Nazirlik
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciətlər
Əlaqə
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş üzrə  Baş İdarəsi Çağrı Mərkəzi Baş İdarəsi İdxal-ixrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət Baş İdarəsi Tədris Mərkəzi Milli Gəlirlər Baş İdarəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyi Ərazi vergilər baş idarələri Ərazi vergilər idarələri Rayon vergilər şöbələri

 

Vergilər Nazirliyinin struktur vahidləri

 • Sənədlərlə iş və müraciətlərə baxılması (Katiblik) Baş İdarəsi
 • Vergi siyasəti Baş İdarəsi
 • Daxili təhlükəsizlik Baş İdarəsi
 • Vergi auditi Baş İdarəsi
 • İqtisadi təhlil və uçota nəzarət Baş İdarəsi
 • Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət Baş İdarəsi
 • Dövlət qeydiyyatı Baş İdarəsi
 • Hüquq Baş İdarəsi
 • Vergi ödəyicilərinə xidmət Baş İdarəsi
 • Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi Baş İdarəsi
 • Beynəlxalq əlaqələr Baş İdarəsi
 • Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət Baş İdarəsi
 • Yerli qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi Baş İdarəsi
 • İnsan resursları Baş İdarəsi
 • Maliyyə Baş İdarəsi
 • Rəqəmsal vergi inzibatçılığı Baş İdarəsi
 • Media və kommunikasiya idarəsi
 • İqtisadiyyat sahələrinin ekspertizası və təhlili idarəsi
 • Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması məsələləri üzrə müşavir xidməti bölməsi
 • Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhəri  Kiçik Sahibkarlıqla İş üzrə Baş İdarəsi
 • Vergilər Nazirliyinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsi
 • Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi
 • Vergilər Nazirliyinin İdxal-İxrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət Baş İdarəsi
 • Vergilər Nazirliyinin Aksizli və Markalanmalı Malların Dövriyyəsinə Nəzarət Baş İdarəsi
 • Vergilər Nazirliyinin Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi
 • Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi
 • Tədris Mərkəzi