Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Kommandit ortaqlığının nizamnaməsinin nümunəsi Zip   PDF
Kooperativin nizamnaməsinin nümunəsi Zip Word PDF
Səhmdar Cəmiyyətin nizamnaməsinin nümunəsi Zip Word PDF
Tam ortaqlığın nizamnaməsinin nümunəsi Zip Word PDF
Qeyri-rezident hüquqi şəxsin filialının nümunəvi əsasnaməsi Zip Word PDF
Xarici kommersiya hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filialının və ya nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan sənədlər

Zip
Zip (rus)

Zip (eng)

Word
Word (rus)

Word (eng)

PDF
PDF (rus)

PDF (eng)

Hüquqi şəxsin filialının nümunəvi əsasnaməsi (eyni zamanda bildiririk ki, bu əsasnaməyə qanunvericiliyə əsasən müvafiq dəyişiklik edilməklə, ondan hüquqi şəxsin digər bölmələrinin (nümayəndəliklərin, idarələrin və.s) vergi uçotuna alınması zamanı da istifadə oluna bilər) Zip Word PDF
Hüquqi şəxsin filialının yaradılması barədə qərar Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin nizamnaməsi (qeydiyyat zamanı "təkbaşına icra orqanı" seçildikdə və "müşahidə şurası" seçilmədikdə) Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin nizamnaməsi (qeydiyyat zamanı "kollegial icra orqanı" seçildikdə və "müşahidə şurası" seçilmədikdə) Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin nizamnaməsi (qeydiyyat zamanı "təkbaşına icra orqanı" və "müşahidə şurası" seçildikdə) Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin nizamnaməsi (qeydiyyat zamanı "kollegial icra orqanı" və "müşahidə şurası" seçildikdə) Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsis edilməsi haqqında qərar (qeydiyyat zamanı "təkbaşına icra orqanı" seçildikdə və "müşahidə şurası" seçilmədikdə) Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsis edilməsi haqqında qərar (qeydiyyat zamanı "kollegial icra orqanı" seçildikdə və "müşahidə şurası" seçilmədikdə) Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsis edilməsi haqqında qərar (qeydiyyat zamanı "təkbaşına icra orqanı" və "müşahidə şurası" seçildikdə) Zip Word PDF
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsis edilməsi haqqında qərar (qeydiyyat zamanı "kollegial icra orqanı" və "müşahidə şurası" seçildikdə) Zip Word PDF