Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Ölkədə avtomobil parkının yenilənməsinin stimullaşdırılması, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinin idxalının təşviq edilməsi və istismarı ekoloji cəhətdən zərərli sayılan fiziki və mənəvi köhnəlmiş nəqliyyat vasitələrinin idxalının və istifadəsinin məhdudlaşdırılması məqsədilə İstehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kubsantimetrdən çox olmayan hibrid avtomobillərin idxalı və satışının ƏDV-dən azad edilməsi müddətinin 2026-cı il yanvarın 1-dək uzadılması ilə bağlı müddəalar daxil edilmiş və qeyd olunan dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının 09.12.2022-ci il tarixli 677 VIQD nömrəli "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.