Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Tarix: 01/02/2024 - 22/02/2024


S/s Məlumatın adı (qısa) Say
1 Artıq ödəmənin geri qaytarılması ilə bağlı daxil olan müraicətlər 91
  O cümlədən
  1.1 VM-nin 179.1-ci maddəsinə əsasən (20 gün müddətinə qaytarılan) 2
  1.2 VM-nin 87.3-cü maddəsinə əsasən (45 gün müddətinə qaytarılan) 5
  1.3 VM-nin 179.2-ci maddəsinə əsasən (4 ay müddətinə qaytarılan) 84
2 Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən imtina edilmiş müraciətlər 12
3 Müracilətlər üzrə səyyar vergi yoxlaması həyata keçirilən vergi ödəyciləri 22
4 Maliyyə Nazirliyinə göndərilmiş Rəylər 3
5 Maliyyə Nazirliyi tərəfindən artıq ödəməsi qaytarılan vergi ödəyiciləri 0
6 Maliyyə Nazirliyində icrada olan müraciətlər
7 Dövlət Vergi Xidmətində icrada olan müraciətlər 0

Məlumatın adı (tam)

  • VM-nin 179.1-ci maddəsinə əsasən hesabat dövründə vergi tutulan dövriyyəsinin azı 50 faizi sıfır dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunan vergi ödəyicisinə, hesabat dövründə əvəzləşdirilən vergi məbləğinin hesablanmış vergidən artıq olan hissəsi onun vergi və ya gömrük orqanlarına ərizəsini verdiyi vaxtdan 20 gün ərzində qaytarılır. 
  • VM-nin 179.2-ci maddəsinə əsasən ƏDV ödəyiciləri üçün – əvəzləşdirilən vergi məbləğinin hesabat dövrü ərzində hesablanmış vergi məbləğindən artıq olan hissəsi vergi ödəyicisinin vergi və gömrük orqanlarına elektron formada ərizəsini verdiyi vaxtdan 4 aydan gec olmayaraq qaytarılır.
  • VM-nin 87.3-cü maddəsinə əsasən bu Məcəllədə başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən 45 gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır.