Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

AKRONİMLƏR: AR - Azərbaycan Respublikası, NK - Nazirlər Kabineti, İN – İqtisadiyyat Nazirliyi, İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) – İqtisadiyyat Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi, DVX - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, Naxçıvan MR DVX - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Vergi Xidməti, VN - Vergilər Nazirliyi, MGBİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsi, BŞLGBİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi, BŞKSİBİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş üzrə Baş İdarəsi, ƏVBİƏVİ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Ərazi Vergilər Baş İdarələri və İdarələri, RVŞ - İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Rayon Vergilər Şöbələri, KOB evləri – kiçik və orta biznes evləri, VM - Vergi Məcəlləsi, MM – Mülki Məcəllə, MMC – Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, SC - Səhmdar Cəmiyyəti, QSC - Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Xid mətin kodu

Xidmətin adı

Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar

Xidmətin göstərilməsinə əsas verən normativ sənədlər*

Xidmətin göstərildiyi yer və ya platforma

Müraciəti emal edən struktur bölmə

İcra

müddəti

Xidmətin nəticəsində təqdim edilən sənədlər

Elektron

laşdırma səviyyəsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

QEYDİYYAT VƏ UÇOT

1.1.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı

1.1.1.

Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və təsisçi fiziki şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya təsisçi hüquqi şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə

- müşahidə şurası nizamnamədə nəzərdə tutulmuşdursa, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- qurumun təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış qərarlar

- qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

- təsisçi hüquqi şəxs olduqda, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- təsisçi xarici hüquqi şəxs olduqda, onun xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər - qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- MMC-nin nizamnaməsində nizamnamə kapitalının ödənilməsinin müəyyən müddətdə şərtləndirildiyi hallar istisna olmaqla, nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd (bank qəbzi

 və s.)

- “nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi

- dövlət rüsumunun ödənilməsini  təsdiq edən sənəd (qəbz) (“ASAN Xidmət” mərkəzlərində quraşdırılmış Asan Pay ödəniş terminalları vasitəsilə ödənildikdə

qəbzin təqdim edilməsi tələb olunmur)

- özəl təhsil müəssisəsi yaradıldıqda, nizamnaməyə dair Təhsil Nazirliyinin rəyi

-  bank, sığorta, maliyyə-sənaye qrupu yaradıldıqda, müvafiq orqanın ilkin razılığını təsdiq edən sənəd

- KOB klaster şirkəti qeydiyyata alındıqda, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin məktubu

- idarəçiliyində olmayan, lakin dövlət payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi  rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)  (Qeyd: hər bir təşkilati-hüquqi formaya müəyyən edilmiş tələblərə (nizamnamə kapitalı, təsisçilərin sayı, idarəetmə orqanlarına olan tələblər və s.) riayət edilməlidir.)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

 

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20, 20-1-ci maddələri

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

-VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli və 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmrləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən (“ASAN Xidmət” mərkəzləri yerləşdiyi inzibati ərazi vahidləri istisna olmaqla) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor

təşkilatları

istisna olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə)

KOB evləri (ərazilərdə yerləşən KOB evləri üzrə xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları

istisna olmaqla), ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla “ASAN Xidmət” mərkəzləri  

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),

Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə)

 

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

-nizamnamənin bir nüsxəsi

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

Yenidən təşkil  nəticəsində yaranma halları, təhsil müəssisələri və media subyektləri istisna olmaqla, MMC-lər üçün tam elektronlaşıb (bax 1.1.1-e nömrəli xidmətə)

1.1.1-e.

Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı

 

Yerli MMC qeydiyyata alındıqda

- gücləndirilmiş elektron imza (“FIN kod+mobil” qeydiyyat üsulu seçilmədikdə)

- elektron imza olmadan və ya adi elektron dövlət qeydiyyatı zamanı təsisçinin tərtib etdiyi nizamnamənin seçilməsi halında nizamnamə

Xarici investisiyalı MMC qeydiyyata alındıqda

- gücləndirilmiş elektron imza

- AR-da hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş nüsxəsi ilə birlikdə (skan)

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- əmək müqaviləsi məlumatları

- İş tipli Asan İmza sertifikatının alınması üçün müraciət (“Asan imza” qeydiyyat üsulu seçildikdə)

- “Hüquqi şəxslərin dövlət

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 5-1, 7-1 və 7-2-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.5-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 18.03.2019-cu il tarixli 1917050000003100 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

- yerli MMC-nin sürətli qeydiyyatı zamanı dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- yerli MMC-nin adi qeydiyyatı zamanı

 1 iş günü

- xarici investisiyalı MMC-nin  qeydiyyatı zamanı

 2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

- nizamnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir)

Tam elektronlaşıb

1.1.2.

Publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- müşahidə şurası nizamnamədə nəzərdə tutulmuşdursa, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- qurumun təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Qanunda müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş qərarlar

- dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin AR Prezidentinin müəyyən etdiyi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, bələdiyyə adından yaradılan publik hüquqi şəxsin müvafiq bələdiyyə tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi (2 nüsxədə)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (qəbz) (“ASAN Xidmət” mərkəzlərində quraşdırılmış Asan Pay ödəniş terminalları vasitəsilə ödənildikdə  qəbzin təqdim edilməsi tələb olunmur)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Hüquqi şəxslərin dövlət

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 5-ci və  8-1-ci  maddələri

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20-ci və  20-1-ci maddələri

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

 

2 iş günü

 

- Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- nizamnamənin bir nüsxəsi

- Publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

-

1.1.2-1.

Hüquqi şəxsin (idarənin) publik hüquqi şəxsə çevrilməsinin qeydiyyatı

- “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- müşahidə şurası nizamnamədə nəzərdə tutulmuşdursa, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- qurumun təsis edilməsi (hüquqi şəxs olduqda çevrilməsi), nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərarlar

- dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxsin AR Prezidentinin müəyyən etdiyi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, bələdiyyə adından yaradılan publik hüquqi şəxsin müvafiq bələdiyyə  tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi (2 nüsxədə)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- təhvil aktı

- çevrilmə barədə qərar dərc edildiyi hallar istisna olmaqla, mətbuatda müvafiq elanın dərc olunması barədə məlumat

- çevrilən hüquqi şəxsin möhürü (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və  tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

 

5 iş günü

 

- Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- nizamnamənin bir nüsxəsi

- Publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

1.1.3.

Yenidən təşkilin dövlət qeydiyyatına alınması

Yenidən təşkil nəticəsində yaradılan kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş (çevrilmə və qoşulma halı istisna olmaqla) “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş (çevrilmə və qoşulma halı istisna olmaqla) təsisçi fiziki şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya təsisçi hüquqi şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”

- “Yenidən təşkil olunmuş hüquqi şəxs barədə məlumat”

- müşahidə şurası nizamnamədə nəzərdə tutulmuşdursa, “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat” (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri əlavə edilməklə)

- hüquqi şəxsin təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərarlar

- yenidən təşkil haqqında qərar

- qurumun təsisçisi (təsisçiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi (hüquqi varislik qeyd olunmaqla)

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

- təsisçi hüquqi şəxs olduqda, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- təsisçi xarici hüquqi şəxs olduqda, onun xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər - qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi

- təhvil aktı və/və ya bölünmə balansı

- mətbuatda müvafiq elanın dərc olunması barədə məlumat

- özəl təhsil müəssisəsi yaradıldıqda, nizamnaməyə dair Təhsil Nazirliyinin rəyi

-  bank, sığorta, maliyyə-sənaye qrupu yaradıldıqda, müvafiq orqanın ilkin razılığını təsdiq edən sənəd

- KOB klaster şirkəti qeydiyyata alındıqda, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin məktubu

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlət payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əməkhaqqı məbləğinin 75 min mislindən artıq olan təsərrüfat subyektlərinin qovuşmasına və birləşməsinə İN-nin razılığı

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)

(Qeyd: hər bir təşkilati-hüquqi formaya müəyyən edilmiş tələblərə (nizamnamə kapitalı, təsisçilərin sayı, idarəetmə orqanlarına olan tələblər və s.) riayət edilməlidir.)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 

yenidən təşkil çevrilmə və ya birləşmə ilə bağlıdırsa:

- çevrilən və ya birləşən hüquqi şəxsin (şəxslərin) qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla), möhürü (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

 

yenidən təşkil qoşulma və ya bölünmə ilə bağlıdırsa:

 - “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə” (qoşularaq ləğv edilən qurumun)

- qoşularaq ləğv edilən hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla), möhürü (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və  tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

 

Səhmdar Cəmiyyəti (SC) çevrilmə, qoşulma, birləşmə, bölünmə və ya ayrılma formasında yenidən təşkil olunduqda:

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan  (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi tarixə yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- səhmlərin dövriyyədən çıxarılması barədə arayış

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20, 20-1-ci maddələri

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli və 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmrləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),

Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə)

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),

Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- nizamnamənin bir nüsxəsi

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

-

 

1.1.4.

Xarici kommersiya hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin və ya filialının dövlət qeydiyyatına alınması

 

 

- notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”

- nümayəndəliyin və ya filialın yaradılması, rəhbərinin təyin edilməsi və əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə həmin nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici kommersiya hüquqi şəxsin qərarının əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti əlavə edilməklə)

- nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici kommersiya hüquqi şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə (2 nüsxədə)

- nümayəndəliyin və ya filialın təsisçisi olan xarici  hüquqi şəxsin xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər – qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)  

- nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici hüquqi şəxs tərəfindən nümayəndəliyin və ya filialın idarə edilməsi üçün rəhbərə verilmiş etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (qəbz) (“ASAN Xidmət” mərkəzlərində quraşdırılmış Asan Pay ödəniş terminalları vasitəsilə ödənildikdə qəbzin təqdim edilməsi tələb olunmur)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (nümayəndəlik və ya filial xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstərəcəksə)

- xarici bankların və sığorta şirkətlərinin nümayəndəlikləri və ya filialları yaradıldıqda  müvafiq orqanın ilkin razılığını təsdiq edən sənəd

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

 

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20, 20-1-ci maddələri

-

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli və 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmrləri

Bakı və Naxçıvan şəhərlərində yerləşən “ASAN Xidmət” mərkəzləri

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbəsi

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

- əsasnamənin bir nüsxəsi

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

1.1.5.

Kommersiya hüquqi şəxsin xarici ölkədə nümayəndəliyinin və ya filialının dövlət reyestrinə daxil edilməsi

- “Hüquqi şəxsin xarici ölkədə nümayəndəliyinin və ya filialının yaradılması barədə məlumat”

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

 

 

2 iş günü

- Kommersiya hüquqi şəxsin xarici dövlətdə yaradılan filial və ya nümayəndəliyinin uçot kodunu əks etdirən arayış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

1.2.

Vergi ödəyicisinin və onun filial, nümayəndəlik və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınması

1.2.1.

Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması

 

 

- “Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, “Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda, təsisçi fiziki şəxsin (şəxslərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 - təsisçi hüquqi şəxs olduqda, “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat”

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə və ya qanunlarda, o cümlədən neft və qaz haqqında qanunlarda nəzərdə tutulmuş və VM-dən fərqli olan müddəalar ilə tənzimlənən vergi ödəyicisi, xarici ölkələrin səfirlikləri və onlara bərabər tutulan diplomatik nümayəndəliklər olduqda)

- “Yenidən təşkil olunmuş hüquqi şəxs barədə məlumat” (yenidən təşkil nəticəsində yaradılan qeyri-kommersiya hüquqi şəxs olduqda)

- dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin, nizamnamənin (və ya əsasnamənin) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- rəhbərin təyin olunmasını və hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədin surəti

- hüquqi şəxsin rəhbərinin (təmsilçisinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- olduğu yer (ünvanı) haqqında məlumat

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin

Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

1 gün

- Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotu haqqında şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

-

 

1.2.2.

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotuna alınması

 

 

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat (inkorporasiya) sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış, təsis sənədləri (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- AR-da hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd (icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər)

- hüquqi şəxsin rəhbərinin (təmsilçisinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- AR-da və digər ölkələrdə bilavasitə və ya dolayı yolla nəzarətində olan qurumlar və gəlir mənbələri haqqında DVX tərəfindən müəyyən edilən forma üzrə məlumat

- ərizəyə əlavə edilən sənədlərin Azərbaycan dilinə notariat qaydasında təsdiqlənmiş tərcümələri

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin

Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

1 gün

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

-

 

1.2.3.

Xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin vergi uçotuna alınması

 

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat (inkorporasiya) sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış, xarici dövlətin rezidentinin səlahiyyətli orqanının AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin yaradılması haqqında qərarı, təsis sənədləri, rezidentliyi barədə vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş sənəd  (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- AR-da hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd (icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər)

- bölmənin rəhbərinin (təmsilçisinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələr və gəlir mənbələri barədə DVX tərəfindən müəyyən edilən forma üzrə məlumat

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- ərizəyə əlavə edilən sənədlərin Azərbaycan dilinə notariat qaydasında təsdiqlənmiş tərcümələri

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 33-34-cü maddələri

-  VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin

Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

1 gün

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

-

 

1.2.4.

Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması

 

 

- “Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş əsasnamənin surəti

- rəhbərin təyin olunmasını təsdiq edən sənədin surəti

- hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) ünvanını təsdiq edən sənədin surəti

- rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi

- etibarnamə (ərizə vəkil olunan şəxs tərəfindən imzalandıqda)

- VM-nin 33-34-cü maddələri 

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin

Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

1 gün

- Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

-

 

 

1.2.5.

Fiziki şəxsin uçota alınması

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (AR vətəndaşları üçün – şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün – AR Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, qaçqın vəsiqəsi) surəti

- ərizə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən təqdim edildikdə notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- 18 yaşına (16 yaşına çatmayanlara VÖEN verilmir) çatmamış şəxslər üçün ərizə ilə müraciət edənin şəxsiyyət

vəsiqəsi, valideynlərin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığına əsasən qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarı, belə razılıq olmadıqda isə məhkəmənin qərarı

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)

- torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin (aktın, şəhadətnamənin, qeydiyyat vəsiqəsinin) və "Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü"nün surəti (torpaq mülkiyyətçilərinə münasibətdə)

- bələdiyyə orqanlarında təsərrüfatın uçota götürülməsi barədə onun başçısına və ailə üzvlərinə verilən vəsiqənin surəti (ailə kəndli təsərrüfatının başçısına münasibətdə)

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

 

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- MM-nin 28-ci maddəsi

-

- - VN-nin Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

ərazi (torpaq mülkiyyətçilərinə və ailə kəndli təsərrüfatlarına münasibətdə torpağın yerləşdiyi ərazi) prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),

KOB evləri, ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla “ASAN Xidmət” mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla), “ASAN Xidmət” mərkəzləri

- 1 gün

 

- xidmət mərkəzində emal olunduqda:  emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Fiziki şəxsin  uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə qismən elektronlaşıb (bax 1.2.5-e-m nömrəli xidmətə)

(media subyektləri, torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

1.2.5-e-m

Fiziki şəxslərin  uçota alınması (torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

- Gücləndirilmiş elektron imza (İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə həyata keçirildikdə)

- Asan İmza (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə)

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.4-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Fiziki şəxsin uçota alınması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi, İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb (media subyektləri istisna olmaqla)

1.2.6.

Fiziki şəxsin yenidən uçota alınması (ləğv edilmiş VÖEN-in bərpası)

 

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”

- ərizə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən təqdim edildikdə notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstəriləcəksə)

 

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

 

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- VN-nin Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

 

ərazi (torpaq mülkiyyətçilərinə və ailə kəndli təsərrüfatlarına münasibətdə torpağın yerləşdiyi ərazi) prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),

KOB evləri, ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla “ASAN Xidmət” mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (Bakı şəhərində və “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla), “ASAN Xidmət” mərkəzləri

- 1 gün

 

- xidmət mərkəzində emal olunduqda:  emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

 

Tam elektronlaşıb (bax 1.2.6-e nömrəli xidmətə)

(media subyektləri, torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

1.2.6-e

Fəaliyyətinə xitam verilmiş fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

(media subyektləri, torpaq mülkiyyətçiləri və ailə kəndli təsərrüfatının başçılarına münasibətdə istisna olmaqla)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 • VM-nin 33-34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər  göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Tam elektronlaşıb

1.2.7.

Vergi ödəyicisinin (hüquqi şəxsin) filialının və ya nümayəndəliyinin

olduğu yer üzrə uçota alınması

 

 

 

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- filialın və ya nümayəndəliyin əsasnaməsinin surəti

- rəhbər barədə qərarın (əmrin) surəti

- filialın və ya nümayəndəliyin bu fəaliyyəti yerinə yetirəcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surəti (Vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan tikilidə, torpaq sahəsində və ya həyətyanı təsərrüfatda yerləşmiş (tikilmiş) obyektlər üzrə, əgər onların ayrıca texniki pasportu və ya digər sənədi yoxdursa, həmin tikilinin, torpaq sahəsinin və ya həyətyanı təsərrüfatın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülür. Eynilə, texniki pasportu olmayan tikiliyə (obyektə) yerli icra hakimiyyəti, ərazi nümayəndəliyi və yaxud bələdiyyələr tərəfindən verilmiş ünvanı təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülə bilər)

- bank fəaliyyətini həyata keçirən filiallar yaradıldıqda müvafiq orqanın icazəsi və bank kodu barədə təsdiqlənmiş sənəd

- VM-nin 33-34-cü maddələri

-  VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında arayış (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 1.2.7-e-m nömrəli xidmətə)

 

1.2.7-e-m

 

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı

- Gücləndirilmiş elektron imza

- filialın və ya nümayəndəliyin əsasnaməsinin surəti (PDF formatında)

- rəhbər barədə qərarın (əmrin) surəti (PDF formatında)

-  filialın, nümayəndəliyin bu fəaliyyətin yerinə yetiriləcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surəti (PDF formatında)

 

 

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.16-cı bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800

nömrəli Qərarı ilә təsdiq edilmiş  “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı” elektron xidməti üzrә inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında arayış

Qismən elektronlaşıb

 

1.2.8.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin)

olduğu yer üzrə uçota alınması

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

-  təsərrüfat subyektinin bu fəaliyyəti yerinə yetirəcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surəti (Vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan tikilidə, torpaq sahəsində və ya həyətyanı təsərrüfatda yerləşmiş (tikilmiş) obyektlər üzrə, əgər onların ayrıca texniki pasportu və ya digər sənədi yoxdursa, həmin tikilinin, torpaq sahəsinin və ya həyətyanı təsərrüfatın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülür. Eynilə, texniki pasportu olmayan tikiliyə (obyektə) yerli icra hakimiyyəti, ərazi nümayəndəliyi və yaxud bələdiyyələr tərəfindən verilmiş ünvanı təsdiq edən sənədlər uçotun aparılması üçün əsas götürülə bilər) (Fiziki şəxsə ödənilən icarə haqqının ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edildiyi hallar istisna olmaqla (icarəyə verən vergi uçotunda olmadıqda), əmlak icarəyə götürməklə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisinin istifadə edəcəyi obyektin yerləşdiyi ünvan üzrə uçota alınması icarəyə verənin həmin obyektin yerləşdiyi ünvan üzrə vergi uçotunda olduğu halda həyata keçirilir)

- VM-nin 33-34-cü maddələri; 

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

təsərrüfat subyektinin yerləşdiyi yer üzrə vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),  ünvanlı xidmət zamanı

təsərrüfat subyektinin yerləşdiyi yer üzrə

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması

haqqında arayış

 

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 1.2.8-e-m nömrəli xidmətə)

 

1.2.8-e-m

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı

 

 

 

- Gücləndirilmiş elektron imza

- təsərrüfat subyektinin bu fəaliyyətin yerinə yetiriləcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surəti (PDF formatında)

 

 

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.15-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödәyicisinin təsərrüfat subyektinin  (obyektinin) onlayn qeydiyyatı” elektron

xidməti üzrә inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

2 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında arayış

Qismən elektronlaşıb

 

 

 

 

 

1.3-e.

Nəzarət-kassa aparatının uçota alınması

 

(yalnız e-kassa operatoru üçün)

 

- Gücləndirilmiş elektron imza

- “NKA-nın qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- e-kassa istifadəçisi ilə e-kassa operatoru arasında bağlanmış müqavilənin PDF formatı

- e-kassanın təsərrüfat subyektində (obyektində) quraşdırılması üçün onun NMQ-sinə (nəzarət mexanizmi qurğusuna) göndərilmiş sertifikat faylının yazılması barədə Akt (e-kassa operatorunun İnternet Vergi İdarəsi portalında olan elektron kabinetinə sertifikat faylı göndərildikdən sonra)

- VM-nin 16.1.8 və 24.1.6-cı maddələri

- NK-nın  14.02.2019-cu il tarixli 52 nömrəli “AR VN-nin elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmalı olan “Nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqi Qrafiki”nin təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı

- NK-nın 01.08.2019-cu il tarixli 338 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “NKA aparatının istismarı Qaydaları”

 

e-kassa.gov.az

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 sistem tərəfindən emal müddəti və prosedurların yerinə yetirilməsi müddəti nəzərə alınmaqla

“NKA-nın qeydiyyat vərəqəsi”

(e-kassa istifadəçisinin elektron kabinetinə göndərilir (e-kassanın istifadəçisi aktı gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq etdikdən sonra)  

Tam elektronlaşıb

1.4-e.

POS-terminalın onlayn qeydiyyatı

 

(yalnız bank ekvayerləri üçün)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.21-ci bəndi

- NK-nın 04.10.2012-ci il tarixli 219 nömrəli  Qərarı ilə təsdiq edilmiş “AR ərazisində POS- terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “POS-terminalın onlayn qeydiyyatı“ elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

2 iş günü

- POS-terminalın qeydiyyata alınması barədə Bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

1.5.

Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

- VM-nin 157-ci maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ilkin qeydiyyat zamanı), MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

5 iş günü

- Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Ərizənin verilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 1.5-e-m nömrəli xidmətə)

 

 

 

1.5-e-m

ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 157-ci maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və  “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.6-cı bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi haqqında bildiriş

- ƏDV ödəyicisinin qeydiyyat Bildirişi

 

(elektron kabinetə göndərilir)

(Kağız daşıyıcında alınması üçün vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə orqanına müraciət edilməli və xüsusi kitabda imza edilməlidir)

Tam elektronlaşıb

 

1.6.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanması

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

 

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarələri/şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

15 gün

- Vergi partnyorluğu Sazişi

Qismən elektronlaşıb (bax 1.6-e nömrəli xidmətə)

 

 

1.6-e.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanılması üçün ərizələrin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 13.2.49-cu, 15.1.15-1-ci və 23.1.15-2-ci maddələri

- AR Prezidentinin 29.12.2012-ci il tarixli 802 nömrəli “AR-nın VM-də dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR-nın 2012-ci il 21 dekabr tarixli 509-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Fərmanının 3.1-ci bəndi

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.58-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 22.04.2014-cü il tarixli 1417050000002400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanılması üçün ərizələrin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil və proqnozların icrasına nəzarət və

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin qəbul edilməsi barədə bildiriş

 

 

Tam elektronlaşıb (ərizənin qəbulu üzrə)

 

1.7.

Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı qismində qeydiyyata alınması

- “Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən  vergi    ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması haqqında ərizə”

 

- VM-nin 24.1.7-1-ci və 165.1.3-cü maddələri

- AR Prezidentinin 12.07.2016-cı il tarixli 985 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən AR-nın ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”

- VN-nin Kollegiyasının 26.07.2016-cı il tarixli 1617050000008600 nömrəli Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan

vergi ödəyiciləri üçün)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla qeydiyyat və uçot strukturları

- qeydiyyat: 5 iş günü

- müqavilənin bağlanması: qeydiyyata alındıqdan sonra

 

 

- “ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı kimi                                                                                               qeydiyyata alınması haqqında arayış”

- “Əlavə dəyər vergisinin  qaytarılması sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar operator və satıcı arasında bağlanan xidmət müqaviləsi”

 

 

 

Tam elektronlaşıb

 

2.

MƏLUMAT (STATUS) DƏYİŞİKLİYİ

2.1.

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı və uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

2.1.1.

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı məlumatlarının dəyişdirilməsi

2.1.1-1.

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin  rəhbərinin dəyişdirilməsi

 - “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- rəhbər dəyişikliyi ilə bağlı qərar

- rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda rəhbərin təyin edilməsi ilə bağlı müvafiq razılıq (bank, sığorta şirkətləri və s.)

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilmiş elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

-“Sığorta fəaliyyəti haqqında” 25.12.2007-ci il tarixli, 519-IIIQ nömrəli Qanun

-“Banklar haqqında” 16.01.2004-cü il tarixli 590-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla),

 

5 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-1-e.

Yerli və xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin qanuni təmsilçisinin dəyişdirilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması

 

- qanuni təmsilçinin və təsisçinin (xarici investisiyalı MMC-yə münasibətdə təsisçi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin) gücləndirilmiş elektron imzası

 

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 2.0.14-cü, 9-1-ci, 14.1.7-ci maddələri

- MM-nin 91-ci, 91-2-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”

-AR Prezidentinin 12.04.2004-cü il tarixli 48 nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Fərmanı

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 10-cu hissəsi

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

3 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

Tam elektronlaşıb

2.1.1-2.

Kommersiya və publik hüquqi şəxsin adının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- ad dəyişikliyi və nizamnamənin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s.)

- möhür  (möhür itirildiyi halda mətbuatda dərc edilmiş elan və  tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş arayış)

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-2-e.

Yerli və xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin adının dəyişdirilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması

 

- təsisçinin (xarici investisiyalı MMC-yə münasibətdə təsisçi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin) gücləndirilmiş elektron imzası

 

- möhür müvafiq qeydiyyat orqanına təhvil verilməlidir. Möhür itirildiyi halda bu barədə mətbuatda dərc edilmiş elan və onun tapılmaması haqqında Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş arayış təqdim edilməlidir.

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 9-1-ci, 11.4-1-ci, 14.1.1-ci, 14.1.3-cü maddələri

- MM-nin 47.2-ci, 50-ci, 91-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”

-AR Prezidentinin 12.04.2004-cü il tarixli 48 nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Fərmanı

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 10-cu hissəsi

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nın Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

3 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış, nizamnaməyə dəyişiklik, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Tam elektronlaşıb

2.1.1-3.

Kommersiya və ya publik hüquqi şəxsin  hüquqi ünvanının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- hüquqi ünvan dəyişikliyi və nizamnamənin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” ( təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını  təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-3-e.

Yerli və xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hüquqi ünvanının dəyişdirilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması

 

- təsisçinin (xarici investisiyalı MMC-yə münasibətdə təsisçi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin) gücləndirilmiş elektron imzası

 

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 9-1-ci, 14.1.2-ci maddələri

- MM-nin 47.2-ci, 51-ci, 91-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”

-AR Prezidentinin 12.04.2004-cü il tarixli 48 nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Fərmanı

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 10-cu hissəsi

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

 

 

DVX-nın Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

3 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış, nizamnaməyə dəyişiklik, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Tam elektronlaşıb

2.1.1-4.

Kommersiya  və ya publik hüquqi şəxsin müşahidə şurası üzvlərinin dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- “Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat”

- müşahidə şurasının üzvlərinin dəyişikliyi ilə bağlı qərar

- müşahidə şurasının üzvlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda, etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

-“Sığorta fəaliyyəti haqqında” 25.12.2007-ci il tarixli, 519-IIIQ nömrəli Qanun

-“Banklar haqqında”  16.01.2004-cü il tarixli 590-IIQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (reyestrdən çıxarış)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-4-e.

Yerli və xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin müşahidə şurası üzvlərinin dəyişdirilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması

 

- təsisçinin (xarici investisiyalı MMC-yə münasibətdə təsisçi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin), müşahidə şurasının üzvlərinin gücləndirilmiş elektron imzası

 

 

 

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 9-1-ci, 14.2.2-ci maddələri

- MM-nin 91-ci, 91-1-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”

-AR Prezidentinin 12.04.2004-cü il tarixli 48 nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Fərmanı

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 10-cu hissəsi

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

3 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

 

Tam elektronlaşıb

2.1.1-5.

Kommersiya və ya publik hüquqi şəxsin təsisçisinin dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya təsisçi hüquqi şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- təsisçi dəyişikliyi və nizamnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar (SC-nin nizamnaməsində təsisçilərin adları olmadığı halda istisnadır)

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi (SC-nin nizamnaməsində təsisçilərin adları olmadığı halda istisnadır)

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- təsisçi dəyişikliyini təsdiq edən sənəd (payın özgəninkiləşdirilməsi barədə müqavilə (bağışlama, alqı-satqı və nizamnamə kapitalına pay qoyuluşunu təsdiq edən sənəd və s.), təsisçi daxil olduqda müvafiq ərizə (daxil olan yeni təsisçi fiziki şəxs olduqda notariat qaydasında, hüquqi şəxs olduqda səlahiyyətli şəxsin imzası və möhürü ilə təsdiq edilmiş təsisçiliyə daxil edilmə barədə ərizə) və s.

- təsisçi fiziki şəxs olduqda şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

- təsisçi hüquqi şəxs olduqda dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- təsisçi xarici hüquqi şəxs olduqda onun xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər – qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)  

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağırılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik)

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-5-e.

 

Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisinin dəyişdirilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması

 

- təsisçinin gücləndirilmiş elektron imzası

- yeni təsisçi daxil olduqda dəyişikliyi təsdiq edən sənədin skan olunmuş surəti (müvafiq ərizə - daxil olan yeni təsisçi fiziki şəxs olduqda notariat qaydasında, hüquqi şəxs olduqda səlahiyyətli şəxsin imzası və möhürü ilə təsdiq edilmiş təsisçiliyə daxil edilmə barədə ərizə) və s.

 

Qeyd:

 - Nizamnamə kapitalındakı iştirak paylarının dəyişikliyi ilə bağlı aparılmış notariat hərəkətləri barədə məlumatlar (alqı-satqı, bağışlama haqqında müqavilələr, vərəsəlik haqqında şəhadətnamə) Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sistemindən onlayn rejimdə əldə olunaraq elektron ərizə formasına əlavə olunur.

 

 

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 9-1-ci, 14.1.6-cı maddələri

- MM-nin 88-90-cı, 91-ci, 93-cü, 95-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”

-AR Prezidentinin 12.04.2004-cü il tarixli 48 nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Fərmanı

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 10-cu hissəsi

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

3 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış, nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Tam elektronlaşıb

2.1.1-6.

Kommersiya və ya publik hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının artırılması

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya təsisçi hüquqi şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”  və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- nizamnamə kapitalının artırılması və nizamnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- nizamnamə kapitalının artırılmasını təsdiq edən sənəd (qəbz, kassa mədaxil orderi  və s.)

-nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli

şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-6-e.

Yerli və xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılmasının elektron qaydada qeydiyyata alınması

 

-təsisçinin (xarici investisiyalı MMC-yə münasibətdə təsisçi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin) gücləndirilmiş elektron imzası

- nizamnamə kapitalının artırılmasını təsdiq edən sənədin skan olunmuş surəti:

 (qəbz, kassa mədaxil orderi, nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditor rəyi və s.)

 

Qeyd:

- təsisçi dəyişikliyi (üçüncü şəxsin cəmiyyətə qəbul edilməsi) ilə əlaqədar nizamnamə kapitalının artırılması yalnız yerli investisiyalı MMC-lərə münasibətdə tətbiq edilir.

- təsisçi dəyişikliyi ilə əlaqədar olmayan nizamnamə kapitalının artırılması həm yerli investisiyalı MMC-lərə, həm də təsisçisi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan xarici investisiyalı MMC-lərə münasibətdə tətbiq edilir.

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 9-1-ci, 14.2.2-ci maddələri

- MM-nin 64.9-cu, 88-90-cı, 91-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”

-AR Prezidentinin 12.04.2004-cü il tarixli 48 nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Fərmanı

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 10-cu hissəsi

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

3 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış, nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Tam elektronlaşıb

2.1.1-7.

Kommersiya və ya publik hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının azaldılması

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya təsisçi hüquqi şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”  və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- nizamnamə kapitalının azaldılması və nizamnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil, bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- nizamnamə kapitalının azaldılmasını təsdiq edən sənəd (qəbz, kassa məxaric orderi, auditor rəyi və s.)

- nizamnamə kapitalının azaldılması ilə bağlı qəzetdə dərc olunmuş elan

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrdən çıxarış”ın əsli və ya notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 03.02.2016-cı il 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli

Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-7-e.

Yerli və xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının azaldılmasının elektron qaydada qeydiyyata alınması

 

təsisçinin (xarici investisiyalı MMC-yə münasibətdə təsisçi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin) gücləndirilmiş elektron imzası

- nizamnamə kapitalının azaldılmasını təsdiq edən sənədin skan olunmuş surəti (qəbz, kassa məxaric orderi, auditor rəyi və s.)

- nizamnamə kapitalının azaldılması ilə bağlı qəzetdə dərc olunmuş elanın skan olunmuş surəti

 

 

Qeyd:

- təsisçi dəyişikliyi (iştirakçının cəmiyyətdən çıxması) ilə əlaqədar nizamnamə kapitalının azaldılması yalnız yerli investisiyalı MMC-lərə münasibətdə tətbiq edilir.

- təsisçi dəyişikliyi ilə əlaqədar olmayan nizamnamə kapitalının azaldılması həm yerli investisiyalı MMC-lərə, həm də təsisçisi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan xarici investisiyalı MMC-lərə münasibətdə tətbiq edilir.

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 9-1-ci, 14.2.2-ci maddələri

- MM-nin 64.9-cu, 88-90-cı, 91-ci, 95-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron  xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”

-AR Prezidentinin 12.04.2004-cü il tarixli 48 nömrəli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Fərmanı

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”in 10-cu hissəsi

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

3 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış, nizamnaməyə dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Tam elektronlaşıb

2.1.1-8.

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin nizamnaməsində reyestrə daxil olmayan digər məlumatlarda dəyişikliklərin edilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya  “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- təsisçi fiziki şəxs olduqda  “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 1 nömrəli əlavə” və/və ya təsisçi hüquqi şəxs olduqda “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə” və ya “Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə”

- nizamnamənin (əsasnamənin) təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada nizamnamə (əsasnamə) və ya nizamnaməyə (əsasnaməyə) dəyişiklik layihəsi

- idarəçiliyində olmayan lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəy

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi şəxsin nizamnaməsinə dair müvafiq rəy (təhsil,  bank və s. fəaliyyətlər üzrə)

- SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Təhsil haqqında” 19.06.2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunun 29.0.16-cı maddəsi

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanun

- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” AR-nın 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” AR

Prezidentinin 03.02.2016-cı il tarixli 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi

- “AR-nın MM-nin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə” AR Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 14.12.2016-cı il  tarixli 1153 nömrəli Fərmanının 3.3.2-ci yarımbəndi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına  dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla),  Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə- sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları,  maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri  (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər,  xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla),

 

5 iş günü

 

 

 

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış, nizamnamə (əsasnamə) və ya nizamnaməyə  (əsasnaməyə) dəyişiklik)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

-

2.1.1-9.

Xarici hüquqi şəxsin filialının (nümayəndəliyinin) qeydiyyat məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”

- xarici hüquqi şəxsin məlumatları dəyişdikdə “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə 2 nömrəli əlavə”

- xarici hüquqi şəxsin məlumatları dəyişdikdə dəyişiklikləri təsdiq edən sənədlər

– qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)  

- Müvafiq dəyişikliklərin (xarici hüquqi şəxsin məlumatları dəyişildikdə nümayəndəliyin və ya filialın hüquqi ünvanı, adı və s.) və və/ya əsasnamənin təsdiq edilməsi  ilə bağlı qərar

- yeni redaksiyada əsasnamə və ya əsasnaməyə dəyişiklik layihəsi

- ad və hüquqi ünvan dəyişdirildikdə “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə” (qeydiyyat zamanı təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- rəhbər dəyişdirildikdə yeni rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, nümayəndəliyin və ya filialın idarə edilməsi üçün rəhbərə verilmiş etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi  sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən sənədlər, o cümlədən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi,

Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi,

 Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi

 

5 iş günü

 

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.)

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

2.1.2.

 

Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının qeydiyyat məlumatları ilə eyni vaxtda dəyişdirilməsi

 

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə” müvafiq dəyişikliklər nəzərə alınmaqla

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- MM-nin 43-113-cü maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının

aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik,  və filialları maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya

fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla),

 KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ- nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

- Dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış və s.) (elektron kabinetə göndərilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.1.3.

 

 

 

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə” və ya “Publik hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə”

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının  aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

2 iş günü

- Kommersiya qurumunun vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e-m nömrəli xidmətə)

2.1.3-e-m

 Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra

hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.31-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”­

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə  alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Əlaqə məlumatlarının, faktiki ünvanın və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

2.2.

Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

2.2.1.

Qeyri-kommersiya qurumunun uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi

- “Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

-  1.2.1 nömrəli xidmət üzrə tələb olunan sənədlərdə dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər

- “Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat” (dəyişiklik təsisçilərə aid olduqda) 

- “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat” (dəyişiklik təsisçilərə aid olduqda)

- “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat” (dəyişiklik xüsusi vergi rejiminin tətbiqi ilə bağlı olduqda)

- yenidən təşkil haqqında qərarın, təhvil aktı və ya bölünmə balansının surətləri (dəyişiklik qeyri-kommersiya qurumunun yenidən təşkil olunması ilə əlaqədardırsa)

- hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi barədə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını aparan orqan tərəfindən verilmiş məktub

(dəyişiklik ünvanla əlaqədardırsa)

- “Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə” (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

- 2 iş günü

 

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

- Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

 

 (elektron kabinetə göndərilir)

 

- Qeyri- kommersiya hüquqi şəxsin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (dəyişikliyə zərurət yarandıqda)

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e-m nömrəli xidmətə)

2.2.2.

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotuna alınması (1.2.2. nömrəli xidmət) zamanı təqdim edilmiş sənədlərdə məlumat dəyişikliyini təsdiq edən sənədlər

- “VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə” (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

- 2 iş günü

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

- İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi haqqında bildiriş  (elektron kabinetə

göndərilir)

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin

vergi uçotu haqqında şəhadətnamə (dəyişikliyə zərurət yarandıqda) (elektron kabinetə göndərilir,

ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb  (bax 2.1.3-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.2.3.

Xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi

- “VM-nin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə”

- xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin vergi uçotuna alınması (1.2.3. nömrəli xidmət) zamanı təqdim edilmiş sənədlərdə məlumat dəyişikliyini təsdiq edən sənədlər

- “VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin rezidentinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə” (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından

təhvil götürüldüyü halda)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati  binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbəsi

- 2 iş günü

 

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

 

- Xarici dövlətin rezidentinin AR-da daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin uçot məlumatlarının  dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

- VM-nin 33.8-ci maddəsinə əsasən xarici dövlətin

rezidentinin

vergi uçotu haqqında şəhadətnamə  (dəyişikliyə zərurət yarandıqda)

 

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.2.4.

Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”

- hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması (1.2.4. nömrəli xidmət) zamanı təqdim edilmiş sənədlərdə məlumat dəyişikliyini təsdiq edən sənədlər

- “Hüquqi şəxsin (təşkilatın)  filialının (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə” (adı və ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

- 2 iş günü

- ünvan dəyişdiriləndə

 15 gün

 

- Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

 

- Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının  (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə

(dəyişikliyə zərurət yarandıqda) (elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.1.3-e-m nömrəli xidmətə)

2.2.5.

Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”

- “Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə” (soyadı, adı, atasının adı və (və ya) ünvanı dəyişdikdə və vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (AR vətəndaşları üçün – şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün – AR Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, qaçqın vəsiqəsi) surəti (dəyişiklik şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə əlaqədar olduqda)

- torpağın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin və "Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü"nün surəti (yeni torpaq sahəsi əlavə edildikdə və ya uçota alınmış torpaq sahəsi məlumatlarında dəyişiklik edildikdə)

- torpaq mülkiyyətçilərinin ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələrinin surəti (ailə üzvləri dəyişdikdə)

- ailə kəndli təsərrüfatının başçısına və üzvlərinə bələdiyyə tərəfindən verilmiş vəsiqələrin surəti

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

- 2 iş günü

 

- ünvan dəyişdiriləndə 15 gün

- Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

 

(elektron kabinetə göndərilir)

 

- Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə  

(soyadı, adı və ya ünvanı dəyişdikdə)

(elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

Əlaqə məlumatlarının, faktiki ünvanın,  VM-nin 33.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslərin gəlir mənbəyinin və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb (bax 2.2.5-e-m nömrəli xidmətə)

2.2.5-e-m

 Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi  Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.32-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Əlaqə məlumatlarının, faktiki ünvanın, VM-nin 33.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslərin gəlir mənbəyinin və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

2.2.6.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının

dəyişdirilməsi

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında” ərizə

- 1.2.7 nömrəli xidmət üzrə tələb olunan sənədlərdə dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri  (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),  ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ -nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri

2 iş günü

 - Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin uçot  məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında Arayış

 (elektron kabinetə göndərilir (uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi vergi ödəyicisinin arayışının yenidən verilməsi zərurətini yaratdıqda)

(Vergi ödəyicisi vergi  ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Əlaqə məlumatlarının və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb (bax 2.2.6-e nömrəli xidmətə)

 

2.2.6-e.

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər  göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.33-cü bəndi- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Əlaqə məlumatlarının, icarə vəziyyəti barədə məlumatların və fəaliyyət növlərinin dəyişdirilməsi üzrə tam elektronlaşıb

2.2.7.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin uçot məlumatlarının

dəyişdirilməsi

 

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında” ərizə

- 1.2.8 nömrəli xidmət üzrə tələb olunan sənədlərdə dəyişikliyi təsdiq edən sənəd

- ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət olunduqda etibarnamə, səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),   ünvanlı xidmət zamanı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

 

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi haqqında bildiriş (elektron

kabinetə göndərilir)

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında Arayış

(elektron kabinetə göndərilir (uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi vergi ödəyicisinin arayışının yenidən verilməsi zərurətini yaratdıqda) (Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.2.7-e-m nömrəli xidmətə)

2.2.7-e-m

 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 33, 34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.34-cü bənd

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- ərizənin icraya qəbul edilməsi barədə bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.3.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması

2.3.1.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin müvəqqəti  dayandırılması

 

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),       ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu  idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

2 iş günü

 

- Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.1-e-m nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

2.3.1-e-m

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza) 

 

 

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

-

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret  sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.24-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az),  İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

İN-nin Çağrı Mərkəz i (195) vasitəsilə  - 5-7 dəqiqə

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş (elektron kabinetə

göndərilir)

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS (mobil telefona göndərilir), əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

 

2.3.2.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,   BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri 

2 iş günü

 

- Fiziki şəxsin fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.2-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.3.2-e-m

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza)

 

 

- VM-nin 16.3-cü maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti  tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.23-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - 5-7 dəqiqə

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş (elektron  kabinetə göndərilir)

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS (mobil telefona göndərilir), əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

2.3.3.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

- VM-nin 16.3-16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi  ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,   BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.3-e nömrəli xidmətə)

 

2.3.3-e.

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin

fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

 

- VM-nin 16.3-16.5 və 24.0.6-cı maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.25-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn

dayandırılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.3.4.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin  müvəqqəti dayandırılması

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”

 

- VM-nin 16.3-16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

- VN-nin 31.01.2013-cü il tarixli 1317040100078200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      ünvanlı xidmət zamanı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin  dayandırılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.3.4-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.3.4-e-m

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin

onlayn dayandırılması

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16.3-16.5 və 24.1.6-cı maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli  191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.26-cı bəndi

- VN  Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi  ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn dayandırılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin dayandırılması haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.4.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi

2.4.1.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

 

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

2 iş günü

 

- Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir) (Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət

etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.1-e-m nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

2.4.1-e-m

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza) 

 

 

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.28-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

- İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - 5-7 dəqiqə

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS (mobil telefona göndərilir), əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

 

 

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

2.4.2.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),      KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,   BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

2 iş günü

- Fiziki şəxsin fəaliyyətinin bərpa edilməsi haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.2-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.4.2-e-m

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə həyata keçirildikdə Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza)

 

 

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.27-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

- İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -dərhal  (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - 5-7 dəqiqə

 İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə - fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - SMS

 (mobil telefona göndərilir),

əməliyyat tarixçəsi (elektron kabinetə göndərilir)

İnternet Vergi İdarəsi Portalı vasitəsilə -tam elektronlaşıb

 

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə - qismən elektronlaşıb

2.4.3.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

 

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  bərpa edilməsi haqqında bildiriş  

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.3-e nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

2.4.3-e.

Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16.3-cü, 16.5-ci və 24.1.6-cı maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR- nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.29-cu bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.4.4.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  bərpa edilməsi

- “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış”

- VM-nin 16.3-cü və 16.5-ci maddələri

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi  ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,   BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

2 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin)  fəaliyyətinin  bərpa edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə  göndərilir)  (Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 2.4.4-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.4.4-e-m

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin)

fəaliyyətinin onlayn bərpası

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16.3-cü, 16.5-ci və 24.1.6-cı maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.30-cu bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn bərpası” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Fəaliyyətin bərpa edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

2.5.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nə dəyişiklik edilməsi

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarələri/şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin idarələrinin büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

15 gün

- Vergi partnyorluğu Sazişi

-

2.6.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin müddətinin uzadılması

 

 

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

- NK-nın 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi,

BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin  ƏVİ-nin idarələrinin büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

 

15 gün

- Vergi partnyorluğu Sazişi

-

2.7.

Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması

 

 

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 74.1-ci maddəsi

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

- DVX-nin 22.06.2023-cü il tarixli 2317040100860500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Bəyannamələrin verilmə müddətlərinin uzadılmasını, bəyannamələr (hesabatlar), məlumatlar və (və ya) arayışlar vaxtında verilmədikdə görülməli tədbirləri tənzimləyən

Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin Müraciətlərə baxılması şöbələri, MGBİ-nin Vergi və sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət İdarəsi, Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbəsi

30 gün

- Cavab məktubu

(elektron kabinetə

göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Ərizənin qəbulu üzrə tam elektronlaşıb

(bax 2.7-e-m nömrəli xidmətə)

 

2.7-e-m

Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

 

- VM-nin 74.1-ci maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.62-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 30.07.2015-ci il tarixli 1517050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

30 gün

Ərizənin qəbul edilməsi barədə bildiriş

Tam elektronlaşıb

3.

LƏĞV (QEYDİYYATDAN ÇIXMA)

3.1.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarılması

3.1.1.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin ləğv prosesində olması barədə məlumatın hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- ləğvetmə barədə qərar

- ödəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq edən rəsmi bəyanat (ödəmə qabiliyyətinin olması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda auditor rəyi ilə də təsdiq edilə bilər)

- hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın mətbu nəşrdə dərc olunmasını təsdiq edən sənəd

- İN yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin idarəçiliyində olmayan, lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qismində İN-nin rəyi

- möhür (itmişdirsə, bu barədə mətbuatda dərc edilmiş elan və onun tapılmaması barədə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş arayış)

- aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 50 min mislindən artıq dövlət və bələdiyyə müəssisələri olduqda (məhkəmənin qərarı ilə müəssisələrin ləğv edilməsi halları istisna olunmaqla) İN yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin razılığı

- SC ilə bağlı müraciət daxil olduqda əlavə olaraq SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını  təsdiq edən sənəd

- SC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilmə tarixinə yaxın tarixə verilmiş “Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış”ın əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

- təsviyəçinin (ləğvedicinin, ləğvetmə komissiyasının üzvlərinin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

- MM-nin 59-61-ci maddələri

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 16-cı maddəsi

- “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” 04.03.1993-cü il tarixli 526 nömrəli Qanun

- “Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları”nın, habelə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında” NK-nın 13.04.2005-ci il tarixli 70 nömrəli Qərarı

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya  fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin

filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla),

 KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

5 iş günü

- Dövlət reyestrindən çıxarış

-

3.1.2.

Kommersiya qurumunun və publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarılması

- ləğvetmə balansı və qalıq əmlakın bölünməsi planını əks etdirən hesabatın təsdiq edilməsi barədə qərar

- ləğvetmə balansı

- qalıq əmlakın bölünməsi (istifadə edilməsi) planını əks etdirən hesabatı və həmin əmlakın iştirakçılara təqdim edilməsini təsdiq edən sənəd

- kommersiya qurumunun, publik hüquqi şəxsin nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) və dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin əsli (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- İN yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin idarəçiliyində olmayan, lakin dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə dair Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qismində İN-nin rəyi

- üzərində “ləğv prosesindədir” yazılmış möhürü (itmişdirsə, bu halda, itmiş sənədin və ya möhürün etibarsız hesab edilməsi barədə mətbuatda dərc edilmiş müvafiq elan)

- vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamə (qurum 2008-ci il 1 yanvar tarixədək vergi uçotuna alınmışdırsa)

- SC ilə bağlı müraciət daxil olduqda əlavə olaraq SC-nin yığıncağının çağrılması barədə KİV-də verilən elan (QSC istisna olmaqla)

- səhmdarlara ümumi yığıncağın çağrılması barədə bildirişin çatdırılmasını  təsdiq edən sənəd

- səhmdarlarla hesablaşmanın

aparılmasını təsdiq edən sənədlər

- səhmdar cəmiyyətlərdə səhmlərin dövriyyədən çıxarılmasına dair Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının (Milli Depozit Mərkəzi) arayışı

- fəaliyyəti nəticəsində yaranmış arxiv sənədlərinin hüquqi şəxsin olduğu yer üzrə müvafiq dövlət arxiv xidməti təşkilatına təhvil verildiyinə dair həmin dövlət arxiv xidməti təşkilatı tərəfindən verilmiş arayış

- VM-nin 34 və 158-ci maddələri

- MM-nin 59-61-ci maddələri

- İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 18.8-ci maddəsi

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 16-cı maddəsi

- NK-nın 04.10.2012-cı il tarixli 219 nömrəli Qərarı

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”- VN-nin “Kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı üzrə səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi haqqında” 25.01.2011-ci il tarixli 1117040100157100 nömrəli əmrdə dəyişiklik edilməsi haqqında” 05.03.2014-cü il tarixli 1417040100293500 nömrəli əmri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ- nin və ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

KOB evləri (publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri, MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə)

 

çatışmazlıq aşkar edilmədikdə 7 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında bildiriş və ya

“Publik hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında bildiriş”

-

 

3.2.

Hüquqi varisliyi yenidən təşkil olunan/yeni yaranan hüquqi şəxsə keçən hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatının/

uçotun ləğv edilməsi

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

 - yenidən təşkil nəticəsində ləğvetmə qərarı

- qurumun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin əsli (təsis sənədləri elektron kabinetə göndərilənlər istisna olmaqla)

- möhür (itmişdirsə, bu barədə mətbuatda dərc edilmiş elan və onun tapılmaması barədə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş arayış)

- təhvil aktı və/və ya bölünmə balansı

 - yenidən təşkil barədə məlumatın mətbuatda dərc olunmasını təsdiq edən sənəd

- vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamə (qurum 2008-ci il 1 yanvar tarixədək vergi uçotuna alınmışdırsa)

- AR Mərkəzi Bankının (Milli Depozit Mərkəzi) səhmlərin dövriyyədən çıxarılması barədə arayışı

-  Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti qismində İN-nin razılığı (aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əməkhaqqı məbləğinin 75 min mislindən artıq olan təsərrüfat subyektlərinin qoşulduğu və birləşdiyi halda; aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 50 min mislindən artıq dövlət və bələdiyyə müəssisələri bölündüyü halda, müvafiq əmtəə bazarında payı 35%-dən çox olan təsərrüfat subyektinin yaranması ilə nəticələnərsə)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

 - “Vergi ödəyicisinin filialının nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

 - “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- ləğvetmə balansı

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34 maddəsi

- MM-nin 59-61-ci maddələri

- İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 18.8-ci maddəsi

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 16-cı maddəsi

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

MGBİ-nin (yalnız qeydiyyatda olan vergi ödəyiciləri üçün), BŞOVNUTBİ-nin, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin inzibati binalarında yerləşən xidmət mərkəzləri

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi (ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları daxil olmaqla), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbəsi (Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin ƏVİ-nin ərazisində olan xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslər, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialları, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatlarına münasibətdə),

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ- nin, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri (xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsləri, xarici kommersiya

hüquqi şəxslərin filial və

nümayəndəlikləri, maliyyə-sənaye qrupları, banklar, investisiya fondları, sığorta və auditor təşkilatları istisna olmaqla)

 

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında bildiriş (və ya Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş)

-

 

3.3.

Vergi ödəyicisinin və onun filial, nümayəndəlik və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması

3.3.1.

Qeyri-kommersiya qurumunun vergi

uçotundan çıxarılması

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- qurumun ləğvetmə mərhələsində olduğunu təsdiq edən müvafiq qeydiyyat orqanının verdiyi rəsmi məlumat (reyestrdən çıxarış)

- qurumun ləğv edilməsi barədə təsisçilərin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- yekun bəyannamələr

-  təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

ləğv edilməsi və dövlət reyestrindən çıxarılması barədə məlumat dövlət reyestrini aparan orqandan daxil olduğu gün

 

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin AR-nın ərazisindəki filial və ya nümayəndəliyinin vergi

uçotundan çıxarılması

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- qurumun ləğvetmə mərhələsində olduğunu təsdiq edən müvafiq qeydiyyat orqanının verdiyi rəsmi məlumat (reyestrdən çıxarış)

- qurumun ləğv edilməsi barədə təsisçilərin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda)  (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda  qeydiyyatdan

çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin  və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

ləğv edilməsi və dövlət reyestrindən çıxarılması barədə məlumat dövlət reyestrini aparan orqandan daxil olduğu gün

 

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Rezident hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotundan çıxarılması

 

 

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- filialın, nümayəndəliyin və ya digər bölmənin ləğv edilməsi barədə rezident hüquqi şəxsin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

-“Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS- terminal olduqda  qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan hüquqi şəxsin vergi

uçotundan çıxarılması

 

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- hüquqi şəxsin ləğv edilməsini təsdiq edən sənəd

- vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnaməsinin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə”  (NKA-sı olduqda) (POS-terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.

Xarici dövlətin rezidentinin daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin vergi uçotundan çıxarılması

 

- “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə”

- bölmənin ləğv edilməsi barədə xarici hüquqi şəxsin qərarı və vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) (vergi şəhadətnaməsi itmişdirsə - yazılı məlumat)

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (hüquqi şəxs ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

-“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA-sı olduqda) (POS-

terminal olduqda qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)

- VM-nin 34-cü maddəsi

- DVX-nin 27.02.2023-cü il tarixli 2317040100258200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv  edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.

Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması

 

 

- “Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması haqqında ərizə” (fiziki şəxs ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda – məhkəmənin qərarı, fiziki şəxs vəfat etdikdə - ölüm haqqında şəhadətnamə)

-  Fiziki şəxsin uçotu haqqında şəhadətnamənin əsli (vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda) ( şəhadətnamə itmişdirsə - bu barədə yazılı məlumat (fiziki şəxs vəfat etdikdə, ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda – varisi olmadıqda və Fiziki şəxsin uçotu haqqında  şəhadətnamə tapılmadıqda təqdim edilməsi tələb edilmir)

- torpaq mülkiyyətçiləri dəyişildikdə- torpağa dair mülkiyyət hüququnun başqa şəxslərə keçməsini təsdiq edən sənəd

-ailə kəndli təsərrüfatının statusu itirildikdə, ləğv edildikdə və ya ailə kəndli təsərrüfatının başçısı dəyişdikdə- bələdiyyə tərəfindən verilmiş müvafiq sənəd

- zəruri hallarda vərəsəlik haqqında şəhadətnamə

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə” (ƏDV qeydiyyatında olduqda) və “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış” (təsərrüfat subyekti olduqda)

 -“Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (NKA- sı olduqda) (POS-terminal olduqda  qeydiyyatdan çıxarılmaqla)

- vergi ödəyicisinin aktiv bank hesablarının bağlanılmasına dair məlumat (ləğvetmə prosedurlarının

yerinə yetirilməsi zamanı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunacaq bank hesabları istisna olmaqla)

- yekun bəyannamələr

- təqdim edilməmiş bəyannamələr (mövcud olduqda)  

- VM-nin 34-cü maddəsi

- VN-nin Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati

binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Fiziki şəxsin uçotdan  çıxarılması haqqında bildiriş

Qismən elektronlaşıb (bax 3.3.6-e-m nömrəli xidmətə)

 

3.3.6-e-m

Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 34-cü maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.64-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin  uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

 və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

vergi orqanında yerinə yetirilməli olan bütün prosedurlar başa çatdırıldıqdan sonra 2 iş günü

- Ərizənin qəbul edilməsi barədə bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

 

Qismən elektronlaşıb

3.3.7.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin vergi uçotundan çıxarılması

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış”

 

əlavə olaraq təqdim edilir (ərizə ilə birlikdə və ya ərizə verildikdən sonra):

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (obyektdə quraşdırılmış NKA -uçotdan çıxarılmamışdırsa (POS-terminal olduqda və uçotdan çıxarılmamışdırsa uçotdan çıxarılmaqla)

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi, BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş və ya Vergi ödəyicisinin filialının,

nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılmasının təxirə salınması barədə məktub

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 3.3.7-e-m  nömrəli xidmətə)

 

3.3.7-e-m

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması

- Gücləndirilmiş elektron imza

- Ləğvlə bağlı sənədlər (PDF formatında)

 

 

 

 

 

- VM-nin 33 və 34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili  sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret

sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.18-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800 nömrəli Qərarı ilә  təsdiq edilmiş  “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş

Qismən elektronlaşıb

 

3.3.8.

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotundan çıxarılması

 

 

- “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında arayış”

əlavə olaraq təqdim edilə bilər:

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə” (obyektdə quraşdırılmış NKA uçotdan çıxarılmamışdırsa (POS-terminal olduqda və uçotdan çıxarılmamışdırsa uçotdan çıxarılmaqla)

 

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

 

çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

- Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması haqqında bildiriş və ya Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılmasının təxirə salınması barədə məktub (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi  ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 3.3.8-e-m  nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

3.3.8-e-m

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn

qeydiyyatdan çıxarılması

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 33-34-cü maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.17-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn

qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn

qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə  “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

 

3.4.

Nəzarət-kassa aparatının  uçotdan çıxarılması

(e-kassalar istisna olmaqla)

- “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə”

- Servis Texniki Xidmət Mərkəzinin (STXM) plombun zədələnməməsi barədə aktı (fiskal yaddaşın göstəricisi əks etdirilməklə)

 - EMQ-nin və ya ENL-nin işlək vəziyyətdə olmasını təsdiq edən akt

- NKA-nın fiskal yaddaşının göstəricisi əks olunmuş çek (baş vermiş yanğın nəticəsində NKA yanarsa vergi ödəyicisi tərəfindən ərizə ilə birlikdə yanğın mühafizə şöbəsinin (bölməsinin) və STXM-in NKA-nın fiskal yaddaşının çıxarılmasının mümkünsüzlüyü barədə arayışı, NKA oğurlanarsa, itirilərsə isə - ərizə ilə birlikdə müvafiq polis şöbəsinin (bölməsinin) arayışı vergi orqanına təqdim edilir)

Qeyd: sənədlərin tarixləri ərizənin təqdim edildiyi gündən ən çoxu 2 iş günü əvvələ ola bilər.

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

- çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə

2 iş günü

- vergi, MDSS, işsizlik sığorta və ya İTS üzrə borcu olduqda 20 gün

- Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatdan çıxarılması barədə bildiriş və ya NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılmasının təxirə salınması barədə məktub (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Tam elektronlaşıb

(bax 3.4-e nömrəli xidmətə)

 

3.4-e.

Nəzarət-kassa aparatının

onlayn uçotdan çıxarılması

(e-kassalar istisna olmaqla)

- Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 16.1.8 və 24.1.6-cı maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.20-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə

inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

- Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- vergi borcu olduqda

20 gün

- Nəzarət-kassa aparatının

qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

 

 

Tam elektronlaşıb

 

3.4-1-e.

E-kassanın  uçotdan çıxarılması

 • Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16.1.8-ci  və 24.1.6-cı maddələri

- AR NK-nın 01.08.2019-cu il tarixli 338 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “NKA-nın istismarı Qaydaları”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az) e-kassa.gov.az

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla

- NKA-nın

qeydiyyatdan çıxarılması haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

Tam elektronlaşıb

3.5-e.

POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan çıxarılması

 

(yalnız bank ekvayerləri üçün)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.22-ci bəndi

- NK-nın 04.10.2012-ci il tarixli 219 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “AR ərazisində POS- terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- POS-terminalın

qeydiyyatdan çıxarılması

barədə məlumat

Tam elektronlaşıb

 

3.6.

Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv edilməsi

 

 

- “Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə”

- ”Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin əsli (vergi orqanından götürüldüyü halda)

- VM-nin 158-ci maddəsi

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsinin Vergi ödəyicilərinin uçotu şöbəsi,  BŞOVNUTBİ-nin Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

- qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı işlər  30 gün

 

- bildirişin, Qərarın göndərilməsi (qeydiyyatın ləğv edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edildiyi halda) 3 iş günü

- ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması haqqında bildiriş və ya ərizənin icrasından imtina edilməsi barədə məktub

(elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

Qismən elektronlaşıb

(bax 3.6-e-m nömrəli xidmətə)

 

 

 

 

 

 

3.6-e-m

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 158-ci maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.19-cu bəndi

- VN Kollegiyasının 03.09.2014-cü il tarixli 1417050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

- qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı işlər  30 gün

 

- bildirişin, Qərarın göndərilməsi (qeydiyyatın ləğv edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edildiyi halda) 3 iş günü

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi haqqında bildiriş

Qismən elektronlaşıb

3.7.

“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin ləğv edilməsi

- “Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə”

- NK-nın “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 19.07.2013-cü il tarixli 190 nömrəli Qərarı

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarələri/şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

15 gün

 

- “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin ləğv edilməsi haqqında bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

 

-

3.8.

Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyatına xitam verilməsi

- “Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyatına xitam verilməsi haqqında ərizə”

- VM-nin 24.1.7-1-ci və 165.1.3-cü maddələri

- AR Prezidentinin 12.07.2016-cı il tarixli 985 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən AR-nın ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün

nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”

- VN-nin Kollegiyasının 26.07.2016-cı il tarixli 1617050000008600 nömrəli Qərarı

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla qeydiyyat və uçot strukturları

 

 

5 gün

 

qeydiyyata xitam verilməsi barədə bildiriş (elektron kabinetə göndərilir)

(Vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməklə “Əsli ilə düzdür” möhürü vurulmuş surəti əldə edə bilər)

-

 

4.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi

4.1.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

4.1.1.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və əcnəbilər üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank” ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi  haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

 

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan İmza ilə)

(bax 4.1.1-e nömrəli xidmətə)

4.1.1-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və əcnəbilər üçün)

 • Asan İmza
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş  “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.2.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

“ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları,  “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan İmza ilə)

(bax 4.1.2-e nömrəli xidmətə)

4.1.2-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər üçün)

 • Asan İmza
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”;
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş  “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.3.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin işçiləri üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş fiziki şəxsin işçisinə verdiyi etibarnamə və ya DVX-nin əmri ilə müəyyən edilmiş forma üzrə verdiyi etibarnamə

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

“ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

 

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan İmza ilə)

(bax 4.1.3-e nömrəli xidmətə)

4.1.3-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin işçiləri üçün)

 • Asan İmza
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş fiziki şəxs tərəfindən işçisinə verilən etibarnamə

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.4.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(hüquqi şəxslərin rəhbərləri üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27

nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

“ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən  Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

 

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan İmza ilə)

(bax 4.1.4 -e nömrəli xidmətə)

4.1.4-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(hüquqi şəxslərin rəhbərləri üçün)

 • Asan İmza
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

- Mövcud sertifikat üzrə -Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində;

Yeni sertifikat üzrə - 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.5.

Asan İmza Sim-kartı üzrə  Sertifikatların verilməsi

 

(hüquqi şəxslərin işçiləri üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

- notariat qaydasında və ya hüquqi şəxsin möhürü ilə təsdiq edilmiş hüquqi şəxsin işçisinə verdiyi etibarnamə və ya DVX-nin  əmri ilə müəyyən edilmiş forma üzrə verdiyi etibarnamə

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

“ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri,

 

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank” ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

 

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin

göstərilməsi haqqında

Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan İmza ilə)

(bax 4.1.5-e nömrəli xidmətə)

4.1.5-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə  Sertifikatların verilməsi

 

(hüquqi şəxslərin işçiləri üçün)

 •  Asan İmza
 •  AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

AsanDoc formatında Asan İmza ilə  təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş hüquqi şəxs tərəfindən işçisinə verilən etibarnamə

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş  “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

- Mövcud sertifikat üzrə -Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində;

Yeni sertifikat üzrə - 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı

üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.6.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanının rəhbərləri üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri

üçün),

“ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank” ASC-ləri

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

 

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan İmza ilə)

(bax 4.1.6-e nömrəli xidmətə)

4.1.6-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanının rəhbərləri üçün)

 • Asan İmza

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

- Mövcud sertifikat üzrə -Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində;

Yeni sertifikat üzrə - 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.7.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanının işçiləri üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

- dövlət və ya yerli özünüidarəetmə

orqanının işçisinə verdiyi etibarnamə və ya DVX-nin  əmri ilə müəyyən edilmiş forma üzrə verdiyi etibarnamə

 

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”

28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

 

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb (qüvvədə olan Asan İmza ilə)

(bax 4.1.7-e nömrəli xidmətə)

4.1.7-e.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanının işçiləri üçün)

 •  Asan İmza
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”
 • AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə”

AsanDoc formatında Asan İmza ilə təsdiqlənmiş “AR DVX-nin dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanının işçisinə verilən etibarnamə

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi, vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

 

- Mövcud sertifikat üzrə -Sim-kart yeniləndikdən sonra 1 iş günü ərzində;

Yeni sertifikat üzrə - 1 iş günü ərzində

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

qismən elektronlaşdırılıb

4.1.8.

Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikatların verilməsi

 

(xarici vətəndaş olan və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədə (müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinə) malik olmayan şəxslər üçün)

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün Ərizə”

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- “e-Təmsilçi” qismində tanınma barədə Ərizə”

-  notariat qaydasında və ya hüquqi şəxsin möhürü ilə təsdiq edilmiş (xarici ölkədə təsdiq olunduqda leqallaşdırılmış) xarici vətəndaş olan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxs tərəfindən “e-Təmsilçi”-yə səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamə

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti - notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

“ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri,

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat  xidmətlərinin göstərilməsi haqqında

Müqavilə

- Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında bildiriş

-

4.1.9.

AR-nın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri- rezidentlərə Asan İmza sertifikatlarının verilməsi

 - “AR-nın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Ərizə” (elektron formada doldurulur)

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza SIM kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə (2 nüsxə)

- qeyri-rezidentin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin (pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi) surəti

- biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun 1 ədəd rəngli fotoşəkil (3,5x4,5 sm ölçüdə)

- etibarnamə (müraciət qeyri-rezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən edildikdə)

(ödəniş ərizənin doldurulması zamanı portal vasitəsilə həyata keçirilir)

 - AR Prezidentinin 12.09.2017-ci il tarixli 1598 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR-nın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri- rezidentlərə elektron imza sertifikatlarının verilməsi Qaydası”

AR-nın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları

AR-nın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları, DVX

1 iş günü

- Asan İmza SİM-kartı üçün Təkmil sertifikatı

- AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən Asan İmza Sim-kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilə

- Sim kart

- Sim kartdan istifadəyə dair müqavilə

Qismən elektronlaşıb

4.2.

Asan İmza Sim Kartı üzrə Sertifikatın statusunun dəyişdirilməsi

 

- “AR DVX-nin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə (ASXM-ə) İmza sahibi tərəfindən Sertifikatın statusunun dəyişdirilməsi üçün Ərizə”

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

- dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanının əməkdaşlarına verilmiş sertifikatların statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edildikdə dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanının rəhbərinin qərarı

 - “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş  “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün), “ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank” və “Bank BTB” ASC-ləri

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

 

- Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması haqqında bildiriş (və ya Sertifikatın ləğv edilməsi haqqında bildiriş və ya Sertifikatların qüvvəsinin bərpa edilməsi haqqında bildiriş)

-

4.3.

Asan İmza Sim-kartı  üzrə ilkin ərizə məlumatlarında dəyişiklik edilməsi

 

- “İmza sahibi tərəfindən ilkin ərizə məlumatlarında dəyişiklik edilməsi barədə Ərizə”

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə (əsli) və ya etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (ərizə digər şəxs tərəfindən verildikdə)

 

 - “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- NK-nın “AR-da elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 28.01.2006-cı il tarixli 27 nömrəli Qərarı

- VN-nin 29.02.2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi təlimatı”

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda

olan vergi ödəyiciləri üçün),

“ASAN Xidmət” mərkəzləri,  KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, Bank of Baku”, “Rabitəbank”, “Bank BTB” və “Kapital Bank”  ASC-ləri

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları, “ASAN Xidmət” mərkəzləri, KOB evləri, öz müştəriləri üçün “Paşa Bank”, “Bank of Baku”, “Rabitəbank” və “Bank BTB” ASC-ləri

 

Emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

 

- İlkin ərizə məlumatlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Bildiriş

-

5.

SƏNƏDLƏRİN QƏBULU VƏ ARAYIŞLARIN (MƏLUMATLARIN) VERİLMƏSİ

5.1.

Vergi ödəyicisinə arayışların verilməsi

5.1.1.

Vergi ödəyicisinin vergi orqanında qeydiyyatı barədə arayışın verilməsi

 

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

,

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinin qeydiyyat və uçot strukturları

5 iş günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vergi ödəyicisinin vergi orqanında qeydiyyatda olub-olmaması barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.2.

 

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin aktiv olub-olmaması barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinin qeydiyyat və uçot strukturları

5 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin aktiv olub-olmaması  barədə arayış

 

 

Tam elektronlaşıb (bax 5.1.2-e-m nömrəli xidmətə)

 

 

5.1.2-e-m

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin aktiv olub-olmaması barədə arayışın verilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 

dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin aktiv olub-olmaması barədə arayış

(arayış QR kodla təsdiq edilir və vergi ödəyicisinin elektron kabinetinə göndərilir)

 

  

 

Tam elektronlaşıb

 

5.1.3.

 

Vergi ödəyicisinin dövriyyəsi barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin dövriyyəsi barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.4.

 

 

Vergi ödəyicisinin mükəlləfiyyətləri barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin  Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

 

 

- Vergi ödəyicisinin mükəlləfiyyəti barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb (bax 5.1.4-e-m nömrəli xidmətə)

 

 

5.1.4-e-m

Vergi ödəyicisinin mükəlləfiyyətləri barədə arayışın verilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Vergi ödəyicisinin mükəlləfiyyətləri barədə arayış

(arayış QR kodla təsdiq edilir və vergi ödəyicisinin elektron kabinetinə göndərilir)

 

  

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.5.

 

 

Vergi ödəyicisinin ƏDV qeydiyyatı barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinin qeydiyyat və uçot strukturları

5 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin ƏDV qeydiyyatı barədə arayış

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.6.

 

 

Vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü (növləri) barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinin qeydiyyat və uçot strukturları

5 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü (növləri) barədə arayış

 

 

 

Tam elektronlaşıb (bax 5.1.6-e-m nömrəli xidmətə)

 

5.1.6-e-m

Vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü (növləri) barədə arayışın verilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 

dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü (növləri) barədə arayış

(arayış QR kodla təsdiq edilir və vergi ödəyicisinin elektron kabinetinə göndərilir)

Tam elektronlaşıb

 

5.1.7.

 

 

Vergi ödəyicisinin ödədiyi vergilər barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Daxilolmaların uçotu idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin hesabladığı və ödədiyi vergilər barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.8.

Vergi ödəyicisinin ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqları barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Daxilolmaların uçotu idarəsi,  BŞLGBİ-nin  Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarələri, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqları barədə arayış

 

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.9.

Vergi ödəyicisinin ödədiyi işsizlikdən  sığorta haqqı barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Daxilolmaların uçotu idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin ödədiyi işsizlikdən  sığorta haqqı barədə arayış

 

 

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.10.

Vergi ödəyicisinin ödədiyi icbari tibbi sığorta haqqı barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Daxilolmaların uçotu idarəsi,  BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarələri, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

 

- Vergi ödəyicisinin ödədiyi icbari tibbi  sığorta haqqı barədə arayış

 

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.11.

 

Vergi ödəyicisinin vergi borcu barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin vergi borcu barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb (bax 5.1.11-e-m nömrəli xidmətə)

 

5.1.11-e-m

Vergi borcu barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.12-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Vergi borcu barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu” elektron xidməti inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 

5 iş günü

 

- Vergi borcu barədə arayış

 

  

 

Tam elektronlaşıb (müraciətin qəbulu)

 

5.1.12.

 

Vergi ödəyicisinin məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə borcu   barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə borcu   barədə arayış

 

 

 

Qismən elektronlaşıb  

5.1.13.

 

Vergi ödəyicisinin işsizlikdən  sığorta haqqı üzrə borcu   barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin işsizlikdən  sığorta haqqı üzrə borcu   barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb  

5.1.14.

 

Vergi ödəyicisinin icbari tibbi sığorta haqqı üzrə borcu   barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin icbari tibbi  sığorta haqqı üzrə borcu   barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb  

5.1.15.

 

 

Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə tender müsabiqələrində iştirak üçün vergi ödəyicisinə vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqqı üzrə borcu barədə arayışın verilməsi

- Tender komissiyasına təqdim ediləcəyi qeyd edilməklə sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- “Dövlət satınalmaları haqqında” 14 iyul 2023-cü il tarixli 988-VIQ nömrəli Qanunun  23-cümaddəsi

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

10

iş günü

 

Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə tender müsabiqələrində iştirak üçün vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqqı üzrə borcu barədə arayış

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.16.

Təsis paylarının yüklü olub-olmaması barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

15 gün

 

 

 

- Təsis paylarının yüklü olub-olmaması barədə arayış

 

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.1.17.

 

Vergi ödəyicisinin torpaq icarəsi üzrə borcu barədə arayışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15 və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu və ya icarəyə götürülən torpaq sahəsinin yerləşdiyi vergi orqanının əhatə dairəsinə daxil olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

 

icarəyə götürülən torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

5 iş günü

 

- Vergi ödəyicisinin torpaq icarəsi üzrə borcu barədə arayış

 

 

Qismən elektronlaşıb

 

5.2.

Bəyannamələrin, hesabatların, arayışların qəbulu

 

- bəyannamələr, hesabatlar, arayışlar

 

- VM-nin 72-ci maddəsi

- İN-nin 25.11.2022-ci il tarixli F-179 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İN-nin xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkilinə dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

ünvanlı xidmət zamanı, KOB evləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsi

3 iş günü

Sənədin qəbul edilməsi barədə bildiriş

Tam elektronlaşıb (bax 5.2.1-e, 5.2.2-e və  5.2.3-e və 5.2.4-e-m nömrəli xidmətlərə)

5.2.1-e.

Elektron bəyannamənin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.1-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron bəyannamənin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.2-e.

Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.10-cu bəndi

- VN  Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə  təsdiq edilmiş “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.3-e.

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamənin (hesabatın) qəbul edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

 

Tam elektronlaşıb

 

5.2.4-e-m

Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.5-e-m

Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.6-e-m

Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.7-e-m

Torpaq vergisi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.8-e-m

Mədən vergisi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.9-e-m

Yol vergisi 2 bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.10-e-m

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar hesabatının vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.11-e-m

Xüsusi vergi rejimli müəssisələrin mənfəət vergisi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.12-e-m

Xüsusi subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi  bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.13-e-m

Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.14-e-m

Daşınmaz əmlak üzrə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Bəyannamənin qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.2.15e-m

Vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları üzrə öhdəliyin yaranmaması haqqında arayışların vergi orqanına təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.11-ci bəndi

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Arayışın qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

5.3.

Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 87.2-ci maddəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

15 gün

 

- Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarış

 

Qismən elektronlaşıb

(bax 5.3-e-m nömrəli xidmətə)

5.3-e-m

Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 87.2-ci maddəsi

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.13-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 

15 gün

 

- Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarış

(elektron kabinetə göndərilir)

  

 

Tam elektronlaşıb (müraciətin qəbulu)

 

5.4.

Üzləşmə aktının verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 15.1.15-3-cü,  24.1.4-1-ci və 87.2-ci maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

15 gün

 

- Üzləşmə aktı

 

Qismən elektronlaşıb

(bax 5.4-e-m nömrəli xidmətə)

5.4-e-m

Üzləşmə aktlarının verilməsi üçün müraciətin qəbulu

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 87.2-ci maddəsi

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.14-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Üzləşmə aktlarının verilməsi üçün müraciətin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

15 gün

 

- Üzləşmə aktı

(elektron kabinetə göndərilir)

  

 

Tam elektronlaşıb (müraciətin qəbulu)

 

5.5.

AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi

“AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında Qəbz”

- Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişlərə uyğun qəbul olunmuş “Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında” Protokol və Əlavəsi

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsi

30 gün

 

 

- AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında  Qəbz

Qismən elektronlaşıb

5.6.

Kommersiya qurumunun sənədlərin

surəti şəklində dövlət reyestrindən çıxarışının verilməsi

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (dövlət orqanları və hüquqi şəxsin təsisçiləri istisna olmaqla)

Qeyd: Sənədlərin surəti şəklində dövlət reyestrindən çıxarışlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar təsisçi (lər) və ya onun (onların) nümayəndəsi (ləri) tərəfindən müraciət olunduqda təqdim edilir) dövlət orqanları və təsisçilər istisna olmaqla, digər şəxslərə “Dövlət rüsumu haqqında” AR-nın Qanununa müvafiq olaraq rüsum tutulmaqla verilir.

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanun

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- “İnformasiya əldə etmək haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 24-cü maddəsi

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20, 20-1-ci maddələri

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının

aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri

 

 

15 gün

 

 

 

 

 

 

 

 - Dövlət reyestrindən çıxarış

Qismən elektronlaşıb

5.7.

Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin qeydiyyat sənədlərinin dublikatının və surətlərinin verilməsi

 

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

(Qeydiyyat şəhadətnaməsi yararsız hala düşdükdə, həmin şəhadətnamə müraciətə  əlavə edilir. Qeydiyyat şəhadətnaməsinin dublikatı “Dövlət rüsumu haqqında” AR-nın Qanununa müvafiq olaraq rüsum tutulmaqla verilir)

 

 

 

- “Dövlət rüsumu haqqında” 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 20-ci maddəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 04.04.2022-ci il tarixli 2217040100297300  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, “ASAN Xidmət” mərkəzləri (yalnız şəhadətnamənin yeni nüsxəsi) (ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri,

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (yalnız şəhadətnamənin yeni nüsxəsi)

 

- 15 gün

-Şəhadətnamənin yeni nüsxəsi – 2  gün

- Xidmət mərkəzində şəhadətnamənin yeni nüsxəsi ilə bağlı müraciətlər emal olunduqda: emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Sənədlərin yeni nüsxələri və surətləri

 

 

Qismən elektronlaşıb

5.8.

Vergi ödəyicilərinin uçot sənədlərinin dublikatının surətlərinin verilməsi

 

 

 

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

 

 

 

 

 

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- VN Kollegiyasının 03.05.2019-cu il tarixli 1917050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”

- VN-nin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

 “ASAN Xidmət” mərkəzləri (yalnız şəhadətnamənin yeni nüsxəsi) (ərazi prinsipi nəzərə alınmamaqla)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi, BŞLGBİ-nin Vergi və uçot risklərinin təhlili idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçot şöbələri, Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu şöbələri, ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (yalnız şəhadətnamənin yeni nüsxəsi)

- 15 gün

 

-Şəhadətnamənin yeni nüsxəsi – 2  gün

- Xidmət mərkəzində şəhadətnamənin yeni nüsxəsi ilə bağlı müraciətlər emal olunduqda: emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

 

- Sənədlərin yeni nüsxələri

Qismən elektronlaşıb

5.8-1

Vergi ödəyicilərinin vergi bəyannamələrinin (hesabatların) surətlərinin verilməsi

 

 

 

- Sərbəst formada müraciət ərizəsi

(vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

 

 

 

 

 

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və  BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi,

ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

- 15 gün

- vergi bəyannamələrinin (hesabatların) surətləri

 

 

Qismən elektronlaşıb

5.9.

“Sıfır faiz (0 %) dərəcəsi ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında” Sertifikatın verilməsi

- Hasilatın Pay bölgüsü haqqında Sazişlərin müddəalarına əsasən təsdiqlənmiş Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokollarda nəzərdə tutulmuş ərizə, müqavilə

- Hasilatın Pay bölgüsü haqqında Sazişlərin müddəalarına əsasən təsdiqlənmiş Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol

MGBİ-nin Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzi və MGBİ-nin Sənədlərlə iş şöbəsi

 

MGBİ-nin Bəyannamələr idarəsi

 

20 iş günü

 - Sıfır faiz (0 %) dərəcəsi ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında Sertifikat

 

Tam elektronlaşıb

(bax 5.9-e nömrəli xidmətə)

 

5.9-e

“Sıfır faiz (0 %) dərəcəsi ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında” Sertifikatın verilməsi

Gücləndirilmiş elektron imza

 

- Hasilatın Pay bölgüsü haqqında Sazişlərin müddəalarına əsasən təsdiqlənmiş Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi  tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.69-cu bəndi

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Sertifikatın qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

 

5.10.

Rezidentlik sertifikatının

verilməsi (DTA-01 Forması)

Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında Ərizə (DTA-01)

 

 

 

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi     

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsinin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət şöbəsi

 

30 gün  (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

- Rezidentlik sertifikatı

Tam elektronlaşıb

(bax 5.10-e nömrəli xidmətə)

 

5.10-e.

Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında Ərizə (DTA-01 Forması)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

 

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi     

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

 

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsi

30 gün (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

 

- Rezidentlik sertifikatı

Tam elektronlaşıb

 

5.11.

Razılığa gələn digər dövlətdə ödənilmiş və Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmalı olan vergi məbləğinin təsdiq edilməsi (DTA-02 Forması)

- “Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmasına dair” Ərizə (DTA-02 Forması)

- xarici dövlətdə əldə edilmiş gəlir və həmin gəlirdən ödənilmiş (tutulmuş) vergilərlə bağlı bütün təsdiqedici sənədlərin (müqavilələr, xarici dövlətdə vergilərin ödənilməsini sübut edən, iştirak payını, borc öhdəliyini, müəlliflik hüququnu təsdiq edən sənədlər və s.) müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri.

Belə ki, müraciətə əlavə edilən və razılığa gələn digər dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən həmin dövlətin milli qanunvericiliyi və inzibatçılığına müvafiq qaydada verilmiş təsdiqedici sənədlər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki konsulluqları tərəfindən leqallaşdırılmaqla təqdim edilməlidir.

Razılığa gələn digər dövlət “Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən” 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyasına qoşulduğu və həmin Konvensiya Azərbaycan Respublikası ilə həmin digər dövlət arasında tətbiq edildiyi halda təqdim edilən təsdiqedici sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur. Bu halda, sənədlərə həmin dövlətin Haaqa Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanı tərəfindən apostil vurulur.

Razılığa gələn digər Dövlət Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iştirakçısı olan dövlətlər arasında “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquq münasibətləri və hüquqi yardım haqqında” 1993-cü il 22 yanvar tarixli Minsk Konvensiyasına və (və ya) “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında” 7 oktyabr 2002-ci il tarixli Kişinyov Konvensiyasına qoşulduğu və həmin Konvensiyalar Azərbaycan Respublikası ilə həmin digər dövlət arasında tətbiq edildiyi halda, həmin dövlətin səlahiyyətli orqanı yaxud şəxsi tərəfindən öz səlahiyyəti çərçivəsində verilmiş və gerbli möhürlə təsdiqlənmiş sənədlər leqallaşdırılmadan və apostil vurulmadan qəbul edilir.

Həm Azərbaycan Respublikasının, həm də razılığa gələn digər dövlətin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq sazişlərdə yuxarıda göstərilənlərdən fərqli qaydalar nəzərdə tutulduqda, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi həmin müddəalara müvafiq qaydada həyata keçirilir.

Qeyd olunan təsdiqedici sənədlərin həqiqiliyini onları təqdim edən xarici dövlətin müvafiq qurumunun rəsmi internet səhifəsindən QR kod və (və ya) identifikasiya nömrəsi ilə yoxlamaq mümkün olduğu təqdirdə, həmin sənədlər təsdiq olunmadan müvafiq vergi orqanına təqdim olunur.

Müraciətə əlavə olunan sənədlər xarici dildə olduğu halda onların Azərbaycan dilinə notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcüməsi də təqdim edilməlidir.

- VM-nin 127-ci maddəsi     

- VN Kollegiyasının 12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsi (DVX-nin Aparatının Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsinin rəyi əsasında)

30 gün (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

 

- DTA-02 forması üzrə razılıq məktubu

Tam elektronlaşıb

(bax 5.11-e nömrəli xidmətə)

 

5.11-e

“Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmasına dair” Ərizə (DTA-02 forması)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

 

 

 

- VM-nin 127-ci maddəsi     

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

 

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsi

 (DVX-nin Aparatının Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi  baş idarəsinin rəyi əsasında)

30 gün (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

 

 

- DTA-02 forması üzrə razılıq məktubu

Tam elektronlaşıb

 

5.12.

Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə münasibətdə tətbiq edilməsi (DTA-03 Forması)

 

- “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirə ödəmə mənbəyində beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı dərəcənin tətbiq edilməsi haqqında” Ərizə (DTA-03 Forması)

- Qeyri-rezidentin razılığa gələn digər dövlətdə rezidentliyini təsdiq edən rezidentlik sertifikatı

- gəlirin ödənilməsinə əsas verən və gəliri əldə edən şəxsin həmin gəlirin faktiki sahibi olduğunu sübut edən bütün təsdiqedici sənədlərin (müqavilələr, invoyslar, iştirak payını, borc öhdəliyini, müəlliflik hüququnu təsdiq edən sənədlər. gəlir ödəyən şəxsdən görülmüş və ya görüləcək işlər (xidmətlər) barədə arayış  və s.) müvafiq qaydada təsdiq edilmiş (leqallaşdırılmış) surətləri.

Belə ki, müraciətə əlavə edilən və razılığa gələn digər dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən həmin dövlətin milli qanunvericiliyi və inzibatçılığına müvafiq qaydada verilmiş təsdiqedici sənədlər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki konsulluqları tərəfindən leqallaşdırılmaqla təqdim edilməlidir.

Razılığa gələn digər dövlət “Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən” 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyasına qoşulduğu və həmin Konvensiya Azərbaycan Respublikası ilə həmin digər dövlət arasında tətbiq edildiyi halda təqdim edilən təsdiqedici sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur. Bu halda, sənədlərə həmin dövlətin Haaqa Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanı tərəfindən apostil vurulur.

Razılığa gələn digər Dövlət Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iştirakçısı olan dövlətlər arasında “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquq münasibətləri və hüquqi yardım haqqında” 1993-cü il 22 yanvar tarixli Minsk Konvensiyasına və (və ya) “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında” 7 oktyabr 2002-ci il tarixli Kişinyov Konvensiyasına qoşulduğu və həmin Konvensiyalar Azərbaycan Respublikası ilə həmin digər dövlət arasında tətbiq edildiyi halda, həmin dövlətin səlahiyyətli orqanı yaxud şəxsi tərəfindən öz səlahiyyəti çərçivəsində verilmiş və gerbli möhürlə təsdiqlənmiş sənədlər leqallaşdırılmadan və apostil vurulmadan qəbul edilir.

Həm Azərbaycan Respublikasının, həm də razılığa gələn digər dövlətin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq sazişlərdə yuxarıda göstərilənlərdən fərqli qaydalar nəzərdə tutulduqda, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi həmin müddəalara müvafiq qaydada həyata keçirilir.

Qeyd olunan təsdiqedici sənədlərin həqiqiliyini onları təqdim edən xarici dövlətin müvafiq qurumunun rəsmi internet səhifəsindən QR kod və (və ya) identifikasiya nömrəsi ilə yoxlamaq mümkün olduğu təqdirdə, həmin sənədlər təsdiq olunmadan müvafiq vergi orqanına təqdim olunur.

Müraciətə əlavə olunan sənədlər xarici dildə olduğu halda onların Azərbaycan dilinə notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcüməsi də təqdim edilməlidir.

- VM-nin 24-cü maddəsi    

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-cü ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsi (DVX-nin Aparatının Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi  baş idarəsinin rəyi əsasında)

30 gün (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

 

 

Razılıq məktubu

 

Tam elektronlaşıb

(bax 5.12-e nömrəli xidmətə)

 

 

5.12-e

“Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirə ödəmə mənbəyində beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı dərəcənin tətbiq edilməsi haqqında” Ərizə (DTA-03 Forması)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

 

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi     

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

 

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil, bəyannamələrə və büdcə proqnozunun icrasına nəzarət idarəsi

 (DVX-nin Aparatının Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsinin rəyi əsasında)

30 gün (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

 

 

-

Razılıq məktubu

 

Tam elektronlaşıb

 

5.13.

Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi (DTA-04 Forması)

- “Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi haqqında Ərizə”

(DTA-04 Forması)

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələri

30 gün (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

 “Ödənilmiş vergilər haqqında” arayış

 

Tam elektronlaşıb

(bax 5.13-e nömrəli xidmətə)

 

5.13-e

“Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi haqqında” Ərizə (DTA-04 Forması)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

 

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi     

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin və BŞLGBİ-nin (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ-də uçotda olan vergi ödəyiciləri daxil olmaqla) Bəyannamələr idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələri

30 gün (əlavə araşdırılmasına vaxt tələb edildikdə 30 gün olmaqla iki dəfə  uzadıla bilər)

 

-

“Ödənilmiş vergilər haqqında” arayış

 

Tam elektronlaşıb

 

5.14.

Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında artıq ödənilmiş vergilərin qeyri-rezidentə geri qaytarılması (DTA-05 Forması)

- “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirindən artıq tutulmuş vergilərin geri qaytarılması haqqında Ərizə”

(DTA-05 Forması)

- Qeyri-rezidentin razılığa gələn digər dövlətdə rezidentliyini təsdiq edən rezidentlik sertifikatı

- gəlirin ödənilməsinə əsas verən, gəliri əldə edən şəxsin həmin gəlirin faktiki sahibi olduğunu və həmin gəlirdən müvafiq vergilərin faktiki olaraq ödənildiyini (tutulduğunu) sübut edən bütün təsdiqedici sənədlərin (müqavilələr, invoyslar, iştirak payını, borc öhdəliyini, müəlliflik hüququnu təsdiq edən sənədlər, ödəniş sənədləri, gəlir ödəyən şəxsdən görülmüş və ya görüləcək işlər (xidmətlər) barədə arayış və s.) müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri

Belə ki, müraciətə əlavə edilən və razılığa gələn digər dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən həmin dövlətin milli qanunvericiliyi və inzibatçılığına müvafiq qaydada verilmiş təsdiqedici sənədlər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki konsulluqları tərəfindən leqallaşdırılmaqla təqdim edilməlidir.

Razılığa gələn digər dövlət “Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən” 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyasına qoşulduğu və həmin Konvensiya Azərbaycan Respublikası ilə həmin digər dövlət arasında tətbiq edildiyi halda təqdim edilən təsdiqedici sənədlərin leqallaşdırılması tələb olunmur. Bu halda, sənədlərə həmin dövlətin Haaqa Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanı tərəfindən apostil vurulur.

Razılığa gələn digər Dövlət Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iştirakçısı olan dövlətlər arasında “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquq münasibətləri və hüquqi yardım haqqında” 1993-cü il 22 yanvar tarixli Minsk Konvensiyasına və (və ya) “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında” 7 oktyabr 2002-ci il tarixli Kişinyov Konvensiyasına qoşulduğu və həmin Konvensiyalar Azərbaycan Respublikası ilə həmin digər dövlət arasında tətbiq edildiyi halda, həmin dövlətin səlahiyyətli orqanı yaxud şəxsi tərəfindən öz səlahiyyəti çərçivəsində verilmiş və gerbli möhürlə təsdiqlənmiş sənədlər leqallaşdırılmadan və apostil vurulmadan qəbul edilir.

Həm Azərbaycan Respublikasının, həm də razılığa gələn digər dövlətin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq sazişlərdə yuxarıda göstərilənlərdən fərqli qaydalar nəzərdə tutulduqda, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi həmin müddəalara müvafiq qaydada həyata keçirilir.

Qeyd olunan təsdiqedici sənədlərin həqiqiliyini onları təqdim edən xarici dövlətin müvafiq qurumunun rəsmi internet səhifəsindən QR kod və (və ya) identifikasiya nömrəsi ilə yoxlamaq mümkün olduğu təqdirdə, həmin sənədlər təsdiq olunmadan müvafiq vergi orqanına təqdim olunur.

Müraciətə əlavə olunan sənədlər xarici dildə olduğu halda onların Azərbaycan dilinə notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcüməsi də təqdim edilməlidir.

 

- VM-nin 87-ci maddəsi

- NK-nın 16.07.2019-cu il tarixli 313 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları”

 - VN Kollegiyasının  12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla

MGBİ-nin Bəyannamələr idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələri (DVX-nin Aparatının Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsinin rəyi əsasında)

25 gün

Vergi ödəyicisinin büdcəyə artıq ödəmələrinin qaytarılması barədə Rəy

 

Tam elektronlaşıb

(bax 5.14-e nömrəli xidmətə)

 

5.14-e.

Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirindən artıq tutulmuş vergilərin geri qaytarılması haqqında” Ərizə

 (DTA-05 Forması)

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

 

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi

- NK-nın 16.07.2019-cu il tarixli 313 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları”

- VN Kollegiyasının

12.06.2017-ci ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları” və

müvafiq sənədlərin doldurulması qaydaları

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Bəyannamələr idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələri

 (DVX-nin Aparatının Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsinin rəyi əsasında)

25 gün

 

- Vergi ödəyicisinin büdcəyə artıq ödəmələrinin qaytarılması barədə Rəy

 

Tam elektronlaşıb

 

5.15.

Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının büdcədən qaytarılması barədə rəyin verilməsi

- “Artıq ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, onlara hesablanmış faizlərin, habelə məcburi dövlət sosial sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının qaytarılması barədə ərizə”

- “Özəlləşdirilməsi başa çatmış dövlət əmlakına görə ödənilmiş əmlak vergisinin qaytarılması barədə ərizə” və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin başa çatmasını təsdiq edən sənədlər

 

- VM-nin 87-ci maddəsi

- NK-nın 16.07.2019-cu il tarixli 313 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları”

- VN-nin 04.11.2019-cu il tarixli  1917040101387000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının büdcədən qaytarılması və digər borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsi Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün)

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla MGBİ-nin Bəyannamələr idarəsi, BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət idarəsi,  ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Bəyannamələrin təhlili və kameral vergi yoxlamaları idarələri/şöbələri (5 saylı ƏVİ, 8 saylı ƏVİ, 6 saylı ƏVBİ, 13 saylı ƏVİ istisna), Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Büdcə proqnozunun icrasına nəzarət şöbələri

- Vergilər üzrə rəy və ərizənin surəti ərizə daxil olduğu tarixdən - azı 50 faizi ƏDV-yə sıfır (0) dərəcəsi ilə cəlb olunan əməliyyatlar aparan ƏDV ödəyicisi üzrə 12 gün, digər ƏDV ödəyiciləri üzrə 3 ay, ƏDV ödəyicisi olmayan digər vergi ödəyiciləri üzrə 25 gün

- Məcburi dövlət sosial  və işsizlikdən sığorta haqları üzrə rəy və ərizənin surəti ərizənin daxil olduğu tarixdən 20 gün

 

- Vergilər üzrə rəy yerli maliyyə orqanına rəy

(yerli maliyyə orqanına və vergi ödəyicisinə, məcburi dövlət sosial  və işsizlikdən sığorta haqları üzrə rəy sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən orqana  göndərilir)

Qismən elektronlaşıb (bax 5.15-e nömrəli xidmətə)

(yalnız vergilər üzrə)

5.15-e

Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyaların vergi ödəyicilərinə qaytarılması məqsədi ilə müraciətlərin qəbul edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 87.4-cü və 179-cu maddələri

- NK-nın 16.07.2019-cu il tarixli 313 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları”

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən

yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.67-ci bəndi

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

 

dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- müraciətin qəbul edilməsi barədə bildiriş

 

 

Tam elektronlaşıb

 

5.16.

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması

5.16.1.

Təbii fəlakət, təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verən qəzalar və ya  digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində zərər dəydikdə vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması

( Vergi ödəyicisinin borcu 500 manatdan 300 000 manatadək olduqda)

- Yazılı müraciət

- Hadisənin baş verməsi barədə və onun nəticəsində dəymiş zərərin məbləği barədə müvafiq dövlət orqanlarının arayışları

- Müraciət edilmə tarixinə vergi ödəyicisinin kassasında, milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsaitlərin qalığı, debitorların və kreditorların VÖEN-i göstərilməklə adı və borcun məbləği, habelə son bir il ərzində bank və digər ödəniş hesabları üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə arayışlar

- Vergi öhdəliyinin məbləği müəyyən edilmiş məbləğlərin yuxarı həddindən çox olduğu halda əlavə olaraq  aşağıdakı sənədlərdən hər hansı biri əlavə edilir:

- bank zəmanəti;

- zaminlik müqaviləsi (Həmin müqaviləyə əsasən zamin duran şəxs ən azı bir il müddətinə vergi orqanında qeydiyyata alınmış, vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmayan , riskli vergi ödəyicisi olmayan şəxs olmalıdır və həmin şəxsin müraciət edən vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini yerinə yetirmək imkanına malik olması ilə bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada yüklü edilməmiş aktivləri barədə məlumat vergi orqanına təqdim edilməlidir;);

-girov müqaviləsi (Müqavilədə qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada vergi öhdəliyinin təminatı kimi girov qoyulacaq əmlak barədə zəruri məlumatlar qeyd edilməlidir. Girov qoyulacaq əmlakın ümumi bazar dəyərinin 50 faizi borcun məbləğindən çox olmalıdır.)- vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan və satış üçün yararlı daşınar və daşınmaz əmlakının siyahıya alınmasına dair yazılı razılıq (Razılıq sənədində həmin əmlak barədə zəruri məlumatlar qeyd edilməli, əmlakın ümumi bazar dəyərinin 50 faizi borcun məbləğindən çox olmalıdır.)

Qeyd: vergi ödəyicisi vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması məqsədilə müraciətdə göstərilən vergi borcunun 10 faizini ödəməlidir.

- VM-nin 85.6-1-ci, 85.8-ci, 85.9-cu, 85.9-1-ci, 85.10-cu  və 85.11-ci  maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri, Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin Müraciətlərə baxılması şöbəsi,

MGBİ-nin Vergi və sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət idarəsi

 

30 gün

 

- “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında Qərar” və ya “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılmasından imtina edilməsi haqqında Qərar”

Qismən elektronlaşıb

5.16-2.

Vergi borcunu birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda və ya vergi ödəyicisinin vergi borcunu birdəfəyə ödəmə qabiliyyəti olmadıqda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması

 (Vergi ödəyicisinin borcu 500 manatdan 300 000 manatadək olduqda)

- Vergi növü (növləri) üzrə yazılı müraciət (vergi ödəyicisi vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması məqsədilə müraciətdə göstərilən vergi borcunun 10 faizini ödəməlidir.)

- Müraciət edilmə tarixinə vergi ödəyicisinin kassasında, milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsaitlərin qalığı, debitorların və kreditorların VÖEN-i göstərilməklə adı və borcun məbləği, habelə son bir il ərzində bank və digər ödəniş hesabları üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə arayışlar

- Vergi öhdəliyinin məbləği müəyyən edilmiş məbləğlərin yuxarı həddindən çox olduğu halda əlavə olaraq  aşağıdakı sənədlərdən hər hansı biri əlavə edilir:

- bank zəmanəti;

- zaminlik müqaviləsi (Həmin müqaviləyə əsasən zamin duran şəxs ən azı bir il müddətinə vergi orqanında qeydiyyata alınmış, vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmayan , riskli vergi ödəyicisi olmayan şəxs olmalıdır və həmin şəxsin müraciət edən vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini yerinə yetirmək imkanına malik olması ilə bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada yüklü edilməmiş aktivləri barədə məlumat vergi orqanına təqdim edilməlidir;);

-girov müqaviləsi (Müqavilədə qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada vergi öhdəliyinin təminatı kimi girov qoyulacaq əmlak barədə zəruri məlumatlar qeyd edilməlidir. Girov qoyulacaq əmlakın ümumi bazar dəyərinin 50 faizi borcun məbləğindən çox olmalıdır.)                                - vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan və satış üçün yararlı daşınar və daşınmaz əmlakının siyahıya alınmasına dair yazılı razılıq (Razılıq sənədində həmin əmlak barədə zəruri məlumatlar qeyd edilməli, əmlakın ümumi bazar dəyərinin 50 faizi borcun məbləğindən çox olmalıdır.)

Qeyd: Bu hal məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarına münasibətdə tətbiq edilmir.

 

- VM-nin 85.6.2-ci, 85.6-1-ci, 85.8-ci, 85.9-cu, 85.9-1-ci, 85.10-ci  və 85.11-ci maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri, Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin Müraciətlərə baxılması şöbəsi,

MGBİ-nin Vergi və sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət idarəsi

 

30 gün

 

- “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında Qərar” və ya “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılmasından imtina edilməsi haqqında Qərar”

Qismən elektronlaşıb

5.16-3.

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq vergi ödəyicisi tərəfindən yerinə yetirilmiş dövlət sifarişi üzrə vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması

 

 (Vergi ödəyicisinin borcu 500 manatdan 300 000 manatadək olduqda)

- Vergi növü (növləri) üzrə yazılı müraciət (vergi ödəyicisi vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması məqsədilə müraciətdə göstərilən vergi borcunun 10 faizini ödəməlidir.)

- Müraciət edilmə tarixinə vergi ödəyicisinin kassasında, milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsaitlərin qalığı, debitorların və kreditorların VÖEN-i göstərilməklə adı və borcun məbləği, habelə son bir il ərzində bank və digər ödəniş hesabları üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə arayışlar

- Maliyyə Nazirliyi  tərəfindən verilmiş sifarişçinin borclu olduğunu təsdiq edən arayış

 

Qeyd: Bu hal məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarına münasibətdə tətbiq edilmir.

- VM-nin 85.6.3-cü, 85.6-1-ci, 85.8-ci, 85.9-cu, 85.10-cu və 85.11-ci maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri, Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin Müraciətlərə baxılması şöbəsi,

MGBİ-nin Vergi və sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət idarəsi

30 gün

- “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında Qərar” və ya “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılmasından imtina edilməsi haqqında Qərar”

Qismən elektronlaşıb

5.16.4.

Vergi ödəyicisi tərəfindən yalnız mövsümi xarakterli malların təqdim edilməsi, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsi həyata keçirildikdə vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması

 

 (Vergi ödəyicisinin borcu 500 manatdan 300 000 manatadək olduqda)

- Vergi növü (növləri) üzrə yazılı müraciət  (vergi ödəyicisi vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması məqsədilə müraciətdə göstərilən vergi borcunun 10 faizini ödəməlidir.)

- Müraciət edilmə tarixinə vergi ödəyicisinin kassasında, milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsaitlərin qalığı, debitorların və kreditorların VÖEN-i göstərilməklə adı və borcun məbləği, habelə son bir il ərzində bank və digər ödəniş hesabları üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə arayışlar

- Vergi öhdəliyinin məbləği müəyyən edilmiş məbləğlərin yuxarı həddindən çox olduğu halda  vergi ödəyiciləri tərəfindən müraciətə əlavə olaraq  aşağıdakı sənədlərdən hər hansı biri əlavə edilir:

- bank zəmanəti;

- zaminlik müqaviləsi (Həmin müqaviləyə əsasən zamin duran şəxs ən azı bir il müddətinə vergi orqanında qeydiyyata alınmış, vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmayan , riskli vergi ödəyicisi olmayan şəxs olmalıdır və həmin şəxsin müraciət edən vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini yerinə yetirmək imkanına malik olması ilə bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada yüklü edilməmiş aktivləri barədə məlumat vergi orqanına təqdim edilməlidir;);

-girov müqaviləsi (Müqavilədə qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada vergi öhdəliyinin təminatı kimi girov qoyulacaq əmlak barədə zəruri məlumatlar qeyd edilməlidir. Girov qoyulacaq əmlakın ümumi bazar dəyərinin 50 faizi borcun məbləğindən çox olmalıdır.)                                - vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan və satış üçün yararlı daşınar və daşınmaz əmlakının siyahıya alınmasına dair yazılı razılıq (Razılıq sənədində həmin əmlak barədə zəruri məlumatlar qeyd edilməli, əmlakın ümumi bazar dəyərinin 50 faizi borcun məbləğindən çox olmalıdır.)

Qeyd: Bu hal məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarına münasibətdə tətbiq edilmir.

Qeyd: Bu hal məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarına münasibətdə tətbiq edilmir.

 

- VM-nin 85.6-cı, 85.6-1-ci, 85.9-cu, 85.9-1-ci,  85.9-2-ci və 85.11-ci maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin yerli vergi orqanlarının vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbələri, Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin Müraciətlərə baxılması şöbəsi,

MGBİ-nin Vergi və sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət idarəsi

 

30 gün

 

- “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında Qərar” və ya “Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılmasından imtina edilməsi haqqında Qərar”

Qismən elektronlaşıb

5.16.5.

Möhlət verilən dövr ərzində möhlət verilmiş borcun 75 faizi ödənildiyi halda möhlət müddətinin uzadılması

Yazılı müraciət

- VM-nin 85.10-1-ci maddəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- DVX-nin 26.01.2022-ci il tarixli 2217040100077500 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

DVX-nin Aparatının Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət baş idarəsi

30 gün

 

Qərar

Qismən elektronlaşıb

5.17.

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi

- Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə ərizə

- qərarın qəbul edilməsi tələb edilən vergi tutulan əməliyyata aid sənədlər

- vergi tutulan əməliyyat üzrə vergi öhdəliklərinin və vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrə dair qeydlər

- qərarın qəbulu üçün zəruri hesab edilən digər məlumatlar

- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (ərizəyə və sənədlərə baxıldıqdan sonra vergi orqanı tərəfindən edilmiş yazılı və ya şifahi məlumatdan sonra)

- VM-nin 13.2.49-1-ci, 55.1.3-1-ci və 77-1-ci maddələri

- “İnzibati icraat haqqında” 21.10.2005-ci il tarixli 1036-IIQ nömrəli Qanun

- VN-nin 02.02.2017-ci il tarixli 1717040100161300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi öhdəliklərinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupun fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri,

Vergi öhdəliklərinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupu

30 iş günü

 

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar

Ərizənin verilməsi üzrə tam elektronlaşıb (bax 5.17-e nömrəli xidmətə)

5.17-e.

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 13.2.49-1-ci, 55.1.3-1-ci və 77-1-ci maddələri

- “İnzibati icraat haqqında” 21.10.2005-ci il tarixli 1036-IIQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.68-ci bəndi

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

 

30 iş günü

 

 

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar

Qismən elektronlaşıb

5.18.

“Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin,  məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz”in verilməsi

- “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin,  məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında

qəbzin alınması üçün ərizə”

- ödəniş sənədləri (DVX-nin proqram təminatında ödəniş barədə məlumat mövcud olduqda tələb olunmur)

 

- VM-nin 24.1.6-1-ci, 220.10-cu, 220.11-ci və 221.8-ci maddələri

- “Sosial sığorta haqqında” AR-nın Qanununun 10-cu və 14.6-1-ci maddələri

- VN-nin Kollegiyasının 12.01.2017-ci il tarixli 1717050000001700 nömrəli Qərarı

- İN-nin Kollegiyasının 10.05.2022-ci il tarixli 11 nömrəli Qərarı

vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin qeydiyyatda olduğu və ya VM-nin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növünü həyata keçirdiyi ərazi üzrə, ailə kəndli təsərrüfatının başçısına və ya mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərə münasibətdə isə şəxsin qeydiyyatda olduğu və ya torpaq sahəsinin yerləşdiyi vergi orqanının əhatə dairəsinə daxil olan vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin qeydiyyatda olduğu və ya VM-nin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növünü həyata keçirdiyi ərazi üzrə vergi orqanının əhatə dairəsinə daxil olan vergi ödəyicilərinə  xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi istisna olmaqla),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

- 1 gün

 

- xidmət mərkəzində emal olunduqda:  emal müddəti nəzərə alınmaqla müraciət zamanı

- Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz (elektron kabinetə göndərilir, ərizədə qeyd olunduğu halda əlavə olaraq kağız daşıyıcıda verilir)

 

Tam elektronlaşıb

(bax 5.18.-e nömrəli xidmətə)

5.18-e

“Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz”in onlayn verilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- VM-nin 24.1.6-1-ci, 220.10-cu, 220.11-ci və 221.8-ci maddələri

-- “Sosial sığorta haqqında” AR-nın Qanununun 10-cu və 14.6-1-ci maddələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.66-cı bəndi

- VN-nin Kollegiyasının “Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 12.01.2017-ci il tarixli 1717050000001700

nömrəli Qərarı

- VN Kollegiyasının 18.07.2018-ci il 1817050000005500

nömrəli Qərarı ilә tәsdiq edilmiş “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz”in verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”- İN-nin Kollegiyasının 10.05.2022-ci il tarixli 11 nömrəli Qərarı

 

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi, Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz (elektron kabinetə göndərilir)

 

 

Tam elektronlaşıb

5.18-p

Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz”in proaktiv təqdim edilməsi

“Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz”in proaktiv təqdim edilməsi “ elektron xidməti üzrə İstifadəçi Razılaşması”

- VM-nin 24.1.6-1-ci, 220.10-cu, 220.11-ci və 221.8-ci maddələri

- VN-nin Kollegiyasının 12.01.2017-ci il tarixli 1717050000001700 nömrəli Qərarı

-DVX-nin 26.01.2024-cü il tarixli 2317040101855000 nömrəli əmri

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və ya https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi, Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz (elektron kabinetə göndərilir)

Tam elektronlaşıb

5.19.

Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında Ərizənin qəbul edilməsi

- “Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında Ərizə”

- VM-nin 15.1.13-cü, 50-1.2-ci maddələri

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin Sahə təhkimçiliyi şöbələri,

MGBİ-nin Audit  idarəsi,  BŞOVNUTBİ

-nin Operativ vergi nəzarəti idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin Operativ vergi nəzarəti idarələri/şöbələri

 

 

15 gün

 

 

 

- cavab məktubu

Qismən elektronlaşıb

(bax 5.19-e nömrəli xidmətə)

5.19-e.

Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında ərizənin qəbul edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 15.1.13-cü, 50-1.2-ci maddələri

 

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi auditi baş idarəsi,

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-ərizənin qəbul edilməsi barədə bildiriş

Ərizənin verilməsi üzrə tam elektronlaşıb

5.20.

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla,

digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə

məlumat formasının qəbul edilməsi

- “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla,

digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması”

- VM-nin 16.1.11-11-ci, 57.5-ci maddələri

-İN-nin Kollegiyasının 14.03.2022-ci il tarixli 6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla,

digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə

məlumat forması”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələri, İdxal-ixrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət baş idarəsi

-

-

Tam elektronlaşıb (bax 5.20-e-m nömrəli xidmətə)

5.20-e-m

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla,

digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə

məlumat formasının qəbul edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 16.1.11-11-ci, 57.5-ci maddələri

-İN-nin Kollegiyasının 14.03.2022-ci il tarixli 6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla,

digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə

məlumat forması”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İdxal-ixrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət baş idarəsi,

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- məlumat formasının qəbul edilməsi barədə bildiriş

Tam elektronlaşıb

5.21.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat formasının qəbul edilməsi

“Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat forması”

- VM-nin 16.8-ci, 67.16-cı maddələri

- İN-nin Kollegiyasının 28.04.2020-ci il tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat forması”

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün),

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla Naxçıvan MR DVX-nin struktur bölmələri,

MGBİ-nin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət idarəsi,  BŞLGBİ-nin Proqnoz göstəricilərinin icrasına nəzarət  idarəsi, ƏVBİ-nin və ƏVİ-nin İqtisadi təhlil və büdcə proqnozlarının icrasına nəzarət  şöbələri,

-

-

Tam elektronlaşıb

(bax 5.21-e nömrəli xidmətə)

5.21-e.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat formasının qəbul edilməsi

 

 

 

- Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 16.8-ci, 67.16-cı maddələri

- İN-nin Kollegiyasının 28.04.2020-ci il tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat forması”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

İqtisadi təhlil və proqnozların icrasına nəzarət baş idarəsi, Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- məlumat formasının qəbul edilməsi barədə bildiriş

Tam elektronlaşıb

6.

DİGƏR ELEKTRON XİDMƏTLƏR

6.1-e-m

Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması

- Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 175-ci maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 30.12.2007-ci il tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron qaimə-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları”

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.3-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilә tәsdiq edilmiş “Vahid depozit hesabı vasitəsi ilә ƏDV üzrә elektron ödənişlərin

vә әvәzlәşməlәrin aparılması” elektron xidməti üzrә inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

-digər vergi ödəyicisinin ƏDV sub-uçot hesabına köçürmə  dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- dövlət büdcəsinə ödəniş iş günü saat 11:30-dək proqram təminatında təsdiq edildikdə  həmin gün

 

- saat 11:30-dan sonra və ya qeyri-iş günündə proqram təminatında təsdiq edildikdə

növbəti iş günü

Köçürmənin aparılması haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

6.2-e-m

Vergi və digər büdcə daxilolmalarının, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının internet vasitəsi ilə ödənilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

 

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.8-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet vasitəsilə ödənilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil və proqnozların icrasına nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Mədaxil qəbzi

Tam elektronlaşıb

 

6.3-e.

“Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış”ın təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 151-ci maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.60-cı bəndi

- VN Kollegiyasının 22.04.2014-cü tarixli 1417050000002400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış”ın təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin  Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- “Cari vergi ödəmələrinin

hesablanması haqqında Arayış”ın qəbul edilməsi haqqında bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

6.4-e.

AR-da kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı

haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya hüquqi şəxsin ləğv

edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk

məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq

edən sənədin verilməsi

- gücləndirilmiş elektron imza

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- AR Prezidentinin 27.12.2013-cü il tarixli 62 nömrəli Fərmanının 3.1-ci bəndi

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.59-cu bəndi

- VN Kollegiyasının 22.04.2014-cü tarixli 1417050000002400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “AR-da kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq

edən sənədin verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi, Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi və Media və kommunikasiya idarəsi

 

-müraciətin qəbulu dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

 

-dərcolunma faktını təsdiq

edən sənədin verilməsi ”Vergilər” qəzetində

məlumat dərc edildiyi gün

 

 

 

dәrcolunma faktını təsdiq edən sənəd

 

Tam elektronlaşıb

 

6.5-e-m

DVX-ə göndərilmiş müraciətlərin, sorğuların və məktubların

icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- “İnformasiya əldə etmək

haqqında” Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.35-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “VN-nə göndərilmiş müraciətlərin, sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Sənədlərlə iş və icra intizamına nəzarət (Katiblik) baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

 

Müraciət etmiş şəxslər DVX-ə göndərdiyi müraciətin icra vəziyyəti barədə məlumatı onlayn rejimdə əldə  edir

Tam elektronlaşıb

 

6.6-e.

Satınalmalar üzrə məlumatların onlayn təqdim edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- “Dövlət satınalmaları haqqında” 14.07.2023-cü il tarixli 988-VIQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.36-cı bəndi

- DVX Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Satınalmalar üzrə məlumatların onlayn təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil və proqnozların icrasına nəzarət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Tender məlumatlarının göndərilməsini təsdiqləyən Bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

6.7-e-m

Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi

 

 

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinin “Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi” altbölməsinə daxil olması)

- VM-nin 24 və 30-cu maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.44-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi" elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

 

 

Tam elektronlaşıb

 

6.8-e-m

Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi

 

 

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinin “Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi” altbölməsinə daxil olması)

- VM-nin 24 və 30-cu maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunun 18-ci maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.45-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri  məlumatlarının

verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

 

Tam elektronlaşıb

 

6.9-e-m

ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi

 

 

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinin “ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi” altbölməsinə daxil olması)

- VM-nin 24 və 30.2.7-ci maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.46-cı bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

Tam elektronlaşıb

 

6.10-e.

İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi

 

 

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinin “İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi” altbölməsinə daxil olması)

- VM-nin 24 və 30-cu maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.43-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə

məlumatların verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Vergi risklərinin idarə edilməsi baş idarəsi,

 Media və kommunikasiya idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

Tam elektronlaşıb

 

6.11-e-m

Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinin “Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi” altbölməsinə daxil olması)

- VM-nin 24-cü maddəsi

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.41-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi”

elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının İqtisadi təhlil və proqnozların icrasına nəzarət baş idarəsi, Media və kommunikasiya idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

 

Tam elektronlaşıb

 

6.12-e-m

Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması

 

-

- MM-nin 50.2 və 50.3-cu maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.47-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsi

və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

Tam elektronlaşıb

 

6.13-e.

Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab

 

 

Sənəd tələb olunmur

(müraciət edənin soyadı, adı, atasının adı, elektron poçt ünvanı, yaşadığı şəhər (rayon), ünvanı və ya işlədiyi yer, telefonu, e-mail, VÖEN (olduqda) qeyd olunmalıdır)

- VM-nin 15-ci və 24-cü maddələri

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.54-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin

Media və kommunikasiya idarəsi

 

- 15 iş günü

 

- əlavə araşdırılma tələb edilərsə 30 iş günü

 

- cavab

(DVX-in rəsmi internet səhifəsinin “Sual-cavab” bölməsində yerləşdirilir)

Tam elektronlaşıb

 

6.14-e.

DVX-yə müraciət

 

Sənəd tələb olunmur

(müraciət edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, doğum tarixi, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı qeyd olunmalıdır.

 

Qeyd: Vergi orqanlarının qərarlarından şikayət məktubunda əlavə olaraq şikayət olunan qərarın tarixi, nömrəsi və mübahisələndirilən məbləğ qeyd olunmalıdır)

-VM-nin 63-cü maddəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanunun 1, 6-10, 12 və 14-cü maddələri

- “İnzibati icraat haqqında” 21.10.2005-ci il tarixli 1036-IIQ  nömrəli Qanun

- “Korrupsiyaya qarşı

mübarizə haqqında” 13.01.2004-cü il tarixli 580-IIQ nömrəli Qanunun 4.1-ci  maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.20 və 3.0.24-cü yarımbəndləri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.55-ci bəndi

 

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Sənədlərlə iş və icra intizamına nəzarət (Katiblik) baş idarəsi, Media və kommunikasiya idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

-Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanuna əsasən baxıldıqda 15 iş günündən 30 iş gününədək (Qanunda müəyyən edilmiş hallarda 30 iş günü uzadıla bilər)

Vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətlər üzrə 30 iş günü (şikayət üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların müəyyən olunması üçün artıq müddət tələb olunduğu hallarda bu müddət bir dəfə 30 iş günü uzadıla bilər.)

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər üzrə -  20 iş günü  (əlavə materiallar tələb etmək, yaxud başqa tədbirlər görmək lazım gəldiyi hallarda bu müddət daha 10 iş günü  uzadıla bilər)

- rəsmi cavab məktubu

 

Tam elektronlaşıb

 

6.15-e.

Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər hüquqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi

 

 

 

Sənəd tələb olunmur

(müraciət edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, doğum tarixi, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı qeyd olunmalıdır)

-VM-nin 63-cü maddəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanunun 1, 6-10, 12 və 14-cü maddələri

- “İnzibati icraat haqqında” 21.10.2005-ci il tarixli 1036-IIQ nömrəli Qanun

- “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanunun  4.1-ci  maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.20-ci və 3.0.24-cü yarımbəndləri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.37-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 30.07.2015-ci il tarixli 1517050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər hüquqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Sənədlərlə iş və icra intizamına nəzarət (Katiblik) baş idarəsi, Daxili təhlükəsizlik baş idarəsi,

Media və kommunikasiya idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanuna əsasən baxıldıqda 15 iş günündən 30 iş gününədək (Qanunda müəyyən edilmiş hallarda 30 iş günü uzadıla bilər)

 Vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətlər üzrə 30 iş günü (şikayət üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların müəyyən olunması üçün artıq müddət tələb olunduğu hallarda bu müddət bir dəfə 30 iş günü uzadıla bilər.)

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər üzrə -  20 iş günü  (əlavə materiallar tələb etmək, yaxud başqa tədbirlər görmək lazım gəldiyi hallarda bu müddət daha 10 iş günü  uzadıla bilər)

- rəsmi cavab məktubu

 

Tam elektronlaşıb

 

 

6.16-e.

Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi

 

 

Sənəd tələb olunmur

(müraciət edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, doğum tarixi, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı qeyd olunmalıdır)

-VM-nin 63-cü maddəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanunun 1, 6-8, 10, 12 və 14-cü maddələri

- “İnzibati icraat haqqında” 21.10.2005-ci il tarixli 1036-IIQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.20-ci və 3.0.24-cü yarımbəndləri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.38-ci bəndi

- VN-nin 09.12.2015-ci il tarixli 1517040101840800 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanları əməkdaşlarının etik davranış Qaydaları”

- VN Kollegiyasının 30.07.2015-ci il tarixli 1517050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Vergi orqanı  əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Sənədlərlə iş və icra intizamına nəzarət (Katiblik) baş idarəsi, İnsan resursları baş idarəsi,  Media və kommunikasiya idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanuna əsasən baxıldıqda 15 iş günündən 30 iş gününədək (Qanunda müəyyən edilmiş hallarda 30 iş günü uzadıla bilər)

 Vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətlər üzrə 30 iş günü (şikayət üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların müəyyən olunması üçün artıq müddət tələb olunduğu hallarda bu müddət bir dəfə 30 iş günü uzadıla bilər.)

- rəsmi cavab məktubu

 

Tam elektronlaşıb

 

 

6.17-e.

Vətəndaşların vergi orqanlarında qəbula yazılması

Sənəd tələb olunmur

(müraciət edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, doğum tarixi, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı qeyd olunmalıdır)

- “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanunun 11-ci, 12-ci və 14-cü maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.19 və 3.0.20-ci yarımbəndləri

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.40-cı bəndi

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Sənədlərlə iş və icra intizamına nəzarət (Katiblik) baş idarəsi, Media və kommunikasiya idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

qəbulun həyata keçirilmə tarixi

vətəndaşın formanı doldurduğu zaman qəbul üçün seçdiyi tarix ilə tənzimlənir

-

Tam elektronlaşıb

 

 

6.18-e.

Vergi orqanlarında vakant vəzifələr üzrə qeydə alınmış namizədlər barədə statistik məlumatların verilməsi

 

 

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinin “Vergi orqanlarında vakant vəzifələr üzrə qeydə alınmış namizədlər barədə statistik məlumatların verilməsi” altbölməsinə daxil olması*)

 

Qeyd: * xidmət yalnız sənəd qəbulu dövründə aktiv olur.

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 15.04.2005-ci il tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin

müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə”

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.57-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Vergi orqanlarında vakant vəzifələr üzrə qeydə alınmış namizədlər barədə

statistik məlumatların verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi ( https://tqdk.e-taxes.gov.az)

 

 

DVX-nin Aparatının İnsan resursları baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

Tam elektronlaşıb

 

 

6.19-e.

Vergi orqanlarına xidmətə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

 

 

- Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az) yerləşdirilmiş elanda qeyd olunan elektron ərizə forması doldurulmalıdır (Ərizəyə daxil olmaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və FİN-kodu qeyd olunmalıdır)

- Müsabiqə Komissiyasının qərarına əsasən müvafiq sənədlərin surətləri tələb oluna bilər.

 

Qeyd: xidmət yalnız sənəd qəbulu dövründə aktiv olur.

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- AR Prezidentinin 15.04.2005-ci il tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin

müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə”

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.56-cı bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarına xidmətə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi ( https://tqdk.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının İnsan resursları baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

10 iş günü

 Müraciət edənin müsabiqədə iştirakla bağlı qoyulan tələblərə uyğunluğunun qabaqcadan müəyyən edilməsi məqsədilə aparılan ilkin yoxlamanın nəticəsi barədə məlumat (müraciət edənin elektron poçt ünvanına göndərilir)

Tam elektronlaşıb

 

 

6.20-e-m

Vergi kalkulyatoru

 

 

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinin “Vergi kalkulyatoru” altbölməsinə daxil olması)

- VM-nin 24-cü maddəsi

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.42-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Vergi kalkulyatoru” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi və Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

Tam elektronlaşıb

 

 

6.21-e-m

Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi

 

Sənəd tələb olunmur

(İN-nin  Çağrı Mərkəzinə (195) və ya www.taxes.gov.az saytına müraciət və VÖEN-in daxil edilməsi)

 

- VM-nin 24 və 30.2.5-ci maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.51-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az), İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi və Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

 

 

Tam elektronlaşıb

 

 

6.22.1-e.

SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması

 

(abunəçilər üçün)

 

Sənəd tələb olunmur

(xidmətdən istifadə etmək üçün mobil telefondan *195*istifadəçi kodu*şifrə#yes yığmaqla nömrə qeydiyyatdan keçirilməlidir. Abunə olmaq üçün start (bir nömrədən bir neçə vergi ödəyicisi (VÖEN) qeydiyyatdan keçirildikdə müvafiq VÖEN və start) yazılıb 8195 nömrəsinə SMS göndərilməlidir)

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.52-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Çağrı Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

-

DVX-nin Aparatının  Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

məlumatlar əməliyyatın həyata keçirildiyi gündən sonrakı gün

 

 

 

Tam elektronlaşıb

 

 

6.22.2-e.

SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması

 

(abunəçi olmayanlar üçün)

 

Sənəd tələb olunmur

(xidmətdən istifadə etmək üçün mobil telefondan *195*istifadəçi kodu*şifrə#yes yığmaqla nömrə qeydiyyatdan keçirilməlidir. Xidmətdən istifadə etmək üçün nömrə qeydiyyatdan keçirildikdən sonra 8195-ə SMS göndərilməlidir)

 

 

- VM-nin 24-cü maddəsi

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.52-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

 “Çağrı Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

-

DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

dərhal (əvvəlki günün məlumatları)

 

Tam elektronlaşıb

 

 

6.23-e.

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin təqdim edilməsi

(I, II və III rüblər üzrə)

Asan İmza və İstifadəçi İD

- VM-nin 16 və 72-ci maddələri

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanun

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.61-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 30.07.2015-ci il tarixli 1517050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Çağrı Mərkəzi vasitəsilə “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi, İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

və DVX-nin Aparatının Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal

(ASAN imza vasitəsilə əməliyyatların təsdiqlənməsi və sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- bəyannamənin göndərilməsi barədə vergi ödəyicisinin mobil telefonuna SMS-in göndərilməsi

Qismən elektronlaşıb

 

 

6.24-e-m

Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi

Sənəd tələb olunmur

- VM-nin 24 və 30.2.5-ci maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.65-ci bəndi

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi,

Sənədlərlə iş və icra intizamına nəzarət (Katiblik) baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

Tam elektronlaşıb

 

6.25-e-m

Digər vergi ödəyicisinə onlayn müraciət

 

 

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

-

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

-

Tam elektronlaşıb

 

6.26-e.

Asan imza istifadəçi İD-sinin dəyişdirilməsi

Sənəd tələb olunmur

(www.asanimza.az saytına və ya İN-nin Çağrı Mərkəzinə (195) müraciət)

- “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 09.03.2004-cü il tarixli 602-IIQ nömrəli Qanunu

- AR Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəli “Dövlət orqanlarının və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanının 2 və 2-1-ci hissələri

- NK-nın 24.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və AR-nın Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 7.63-cü bəndi

- VN Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Asan imza istifadəçi İD-sinin dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati

reqlament”

www.asanimza.az,  İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi, İN-nin Çağrı Mərkəzi (195)

3-5 dəqiqə

İstifadəçi İD-sinin dəyişdirilməsi (İN-nin Çağrı Mərkəzi (195) vasitəsilə edildikdə əlavə olaraq SMS-nin göndərilməsi)

Qismən elektronlaşıb

 

6.27-e.

Elektron qaimə-fakturanın qəbulu

Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 71-1-ci maddəsi

- AR NK-nin 02.02.2021-ci il tarixli 26 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”

 

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az və https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının  Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi  və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

Dərhal

 

Tam elektronlaşıb

 

6.28-e.

Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən AR-nın ərazisində pərakəndə ticarət,  ictimai iaşə və tibb fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla) və göstərilən xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması

-

- VM-nin 165.5-ci maddəsi

- AR Prezidentinin 21.03.2020-ci il tarixli 969 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən AR-nın ərazisində pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və tibb fəaliyyəti göstərən, o cümlədən özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla) və xidmətlərə, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilər daxilində yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxanalar (hotellər) tərəfindən göstərilən gecələmə və qalma xidmətlərinə görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması Qaydası”

 

 

edvgerial.az

DVX-nin Aparatının  İqtisadi təhlil və proqnozların icrasına nəzarət baş idarəsi, Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi və

“Kapital bank” ASC və “Beynəlxalq Bank” ASC

30 gün

 

Tam elektronlaşıb

 

6.29-e-m

Onlayn növbəyə yazılma

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.e-taxes.gov.az internet səhifəsinin “Onlayn növbə” bölməsinin “Növbəyə yazılmaq” bölməsinə daxil olması

VN-nin 05.05.2020-ci il tarixli 2017030007594500 nömrəli xidməti məktubu ilə təsdiq edilmiş “Onlayn növbəyə yazılma və Onlayn növbənin ləğvi edilməsi elektron xidmətləri üzrə istifadəçi Təlimatı”

DVX-nin İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

“Onlayn növbə üçün müraciətin təsdiqlənməsi barədə Bildiriş”

Tam elektronlaşıb

 

6.30-e

Onlayn növbənin dəyişdirilməsi

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.e-taxes.gov.az internet səhifəsinin “Onlayn növbə” bölməsinin “Növbəyə yazılmaq” bölməsinə daxil olması

VN-nin 05.05.2020-ci il tarixli 2017030007594500 nömrəli xidməti məktubu ilə təsdiq edilmiş “Onlayn növbəyə yazılma və Onlayn növbənin ləğvi edilməsi elektron xidmətləri üzrə istifadəçi Təlimatı”

DVX-nin İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi və Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

“Onlayn növbə üçün müraciətin təsdiqlənməsi barədə Bildiriş”

Tam elektronlaşıb

 

6.31-e

 

 

 

 

Riskli vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi

 

Sənəd tələb olunmur

(DVX-nin www.taxes.gov.az internet səhifəsinin və www.e-taxes.gov.az internet səhifəsinin “Riskli vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi” bölməsinə daxil olması)

 

 

- VM-nin 13.2.82-ci və 30.2.9-cu maddələri

- “İnformasiya əldə etmək  haqqında” 30.09.2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunun 10-cu maddəsi

NK-nin 28.07.2020-cil tarixli 265 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların Meyarları”

- VN-nin 24.01.2020-ci il tarixli 1917040101761200 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi hesab edilməsi barədə” və “Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyiciləri siyahısından çıxarılması barədə” Qərarları

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Vergi risklərinin idarə edilməsi baş idarəsi

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal (sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

- Daxil edilən VÖEN-nin riskli vergi ödəyiciləri siyahısında olması barədə məlumat

Tam elektronlaşıb

 

 

6.32-e

İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməsi haqqında məlumat formasının  qəbul edilməsi

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 218.1.2-ci və

218.2-ci maddələri

 

 

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi və

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı  baş idarəsi

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Məlumat formasının  qəbul edilməsi haqqında bildiriş

 

Tam elektronlaşıb

 

6.33-e-m

İstehsal olunan məhsulun vahidinə tələb olunan xammal və material sərfi normaları barədə məlumat forması

- Gücləndirilmiş elektron imza

- VM-nin 16.1.4-2-ci, 57.3-cü maddələri

- İN-nin 29.03.2022-ci il tarixli 7 nömrəli Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstehsal olunan məhsulun vahidinə tələb olunan xammal və material sərfi normaları barədə məlumat forması”

İnternet Vergi İdarəsi (https://new.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi və Vergi auditi baş idarəsi

 

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Məlumat formasının vergi orqanına göndərilməsinə dair bildiriş

Tam elektronlaşıb

 

6.34-e

Vergi ödəyicisinin debitor və kreditor borcları haqqında

məlumat forması

- Gücləndirilmiş elektron imza

 

 

- VM-nin 16.10-cu, 57.6-cı maddələri

-DVX-nin 22.02.2022-ci il tarixli

 2217040100146400 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin debitor və kreditor borcları haqqında

məlumat forması”

İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının

Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsi və

Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsi

 

Dərhal

(sistem tərəfindən emal müddəti nəzərə alınmaqla)

Məlumat formasının vergi orqanına göndərilməsinə dair bildiriş

 

Tam elektronlaşıb

 

7.

MƏLUMATLANDIRMA XİDMƏTLƏRİ

 

7.1.

DVX-nin www.taxes.  gov.az rəsmi internet saytı vasitəsilə vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması

Sənəd tələb olunmur

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin  Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

DVX-nin rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az)

DVX-nin Aparatının Media və kommunikasiya idarəsi

-

-

Tam elektronlaşıb

 

 

7.2.

Sosial şəbəkələrdə DVX-nin rəsmi səhifələri vasitəsilə vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması

 

Sənəd tələb olunmur

- AR Prezidentinin 12.05.2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AR DVX-nin  Əsasnaməsi”nin 3.0.23-cü yarımbəndi

 

Facebook sosial şəbəkəsində -www.facebook.com/vergiler,

İnstaqram sosial şəbəkəsində - instagram.com/vergi.gov.az, Twitter sosial şəbəkəsində -

twitter.com/vergiler, Youtube.com video hostinq serverində www.youtube.com/vergilernazirliyi səhifələri

DVX-nin Aparatının Media və kommunikasiya idarəsi

-

-

Tam elektronlaşıb

 

 

7.3.

Vergi ödəyiciləri ilə görüşlərin keçirilməsi

 

 

Sənəd tələb olunmur

 

- VM-nin 24-cü maddəsi

- VN-nin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında xidmət kanallarından istifadə Qaydaları”

-

vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

-

-

-

 

 

7.4.

DVX-nin elektron xidmətlərinin tətbiqi ilə bağlı köməkliyin göstərilməsi

 

- Zərurət olduqda vergi şəhadətnaməsi və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, etibarnamə (hüquqi və ya digər fiziki şəxsi təmsil etdiyi halda (qanuni təmsilçisi istisna olmaqla)

- VM-nin 24-cü maddəsi

- İN-nin 25.11.2022-ci il tarixli F-179 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İN-nin xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkilinə dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”

 

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzində yalnız MGBİ-nin vergi ödəyiciləri üçün),  ünvanlı xidmət zamanı

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

Dərhal (növbə üzrə)

 

-

-

 

 

7.5.

Şifahi xidmətlərin göstərilməsi

 

- Zərurət olduqda vergi şəhadətnaməsi və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, etibarnamə (hüquqi və ya digər fiziki şəxsi təmsil etdiyi halda (qanuni təmsilçisi istisna olmaqla)

- VM-nin 24-cü maddəsi

- İN-nin 25.11.2022-ci il tarixli F-179 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İN-nin xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkilinə dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”

 

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzində yalnız MGBİ-nin vergi ödəyiciləri üçün),  ünvanlı xidmət zamanı

Naxçıvan MR DVX-nin ƏVİ-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri

Dərhal  (növbə üzrə)

 

 

-

-

 

 

7.6.

Ünvanlı xidmətin göstərilməsi

Sərbəst formada əsaslandırılmış müraciət ərizəsi

- VM-nin 24-cü maddəsi

- VN-nin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında xidmət kanallarından istifadə Qaydaları”

Vergi ödəyicilərinin faktiki və ya hüquqi ünvanı

Vergi orqanlarının vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları

- 30  gün ərzində

-

Qismən elektronlaşıb

 

7.7.

Vətəndaşların, o cümlədən vergi ödəyicilərinin DVX-nin fəaliyyəti ilə bağlı olan və xidmətlərin vahid standartı ilə əhatə olunmayan digər məsələlər barədə müraciətlərinin qəbulu

Sərbəst formada əsaslandırılmış müraciət ərizəsi (vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində müraciət vərəqəsi tərtib edildikdə tələb olunmur)

- VM-nin 24-cü və 63-cü maddələri

- İN-nin 25.11.2022-ci il tarixli F-179 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İN-nin xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkilinə dair Metodiki Göstəriş”

- VN-nin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”

 

ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri (MGBİ-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGBİ-nin ödəyiciləri üçün), ünvanlı xidmət zamanı

DVX-nin Aparatının və DVX-nin strukturuna daxil olan qurumların aidiyyəti struktur bölməsi

 

-“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanuna əsasən baxıldıqda 15 iş günündən 30 iş gününədək (Qanunda müəyyən edilmiş hallarda 30 iş günü uzadıla bilər)

 Vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətlər üzrə 30 iş günü (şikayət üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların müəyyən olunması üçün artıq müddət tələb olunduğu hallarda bu müddət bir dəfə 30 iş günü uzadıla bilər.)

 

Müraciətə baxılması barədə cavab məktubu

Qismən elektronlaşıb

 

QEYD:

* İstinad olunan sənədlərdə onlara edilmiş əlavə və dəyişikliklər nəzərə alınmışdır.

1. kodunda “e” hərfi mövcud olan xidmətlər elektron xidmətlərə, “p” hərfi proaktiv şəkildə göstərilən xidmətlərə, “e-m” hərfləri elektron formada göstərilən, eyni zamanda mobil tətbiq vasitəsi ilə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan xidmətlərə aiddir.

2. Müraciət nümayəndə tərəfindən edildikdə nümayəndənin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə (qeydiyyatda olan hüquqi şəxslərə münasibətdə hüquqi şəxsin rəhbərinin imzası və möhürü ilə, fiziki şəxslərə münasibətdə “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü fəslinə uyğun olaraq təsdiq edilən etibarnamələr, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq proqram təminatı vasitəsi ilə həqiqiliyi yoxlanılmış barkoda və (və ya) QR-koda malik etibarnamələrin, “Mobil notariat” tətbiqi vasitəsi ilə elektron qaydada rəsmiləşdirilmiş etibarnamələrin elektron surəti, notariat ofisləri olmayan yaşayış məntəqələrində yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri tərəfindən təsdiq edilən etibarnamələr) və şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd təqdim edilir (xidmət mərkəzlərində proqram təminatı vasitəsilə müraciət edən şəxsin kimliyini müəyyən etmək mümkün olduqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd tələb olunmur). Etibarnaməyə baxış keçirilməklə və ya elektron qaydada həqiqiliyi yoxlanılmaqla etibarnamənin surəti sənədlərə əlavə edilir, “Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar” sütununda qeyd edildiyi hallarda isə etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti təhvil verilməlidir (elektron qaydada rəsmiləşdirilmiş etibarnamələr istisna olmaqla). Müraciət edən nümayəndə hüquqi şəxsə münasibətdə rəhbər və ya muzdlu işçisi olmadıqda əlavə olaraq həmin hüquqi şəxs ilə bağlanmış müvafiq müqaviləni, fiziki şəxsə münasibətdə muzdlu işçisi və ya ailə üzvü olmadıqda əlavə olaraq həmin fiziki şəxs ilə bağlanmış müvafiq müqaviləni təqdim etməlidir.

3. Möhürlə təsdiq edilməsi tələb olunan ərizə və digər sənədlər hüquqi şəxsin rəhbəri tərəfindən imzalandıqda möhürlə təsdiq edilməlidir, səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən imzalandıqda möhürlə təsdiq edilməsi tələb olunmur.

4. “Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar” sütununda sənədin surəti qeyd edildiyi halda sənədin əsli baxış keçirilməsi üçün təqdim edilməlidir (elektron qaydada həqiqiliyi yoxlanılan sənədlər istisna olmaqla).

5. İlkin qeydiyyat zamanı kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizə qurumun təsisçisi (bir neçə təsisçi olduqda bütün təsisçilər) və qanuni təmsilçisi (qanuni təmsilçilər) tərəfindən və ya onun (onların) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır və notariat qaydasında təsdiq olunduqdan sonra onun (onların) və yaxud vəkil edilmiş şəxs tərəfindən müvafiq vergi orqanına təqdim edilir.

6.  Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin rəhbər dəyişikliyi ilə bağlı müraciət edildikdə, müvafiq ərizə yeni təyin olunmuş rəhbər tərəfindən imzalanıb möhürlənməli, onun və ya vəkil edilmiş şəxs tərəfindən təqdim edilməlidir (vəkil edilmiş şəxsə təyin olunan yeni rəhbər tərəfindən notariat qaydasında etibarnamə verilməlidir).

7. Kommersiya qurumunun və ya publik hüquqi şəxsin digər qeydiyyat məlumatlarında olan dəyişikliklər ilə bağlı müraciət edildikdə (rəhbər dəyişikliyi istisna olmaqla), müvafiq ərizə təsisçilər və ya onlardan biri, rəhbər və ya vəkil edilmiş şəxs tərəfindən imzalanır və vergi orqanına təqdim edilir.

8. Ünvanlı xidmət zamanı vergi ödəyicisindən ərizə və digər sənədlər tələb olunan standart formalara uyğun qaydada təqdim edildiyi zaman qəbul edilir.

9. Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu ilə bağlı ərizələrin qəbulu və emalı zamanı yaranacaq uyğunsuzluqlarla əlaqədar “Vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair Metodiki Göstəriş”ə və “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”a uyğun işlər aparılır.

10. Təsərrüfat subyekti (obyekti) olan vergi ödəyicilərinin ünvan dəyişikliyi VN Kollegiyasının 20.08.2019-cu il tarixli 1917050000012100 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti (obyekti) üzrə yenidən uçota alınması Qaydası” ilə tənzimlənir.

11. Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində vergi ödəyicilərinə təhvil verilməsi nəzərdə tutulan hazır sənədlər “Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları” ilə müəyyən edilmiş icra müddətindən 1 iş günü əvvəl həmin mərkəzlərə çatdırılmalıdır.

12. “Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları”nda yuxarıda qeyd olunanlardan asılı olmayaraq vergi orqanının hərəkət və hərəkətsizliyi səbəbindən vergi ödəyicisi əlavə hərəkətlər etməlidirsə, bu halda aşağıdakı prinsiplər əsas götürülür:

12.1. Vergi ödəyicisindən hər hansı bir əməliyyat üçün əlavə sənədlər istənilən zaman həmin sənədlər vergi orqanında olduqda əlavə olaraq istənilməməli, vergi orqanında olmadıqda isə sənədlər ya elektron formada istənilməli ya da respublika daxilində vergi ödəyicisinin münasib bildiyi yerdə ondan təhvil alınmalıdır. 

12.2. Hər hansı hərəkətin yerinə yetirilməsi üçün əlavə maliyyə vəsaiti tələb olunduqda, bu maliyyələşmə vergi orqanı tərəfindən təmin edilməlidir.

12.3. Vergi ödəyicisinin vergi orqanından təhvil almalı olduğu hər hansı sənəd vergi ödəyicisinə respublika daxilində onun istədiyi yerdə təqdim edilməlidir.

13. “Rəqəmsal əl imzası” avadanlığı tətbiq olunduğu vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində tərtib edilən sənədlər həmin avadanlıq vasitəsilə imzalanıb təqdim olunmalıdır.

14. Poçt vasitəsilə daxil olmuş sənədlər ünvanlandığı vergi orqanının Sənədlərlə iş və vətəndaş müraciətlərinə baxılması strukturları/dəftərxana və arxiv işləri üzrə məsul şəxs tərəfindən qəbul edilir, mahiyyəti üzrə araşdırılaraq aidiyyəti üzrə yönləndirilir və müvafiq normativ sənədlərə uyğun olaraq icra edilir.

15. Gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiqlənmiş sənədlərin həqiqiliyinin yoxlanılması üçün xidmətin nəticəsində təqdim edilən sənədlər QR-kodları və təhlükəsizlik kodları ilə təmin edilməlidir.