Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Proqramın istifadəçi təlimatı ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

Elektron qaimə-fakturanı doldurarkən istifadə olunan malların, iş və xidmətlərin kodları

Elektron qaimə-fakturaların tərtibi üçün nəzərdə tutulan mal (iş və xidmətin) kodlarını buradan əldə edə bilərsiniz.

Elektron qaimə-faktura fayllarının formatı və nümunələr (yenilənmə tarixi: 16.02.2018)

Elektron qaimə-fakturasının tərtibatını özlərinin daxili informasiya sistemləri vasitəsilə avtomatik həyata keçirmək istəyində olan vergi ödəyiciləri Qaimə fayllarının XML-formatı ilə buradan tanış ola bilərlər.
XML fayl hazırlanarkən xüsusi simvollar (&, ", ', <, >) uyğun qarşılığı (&, ", ', <, >) ilə əvəz edilməlidir.
XML faylının doğrulunun yoxlanılması məqsədilə XSD yoxlamasıdan keçirilir. Bu zaman XML hazırlanan iş yerindən http://www.w3.org/2001/XMLSchema, http://xerces.apache.org, http://www.w3.org/2005/xpath-functions keçidlərinə giriş icazəsi olmalıdır