Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan rezident müəssisə hesabat təqdim etməlidirmi?

Transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan və məcmu gəliri 750 milyon avronun manat ekvivalentindən çox olan rezident müəssisə qanunla müəyyən edilmiş hesabatını vergi orqanına vaxtında təqdim etmədikdə maliyyə sanksiyasına məruz qalırmı?