Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Əsasnaməsi
Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə
Vergi ombudsmanı haqqında Əsasnamə
Vergilər Nazirliyinin Aparatı
Sənədlərlə iş və icra intizamına nəzarət (Katiblik) baş idarəsi
Vergi siyasəti baş idarəsi
Daxili təhlükəsizlik baş idarəsi
Vergi auditi baş idarəsi
Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi
Hüquq baş idarəsi
Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi
Dövlət qeydiyyatı baş idarəsi
İqtisadi təhlil və uçota nəzarət baş idarəsi
Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsi
Beynəlxalq əlaqələr baş idarəsi
Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət baş idarəsi
Yerli qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi baş idarəsi
İnsan resursları baş idarəsi
Maliyyə baş idarəsi
Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi
İnzibati şikayətlərə baxılması baş idarəsi
İqtisadiyyat sahələrinin ekspertizası və təhlili idarəsi
Media və Kommunikasiya idarəsi
Aksizli mallarla iş şöbəsi
Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması məsələləri üzrə müşavir xidməti bölməsi
Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi
Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş üzrə Baş İdarəsi
Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi
Milli Gəlirlər Baş İdarəsi
İdxal-İxrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət Baş İdarəsi
Aksizli və Markalanmalı Malların Dövriyyəsinə Nəzarət Baş İdarəsi
Çağrı Mərkəzi
Ərazi vergilər baş idarələri
Ərazi vergilər idarələri
Rayon vergilər şöbələri