Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Non-preferential

Preferential

Non-preferential

Preferential

Note:

"GROSS" salary - the salary accrued to the employee before tax payments

"NETT" salary - salary after taxes (amount paid to the employee).

of the Tax Code 102.2 -ci, 102.3 -cü , 102.4 and < span class = "blue-text-l"> Articles 102.5