Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Büdcə səviyyəsinin kodu
Fond Ad
1 Azərbaycan Respublikası Büdcəsi (mərkəzi)
1Y Azərbaycan Respublikası Büdcəsi (yerli)
2 Naxçıvan MR Büdcəsi (mərkəzi)
2Y Naxçıvan MR Büdcəsi (yerli)
3 Büdcədənkənar Vəsaitlər (mərkəzi)
3Y Büdcədənkənar Vəsaitlər (yerli)
4 Büdcədənkənar Fondlar (DSMF)
5 Neft Fondu
6 Naxçıvan MR Büdcədənkənar vəsait (mərkəzi)
6Y Naxçıvan MR Büdcədənkənar vəsait (yerli)
7 Depozit və tapşırıqlar (mərkəzi)
7Y Depozit və tapşırıqlar (yerli)