Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
S/S E-XİDMƏTLƏR İNZİBATİ REQLAMENTLƏR
1 Elektron bəyannamənin qəbulu Yüklə
2 Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi Yüklə
3 "Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz"in verilməsi Yüklə
4 Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu Yüklə
5 Elektron vergi hesab-fakturasının qəbulu Yüklə
6 Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması
(ƏDV-nin büdcəyə ödənilməsi, digər vergi ödəyicilərinin sub-uçot hesablarına köçürülməsi, Dövlət Gömrük Komitəsinə ödənilməsi, digər vergilərin dövlət büdcəsinə ödənilməsi (yalnız ƏDV ödəyiciləri üçün))
Yüklə
7 Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet vasitəsilə ödənilməsi Yüklə
8 Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayışın təqdim edilməsi Yüklə
9 Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması Yüklə
10 Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı Yüklə
11 Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi Yüklə
12 ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat Yüklə
13 Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı Yüklə
14 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı Yüklə
15 Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə
16 POS-terminalın onlayn qeydiyyatı Yüklə
17 POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə
18 Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə
19 Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə
20 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə
21 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə
22 Fiziki şəxslərin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə
23 Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə
24 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə
25 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə
26 Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə
27 Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə
28 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə
29 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə
30 ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi Yüklə
31 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə
32 Vergi ödəyicisinin  filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə
33 Azərbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi Yüklə
34 Asan imza istifadəçi İD-sinin dəyişdirilməsi Yüklə
35 Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması Yüklə
36 Dövlət Vergi Xidmətinə göndərilmiş müraciətlərin, sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənməsi Yüklə
37 Vergi borcu barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu Yüklə
38 Şəxsi hesab vərəqədən çıxarışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu Yüklə
39 Üzləşmə aktlarının verilməsi üçün müraciətin qəbulu Yüklə
40 Satınalmalar üzrə məlumatların onlayn təqdim edilməsi Yüklə
41 "Vergi partnyorluğu Sazişi"nin bağlanılması üçün ərizələrin qəbulu Yüklə
42 Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Yüklə
43 Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi Yüklə
44 ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Yüklə
45 İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Yüklə
46 Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi Yüklə
47 Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması Yüklə
48 Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab Yüklə
49 Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət Yüklə
50 Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər hüquqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi Yüklə
51 Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi Yüklə
52 Vətəndaşların vergi orqanlarında qəbula yazılması Yüklə
53 Vergi orqanlarında vakant vəzifələr üzrə qeydə alınmış namizədlər barədə statistik məlumatların verilməsi Yüklə
54 Vergi orqanlarına xidmətə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Yüklə
55 Vergi kalkulyatoru Yüklə
56 Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi Yüklə
57 Çağrı Mərkəzində vergi qanunvericiliyi və elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı sualların cavablandırılması Yüklə
58 Çağrı Mərkəzində vergidən yayınma halları və vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkəti (hərəkətsizliyi) barədə müraciətlərin qəbulu Yüklə
59 Çağrı Mərkəzində vergi növləri barədə məlumatın verilməsi Yüklə
60 Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi Yüklə
61 Çağrı Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması Yüklə
62 Çağrı Mərkəzində qeyri-iş saatlarında zəng etmiş şəxsin sonradan onunla canlı rejimdə əlaqə yaradılması barədə müraciətin qəbulu Yüklə
63 Çağrı Mərkəzi vasitəsilə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsinin təqdim edilməsi Yüklə
64 Riskli vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi Yüklə