Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Güzəştsiz

Güzəştlə

Güzəştsiz

Güzəştlə

Qeyd:

Ən çox tutulmalı olan məbləği seçin

“GROSS” əməkhaqqı – vergi ödənişlərindən öncə işçiyə hesablanan əməkhaqqı

“NETT” əməkhaqqı – vergi ödənişlərindən sonra olan əməkhaqqı (işçiyə verilən məbləğ).

Vergi Məcəlləsinin 102.1-1-ci, 102.2-ci, 102.3-cü, 102.4-cü və 102.5-ci maddələri