Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Yanğın siqnalizasiya sisteminin quraşdırılması, Ekspert və mütəxəssis rəyinin alınması, A4 formatda kağız daşıyıcılarda olan sənədlərin kitab şəklində tikilməsi

ID Satın alınacaq malların/işlərin/xidmətlərin adı Miqdarı Ölçüsü Yer Müddət Satınalma üsulu
1 Yanğın siqnalizasiya sisteminin quraşdırılması 1 kq Quba şəhəri 3 ay Kotirovka sorğusu
2 Ekspert və mütəxəssis rəyinin alınması 26 kq Quba şəhəri 2 ay Kotirovka sorğusu
3 A4 formatda kağız daşıyıcılarda olan sənədlərin kitab şəklində tikilməsi 531 kq Quba şəhəri 2 ay Kotirovka sorğusu