Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi

Bu videotəlimatda vergi ödəyicilərinə Dövlət Vergi Xidmətinin internet saytlarında təqdim olunan elektron xidmətlər vasitəsilə ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi prosesi əks etdirilir.