Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

"PROF-DEZ IPM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Satınalan təşkilatın adı Qalibin adı Malgöndərənin VÖEN-i Müsabiqəin adı Təklifin qiyməti Tarix
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ "PROF-DEZ IPM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 1002892471 SANİTARİYA-EPİDEMİOLOJİ (DEZİNFEKSİYA, DERATİZASİYA VƏ DEZİNSEKSİYA) İŞLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ 7484.83 AZN 26/07/2022