Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı bazar qiymətinin müəyyən edilməsi, əmlakın, malların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin və dəyərinin təyin edilməsi məqsədilə ekspert və mütəxəsis rəylərinin verilməsi Kotirovka sorğusu

Satınalan təşkilatın adı: 12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 2300263061

Satınalan təşkilatın ünvanı:

Satınalma predmeti: İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı bazar qiymətinin müəyyən edilməsi, əmlakın, malların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin və dəyərinin təyin edilməsi məqsədilə ekspert və mütəxəsis rəylərinin verilməsi

Musabiqənin adı: İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı bazar qiymətinin müəyyən edilməsi, əmlakın, malların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin və dəyərinin təyin edilməsi məqsədilə ekspert və mütəxəsis rəylərinin verilməsi

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1 Ekspert və mütəxəssis rəylərinin verilməsi Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı kontraktın (müqavilənin, standartların, digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq) Daş Karxanalarında, Un dəyirmanlarında və Tekistil işlərində əmtəənin məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin, keyfiyyətin itirilməsi nəzərə alınmaqla sığortaçıya dəyən zərərin, daşınar, daşınmaz əmlakın və malların qiymətləndirilməsi, alqı-satqı və girov səhmləşdirmə məqsədilə girov qoyulmuş əmlakın bazar qiymətinin müəyyən edilməsi, girov qoyulan əmlakın- malların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin və dəyərinin təyin edilməsi 26 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 71319000-7 Ekspert şahid xidmətləri,

Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı

14.06.2022 14:00

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı

30.06.2022 09:30

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

01.07.2022 10:00

İştirak haqqı: 100 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

AZ2001,Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 87

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

15 təqvim günü

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

nağdsız qaydada

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

Kotirovka sorğusunun təklifi

Qiymət təklifi

Qiymət kotirovkasının təsviri

Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı kontraktın (müqavilənin, standartların, digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq) Daş Karxanalarında, Un dəyirmanlarında və Tekistil işlərində əmtəənin məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin, keyfiyyətin itirilməsi nəzərə alınmaqla sığortaçıya dəyən zərərin, daşınar, daşınmaz əmlakın və malların qiymətləndirilməsi, alqı-satqı və girov səhmləşdirmə məqsədilə girov qoyulmuş əmlakın bazar qiymətinin müəyyən edilməsi, girov qoyulan əmlakın- malların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin və dəyərinin təyin edilməsi

Qiymət kotirovkasının qüvvədə olma müddəti

Zərflərin açıldığı gündən sonra 30 bank günü təşkil etməlidir

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

uyğun olmalı

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

uyğun olmalı

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

uyğun olmalı

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

uyğun olmalı

Nizamnamə

uyğun olmalı

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

uyğun olmalı

Rekvizitlər

uyğun olmalı

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Zərəngiz Əliyeva Baş mühasib Zarangiz.Aliyeva@ taxes.gov.az 050-612-27-92

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün təkliflərin minimal sayı: 3

Təlimat

 • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 50-1.1-ci maddəsinə əsasən satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə, açıq tender və ya kotirovka sorğusu üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirilir.
 • Elektron satınalmada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən hər bir malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə bu barədə real vaxt rejimində təsdiq bildirişi göndərilir.
 • Elektron satınalma zamanı bütün iştirakçılara təkliflərin təqdim olunması üçün bərabər şərait yaradılır.
 • Tətbiqindən asılı olaraq “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq bütün təkliflərin avtomatik qiymətləndirilməsi təmin olunur.
 • Elektron satınalmalarda təkliflərin təqdim edilməsi, açılması və qiymətləndirilməsi “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə təşkil edilir.
 • Keçirilən satınalma ilə bağlı sual və ya şikayət olduqda satınalan təşkilat ilə elektron satınalmanın iştirakçıları arasında yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əlaqə saxlanılır.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Tenderin əsas şərtlər toplusu/kotirovka sorğusu şərtləri, satınalan təşkilatla iddiaçılar arasında yazışmalar və təkliflər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində olmalıdır. Zərurət olduqda qeyd olunan sənədlər beynəlxalq ticarətdə geniş istifadə olunan dillərin birinə tərcümə oluna bilər.
 • Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir.
 • Dövlət satınalmaları qanunvericiliyi və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalın Qanunvericilik hissəsində, Portalda fəaliyyət və qanunvericiliklə bağlı yaranmış suallarınızla bağlı dövlət satınalmalarının vahid internet portalının “Tez-tez verilən suallar” bölməsinə baxmağınız tövsiyə olunur.
 • Satınalan təşkilatın bu müsabiqənin həyata keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin (podratçının) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada şikayət vermək hüququ vardır.
 • Satınalma müqaviləsi qüvvəyə minənə qədər, şikayət ona əsas vermiş hallardan malgöndərənin (podratçının) xəbər tutduğu və ya xəbər tutmalı olduğu vaxtdan 15 bank günü ərzində yazılı şəkildə satınalan təşkilatın rəhbərinə verilir.
 • Şikayət onu vermiş malgöndərən (podratçı) ilə satınalan təşkilat arasında qarşılıqlı razılaşma yolu ilə aradan qaldırıla bilinmirsə, satınalan təşkilatın (və ya təsdiq edən orqanının) rəhbəri həmin şikayətin verildiyi vaxtdan 20 bank günü (bu Qanunun 50-1-ci maddəsinə əsasən keçirilən satınalmalara münasibətdə isə 10 bank günü) ərzində yazılı qərar çıxarır, qərarda onun səbəbləri əsaslandırılır və şikayət tam və ya qismən təmin edilirsə, vəziyyətin düzəldilməsi üçün görüləcək tədbirlər göstərilir.
 • Şikayət vermək hüququ olan malgöndərən (podratçı) satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdə və ya satınalan təşkilat 10 bank günü ərzində qərar çıxarmadıqda və ya çıxarılan qərardan şikayət verən razı qalmadıqda 15 bank günü ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinə (müvafiq olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə), yazılı olaraq AZ1000, Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyov küçəsi, 84 ünvanına məktub və ya office@competition.gov.az elektron poçt ünvanına göndərməklə şikayətini edə bilər.
 • Dövlət Xidməti şikayət üzrə 10 bank günü ərzində yazılı qərar çıxarmalı və həmin qərarda onun səbəblərini əsaslandırmalıdır.