Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Yanğından mühafizə sistemlərinə və vasitələrinə texniki xidmət

Satınalan təşkilatın adı Qalibin adı Malgöndərənin VÖEN-i Musabiqənin adı Məbləğ Tarix
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİNİN TƏDRİS MƏRKƏZİ "REGİON YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİ SERVİSİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 3500894061 Yanğından mühafizə sistemlərinə və vasitələrinə texniki xidmət 2590.1 AZN 08/04/2022