Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının əsas server otağında yanğından mühafizə avadanlıqlarına texniki xidmətlərin göstərilməsinin satın alınması Kotirovka sorğusu

Satınalan təşkilatın adı:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

Kotirovka sorğusu haqqında:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ Avadanlığın tərkib hissələrinin (Texnoloji hissədə-Boru kəmərlərində, suvarma kanallarında, bağlayıcı armaturda, yanğın söndürən maddə və sıxılmış hava ilə dolu balonlarda, manometrlərdə, paylayıcı qurğularda və s.; Siqnalizasiya hissəsində-Qəbul-sınaq cihazlarında, (qurğularda), şleyf siqnalizasiyada, xəbərverən qurğularda və s.) mexaniki xəsarətin, çirkin olmamasına, bərkidilmə möhkəmliyinin və plombların mövcudluğununa dair xarici baxışın keçirilməsi Bağlayıcı armaturda, sövqedici şəbəkədə və buraxılış balonlarında təzyiqin işçi vəziyyətinə nəzarət edilməsi Əsas və ehtiyat mənbələrinin təchiz edilməsinə nəzarət edilməsi, ehtiyatdan işlək rejimə avtomatik keçmənin yoxlanılması Avadanlığın tərkib hissələrinin (texnoloji hissəsinin, elektrotexnika hissəsinin, siqnalizasiya hissəsinin) iş qabiliyyətinin yoxlanılması Avadanlığın əl (yerli, distant) və avtomatik rejimlərdə iş qabiliyyətinin yoxlanılması KİP-in metrolojı yoxlanılması Qoruyucu və işçi torpaqlanmanın müqavimətinin ölçülməsi Elektrik xətlərin izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi Təzyiq altında işləyən avadanlığın tərkib hissələrinin texniki müayinəsi, məhlul ilə yuyulması və təmizlənməsi Yanğın xəbərverici sisteminə (detektorlara və mərkəzi panellərə) texniki xidmətin göstərilməsi (Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatı, Baş İdarələr, Ərazi Vergi İdarələri) Yanğınsöndürən balonlarında olan yanğınsöndürən maddənin miqdarına nəzarət edilməsi kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir. Maraqlanan təşkilatlar +994124038791 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 14.04.2021 11:41 - 20.04.2021 18:00 tarixinədək qəbul olunur

Ünvan: AZ1073, Bakı şəhəri Landau 16

Telefon nömrəsi: +994124038791

E-mail: office@taxes.gov.az; gulbaxar.qasimova@taxes.gov.az