Axtar
az|рус|eng
Xəbərlər

Mühasibat uçotu standartları

1

1 ¹–li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (MALİYYƏ HESABATLARININ TƏQDİMATI ÜZRƏ)

İ-38

17.04.2014

2

1 ¹– li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (MALİYYƏ HESABATLARININ TƏQDİMATI ÜZRƏ)

İ-08

16.04.2014

3

2 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ)

 

15.04.2014

4

2 ¹– Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ)

İ-08

14.04.2014

5

3 ¹– li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (CARİ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ)

I-130

11.04.2014

6

3 ¹– li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (CARI MƏNFƏƏT VERGISI ÜZRƏ)

İ-08

10.04.2014

7

4 ¹–li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (TƏXİRƏ SALINMIŞ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ)

I-130

09.04.2014

8

4 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYYƏLƏR (TƏXİRƏ SALINMIŞ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ)

İ-08

08.04.2014

9

5 ¹– li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ)

İ-38

07.04.2014

10

5 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ)

İ-08

04.04.2014

11

6 ¹– li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (GƏLİRLƏR ÜZRƏ)

I-73/1

03.04.2014

12

6 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR (GƏLİRLƏR ÜZRƏ)

İ-08

02.04.2014

13

7 ¹–li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR ÜZRƏ)

İ-73/1

01.04.2014

14

7 ¹–-li Milli Mühasibat Uçotu Standartının Tətbiqi üzrə Şərhlər və Tövsiyələr (Torpaq, tikili və avadanlıqları üzrə)

İ-08

31.03.2014

15

8 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (EHTİYATLAR ÜZRƏ)

 

28.03.2014

16

8 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (EHTİYATLAR ÜZRƏ)

İ-08

27.03.2014

17

9 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (BALANS HESABATI TARİXİNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR ÜZRƏ)

İ-73/1

27.03.2014

18

9 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (BALANS HESABATI TARİXİNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR ÜZRƏ)

İ-08

19.03.2014

19

10 ¹– Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ ÖHDƏLİKLƏR, ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ ŞƏRTİ AKTİVLƏR ÜZRƏ)

İ-73/1

18.03.2014

20

10 ¹– Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ ÖHDƏLİKLƏR, ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ ŞƏRTİ AKTİVLƏR ÜZRƏ)

İ-08

17.03.2014

21

11 ¹–li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (UÇOT SİYASƏTİ, UÇOT QİYMƏTLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ SƏHVLƏR ÜZRƏ)

İ-73/1

14.03.2014

22

11 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (UÇOT SİYASƏTİ, UÇOT QİYMƏTLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ SƏHVLƏR ÜZRƏ)

İ-08

13.03.2014

23

12 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR ÜZRƏ)

İ-73/1

12.03.2014

24

12 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR ÜZRƏ)

İ-08

11.03.2014

25

13 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDART (BORCLARA AİD EDİLƏN XƏRCLƏR ÜZRƏ)

İ-73/1

07.03.2014

26

13 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (BORCLARA AİD EDİLƏN XƏRCLƏR ÜZRƏ)

İ-08

06.03.2014

27

14 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (İCARƏ ÜZRƏ)

İ-73/1

05.03.2014

28

14 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (İCARƏ ÜZRƏ)

İ-08

04.03.2014

29

15 ¹– Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (MALİYYƏ ALƏTLƏRİ – MƏLUMATIN AÇIQLANMASI VƏ TƏQDİM EDİLMƏSİ ÜZRƏ)

İ-130

03.03.2014

30

15 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞ LI ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (MALİYYƏ ALƏTLƏRİ ÜZRƏ)

İ-08

28.02.2014

31

16 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (TİKİNTİ MÜQAVİLƏLƏRİ ÜZRƏ)

İ-130

27.02.2014

32

16 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞ LI ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (TİKİNTİ MÜQAVİLƏLƏRİ ÜZRƏ)

İ-08

26.02.2014

33

17 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (HÖKUMƏT SUBSİDİYALARININ UÇOTU VƏ DÖVLƏT YARDIMI HAQQINDA MƏLUMATIN AÇIQLANMASI ÜZRƏ)

İ-130

25.02.2014

34

17 ¹–li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (HÖKUMƏT SUBSİDİYALARININ UÇOTU VƏ DÖVLƏT YARDIMI HAQQINDA MƏLUMATIN AÇIQLANMASI ÜZRƏ)

İ-08

24.02.2014

35

18 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (TƏŞKİLATLARIN FƏALİYYƏTLƏRİNİN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ)

İ-130

21.02.2014

36

18 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (TƏŞKİLATLARIN FƏALİYYƏTLƏRİNİN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ)

İ-08

20.02.2014

37

19 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (TƏŞKİLATLARIN MALİYYƏ HESABATLARI VƏ BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ)

İ-130

19.02.2014

38

19 ¹–li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (TƏŞKİLATLARIN MALİYYƏ HESABATLARI VƏ BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ)

İ-08

18.02.2014

39

20 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (ASILI TƏSƏRRÜFAT CƏMİYYƏTLƏRİNƏ İNVESTİSİYALARIN UÇOTU ÜZRƏ)

İ-130

17.02.2014

40

20 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (ASILI TƏSƏRRÜFAT CƏMİYYƏTLƏRİNƏ İNVESTİSİYALARIN UÇOTU ÜZRƏ)

İ-08

14.02.2014

41

21 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (TƏŞKİLATLARIN BİRGƏ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ)

İ-130

13.02.2014

42

21 ¹–li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (TƏŞKİLATLARIN BİRGƏ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ)

İ-08

12.02.2014

43

22 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (XARİCİ VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN UÇOTU ÜZRƏ)

İ-130

11.02.2014

44

22 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (XARİCİ VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN UÇOTU ÜZRƏ)

İ-08

10.02.2014

45

23 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (SATIŞ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏRİN UÇOTU VƏ DAYANDIRILMIŞ ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ)

İ-130

07.02.2014

46

23 ¹–Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (SATIŞ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏRİN UÇOTU VƏ DAYANDIRILMIŞ ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ)

İ-08

06.02.2014

47

24 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (AKTİVLƏRİN QİYMƏTDƏN DÜŞMƏSİ ÜZRƏ)

İ-130

05.02.2014

48

24 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (AKTİVLƏRİN QİYMƏTDƏN DÜŞMƏSİ ÜZRƏ)

İ-08

04.02.2014

49

25 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏR HAQQINDA MƏLUMATIN AÇIQLANMASI ÜZRƏ)

İ-130

03.02.2014

50

25 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏR HAQQINDA MƏLUMATIN AÇIQLANMASI ÜZRƏ)

İ-08

30.01.2014

51

26 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (ƏDALƏTLİ DƏYƏR ÜZRƏ)

İ-130

29.01.2014

52

26 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (ƏDALƏTLİ DƏYƏR ÜZRƏ)

İ-08

28.01.2014

53

27 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (DAŞINMAZ ƏMLAKA İNVESTİSİYALAR ÜZRƏ)

İ-130

24.01.2014

54

27 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR (DAŞINMAZ ƏMLAKA İNVESTİSİYALAR ÜZRƏ)

İ-08

23.01.2014

55

28 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ)

İ-04

23.01.2014

56

29 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDART (ARALIQ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ)

İ-04

22.01.2014

57

30 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (HİPERİNFLYASİYA ŞƏRAİTİNDƏ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ)

İ-04

21.01.2014

58

31 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (PENSIYA TƏMINATI ÜZRƏ UÇOT VƏ HESABAT)

İ-04

17.01.2014

59

32 ¹–li MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTI (MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTLARININ ILK DƏFƏ TƏTBIQ EDILMƏSI ÜZRƏ)

İ-04

16.01.2014

60

33 ¹– li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (PAY ALƏTLƏRİ ƏSASINDA ÖDƏMƏ ÜZRƏ)

İ-04

15.01.2014

61

34 ¹–-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (ƏMƏLİYYAT SEQMENTLƏRİ ÜZRƏ)

İ-04

14.01.2014

62

35 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI (SƏHM ÜZRƏ MƏNFƏƏT)

İ-04

13.01.2014

63

36 ¹– LI MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTI (MALIYYƏ ALƏTLƏRI: TANINMA VƏ QIYMƏTLƏNDIRMƏ ÜZRƏ)

İ-04

10.01.2014

64

37 ¹–-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI ( İŞÇILƏRIN MÜKAFATLANDIRILMASI ÜZRƏ)

İ-04

09.01.2014

65

KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTLARININ KONSEPTUAL ƏSASLARI

I-73/1

23.07.2007


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.