Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Vergi orqanının adı Əlaqә Vergi orqanının ünvanları Elektron poçt ünvanı
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi Tel.: (012) 403-89-15, 403-88-79
Faks: (012) 403-91-60 

AZ 5618, Şamaxı rayonu,
Nağaraxana kəndi

Bakı şəhəri, Ağa Nemətulla küçəsi, 44

office.tedrismerkezi@taxes.gov.az 

 

İnternet sayt: https://tedris.taxes.gov.az/az