Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Dövlət Vergi Xidmətində işə qəbulun nəticələri ilə bağlı mübahisələrin həlli qaydaları barədə bildiririk ki, əgər mübahisə müsabiqənin test imtahanının gedişi ilə və test ballarının hesablanması ilə əlaqədardırsa bununla bağlı vətəndaş Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciət edə bilər.

Dövlət Vergi Xidmətində aparılan müsahibə və ehtiyat kadrlarla bağlı mübahisələr və müraciətlərə Dövlət Vergi Xidmətinin İnsan resursları idarəsində baxılır, zərurət yarandıqda mübahisənin həlli ilə bağlı Dövlət Vergi Xidmətinin Müsabiqə Komissiyasına müraciət olunur.