Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Ekspert və mütəxəssis rəyinin alınması

Satınalan təşkilatın adı Qalibin adı Podratçı VÖEN Malların (işlərin/xidmətlərin) adı Lotun adı Məbləğ Dərc edilmə tarixi Başlama tarixi Bitmə tarixi
12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Palatası “Azərekspertiza ” Birliyi 1700243031 Ekspert və mütəxəssis rəyinin alınması LOT-1: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı kontraktın (müqavilənin,standartların,digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq) Daş Karxanalarında,Un dəyirmanlarında və Tekistil işlərində əmtəənin məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin, keyfiyyəyin itirilməsi nəzərə alınmaqla sığortaçıya dəyən zərərin, daşınar, daşınmaz əmlakın və malların qiymətləndirilməsi, alqı-satqı və girov səhmləşdirmə məqsədilə girov qoyulmuş əmlakın bazar qiymətinin müəyyən edilməsi, girov qoyulan əmlakın- malların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin və dəyərinin təyin edilməsi məqsədilə ekspert və mütəxəsis rəyininin verilməsi üçün.
LOT-2: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı kontraktın (müqavilənin, standartların, digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq) İcarə, daşınar, daşınmaz əmlakın, Sement Beton istrehsalı və malların bazar qiymətlərinə uyğun olaraq alış və satış qiymətlərinin dəyərinin təyin edilməsi məqsədilə ekspert və mütəxəsis rəyininin verilməsi üçün.Ekspert və mütəxəıssis rəyinin alınması

4800 AZN

4500 AZN

04.09.2020 10.08.2020 10.08.2021