Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

“Texnologiya və İnnovasiyalar” işçi qrupunun 2022-ci il üzrə təsdiq olunmuş Fəaliyyət Planında Dövlət Vergi Xidməti 5.3.1-ci (Əqli mülkiyyət ödənişləri) və 6.3.1-ci (Ümumi ticarətdə əqli mülkiyyət üzrə daxilolmalarının payı) bəndlər üzrə icraçı qismində müəyyən edilmiş və bəndlərin icrası ilə bağlı hazırlanmış məlumatların hər rüb Mərkəzi Banka təqdim olunması təmin edilir. Mərkəzi Bank trərəfindən 2022-ci il üzrə məlumatların Beynəlxalq Valyuta Fonduna göndərilməsi həyata keçirilmişdir.