Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Müflis elan olunmuş vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alına bilərmi?