Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Sürtkü materiallarının alınması Kotirovka sorğusu

Satınalan təşkilatın adı: İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ NƏZARƏT BAŞ İDARƏSİ

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305515021

Satınalan təşkilatın ünvanı: AZ1141, Yasamal rayonu, Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev küçəsi 60

Satınalma predmeti: Sürtkü materiallarının alınması

Musabiqənin adı: Sürtkü materiallarının alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1 Mühərrik yağı 5/40 L Mühərrik yağı 5/40 L 240 litr

ÜSL kod (kateqoriya) - 09211000-1 Sürtkü yağları və sürtkü yağları

Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı

16.02.2022 17:31

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı

02.03.2022 16:22

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

02.03.2022 16:22

İştirak haqqı: 100 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

L. Landau 16

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

31.12.2022

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

nağdsız

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

Kotirovka sorğusunun təklifi

Qiymət təklifi

Qiymət kotirovkasının təsviri

Kotirovka təklifində və qiymət cədvəlində mal (iş və xidmət) vahidinin qiyməti və ümumi qiyməti göstərilməlidir. Qiymət cədvəlində göstərilən qiymətlər əsas şərtlər toplusuna uyğun olaraq bütün xərclər nəzərə alınmaqla və əsas şərtlər toplusunda göstərilən malların (işlərin və xidmətlərin) bütün həcmini əhatə etməklə təqdim edilməlidir. İddiaçı tərəfindən təqdim olunan təklif satınalan təşkilat tərəfindən bütün bu xərclər daxil olmaqla başa düşüləcək və qiymətləndirmə buna uyğun aparılacaqdır. Kotirovka təklifində və qiymət cədvəlində təklif olunan mallar (işlər və xidmətlər) kotirovka sorğusunun şərtlər toplusunda tələb olunan xüsusiyyətlərə uyğun olmalıdır.

Qiymət kotirovkasının qüvvədə olma müddəti

Zərflərin açıldığı gündən sonra 30 bank günü təşkil etməlidir

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Sənədin orijinalının skan edilmiş surətinin yerləşdirilməsi zəruridir.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Sənədin orijinalının skan edilmiş surətinin yerləşdirilməsi zəruridir.

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Sənədin orijinalının skan edilmiş surətinin yerləşdirilməsi zəruridir.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Sənədin orijinalının skan edilmiş surətinin yerləşdirilməsi zəruridir.

Nizamnamə

Sənədin orijinalının skan edilmiş surətinin yerləşdirilməsi zəruridir.

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Sənədin orijinalının skan edilmiş surətinin yerləşdirilməsi zəruridir.

Rekvizitlər

İddiaçının bankı tərəfindən və ya rəsmi blankında təsdiq edilməli və skan edilmiş surəti yerləşdirilməlidir.

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

İradə Şıxəliyeva baş mühasib irada_76@yahoo.com +994 12 403 80 27

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün təkliflərin minimal sayı: 3

 • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır;
  • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür;
  • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır;
  • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
 • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
  Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər.
  Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq.
  Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər.
  Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır.
  Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
 • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
 • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
 • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır.
  Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
 • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir.
  Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir.
  Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.