Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin cari təmiri işlərinin yerinə yetirilməsinin və bununla bağlı tələb olunan mal-materialların satın alınması.

Satınalan təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1300204521

Satınalan təşkilatın ünvanı: AZ1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, Heydər Əliyev prospekti 155

Tender predmeti: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin cari təmiri işlərinin yerinə yetirilməsinin və bununla bağlı tələb olunan mal-materialların satın alınması.

Musabiqənin adı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin cari təmiri işlərinin yerinə yetirilməsinin və bununla bağlı tələb olunan mal-materialların satın alınması.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin cari təmiri işlərinin yerinə yetirilməsinin və bununla bağlı tələb olunan mal-materialların satın alınması.

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1 Hava süzgəci Audi A8 (2014) 5 ədəd
2 Yağ süzgəci Audi A8 (2014) 16 ədəd
3 Kondisioner süzgəci Audi A8 (2014) 5 ədəd
4 Əyləc üzliklərin datçiki Audi A8 (2014) 3 dəst
5 Qabağ sağ ling Audi A8 (2014) 2 ədəd
6 Qabağ sol ling Audi A8 (2014) 2 ədəd
7 Qabağ üst qol Audi A8 (2014) 1 ədəd
8 Arxa üst qol Audi A8 (2014) 1 ədəd
9 Qabağ almacıq Audi A8 (2014) 2 ədəd
10 Qabağ ucluq Audi A8 (2014) 2 ədəd
11 Yanacaq nasosun relesi Audi A8 (2014) 1 ədəd
12 Yanacaq nasosun araqatı Audi A8 (2014) 1 ədəd
13 Yanacaq süzgəci Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
14 Hava süzgəci Honda Accord (2011-2015) 10 ədəd
15 Yağ süzgəci Honda Accord (2011-2015) 20 ədəd
16 Kondisioner süzgəci Honda Accord (2011-2015) 10 ədəd
17 Qabaq əyləc Honda Accord (2011-2015) 6 dəst
18 Arxa əyləc Honda Accord (2011-2015) 6 dəst
19 Starterin arxa relesi Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
20 Şam Honda Accord (2011-2015) 16 ədəd
21 Sürətlər qutusunun süzgəci Honda Accord (2011-2015) 3 ədəd
22 Lampa (ksenon) Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
23 Lampa (sadə) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
24 Razval vtulkası Honda Accord (2011-2015) 2 dəst
25 Taramlayıcı çarx Honda Accord (2011-2015) 1 dəst
26 Stabilizatorun rezinləri (qabağ) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
27 Stabilizatorun rezinləri (arxa) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
28 Şaravoy (almaçıq) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
29 Generatorun kəməri Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
30 Sürətlər qutusunun yastığı Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
31 Mühərrikin yastığı Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
32 Mühərrikin üst qapağın araqatı Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
33 Mühərrikin qabaq salniki Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
34 Mühərrikin arxa salniki Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
35 Arxa amartizator Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
36 Qabaq amartizator Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
37 Arxa amartizatorun dirəklərin podşibnikləri Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
38 Qranat çöl Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
39 Qranatın salniki Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
40 Qranatın qoruyucusu(pılnik) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
41 Termostat Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
42 Şüşə silən fırça Honda Accord (2011-2015) 4 ədəd
43 Karterin boltu Honda Accord (2011-2015) 4 ədəd
44 Qabağ üst çaşka Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
45 Dəmir xomut Honda Accord (2011-2015) 10 ədəd
46 Plasmas xomut Honda Accord (2011-2015) 10 ədəd
47 Peçin radiatoru Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
48 Qabağ stupisanın podşibniki Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
49 Arxa stupisanın podşibniki Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
50 Su pompası Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
51 Su pompasının araqatı Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
52 Su radiatorunun qapağı Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
53 Kapotun dayağı(amartizatoru) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
54 Yanacaq süzgəci Toyota Camry (2012) 1 ədəd
55 Hava süzgəci Toyota Camry (2012) 10 ədəd
56 Yağ süzgəci Toyota Camry (2012) 25 ədəd
57 Kondisioner süzgəci Toyota Camry (2012) 8 ədəd
58 Qabaq əyləc Toyota Camry (2012) 8 dəst
59 Arxa əyləc Toyota Camry (2012) 8 dəst
60 Qabaq amortizator Toyota Camry (2012) 2 ədəd
61 Arxa amortizator Toyota Camry (2012) 2 ədəd
62 Lampa (ksenon) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
63 Lampa (sadə) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
64 Lampa (H-11) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
65 Sürətlər qutusunun süzgəci Toyota Camry (2012) 4 ədəd
66 Sürətlər qutusunun yastığı Toyota Camry (2012) 2 ədəd
67 Qabağ çaşkanın şaravoyu (almaçıq) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
68 Qabağ stabilizator rezini Toyota Camry (2012) 2 ədəd
69 Arxa stabilizator rezini Toyota Camry (2012) 2 ədəd
70 Mühərrikin sağ üst yastığı (qol) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
71 Mühərrikin yastığı Toyota Camry (2012) 2 ədəd
72 Ön işığın ksenon bloku Toyota Camry (2012) 2 ədəd
73 Taramlayıcı çarx Toyota Camry (2012) 4 dəst
74 Mühərrikin qabağ salniki Toyota Camry (2012) 2 ədəd
75 Mühərrikin arxa salniki Toyota Camry (2012) 2 ədəd
76 Dirsəkli çarx (stupitsanın podşibniki) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
77 Dayaq diski Toyota Camry (2012) 4 ədəd
78 Bendeks Toyota Camry (2012) 1 ədəd
79 Qabağ razval vtulkası Toyota Camry (2012) 2 dəst
80 Link (sırğa) Toyota Camry (2012) 6 ədəd
81 Qabağ stabilizator Lingi (sırğa) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
82 Stabilizator rezini (qabağ) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
83 Stabilizator rezini (arxa) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
84 Arxa sapfaların ştanqaların vtulkası Toyota Camry (2012) 2 dəst
85 Qabağ stupisa Toyota Camry (2012) 2 ədəd
86 Arxa stupisa Toyota Camry (2012) 2 ədəd
87 Mühərrikin kəməri (sep) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
88 Mühərrikin başmağı Toyota Camry (2012) 2 ədəd
89 Mühərrikin sakitləşdiricisi (uspokaitel) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
90 Mühərrikin ön krışkanın araqatı Toyota Camry (2012) 4 ədəd
91 Mühərrikin üst qapağın araqatı Toyota Camry (2012) 4 ədəd
92 Çöl qayış Toyota Camry (2012) 4 ədəd
93 Su pompası Toyota Camry (2012) 2 ədəd
94 Su pompasın araqatı Toyota Camry (2012) 2 ədəd
95 Su radiatorunun qapağı Toyota Camry (2012) 2 ədəd
96 Kapotun dayağı(amartizatoru) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
97 Şam Toyota Camry (2012) 16 ədəd
98 Yanacaq nasosu Toyota Camry (2012) 1 ədəd
99 Qranat çöl Toyota Camry (2012) 2 ədəd
100 Qranat iç Toyota Camry (2012) 2 ədəd
101 Babin Toyota Camry (2012) 2 ədəd
102 Hava süzgəci Toyota Corolla (2014) 4 ədəd
103 Yağ süzgəci Toyota Corolla (2014) 8 ədəd
104 Kondisioner süzgəci Toyota Corolla (2014) 4 ədəd
105 Qabaq əyləc Toyota Corolla (2014) 2 dəst
106 Arxa əyləc Toyota Corolla (2014) 2 dəst
107 Lampa (sadə) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
108 Sürətlər qutusunun süzgəci Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
109 Sürətlər qutusunun yastığı Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
110 Qabağ stabilizator rezini Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
111 Arxa stabilizator rezini Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
112 Taramlayıcı (rolik natyajitel) Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
113 Qabağ razval vtulkası Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
114 Link (sırğa) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
115 Qabağ stabilizator Lingi (sırğa) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
116 Stabilizator rezini (qabağ) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
117 Stabilizator rezini (arxa) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
118 Çöl qayış Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
119 Şam Toyota Corolla (2014) 4 ədəd
120 Lampa (sadə) Chevrolet Epica (2010) 2 ədəd
121 Hava süzgəci Chevrolet Epica (2010) 2 ədəd
122 Yağ süzgəci Chevrolet Epica (2010) 2 ədəd
123 Kondisioner süzgəci Chevrolet Epica (2010) 1 ədəd
124 Hava süzgəci Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
125 Yağ süzgəci Mitsubishi Galant (2006) 3 ədəd
126 Kondisioner süzgəci Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
127 Qabaq əyləc Mitsubishi Galant (2006) 1 dəst
128 Arxa əyləc Mitsubishi Galant (2006) 1 dəst
129 Lampa (sadə) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
130 Stabilizator rezini (qabağ) Mitsubishi Galant (2006) 2 ədəd
131 Stabilizator rezini (arxa) Mitsubishi Galant (2006) 2 ədəd
132 Şüşə silən fırça Mitsubishi Galant (2006) 2 ədəd
133 Yağ süzgəci Mitsubishi Rosa (2007) 2 ədəd
134 Hava süzgəci Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
135 Yanacaq süzgəci Mitsubishi Rosa (2007) 2 ədəd
136 Şüşə silən fırça Mitsubishi Rosa (2007) 2 ədəd
137 Ön şüşənin (potpresin) rezini Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
138 Generatorun kəməri Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
139 Kondisionerin kəməri Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
140 Hava süzgəci Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
141 Yağ süzgəci Mitsubishi Lancer (2006) 3 ədəd
142 Kondisioner süzgəci Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
143 Qabaq əyləc Mitsubishi Lancer (2006) 1 dəst
144 Arxa əyləc Mitsubishi Lancer (2006) 1 dəst
145 Lampa (sadə) Mitsubishi Lancer (2006) 2 ədəd
146 Qabaq stabilizatorun lingləri Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
147 Stabilizator rezini (qabağ) Mitsubishi Lancer (2006) 2 ədəd
148 Şam Mitsubishi Lancer (2006) 4 ədəd
149 Şüşə silən fırça Mitsubishi Lancer (2006) 2 ədəd
150 Şaravoy Mitsubishi Lancer (2006) 2 ədəd
151 Hava süzgəci Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
152 Yağ süzgəci Volkswagen Passat (2011-2014) 9 ədəd
153 Kondisioner süzgəci Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
154 Qabaq əyləc Volkswagen Passat (2011-2014) 3 dəst
155 Arxa əyləc Volkswagen Passat (2011-2014) 3 dəst
156 Çöl kəməri Volkswagen Passat (2011-2014) 1 ədəd
157 Qranat çöl Volkswagen Passat (2011-2014) 1 ədəd
158 Qabaq stabilizatorun lingləri Volkswagen Passat (2011-2014) 2 ədəd
159 Stabilizator rezini (qabağ) Volkswagen Passat (2011-2014) 2 ədəd
160 Şam Volkswagen Passat (2011-2014) 12 ədəd
161 Şüşə silən fırça Volkswagen Passat (2011-2014) 6 ədəd
162 Şaravoy Volkswagen Passat (2011-2014) 2 ədəd
163 Su pompası Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
164 Su pompasının salnikləri Volkswagen Passat (2011-2014) 3 dəst
165 İnjektorun salnikləri Volkswagen Passat (2011-2014) 3 dəst
166 Hava süzgəci Hyundai Universe (2012) 1 ədəd
167 Yağ süzgəci Hyundai Universe (2012) 6 ədəd
168 Yanacaq süzgəci Hyundai Universe (2012) 3 ədəd
169 Çöl kəmər Hyundai Universe (2012) 1 dəst
170 Yanacaq süzgəci Hyundai H-1 (2011) 3 ədəd
171 Hava süzgəci Hyundai H-1 (2011) 2 ədəd
172 Yağ süzgəci Hyundai H-1 (2011) 3 ədəd
173 Kondisioner süzgəci Hyundai H-1 (2011) 1 ədəd
174 Qabaq əyləc Hyundai H-1 (2011) 1 dəst
175 Arxa əyləc Hyundai H-1 (2011) 1 dəst
176 Lampa (sadə) Hyundai H-1 (2011) 2 ədəd
177 Çöl kəmər Hyundai H-1 (2011) 1 ədəd
178 Hava süzgəci Fiat Doblo (2013-2014) 7 ədəd
179 Yağ süzgəci Fiat Doblo (2013-2014) 21 ədəd
180 Qabaq əyləc Fiat Doblo (2013-2014) 7 dəst
181 Arxa əyləc(barabanlı) Fiat Doblo (2013-2014) 2 dəst
182 Amortizatorun üst yastıqları Fiat Doblo (2013-2014) 6 ədəd
183 Lampa (sadə) Fiat Doblo (2013-2014) 6 ədəd
184 Surətlər qutusunun sıxıcı dəsti (feredo, çaşka vıjımnoy, sıxıcı çarx) Fiat Doblo (2013-2014) 2 dəst
185 Feredo Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
186 Çaşka Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
187 Sıxıcı Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
188 vilka sıxıcı Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
189 Qabaq amartizator Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
190 Arxa amartizator Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
191 Çöl kəmər Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
192 Mühərrikin dişli kəməri Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
193 Qranat çöl Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
194 Qranat iç Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
195 Termostat Fiat Doblo (2013-2014) 1 ədəd
196 Su pompası Fiat Doblo (2013-2014) 1 ədəd
197 Su radiatoru Fiat Doblo (2013-2014) 1 ədəd
198 Su radiatorun qapağı Fiat Doblo (2013-2014) 1 ədəd
199 Yanacağ süzgəci Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
200 Şüşə silən fırça Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
201 Babin Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
202 Yanacaq süzgəci Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
203 Hava süzgəci Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
204 Yağ süzgəci Daewoo Nexia (2005) 3 ədəd
205 Qabaq əyləc Daewoo Nexia (2005) 1 dəst
206 Mühərrikin dişli kəmər Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
207 Generatorun kəməri Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
208 Tramblyorun salniki Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
209 Mühərrikin üst qapağın araqatı Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
210 Qalovkanın kipləşdiricisi araqatı Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
211 Klapan salniki Daewoo Nexia (2005) 1 dəst
212 Mühərrikin taramlayıcı roliki Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
213 Paylayıcı valın salniki Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
214 Termostatın korpusu Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
215 Dirsəkli valın salniki Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
216 Kondisioner süzgəci Kia Optima (2021) 15 ədəd
217 Hava süzgəci Kia Optima (2021) 20 ədəd
218 Yağ süzgəci Kia Optima (2021) 45 ədəd
219 Qabaq əyləc Kia Optima (2021) 10 dəst
220 Arxa əyləc Kia Optima (2021) 5 dəst
221 Hava süzgəci (Kod: 28113C1100) Kia Optima (2021) 6 ədəd
222 Yağ süzgəci Kia Optima (2021) 12 ədəd
223 Kondisioner süzgəci Kia Optima (2021) 4 ədəd
224 Lampa (sadə) (mühərrik 2turbo) Kia Optima (2021) 4 ədəd
225 Qabaq əyləc (mühərrik 2turbo) Kia Optima (2021) 4 dəst
226 Arxa əyləc Kia Optima (2021) 2 dəst
227 Hava süzgəci Kia Optima (2021) 4 ədəd
228 Lampa (sadə) Kia Optima (2021) 2 ədəd
229 Çöl kəmər Kia Optima (2021) 2 ədəd
230 Şam Kia Optima (2021) 12 ədəd
231 Şüşə silən fırça Kia Optima (2021) 2 ədəd
232 Yağ süzgəci Kia Optima (2021) 2 ədəd
233 Hava süzgəci Kia Optima (2021) 1 ədəd
234 Hava süzgəci Peugeot 405 (2020) 2 ədəd
235 Yağ süzgəci Peugeot 405 (2020) 3 ədəd
236 Lampa (sadə) Peugeot 405 (2020) 2 ədəd
237 Şüşəsilən fırça Peugeot 405 (2020) 2 ədəd
238 Arxa əyləc Peugeot 405 (2020) 1 dəst
239 Qabaq əyləc Peugeot 405 (2020) 1 dəst
240 Şam Peugeot 405 (2020) 4 ədəd
241 Hava süzgəci Khazar (2018) 6 ədəd
242 Yağ süzgəci Khazar (2018) 16 ədəd
243 Lampa (sadə) Khazar (2018) 4 ədəd
244 Şüşəsilən fırçalar Khazar (2018) 4 ədəd
245 Arxa əyləc Khazar (2018) 2 dəst
246 Qabaq əyləc Khazar (2018) 4 dəst
247 Stabilizatorun rezinləri Khazar (2018) 2 ədəd
248 Yanacaq süzgəci Khazar (2018) 2 ədəd
249 Çöl kəmər Khazar (2018) 1 ədəd
250 Şam Khazar (2018) 12 ədəd
251 Babin Khazar (2018) 2 ədəd
252 Hava süzgəci Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
253 Yağ süzgəci Qaz A21R32 (2019) 3 ədəd
254 Yanacaq süzgəci Qaz A21R32 (2019) 3 ədəd
255 Lampa (sadə) Qaz A21R32 (2019) 2 ədəd
256 Çöl kəmər Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
257 Sağ qanad (krılo) Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
258 Sol qanad (krılo) Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
259 Şüşəsilən fırçalar Qaz A21R32 (2019) 2 ədəd
260 Akkumulyator AKB ST70 boşdur 15 ədəd
261 Akkumulyator AKB 105 Ah AGM boşdur 2 ədəd
262 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 5 ədəd
263 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 16 ədəd
264 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 5 ədəd
265 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 4 ədəd
266 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 8 ədəd
267 Sürətlər qutusunun yağının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 2 ədəd
268 Dayaq diskin yonulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 2 ədəd
269 Dayaq diskin çıxarılıb salınması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 2 ədəd
270 Əyləc sistemlərinin tənzimlənməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 2 ədəd
271 lingin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 4 ədəd
272 Qabağ stabilizator rezinlərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 4 ədəd
273 Qabağ üst qolun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 1 ədəd
274 Arxa üst qolun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 1 ədəd
275 Qabağ almacığın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 2 ədəd
276 Qabağ ucluqun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 2 ədəd
277 Yanacaq nasosun relesinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 1 ədəd
278 Yanacaq nasosun araqatının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 1 ədəd
279 AKB-nin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Audi A8 (2014) 2 ədəd
280 Yanacaq süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
281 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 10 ədəd
282 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 20 ədəd
283 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 10 ədəd
284 Qabaq əyləclərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
285 Arxa əyləclərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
286 Dayaq diskin yonulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 4 ədəd
287 Starterin arxa relesinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
288 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
289 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
290 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 4 ədəd
291 Sürətlər qutu yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
292 Lampanın (ksenon) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
293 Razval vtulkasının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
294 Tarımlayıcının (rolik natyajitelin) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
295 Stabilizatorun rezinlərinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 4 ədəd
296 Şaravoyun (almaçığın) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
297 Generatorun kəmərinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
298 Starterin çıxarılıb yerinə qoyulmasl və təmiri,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
299 Mühərrikin yastığın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
300 Mühərrikin üst qapağın araqatının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
301 Mühərrikin qabağ salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
302 Mühərrikin arxa salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
303 Arxa amartizatorun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
304 Arxa amartizatorun dirəklərin podşibniklərinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
305 Qabağ amartizatorun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
306 Qranatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
307 Ön şüşənin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
308 Qranatın salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
309 Qranatın qoruyucusu(pılnik) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 6 ədəd
310 Termostatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
311 Şüşə silən fırçaların dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 4 ədəd
312 Karterin boltun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 4 ədəd
313 Qabağ üst çaşkanın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
314 Dəmir xomutun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 5 ədəd
315 Plasmas xomutun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 5 ədəd
316 Peçin radiatorun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
317 Qabağ stupisanın podşibnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 1 ədəd
318 Arxa stupisanın podşibnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
319 Su pompasının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
320 Kapotun dayağı(amartizatoru) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
321 İnjektorun yuyulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 5 ədəd
322 Sükan mexanizminin çıxarılıb yerinə qoyulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
323 Sükan mexanizminin təmiri,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 2 ədəd
324 Kondisionerin frion qazı ilə doldurulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 3 ədəd
325 AKB-nin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Honda Accord (2011-2015) 5 ədəd
326 Yanacaq süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 1 ədəd
327 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 10 ədəd
328 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 25 ədəd
329 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 8 ədəd
330 Qabaq əyləclərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 8 ədəd
331 Arxa əyləclərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 8 ədəd
332 Qabaq amortizatorun dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
333 Dayaq diskin çıxarılması və yerinə qoyulması, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
334 Dayaq diskin yonulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
335 Arxa amortizatorun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
336 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 6 ədəd
337 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 6 ədəd
338 Lampanın (ksenon) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
339 Sürətlər qutusunun süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
340 Sürətlər qutusunun yağının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
341 Sürətlər qutusunun çıxarıb yerinə qoyulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
342 Şaravoyun (almaçığın) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
343 Qabağ stabilizator rezininin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
344 Mühərrikin sağ üst yastığının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
345 Tarımlayıcının (rolik natyajitelin) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
346 Mühərrikin qabağ salnikinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
347 Dirsəkli çarxın (stupitsanın podşibnikin) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
348 Bendeksin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 1 ədəd
349 Razval vtulkasının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
350 Linkin (sırğanın) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 6 ədəd
351 İnjektorun yuyulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 5 ədəd
352 Şaravoy (almacıq) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
353 Sükan mexanizminin təmiri,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 1 ədəd
354 Sürətlər qutusunun yastığının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
355 Arxa stabilizator rezinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
356 Mühərrikin yastığın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
357 Mühərrikin arxa salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
358 Stabilizator rezinin (qabağ) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
359 Stabilizator rezinin (arxa) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
360 Arxa sapfaların ştanqaların vtulkasın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
361 Qabağ stupisanın podşibnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
362 Arxa stupisanın podşibnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
363 Mühərrikin kəməri (sep)in dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
364 Mühərrikin başmağın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
365 Mühərrikin sakitləşdiricisi (uspokaitel)in dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
366 Mühərrikin ön krışkanın araqatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
367 Mühərrikin üst qapağın araqatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
368 Çöl qayışın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
369 Su pompasının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
370 Kapotun dayağı(amartizatoru)n dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
371 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
372 Yanacaq nasosun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 1 ədəd
373 Qranatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
374 Qranatın salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
375 Qranatın qoruyucusu(pılnik) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 4 ədəd
376 Babinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
377 Kondisionerin frion qazı ilə doldurulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 2 ədəd
378 AKB-nin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Camry (2012) 3 ədəd
379 Yanacaq süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
380 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 4 ədəd
381 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 8 ədəd
382 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 4 ədəd
383 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
384 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
385 Lampanın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
386 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
387 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
388 Sürətlər qutusunun süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
389 Sürətlər qutusunun yastığın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
390 Qabağ stabilizator rezinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
391 Arxa stabilizator rezinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
392 Tarımlayıcı (rolik natyajitel)in dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
393 Qabağ razval vtulkasının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
394 Link (sırğa)nın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
395 Qabağ stabilizator Lingi (sırğa)nın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
396 Stabilizator rezinin (qabağ) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
397 Stabilizator rezinin (arxa) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 2 ədəd
398 Çöl qayışın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
399 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Toyota Corolla (2014) 1 ədəd
400 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Chevrolet Epica (2010) 2 ədəd
401 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Chevrolet Epica (2010) 2 ədəd
402 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Chevrolet Epica (2010) 2 ədəd
403 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Chevrolet Epica (2010) 1 ədəd
404 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
405 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 3 ədəd
406 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
407 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
408 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
409 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
410 Stabilizator rezinin (qabağ) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
411 Stabilizator rezinin (arxa) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
412 Şüşə silən fırçanın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Galant (2006) 1 ədəd
413 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 2 ədəd
414 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 2 ədəd
415 Yanacaq süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 2 ədəd
416 Şüşə silən fırçanın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
417 Kardan valın və detalların yağlanması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
418 Təkərlərin yerdəyişməsi (demontaj olunması),(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
419 Əyləclərin təmiri (barabanlı),(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
420 Ön şüşənin (potpresin) rezinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
421 Generatorun kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
422 Kondisionerin kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Rosa (2007) 1 ədəd
423 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
424 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 3 ədəd
425 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
426 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
427 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
428 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 2 ədəd
429 Qabaq stabilizatorun lingin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
430 Stabilizator rezinin (qabağ) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 2 ədəd
431 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
432 Şüşə silən fırçanın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
433 Şaravoyun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 2 ədəd
434 Dayaq diskin yonulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Mitsubishi Lancer (2006) 1 ədəd
435 Hava süzgəci,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
436 Yağ süzgəci,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 9 ədəd
437 Kondisioner süzgəci,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
438 Qabaq əyləc,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
439 Arxa əyləc,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
440 Dayaq diskin yonulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
441 Çöl kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 1 ədəd
442 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
443 Şüşə silən fırçanın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
444 Şaravoyun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 2 ədəd
445 Stabilizator rezinin (qabağ) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 2 ədəd
446 Qabaq stabilizatorun lingin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 2 ədəd
447 Su pompasının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
448 AKB-nin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Volkswagen Passat (2011-2014) 3 ədəd
449 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai Universe (2012) 2 ədəd
450 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai Universe (2012) 1 ədəd
451 Yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai Universe (2012) 3 ədəd
452 Yanacaq süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai Universe (2012) 3 ədəd
453 Detalların yağlanması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai Universe (2012) 1 ədəd
454 Təkərlərin hava ilə tənzimlənməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai Universe (2012) 2 ədəd
455 Çöl kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai Universe (2012) 1 ədəd
456 Yanacaq süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 3 ədəd
457 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 2 ədəd
458 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 2 ədəd
459 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 3 ədəd
460 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 1 ədəd
461 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 1 ədəd
462 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 1 ədəd
463 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 1 ədəd
464 Çöl kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Hyundai H-1 (2011) 1 ədəd
465 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 7 ədəd
466 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 21 ədəd
467 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 7 ədəd
468 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
469 Amortizatorun üst yastığının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 6 ədəd
470 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 6 ədəd
471 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
472 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
473 Sürətlər qutusunun çıxarıb yerinə qoyulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 3 ədəd
474 Surətlər qutusunun sıxıcı dəstinin (feredo, çaşka sıxıcı, sıxıcı çarx) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
475 Qabaq amartizatorun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
476 Arxa amartizatorun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
477 Çöl kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
478 Mühərrikin dişli kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
479 Qranatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
480 Qranatın salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
481 Qranatın qoruyucusu(pılnik) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 4 ədəd
482 Termostatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 1 ədəd
483 Su pompasının dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 1 ədəd
484 Su radiatorun təmiri,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
485 Su radiatorun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 1 ədəd
486 Yanacağ süzgəcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
487 Şüşə silən fırçanın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
488 Babinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
489 İnjektorun yuyulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
490 Dayaq diskin yonulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
491 AKB-nin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 2 ədəd
492 Kondisionerin frion qazı ilə doldurulması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Fiat Doblo (2013-2014) 3 ədəd
493 Yanacaq süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
494 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
495 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 3 ədəd
496 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
497 Mühərrikin dişli kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
498 Generatorun kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
499 Tramblyorun salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
500 Mühərrikin üst qapağın araqatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
501 Qalovkanın kipləşdiricisi araqatın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
502 Klapan salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
503 Mühərrikin taramlayıcı rolikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
504 Paylayıcı valın salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
505 Termostatın korpusun dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
506 Dirsəkli valın salnikin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Daewoo Nexia (2005) 1 ədəd
507 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2021) 15 ədəd
508 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2021) 20 ədəd
509 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2021) 45 ədəd
510 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2021) 4 ədəd
511 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2021) 10 ədəd
512 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2021) 5 ədəd
513 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 4 ədəd
514 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 6 ədəd
515 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 12 ədəd
516 Kondisioner süzgəcinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 4 ədəd
517 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 2 ədəd
518 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 4 ədəd
519 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 4 ədəd
520 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 4 ədəd
521 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 2 ədəd
522 Çöl kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 2 ədəd
523 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2019) 4 ədəd
524 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2005) 1 ədəd
525 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Kia Optima (2005) 2 ədəd
526 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 2 ədəd
527 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 3 ədəd
528 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 2 ədəd
529 Şüşəsilən fırçaların dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 1 ədəd
530 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 1 ədəd
531 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 1 ədəd
532 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 1 ədəd
533 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 1 ədəd
534 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Peugeot 405 (2020) 1 ədəd
535 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 6 ədəd
536 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 16 ədəd
537 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 4 ədəd
538 Şüşəsilən fırçaların dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 4 ədəd
539 Arxa əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 2 ədəd
540 Qabaq əyləcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 4 ədəd
541 Razval olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 4 ədəd
542 Təkərlərin balans olunması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 4 ədəd
543 Stabilizator rezinlərinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 2 ədəd
544 Yanacaq süzgəcin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 2 ədəd
545 Çöl kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 1 ədəd
546 Şamın dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 4 ədəd
547 Babinin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 2 ədəd
548 AKB-nin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Khazar (2018) 2 ədəd
549 Hava süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
550 Mühərrik yağının və yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, (dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 3 ədəd
551 Lampanın (sadə) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 2 ədəd
552 Detalların yağlanması,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
553 Çöl kəmərin dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
554 Yanacaq süzgəci dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 3 ədəd
555 Qanadın (krılo) dəyişdirilməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd
556 Qanadın (krılo) rənglənməsi,(dəfə ölçü vahidinin seçimi Portalda olmadığı üçün ədəd kimi qeyd edilmişdir) Qaz A21R32 (2019) 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı

06.06.2022 15:12

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

29.06.2022 10:00

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı

07.07.2022 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

08.07.2022 10:00

İştirak haqqı: 150 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

AZ1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, Heydər Əliyev prospekti, 155

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

160 gün

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Satınalma müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Tenderdə iştirak etmək üçün müraciət

İştirak üçün müraciət ərizəsi iddiaçı tərəfindən rəsmi blankda yazılaraq imzalanmalı, möhürlənməli və skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri

İddiaçının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin, dövlət reyestrindən çıxarışın, nizamnaməsinin elandan sonrakı tarixə notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir (notariusun möhür və imzası olan səhifə də skan edilərək əlavə edilməlidir). Bank rekvizitləri müvafiq bank tərəfindən təsdiq edilməli və ya iddiaçının rəsmi blankında imzalanmalı, möhürlənməli və PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış

Sənədin (elandan sonrakı tarixə) vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının (elandan sonrakı tarixə) surəti

Skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyekti kateqoriyasına aid edilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim edilən və cari tarixə qüvvədə olan arayış

Sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

İddiaçının son 1 (bir) ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) bank dövriyyəsi haqqında arayış (sənədin (elandan sonrakı tarixə) müvafiq bank tərəfindən təsdiq edilmiş orijinalı

Skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

İddiaçının rəhbərinin vəzifəyə təyin olunmasını təsdiq edən sənədin surəti

Sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

İddiaçının ixtisas göstəricilərinə dair sənəd

Tenderin əsas şərtlər toplusu: Fəsil-1: Bölmə – 3. Standart formalar: İxtisas göstəriciləri) (iddiaçı tərəfindən rəsmi blankda çap edilərək imzalanmalı, möhürlənməli və skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Tenderin əsas şərtlər toplusunda iddiaçının ixtisas uyğunluğuna dair tələb olunan digər məlumat (tenderin əsas şərtlər toplusu: 5.1-ci bənd)

Təsdiqedici sənədlər skan edilərək PDF formatında Portalın “İxtisas göstəriciləri” bölməsində yerləşdirilməlidir.

İxtisas göstəriciləri:

Malların təqdim edilməsi üçün submüqavilə imzalanacaq subtəchizatçı(lar) barədə məlumatların (subtəchizatçının adı və ünvanı göstərilməklə) təqdim edilməsi

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün maliyyə imkanlarının olması (Fəsil-1: Bölmə – 3. Standart formalar: İxtisas göstəriciləri)

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

İşin icrasına və ya qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirmədiyinə görə hal-hazırda barəsində məhkəmə araşdırmaları aparılmamalıdır

Təsdiqedici sənədlərin orijinalları skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə səriştəsi, etibarlığı olmalıdır (Fəsil-1: Bölmə – 3. Standart formalar: İxtisas göstəriciləri)

Təsdiqedici sənədlərin orijinalları skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olmalıdır (Fəsil-1: Bölmə – 3. Standart formalar: İxtisas göstəriciləri)

Sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olmalıdır (Fəsil-1: Bölmə – 3. Standart formalar: İxtisas göstəriciləri)

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Müflis elan olunmamalıdır, əmlakı üzərinə həbs qoyulmamalıdır, ödənişə yönəlmiş girovu olmamalıdır, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmamalıdır (Fəsil-1: Bölmə – 3. Standart formalar: İxtisas göstəriciləri)

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmamalı, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olması məhkəmə qaydasında qadağan edilməməlidir (Fəsil-1: Bölmə – 3. Standart formalar: İxtisas göstəriciləri)

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında Portalda yerləşdirilməlidir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

Gətirilmiş mallara (yerinə yetirilmiş işlərə) texniki təminatın verilməsi

15

Tender təkliflərinin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi üçün “Tender haqqında məlumat bölməsinə əlavə”sində (FƏSİL-2, Bölmə-4.) göstərilmiş bal sistemindən istifadə edilir.

İşlərin başa çatdırılması müddəti

7

Tender təkliflərinin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi üçün “Tender haqqında məlumat bölməsinə əlavə”sində (FƏSİL-2, Bölmə-4.) göstərilmiş bal sistemindən istifadə edilir.

Tələb olunan avans ödənişinin məbləği

8

Tender təkliflərinin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi üçün “Tender haqqında məlumat bölməsinə əlavə”sində (FƏSİL-2, Bölmə-4.) göstərilmiş bal sistemindən istifadə edilir.

Qiymət təklifi:: 70 bal

Tender təklifinin qiymətinin təsviri

70

Təklif olunan qiymətlər malların və işlərin qiymət dəyərindən başqa, qanunvericilikdə müvafiq mallar və işlər üçün müəyyən edilmiş vergi, gömrük rüsumları, sığorta xərcləri, habelə nəqliyyat və digər xərclər nəzərə alınmaqla göstərilməlidir

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti

Zərflərin açıldığı gündən sonra 30 bank günü təşkil etməlidir

Tender təklifinin təminatının məbləği

Təklifin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində tələb edilir

Tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti

Tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Ülvi Bağırzadə Böyük iqtisadçı ulvi.bagirzada@taxes.gov.az +994124038843

Tenderdə iştirak etmək üçün tender təklifi vermiş iddiaçıların minimum sayı: 3

Təlimat

 • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 50-1.1-ci maddəsinə əsasən satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə, açıq tender və ya kotirovka sorğusu üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirilir.
 • Elektron satınalmada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən hər bir malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə bu barədə real vaxt rejimində təsdiq bildirişi göndərilir.
 • Elektron satınalma zamanı bütün iştirakçılara təkliflərin təqdim olunması üçün bərabər şərait yaradılır.
 • Tətbiqindən asılı olaraq “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq bütün təkliflərin avtomatik qiymətləndirilməsi təmin olunur.
 • Elektron satınalmalarda təkliflərin təqdim edilməsi, açılması və qiymətləndirilməsi “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə təşkil edilir.
 • Keçirilən satınalma ilə bağlı sual və ya şikayət olduqda satınalan təşkilat ilə elektron satınalmanın iştirakçıları arasında yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əlaqə saxlanılır.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Tenderin əsas şərtlər toplusu/kotirovka sorğusu şərtləri, satınalan təşkilatla iddiaçılar arasında yazışmalar və təkliflər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində olmalıdır. Zərurət olduqda qeyd olunan sənədlər beynəlxalq ticarətdə geniş istifadə olunan dillərin birinə tərcümə oluna bilər.
 • Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir.
 • Dövlət satınalmaları qanunvericiliyi və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalın Qanunvericilik hissəsində, Portalda fəaliyyət və qanunvericiliklə bağlı yaranmış suallarınızla bağlı dövlət satınalmalarının vahid internet portalının “Tez-tez verilən suallar” bölməsinə baxmağınız tövsiyə olunur.
 • Satınalan təşkilatın bu müsabiqənin həyata keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin (podratçının) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada şikayət vermək hüququ vardır.
 • Satınalma müqaviləsi qüvvəyə minənə qədər, şikayət ona əsas vermiş hallardan malgöndərənin (podratçının) xəbər tutduğu və ya xəbər tutmalı olduğu vaxtdan 15 bank günü ərzində yazılı şəkildə satınalan təşkilatın rəhbərinə verilir.
 • Şikayət onu vermiş malgöndərən (podratçı) ilə satınalan təşkilat arasında qarşılıqlı razılaşma yolu ilə aradan qaldırıla bilinmirsə, satınalan təşkilatın (və ya təsdiq edən orqanının) rəhbəri həmin şikayətin verildiyi vaxtdan 20 bank günü (bu Qanunun 50-1-ci maddəsinə əsasən keçirilən satınalmalara münasibətdə isə 10 bank günü) ərzində yazılı qərar çıxarır, qərarda onun səbəbləri əsaslandırılır və şikayət tam və ya qismən təmin edilirsə, vəziyyətin düzəldilməsi üçün görüləcək tədbirlər göstərilir.
 • Şikayət vermək hüququ olan malgöndərən (podratçı) satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdə və ya satınalan təşkilat 10 bank günü ərzində qərar çıxarmadıqda və ya çıxarılan qərardan şikayət verən razı qalmadıqda 15 bank günü ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinə (müvafiq olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə), yazılı olaraq AZ1000, Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyov küçəsi, 84 ünvanına məktub və ya office@competition.gov.az elektron poçt ünvanına göndərməklə şikayətini edə bilər.
 • Dövlət Xidməti şikayət üzrə 10 bank günü ərzində yazılı qərar çıxarmalı və həmin qərarda onun səbəblərini əsaslandırmalıdır.