Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
 
S/s Bəyannamə və ya hesabatın adı  Aid olduğu dövr Forması Doldurulma qaydası
1 Gәlir vergisinin bәyannamәsi

2023

yüklə yüklə

2022

yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
2 Mənfəət vergisi bəyannaməsi
2023 yüklə yüklə
2022 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
3 Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi
2023 yüklə yüklə
2022 yüklə yüklə
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
4 Əmlak vergisinin bəyannaməsi
2023 yüklə yüklə
2022 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
5 Torpaq vergisinin bəyannaməsi
2023 yüklə yüklə
2022 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
6

Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi

2023 yüklə yüklə
2022 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
7 Aksiz bəyannaməsi
2023 yüklə yüklə
2022 yüklə yüklə
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
8 Mədən vergisinin bəyannaməsi
təlimat 
2022 yüklə yüklə
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
9 Yol vergisinin bəyannaməsi
təlimat 
2020 yüklə yüklə
10 Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi 
2020 yüklə yüklə
11 Daşınmaz əmlak üzrə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
12 Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi 
2022 yüklə   yüklə  
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
13 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi
2020 yüklə yüklə
14 Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi 
2020 yüklə yüklə
15 Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamə (hesabat)
2023 yüklə yüklə
2021 yüklə yüklə
2020
təlimat (AZE) 
təlimat (ENG) 
yüklə yüklə
16 Ödәmә mәnbәyindә tutulan vergi bәyannamәsi
2023 yüklə yüklə
2022 yüklə yüklə
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
17 ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan şəxslər tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi 
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
18 Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi 
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
19 Dövlət rüsümünun tutulması haqqında hesabat
2023 yüklə  yüklə 
2022 yüklə  yüklə 
2021 yüklə yüklə
2019 yüklə yüklə
20 İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə podratçının aldığı gəlirləri barədə bəyannamə
2020 yüklə yüklə
21 Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə hesablanan yığım barədə hesabat
2021 yüklə yüklə
2020 yüklə yüklə
2019 yüklə yüklə
22 İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat
2019-cu ilin III və IV rübləri üzrə yüklə yüklə
2019-cu ilin I və II rübləri üzrə yüklə yüklə
2018-ci ilin IV rübü və əvvəlki dövrlər üzrə yüklə yüklə
23 Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat
2019-cu ilin III və IV rübləri üzrə yüklə yüklə
2019-cu ilin I və II rübləri üzrə yüklə yüklə
2018-ci ilin IV rübü və əvvəlki dövrlər üzrə yüklə yüklə

S/s Sənədin adı Forması Doldurulma qaydası
1 Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılmasi barədə ərizə forması  yüklə -
2 Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbz yüklə -
3 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən rüblük məlumat forması yüklə -
4 Bələdiyyə ərazisində olan mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödənişin hesabatı yüklə -
5 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat forması 2020  yüklə yüklə
6 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəliklərinə dair məlumat forması yüklə -
7 Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış yüklə yüklə
8 Daşınmaz əmlakın icarəsi ilə bağlı aparılmış notariat əməliyyatları barədə məlumat  yüklə -
9 "Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə bağlanılmış müqavilələr barədə" məlumat forması yüklə yüklə
10 Fiziki şəxsin aktivləri barədə məlumat  yüklə -
11 Gəlir vergisindən güzəşt hüququnun əldə edilməsinə dair arayış  yüklə -
12 Hüquqi şəxsin aktivləri barədə məlumat və onun əlavələri  yüklə -
13 Hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri haqqında arayış yüklə yüklə
14 Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumatların verilməsi haqqında bildiriş  yüklə -
15 Hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər barədə məlumat yüklə -
16 "Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ƏDV bəyannamələrinin əvvəlcədən doldurulması" xidməti ilə bağlı ərizə yüklə yüklə
17 Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə hesabat + Əlavə 1, 2 yüklə yüklə
18 Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə arayış (əlavə ilə) yüklə yüklə
19 Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən 01.01.2021-ci il tarixdən sonra ƏDV qeydiyyatında fəaliyyətini davam etdirərkən sahibliyində qalan ictimai iaşə fəaliyyəti üçün alınmış mallar barədə məlumat forması yüklə -
20 "Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz"in alınması üçün ərizə forması + Əlavə yüklə yüklə
21 Vergi Məcəlləsinin 149.1.3-1-ci maddəsi üzrə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezident şəxsin təyin etdiyi vergi agenti barədə arayış yüklə -
22 Vergi ödəyicisinin işçi heyətinin və özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə edilən qeydiyyata alınmış yeni avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat   yüklə -
23 Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyiciləri siyahısından çıxarılması barədə qərar yüklə -
24 Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi hesab edilməsi barədə qərar yüklə -
25 Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "____________" şəbəkəsində satışını həyata keçirən "_________________________" (VÖEN: "____________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-4-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması  yüklə -
26 Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "____________" vasitəsilə satışını həyata keçirən "_________________________" (VÖEN: "____________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması yüklə -
27 Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış yüklə yüklə
28 Vergi öhdəliklərinin seçilməsi haqqında məlumat yüklə -
29 Verginin tutulması haqqında qəbz yüklə -
30 Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında ərizə yüklə -
31 Yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat  yüklə -
32 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək yaranan debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə məlumat forması yüklə yüklə
33 Vergi ödəyicisinin debitor və kreditor borcları haqqında məlumat forması yüklə -
34 İstehsal olunan məhsulun vahidinə tələb olunan xammal və material sərfi normaları barədə məlumat forması yüklə -
35 Vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları üzrə öhdəliklərin yaranmaması haqqında arayış yüklə yüklə
36 Vergi ödəyicisi tərəfindən nəzarət-kassa aparatının quraşdırılmasına çəkilən xərclərin vergi öhdəlikləri ilə əvəzləşdirilməsi üçün ərizə yüklə -
37 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması yüklə -
38 Transfer qiymətləri üsullarının əvvəlcədən razılaşdırılması haqqında ərizə forması yüklə -