Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə


In Azeri

The main version of the logo AI - Version 1 (1,6 Mb), Version 2 (1,6 Mb)
EPS - Version 1 (2 Mb), Version 2 (1,8 Mb)
PDF - Version 1 (835 Kb), Version 2 (830 Kb)
JPG - Version 1 (82 Kb), Version 2 (66 Kb)
PNG - Version 1 (24 Kb), Version 2 (15 Kb)
Monochrome version of the logo AI - Version 1 (1,6 Mb), Version 2 (1,6 Mb)
EPS - Version 1 (1,9 Mb), Version 2 (1,4 Mb)
PDF - Version 1 (76 Kb), Version 2 (76 Kb)
JPG - Version 1 (164 Kb), Version 2 (390 Kb)
PNG - Version 1 (102 Kb), Version 2 (126 Kb)
Exclusive use of the logo (part of the text under the logo) AI - Version 1 (1,6 Mb), Version 2 (1,6 Mb)
EPS - Version 1 (1,9 Mb), Version 2 (1,8 Mb)
PDF - Version 1 (825 Kb), Version 2 (817 Kb)
JPG - Version 1 (79 Kb), Version 2 (53 Kb)
PNG - Version 1 (23 Kb), Version 2 (14 Kb)

In English

The main version of the logo AI - Version 1 (1,6 Mb), Version 2 (1,6 Kb)
EPS - Version 1 (1,9 Mb), Version 2 (1,8 Mb)
PDF - Version 1 (833 Kb), Version 2 (827 Kb)
JPG - Version 1 (73 Kb), Version 2 (62 Kb)
PNG - Version 1 (19 Kb), Version 2 (15 Kb)
Monochrome version of the logo AI - Version 1 (1,6 Mb), Version 2 (1,6 Mb)
EPS - Version 1 (1,9 Mb), Version 2 (1,4 Mb)
PDF - Version 1 (76 Kb), Version 2 (76 Kb)
JPG - Version 1 (164 Kb), Version 2 (390 Kb)
PNG - Version 1 (102 Kb), Version 2 (126 Kb)
Exclusive use of the logo (part of the text under the logo) AI - Version 1 (806 Mb), Version 2 (801 Kb)
EPS - Version 1 (1.6 Mb), Version 2 (1,4 Mb)
PDF - Version 1 (74 Kb), Version 2 (73 Kb)
JPG - Version 1 (225 Kb), Version 2 (222 Kb)
PNG - Version 1 (105 Kb), Version 2 (122 Kb)
In Azeri PPTX (93 Kb)
In English PPTX (90 Kb)