Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Fiziki və hüquqi şəxslərin elektron qeydiyyatı zaman “Sima İmza”nın identifikasiya üsullarından (“üz tanıma”) istifadə ediləcək