Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman işçilərə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hesablanırmı?

Müəssisə ləğv edildiyi üçün işçilərin əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman işçilərə ödəniləcək müavinətdən gəlir vergisi hesablanırmı?