Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Qazanxanaya servis xidməti

Satınalan təşkilatın adı Qalibin adı Malgöndərənin VÖEN-i Musabiqənin adı Məbləğ Tarix
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİNİN TƏDRİS MƏRKƏZİ "BUXAR MÜHƏNDİSLİK" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 1500166621 Qazanxanaya servis xidməti 9345.6 AZN 01/04/2022