirilməsi ilə əlaqədar yerləşdirilən elektron ərizə formasını doldurmalıdırlar. Namizəd ərizə formasını doldurub sistemə daxil etdikdən sonra verilən kod əsasında beş gün ərzində ərizəsinin qəbul edilib-edilmədiyi barədə məlumat ala bilər.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.