Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
2019-2022-ci illərdə Vergi ombudsmanına müraciətlərin sayı
 

 

2019

2020

2021

2022

Cəmi

Cəmi

84

80

17

17

198

o cümlədən, vergi ödəyicisinin maraqları təmin edilmiş müraciətlər

31

25

10

6

72